Fa onderricht in de hoofdstad van de VS

 

“20/07” is een datum die voor ons een uitzonderlijke betekenis heeft; die kan een belangrijke rol spelen in de geschiedenis die nog te komen staat. In een mum van tijd zijn acht jaren voorbij gegaan sinds Dafa discipelen voor het eerst werden onderworpen aan vervolging. Gedurende dit proces hebben Dafa discipelen vele lastige paden bewandeld en het is echt niet gemakkelijk geweest. Jullie zijn geëvolueerd van eerst niet weten wat te doen of hoe met de vervolging om te gaan, naar geleidelijk aan begrijpen hoe jullie dingen zouden moeten doen. En niet alleen zijn jullie te weten gekomen hoe dingen te doen, vanwege de hardheid van de vervolging zijn jullie ook steeds rationeler en helderder van geest geworden.

De wezens op verschillende niveaus hebben elk hun eigen standpunt over deze vervolging. Sommige zien het als een pad vol testen dat bewandeld moet worden, terwijl andere het beschouwen als het resultaat van oude elementen overal in de gehele kosmos die opgejut worden. Nog anderen zien het als het uitzetten van een pad voor Dafa discipelen. En wezens op lagere niveaus denken dat wanneer het rechtschapene tevoorschijn komt, het kwaad dan zeker schade zal berokkenen. Ongeacht de standpunten van wezens op verschillende niveaus, ik heb de intentie mijn dingen goed te doen en Dafa discipelen moeten hun paden bewandelen. Terwijl jullie tegenover verschillende zogenaamde testen en verschillende soorten demonische interferentie stonden, zijn jullie meer en meer volwassen geworden.

Aangezien jullie volwassen geworden zijn en weten wat te doen, heb ik mij de laatste tijd over niet al te veel dingen zorgen hoeven te maken. In de verschillende projecten die bedoeld zijn om bewuste wezens te redden, hebben jullie rationeel en pro-actief meerdere taken opgenomen en bovendien zijn jullie uitstekend werk aan het leveren. Ik hoef me dus geen zorgen meer te maken over van alles en nog wat, zoals ik deed toen jullie voor het eerst tegen de vervolging begonnen te werken, toen ik onze Dafa discipelen voortdurend corrigeerde en hen aanwijzingen gaf over het juist en goed bewandelen van hun pad van cultivatie en van het redden van bewuste wezens tijdens het weerstand bieden aan de vervolging, alsook over hoe de feiten beter te verhelderen temidden van de vervolging. Dat is waarom jullie mij vaak een verscheidenheid aan korte artikelen zagen publiceren die bedoeld waren om jullie stappen consequent te corrigeren. Dit is de laatste tijd zeldzaam geworden omdat jullie echt volwassen geworden zijn en echt weten wat te doen. Ik hoef me dus niet meer zo vaak zorgen te maken. Op dit moment is de focus voor jullie simpelweg om manieren te vinden om het beter te doen, het efficiënter te doen, een grotere impact te hebben en meer mensen te redden.

Behalve datgene wat jullie als individuen moeten doormaken en vestigen op jullie laatste weg naar Voltooiing, is mensen redden datgene wat het belangrijkste en op dit moment het meest betekenisvolle voor jullie is. Mocht dat er niet geweest zijn, laat mij jullie zeggen dat jullie cultivatie dan al lang geleden tot een conclusie gekomen zou zijn. Als Dafa discipelen hebben jullie gedaan wat jullie verondersteld waren te doen in cultivatie, maar in Fa-rectificatie hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan. De mensen in de menselijke samenleving zijn bijvoorbeeld niet langer dezelfde als toen goden de mens ooit schiepen – goddelijke wezens hebben de plaats van de levens van menselijke wezens ingenomen. Ze lijken aan de oppervlakte nog menselijk, maar in feite zijn het wezens van een andere dimensie en andere niveaus. Om deze reden bezitten de mensen in de hedendaagse samenleving een groter intellect en vermogen dan de menselijke wezens in gelijk welke periode in de geschiedenis. Nooit eerder heeft men een dergelijke verandering aangetroffen. Volgens de eerdere arrangementen, zou tijdens het proces een grote verdelging plaatsvinden, die iedereen [zou treffen] met uitzondering van de cultiverende Dafa discipelen en een deel van de mensen op de aarde dat zou overblijven om als voorouders te dienen voor het toekomstig menselijk ras. Dingen waar vele profetieën over spreken zijn werkelijkheid geworden, waarbij de enige veranderingen zich voordoen in deze periode van de geschiedenis die begon met mijn Fa-rectificatie; er zijn dit soort dingen bij betrokken. Deze dingen zijn gewijzigd.

