Fa onderricht tijdens de 2008 New York Conferentie

 

[staande ovatie, enthousiast applaus]

Goedemiddag! (Discipelen: "Goedemiddag, Meester!" enthousiast applaus). Jullie hebben hard gewerkt! (Applaus)

Jullie hebben werkelijk hard gewerkt. Jullie komen uit verschillende regio's en landen en jullie zijn van verschillende rassen. Er zijn nu Dafa discipelen in zowat elke hoek van de wereld. Jullie dragen allemaal de grootste verantwoordelijkheid van Dafa discipelen: jullie zijn de hoop op redding van alle wezens. Vele mensen zijn gered doordat jullie de feiten verhelderd hebben en als gevolg van jullie daden en gedrag in deze wereld. Daarvoor dank ik jullie in naam van die wezens! (Discipelen applaudisseren als blijk van respect)

Nu is het laatste moment waarop arrangementen die vele miljoenen jaren oud zijn beëindigd worden. De vooruitgang van de geschiedenis tot dit punt vandaag is niet gemakkelijk geweest, beladen als ze was met ontberingen en voor- en tegenspoed. Sinds de oude tijden tot vandaag, hebben de vele Goden deze zaak gadegeslagen en nauwlettend gevolgd en ze schenken bijzondere aandacht aan deze laatste fase. Ze volgen nauwkeurig elke daad en gedachte van Dafa discipelen. In het begin, waren veel dingen niet bekend - wat zou het resultaat zijn van het verspreiden van de Fa in deze wereld; zou deze grootse verwachting van voor de geschiedenis ingelost kunnen worden; zouden Dafa discipelen ertoe in staat zijn op het laatste moment hun missies te vervullen en zouden ze het goed aanpakken. Er waren ook de fundamentele vragen of ze zouden slagen of niet en of de Drie Rijken behouden zouden blijven. En bovendien, alhoewel Dafa discipelen de missie kregen om de Fa te valideren, bleef het te bezien of ze deze werkelijk zouden kunnen volbrengen. Het doet me genoegen dat jullie het gehaald hebben. Om het even welke ontberingen of voor- en tegenspoed Dafa discipelen op hun weg hebben doorstaan, achteraf gezien waren dat slechts middelen om jullie te temperen. Het heeft jullie volwassener gemaakt en jullie geholpen gaandeweg je menselijke gehechtheden te verwijderen, om tenslotte naar Voltooiing toe te groeien. Dat is het pad dat jullie afgelegd hebben. Wanneer je terugkijkt, zul je vaststellen dat het zo gegaan is.

Om het even wat jullie tegengekomen zijn terwijl jullie bezig waren de Fa valideerden, het was allemaal, ik zeg het jullie, iets goeds - en dat is in het bijzonder zo in deze jaren van vervolging - want deze dingen hebben zich specifiek voorgedaan omdat jullie cultivatie beoefenen. Deze beproevingen en het leed, om het even hoe groot of hard jullie ze vinden, zijn goede dingen, omdat ze alleen plaatsvinden omwille van jullie cultivatie. Een persoon kan karma elimineren en menselijke gehechtheden achterlaten wanneer hij door beproevingen gaat en door beproevingen kan hij verbeteren. Ongeacht of het je motivatie is levende wezens te redden, de Fa te valideren of vooruitgang in je eigen cultivatie te maken, het zijn uiteindelijk evengoed beproevingen. Ze worden niet verondersteld uit de weg te gaan voor jou alleen omdat jij denkt, "Ik doe dit voor Dafa" of "Ik doe dit om wezens te redden". Je weet dat Meester er misschien zo tegenaan zal kijken, maar de krachten van de oude kosmos en zijn wezens zullen het niet zo zien en dat maakt deel uit van de uitdaging waar je tegenover staat. Het is precies omwille hiervan dat die beproevingen zijn ontstaan en dit is het moeilijkste ding waarmee Dafa discipelen hebben moeten omgaan. Het begrip of onbegrip van mensen en de verschillende gedachten van levende wezens en hun zienswijzen hierop, zijn uitdagingen voor jullie geworden terwijl je de Fa valideert en de wezens in deze wereld redt. Maar ongeacht hoe ze zich gedragen hebben, we moeten ze nog steeds redden, want hun gebrek aan begrip is te wijten aan het feit dat ze verloren zijn in illusie. Ze veroorzaken enkele uitdagingen voor Dafa discipelen omdat ze de dingen niet kunnen zien zoals ze werkelijk zijn. Om het even wat hun reden was om hier duizenden of miljoenen jaren geleden te komen, ze hebben even goed deze finale periode afgewacht. We mogen niet besluiten ze niet te redden enkel omdat ze zichzelf slecht gedragen hebben in één leven of een bepaald ding verkeerd gedaan hebben. Wanneer Meester naar een levend wezen kijkt, omspant [wat hij beschouwt] het gehele verloop van het bestaan van dat wezen. Als iemand in de loop van de geschiedenis vele grootse dingen gedaan heeft en zich zelfs heel verdienstelijk maakte bij het valideren van de Fa, kunnen we hem dan niet redden alleen omdat hij zich slecht gedragen heeft in dit leven?

