Falundafa.org
  

Een suggestie

De levens van sommige van de mensen die de Fa verkregen hebben en de betekenis van de Fa leerden kennen aan dit menselijke oppervlak, werden door de Fa verlengd; sommigen van hen hebben allerlei voordelen verkregen, zoals een goede gezondheid, harmonie in de familie, indirecte voordelen voor hun aanverwanten en vrienden, een vermindering van hun karma en Meester heeft zelfs dingen voor hen gedragen. In andere dimensies worden hun fysieke lichamen getransformeerd in lichamen van Goden. Ondanks dit ben je er, wanneer Dafa op het punt staat je tot verlichting te brengen, niet toe in staat om uit de menselijkheid naar voor te stappen en wanneer het kwade Dafa vervolgt ben je er niet toe in staat om op te staan om Dafa te valideren. Deze mensen die enkel willen nemen van Dafa en niet willen geven voor Dafa, zijn, in de ogen van Goden, de ergste wezens. Bovendien is deze Fa datgene wat fundamenteel is in de kosmos, dus die mensen die er vandaag nog steeds niet toe in staat zijn om naar voren te treden zullen vernietigd worden als deze beproeving voorbij is. Velen onder hen zijn mensen die sterke voorbestemde relaties hebben. Dit is waarom Meester heeft gewacht en gewacht. Ook inbegrepen zijn diegenen die, tijdens deze periode, vrijwillig het kwade assisteerden in het vervolgen van de Fa nadat ze zogenaamd ‘hervormd’ waren. Deze mensen hebben relatief grote hoeveelheden karma en ze hebben fundamentele gehechtheden aan menselijke zaken, dus temidden van absurde leugens gedurende de zogenaamde ‘hervorming’, hebben ze, in het belang van hun gehechtheden en om hun gedrag te rechtvaardigen, de leugens gevolgd en hebben ze gewillig de kwade “verlichting” aanvaard, terwijl ze deden alsof ze dit niet wilden. Als dit soort persoon dan andere studenten gaat misleiden, zal hij de zonde begaan hebben van het schaden van de Fa. Al diegenen die zogenaamd “bekeerd” zijn, zijn mensen die hun gehechtheden aan het menselijke niet konden loslaten en die naar voren traden met de idee dat ze geluk zouden kunnen hebben.
Wist je dat ik deze kwaadaardige test, die geregeld werd door de oude krachten, helemaal niet erken? De reden waarom slechte wezens in dimensies op lage niveaus zo wreed durven te zijn, is dat de wezens op het finale, hoogste niveau van de kosmos, waarmee nog moet afgerekend worden, een soort van scherm gecreëerd hebben. Totdat dit scherm volledig vernietigd is door Fa-rectificatie, zullen de wezens in de dimensies van lage niveaus en de slechte wezens in de wereld er niet toe in staat zijn om de echte situatie te zien en dus durven ze in hun onwetendheid sinistere daden te begaan. Temidden van de Fa-rectificatie bevinden deze wezens op hoog niveau zich in de laatste fase van opgeruimd te worden. Vanaf dat het doorbroken wordt, zullen alle slechte wezens in de wereld neergeslagen worden naar de hel wanneer de Fa de menselijke wereld rectificeert en ze zullen voor eeuwig boeten voor de zonden die ze pleegden in de vervolging van Dafa. Er zijn ook mensen die beweren verlichting bereikt te hebben en die onzin zeggen zoals: “Het is niet meer nodig om nog te oefenen”, of “Het is niet meer nodig om nog te studeren.” Als je verlichting hebt bereikt, vlieg dan in de lucht en toon ons de plechtige beeltenis van een Boeddha. Als je niet langer meer hoeft te oefenen, ben je dan nog steeds mijn discipel? Een beoefenaar kan niet stoppen met cultiveren, zelfs niet op het allerlaatste moment voordat hij Verlichting bereikt. Deze mensen zijn geen demonen, maar ze doen wat demonen doen. Het is niet dat Meester niet genadig is – tijdens de Fa-rectificatie kiezen alle wezens hun eigen pad. Diegenen onder jullie die beweren Verlichting bereikt te hebben, hebben jullie alle prachtige Fa-kracht van een God of Boeddha?
