Los het kwaad grondig op
 

De rechtschapen gedachten van de Dafa discipelen tijdens het valideren van de Fa en het redden van de mensen in deze wereld, hebben er toe geleid dat de kwaadaardige wezens en de elementen die een negatieve rol spelen en Dafa discipelen vervolgen, volledig ontbonden worden. Op dit moment is er nog slechts een klein aantal kwaadaardige, rotte demonen en ze worden door de oude krachten geconcentreerd in werkkampen, gevangenissen en andere duistere oorden die deelnemen aan de vervolging van Dafa discipelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de vervolging door het kwaad hevig blijft in bepaalde, beperkte gebieden. Om de vervolging van Dafa discipelen door de duistere handlangers, rotte demonen en oude krachten volledig te elimineren, dienen alle Dafa discipelen over de hele wereld – in het bijzonder de Dafa discipelen in elke regio van het Chinese vasteland – gezamenlijk rechtschapen gedachten uit te zenden naar die kwaadaardige plaatsen en alle kwaadaardige wezens en elementen die Dafa discipelen vervolgen op te lossen, de kwaadaardige omstandigheden waaronder Dafa discipelen vervolgd worden in China weg te ruimen en de mensen van de wereld te redden en [zodoende] de plichten vervullen van een Dafa discipel en voortgang maken richting goddelijkheid.

 

Li Hongzhi,

24 oktober 2006