Ja, sommigen hebben zich zo slecht gedragen dat ze hun voorbestemde gelegenheid, hun kans, verloren hebben en daardoor niet meer gered kunnen worden. Maar als Dafa discipel die cultiveert te midden van illusie en die mensen redt die in illusie verkeren, kan je niet zeggen op wie dat van toepassing is. Dus zal je beproevingen ontmoeten en zal je mensen tegenkomen die niet voor rede vatbaar zijn. De waarheid is dat sommige mensen simpelweg niet gered kunnen worden en het niet waard zijn gered te worden. Je zal ze tegenkomen. Maar laat die gevallen jouw verhelderen van de feiten of jouw werkwijze niet beïnvloeden en laat het je correcte manier van dingen doen, niet veranderen. In deze wereld wordt Meester geconfronteerd met meer dan tienduizenden ontberingen per dag , evenals met de daarmee gepaard gaande druk en toch is niemand erin geslaagd mij te doen wankelen en dat kan niet bereikt worden. Niemand kan veranderen wat ik wil doen. Niemand kan het veranderen, om het even welke vorm de ontberingen aannemen waarmee ik geconfronteerd word. Hetzelfde geldt voor jullie validatie van de Fa. Maar in jullie geval zijn jullie nog steeds cultivatiebeoefenaars terwijl jullie de Fa valideren en mensen redden en cultivatiebeoefenaars hebben menselijke gehechtheden want anders zouden ze Goden zijn. En zou een God cultivatie kunnen beoefenen? Goden kunnen geen cultivatie beoefenen. Alleen diegenen met menselijke lichamen kunnen cultivatie beoefenen en alleen dat kan cultivatiebeoefening genoemd worden. Dus, juist omdat je dit menselijke lichaam hebt, heb je de gelegenheid om te cultiveren en te verbeteren. Die gelegenheid is extreem moeilijk te verkrijgen en heel kostbaar - vooral nu Dafa discipelen zo'n grootse missie hebben. Dus in je cultivatie, om het even welke beproevingen zich voordoen of welke soort moeilijkheid je tegenkomt, je kan die dingen [je koers] niet laten veranderen.

Dit is in het bijzonder van belang tijdens deze verscheidene jaren waarin ze Dafa discipelen vervolgen, waarbij het aan de oppervlakte lijkt alsof een kwaadaardige Partij Chinese mensen aan het vervolgen is, cultivatiebeoefenaars aan het vervolgen is, terwijl in feite niets in deze wereld houdbaar is of kan bestaan zonder dat er kosmische factoren achter de schermen aanwezig zijn, zonder dat er microkosmische factoren zijn. De factoren achter de kwaadaardige Partij zijn kwaadaardige wezens die de oppervlakkige verschijning aannemen van een kwaadaardige rode draak, maar ze bevatten vele moleculen, deeltjes en enkele verrotte demonische wezens van laag niveau - een smerig allegaartje. Dit is wat de oude krachten gebruiken om te interfereren met Dafa discipelen.

