Fa lezing gegeven op de Fa conferentie ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de oprichting van de Minghui website

 

(Li Hongzhi, 2009, in de Verenigde Staten)(Dafa discipelen staan allemaal recht en geven een warm applaus. Meester glimlacht en wenkt iedereen te gaan zitten.)

Het is een zeldzame gelegenheid voor de Minghui[1] medewerkers om samen te komen voor een meeting; jullie hebben niet vaak de kans om samen te komen en ideeën te delen en uit te wisselen. Dus dacht ik dat ik jullie vandaag zou vergezellen. En wat ik net zei is vooral waar omdat sommige Dafa discipelen al hun inspanningen in de Minghui website gestopt hebben en enorm hard gewerkt hebben. Ik ben mij daarvan bewust.

We kunnen stellen dat deze website, onder alle websites die Dafa discipelen beheren, een cruciale is. Sinds de dag dat hij opgestart werd, was de website stevig gevestigd als voertuig voor de cultivatie van Dafa discipelen en voor de uitwisseling van hun ervaringen en was de website bedoeld om de vervolging van Dafa discipelen tijdig te rapporteren. De rol die de Minghui website heeft gespeeld is dus bijzonder bepalend geweest en is een doorn in het oog van het kwaad geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de website meer nadruk heeft moeten leggen op beveiliging dan andere websites, zodat het kwaad geen misbruik kon maken van gaten, aangezien deze website tijdig en rechtstreeks kan rapporteren over de vervolging die Dafa discipelen ondergaan; [de rapporten van Minghui] zijn niet gebaseerd op informatie uit de derde hand, maar zijn daarentegen gebaseerd op informatie uit de eerste hand die rechtstreeks wordt verkregen. Minghui heeft zijn eigen manieren om in verbinding te komen met Dafa discipelen in China en is erin geslaagd om door de jaren heen heel stabiel te zijn in zijn werking. Dit is rechtstreeks gerelateerd aan de cultivatie statussen en het gevoel van verantwoordelijkheid van diegenen die betrokken zijn bij Minghui, in het bijzonder de Dafa discipelen in de voorste gelederen. Dit heeft het kwaad gedwarsboomd. Het unieke karakter van Minghui heeft met zich meegebracht dat sommige van de Dafa discipelen die eraan meewerken relatief geïsoleerd zijn en ietwat minder gelegenheden hebben om ervaringen te delen met andere studenten. Dat maakt de dingen des te moeilijker voor hen.

Hoe het ook zij, het is simpelweg buitengewoon dat Minghui het gehaald heeft tot op vandaag. Wat betreft de rol die het heeft gespeeld, heeft het de vervolging van het kwaad krachtig blootgesteld, vooral de laatste jaren. Sinds het moment waarop de vervolging begon heeft het bovendien tijdig een waarheidsgetrouw beeld gegeven van de cultivatie staat van Dafa discipelen en gediend als een punt van verbinding tussen de studenten. Studenten overal – zij het binnen China of buiten China of om het even waar – kunnen via de Minghui website ervaringen delen. Door Dafa discipelen een dergelijk kanaal te geven in hun cultivatie, kan iedereen direct de algemene situatie van de cultivatie van Dafa discipelen kennen en de site doet ook dienst als een indirect communicatiemiddel. Dit is excellent.

Behalve Minghui en een paar andere websites die de dingen van een andere hoek benaderen, rapporteren alle websites [die jullie hebben opgestart] over de situatie en de vervolging van Dafa discipelen zoals gewone media in de samenleving. Maar door het standpunt van Dafa discipelen in te nemen en door weer te geven hoe het gaat met de cultivatie van Dafa discipelen en met de vervolging, is Minghui echter meer direct. Wat vooral opmerkelijk is, is dat het ertoe in staat is informatie uit eerste hand te verkrijgen. Dat is niet iets wat andere websites kunnen doen en dus suggereert dit des te meer wat voor een beslissende rol Minghui speelt. Dus om het even wat, jullie moeten het nog beter doen met het runnen van deze website en speciaal aandacht schenken aan de veiligheid – aan het geheimhouden van dingen voor het kwaad.

