Hoofdstuk II Illustraties en uitleg van de oefeningen 

 

1. Boeddha toont duizend handen

(fo zhan qianshou fa) 

Principes: De kern van ‘Boeddha toont duizend handen’ bestaat uit het strekken van het lichaam. Dit strekken deblokkeert de streken waar de energie verstopt is, stimuleert de energie in het lichaam en onder de huid zodat die krachtig circuleert en absorbeert automatisch een grote hoeveelheid energie van het universum. Dit stelt alle meridianen in het lichaam van een beoefenaar in staat te openen vanaf het begin. Wanneer iemand deze oefening uitvoert, zal het lichaam een speciaal gevoel van warmte en van het bestaan van een sterk energieveld hebben. Dit wordt veroorzaakt door het strekken en openen van alle meridianen door het hele lichaam. ‘Boeddha toont duizend handen’ is samengesteld uit acht bewegingen. De bewegingen zijn redelijk simpel, maar toch controleren ze vele dingen die ontwikkeld worden door de cultivatiemethode als geheel. Tegelijkertijd stellen ze de beoefenaars in staat om snel in een toestand te komen geheel omringd door een energieveld. Beoefenaars zouden deze bewegingen als een basisoefening moeten uitvoeren. Ze worden meestal eerst gedaan en zijn één van de versterkende methoden voor iemands cultivatiebeoefening. 

            Vers:[1] 

shenshen heyi[2]

dongjing suiji[3]

dingtian duzun[4]

qianshou foli[5] 

Voorbereiding - Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar wordt niet te slap. Trek de onderste kaak lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat enige ruimte tussen de bovenste en onderste tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking.. 

Voeg de handen samen (liang shou jieyin) - Hef beide handen een beetje op met de palmen naar boven gekeerd. Laat de toppen van de duimen elkaar lichtjes raken. Laat de vier vingers van elke hand bij elkaar komen en overlap ze boven elkaar. Voor mannen komt de linkerhand bovenaan; voor vrouwen komt de rechterhand bovenaan. Laat de handen een ovaal vormen en houd ze ter hoogte van de onderbuik. Houd beide bovenarmen een beetje naar voor met de ellebogen gekromd zodat de onderarmen open staan (Figuur 1-1).

Maitreya[6] strekt zijn rug (mile shenyao) - Hef de beide handen omhoog, beginnend vanuit Jieyin,[7] Doe de handen uit elkaar wanneer ze de voorkant van het gezicht bereiken en draai de palmen geleidelijk naar boven. Richt de palmen naar boven wanneer de handen boven de top van het hoofd komen. Laat de vingers van beide handen naar elkaar wijzen (Figuur 1-2), met een afstand van 20 tot 25 cm ertussen. Druk tegelijk de basis van de palmen van beide handen naar boven, duw het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek het hele lichaam. Stretch gedurende ongeveer 2 tot 3 seconden en ontspan dan abrupt het hele lichaam. Breng de knieën en heupen terug in een ontspannen positie. 

 

   

 

Tathagata[8] giet energie in de top van het hoofd (rulai guanding) - Volgend op de vorige beweging, draai de beide handpalmen tegelijkertijd naar buiten, naar beide kanten, zodat de binnenkant van de polsen naar elkaar wijzen en een “trechter” van 140 graden vormen. Strek de polsen en beweeg de handen naar beneden (zoals in Afb. 1-3). Houd de handpalmen naar de borst gericht, met een afstand van 10 cm tussen de palmen en het lichaam. Breng beide handen naar beneden, naar de onderbuik (zoals in Afb. 1-4).

De handen samendrukken voor de borst (shuangshou heshi) - Draai ter hoogte van de onderbuik de handen, zodat de ruggen van de handen naar elkaar gericht zijn. Breng, zonder de beweging te stoppen, de handen omhoog tot aan de borst om heshi te vormen (Figuur 1-5). Wanneer je heshi doet, druk dan zowel de vingers als de muis van de handen tegen elkaar en laat een holle ruimte in het centrum van de handpalmen. Houd de ellebogen omhoog, waarbij de voorarmen een rechte lijn vormen. (Houd de handen voor al de oefeningen in de Lotus Palm positie[9] behalve wanneer je heshi en jieyin doet).   

