Falundafa.org
  

Voorbij de grenzen van verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid (ren) is geen lafheid en nog veel minder is het zich neerleggen bij tegenslag. De Verdraagzaamheid van Dafa discipelen is nobel; het is de manifestatie van de prachtige, onverwoestbare, diamantachtige soliditeit van wezens; het is tolerantie met het doel de waarheid hoog te houden; het is genade voor en redding van wezens die nog menselijke natuur en rechtschapen gedachten hebben. Verdraagzaamheid is absoluut niet grenzeloos de vrije teugels laten, wat de kwade wezens die geen menselijke natuur of rechtschapen gedachten meer hebben toelaat ongelimiteerd kwaad te doen. Met Verdraagzaamheid kan iemand alles opgeven voor Waarheid. Maar Verdraagzaamheid betekent niet het tolereren van kwade wezens - die geen menselijke natuur en geen rechtschapen gedachten meer hebben - die zowel menselijke als goddelijke wetten tarten terwijl ze levende wezens en de bestaansvormen van Dafa op verschillende niveaus corrumperen en nog veel minder is het het negeren van vreselijke misdaden. Zhen, Shan, Ren is de Fa! En Het is de manifestatie van de Grote Fa van de kosmos op verschillende niveaus. Het is helemaal geen menselijke theorie of een leidend principe voor gewoon menselijk leven, zoals menselijke wezens het beschouwen. Als het kwaad al het punt bereikt heeft waarop het niet te redden en onhoudbaar is, kunnen er verscheidene maatregelen op verschillende niveaus genomen worden om het te stoppen en het uit te roeien.
Voorbijgaan aan de grenzen van Verdraagzaamheid is inbegrepen in de principes van de Fa. Het is enkel omdat Dafa discipelen in cultivatie testen moeten ondergaan, hun inborst moeten verbeteren en alle gehechtheden onder gewone mensen op moeten geven, dat Meester nog niet gesproken heeft over voorbijgaan aan de grenzen van Verdraagzaamheid. Wanneer dit eenmaal gezegd is, zou het hindernissen kunnen creëren voor discipelen die zich in het proces van cultivatie bevinden. Het zou hen met name ertoe kunnen leiden dat ze zichzelf niet correct kunnen handhaven temidden de testen van het kwaad tegen Dafa. Hoe dan ook, de manier waarop kwade wezens vandaag handelen, toont aan dat ze nu helemaal geen menselijke natuur en rechtschapen gedachten meer bezitten. Dergelijke vervolging van de Fa door het kwaad kan dus niet langer getolereerd worden.
Het kwaad volledig elimineren is voor Fa-rectificatie en geen kwestie van persoonlijke cultivatie. In persoonlijke cultivatie is er gewoonlijk geen ‘voorbijgaan aan de grenzen van Verdraagzaamheid”.

Li Hongzhi,
1 januari 2001