Voor het goed van de wereld
 

De waarheid verhelderen, verdorven geesten verdrijven

De Negen Commentaren wijd verspreiden, de kwaadaardige Partij dooft uit

De mensen van de wereld redden met rechtschapen gedachten

Ongetwijfeld kan het geweten weer opgewekt worden

 

Li Hongzhi,

15 juni 2006, in Philadelphia

 

Alternatieve vertaling:

Verhelder de waarheid, verdrijf verdorven geesten

Verspreid de Negen Commentaren wijds en de kwaadaardige Partij zal uitdoven

Redt de mensen van de wereld met rechtschapen gedachten

Hun geweten kan ongetwijfeld weer opgewekt worden