Recentelijk hebben handlangers van de kwaadaardige Partij Dafa discipelen aangevallen bij een centrum om uit de Partij te stappen in Flushing, New York. Zoals je misschien gezien hebt, hebben zich ook in andere regio's gelijkaardige incidenten voorgedaan, , alhoewel ze minder ernstig waren. Aan de oppervlakte leek het dat het de intentie was van de slechte mensen om een aanval tegen jullie op te zetten, met de hoop jullie uit elkaar te drijven en jullie te stoppen activiteiten te organiseren om uit de Partij te stappen. Ze zijn bang, aangezien het centrum een doorn in hun oog is. De publieke aanwezigheid van een 'Partij-opzegcentrum' of 'centrum om uit de kwaadaardige CCP te stappen' is een eindeloze bron van ergernis en wrevel voor ze. Het feit is dat dit een krachtige plaats is voor het vernietigen van het kwaad en dat is waarom ze het vrezen. Dus als je het vanuit een positieve hoek bekijkt, wat is dan een Partij-opzegcentrum? Is het geen plaats voor het redden van wezens? Er is niets angstaanjagends aan het kwaad. Wat ik wil zeggen is dat we na de aanvallen en verstoringen, zoals gewoonlijk, enkele mensen gehad hebben die niet ijverig gecultiveerd hebben of die vele menselijke gehechtheden hebben en die deze dingen bekeken hebben met een menselijke mentaliteit. Vertonen het goed en het kwaad zichzelf niet precies omdat de mensen van de wereld ze zouden zien? Worden degenen die gered kunnen worden niet geïdentificeerd en onderscheiden? Zoals ik eerder zei, zijn sommige wezens het niet waard gered te worden. Je kan de feiten aan elke persoon verhelderen, maar niet elke persoon op straat zal gered worden, aangezien sommigen van hen het niet langer waard zijn. Op kritieke momenten wordt het resultaat bepaald door hoe een persoon zichzelf positioneert en hoe elk persoon de dingen aanpakt. Stammen de daden van een persoon van goede of slechte gedachten? Goden slaan gade wat ieder persoon denkt en beslissen of dat wezen behouden moet blijven. Aan de andere kant, bieden deze gebeurtenissen op zich geen gelegenheid om redding te bieden aan de wezens die gered kunnen worden? Kan iets dat gebeurt in Dafa cultivatie, in Fa-rectificatie of in het valideren van de Fa, simpelweg per toeval gebeuren? Is dit incident zelf niet mensen aan het redden? Het heeft zulk een grote impact teweeg gebracht in de samenleving en iedereen denkt erover na. Zoals ik eerder vermeld heb, de kwaadaardige CCP zou zichzelf wat moeite kunnen besparen door helemaal niks te doen; om het even wanneer ze iets slechts doet en in het bijzonder tegen Dafa discipelen, resulteert dat voor haar in een schandaal en fiasco en uiteindelijk helpt ze de Dafa discipelen met wat ze aan het doen zijn. Die studenten die veel menselijke gehechtheden hebben, moeten mijn woorden onthouden. Je mag er nu helder over zijn, maar vergeet niet wat ik zei zodra er iets gebeurt en bekijk de dingen niet opnieuw binnen een menselijk denkkader.

Uiteindelijk heeft hun poging gefaald en erbarmelijk gefaald - het is net als een ei kapot slaan tegen een steen. Zelfs wanneer ze Dafa discipelen onderworpen hebben aan zulk een harde vervolging in China, hebben de discipelen daar het doorstaan, vastberaden als altijd. Welke kans hebben die tactieken dan buiten China? Hoe zouden we het kunnen vrezen? De standvastige vastberadenheid van Dafa discipelen is onwankelbaar. Fysiek geweld en verbaal misbruik zijn slechts tekenen van onmacht. In deze samenleving is fysiek geweld een misdaad. Wees dus niet geïntimideerd door die kwaadaardige dingen en val niet ten prooi aan de leugens die ze gebruiken om gewone mensen te verwarren. Er wordt gesproken over hoe gewone mensen hierover bepaalde meningen hebben, maar wat dan nog? Gewone mensen hebben allerlei soorten meningen. Jullie zijn degenen die hen redden, dus moet je helder zijn over wat je aan het doen bent en waar je naar toe werkt.

