Falundafa.org
  

Elimineer je laatste gehechtheden

Dafa en Dafa studenten hebben de meest kwaadaardige, de meest verraderlijke, vernietigende beproeving ervaren – iets wat nooit eerder in de geschiedenis gezien is. Dafa en zijn beoefenaars, die waarlijk hebben gehandeld als de meest prachtige beoefenaars van een rechtschapen cultivatiewijze, hebben de beproeving doorstaan. In de menselijke wereld doen alle individuen, organisaties en groepen dingen in de menselijke maatschappij om iets in deze wereld te bereiken. Dafa discipelen ontdoen zich echter van alle gehechtheden van gewone mensen – met inbegrip van de gehechtheid aan hun menselijk leven – om de rijken van hogere wezens te bereiken. Dit is waarom wij de meest kwaadaardige, de meest verraderlijke en de meest aanstootgevende vervolging in de menselijke geschiedenis hebben kunnen doorstaan. Dit is wat die kwaadwillige ellendelingen niet voorzien konden hebben.
Aangezien jullie gekwalificeerde, echte beoefenaars zijn die aan de vereisten hebben voldaan, kunnen jullie niet bedreigd worden door verlies van geld of materiële belangen; en dit zijn dingen die een beoefenaar sowieso moet loslaten. Bovendien kunnen deze beoefenaars zelfs leven en dood loslaten: hoe zouden zij de dreiging van de dood kunnen vrezen? Hoewel verscheidene ellendige mensen nog steeds kwaad doen, werden die meest kwaadaardige wezens die zich op hoge niveaus van het kosmische lichaam bevinden, al volledig geëlimineerd tijdens het proces van de Fa-rectificatie van de kosmos. De kwaadaardigen die zich op het meest oppervlakkige niveau bevinden, dat van de mensheid, zullen weldra voor al hun zonden moeten betalen wanneer zij volledig worden geëlimineerd tijdens de Fa-rectificatie van de menselijke wereld.
Op het Chinese vasteland hebben sommige geheimagenten die beweren dat zij Dafa-beoefenaars zijn, zich dezer dagen een weg gezocht in arbeidskampen en andere plaatsen waar beoefenaars worden vastgehouden, met de bedoeling om kwaad te doen. Zij bedriegen studenten door te beweren dat zij [de geheim agenten] al Verlichting hebben bereikt en door andere middelen te gebruiken. Zij vertellen de studenten dat de studenten al Voltooiing hebben bereikt en niet meer hoeven te oefenen, dat de studenten zich zo veel mogelijk zouden moeten conformeren aan gewone mensen, dat de studenten hun boeken zouden moeten inleveren, enz. Met deze onzin hebben zij sommige studenten bedrogen die, temidden van beproevingen, niet in de menselijke wereld willen blijven en zo spoedig mogelijk Voltooiing willen bereiken. In de Fa heb ik je gezegd je tijdens je cultivatie zoveel mogelijk te conformeren aan gewone mensen. Ik heb je nooit gezegd je [als dusdanig] aan gewone mensen te conformeren. Als je niet anders bent dan een gewoon persoon, ben je dan nog een beoefenaar? Dafa discipelen – toekomstige Boeddha’s, Dao’s, en Goden – hoe kan je die kwaadaardige, bespottelijke hansworsten misbruik laten maken van om het even welke leemtes?
Het is in feite tijd om je laatste gehechtheden los te laten. Als beoefenaars weten jullie al dat je alle wereldlijke gehechtheden (met inbegrip van de gehechtheid aan het menselijke lichaam) zou moeten loslaten en in je daden heb je dat al gedaan en ben je door het proces van het loslaten van leven en dood gegaan. Is gehecht zijn aan het bereiken van Voltooiing dan een gehechtheid? Is het ook geen gehechtheid die voortkomt uit menselijk verlangen? Zou een Boeddha gehecht zijn aan het bereiken van Voltooiing? Feitelijk hebben die beoefenaars die werkelijk Voltooiing naderen deze gehechtheid niet. Bij het onderwijzen van de Fa heb ik over het principe gesproken waarbij een schoolstudent die zijn schoolwerk goed doet op natuurlijke wijze aan de universiteit zal worden toegelaten, terwijl een student die eraan gehecht is te worden toegelaten aan de universiteit maar die zijn schoolwerk niet goed doet, niet toegelaten zal worden. Het is niet verkeerd voor een beoefenaar om de wens te hebben om Voltooiing te bereiken, maar je geest zou bij de Fa moeten zijn. Terwijl je voortdurend cultiveert, zul je onbewust aan de standaard voor Voltooiing voldoen. Vooral die Dafa beoefenaars die het lijden niet kunnen verdragen, kullen eerder gedachten hebben over het verlaten van de menselijke wereld en spoedig Voltooiing bereiken. Dit geeft het kwaad de mogelijkheid om misbruik te maken van hun leemtes. Je hebt de moeilijkste tijd al doorstaan. Dus wat je laatste gehechtheid betreft, die moet je zeker laten gaan. Ik ken al het lijden van mijn discipelen. De waarheid is, dat ik jou meer koester dan dat je jezelf koestert! Al het kwaad in de kosmos wordt met een ongekende snelheid geëlimineerd.
