Het kwaad elimineren
 

Laaghartige geheim agenten van de kwaadaardige CCP hebben voortdurend zogenaamde “Falun Gong inlichtingen” verzameld. De verspreiding van Dafa dient echter enkel om mensen te laten cultiveren en bij het verspreiden van de Fa gebeurt alles op een open manier en zonder geheimen. Zelfs wanneer de kwaadaardige Partij haar irrationele, sinistere vervolging van Dafa discipelen uitvoert, gebeurt alles wat Dafa discipelen overal ter wereld doen om de vervolging te counteren, op een open manier— tot op het punt dat vele zaken neergeschreven worden op de Clearwisdom website en openlijk gedeeld worden. De daden van de laaghartige geheime agenten van de kwaadaardige Partij zijn in feite ten eerste uitgevoerd omdat [de CCP] weet dat de vervolging niet gegrond is en omdat ze zich daar ongemakkelijk bij voelt. Dus bluft ze en gaat ze tekeer om haar macht te demonstreren. Tegelijkertijd, worden die dingen gedaan zodat de insiders van de CCP elkaar kunnen bedriegen, valse inlichtingen kunnen genereren en redenen voor de vervolging kunnen verzinnen en dit alles wordt gedaan in het belang van een handvol individuen die zichzelf hopeloos in moeilijkheden gestoken hebben door Falun Gong te vervolgen. Maar wanneer het gaat om deze mensen die niet voor zichzelf denken en die het goede niet van het kwade kunnen onderscheiden—vooral degenen die, nadat de cultuur van de kwaadaardige Partij bij hen werd ingeprent, de perspectieven, de logica en de standaarden van de kwaadaardige Partij toepassen, die niet die van normale mensen zijn, om te beoordelen wat mededogend of verdorven, goed of slecht is, en wat wel of niet gedaan zou moeten worden—de kwaadaardige Partij heeft hen zeer gemakkelijk kunnen manipuleren en gebruiken en zij zijn volledig schandelijke werktuigen geworden van de kwaadaardige Partij. Intussen hebben deze mensen inderdaad enorme misdaden begaan door het vervolgen van Dafa discipelen en ze zijn reddeloos verloren.

Gedurende het verspreiden van de Fa en het redden van bewuste wezens de laatste jaren, heb ik feitelijk mensen van alle sociale klassen en beroepen mee opgenomen en ik heb niemand anders behandeld dan anderen. Wanneer ze door Dafa gered worden, zijn alle wezens gelijk, inclusief degenen die zeer slechte beroepen uitoefenen, zoals geheime agenten. Wanneer literaire of artistieke werken mensen in deze beroepen beschrijven als helden, is dat gedaan uit politieke noodzaak en om te voldoen aan de noden van het nationalisme, het is gedaan om de macht te behouden en het zijn mensen die hen “helden” noemen. In de ogen van goden, zijn ze de laagste en meest criminele mensen, het zijn leugenaars en personen die de menselijke moraliteit schaden. Hun karakters en gedragingen zijn verachtelijk en schaamteloos, hun handelingen zijn crimineel. Ze zijn verschillend van de detectives in normale omstandigheden die misdaden oplossen. Maar vergeet niet dat menselijke zaken gepland zijn door goden, ongeacht of mensen de manier waarop ze zich afspelen als goed of slecht interpreteren. Menselijke wezens hebben karma en daarom moeten ze door de cyclus van karmische retributie gaan. Indien goden niet willen dat iets gebeurt, zal niemand in staat zijn het te doen, ongeacht of menselijke wezens denken dat het iets goeds is. En wat betreft de dingen die goden wél gedaan willen krijgen, maken de handelingen van menselijke wezens gewoon deel uit van het uitspelen van karmische retributie.

Terwijl de Fa verspreid werd gedurende de afgelopen jaren, waren er inderdaad sommige mensen die dit soort werk deden en die, ondanks hun initiële bedoelingen, echte Dafa discipelen werden nadat ze Dafa begrepen hadden. Dus gaf ik voortdurend kansen aan zulke mensen, want er waren werkelijk sommigen tussen hen die een goede basis hadden en die uitstekende mensen waren in hun vorige levens; sommigen waren wezens die vanuit zeer hoge rijken neergedaald waren. Dus kon ik hen geen redding weigeren gewoonweg omdat ze geheim agenten waren in dit leven. Leven is waardevol en het proces van door het leven gaan is waardevol, dus heb ik steeds gewacht tot ze tot bezinning zouden komen - zelfs wanneer Dafa discipelen door hun toedoen leden onder de vervolging. En om hen te redden, zei ik zelfs tegen Dafa discipelen hen de waarheid te vertellen terwijl ze vervolgd werden. Niet alleen hebben de boosdoeners niet geluisterd maar hun karma is ook steeds groter geworden—tot op het punt dat ze niet meer gered kunnen worden. Bovendien heeft de interferentie door de geheime agenten zich nu ontwikkeld tot een tendens van vervolging van Dafa discipelen en dit is absoluut onaanvaardbaar. Het gebruik van laaghartige geheim agenten om zich op zo’n manier op de cultivatie van Dafa discipelen te richten, zoals geregeld door de oude krachten, kan absoluut niet erkend worden. Vanuit het standpunt van cultivatie bekeken, is het niet zo dat er een onontbeerlijke connectie is tussen cultivatie en die laaghartige geheim agenten, die de laagste van het laagste van het menselijke ras zijn. Daarom zal ik dit soort dingen niet langer erkennen en in de toekomst zal dit specifieke type agentschap niet bestaan, noch zullen er veel mensen zijn die dit soort walgelijk beroep zullen uitoefenen.

Van nu af aan zullen de goden en ik de toekomst van dit soort menselijk beroep helemaal wegnemen en we zullen het geluk wegnemen uit de levens van de laaghartige geheim agenten die door de kwaadaardige CCP sinds 20 juli 1999 voortgebracht zijn en hen zeer vlug hun levens laten afronden, gaandeweg betalend voor de zonden die ze hebben begaan. En dit geldt in het bijzonder voor al diegenen die deelgenomen hebben aan het incident in Atlanta en diegenen die het gepland hebben: het geluk in hun levens zal volledig weggenomen worden. Vanaf dit moment zullen ze betalen voor hun zondig karma, [de ellende daarvan zal hen doen wensen] dat ze dood waren. Ze zullen snel achter elkaar sterven en afdalen naar de hel. Hetzelfde lot staat elke en iedere geheim agent van de CCP te wachten, binnen of buiten China, die er niet in slaagt berouw te tonen en zijn of haar ingesteldheid te veranderen. Ik ben alle bewuste wezens aan het redden maar degenen die geen toekomst willen, kunnen evenwel niet toegestaan worden om de kans op redding van bewuste wezens te ruïneren.

Degenen die nog steeds Dafa discipelen vervolgen: ik hoop dat jullie werkelijk zullen begrijpen wat Falun Gong is, evenals waarom de kwaadaardige Partij Dafa discipelen vervolgt. Ik hoop nog meer dat jullie een goede toekomst zullen hebben.

Li Hongzhi,

9 februari 2006