De Goden hebben iets gestipuleerd in de vroege periode van mijn Fa-rectificatie, namelijk dat alles wat de slechte Partij ook doet, ongeacht haar doel, erin zal eindigen mij en Dafa discipelen te assisteren. Dus, telkens wanneer de kwaadaardige CCP slechte dingen wil doen, zal het vanaf het begin uitdraaien op een mislukking en een schandaal. Bekijk het maar eens goed en objectief en je zal zien dat alles wat in de afgelopen negen jaren gebeurd is daarop uitgedraaid is. De slechte CCP weet dat haar gangster regime in de ogen van de mensen van de wereld afwijkend is en dus heeft het altijd getracht een façade op te tuigen voor het publiek. Nu zelfs die façade in stukken geslagen is en ze ontmaskerd is, weet ze dat ze niet langer kan doen alsof en slaat ze in naakte agressie om zich heen. Vandaag bestaan dit gangster regime en de gehele regering, inclusief haar buitenlandse ambassades, alleen omwille van Falun Gong. Dit gigantische apparaat begeleidt jullie en plaatst jullie in een levendig reliëf - is dat niet geweldig, iets waar men nog nooit van gehoord heeft! Ze doen niet langer moeite om te doen alsof en halen al hun criminele, achterbakse tactieken uit de kast om boosaardige dingen te doen. Het lijkt een behoorlijk intimiderende show die ze opvoeren, maar ik zou zeggen dat het hun laatste vlaag van activiteit is voor ze ten onder gaan. (applaus) Blijf gewoon kijken en je zal zien dat het drama zo uitgespeeld zal worden. Deze periode in de geschiedenis was gearrangeerd voor Dafa discipelen om wezens te redden, dus waarom hebben jullie de leidende rol niet op je genomen? Waarom geven jullie de hoogste prioriteit aan de woorden van gewone mensen die geïndoctrineerd zijn door de kwaadaardige Partij-cultuur? Waarom hebben jullie zoveel aandacht geschonken aan de vervolging door het kwaad? Het is de moeite waard om hier ernstig over na te denken. Meester zou deze dingen niet gezegd hebben voor de vervolging begon in 1999, maar jullie zijn nu Dafa discipelen die het doorstaan hebben en jullie zijn Dafa discipelen die spoedig Voltooiing zullen bereiken. (applaus)

Momenteel maakt de Fa-rectificatie voortdurend vorderingen, de dimensie aan de oppervlakte ziet eruit als iets dat door één klein prikje doorboord zou kunnen worden. Er blijft niet veel van over. De kwaadaardige wezens worden in grote hoeveelheden vernietigd en op dit moment, zo lang Dafa discipelen sterke rechtschapen gedachten behouden, kunnen de kwaadaardige wezens niet langer enige weerstand bieden. Elke keer dat ze kwaad doen, moeten ze vele verrotte demonen verzamelen en ze bijna voltallig inzetten. Wat plaatsvindt is Fa-rectificatie en zuivering van het universum, dus worden ze geëlimineerd en dat is hoe de kracht van het kwaad vernietigd wordt. Vervolgens, wanneer de eliminatie voltooid is, kalmeren ze voor een tijdje. Dat is hoe het elke keer gebeurt. Dus in dit licht, zijn er des te meer redenen voor Dafa discipelen om een kalme, sobere geest te behouden. Jullie hebben het moeilijkste deel van jullie cultivatie reeds doorstaan, bewandel dus het laatste stuk van jullie pad goed en koester de weg die je afgelegd hebt! Het is niet gemakkelijk geweest en je hebt ontberingen doorstaan die zich nooit eerder voorgedaan hebben. Je moet dat koesteren. De glorie die in de toekomst ligt, is de machtige deugd die je vestigt in je pogingen om de Fa te valideren en alles dat je te wachten staat zal het allerbeste zijn. (applaus)

