Slaag voor de dodelijke test
 

Sommige mensen hebben geen prioriteit gemaakt van Fa-studie en terwijl de kwaadaardige vervolging van Dafa discipelen en de intense druk van de meedogenloze rode terreur hebben plaatsgevonden, werden vanwege van hun angsten hun omissies uitgebuit door het kwaad en hebben ze Dafa en Dafa discipelen slechte dingen aangedaan die ze niet hadden moeten doen. Ze hebben gefunctioneerd als geheime agenten en mollen voor de inlichtingendiensten van de verachtelijke partij, zoals het Ministerie van Staatsveiligheid van de CCP, Hoofdkwartieren van de Generale Staf (van het leger), het Ministerie van de Openbare Veiligheid enz. Wanneer sommigen van hen toegaven aan het kwaad, hebben ze dingen gedaan, in variërende hoeveelheden en in verschillende graden, die uiterst schandelijk zijn voor cultivatiebeoefenaars om te doen. Aangezien ze zelf levende wezens zijn, weten ze diep vanbinnen allemaal dat Dafa goed is, dus nadat ze die dingen doen, hebben ze er spijt van. Ze willen terugkeren naar cultivatie, maar ze hebben nu iets dat de geheime agenten van de CCP tegen hen kunnen gebruiken, dus zitten ze vol wroeging. Ze vrezen dat de geheime agenten deze dingen tegen hen zullen gebruiken om hen te bedreigen als ze terugkeren. En ze vrezen zelfs nog meer dat ze, wanneer Dafa discipelen te weten komen wat zij hebben gedaan, te beschaamd zullen zijn om deze Dafa discipelen onder ogen te komen. Het is een groot dilemma voor hen.

De waarheid is, dat het missen van deze mogelijkheid die zich maar eens in een eeuwigheid voordoet en het niet vervullen van het werkelijke doel waarvoor men naar deze wereld is gekomen, angstaanjagender is dan de gehechtheid om te beschaamd te zijn anderen onder ogen te komen. Cultivatie is cultivatie en cultivatie gaat over het je van gehechtheden ontdoen, het stoppen van slecht menselijk gedrag en alle soorten angst, inclusief de menselijke gehechtheden van bang zijn voor dit of voor dat. Je ging om te beginnen een slecht pad op vanwege je gehechtheden en angsten en nu, wanneer je wilt terugkeren, word je opnieuw tegengehouden door angst en laat je het jouw terugkeer blokkeren.

Angst kan ervoor zorgen dat iemand fouten maakt en angst kan ervoor zorgen dat iemand zijn voorbestemde kans verliest. Angst is een dodelijke valstrik voor een menselijk wezen op zijn weg naar goddelijkheid. Je hebt er al enorme fouten door gemaakt en toch ben je, nu je ze wilt herstellen, bang dat mensen ze ontdekken. Cultivatie is een ernstige zaak. Als je op die manier angsten blijft koesteren, wanneer ga je dan stoppen je te laten weerhouden door angst? In het bijzonder voor deze studenten, die al deze dingen verborgen hebben gehouden en die zich schijnbaar beter gedragen hebben dan de meeste andere studenten, als je deze gehechtheid niet loslaat, je zondige gedrag niet stopt en je je niet ontdoet van je angsten, dan maakt het niet uit hoeveel dingen van een Dafa discipel je doet, je doet ze om dingen te verbergen. Als je deze zonden die je met je meedraagt en in je binnenste onderdrukt, loslaat en je je weg terug vindt, dan zal alles wat je doet zuiver zijn en een deel zijn van de cultivatie van een Dafa discipel.

Als je Meester heb ik nooit bijgehouden welke slechte dingen je gedaan hebt tijdens je cultivatie; ik herinner me alleen de goede dingen die je gedaan hebt en de dingen die je bereikt hebt. Dafa discipelen hebben het gehaald tijdens cultivatie en ongeëvenaarde kwaadaardige vervolging en dus zijn ze zich diep bewust van de ontberingen tijdens cultivatie en zullen ze niet falen om studenten te begrijpen die langs het verkeerde pad naar beneden zijn gegaan. Dus zeg ik je hier nog een keer: alle studenten die deze soort fouten (spioneren) hebben gemaakt, het is het beste dat je vanaf nu begint met publiekelijk te verklaren dat je je ontdoet van al die vuile last en dat je terugkeert naar Dafa. Alleen wanneer je alles wat je verkeerd hebt gedaan openlijk onthult, zul je in staat zijn jezelf los te breken van de verstrengelingen en bedreigingen van de geheime agenten. En alleen wanneer je deze dingen openlijk onthult, zul je in staat zijn om je gehechtheden en angsten te verwijderen. Dafa discipelen en ik zullen studenten die het slechte pad hebben bewandeld tijdens hun cultivatie, niet beschouwen zoals gewone mensen dat zouden doen. Toen ik begon met de Fa te onderwijzen in de menselijke maatschappij, was ik op de hoogte van de verschillende toestanden die zouden opduiken in de cultivatie van de mensen. Gedurende de reis die een menselijke persoon maakt op weg naar goddelijkheid, zal hij, aangezien hij een menselijke persoon is die cultiveert en geen God, beslist fouten maken tijdens het proces van cultivatie en zullen er beslist testen zijn die hij niet goed zal doorstaan. En er zijn natuurlijk diegenen die reusachtige fouten maken. Wanneer je je probleem eenmaal herkend hebt, is de sleutelvraag of je vastberaden bent om er van af te komen. Alleen wanneer je vastbesloten bent om er boven uit te stijgen, kan het cultivatie genoemd worden en dat is cultivatie.

Ik hoop dat de studenten die naar beneden zijn gegaan langs het verkeerde pad, geen fouten zullen blijven maken. Dit kan de laatste keer zijn dat de meester de Fa onderricht aan studenten zoals deze. Maak gebruik van je kans. Talloze goden kijken naar jou en Dafa discipelen en ik kijken uit naar je terugkeer.

Li Hongzhi,

9 mei 2006