De Oekraïne Fa conferentie
 

Groeten aan de Dafa discipelen die de Oekraïne Fa conferentie bijwonen!

Allereerst zou ik jullie een succesvolle conferentie willen wensen. De Voltooiing van Dafa discipelen in de Fa rectificatie periode is Dafa die de Grote Verlichte Wezens van de nieuwe kosmos creëert, dus maakt dit jullie verantwoordelijkheden zoveel groter. Tijdens jullie voortgang in cultivatie zal jullie missie om wezens te redden en het kwaad en de interferentie van de oude factoren op te lossen, op natuurlijke wijze samenlopen met jullie cultivatie. Alleen wanneer je jezelf goed cultiveert kan je alles van de toekomst tot stand brengen. Ik hoop dus dat jullie conferentie een grote gebeurtenis is die werkelijk kan aanzetten tot Fa studie en vooruitgang.

Wees ijverig, Dafa discipelen! Ook al is het tijdens cultivatie pijnlijk om menselijke gehechtheden af te leggen, dit pad is een heilig pad.

Nogmaals, ik wens jullie Fa conferentie succes!

 

Li Hongzhi,

26 mei 2006