Er zijn ook een aantal mensen die boosaardig zeggen: “De echte Meester is in de hemelen,” “we moeten breken met de Meester in de menselijke wereld” en “Help Meester” de zogenaamde “knopen los te maken die aan zijn lichaam gebonden zijn”. Er is slechts één Li Hongzhi. Ik heb geen nevenbewustzijn en ik heb ook geen van die 3 zielen en 7 geesten zoals alledaagse mensen hebben. Ik ben het hoofdwezen. De lichamen binnen mijn oorspronkelijk lichaam, van de grotere tot de kleinere, die samengesteld zijn uit partikels van verschillende niveaus en die zich in verschillende dimensies bevinden, worden allemaal bestuurd door mijn hoofdwezen in de menselijke wereld en volgen de gedachten van mijn hoofdwezen in de menselijke wereld. Mijn Wetslichamen zijn specifieke manifestaties van mijn wijsheid. Mijn Gonglichamen zijn samenstellingen van mijn grenzeloos immense cultivatie energie. De Meester in de menselijke wereld niet erkennen is zichzelf niet erkennen als Dafa discipel. Dan is zo’n persoon zelfs geen beoefenaar en nog veel minder zou hij moeten spreken over Voltooiing. De mensen van de toekomst moeten de Fa nog verkrijgen; er zijn verschillende miljoenen mensen in deze wereld die wachten om de Fa te verkrijgen nadat dit kwaadaardige drama volledig uitgewist zal zijn wanneer de Fa de menselijke wereld rectificeert en wat ze zullen studeren en gebruiken zal deze Zhuan Falun zijn. De zonden begaan door zowel het kwade als door de slechte personen die de boeken vernietigen zijn zo enorm dat ze nooit volledig terugbetaald kunnen worden. Diegenen die op verschillende niveaus het kwaad en de slechte personen manipuleren om Dafa en zijn studenten te vervolgen, wacht een eindeloos terugbetalen en lijden voor al wat ze gedaan hebben, terwijl ze laag voor laag vernietigd worden. Zij die vrijwillig de “hervormingsverklaring” ondertekenen of die schriftelijk beloven om niet te oefenen onder het voorwendsel van het zogenaamd “opgeven van de gehechtheid tot Verlichting” of “opgeven van menselijke noties” verstoppen hun ware gehechtheden. Zelfs de Clearwisdom website, die positief over Dafa bericht, beledigen ze en vallen ze aan. De “Oude Krachten” denken dat een Dafa-student die, omwille van zijn gehechtheden, tijdens deze periode een geschreven belofte maakt om Dafa niet meer te cultiveren, zijn eigen toekomst bepaald heeft. Als het niet echt vanuit zijn hart kwam en het onder dwang gebeurde en als hij zich later weer aanlsuit bij de Fa-rectificatie, dan zullen er nog grotere beproevingen zijn die hij als test moet doorstaan. Hoewel Meester de regelingen van de “oude krachten” niet erkent, zijn de gevolgen angstaanjagend wanneer je eenmaal overgelopen bent naar de tegenovergestelde kant en jouw tienduizenden jaren van wachten zullen in één ogenblik vernietigd zijn. Diegenen die, onder het mom van Dafa student, kwaadaardige ‘verlichting’ verspreiden, doen, ongeacht of ze voorheen studenten waren, wat demonen doen die Dafa beschadigen.
In realiteit kan niemand Dafa beschadigen. Diegenen die niet door de beproevingen geraakt zijn, zijn menselijke wezens. Wanneer menselijke wezens niet langer goed genoeg zijn, dan zullen ze opnieuw gecreëerd worden en dit is het onverbiddelijke noodlot van de mensen. Ik wil alles doen wat ik kan om al de mensen van de wereld en alle wezens te redden. [Deze] mensen zijn er [echter] niet toe in staat om in overeenstemming met de Fa te leven en kiezen er zelf voor om via een slecht pad‘verlicht’ te worden om zo hun gehechtheden te verbergen. Als je geen toekomst wil, zal ik jou opgeven. Ik ben nergens aan gehecht.
Wat je als Dafa discipelen zou moeten doen in de huidige situatie, is de waarheid verhelderen aan de mensen in de wereld en het kwade blootstellen en zodoende Dafa beschermen. Je eigen verbetering en Voltooiing maken deel uit van dit proces. Diegenen die het zogenaamde “hervormingswerk” doen, zijn zelf ook mensen die misleid werden. Waarom de rollen niet omdraaien en het kwade blootstellen en de waarheid aan hen verhelderen? Ik stel voor dat alle studenten die zij onder dwang proberen te bekeren (dit sluit diegenen uit die niet werden weggebracht voor heropvoeding) het kwade blootstellen en de waarheid verhelderen aan die mensen die het hervormingswerk doen en hen vertellen over de oorzaak-gevolg relatie en dat “goed en kwaad altijd gevolgen hebben”. Het is het kwaad dat bang is van mensen die de waarheid van de situatie kennen, niet de Dafa discipelen.

Li Hongzhi,
10 april 2001