De belangrijkste redenen achter de escalatie van de vervolging door het kwaad tijdens het afgelopen jaar zijn het eigen karma van studenten, ontoereikend begrip van de Fa, onvermogen om gehechtheden los te laten temidden van beproevingen, onvermogen om dingen te behandelen met rechtschapen gedachten temidden van pijnlijke testen, enz. en dit zijn de ware fundamentele excuses die het kwaad gebruikt heeft om de Fa schade te berokkenen. Desalniettemin, hoeveel een beoefenaar ook in zijn cultivatie investeert, zoveel zal hij winnen bij het bereiken van Voltooiing. Herinner je je nog hoe op een keer toen ik de Fa onderwees, een student vroeg of een beoefenaar naar een Verlichtingsstatus kon cultiveren die hoger is dan waar zijn leven oorspronkelijk tot stand was gekomen? Als een beoefenaar de gedachte van leven en dood in om het even welke omstandigheid kan loslaten, zal het kwaad zeker bang zijn voor hem. Als elke student dit kan doen, zal het kwaad vanzelf vernietigd worden. Ieder van jullie is zich al bewust van het principe van wederzijdse generatie en wederzijdse inhibitie. Als je niet bang bent, zal de factor die jou bang zou maken, ophouden te bestaan. Dit zou je jezelf niet moeten opleggen, maar het wordt bereikt door het waarachtig en kalm los te laten. Telkens wanneer ik je zie lijden, voelt Meester zich zelfs nog meer bezorgd dan jij; telkens wanneer je een bepaalde stap niet goed zet, dan pijnigt dit echt mijn hart. Alles wat het kwaad heeft gedaan was feitelijk gericht op de gehechtheden en angsten die je niet hebt losgelaten. Jullie zijn toekomstige Verlichte Wezens die Boeddha’s, Tao’s en Goden worden en jullie zijn niet bekommerd om de verliezen en de winsten van deze wereld. Dus je zou alles moeten kunnen loslaten. Als je op dit ogenblik niet gehecht zou zijn aan het bereiken van Voltooiing, dan zou het kwaad geen misbruik hebben kunnen maken van deze laatste leemte.
Wanneer die ellendelingen die zich als Dafa studenten voordoen je proberen aan het wankelen te brengen, vertellen zij je gewoonlijk dat zij zelf studenten zijn, dat zij Voltooiing hebben bereikt en andere nonsens. Het is opmerkelijk dat je in staat bent om leven en dood los te laten, maar je zou geen gehechtheid moeten ontwikkelen aan het bereiken van Voltooiing. Dat zou een omissie zijn! Het is ook precies deze leemte waar het kwaad misbruik van maakt. Aangezien zij zeggen dat zij al de Voltooiing hebben bereikt, vraag hen in de lucht te vliegen om het iedereen te tonen of vraag hen om als test een paragraaf van Zhuan Falun te reciteren. Iemand die Voltooiing heeft bereikt is een Boeddha, een Dao of een God met grenzeloze uitstraling en hij zal het prachtige beeld van een God hebben en hij heeft elk van de goddelijke krachten van de Fa van Boeddha – hij zal niet langer een menselijk voorkomen hebben. Hoe zouden deze zielige hansworsten die naar de arbeidskampen gaan en zich geheimzinnig gedragen Dafa discipelen kunnen misleiden? Hoewel zij verscheidene tientallen bedriegers - uitschot van de mensheid – hebben gevonden om deze beschamende acteerprestatie neer te zetten, zal je gewoon door een onberoerd hart te hebben, alle situaties aankunnen.
Momenteel is het kwaad in het kosmische lichaam al volledig geëlimineerd en de Fa is klaar met het rectificeren van de Drie Rijken. Enkel het meest oppervlakkige niveau van het omhulsel van de materie wordt nog doorbroken. Dit gebeurt aan een hoge snelheid en nadert de ellendelingen in de menselijke wereld en die wrede moordenaars die Dafa discipelen (toekomstige Boeddha’s, Tao’s en Goden) tot de dood hebben geslagen of verwond hebben.
Elimineer je laatste gehechthe(i)d(en). Alles wat je verwezenlijkt hebt via cultivatiebeoefening, heeft reeds je oneindig prachtige en heilige, toekomstige Verlichtingsstatus gevestigd. Zet elke stap goed en tast dat wat je al bereikt hebt niet aan. Laat het deel van jou dat volledig gecultiveerd is met een nog zuiverdere glans stralen.

Li Hongzhi,
12 august 2000