Wat zou je dan moeten doen wanneer je tegenover dergelijke levens staat? Vanuit Meester’s perspectief, weet ik dat die mensen gered zouden moeten worden en het waard zijn gered te worden. Behalve de Drie Rijken zijn alle enorme kosmische lichamen in de kosmos goden. Natuurlijk, niettemin, wanneer goden van hogere kosmische lichamen naar beneden turen, worden de goden op verschillende lagere niveaus in feite op dezelfde manier door hen gezien, zoals mensen door goden worden gezien. In het voorgaande, oude, kolossale firmament was creatie – stilstand – degeneratie - destructie een absolute wet. De wetten van de kosmos zijn dus niet zoals de mens ze zich voorstelt – ze zijn onverbiddelijk. Dit soort wetten schoof het mededogen dat goden belichamen wanneer ze menselijke wezens redden terzijde, want zo waren de wetten [van de kosmos]. Hoewel de goden die naar de Drie Rijken zijn afgedaald van verschillende niveaus komen, was het enkel nadat ze een standvastig geloof hadden in Dafa en de Fa-rectificatie dat elk van hen naar de menselijke wereld kwam. Ze wilden hier komen om de Fa te verkrijgen en om tegelijk daarmee hun hulp te bieden aan Dafa terwijl het verspreid werd. Dus bij deze wezens waren de rechtschapen gedachten die ze hadden extreem waardevol, onafhankelijk van hun niveaus. De reden is dat de mensheid en de menselijke samenleving, gezien vanuit goddelijke rijken, een werkelijk angstaanjagend zicht zijn om te aanschouwen en dat was in het bijzonder zo in dit geval, aangezien goden ertoe in staat waren naar de menselijke wezens te kijken gedurende hun ergste periode. Ze waren moedig genoeg om af te dalen dankzij hun standvastig geloof in Dafa en hun overtuiging dat Fa-rectificatie zeker zou slagen. [Ze geloofden dat] de Fa hen vast en zeker kon redden, dat Dafa vast en zeker zou slagen (enthousiast applaus) en dat Fa-rectificatie zeker zou slagen en het was zo dat ze de goddelijke moed hadden om naar de menselijke wereld te komen. Ik ben niet aan het spreken over Dafa discipelen of over studenten die de Fa op verschillende tijdstippen verkregen hebben, maar over de algehele situatie van het menselijke ras op dit moment. Vele wezens en vele dingen in de menselijke samenleving zijn veranderd. Met dergelijke wezens voor ons, moeten we handelen, we moeten hen redden.

