Hoofdstuk I
De karakteristieken van Falun Dafa[1]

Falun Boeddha Wet[2] is een grote cultivatieweg van hoog niveau van de Boeddha School waarin vereenzelviging met de hoogste karakteristiek van het universum, Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid, het fundament is van de cultivatiebeoefening. De cultivatie wordt geleid door deze opperste karakteristiek en is gebaseerd op de principes van de evolutie van het universum. Wat wij cultiveren is dus een Grote Wet of een Grote Tao.

Falun Boeddha Wet richt zich rechtstreeks tot de harten van de mensen en maakt duidelijk dat cultivatie van inborst de sleutel is tot het toenemen van cultivatie-energie. Het niveau van iemands cultivatie-energie is zo hoog als het niveau van zijn of haar inborst en dit is een absolute waarheid van het universum. “Inborst” omvat de transformatie van deugd (een witte substantie) en karma (een zwarte substantie), het achterlaten van gewone menselijke verlangens en gehechtheden en de bekwaamheid om de allermoeilijkste ontberingen te doorstaan. Het omvat ook vele dingen die een persoon moet cultiveren om zijn of haar niveau te verhogen.

Falun Boeddha Wet omvat ook cultivatie van het lichaam, die tot stand wordt gebracht door het uitvoeren van de oefeningen van de Grote Weg naar voltooiing - een grote oefenpraktijk van hoog niveau van de Boeddha School. Eén doel van de oefeningen is de supernormale vermogens en energiemechanismen van een beoefenaar te versterken, gebruikmakend van zijn of haar krachtige energiepotentie, zodat bereikt wordt dat de Wet de beoefenaar verfijnt. Een ander doel is vele levende wezens in het lichaam van een beoefenaar te ontwikkelen. In cultivatiebeoefening van hoog niveau zal het Onsterfelijke Kind of het Boeddhalichaam geboren worden en vele vermogens zullen ontwikkeld worden. De oefeningsbewegingen zijn noodzakelijk om deze dingen te transformeren en te cultiveren. De oefeningen zijn een deel van de harmonisatie en perfectie in onze Grote Wet. De Grote Wet is dus een alomvattend cultivatiesysteem voor geest en lichaam. Het wordt ook “De Grote Weg naar voltooiing” genoemd. Deze Grote Wet vereist én cultivatie én oefeningen, waarbij cultivatie prioriteit heeft over de oefeningen. Iemands cultivatie-energie zal niet verhogen als hij slechts de oefeningen doet en er niet in slaagt zijn inborst te cultiveren. Een persoon die enkel zijn inborst cultiveert en de oefeningen van de Grote Weg naar voltooiing niet uitvoert, zal de groei van zijn energiepotentie belemmerd zien en zijn oorspronkelijk lichaam onveranderd.

Om meer mensen met voorbestemde relaties en mensen die gedurende vele jaren cultivatie hebben beoefend, maar er niet toe in staat zijn geweest hun cultivatie-energie te verhogen, in staat te stellen de Wet te verwerven en vanaf het begin op een hoog niveau te cultiveren en hun cultivatie-energie snel te verhogen om direct voltooiing te bereiken, heb ik hierbij aan het publiek deze Grote Wet voor het cultiveren van Boeddhaschap, die ik zelf heb gecultiveerd en waartoe ik ben verlicht in het verre verleden, meegedeeld. Deze cultivatieweg brengt een mens tot harmonie en wijsheid. De bewegingen zijn beknopt, aangezien een grote weg extreem simpel en eenvoudig is.

De Falun staat centraal in de cultivatiebeoefening in Falun Boeddha Wet. Falun is een intelligente, roterende entiteit, opgebouwd uit materie van hoge energie. De Falun die ik in de onderbuik van een beoefenaar plaats, roteert constant, vierentwintig uur per dag. (Echte beoefenaars kunnen een Falun verkrijgen door mijn boeken te lezen, mijn lezingen op video te bekijken, mijn lezingen op audiocassette te beluisteren of te studeren met leerlingen van de Grote Wet.) De Falun helpt beoefenaars automatisch te cultiveren. Dat wil zeggen, de Falun cultiveert beoefenaars te allen tijde, zelfs al voeren ze de oefeningen niet ieder moment uit. Van alle cultivatiewegen die tot op heden aan de wereld geïntroduceerd zijn, is dit de enige die bereikt heeft dat “de Wet de beoefenaar verfijnt”.

