Falundafa.org
  

Aan de Florida Fa conferentie

Aan de personen verantwoordelijk voor de Florida Fa conferentie:
Gegroet! De Florida Fa conferentie is de eerste grootschalige Fa conferentie die gehouden wordt in het Engels. Dat is excellent. Ik hoop dat deze Fa conferentie succesvol zal worden gehouden. Ik hoop dat het delen van wat jullie geleerd hebben iedereen daadwerkelijk in staat zal stellen te verbeteren en dat het tezelfdertijd het ware gezicht van Dafa zal tonen en meer mensen in staat zal stellen de waarheid over Dafa te leren zodat voorbestemde mensen de Fa kunnen verkrijgen.
Nogmaals, ik zou deze Dafa conferentie compleet succes willen toewensen!

Li Hongzhi,
27 januari 2001