Welke wezens moeten dan gekoesterd worden gedurende de Fa-rectificatie periode, deze kritieke periode in de geschiedenis? Diegenen met het volste vertrouwen in Dafa en met bijhorende daden; die levens zijn kostbaar. Ik heb dus het gevoel dat, of je dit nu bekijkt vanuit mijn perspectief, dan wel vanuit de context van de verantwoordelijkheid van Dafa discipelen, we allemaal deze plicht hebben en deze taak zouden moeten aanpakken. Dat is waarom Dafa discipelen moeten proberen de mensen van de wereld te redden en bewuste wezens te redden. Jullie hebben vele inspanningen opgestart in de gewone samenleving om mensen te redden en vele activiteiten gehouden die lijken op die van de gewone samenleving of dingen gedaan die lijken op die van gewone mensen, maar het uitgangspunt en de doeleinden zijn anders. Of het nu media publicaties zijn of websites of gelijk welk van de dingen die jullie doen door gebruik te maken van een variëteit aan benaderingen uit de gewone menselijke samenleving, ze zijn in feite mensen aan het redden. Alles wat jullie doen is voor het goed van de mensen in deze wereld. Het lijkt alsof we hulp zoeken van mensen, terwijl we hen in feite aan het redden zijn. Het doet er niet toe of het hulp zoeken is via financiering, mankracht of materiële assistentie; de waarheid verhelderen aan regeringen in verschillende landen; contact maken met burgergroeperingen in de samenleving; of communiceren met andere sectoren van de samenleving, geen enkel van al deze dingen is in het belang van Falun Gong zelf, noch voor jullie eigen cultivatie. Deze dingen hebben niets te maken met wat iemand doet in cultivatie. Al deze dingen zijn in het belang van het redden van mensen. Wanneer je aansluiting zoekt bij mensen, dat is wanneer je hen aan het redden bent. Wanneer mensen steun geven, nadat ze, dankzij jouw verhelderen van de waarheid, helder geworden zijn over de waarheid, dat is het redden van mensen; en de positieve resultaten die ze voortbrengen nadat ze de waarheid beseffen, dat is voor het redden van mensen. Met andere woorden, nadat gewone mensen erin slagen dingen te begrijpen en ertoe in staat zijn steun te bieden, kan de impact van die steun zelf mensen redden. Je kunt het een stap verder nemen en zeggen dat wanneer we dingen doen, of ze nu succesvol zijn of niet, dat die dingen net zo goed mensen redden en de waarheid verhelderen. Als de noodzaak om zulke dingen te doen er niet was, dan zou de cultivatie van Dafa discipelen al beëindigd zijn. Dus alles wat jullie nu aan het doen zijn, is bedoeld voor bewuste wezens.

Ik zei in mijn voorgaande lezing dat individuele Voltooiing niet langer een kwestie is voor Dafa discipelen. Misschien begreep een behoorlijk aantal mensen niet helemaal wat ik bedoelde, maar dat is het idee. Natuurlijk, wanneer [je je bevindt] in het proces [van dat te bereiken,] lijkt het laatste pad dat jullie als Dafa discipelen moeten nemen verlengd te zijn. Om die reden kunnen de dingen wat traag lijken te gaan wanneer het neerkomt op persoonlijke verbetering, maar dit feit zal jullie niet veel beïnvloeden. Wat jullie aan het doen zijn bouwt dus inherent grotere machtige deugd en is opmerkelijk, omdat het volledig gedaan wordt in het belang van bewuste wezens en niet voor persoonlijk gewin of louter persoonlijke cultivatie.

Tijdens het proces van al deze dingen die jullie doen, zullen er dan vele, vele gebieden zijn die minder dan toereikend zijn en er zullen mensen zijn – en zelfs Dafa studenten – die het niet begrijpen. Er zullen altijd diegenen zijn die ijverig zijn en diegenen die dat niet zijn en er zullen altijd nieuwe studenten zijn die net binnengekomen zijn en studenten met andere omstandigheden, dus zullen er verschillende interpretaties van en zichten op de dingen zijn. En dit is in het bijzonder zo met studenten die van het Chinese vasteland komen, wiens denken volledig in een verwrongen staat is na lang onder hoge druk geleefd te hebben, temidden van de Partijcultuur en temidden van door de Partijcultuur verwrongen inter-persoonlijke relaties. Wanneer studenten van het Chinese vasteland – en niet enkel studenten, maar ook gewone mensen – zich in de buitenwereld vestigen, ontdekken ze dat de wijze waarop mensen denken en handelen in normale samenlevingen compleet verschillend is van die op het Chinese vasteland. En het is zelfs zo dat ze, aangezien ze gewend zijn aan de manier van leven onder de Partijcultuur en de gespannen inter-persoonlijke relaties daar, wanneer ze eenmaal buiten China komen, de buitenlanders feitelijk waarnemen als echt dom. En de niet-Chinezen kunnen van hun kant de gewoontes, de gebruiken of de manier om met mensen om te gaan van de mensen van het vasteland niet begrijpen. De manier waarop de dingen overal ter wereld zijn, vertegenwoordigt feitelijk datgene wat normaal is voor inter-persoonlijke relaties. Daar hoef je niet zoveel mentale inspanningen in jouw relaties met mensen steken en is het niet nodig dat je zo listig bent. Dat is de manier waarop normale menselijke wezens zijn.