Laat het relatief kleine aantal studenten in een bepaald gebied of de aanwezigheid van lopende conflicten onder onze studenten in sommige gebieden, geen reden worden om passief te zijn in het valideren van de Fa, het redden van wezens of zelfs je eigen cultivatie. Je zou dan jezelf aan het ruïneren zijn. Je zou moeten weten en ik heb het al die tijd al gezegd, dat wanneer jullie, als Dafa discipelen, iets bekijken, je je ervan moet verzekeren het omgekeerd te bekijken, aangezien de Drie Rijken omgekeerd zijn en jullie moeten jezelf op een positieve, correcte manier gedragen. Wat gewone mensen als niet goed beschouwen, is goed voor cultivatiebeoefenaars - wezens die deze plaats wensen te verlaten. Als je denken hetzelfde is als dat van gewone mensen, dan zal je voor altijd een gewoon persoon blijven en nooit in staat zijn deze plek te verlaten. Dus wanneer je ontberingen ontmoet, dan is dat de perfecte gelegenheid voor je om te verbeteren. Als je ertoe in staat bent naar binnen te kijken, zal die beproevende situatie juist een kans worden, iets dat te boven gekomen moet worden en een kans om een nieuwe staat binnen te treden. Waarom heb je dingen niet zo bekeken? Zodra je een ontbering ontmoet, duw je ze weg. Zoals ik zei, zelfs wanneer je kibbelde over het valideren van de Fa en het redden van wezens of wanneer je enkele onplezierige commentaren te horen kreeg, dan waren die dingen allemaal voor je verbetering, want je verbetering komt op de eerste plaats. Zonder je verbetering kan er niks bereikt worden; het redden van wezens inbegrepen. Als je faalt te verbeteren en Voltooiing te bereiken, waar zullen de wezens die je redt dan heen gaan? Wie zal ze meenemen? Waarom bekijk je de dingen niet op die manier? Natuurlijk, terwijl je onder gewone mensen bent, is het moeilijk om alles perfect te doen en om werkelijk zo te zijn op elk en ieder moment. Maar tenminste wat betreft cruciale kwesties, zoals het redden van wezens of cultivatiebeoefening, zou je de dingen zo moeten bekijken, niet waar? Degenen onder jullie die achterop geraakt zijn, die passief geworden zijn, die veel klachten hebben, die zeer misnoegd zijn over anderen of die zich focussen op diegenen in de Falun Dafa Vereniging, geen van jullie is bereid zichzelf te cultiveren en jullie kijken in plaats daarvan naar buiten. Als degenen in de Dafa Vereniging goed zouden cultiveren, als andere mensen goed zouden cultiveren of als gewone mensen allemaal goed zouden worden, welk voordeel zou jou dat brengen? Wat zou jij daarbij winnen? Wel, dan zou jij een beetje bijgedragen hebben aan de samenleving en een paar goede daden verricht hebben en dat is alles. Dat is niet wat cultivatiebeoefenaars willen bereiken. Dat is slechts een goed persoon zijn onder gewone mensen en het kan niet tot Voltooiing leiden. Dus als je cultiveert, moet je je geest cultiveren, je ontdoen van menselijke gehechtheden en dingen met rechtschapen gedachten bekijken.

Toen de Drie Rijken geschapen werden, werden ze omgekeerd geschapen. Er zijn hier geen positieve, correcte principes. Als die er waren, dan zou het niet nodig geweest zijn dat een Shakyamuni of een Jezus hier zouden gekomen zijn en het overdragen van de Fa zou niet plaatsgevonden hebben en nog veel minder zou de Fa hier gerectificeerd worden. De principes hier zijn omgekeerd en wat mensen doen en hoe ze het doen is omgekeerd. Wat goed ruikt voor mensen hier, ruikt daar slecht en dingen die mensen hier als iets goeds beschouwen, zouden daar wellicht slecht kunnen zijn. In de ogen van de Goden zijn degenen die door gewone mensen als helden beschouwd worden, mensen die, gedreven door emotionele impulsen en verlangens, verkrijgen wat ze willen door ervoor te vechten. Maar in de ogen van Goden zijn degenen die politieke macht grijpen door oorlog bandieten. Dat is hoe de mensheid heeft bestaan: ”de wereld veroveren met militaire macht, de overwinnaar bestuurt het land." Dat is hoe het altijd geweest is - ontdaan van positieve, correcte principes. Alles is omgekeerd. En juist omdat dingen omgekeerd zijn, stelt het mensen in staat te cultiveren en geeft het je een gelegenheid om dingen met een positieve, correcte visie te bekijken terwijl je ondergedompeld bent in wat omgekeerd is en om wat "slecht" is als goed te beschouwen. Natuurlijk mag je de staat van dingen in deze dimensie niet verstoren of opzettelijk slechte dingen doen die algemeen geaccepteerde principes schenden. Terwijl je jezelf cultiveert, zou je de dingen die je aanvoelt als ontberingen, emotionele klappen of dingen die je xinxing aantasten en dergelijke, als goede dingen moeten beschouwen. Als je alle ontberingen, beproevingen en dergelijke dingen waar je doorheen gaat, als slechte dingen beschouwt, dan ben je een gewoon persoon. Ontbering is de terugbetaling van karmische schulden en dingen die niet soepel verlopen, stellen je in staat je xinxing te verhogen. Dat geldt ook voor gewone mensen - het draait allemaal om het verwijderen van karma en wanneer iemand zijn karma kwijt is, zal hij goed af zijn in zijn volgende leven. Het is alleen dat mensen zich dit niet realiseren. Een cultivatiebeoefenaar moet zijn karma reduceren, zijn xinxing verbeteren via cultivatie en uiteindelijk Voltooiing bereiken. Voor een Dafa discipel is dit de meest elementaire lering in de Fa en het meest fundamentele. Maar sommige mensen hebben, na verschillende jaren, hun noties nog steeds niet fundamenteel veranderd. Hoeveel jaar heb je gecultiveerd? Je faalt er nog steeds in dingen zo te bekijken en slaagt er nog steeds niet in dingen met een positieve, correcte visie te bekijken. Ik ben werkelijk bedroefd geweest door al die brieven te lezen die jullie mij geschreven hebben en door alles wat jullie gerapporteerd hebben. Waarom zijn jullie zo gehecht aan wereldse dingen? Hier reken ik tevens jullie gehechtheden bij die betrekking hebben op de Dafa Verenigingen in verschillende gebieden. De Dafa Verenigingen werden gevestigd simpelweg om het valideren van de Fa door Dafa discipelen mogelijk te maken. Hun leden zijn niet verondersteld voorbeelden te zijn en ze zijn niet Meester. Maar je zou deze vorm moeten koesteren, aangezien het kan helpen dingen lokaal te coördineren zodat de Fa beter gevalideerd wordt en wezens efficiënter gered worden.