   

 

Handen wijzen naar hemel en aarde (zhangzhi qiankun)[10] – Vertrekkende vanuit heshi, doe de handen ongeveer 2 tot 3 cm uit elkaar (Figuur 1-6) en draai ze in tegenovergestelde richtingen. Mannen draaien de linkerhand (vrouwen de rechterhand) naar de borst toe en draaien de rechterhand naar voor, zodat de linkerhand bovenaan is en de rechterhand onderaan. Beide handen zouden een rechte lijn moeten vormen met de voorarmen. Strek dan de linkervoorarm diagonaal naar boven (Figuur 1-7). Zorg ervoor dat de palm naar beneden gericht is en op dezelfde hoogte is als het hoofd. Houd de rechterhand voor de borst met de palm naar boven gericht. Duw, nadat de linkerarm de juiste positie bereikt, het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek het hele lichaam zo ver mogelijk. Strek gedurende 2 tot 3 seconden en ontspan dan onmiddellijk het hele lichaam. Breng de linkerhand terug naar de voorkant van de borst en vorm heshi (Figuur 1-5). Draai vervolgens de handen in de tegenovergestelde richtingen, zodat de rechterhand bovenaan is en de linkerhand onderaan (Figuur 1-8). Strek de rechterhand uit en herhaal de voorgaande bewegingen van de linkerhand (Figuur 1-9). Ontspan na het strekken het hele lichaam. Breng de handen voor de borst in heshi. 

Gouden aap splitst zijn lichaam (jinhou fenshen)Vertrekkend vanuit heshi, strek de armen naar buiten aan de zijkanten van het lichaam en vorm een rechte lijn vanaf de schouders. Duw het hoofd naar boven en druk de voeten naar beneden en strek krachtig de armen uit naar elke zijde. Strek krachtig het hele lichaam in vier richtingen (Figuur 1-10). Strek gedurende 2 tot 3 seconden. Ontspan onmiddellijk het hele lichaam en vorm heshi. 

 

  

 

Twee draken duiken in de zee (shuanglong xiahai) – Vertrekkend vanuit heshi, doe de handen uit elkaar en strek ze uit naar beneden in de richting van de onderkant van de voorzijde van het lichaam. Wanneer de armen parallel en recht zijn, zou de hoek tussen de armen en het lichaam ongeveer 30 graden moeten zijn (Figuur 1-11). Duw het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek het hele lichaam, gebruik kracht. Strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan onmiddellijk het gehele lichaam. Beweeg de handen naar heshi voor de borst. 

Bodhisattva[11] plaatst de handen op de lotus bloem (Pusa Fulian) – Vertrekkend vanuit heshi, doe de handen van elkaar en strek ze diagonaal uit naar beneden langs de zijkanten van het lichaam (Figuur 1- 12). Strek de armen zodat de hoek tussen de armen en het lichaam ongeveer 30 graden is. Duw tegelijkertijd het hoofd omhoog, druk de voeten naar beneden en strek het hele lichaam, gebruik kracht. Strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan onmiddellijk het gehele lichaam. Beweeg de handen naar heshi voor de borst.   

  

 

Arhat[12] draagt een berg op zijn rug (luohan beishan) – (Figuur 1-13) Vertrekkend vanuit heshi, doe de handen van elkaar terwijl je ze uitstrekt achter het lichaam. Draai tegelijk de beide handpalmen naar achter. Buig, wanneer de handen voorbij het lichaam gaan, de polsen langzaam naar boven. Wanneer de handen achter het lichaam aankomen, zou de hoek tussen de polsen en het lichaam 45 graden moeten zijn. Duw op dit punt het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek het gehele lichaam, gebruik kracht. (Houd het lichaam rechtop - leun niet naar voren maar strek vanuit de borst.) Strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan onmiddellijk het hele lichaam. Beweeg de handen naar heshi voor de borst. 

Vajra[13] doet de berg omvallen (jingang paishan) – Vanuit heshi, doe de handen van elkaar terwijl je voorwaarts duwt met de handpalmen. Laat de vingers naar boven wijzen. Houd de handen en schouders op dezelfde hoogte. Duw wanneer de armen eenmaal uitgestrekt zijn het hoofd naar boven en druk de voeten naar beneden en strek krachtig het hele lichaam (Figuur 1-14). Strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan onmiddellijk het hele lichaam. Beweeg de handen naar heshi.   