Maar het doet er niet toe hoe slim of listig een persoon is, uiteindelijk eindigt het allemaal hetzelfde. Laten we het geval nemen van iemand die erg dom is. Je kunt een persoon stupide en naïef vinden, terwijl een ander listig is. Maar het doet er niet toe hoe je je leven leeft, de uitkomst is dezelfde. Het zal zeker en vast niets veranderen alleen omdat een persoon listig is, noch zal het iets veranderen omdat een persoon naïef is. Het enige wat listig zijn kan doen, is jou in een slechter persoon veranderen en terwijl je karma maakt zal je naar beneden glijden. Terwijl jouw omgeving en jijzelf gespannen en overbelast raken, zullen de geesten van diegenen rond jou op hun beurt zelfs nog meer gecompliceerd worden en hun gecompliceerd denken zal jou dan weer nog slechter doen worden.

Ik zou hier nog een paar woorden meer over willen zeggen. Zeer recentelijk zijn studenten één voor één vanuit China binnengesijpeld. [Tot die studenten zou ik dit zeggen:] Jullie zouden je best moeten doen om meer te communiceren met studenten die niet van het vasteland komen, je meer open te stellen en bij wijze van discussie jullie zelf te zuiveren. De manier waarop mensen buiten China door het leven gaan is voor menselijke wezens de normale manier van zijn, tenminste in deze moderne tijden. Vergeleken met de mensen uit het verre verleden, die zonder moderne technologie leefden, is de huidige manier van leven natuurlijk volledig anders. De dingen waren toen beter. Ik ben dus alleen over de dingen in het heden aan het spreken, die, in de context van de hedendaagse samenleving, als relatief normaal beschouwd kunnen worden. Jullie zouden op dit front dus veel moeten uitwisselen en communiceren met studenten buiten China en niet altijd vasthouden aan en gebruik maken van het gedachtegoed van de Partijcultuur van het Chinese vasteland wanneer je omgaat met deze samenleving. Vele mensen die op een bepaald moment het Chinese vasteland verlieten draaiden slechts geleidelijk aan bij nadat ze een aanzienlijke tijd in het buitenland doorgebracht hadden. Als Dafa discipelen moeten jullie de Fa valideren en doen wat Dafa discipelen verondersteld zijn te doen. Jullie kunnen niet zo’n lange tijd nemen om jullie zelf te veranderen. Daar is geen tijd voor. Dit is in het bijzonder relevant voor die studenten die het in China niet goed deden en die fouten gemaakt hebben: Fa-rectificatie is nog niet voorbij, wees dus snel om de achterstand weg te werken . Natuurlijk denk ik niet dat het een al te groot probleem is voor nieuwere studenten – studeer gewoon de Fa meer, doe je best om de achterstand weg te werken en houd gelijke tred met de voortgang van de Fa-rectificatie.