Als cultivatie methode heeft Falun Gong niets te verbergen. Maar we moeten op onze hoede zijn onder de vervolging zoals de CCP die tegen ons voert. Ze bedriegt de Chinese mensen en de rest van de wereld doorlopend en ze weerhoudt de mensen van de wereld ervan haar misdaden uit het verleden en de werkelijke feiten van haar vervolging van Dafa discipelen te kennen; ze verbergt het werkelijke voorkomen van haar boosaardig gezicht terwijl ze kwaadaardige middelen gebruikt in de vervolging. We willen dus voor haar op onze hoede zijn en haar kwaadaardige misdaden onthullen. Jullie moeten dit voertuig [dat Minghui is] dus verder uitbouwen en het er zelfs nog beter mee doen. Tegelijk mogelijk jullie niet verzwakken in jullie persoonlijke cultivatie, want Minghui zal enkel beter en opmerkelijker worden als jullie het beter kunnen doen als individuen en in cultivatie.

Door het kwaad bloot te stellen, wezens te redden en Meester te helpen bij de Fa rectificatie, heeft Minghui zijn machtige deugd gevestigd en het is werkelijk opmerkelijk. Als de bewuste wezens er in de toekomst over spreken, zullen ze er misschien ook naar verwijzen als iets opmerkelijks. Dat is omdat Minghui rapporteert vanuit een andere, gunstigere invalshoek en anders is dan de andere media [die door Dafa discipelen gerund worden], die functioneren als normale media in de samenleving. Iets anders is dat de website erin geslaagd is om, ondanks moeilijke omstandigheden, voortdurend in contact te blijven met de Dafa discipelen op het Chinese vasteland en zo informatie te verkrijgen uit de eerste hand. Dat is iets wat andere media niet hebben kunnen doen, inclusief de grote internationale media agentschappen. Let niet op de reikwijdte van de invloed die de website nu heeft; in de toekomst zullen de mensen het belang ervan kennen. En feitelijk bezoeken zelfs ook nu vele van de grootste media, de inlichtingendiensten van bijna elk land en de organisaties en individuen in elk land die begaan zijn met de mensenrechten in China de Minghui website en ze volgen het met interesse. Ze weten dat het waarheidsgetrouw verslag geeft. Het is alleen maar zo dat ze, omwille van economische belangen, nationale belangen of omwille van bepaalde internationale omstandigheden, doen alsof ze ontwetend zijn en dat ze niet van plan zijn, durven of wensen de kwaadaardige CCP te provoceren. In de nabije toekomst zullen mensen echter allemaal deze hele zaak onder ogen moeten zien. Meer en meer komt de waarheid naar buiten, dus al wie het niet onder ogen ziet, al wie er niet toe in staat is deze realiteit onder ogen te zien, zal geen toekomst hebben.

Laat je niet voor de gek houden door hoe de maatschappij op dit moment simpelweg verder gaat zoals gewoonlijk, druk bezig zoals altijd en door hoe alles ogenschijnlijk normaal functioneert. Dat is natuurlijk de gang van de menselijke zaken, maar dat is niet waarom de mens hier is. De historische periode waarin het proces van het creëren van de beschaving van de mensheid plaatsvond, ligt nu achter ons, net als het proces van het volledig vestigen van een voorraadkamer van cultuur die de mens zou toelaten om Dafa te begrijpen in het laatste uur. Het heden is dus bedoeld voor mensen om alles wat ze in de loop van de geschiedenis geleerd hebben te gebruiken, zodat ze deze laatste episode rationeel onder ogen kunnen komen. Hoe een persoon kiest en wat hij kiest – het begint allemaal nu. Maar de mensen hebben in de loop van de geschiedenis constant zonden begaan, dus terwijl mensen hun keuzes maken, zijn er goden die het kwaad gebruiken om te interfereren en dit is een beproeving geworden voor mensen en bewuste wezens. Er werd echter een uitweg aangeboden om diegenen die nog goede gedachten hebben toe te laten gered te worden; Dafa discipelen startten met het verhelderen van de waarheid. Dafa discipelen zijn nu de hoop op redding voor de mensen van elke regio. Nu dit punt bereikt is, heeft de geschiedenis van de mensheid haar culminerende fase bereikt.

