Over Dafa

(Lunyu)
 

Dafa is de wijsheid van de schepper. Het is de basis voor de schepping van de hemel, de aarde en het universum. Het omvat alles, van het meest microscopische tot het meest macroscopische, en heeft verschillende verschijningen op verschillende niveaus in verschillende hemellichamen. Vanuit de dieptes van de microkosmos tot waar de meest microscopische deeltjes verschijnen, met laag op laag van onmeetbare en ontelbare deeltjes, van klein tot groot, reikend tot aan de buitenste lagen die de mens kent – atomen, moleculen, hemellichamen en melkwegstelsels – tot wat nog groter is, vormen deeltjes van verschillende afmetingen, levens van verschillende afmetingen en werelden van verschillende afmetingen, die het gehele kosmische hemellichaam doordringen. In de ogen van de levens die zich op de deeltjes van verschillende niveaus bevinden, zijn de deeltjes die één laag groter zijn dan die van hen, de planeten aan hun hemel. Dit geldt voor iedere laag. Voor de levens op ieder niveau van het universum lijkt het zo oneindig verder te gaan. Dafa heeft tevens tijd en ruimte geschapen, evenals talrijke levensvormen en al wat bestaat – alles omvattend, niets uitsluitend. Dit zijn de specifieke belichamingen op verschillende niveaus van de karakteristieken van Dafa: waarheid (真 Zhen), mededogen (善 Shan) en verdraagzaamheid (忍 Ren).

Hoe geavanceerd de middelen waarmee de mensheid het universum en het leven onderzoekt ook mogen zijn, deze belichten slechts een deel van de dimensie waarin de mens zich bevindt op een laag kosmisch niveau. In prehistorische beschavingen heeft de mens vaker andere planeten verkend. Maar hoe hoog of hoe ver de mens ook heeft gereikt, hij heeft de dimensie waarin hij zich bevindt nooit verlaten. De mens zal nooit in staat zijn het ware aanzicht van het universum werkelijk te kennen. Wanneer de mens de mysteries van het universum, de tijd-ruimte en het menselijk lichaam wil begrijpen, dan kan dat alleen door cultivatie te beoefenen volgens een ware weg, de ware verlichting te bereiken en zijn wezenlijk niveau te verhogen. Ten gevolge van cultivatie zal ook de moraliteit verbeteren, en naarmate er een onderscheid kan worden gemaakt tussen het werkelijk goede en het kwade, het juiste en het foute, en het niveau van de mensheid wordt overstegen, zal de mens in staat zijn het ware universum en de levende wezens op verschillende niveaus in verschillende dimensies te zien en contact met hen te maken.

Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak uitgevoerd onder het mom van “het verbeteren van de levensstandaard”, terwijl men in feite een concurrentiestrijd voert in het kader van de technologie. In de meeste gevallen is het tot stand gekomen door het goddelijke te verloochenen en de moraal te laten varen die ten grondslag ligt aan zelfbeheersing. Het was om deze reden dat menselijke beschavingen in het verleden vele malen werden vernietigd. Bij het verrichten van onderzoek kan men zich slechts beperken tot deze materiële wereld; de methode die men volgt is dat een onderwerp slechts bestudeerd wordt nadat het is erkend. Onder invloed van de verloochening van het goddelijke, durft de mens steevast niet de fenomenen te erkennen die ontastbaar en onzichtbaar zijn, maar die wel degelijk bestaan en hun weerslag vinden in verschijningen als spiritualiteit, geloof, goddelijk onderricht en wonderen in de dimensie waarin de mens zich bevindt.

Wanneer de mens in staat is om de moraal als uitgangspunt te nemen bij het verbeteren van zijn gedrag en denkwijze, dan zal de beschaving van de menselijke samenleving lang kunnen voortbestaan en zullen wonderen zich opnieuw openbaren in de menselijke samenleving. In het verleden zijn er vele malen menselijke samenlevingen verschenen met een half-goddelijke cultuur, die de mens in staat stelde een waar begrip te ontwikkelen van het leven en het universum. Wanneer de mens de gepaste toewijding en respect kan tonen jegens de verschijning van Dafa in deze wereld, dan zal dat welzijn of glorie brengen aan de mens, een volk of een land. Dafa - de Grote Weg van het universum - is de oorsprong van de hemellichamen, het universum, het leven en al wat bestaat. Een leven dat zich er van afkeert, is werkelijk verdorven. Elk persoon die ermee in overeenstemming kan leven, is werkelijk een goed persoon en zal beloond worden met voorspoed en een lang leven genieten. Wat een beoefenaar betreft: als je er één mee wordt, ben je iemand die verlicht is - een god.

Li Hongzhi
May 24, 2015