Jullie hebben het beslist gehaald door een dergelijke verlengde periode van testen en beproevingen heen en als Dafa discipelen hebben jullie inderdaad vele mensen gered in de menselijke samenleving en echt het effect teniet gedaan van het vergif dat door de CCP rond de wereld werd verspreid toen het ‘20/07’ evenement van 1999 begon. Op dat moment droegen alle media van de wereld de propaganda uit die door de mondstukken van de kwaadaardige Partij op het Chinese vasteland werd uitgezonden, wat neerkwam op de vervolging promoten in naam van de Partij. De mensen in de westerse samenleving waren hierover niet zo helder van geest. Ze beseften niet dat de kwaadaardige Partij zo verdorven is, noch hadden ze een goed begrip van de kwaadaardige Partij. De druk was inderdaad enorm aangezien we tegenover zo’n grootschalige, wereldwijde en negatieve propaganda machine stonden die onze naam bekladde. Maar Dafa discipelen en in het bijzonder de ervarene, werden er niet door afgeschrikt. De Dafa discipelen die overal ter wereld leefden waren even zo opmerkelijk. Jullie begonnen zonder te weten wat te doen. Later werden jullie echter geleidelijk helder van geest en rationeel en wisten jullie hoe met de dingen om te gaan. Gedurende die periode overdachten velen: “Is Falun Gong werkelijk zoals de kwaadaardige Partij beweert in haar propaganda? Is de praktijk die ik leer echt rechtschapen?” Inderdaad, geconfronteerd met zulke laster van het kwaad gingen vele wezens door een proces in hun geesten. Hoe dan ook, de Dafa discipelen deden het uiteindelijk zeer goed. De grote meerderheid haalde het, hielp het immense getij van de Fa-rectificatie om de hele situatie om te draaien en hielp er uiteindelijk voor te zorgen dat die mondstukken die volledig gecontroleerd worden door de kwaadaardige Partij ons niet langer overal ter wereld durven belasteren. Ze durven niet langer dingen te verzinnen omdat ze weten dat de Dafa discipelen waar ze tegenover staan ertoe in staat zijn hen te ontmaskeren. Zodra de kwaadaardige Partij meer leugens creëert of iets slechts doet, stellen Dafa discipelen het bloot en zetten overal ter wereld dingen recht en maken het voor de hele wereld mogelijk om het kwaad te zien voor wat het is en helpen meer mensen om er dingen over te weten te komen . Dus of ze ons belastert of slechte dingen doet, het is hetzelfde als aan de hele wereld zeggen om naar haar slechtheid te kijken en tegelijk Falun Gong voor ons te promoten en overal de invloed van Falun Gong op het denken van de mensen uit te breiden. Het doet er niet toe wat het doet, het promoot ons.

Werkelijk, het doet er niet toe wat de oude krachten doen, dat is wat zal gebeuren onder het effect van de [wet van] wederzijdse-opwekking wederzijdse-belemmering van de kosmos – wat het ook doet zal neerkomen op reclame maken voor de Dafa discipelen. Laten we bijvoorbeeld de vele projecten nemen die Dafa discipelen aan het doen zijn. Zodra het kwaad interfereert, verschijnen op hun beurt de krachten die rechtschapen en goed zijn. En het is hetzelfde met alles wat de slechte mensen doen: zodra ze ons belasteren of iets slechts willen doen en problemen willen veroorzaken dan heeft dat inherent het effect van het uitbreiden van onze invloed.

Er zijn door de jaren heen vele voorbeelden geweest van de kwaadaardige Partij die dingen voor ons heeft gepromoot. Of het nu de websites zijn die Dafa discipelen besturen, het televisie station of de Epoch Times krant, in vele gevallen hebben ze iets dergelijks meegemaakt. Het was zeker zo in het geval van de gala voorstelling van vorig jaar (de Chinese Nieuwjaarsshow en de tournee van optredens van New Tang Dynasty TV). In het begin wisten niet veel mensen erover maar toen gingen zij (de CCP) overal heen met hun propaganda en vertelden de mensen niet naar de show te komen kijken – ze deden de dingen zelfs grondiger dan de Dafa discipelen, (iedereen lacht) ze zochten zelfs meer mensen op dan wij. (iedereen lacht en applaudisseert) Een typisch voorval was de show in de hoofdstad van Australië, Canberra. Ze belden en schreven naar alle parlementsleden en zeiden hen de show niet bij te wonen, denkende dat de wereld niet weet wat voor soort entiteit de CCP is en aandacht zou schenken aan wat zij zeiden. Hun propaganda werd zo breed verspreid en de invloed ervan was zo groot dat het op dat moment niet geëvenaard kon worden door de Dafa discipelen. Het resultaat was echter dat haast iedereen van die ambtenaren de show bijwoonde. (iedereen lacht en applaudisseert luid) Zoals uiteindelijk bleek zeiden de officials zelfs humoristisch: “We zouden hier een parlementaire sessie kunnen houden voordat we naar de show kijken.” (iedereen lacht en applaudisseert) Hetzelfde theatrale gedoe gebeurde bij de show in Ottawa in Canada.