De roterende Falun bezit dezelfde aard als het universum en is er de miniatuur van. Het Dharmawiel van de Boeddha School, yin-yang van de Tao School en alles in de wereld van tien richtingen[3] wordt weerspiegeld in de Falun. De Falun biedt redding aan de beoefenaar wanneer het inwaarts (met de klok mee) draait, aangezien het een grote hoeveelheid energie van het universum absorbeert en die transformeert in cultivatie-energie. De Falun biedt redding aan anderen wanneer het uitwaarts (tegen de klok in) draait, aangezien het energie vrijlaat die ieder wezen kan redden en die elke abnormale toestand kan rectificeren; het komt ten goede aan mensen dichtbij de beoefenaar.

Falun Dafa stelt beoefenaars in staat zich te vereenzelvigen met de hoogste karakteristiek van het universum, Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid. Het verschilt fundamenteel van alle andere beoefeningsmethoden en heeft acht grote onderscheidende karakteristieken.

 

1. Cultivatie van een Falun; geen cultivatie of vorming van elixer

De Falun bezit dezelfde aard als het universum en is een intelligente, draaiende entiteit gemaakt van hoge-energiematerie. De Falun draait constant in de onderbuik van de beoefenaar en verzamelt continu energie van het universum die wordt getransformeerd en omgezet in cultivatie-energie. Cultivatie beoefenen in Falun Dafa kan de cultivatie-energie van beoefenaars dus doen toenemen en hen toelaten om ongewoon snel de toestand van het ontsluiten van cultivatie-energie te bereiken. Zelfs die mensen die gecultiveerd hebben gedurende meer dan duizend jaar hebben deze Falun willen verwerven maar konden dat niet. Heden ten dage cultiveren en vormen alle beoefeningspraktijken die in onze samenleving populair zijn elixer. Ze worden elixermethode-qigong genoemd. Het is zeer moeilijk voor beoefenaars van elixermethode-qigongpraktijken om in dit leven het ontsluiten van cultivatie-energieen verlichting te bereiken.

2. De Falun verfijnt de beoefenaar zelfs wanneer hij de oefeningen niet aan het doen is

vierentwintig uur per dag de oefeningen doen. Desondanks draait de Falun constant en helpt de beoefenaars het effect te bereiken van het vierentwintig uur per dag oefeningen doen. Dus, hoewel beoefenaars de oefeningen niet elk moment kunnen doen, verfijnt de Falun beoefenaars nog steeds zonder onderbreking. In het kort, zelfs als de beoefenaar de oefeningen misschien niet aan het doen is, is de Wet de beoefenaar aan het zuiveren.

Vandaag de dag heeft nergens in de wereld een andere, aan het publiek geïntroduceerde beoefeningspraktijk het probleem opgelost van het vinden van tijd voor zowel werk als oefeningen. Alleen Falun Dafa heeft dit probleem opgelost. Falun Dafa is de enige cultivatieweg die heeft bereikt dat de Wet de beoefenaar verfijnt.

 

3. Het hoofdbewustzijn cultiveren zodat jij cultivatie-energie verkrijgt

hun gehechtheden opgeven en hun inborst verbeteren. Je mag niet in een trance zijn of jezelf verliezen wanneer je de Grote Weg naar voltooiing beoefent. De oefeningen moeten te allen tijde door het hoofdbewustzijn geleid worden. De cultivatie-energie die op deze manier gecultiveerd is, zal aan jouw lichaam groeien en je zult cultivatie-energie verkrijgen die je zelf met je mee kan nemen. Dit is waarom Falun Dafa zo kostbaar is - jijzelf kan cultivatie-energie verwerven.

Gedurende duizenden jaren hebben alle andere beoefeningsmethoden die onder gewone mensen geïntroduceerd waren het nevenbewustzijn van de beoefenaar gecultiveerd; het vleselijke lichaam en het hoofdbewustzijn van de beoefenaar hebben enkel als medium gediend. Op het ogenblik dat de
beoefenaar voltooiing bereikt zal zijn nevenbewustzijn opstijgen en de cultivatie-energie met zich meenemen. Er blijft dan niets over voor het hoofdbewustzijn van de beoefenaar en zijn oorspronkelijk lichaam - een leven van cultivatie-inspanning is tevergeefs. Natuurlijk, wanneer een beoefenaar zijn hoofdbewustzijn cultiveert, verwerft zijn nevenbewustzijn ook wat cultivatie-energie en verbetert op natuurlijke wijze samen met het hoofdbewustzijn.