Houd de handen over elkaar voor de onderbuik (diekou xiaofu) – Vertrekkend vanuit heshi, beweeg de handen langzaam naar beneden en draai de handpalmen zodat ze naar de onderbuik gericht zijn. Plaats, wanneer de handen de onderbuik bereiken, één hand voor de andere (Figuur 1-15). Mannen zouden de linkerhand aan de binnenkant moeten hebben; vrouwen zouden de rechterhand aan de binnenkant moeten hebben. Keer de palm van de buitenste hand naar de rug van de binnenste hand. De afstand tussen de handen en de afstand tussen de binnenste hand en de onderbuik, zou ongeveer 3 cm moeten zijn. Normaal houdt men de handen gedurende 40 tot 100 seconden voor elkaar.

   

Afsluitende Positie – Voeg de handen samen (shuangshou jieyin) (Figuur 1-16).


2. 2. Falun staande houding

(falun zhuang fa)

 

Principe: ‘Falun staande houding’ is een rustige, staande meditatie bestaande uit vier wielomvattende posities. Regelmatige uitvoering van ‘Falun staande houding’ zal de volledige opening van het hele lichaam bevorderen. Het is een veelomvattende cultivatieoefening die wijsheid bevordert, kracht vergroot, iemands niveau verhoogt en goddelijke krachten versterkt. De bewegingen zijn eenvoudig, maar er kan veel bereikt worden door de oefening. De armen van beginners kunnen zwaar en pijnlijk aanvoelen. Na het doen van de oefeningen zal het lichaam zich onmiddellijk ontspannen voelen zonder de soort vermoeidheid te voelen die men ervaart na het werken. Wanneer beoefenaars de duur en frequentie van de oefeningen verhogen, kunnen ze een Falun voelen draaien tussen de armen. De bewegingen van ‘Falun staande houding’ zouden op een natuurlijke manier gedaan moeten worden. Streef het opzettelijk heen en weer zwaaien niet na. Het is normaal om lichtjes te bewegen, maar duidelijk heen en weer zwaaien zou gecontroleerd moeten worden. Hoe langer de oefeningstijd hoe beter, maar het verschilt van persoon tot persoon. Verlies bij het bereiken van een toestand van rust niet het bewustzijn dat je de oefeningen aan het doen bent, maar behoud het. 

Vers:    

shenghui zengli[14]

rongxin qingti[15]

simiao siwu[16]

falun chuqi[17]

 

Voorbereiding – Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar word niet te slap. Trek de onderste kaak lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat enige ruimte tussen de bovenste en onderste tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking. 

Voeg de handen samen (Liangshou Jieyin) (Figuur 2-1) 

Het Wiel voor het hoofd houden (touqian baolun) – Start vanuit jieyin (de positie met samengevoegde handen). Breng langzaam beide handen omhoog vanaf de onderbuik en breng ze intussen uiteen. Wanneer de handen voor het hoofd zijn, zouden de palmen naar het gezicht gericht moeten zijn ter hoogte van de wenkbrauwen (Figuur 2-2). Laat de vingers van de handen naar elkaar wijzen met een afstand van 15 cm ertussen. Vorm een cirkel met de armen. Ontspan het hele lichaam.   

  

 

Het Wiel voor de onderbuik houden (fuqian baolun) – Beweeg beide handen langzaam naar beneden. Houd de armen in de wielomvattende houding wanneer ze de onderbuik bereiken (Figuur 2-3). Houd beide ellebogen naar voren, houd de oksels open. Houd de handpalmen naar boven gericht, houd de vingers naar elkaar gericht en houd de armen in de vorm van een cirkel. 

Het Wiel boven het hoofd houden (touding baolun) - Breng de handen, terwijl je de wielomvattende houding aanhoudt, langzaam omhoog tot ze boven het hoofd zijn (Figuur 2-4). Richt de vingers van beide handen naar elkaar en richt de handpalmen naar beneden. Houd een afstand van 20 tot 30 cm tussen de vingertoppen van beide handen. Laat de armen een cirkel vormen. Houd de schouders, armen, ellebogen en polsen ontspannen. 