Natuurlijk, bekeken vanuit een andere hoek, zijn deze dingen die ik juist besproken heb ook bedoeld om jullie te zeggen dat het feit dat de oude kosmos tot vandaag kon blijven bestaan en dit punt kon bereiken en het feit dat de bewuste wezens en de mensheid ertoe in staat zijn geweest tot op heden te blijven [bestaan], [zo] is omdat deze wezens op redding aan het wachten geweest zijn. Ze zijn dus, met andere woorden, aan het wachten geweest tot Dafa discipelen hun machtige deugd vestigen en tegelijk het vermogen tonen dat Dafa discipelen hebben om bewuste wezens te redden. Werd dit stadium dan niet bewaard voor Dafa discipelen? (enthousiast applaus) Ja, beslist. Elk slecht persoon kan dus doorgaan en zijn onrechtmatige daden begaan en rondlopen om problemen te veroorzaken, maar al wat hij bereikt zal zeker Dafa discipelen helpen bij hun redding van mensen. (applaus) Dat was niet zijn oorspronkelijke bedoeling of wat deze slechte persoon wilde, maar zodra hij een beweging maakt, is dat onvermijdelijk het effect dat het heeft.

Dat wil zeggen, besteed geen enkele aandacht aan wat de realiteit van de hedendaagse mensheid ook is of aan hoe ongeremd het kwaad ook is: de mensen die naar deze wereld zijn gekomen wachten op jullie om hen te redden! (applaus) Al de ongunstige dingen die zich voordoen, zijn testen voor Dafa discipelen gerelateerd aan het verhogen van machtige deugd. (applaus) Nu ik het op deze manier heb gesteld, zal jullie denken helderder worden. Met welke specifieke moeilijkheden je ook in aanraking komt, hoewel ze er in vorm identiek mogen uitzien aan die van gewone mensen en er min of meer hetzelfde mogen uitzien als de problemen van gewone mensen, in werkelijkheid, als je eens goed, kalm kijkt, als je een beetje terugkijkt naar het pad dat je hebt bewandeld, is dat dan niet het geval? Ja, dat is het. Dat is omdat deze onderneming die ik aan het doen ben mijn ontwerp volgt en we hebben niet de hele mensheid die Falun Gong komt leren; deze onderneming van mij is opgesplitst in twee stadia. Er is de Fa-rectificatie periode, dus in de Fa-rectificatie periode zijn er Fa-rectificatie periode Dafa discipelen. Na het einde van de Fa-rectificatie periode, is er de periode van de Fa die de menselijke wereld rectificeert. Er zijn dus twee stadia. In de toekomst, wanneer de Fa de menselijke wereld rectificeert, zullen er dan Fa-rectificatie-van-de-menselijke-wereld periode Dafa discipelen zijn en hun machtige deugd zal anders zijn dan die van de Fa-rectificatie periode Dafa discipelen. Dit zijn twee afzonderlijke stadia.

Gedurende dit proces, gedurende de Fa-rectificatie periode, staan Dafa discipelen dus tegenover de verantwoordelijkheid om de bewuste wezens van de toekomst te redden. Ware het niet dat levens van hoge niveaus naar deze wereld afgedaald zijn om de Fa te verkrijgen, dan zouden Dafa discipelen deze dingen niet hoeven te doen. Maar zodra wezens van hoge niveaus kwamen en de plaats [van mensen] innamen, vergrootte dat het belang van deze zaak en van het redden van mensen. Maar, zou het anders geweest zijn, zou het nog steeds een normale menselijke maatschappij geweest zijn, dan zou het niettemin verdeeld zijn in twee fases. En waarom is dat? Omdat in het grootschalige verdelgingsproces van de mensheid enkele goede mensen zullen overblijven om als voorouders te dienen voor het toekomstige menselijke ras; tijdens de periode waarin de Fa de menselijke wereld rectificeert moet er ook een glorie gecreëerd worden voor Dafa waarbij de mensheid Dafa terugbetaalt en het zal een periode zijn waarin Dafa bloeit in de menselijke samenleving. Dit is een historische onontkoombaarheid. De mensheid zal dank moeten betuigen. Het feit dat de Fa-rectificatie uiteindelijk hier voltooid zal worden, geldt als goed geluk voor de mensheid.

