Desintegreer volledig alle verstorende godheden in de Drie Rijken die deel hebben aan het interfereren met de Fa-rectificatie

 

De oude krachten en alle verstorende godheden in de Drie Rijken die een negatieve rol spelen hebben nu reeds gedurende een heel lange tijd een verschrikkelijke impact gehad. Ze interfereerden al in het begin, toen Dafa discipelen de Fa verkregen, ernstig met de Fa-rectificatie en met het verkrijgen van de Fa en de cultivatie van de Dafa discipelen en de bewuste wezens. Rond het jaar 1999 namen ze, in verschillende mate, deel aan de vervolging van Dafa discipelen, wat de terreur van de al sinistere omstandigheden nog erger maakte, moedigden ze het kwaad verder aan en hinderden de Fa-rectificatie ernstig. En in het bijzonder op het kritieke moment wanneer Dafa discipelen, terwijl ze vervolgd worden, de feiten verhelderen en de mensen van de wereld en de bewuste wezens redden, hebben ze opnieuw deelgenomen aan het verhinderen van de redding van de mensen van de wereld en de bewuste wezens. Dat komt neer op het rechtstreeks vervolgen van de mensen van de wereld en de bewuste wezens. Onder hen bevinden zich zogenaamde ‘goden’ die de grote religies van de mensheid controleren en die ik gevraagd heb de Drie Rijken te verlaten toen ik voor het eerst begon de Fa te verspreiden, met de bedoeling de mensen van de wereld gelijke kansen te geven om Dafa discipelen te worden. Sommigen van hen zijn weg gegaan. Maar een deel deed dat niet, redetwistend dat mensen met religieuze affiliaties zich niet zouden mengen in de zaken van Dafa discipelen gedurende de Fa-rectificatie periode. En ze hebben mensen met religieuze affiliaties niet toegestaan Dafa te leren kennen – wat ingegaan is tegen het principe ‘Open voor allen, alleen wat een persoon echt wil telt’ [dat we aanhouden] wanneer we de Fa verspreiden – en ze hebben gefaald zich aan te passen aan de verandering in de situatie die zich voordeed gedurende de Fa-rectificatie. Bovendien doen ze op dit moment alles wat ze kunnen om religieuze gelovigen ervan te weerhouden de feiten te leren kennen, waardoor ze ervoor zorgen dat de miljarden mensen met religieuze affiliaties deze kans waarop ze gedurende millennia gewacht hebben missen en waardoor ze de bewuste wezens in het gevaar brengen uitgeroeid te worden; en ze hebben zelfs rechtstreeks geïnterfereerd met de Fa-rectificatie. Opdat de mensen van de wereld gered zouden kunnen worden, is het voor Dafa discipelen dus een absolute noodzaak geworden om de oude krachten en alle storende godheden in de Drie Rijken, die verhinderen dat de bewuste wezens gered worden en de feiten leren kennen, volledig te desintegreren. Het doet er niet toe welk een uiterlijke verschijning hun bestaan aanneemt, of ze een vorm aannemen of niet, op welk niveau ze zijn of wiens voorkomen ze aannemen, desintegreer en elimineer hen allemaal volledig. In het proces van hun eliminatie, zullen ze natuurlijk moeten betalen voor de misdaden die ze begaan hebben tegen Fa-rectificatie, Dafa discipelen en bewuste wezens. En in het bijzonder wat betreft die verstorende goden die religies controleren en vijandig zijn tegenover Fa-rectificatie en het redden van bewuste wezens door Dafa discipelen: desintegreer hen volledig. Doe niets anders wanneer je de feiten verheldert aan religieuze mensen, richt niets op een specifieke groep en kijk alleen naar wat een persoon echt wil en naar zijn of haar eigen keuze. Dafa discipelen moeten de drie dingen goed en gestaag doen en op geen enkele menselijke manier beïnvloed worden. Ik hoop dat de Dafa discipelen met goddelijke rechtschapen gedachten, het laatste deel van hun reis goed zullen bewandelen.

 

Li Hongzhi,

28 februari 2007