Verdere opmerkingen over 'politiek'

 

Terwijl Falun Gong studenten, in antwoord op het gemene besmeuren van Falun Gong door de CCP, werken tegen de vervolging en de feiten verhelderen door gebruik te maken van methoden van gewone mensen, hebben ze volledig en waarachtig aan het licht gebracht waarom het schurkenregime van de CCP Falun Gong heeft vervolgd en hebben ze de wereld geholpen te leren wat Falun Gong is. Zodra de hele wereld de werkelijkheid begrijpt van wat er gebeurt, zal de vervolging niet volgehouden kunnen worden. De tactieken die door de CCP misdadigers gebruikt worden in de vervolging en de mate van de slechtheid van de vervolging helpen mensen de CCP te zien voor wat ze is. Zodoende heeft de CCP eens te meer, om goed en fout te verdraaien, de nonsens zin uit de kast gehaald dat Falun Gong studenten “politiek worden”. Ze doen dit om degenen wiens gedachten door de CCP geleid worden en desondanks denken dat ze helder zijn over de dingen, te verwarren en zo trachten ze tevergeefs de vervolging in stand te houden en er theoretische onderbouwingen voor te geven. De waarheid is dat de ‘politiek’ van de mensheid niet ontworpen is voor gebruik door de vervolgers. Als ‘politiek worden’ de vervolging kan blootleggen, als ‘politiek worden’ de vervolging kan stoppen, als ‘politiek worden’ de feiten kan helpen verhelderen, als ‘politiek worden’ bewuste wezens kan redden – als ‘politiek worden’ al dit goeds kan doen, waarom zouden we het dan niet doen? De kern van de zaak, zo lijkt het, is dat het motief van een cultivatie-beoefenaar het stoppen van de vervolging is en niet ‘politiek worden’ omwille van het verwerven van menselijke politieke macht. Cultivatie-beoefenaars hebben geen verlangen naar macht onder de mensen: juist het tegenovergestelde, cultivatie-beoefenaars moeten elke gehechtheid aan macht los laten. Dus, als je de feiten verheldert, als iemand deze nonsens nog steeds aanhaalt en niet kan onderscheiden of het de vervolging dan wel ‘politiek worden’ is wat veroordeeld zou moeten worden, vertel hem dan wat ik net gezegd heb.

Terwijl ze de feiten verklaren, zijn Dafa discipelen heel goed te weten gekomen hoe moeilijk het is om mensen te redden en Dafa discipelen redden mensen terwijl ze zelf vervolgd worden. De Partij-cultuur die de kwaadaardige CCP bij de mensen van de wereld heeft geïnjecteerd en die, in het bijzonder, de Chinese mensen heeft vergiftigd, samen met haar leugens die ze heeft verzonnen over Falun Gong gedurende de vervolging, hebben sommigen die de CCP blindelings gehoorzamen – en in het bijzonder diegenen die heel goed weten dat dit vervolging is maar zich hebben verkocht aan de CCP voor eigenbelang – ertoe geleid de onmiddellijke vooruitzichten van de mensheid voor de toekomst zelfs nog tragischer te maken. En dat zijn de redenen waarom het zo moeilijk is voor Dafa discipelen om mensen te redden. Aangezien Dafa discipelen verantwoordelijk zijn voor het redden van alle levens in deze kritieke overgangsperiode van de geschiedenis, doe er je uiterste best voor. Wat degenen betreft die werkelijk niet gered kunnen worden, dat is die mensen hun eigen keuze. Als, wanneer de media van de wereld worden stil gehouden door stimulansen en belemmeringen van de CCP, het door Dafa discipelen oprichten van hun eigen media om de vervolging tegen te gaan en de mensen te redden, als ‘politiek’ bestempeld wordt, laten we dan verder gaan en zelfverzekerd gebruik maken van ‘politiek’ om de vervolging bloot te leggen en mensen te redden!

 

Li Hongzhi,

21 februari 2007