Hoewel een menselijk lichaam zonder hoofdbewustzijn echt neerkomt op niets, draagt het een grote hoeveelheid informatie en indien het opnieuw gecreëerd zou worden, zou het beslist niet zijn zoals het nu is. Een nieuw gemaakt menselijk wezen zou net als een blanco vel papier zijn, en met de wereld voor hem, zou zijn geest een blanke lei zijn. Met betrekking tot de natuurlijke wereld zou hij niet het volledige denken of de concepten hebben die een mens heeft, noch het concept van de verschillende manieren waarop een mens handelt met betrekking tot de materiële wereld en evenzo met de verschillende theorieën en menselijke normen die door de mensheid van deze cyclus werden gevormd; de Chinese mensen van deze periode hebben de concepten van “menselijkheid”, “rechtschapenheid”, “gepastheid”, “wijsheid” en “betrouwbaarheid”, terwijl er ook in het westen normen zijn voor menselijk gedrag, en zo verder. Een nieuw gemaakt menselijk wezen zou een enorm scala aan dingen zoals deze onbegrijpelijk vinden. De mens is alleen verrijkt door doorheen de lange duur van de geschiedenis en eindeloze jaren in de maatschappij geleefd te hebben. Zoals ik net aangaf, verwijs ik niet naar het hoofdbewustzijn, maar in tegendeel naar de informatie die het menselijk vleselijk lichaam draagt. En dit is in het bijzonder het geval voor de menselijke wezens van vandaag, die niet op een zeer extreme manier reageren wanneer ze ergens mee geconfronteerd worden – wanneer er iets slechts gebeurt schokken en beven ze daar niet onmiddellijk door en wanneer zich iets goeds voordoet zijn ze daardoor niet oneindig overgelukkig. Dat is echter hoe iemand zou zijn die elke diepgang van gedachten mist. Door de lange mars van de tijd is de mens steeds stabieler geworden. Dit is echter niet enkel een kwestie van de gedachten van de mens, aangezien het ook direct gerelateerd is aan het vleselijk lichaam van de mens. Wanneer het vleselijk lichaam van de mens, na het tot de huidige tijd in de geschiedenis gebracht te hebben, al zijn slechte dingen dan gereinigd en verwijderd heeft, dan is dat voortreffelijke lichaam dat overblijft werkelijk een meesterstuk, een meesterstuk dat het waarlijk waard is om gekoesterd te worden en is het werkelijk een hoogtepunt van de geschiedenis van de kosmos. (applaus)

Met andere woorden, er werden in de kosmos inderdaad vele wonderbaarlijke wezens alsook een verscheidenheid aan kostbare elementen gecreëerd in de loop van de lange en onmetelijke loop van ontwikkeling die de kosmische lichamen hebben ondergaan en deze zouden niet dezelfde zijn indien ze opnieuw gecreëerd zouden worden. Dit is een belangrijke factor in de noodzaak voor Fa-rectificatie. Als alles in deze kosmos weg zou zijn en alles opnieuw zou moeten starten vanaf het begin, dan zouden de resultaten, ongeacht hoe de dingen gedaan zouden worden in de loop van de ontwikkeling en zelfs als dezelfde geschiedenis gebruikt zou worden, niettemin beslist uitdraaien op iets anders dan hoe de dingen zijn met de wezens die vandaag bestaan. Ze zouden onmogelijk hetzelfde kunnen zijn en dat is waarom goddelijke wezens door de gehele kosmos de geschiedenis waar ze doorheen zijn gegaan als extreem waardevol beschouwen.

