Het zand ziften

 

De Fa-rectificatie is in zijn laatste stadium en de verstorende factoren in de kosmos sleuren diegenen die er niet in geslaagd zijn ijverig te zijn, weg uit de rangen van beoefenaars, zoals diegenen die 1) rationaliteit missen; 2) onzinnig praten en handelen; en 3) hun gehechtheden niet hebben verwijderd die in toenemende mate groter zijn geworden en deze beoefenaars ertoe geleid hebben om sterk de neiging te hebben naar buiten te kijken en extern te zoeken en zo hun gevoel van redelijkheid te verliezen. Het middel [van deze factoren] om te interfereren, is de geesten van mensen overweldigen en verwarren temidden van irrationele gehechtheden en hen ertoe brengen slechte dingen te doen die beoefenaars en de Fa-rectificatie schaden en het op die manier heel moeilijk voor hen maken om zich, zelfs als ze dat willen, om te keren en het weer goed te doen. Dat is omdat zodra iemand ernstige schade heeft toegebracht aan beoefenaars en ervoor heeft gezorgd dat sommige beoefenaars gevallen zijn – of zelfs dat iemand in de rangen van diegenen die geëlimineerd zullen worden terechtgekomen is – hoe kan zo’n massieve karmische schuld afgelost worden? En is er, aangezien die persoon die hij of zij geruïneerd heeft niets minder dan een Dafa beoefenaar was, enig verschil tussen het effect hiervan en dat van de vervolging gedurende Fa-rectificatie? De zonde is dezelfde als die van het kwaad.

Momenteel heeft een groep geheime agenten precies zoiets gedaan, door een verdorven website in elkaar te flansen in de naam van een beoefenaar en zo ver te gaan mensen op te lichten en te bedriegen in de naam van Mei Ge. Mei Ge is echter hier aan mijn zijde, hoe zou wat zij beweren waar kunnen zijn? Dit wordt nu een behoorlijk grote interferentie voor beoefenaars van Taiwan en er zijn enkele irrationele personen die het kwaad helpen om deze website onder beoefenaars te verspreiden. Door dat te doen, sta je aan de kant van het kwaad en neem je deel aan de vervolging van beoefenaars en ruïneer je hen. Dus, gegeven dat elke beoefenaar die geruïneerd wordt doordat jij die dingen laat circuleren, neerkomt op een enorme zonde en karma dat je onmogelijk kan afbetalen, wat ga je doen?

Hoe het ook zij, de Fa-rectificatie is nog steeds bezig. Ik zou voorstellen aan iedereen die de website van de geheime agenten heeft verspreid: maak elke schade die je hebt berokkend zo snel mogelijk ongedaan; zoek diegenen aan wie je die website hebt rondgestuurd en klaar de dingen met hen op. Als je zelfs maar één enkel persoon overslaat, zal je, samen met hem of haar, geëlimineerd worden. Omdat de wet van de kosmos als volgt is: wat een wezen ook doet, het moet ervoor verantwoordelijk gesteld worden. Meester is meedogend en Dafa discipelen zijn mensen aan het redden, maar Fa-rectificatie is plechtig. Ik hoop dat diegenen die kortstondig hun gezond verstand verloren hebben en als een medeplichtige van het kwaad hebben gehandeld, zichzelf van nu af aan goed zullen gedragen.

Li Hongzhi,

26 februari 2008