 

4. Cultivatie van zowel geest als lichaam

“Cultivatie van geest” in Falun Dafa verwijst naar de cultivatie van iemands inborst. Inborst cultiveren neemt voorrang omdat het wordt beschouwd als de sleutel tot het doen toenemen van cultivatie-energie. Met andere woorden, de cultivatie-energie die iemands niveau bepaalt, wordt niet verkregen door oefeningen te doen maar door zijn inborst te cultiveren. Het niveau van iemands cultivatie-energie is zo hoog als het niveau van zijn inborst. De inborst in Falun Dafa bestrijkt een veel wijder gebied dan enkel deugdzaamheid; het omvat vele soorten dingen, waaronder deugdzaamheid.

“Cultivatie van lichaam” in Falun Dafa verwijst naar het bereiken van een lange levensduur. Door het uitvoeren van de oefeningen ondergaat iemands oorspronkelijk lichaam transformatie en wordt het verduurzaamd. Iemands hoofdbewustzijn en vleselijk lichaam worden één, zodoende wordt voltooiing van het geheel bereikt. Cultivatie van het lichaam verandert de moleculaire componenten van het menselijke lichaam fundamenteel. Door de elementen van cellen te vervangen door hogeenergiematerie wordt het menselijke lichaam omgezet in een lichaam gemaakt van materie van andere dimensies. Als resultaat zal men voor altijd jong blijven. De kwestie wordt fundamenteel opgelost. Falun Dafa is zodoende een echte cultivatiepraktijk van zowel geest als lichaam.

 

5. Vijf oefeningen die eenvoudig en gemakkelijk te leren zijn

Een grote weg is buitengewoon eenvoudig en gemakkelijk. Breed bekeken heeft Falun Dafa een klein aantal oefeningsbewegingen en toch zijn de te ontwikkelen dingen talrijk en veelomvattend. De bewegingen beheersen elk aspect van het lichaam en de vele dingen die ontwikkeld zullen worden. Alle vijf de oefeningen worden volledig geleerd aan beoefenaars. Onmiddellijk vanaf het begin zullen de gebieden in het lichaam van de beoefenaar waar de energie geblokkeerd is, geopend worden en een grote hoeveelheid energie zal geabsorbeerd worden van het universum. In een zeer korte tijdsspanne zullen de oefeningen nutteloze substanties uit het lichaam van de beoefenaar verdrijven en het zuiveren. De oefeningen helpen beoefenaars ook hun niveau te verhogen, hun goddelijke krachten te versterken en de staat van het zuiverwit lichaam te bereiken. Deze vijf oefeningen zijn ver voorbij de gebruikelijke oefeningen die de meridianen of het grote en kleine hemelse circuit openen. Falun Dafa voorziet beoefenaars van de meest geschikte en efficiënte cultivatieweg en is ook de beste en de meest waardevolle weg.

6. Geen gebruik van mentale activiteiten, niet verkeerd gaan en een snelle toename van cultivatie-energie

Falun Dafa cultivatiebeoefening is vrij van intentie, zonder concentratie en wordt niet geleid door gedachteactiviteiten. Falun Dafa beoefenen is dus absoluut veilig en het is gegarandeerd dat beoefenaars niet verkeerd zullen gaan (niet van het rechte pad zullen afwijken). De Falun beschermt beoefenaars tegen verkeerd gaan in de beoefening en ook tegen verstoring door mensen met een gebrekkige inborst. Bovendien kan de Falun automatisch iedere abnormale toestand herstellen.

Beoefenaars beginnen hun cultivatie op een zeer hoog niveau. Zolang ze de moeilijkste van alle ontberingen kunnen dragen, kunnen verdragen wat moeilijk te verdragen is, hun inborst kunnen handhaven en echt maar één cultivatieweg beoefenen, zullen ze ertoe in staat zijn binnen een paar jaar de toestand te bereiken van drie bloemen die samenkomen op de kruin van het hoofd . Dit is het hoogste niveau dat iemand kan bereiken gedurende cultivatie in de wereldse Wet.