Het grootste probleem dat we nu hebben, is datgene waar ik net over gesproken heb. Namelijk, wanneer je erin faalt jezelf te cultiveren en naar binnen te kijken. Meester maakt zich geen zorgen over dingen die "chaotisch" zijn. Meester kan dingen helderder zien dan jullie, dus ik vind het niet nodig dat jullie me problemen rapporteren. Wat jullie geschreven hebben onthult in feite jullie gehechtheden en menselijk denken, breed uitgesmeerd over de pagina's. Waarvoor is Meester hierheen gekomen? Meester kan zeer nauwkeurig onderscheiden wat oprecht is en wat niet. Jullie weten allemaal waarom we er met Divine Performing Arts toe in staat zijn volmaakte goedheid en schoonheid te presenteren en waarom een groep jonge mensen die slechts iets meer dan een jaar getraind hebben, ertoe in staat zijn voorstellingen te geven die de beste van de wereld zijn, eersterangs en van internationaal kaliber. Het is omdat Meester hiervoor gezorgd heeft. Gewone mensen zouden dit niet voor mekaar krijgen. Meester is gekomen om Fa-rectificatie te doen - hoe zou ik Fa-rectificatie kunnen doen als zelfs de dingen om me heen "chaotisch" waren? Van mijn kant zal er niks veranderen. De standaard voor het meten van goed en kwaad ligt bij mij. Ik kan je met grote nauwkeurigheid zeggen wat elk woord, elke daad, elke gedachte of elke blik van jou vertegenwoordigt. Het is gewoon dat Meester het je niet vertelt om je zo grotere kansen te geven, wetende hoe mensen kunnen zijn wanneer ze cultiveren. Ik zei jullie dit om jullie te waarschuwen en om jullie te zeggen dat je de afgelegde weg in cultivatie zou moeten koesteren. Het is niet gemakkelijk geweest, mijn Dafa discipelen. Jullie hebben de hardste van alle vervolgingen doorstaan en die eer en glorie is reeds van jullie, dus nu is het slechts een kwestie van hoe het zelfs nog beter te doen.