Het Wiel aan beide zijden van het hoofd houden (liangce baolun) - Beweeg, vertrekkend vanaf de voorgaande houding, de beide handen naar beneden langs de zijkant van het hoofd (Figuur 2-5). Houd de handpalmen naar de oren gericht, met beide schouders ontspannen en de voorarmen rechtop. Houd de handen niet te dicht bij de oren. 

   

 

Houd de handen over elkaar voor de onderbuik (diekou xiaofu) (Figuur 2-6) - Beweeg de handen naar beneden tot aan de onderbuik. Houd de handen over elkaar.

Afsluitende positie - liangshou jieyin (Voeg de handen samen) (Figuur 2-7).


3. De twee kosmische uitersten doordringen

(guantong liangji fa)

Principe: ‘De twee kosmische uitersten doordringen’ kanaliseert de energie van de kosmos en vermengt die met de energie binnenin het lichaam. Een grote hoeveelheid energie wordt uitgestoten en opgenomen tijdens deze oefening, wat de beoefenaar er toe in staat stelt zijn of haar lichaam in heel korte tijd te zuiveren. Tegelijkertijd opent de oefening de meridianen op de top van het hoofd en deblokkeert de doorgangen onder de voeten. De handen bewegen op en neer volgens de energie binnenin het lichaam en de mechanismen buiten het lichaam. De opwaarts bewegende energie beweegt razendsnel uit de top van het hoofd en reist onmiddellijk naar het hoogste kosmische uiterste; de neerwaarts bewegende energie wordt vanuit de onderkant van de voeten vrijgelaten en raast onmiddellijk naar het laagste kosmische uiterste. Nadat de energie terugkeert van de beide extremen wordt ze daarna uitgestuurd in de tegenovergestelde richting. De handbewegingen worden negen keer gedaan.

Nadat de op en neer gaande bewegingen met één hand negen keer gedaan zijn, dienen beide handen negen maal op en neer te glijden. Daarna wordt de Falun vier keer voor de onderbuik met de klok mee gedraaid om de energie van de buitenkant naar de binnenkant van het lichaam te draaien. De bewegingen eindigen met het samenvoegen van de handen.

Stel je, alvorens de oefeningen te doen, voor dat je twee lege vaten bent, rechtopstaand tussen hemel en aarde, gigantisch en onvergelijkbaar groot. Dit helpt om de energie te kanaliseren.

Vers: 

jinghua benti[18]

fakai dingdi[19]

xinci yimeng[20]

tongtian chedi[21] 

Voorbereiding - Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar word niet te slap. Trek de onderste kaak lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat een beetje ruimte tussen de bovenste en onderste tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Houd een serene gelaatsuitdrukking.. 

Voeg de handen samen (liangshou jieyin) - (Figuur 3-1)

Druk de handen samen voor de borst (shuangshou heshi) - (Figuur 3-2)

 

   

 

Enkelhandige op en neer glijdende beweging (danshou chong'guan) - Vanuit heshi, laat tegelijk één hand naar boven glijden en de andere hand naar beneden. De handen zouden langzaam mee moeten glijden met de energiemechanismen aan de buitenkant van het lichaam. De energie binnenin het lichaam beweegt op en neer gelijktijdig met de handbewegingen. (Figuur 3-3). Mannen beginnen met de linkerhand omhoog te laten glijden; vrouwen beginnen met de rechterhand omhoog te laten glijden. Beweeg deze hand langs het gezicht en strek ze uit boven het hoofd. Breng intussen de rechterhand (voor vrouwen de linkerhand) langzaam naar beneden. Verwissel dan de posities van de handen (Figuur 3-4). Houd de handpalmen naar het lichaam gericht op niet meer dan 10 cm afstand. Houd het hele lichaam ontspannen. Eén op-en-neer beweging van elke hand wordt als één geteld. Laat de handen negen keer na elkaar op en neer glijden. 

