Wees waakzaam

 

Cultivatie gaat over het verwijderen van menselijk denken en gehechtheden. Sommige beoefenaars volgen een menselijke denkwijze wanneer ze de Fa valideren en vervullen intussen de wens om te doen wat ze graag doen. Wanneer hun ideeën niet worden aangenomen of wanneer hun gehechtheden worden aangewezen, raken ze ontstemd en hebben ze zelfs geen scrupules om foute dingen te doen en ze onthullen heel duidelijk dat ze hun haat enkel kunnen luchten door verstoring te veroorzaken. Dit alles gaat rechtstreeks in tegen mijn vereiste dat Dafa discipels goed met elkaar moeten samenwerken, de Fa valideren en bewuste wezens redden. Wanneer dat soort gehechtheden die uit menselijk denken zijn ontstaan jou ertoe aanzetten in jouw acties of rond een specifiek onderwerp de zijde te kiezen van de tegenpartij, is dat dan het gedrag van een Dafa student? Is dat niet precies doen wat het kwaad wil dat er gedaan wordt? Indien de slechte dingen die je hebt gedaan, ertoe hebben geleid dat bewuste wezens of beoefenaars die de Fa niet diepgaand gestudeerd hebben, niet meer gered kunnen worden of hun gelegenheid kwijt raken, hoe zou het dan kunnen dat je daarvoor niet verantwoordelijk zou worden gesteld en dat je de gevolgen daarvan niet zou moeten ondergaan wanneer de dag van de Grote Voltooiing van Dafa discipelen komt? Zou je in dat geval nog steeds Voltooiing kunnen bereiken? Indien je geen Voltooiing kan bereiken, waarvoor cultiveer je dan? Ik heb altijd gezegd dat deze kosmos een principe heeft: om het even wie het is, wat een wezen ook doet, het moet de gevolgen onder ogen zien en alle veroorzaakte verliezen compenseren. Dit is in het bijzonder waar tijdens de periode van de Fa rectificatie. Ik heb me lang afgevraagd “Wat ga ik doen met jullie studenten die op dit punt nog steeds niet rationeel zijn?”. Ik kan jullie helpen een grote hoeveelheid karma te elimineren, maar jullie moeten zelf datgene onder ogen zien wat jullie onder ogen moeten zien en noch Meester noch iemand anders kan dat voor jullie doen. Jullie moeten, zelf, door de gehechtheden gaan die verwijderd moeten worden en door de testen die doorlopen moeten worden.

Het Qingxin online discussie forum dat Dafa discipelen gerund hebben, werd frequent uitgebuit door chaotische demonen die geheim agenten zijn en wanneer bepaalde beoefenaars met gehechtheden aan deze mix werden toegevoegd, veranderde het forum in een spreekbuis voor hen. Nadat dit forum, dat geen positief effect had, werd gesloten, gingen sommige beoefenaars zowaar op zoek naar een ander online forum. Zijn jullie er werkelijk zo aan gehecht dat te doen? Begrijpen jullie werkelijk niet dat het te wijten was aan jullie menselijke gehechtheden dat een demon aan jullie deur kwam kloppen? Wanneer die chaotische demon, “Tang Qi” genaamd, gaten vond om uit te buiten en online zodanig te keer ging, was dat niet enkel en alleen omdat hij jullie menselijke gehechtheden zag? Is het niet omdat beoefenaars die te weinig rechtschapen gedachten hebben, hem een forum hebben gegeven dat hij zo brutaal durfde te zijn? Er zijn sommigen die nog verder gingen en hem beschouwden als een “tweede meester”. Zou iemand die zo denkt nog steeds mijn discipel kunnen zijn? Mijn dochter is altijd aan mijn zijde geweest, maar wanneer die rotte demonische geheim agent Tang Qi leugens over haar verzon, geloofden sommige mensen ze – zelfs tot het punt dat ze hun gevoel voor redelijkheid verloren en die leugens herhaalden en volledig weigerden te luisteren wanneer andere Dafa discipelen het probleem aanwezen. En er zijn diegenen die nog verder gingen en de onbetrouwbare woorden en leugens van die rotte demonische geheim agent wijd verspreidden, wat ertoe leidde dat sommige studenten die de Fa niet grondig gestudeerd hadden en sommige nieuwe beoefenaars op een dwaalspoor terecht kwamen. Indien zulke mensen hierdoor inderdaad op het verkeerde pad terechtkomen, hun kans om gered te worden verliezen en dus in het aangezicht van toekomstige vernietiging staan, hoe ga je dan betalen voor wat je hebt gedaan?  En dat is niet alles, want de verantwoordelijkheid die je moet dragen om de Fa verstoord te hebben is op zich onmetelijk groot. Mensen bang maken is niet de aanpak van Meester, dus zal ik die studenten die er niet in slagen aan de vereiste standaarden te voldoen een stokwaarschuwing geven. Cultivatie gaat over het verwijderen van menselijke gehechtheden, dus hoe zijn jullie dan op zoek kunnen gaan naar een spreekbuis ervoor? Hoe konden jullie zo gehecht zijn tijdens jullie cultivatie?

Het is jullie wens om Meester te helpen bij de Fa rectificatie en dat is iets dat enkel met rechtschapen gedachten verwezenlijkt kan worden. De hoofdgroep van Dafa discipelen die de Fa valideren en bewuste wezens redden is excellent en geen enkele cultivatievorm of religie uit het verleden kan ermee vergeleken worden. Dit is jullie glorie en Meesters glorie. Ik ben echt blij met de Grote Voltooiing die jullie in de toekomst te wachten staat. Het laatste deel van het pad goed bewandelen is een vereiste en het is Meesters wens voor jullie.

 

Li Hongzhi,

04 augustus 2009