 

7. Geen bekommernis over locatie, tijd of richting tijdens het uitvoeren van de
oefeningen en geen bekommernis over het beëindigen van de oefening

De Falun is een miniatuur van het universum. Het universum draait, ieder van zijn melkwegen draait en de aarde draait ook. Dus noord, zuid, oost en west kunnen niet onderscheiden worden. Falun Dafa beoefenaars beoefenen cultivatie in overeenstemming met de fundamentele natuur van het universum en de wet van de evolutie van het universum. Dus ongeacht naar welke richting een beoefenaar gekeerd is, hij of zij is de oefeningen aan het doen in elke richting. Aangezien de Falun constant draait, is er geen concept van tijd; beoefenaars kunnen de oefeningen op ieder tijdstip doen. De Falun draait voor eeuwig en beoefenaars kunnen zijn rotatie niet stoppen, dus is er geen concept van het beëindigen van de oefening. Men beëindigt zijn bewegingen maar de beoefening wordt niet beëindigd.

8. Onder de bescherming van mijn Wetslichamen is er geen reden om interferentie van
extern kwaad te vrezen

Het is zeer gevaarlijk voor een alledaagse persoon om plotseling dingen van hoog niveau te ontvangen, aangezien zijn of haar leven onmiddellijk in gevaar zal zijn. Beoefenaars zullen bescherming krijgen van mijn Wetslichamen wanneer ze mijn Falun Dafa leringen aanvaarden en echt cultivatie beoefenen. Zolang als je volhardt in het beoefenen van cultivatie zullen mijn Wetslichamen je beschermen tot je voltooiing bereikt. Mocht je besluiten om op een bepaald punt te stoppen met cultiveren dan zullen mijn Wetslichamen je verlaten.

De reden waarom vele mensen de principes van hoog niveau niet durven onderwijzen is dat ze er niet toe in staat zijn de verantwoordelijkheid op zich te nemen en de hemel verbiedt ook dat zij dit doen. Falun Dafa is een rechtschapen Wet. Eén oprechte geest kan alle kwaad bedwingen op voorwaarde dat de beoefenaar in zijn cultivatiebeoefening zijn inborst handhaaft, zijn gehechtheden achterlaat en zich onthoudt van alle incorrect streven, zoals voorgeschreven door de Grote Wet. Iedere slechte demon zal bang zijn en iedereen die niet gerelateerd is aan jouw verbetering zal zich niet met jou durven inlaten of jou durven storen. De leringen van Falun Dafa zijn dus compleet verschillend van die conventionele cultivatiemethoden of van de elixercultivatie-theorieën van andere praktijken of takken van cultivatie.

Cultivatie beoefenen in Falun Dafa bestaat uit vele niveaus van cultivatie binnen zowel de wereldse Wet als de bovenwereldse Wet. Deze cultivatiepraktijk begint onmiddellijk, vanaf het begin, op een zeer hoog niveau. Falun Dafa verschaft de meest geschikte cultivatieweg aan zijn beoefenaars alsook aan diegenen die gedurende een lange tijd cultivatie hebben beoefend maar er toch niet in geslaagd zijn hun cultivatie-energie te verhogen. Wanneer de energiepotentie en de inborst van een beoefenaar een bepaald niveau bereiken, kan hij of zij een onverwoestbaar, nooit-degenererend lichaam verwerven terwijl hij in de seculiere wereld is. Een beoefenaar kan ook het ontsluiten van cultivatie-energie, verlichting en het stijgen naar hoge niveaus van de gehele persoon bereiken. Diegenen met grootse vastberadenheid zouden deze Wet moeten studeren, zich inspannen om de juiste vrucht te bereiken, hun inborst verbeteren en hun gehechtheden opgeven - alleen dan zullen zij ertoe in staat zijn voltooiing te bereiken.[1] Falun Dafa – “De Grote Wet van het Wetswiel”. Zowel de naam Falun Dafa als Falun Gong worden gebruikt
om deze praktijk te beschrijven.

[2] Falun – “Wetswiel”; Fa – “Weg, Wet of Principes”

[3] Wereld van tien richtingen - de Boeddha School conceptualiseert de wereld als bestaande uit tien richtingen.

[11] Meridians – the network of energy channels in one’s body that are thought to be conduits of qi (“vital energy”). In Traditional Chinese Medicine and popular Chinese thought, illness is said to arise when qi is not flowing properly through these meridians.