Aan de Fa conferentie in Frankrijk

 

Aan de Dafa discipelen die de Fa conferentie in Frankrijk bijwonen:

Gegroet!

Alles wat Dafa discipelen op dit moment doen, heeft als doel de waarheid te verhelderen en de mensen van de wereld te redden. Een Fa conferentie doet ook dienst als forum voor uitwisseling, waarbinnen je kan samenvatten wat je hebt geleerd met betrekking tot Fa studie en cultivatie en waarbinnen je kan bespreken hoe je op dit moment de waarheid aan het verhelderen bent en de mensen van de wereld aan het redden bent. Je kan ook je tekortkomingen identificeren en het voortaan zelfs nog beter doen. Het is dus noodzakelijk dat een Fa conferentie het bedoelde effect bereikt.

Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om mijn hoop te delen dat de Dafa associatie van elke verschillende regio er in zal slagen haar rol te spelen, verantwoordelijkheid op zich te nemen en het werk van het coördineren van elke regio goed te doen. Doe de dingen niet gewoon voor de vorm en nog minder zou je moeilijkheden moeten ontvluchten. Geef beoefenaars die niet dezelfde standpunten of ideeën delen niet op, want ze zijn allemaal mijn discipelen.

Momenteel bestaan er, wanneer het aankomt op het aanpakken van groepsactiviteiten en –initiatieven, nog steeds coördinatieproblemen in verschillende regio’s. Bijvoorbeeld, wanneer sommige studenten iets bespreken, benadrukken ze hun eigen dingen overmatig en argumenteren ze zonder stoppen. De dingen op deze manier behandelen, zal de inspanningen van Dafa discipelen om de waarheid te verhelderen en de Fa te valideren, compromitteren. Overdreven sterke menselijke gehechtheden hebben, maakt het waarschijnlijk dat het kwade tussenbeide zal komen en de dingen in de war zal sturen, met als resultaat dat de dingen niet gedaan geraken. Doe wanneer dit het geval is de dingen volgens de gecentraliseerde planning van de Dafa associatie en zet jouw gehechtheden opzij en werk mee, ongeacht wat jouw persoonlijke mening is. Ik hoop dat elke Dafa discipel kan herkennen dat het verhelderen van de waarheid datgene is wat echt telt.

Laat mij afsluiten met de Fa conferentie een klinkend succes te wensen. Mogen de rechtschapen gedachten van onze Dafa discipelen steeds sterker worden.

Li Hongzhi,

21 november 2007