Ik zeg vaak dat ik me niet veel zorgen maak over de uiteindelijke uitkomst, aangezien dat wat in de Fa-rectificatie voltooid moet worden onvermijdelijk is. Onafhankelijk van hoe aangrijpend de dingen mogen worden gedurende de Fa-rectificatie, de uitkomst is zeker. Ik besteed er dus niet veel aandacht aan, aangezien het beslist zal slagen. Waar ik de meeste waarde aan hecht is het proces. Enkel met de totaliteit van het proces dat een wezen doormaakt heb je de volledige entiteit die dat wezen is. Het volledige proces van Fa-rectificatie is het meest kostbare – het is de totaliteit van de kosmos en de meest opmerkelijke onderneming. Het proces van Fa-rectificatie is wat centraal staat, dus de oude krachten kunnen niet toegestaan worden zomaar deel te nemen zoals ze wensen. Gegeven dat dit Fa-rectificatie is, ben ik in het bijzonder vasthoudend over het pad dat ik wens te nemen, omdat dit over het creëren van de toekomst gaat. Alles wat ik in de kosmos heb gedaan is hoogst waardig om gekoesterd te worden en het is wat ik in de toekomst zal bekrachtigen en erkennen. Dingen die ik niet wil, kunnen niet erkend of bekrachtigd worden – ze zijn een schande. Dus, ongeacht welke soorten demonische beproevingen ik ontmoet of welke soort slagen mij worden toegebracht, ze kunnen noch mijn wil, noch het pad dat ik plan te volbrengen veranderen. (enthousiast applaus)

Bijna een half jaar is voorbijgegaan sinds de laatste Fa conferentie. Jullie hebben excellent werk geleverd in de loop van dit half jaar. De dingen gaan snel vooruit. Terwijl er minder en minder verdorven wezens zijn, veranderen de geesten van de mensen, verandert de samenleving en veranderen de bewuste wezens. Wanneer ik zeg ‘bewuste wezens’, dan is dat in feite niet gelimiteerd tot het menselijke ras. Alle objecten, ongeacht of de moderne wetenschap ze beschouwt als organisch of anorganisch, zijn in feite levend. Alles leeft. Wanneer we spreken over ‘bewuste wezens’, verwijst dat naar alle levende dingen. De veranderingen die plaatsvinden in de bewuste wezens zijn een reflectie van de verrichtingen van Dafa discipelen terwijl Fa-rectificatie vooruit gegaan is, terwijl de prestatie van onze Dafa discipelen door de Fa-rectificatie periode heen volledig de eer en de glorie heeft bevestigd die Fa-rectificatie periode Dafa discipelen hebben. Hoe prachtig! Doe het in de komende fase zelfs nog beter met wat je moet doen, bewandel het laatste gedeelte van het pad goed en doe zelfs nog beter wat jullie verondersteld zijn te doen. Raak niet zelfingenomen alleen omdat je denkt dat je dit en dat hebt gedaan, want er zijn zovele bewuste wezens die we nog moeten redden. Jullie moeten jezelf nog steeds motiveren, zodat jullie zelfs nog grotere machtige deugd kunnen vestigen binnen een beperkt tijdskader en zodat jullie geen spijt zullen hebben wanneer alles eenmaal gezegd en gedaan is. Ik hoop dus dat jullie het zelfs nog beter zullen doen en zelfs nog prachtiger zullen zijn.

Jullie hebben ongetwijfeld nog steeds vele tekortkomingen in jullie cultivatie en ik heb vele tekortkomingen gezien die echt opvallen. Ik heb al die tijd niets gezegd en ik wil ook nu niets zeggen. Dat is omdat ik weet dat hoewel deze tekortkomingen tamelijk groot zijn, sommige het effect gehad hebben van het afschrikken van interferentie gedurende Fa-rectificatie. Maar dit gezegd zijnde, ga niet proberen te raden wat ze zijn – denk niet dat jullie tekortkomingen behouden zouden moeten blijven. (Meester lacht) Het is alleen maar dat ik enkele problemen heb gezien. Uiteindelijk zal ik mij echter voor jullie om deze dingen bekommeren.

Het doet er niet toe wat [er gebeurt], je zou de laatste dingen zelfs nog beter moeten doen en zelfs nog grotere machtige deugd moeten vestigen. Het is niet in mijn belang of in het belang van Fa-rectificatie: het is voor jullie zelf. (enthousiast applaus) De bewuste wezens van de toekomst zullen jullie danken. (applaus) Mogen jullie levens steeds helderder schijnen in de kosmos van de toekomst. (lang, enthousiast applaus).

 

Li Hongzhi,

22 juli 2007