Falundafa.org
  

Dwang kan de harten van mensen niet veranderen

De standvastige, rechtschapen gedachten van een beoefenaar overstijgen alle menselijke begrip, overstijgen alle menselijk denken en kunnen nooit begrepen worden door gewone mensen. Tezelfdertijd kunnen ze niet veranderd worden door gewone mensen omdat mensen niet in staat zijn Verlichte wezens te veranderen.
Het kwaad heeft de macht in de handen van slechte mensen gebruikt om gedurende bijna 2 jaar opschudding te creëren, door de meest laaghartige daden ooit in de menselijke geschiedenis - zij het de oude of moderne, de Chinese of buitenlandse geschiedenis - te gebruiken en al de meest kwaadaardige middelen in te zetten om Dafa en Dafa beoefenaars te vervolgen. Het doel is dwang te gebruiken om de harten van Dafa beoefenaars te veranderen en hen hun cultivatiebeoefening te doen opgeven. Dit is zinloos. Nooit in de geschiedenis is iemand die diegenen met rechtschapen geloof vervolgd heeft, daarin geslaagd. Dit alles is enkel om de opvoering van het kwaad te gebruiken om Dafa meer solide te maken en de fundamentele gehechtheden van beoefenaars te verwijderen om zodoende beoefenaars te bevrijden van de ketenen van menselijkheid en karma. Al diegenen die geëlimineerd werden, zijn geen ware beoefenaars. Alhoewel het kwaad tijdelijk hoogtij kan vieren in deze tijdsperiode waarin het wordt gebruikt, zal het uiteindelijk helemaal in ongenade vallen, aangezien het wezens zijn die gedoemd zijn te verdwijnen in het Fa-rectificatie proces. Het kwaad heeft gedurende meer dan een jaar gebruik gemaakt van de slechte mensen die als zijn werktuigen werden gebruikt en die alle soorten foltertuigen en methoden gebruiken om Dafa beoefenaars wreedaardig te slaan en te martelen. Alhoewel veel mensen dood of kreupel geslagen werden of naar psychiatrische instellingen gestuurd werden, heeft dit nog steeds de standvastige, rechtschapen gedachten van ware beoefenaars niet veranderd. De slechte mensen produceren valse geschriften, staan studenten niet toe te slapen, verzinnen aanklachten, maken complotten tegen studenten, verspreiden leugens enz. Sommige studenten hebben, terwijl ze erg bedreigd, misleid en onder druk gezet werden door al die aanstootgevende middelen, dingen geschreven zoals de zogenaamde ‘garanties om te stoppen met beoefenen’ of ‘berouwverklaringen’ terwijl ze niet helemaal bij hun zinnen waren en onder dwang stonden. Geen van deze waren waarachtige uitdrukkingen van de harten van de studenten, ze werden gedaan tegen hun wil. Hoewel ze gehechtheden hadden, tijdelijk door het kwaad misbruikt werden en deden wat een beoefenaar niet zou moeten doen, zou een beoefenaar in zijn totaliteit bekeken moeten worden. Ik erken geen enkel van deze dingen. Wanneer ze weer bij hun zinnen komen, zullen ze onmiddellijk weer beginnen doen wat een Dafa beoefenaar in deze tijden zou moeten doen en tezelfdertijd alles wat ze zeiden en schreven, terwijl ze onder de zware vervolging niet bij hun zinnen waren, ongeldig verklaren en verklaren dat ze vastberaden zijn in cultivatie. Er zijn dagelijks een groot aantal verklaringen van studenten van over het hele land verschenen. De laatste hoop om te proberen de rechtschapen gedachten van Dafa discipelen te veranderen door dwang en misleiding, is volledig uiteengespat. Het kwaad heeft geen enkele manier meer om de vastberadenheid te veranderen die Dafa discipelen door cultivatie vanuit hun ware begrip van de Fa en vanuit hun Boeddha-natuur na de verheffing van hun benti5 in feitelijke cultivatie ontwikkeld hebben. In deze situatie is het optreden van het kwade helemaal omgeslagen in het ventileren van persoonlijke wrok door de kwaadwillige mensen die de macht in hun handen gebruiken en de laagste middelen aanwenden.
Sinds het laatste overblijvende kwaad in de huidige Fa-rectificatie het onwrikbare, standvastige geloof van Dafa discipelen heeft gezien, is het gek geworden en helemaal zijn verstand verloren. Hoewel Dafa discipelen niet in politiek betrokken zijn en geen belang hechten aan gewone menselijke macht, zal de vervolging door het kwade in China – die alle gevolgen ervan negeert – ertoe leiden dat mensen de heersende partij en haar regime compleet wantrouwen en dat ze de regering niet zullen gehoorzamen. De leugenverspreidende propaganda machine zal niet langer volksmennerij kunnen aanwenden. Dit is omdat het kwaad het zo geregeld heeft dat terwijl het Dafa vervolgt, tijdens die campagne, het huidige partijhoofd zelf gebruikt wordt om de partij en haar regime te vernietigen van binnenin de partij – dit is wat zij die worden gemanipuleerd en de mensen van de wereld niet duidelijk kunnen zien. Dan zullen de gevolgen van hun persoonlijke wrok onafwendbaar worden en kunnen ze niet vermeden worden. En in deze vervolging zullen alle mensen van de wereld alles wat het kwaad heeft gedaan duidelijker zien; Dafa discipelen zullen rationeler en helderder van geest worden en ze zullen, met vastberadenheid en gerijpt in cultivatie, in de richting van prachtige Voltooiing bewegen.

Li Hongzhi,
4 maart 2001