Aan de Chicago Fa Conferentie
 

Groeten aan alle Dafa discipelen die de Chicago Fa Conferentie bijwonen!

Laat mij eerst de Fa Conferentie volledig succes toewensen in het volbrengen van haar doelen.

De Fa conferenties van Dafa discipelen zijn Fa-bijeenkomsten waar zij vorderingen maken door van elkaar te leren, die hen de gelegenheid geven te ontdekken waar ze tekortkomen en die hen ertoe in staat stellen hun rechtschapen gedachten te sterken op hun pad naar Voltooiing. Jullie verwezenlijkingen weerspiegelen machtige deugd verkregen door grondige Fa studie en het verstevigen van rechtschapen gedachten en jullie tekortkomingen vertellen iets over de dingen waar jullie aan moeten werken op jullie cultivatiepad. Wat jullie ook doormaken tijdens jullie cultivatie – zij het goed of slecht – is goed, want het gebeurt enkel omdat jullie cultiveren. Een beoefenaar kan geen Voltooiing bereiken als hij beladen is met menselijke gedachten, beladen met karmische schulden of beladen met gehechtheden. De glans van goud neemt toe naarmate het door de tijd verfijnd wordt. Door rechtschapen gedachten en rechtschapen daden vestigen Dafa discipelen ieder aspect van hun goddelijkheid en bouwen zij tegelijkertijd de toekomst van de kosmos.

Dafa discipelen, wees ijverig!

 

Li Hongzhi,

25 juni 2006