Aan de Australische Fa conferentie
 

Alle Dafa discipelen op de Australische Fa conferentie :

Gegroet! allereerst wil ik de conferentie succes toewensen. Fa conferenties zijn grootse bijeenkomsten van Dafa discipelen, zijn goede gelegenheden om elkaar te helpen verbeteren en getuigen van [de kracht van] goede Fa-studie.

Om hun pad goed te kunnen bewandelen en de drie dingen goed te kunnen doen, moeten Dafa discipelen de Fa goed studeren en Fa-studie ernstig nemen. De regio's waar het redden van levende wezens en het valideren van Dafa goed is gegaan en waar zich grote veranderingen hebben voorgedaan, zijn altijd plaatsen waar iedereen de Fa goed gestudeerd heeft. En de Dafa discipelen die snel vooruitgegaan zijn, zijn altijd degenen die van Fa-studie een prioriteit gemaakt hebben. Dat is omdat de Fa de basis is; het is iets wat fundamenteel is voor Dafa discipelen; het is wat alles zeker stelt; en het is de baan waarlangs een menselijk wezen zich beweegt op weg naar goddelijkheid. Aldus wil ik van de gelegenheid van deze Fa conferentie in Australië gebruikmaken om alle Dafa discipelen over de hele wereld te vertellen: of je nu een nieuwe of een ervaren student bent, je mag hoe dan ook Fa studie niet verwaarlozen omdat je het druk hebt. Studeer de Fa niet gewoon voor de vorm. Je zou moeten studeren met een geconcentreerde geest en je moet echt aan het studeren zijn. Er zijn zoveel lessen geweest wat dit betreft. Ik hoop dat jullie het allemaal goed doen tijdens het laatste stuk van de reis. De toekomst zal weldra voor de ogen [van de wereld] getoond worden.

 

Li Hongzhi,

18 november 2006