Wat betekent het “Meester te helpen de Fa te rectificeren”?

 

Sinds enige tijd bestaat er een zeer ernstig probleem bij sommige studenten wanneer ze de drie dingen uitvoeren die Dafa discipelen verondersteld worden te doen: namelijk, het niet begrijpen wat het betekent om “Meester te helpen”. Bijvoorbeeld, wanneer Meester iets zegt of beslist hoe Dafa discipelen iets moeten doen, zijn er altijd studenten die Meester’s plannen met menselijk denken taxeren en opinies vormen over hoe Meester bepaalde zaken zou moeten aanpakken of denken hoe het zou zijn als Meester het anders zou doen, in plaats van hun eigen geesten ertoe te zetten hoe het beste te verwezenlijken wat Meester geuit heeft of hoe de details uit te voeren; sommige studenten willen zelfs Meester’s denken veranderen; enkelen prijzen de deugden van hun eigen ideeën onder medebeoefenaars; sommige mensen zijn verward over wat Meester gezegd heeft vanwege hun menselijke gehechtheden en reageren negatief; en sommige mensen gaan zo ver dat ze mijn familieleden opzoeken om te proberen steun te winnen voor hun eigen aanpak. Maar wat Meester gedaan wilt hebben is in feite wat vereist wordt door de rectificatie van de Fa van een ontelbaar aantal kosmische lichamen. Hoewel dit niveau van de mensheid laag mag zijn, is het desalniettemin een manifestatie van hogere levens op een lagere plaats, geuit in de vormen van dit lagere niveau en tegelijkertijd is het het hart van de Fa rectificatie – het focale punt van alles. Hoe prachtig je idee ook mag lijken, het is gelimiteerd tot slechts dit ene niveau van bestaan, deze unieke plek en deze ene specifieke kwestie. En zou jij enigszins kunnen weten welke impact dat ding dat Meester gedaan wil hebben, zou moeten hebben op de talloze, onmetelijke niveaus van ontzagwekkende enorme kosmische lichamen? Als jij, als mijn student, werkelijk “Meester wilt helpen de Fa te rectificeren”, dan zou je jezelf alleen bezig moeten houden met hoe het best te vervullen wat Meester wil. Dit alleen is wat je zou moeten doen, maar in plaats daarvan wil je dat Meester jou helpt? Hoe kan je Dafa gebruiken gedurende de Fa-rectificatie om juist je menselijke ideeën te vervullen?

Terwijl ze het hoofd moesten bieden aan vervolging, zijn veel Dafa discipelen gevallen of er niet in geslaagd bij te blijven en dit heeft voor een groot deel te maken met het niet begrijpen wat Meester aan het doen is, dat ze menselijk denken gebruikt hebben om Meester’s wensen te evalueren. Om slechts een voorbeeld te geven van zulk menselijk denken, vele studenten vragen zich af waarom we geen antwoord kunnen geven op de vervolging op een manier zoals andere religies dat gedaan hebben. Maar in de geschiedenis was het fundamentele doel van religies simpelweg het vestigen van een culturele grondslag voor de mensheid, terwijl waar de mensheid werkelijk op wachtte, Dafa is; en het is alleen wanneer men dingen volgens Dafa doet, dat men zich werkelijk als een beoefenaar gedraagt. Natuurlijk, wanneer mensen er niet in slagen bij te blijven, kunnen er ook vele andere redenen aan het werk zijn. Maar in ieder geval is de persoon er niet in geslaagd Dafa echt te begrijpen. En natuurlijk, wanneer de gedachten van een persoon niet voldoende rechtschapen zijn, is het waarschijnlijk dat hij zal wankelen onder vervolging.

