Falun or Law wheel

Falun Dafa; een korte introductie

Falun Dafa (of Falun Gong) is een zelf-cultivatie beoefening van hoog niveau die tot de Boeddha school behoort. Falun Dafa is opgericht door de heer Li Hongzhi, de leermeester van dit cultivatiesysteem. Het is een discipline waarin "assimilatie tot de hoogste kwaliteiten van het universum - Zhen, Shan, Ren (Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid) - de basis vormt van de leer. De beoefening wordt geleid door deze ultieme kwaliteiten en is gebaseerd op de wetten die ten grondslag liggen aan de evolutie van de kosmos." Meester Li's onderricht is in een aantal werken vertolkt, waaronder Falun Gong, Zhuan Falun, De Grote Weg naar Voltooiing van Falun Dafa, Essentiële Punten voor Verdere Vooruitgang en de Grote Verzen (Hong Yin). Deze en andere werken zijn in meer dan achtendertig talen vertaald en worden wereldwijd gedrukt en uitgegeven.

De focus van Falun Dafa beoefening ligt op de geest, waarbij de cultivatie van iemands geest en gedachten, of "Xinxing" uitgelicht wordt als de sleutel naar de verhoging van Gong (cultivatie-energie). De hoogte van iemands Gong staat in directe verhouding tot zijn "Xinxing". Het concept van "Xinxing" omvat de transformatie van deugd (een witte vorm van materie) en karma (een zwarte vorm van materie). Het omvat ook verdraagzaamheid, inzicht en onthechting – oftewel, het opgeven van gewone menselijke verlangens en gehechtheden en het verduren van de zwaarste beproevingen. Het is een veelomvattend concept.

Falun Dafa bevat ook de cultivatie van het lichaam, wat bereikt wordt door bepaalde oefeningen te doen. Een doel van de oefeningen is om de supernormale vermogens en energiemechanismes van de beoefenaar te versterken door middel van zijn of haar krachtige Gong. Een ander doel is vele levende entiteiten te ontwikkelen in het lichaam van de beoefenaar. In gevorderde beoefening zal het Onsterfelijke Kind tot leven komen en vele vaardigheden ontwikkeld worden. De oefeningen van Falun Dafa zijn nodig voor de transformatie en cultivatie van deze dingen. Een uitgebreid cultivatiesysteem van lichaam en geest zoals dit, vergt zowel zelf-cultivatie als fysieke oefeningen, waarbij cultivatie prioriteit heeft boven de oefeningen. De Gong van een persoon zal niet simpelweg groeien als hij/zij slechts de oefeningen doet zonder Xinxing te cultiveren. De oefeningen zijn dus aanvullende middelen voor het bereiken van spirituele perfectie.

In Falun Dafa wordt een Falun, of 'Wetswiel' gecultiveerd. De Falun is een intelligente, roterende entiteit die samengesteld is uit hoge energie materie. De Falun die Meester Li Hongzhi in de onderbuik van de beoefenaars plaatst vanuit een andere dimensie, roteert constant, vierentwintig uur per dag. (Echte cultivatiebeoefenaars kunnen een Falun verwerven door de boeken van Meester Li te lezen, de video's van zijn 9-daagse lezingen te bekijken of de audio-opnames te beluisteren of door samen te studeren met andere Falun Dafa studenten.) De Falun helpt beoefenaars automatisch te oefenen. Dat wil zeggen, de Falun verfijnt beoefenaars te allen tijden, zelfs als hij/zij de oefeningen niet uitvoert. Van alle cultivatiemethodes die vandaag de dag openbaar gemaakt zijn, is alleen Falun Dafa erin geslaagd een staat te bereiken waarin "de Fa de persoon verfijnt".

De roterende Falun heeft dezelfde eigenschappen als het universum en is een miniatuur van het universum. De Boeddhistische Falun, de Taoïstische Yin-Yang en alles van de Wereld van Tien Richtingen wordt gereflecteerd in de Falun. De Falun biedt verlossing aan de beoefenaars wanneer het inwaarts roteert (met de klok mee), omdat het een grote hoeveelheid energie absorbeert uit het universum en die transformeert naar Gong energie. De Falun biedt verlossing aan anderen wanneer het tegen de klok in roteert, omdat het energie vrijgeeft die elk wezen kan redden en alle abnormale situaties kan herstellen. Wanneer je in de aanwezigheid bent van iemand die oefent, zal het je dus ten goede komen.

Falun Dafa "brengt de persoon in een staat van wijsheid en harmonieus bestaan. De bewegingen van de oefeningen zijn beknopt omdat een grootse weg zeer eenvoudig en gemakkelijk is." Falun Dafa is op acht manieren uniek:

  1. Er wordt een Falun gecultiveerd in plaats van een energie elixer.
  2. De Falun verfijnt de persoon zelfs wanneer hij/zij de oefeningen niet aan het doen is.
  3. Iemands hoofdbewustzijn wordt gecultiveerd, zodat het de persoon zelf is die Gong (energie) verkrijgt.
  4. Zowel geest als lichaam worden gecultiveerd.
  5. De beoefening bestaat uit vijf oefeningen, die eenvoudig en gemakkelijk te leren zijn.
  6. De geest wordt niet gebruikt om iets aan te sturen, er zijn geen daaraan gerelateerde risico's en Gong energie groeit snel.
  7. Locatie, tijd en richting zijn niet van belang wanneer men oefent, noch is het van belang hoe men een oefensessie beëindigt.
  8. De Fashen van de leermeester biedt bescherming, dus men hoeft geen kwaad van boosaardige entiteiten te vrezen.

Falun Dafa wordt dus compleet anders onderwezen dan conventionele oefenmethodes of oefenmethodes die gebaseerd zijn op de ontwikkeling van een energie elixer, of Dan.

Falun Dafa beoefening begint direct vanaf het begin op een hoog niveau en biedt dus het voorspoedigste, snelste, meest ideale en meest waardevolle middel om te beoefenen voor mensen met een voorbestemde connectie of voor hen die jaren geoefend hebben via andere methoden maar er niet in geslaagd zijn Gong te ontwikkelen.

Wanneer iemands Xinxing en de kracht van zijn Gong een bepaalde hoogte bereikt hebben, kan een beoefenaar een niet vergankelijk en onverstoorbaar lichaam verkrijgen terwijl hij/zij zich nog steeds in de seculiere wereld bevindt. Men kan zich holistisch verheffen naar hogere niveaus en het "ontsluiten van Gong" en verlichting bereiken. Zeer vastberaden mensen zouden deze rechtschapen leer moeten bestuderen, hun ultieme rang proberen te behalen, hun Xinxing verhogen en hun gehechtheden opgeven. Alleen dan is spirituele perfectie mogelijk.

Dat je het mag koesteren - de Boeddha Fa bevindt zich recht voor je.