Alles wat ik net verteld heb, was natuurlijk gericht op tekortkomingen. Als we over de goede dingen praten, zou ik zeggen dat Dafa discipelen werkelijk buitengewoon zijn. Jullie hebben zoveel dingen gedaan die Dafa discipelen zouden moeten doen, jullie zelf geperfectioneerd en je machtige deugd gevestigd en tegelijkertijd zijn jullie de wezens van de wereld aan het redden geweest. En het zijn niet enkel de wezens in deze wereld. Want hoewel we kunnen zien wat er hier is, als er achter een wezen een immense groep levens ligt die tot in de kosmos reiken, dan is dit inderdaad een ongelooflijk betekenisvolle zaak. Ja, denk erover na: als de gehele Drie Rijken geschapen werden voor deze zaak, wie zijn dan de wezens die hier mens of enige levensvorm mogen worden gedurende de Fa-rectificatie? Het is geen simpel ding. Maar de menselijke wereld is uiteindelijk een menselijke wereld. Ook al zijn vele Goden hierheen gekomen, dan nog kan het niet op een goddelijke samenleving lijken. Dat is niet mogelijk en hier werd lang geleden al rekening mee gehouden. Wanneer iemand hier komt, moet hij de staat van een menselijk wezen aannemen. Alleen dan kan hij cultiveren - alleen wanneer hij in illusie verkeert kan hij deze kans krijgen. Dat is waarom sommige mensen niet in staat geweest zijn de standaard te halen en sommigen wel. Dat is hoe de dingen zijn in deze wereld.

Toen ik hier zojuist arriveerde, zag ik dat jullie een korte film over de jonge Dafa discipelen van de Divine Performing Arts en de Feitian Academy of Arts aan het bekijken waren. Maar er is eigenlijk zoveel meer dan dat. De dingen die Dafa discipelen over de hele wereld gedaan hebben zijn zo lovenswaardig en ontroerend, alleen zijn ze in deze wereld niet verfilmd. Maar er zijn films van jullie in de kosmos. (applaus) Niet één enkel goed ding dat jullie gedaan hebben is gemist - alles is op video vastgelegd. Er zijn werkelijk video opnames. Al die dingen worden vastgelegd, want ze vormen het pad dat jullie bewandeld hebben en ze zijn jullie glorie.

Ik heb dus over een paar dingen in algemene termen gesproken. Er zijn veel dingen die Meester niet al te expliciet of te veel, of te uitgebreid wil bespreken. Dat is omdat er iets is waarover sommigen van jullie nog niet helder zijn, alhoewel ik het vele keren aangehaald heb: dat jullie het zijn die de Fa aan het valideren zijn, niet Meester. Alleen wanneer jullie je eigen pad bewandelen terwijl jullie de Fa valideren, kunnen jullie jezelf perfectioneren en jullie eigen machtige deugd vestigen. Dus jullie moeten het zelf doen. Zo zijn er mensen die soms vragen komen stellen aan Meester over een project of zelfs over dingen die ze als individu willen doen en vragen: "hoe zou ik te werk moeten gaan?". Hiermee hebben deze mensen op dat moment hun eigen machtige deugd aan Meester gegeven. Natuurlijk weet ik hoe het gedaan moet worden. Maar als ik het voor jullie uit zou schrijven, zouden jullie niks hebben en wanneer jullie eraan zouden werken, zouden jullie mij slechts aan het helpen zijn en niet jullie eigen machtige deugd aan het vestigen zijn. De machtige deugd die uit al deze dingen voortkomt, zou dan alleen aan Meester toebehoren. De reden waarom ik telkens niet wilde antwoorden wanneer jullie iets kwamen vragen en ik jullie soms zelfs een onplezierige blik toewierp, is omdat ik wil dat jullie dingen zelf uitzoeken. Bewandel je eigen pad en verlies die gelegenheid niet. Waarom kan je je dit niet realiseren? (Meester glimlacht) Jullie stellen mij altijd de ene vraag na de andere. Meester bevestigt wat Dafa discipelen gedaan hebben. Zo lang jullie dingen doen vanuit de wens om de Fa te valideren en wezens te redden, zal ik alles wat jullie doen bevestigen. En wanneer je er op uit trekt om die dingen te doen, zullen er Wetslichamen (Fashen) van mij of Goden zijn om het te versterken en om de dingen die je doet zelfs nog prachtiger en buitengewoner te maken en ze zullen je assisteren. (applaus) Je faalt er vaak in om de dingen op deze manier te bekijken en zodra je tegenover uitdagingen komt te staan, ga je naar Meester. Maar die moeilijkheden geven net aan dat het tijd is voor jou om jezelf te verbeteren, machtige deugd te vestigen en glorie tot stand te brengen. Dat is alles voor vandaag.

Li Hongzhi,

24 mei 2008, in Manhattan