In het finale verloop van de dingen, zijn er ook factoren betrokken die bedoeld zijn om Dafa discipelen te testen, want iedere Dafa discipel heeft de aspiratie te cultiveren naar Voltooiing. Tegelijkertijd hebben Dafa discipelen een heel grote verantwoordelijkheid: bovenop iemands eigen Voltooiing, moet iedereen de missie dragen van het redden van de mensen van de wereld, de bewuste wezens. Nooit eerder in de geschiedenis is dit het geval geweest. Toen in het verleden iemand de Fa onderwees of sprak over het redden van bewuste wezens, dan was dat vooral een zaak van het versterken en aanvullen van de cultuur die de geschiedenis van de mensheid is. Christendom en Boeddhisme kunnen zich dan wel hebben verspreid binnen hun respectievelijke invloedssferen gedurende de loop van de geschiedenis, maar dat diende in feite om de culturele component te vestigen waarmee de mens het goddelijke begrijpt. De verspreiding van Dafa doorheen de wereld is echter anders. In dit geval is het de hele mensheid die voor de vraag staat of elkéén uiteindelijk gered zal worden. Dit reusachtige podium voor ons vandaag – het podium van de mensheid – werd voor Dafa en haar discipelen voorbereid. Welk project of initiatief het ook mag zijn waarin je betrokken bent, of wat het ook mag zijn dat je aan het doen bent om bewuste wezens te redden, jullie zouden allemaal vastberaden moeten zijn om het goed te doen en het tot een goed einde te brengen. Dat is in het bijzonder het geval voor de Minghui website die in zijn korte jaren van functioneren reeds machtige deugd heeft gevestigd. Dafa discipelen beseffen dit en Meester is zich er zeer van bewust; zelfs de mensen van de wereld en zelfs de kwaadaardigen bewonderen het. In deze laatste fase zouden jullie het er zelfs nog beter mee moeten doen en het krachtiger maken. Jullie mogen geen gas terugnemen. Hoe makkelijker de omstandigheden worden, hoe minder jullie gas mogen terugnemen. Hoe comfortabeler de dingen worden, hoe makkelijker het voor jullie is om de dingen in jullie gedachten rustiger aan te nemen en te ontspannen. Dat zal niet werken. Het is absoluut vereist dat jullie er goed mee omgaan. En dat is feitelijk de bedoeling van de bijeenkomst die jullie hier vandaag hebben, - om samen ideeën uit te wisselen gebaseerd op de Fa en verbeteren gebaseerd op de Fa. Het is net als telkens wanneer we een Fa conferentie hielden, waar jullie allemaal konden ontdekken waar jullie tekort schoten, een sprong voorwaarts konden maken in jullie cultivatie en nadien jullie rol in de projecten of teams waar jullie deel van uitmaken beter konden vervullen. Het zelfde geldt voor de bijeenkomst van vandaag. Door vandaag ideeën uit te wisselen kunnen jullie het werk dat jullie verondersteld zijn te doen in de toekomst beter doen.

Meester zegt deze dingen niet alleen maar omdat ze aangenaam zijn om te horen. Minghui heeft echt een enorme rol gespeeld. Beoefenaars doen natuurlijk soms dingen of bekijken soms zaken met menselijk denken. Dat gebeurt soms. Indien iedereen de dingen met rechtschapen gedachten zou bekijken, dan zou ik zeggen dat het niet nodig zou zijn dat ze cultiveren. (Lacht) En wanneer er menselijk denken is, zijn er problemen en dingen die niet goed genoeg zijn; er zijn problemen met samenwerking en er is interferentie met dingen ten gevolge van angst. Al deze dingen vallen voor. Maar hoe het ook zij, in het algemeen gaan de dingen op een gezonde manier vooruit en de hoofdgroep doet het extreem goed.

Jullie hebben in jullie ochtendsessie over veel dingen gesproken, dus misschien hebben jullie enkele vragen die jullie mij willen stellen. Het was niet gemakkelijk voor ons om samen te komen. We kunnen samen de vragen die jullie mij willen stellen onderzoeken en ik zal diegene beantwoorden die ik kan beantwoorden. (korte pauze, enthousiast applaus)

[1] “Minghui” zoals gebruikt in de vertaling omvat de Minghui websites in alle talen.

Noot van de vertaler: het vraag en antwoord gedeelte van deze lezing werd nog niet in het Nederlands vertaald.