Falundafa.org
  

Verdere commentaar op bijgeloof

‘Bijgeloof’ (mi xin) was een eerder gewone term voordat bepaalde mensen in China die zich met politiek inlaten het opgeklopt hebben tot een term met dodelijke macht. Eigenlijk is het ‘bijgeloof’ dat door deze politici verspreid wordt geen bijgeloof, maar een politiek etiket, een politieke slagzin; het is een politieke term die specifiek gebruikt wordt om anderen aan te vallen. Wanneer iets eenmaal met dit grote etiket bestempeld wordt, wordt het tegenstrijdig met de wetenschap en kan het dus brutaal aangevallen worden.
In feite zijn degenen die door allerlei politieke campagnes zijn gegaan zeer kritisch. Zij geloofden aanvankelijk in iets, zij hebben teleurstelling ervaren, zij hebben blindelings iets of iemand bewonderd en zij hebben vanuit hun ervaringen hun les geleerd. Tijdens de Culturele Revolutie in het bijzonder, ervoeren zij een onvergetelijke klap voor hun ziel. Zou je zulke mensen zo ver kunnen krijgen om zomaar ondoordacht in om het even wat te geloven? Mensen vandaag de dag zijn meer dan ooit in staat om te onderscheiden of iets de waarheid is, dan wel één ander zogenaamd ‘bijgeloof’, zoals het door de mensen die zich met politiek inlaten wordt bekokstoofd.
Of iets wetenschap of bijgeloof is, moet niet door politici bepaald worden. In plaats daarvan zou het door wetenschappers ingeschat moeten worden. Nochtans zijn die zogenaamde ‘wetenschappers’ die voor politieke doeleinden worden gebruikt eigenlijk ook politieke figuren. Het is voor dergelijke mensen onmogelijk om eerlijke en wetenschappelijke besluiten te trekken vanuit een werkelijk wetenschappelijk en neutraal standpunt. Dus kunnen zij fundamenteel niet als wetenschappers worden beschouwd. Zij kunnen hoogstens dienst doen als knuppels in de handen van politici en gebruikt worden om mensen mee te slaan.
Het begrip van de Waarheid van de kosmos dat studenten van Dafa cultivatie hebben, is een verhevenheid die resulteert uit rationeel begrip en ervaring. Voor menselijke wezens is het - ongeacht wat hun houding is - nutteloos de Fa principes van de kosmos, die alle theorieën in de menselijke samenleving overstijgen, te weerleggen. In een tijd dat met name de moraliteit van de menselijke samenleving op de rand van de totale instorting staat, is het eens te meer de grote kosmos die mensen genade heeft getoond en hen deze laatste kans heeft gegeven. Dit is de hoop van de mensheid, die ze immens zou moeten waarderen en koesteren. Vanuit egoïstische behoeften ondermijnen mensen echter deze laatste hoop die de kosmos aan de mensheid heeft gegeven en maken Hemel en Aarde daardoor razend. Onwetende mensen noemen de vele rampen zelfs ‘natuurlijke fenomenen’. De kosmos bestaat niet voor de mensheid. Mensen zijn slechts een manifestatie van het bestaan van de wezens op het laagste niveau. Als de mensheid niet langer voldoet aan de standaard van het bestaan op dit niveau van het universum, dan kan ze alleen maar uitgeroeid worden door de geschiedenis van de kosmos.
Mensheid! Ontwaak! De geloften van de Goden in de geschiedenis worden vervuld. De Dafa beoordeelt alle wezens. Welk pad een persoon in het leven neemt, is zijn eigen keuze. Eén gedachte die een persoon heeft, kan zijn toekomst bepalen.
Waardeer en koester het: de Fa principes van de kosmos bevinden zich recht voor je.

Li Hongzhi,
13 juli 1999