En dan is er een segment van mensen dat er niet in geslaagd is, door cultivatie af te raken van de slechte gewoontes die ze gevormd hebben in de alledaagse wereld, zoals het gebruiken van hun connecties en invloed om dingen gedaan te krijgen. Bijvoorbeeld, wanneer een dergelijk persoon niet in staat is Meester te vinden om zijn eigen menselijke ideeën te uiten, zoekt hij Meester’s familieleden op onder een of ander voorwendsel, waarna hij erop uit gaat om tegen andere studenten te vertellen hoe Meester’s familieleden dit of dat gezegd hebben. Maar denk erover na: kunnen Meester’s familieleden hem mogelijkerwijze vertegenwoordigen, terwijl Meester naar deze wereld is gekomen om de Fa te rectificeren en wezens te redden ? Net als jij, zijn Meester’s familieleden in feite cultivatiebeoefenaars, en net als ieder ander, zullen ze tekort schieten als ze niet goed cultiveren. Wie kan Meester mogelijkerwijze vertegenwoordigen, van al die ouders, echtgenotes, kinderen en broers of zussen die hij in de loop van zijn talrijke levens in deze wereld heeft gehad? Het is net als de situatie met jou, waarbij het niet meer is dan wanneer Meester naar deze wereld komt, er mensen zijn die dienen als Meester’s discipelen, die als zijn aardse ouders dienen, degenen die als zijn broers of zussen dienen, of echtgenoten en kinderen en elk van hen dient om Meester te helpen de grootse taak van het rectificeren van de Fa te vervullen door specifieke dingen te doen die hij of zij verondersteld wordt te doen. Zij zijn zichzelf eveneens aan het cultiveren, en ook zij zullen bij tijden tekort schieten wat betreft het bereiken van een toereikend begrip van de Fa principes. Wanneer je hen dan opzoekt en wat zij zeggen gebruikt als Fa, is dat dan niet een geval van het ondermijnen van de Fa? En tegelijkertijd verandert het de dingen die Meester’s familieleden gezegd hebben in een zonde tegen de Fa. Als een Dafa discipel, zou je er helder over moeten zijn dat Fa-rectificatie alleen door Meester gedaan wordt. En zelfs als Meester niet in de buurt is, moet je nog steeds dingen doen op basis van de Fa – je kunt geen dingen doen volgens één of ander familielid van Meester. Alleen dan ben je een Dafa discipel; alleen dan ben je Meester’s discipel; en alleen dan ben je Meester aan het helpen de Fa te rectificeren.

Daarnaast is er ook een segment van mensen die meegaan in bepaalde kwaadaardige websites. Zulke mensen zijn ver afgedwaald van Dafa, zij zijn medeplichtig aan het van deze kwaadaardige sites door valse informatie te verspreiden en zelfs aan het schaden van de reputatie van Meester’s familieleden. En sommige mensen – ondanks dat Meester iedereen tijdens Fa conferenties georganiseerd door onze Dafa discipelen verteld heeft niet te luisteren naar, te geloven in of te kijken naar die kwaadaardige websites – hebben mijn woorden niet ter harte genomen en gedragen zich alsof ze volledig onder de bezwering zijn van die sites. Zelfs tot vandaag de dag zijn ze er nog steeds irrationeel over. Wanneer een persoon een verkeerde weg inslaat, kan hij nog steeds opnieuw beginnen. Maar wat te doen wanneer een fout van een persoon ertoe leidt dat sommige mensen geruïneerd worden vanwege de valse informatie die jij verspreid hebt? Wat te doen als, door jouw toedoen, de talloze wezens die achter een persoon schuilen in afwachting van verlossing nooit gered kunnen worden? Realiseer je je hoe ernstig de consequenties hiervan zijn? Wanneer je negeert wat Meester gezegd heeft, kan je dan beschouwd worden als een Dafa discipel die “Meester aan het helpen is de Fa te rectificeren”?
De uitdrukking “Meester helpen de Fa te rectificeren” is niet slechts lege grootspraak. Alhoewel ik slechts enkele problemen besproken heb, zijn er in feite een hoop andere voorbeelden van het falen te geloven in de Fa. Deze nog onbesliste gevaarlijke tweesprong, is voor Dafa discipelen niets minder dan het wachten van tientallen miljoenen jaren; voor onze studenten, is het jullie enige ware wens om naar deze wereld te komen; en voor Meester, of Hij erin zal slagen wezens op grote schaal te redden – waaronder jullie allen – deze Fa-rectificatie.


Li Hongzhi,
10 juni 2011