Tweehandige op en neer glijdende beweging (shuangshou chong'guan) - Houd, na de enkelhandige op en neer glijdende beweging, de linkerhand (de rechterhand voor vrouwen) omhoog en laat die wachten en breng langzaam de andere hand omhoog zodat beide handen naar boven wijzen (Figuur 3-5). Laat dan beide handen tegelijk langzaam naar beneden glijden (Figuur 3-6).

 

   

 

Houd, wanneer men beide handen op en neer laat glijden, de palmen naar het lichaam gericht op een afstand van niet meer dan 10 cm. Een volledige op en neer beweging telt als één. Laat de handen negen keer na elkaar op en neer glijden. 

De Falun draaien met twee handen (shuangshou tuidong falun) - Beweeg, na de negende tweehandige op en neer beweging, beide handen naar beneden langs het hoofd en langs de borst tot ze de streek van de onderbuik bereiken (Figuur 3-7). Draai de Falun met beide handen (Figuur 3-8, Figuur 3-9). Voor mannen is de linkerhand aan de binnenkant en voor vrouwen is de rechterhand aan de binnenkant. Houd een afstand van ongeveer 2-3 cm tussen de handen en tussen de binnenste hand en de onderbuik. Draai de Falun vier maal met de klok mee om de energie van de buitenkant naar de binnenkant van het lichaam te draaien. Houd tijdens het draaien van de Falun de handen binnen de streek van de onderbuik.   

 

 

Afsluitende positie - liangshou jieyin (voeg beide handen samen) (Figuur 3-10).


4. Falun hemelse circulatie

(falun zhoutian fa)

Principe: ‘Falun hemelse circulatie’ maakt het mogelijk dat de energie van het menselijk lichaam circuleert over grote gebieden - dat wil zeggen, niet enkel in één of verschillende meridianen, maar van de hele yin zijde naar de hele yang zijde van het lichaam, ononderbroken heen en weer. Deze oefening is ver voorbij de gebruikelijke methoden van het openen van de meridianen of de grote en kleine hemelse circuits. ‘Falun hemelse circulatie’ is een cultivatieoefening van tussenliggend niveau. Met de vorige drie oefeningen als basis kunnen de meridianen van het gehele lichaam (inclusief het grote hemelse circuit) snel geopend worden door deze oefening uit te voeren. Vanaf de top tot aan de onderkant zullen de meridianen geleidelijk aan, door het hele lichaam heen, met elkaar verbonden worden. Het meest opmerkelijke kenmerk van de oefening is haar gebruik van de Falun rotatie om alle abnormale condities in het menselijke lichaam te rectificeren. Dit stelt het menselijke lichaam - een klein universum - ertoe in staat terug te keren naar zijn originele staat en maakt het mogelijk dat alle meridianen binnenin het lichaam gedeblokkeerd worden. Wanneer deze toestand bereikt wordt, heeft men een zeer hoog niveau van cultivatie binnen de wereldse Wet bereikt. Wanneer deze oefening gedaan wordt, volgen beide handen de energiemechanismen. De bewegingen zijn geleidelijk, langzaam en soepel. 

Vers: 

xuanfa zhixu[22]

xinqing siyu[23]

fanben guizhen[24]

youyou siqi[25] 

Voorbereiding - Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar word niet te slap. Trek de onderste kaak lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat een beetje ruimte tussen de bovenste en onderste tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking. 

Voeg de handen samen (Liangshou Jieyin) - (Figuur 4-1)

Druk de handen samen voor de borst (Shuangshou Heshi) - (Figuur 4-2)

 

   

 

Doe de handen uiteen vanuit heshi. Beweeg ze naar beneden naar de onderbuik terwijl je beide handpalmen naar het lichaam keert. Houd een afstand van niet meer dan 10 cm tussen de handen en het lichaam. Breng de handen, na de onderbuik voorbij te gaan, verder naar beneden tussen de benen. Beweeg de handen naar beneden met de palmen naar de binnenkant van de benen gericht, buig tegelijk voorover en buig door de knieën (Figuur 4-3). Beweeg de handen, wanneer de vingertoppen dicht bij de grond komen, in een cirkel vanaf de voorkant van de voeten, langs de buitenkant van de voeten, naar de hielen (Figuur 4-4). Buig beide polsen lichtjes en breng de handen omhoog langs de achterkant van de benen (Figuur 4-5). Recht de rug terwijl de handen langs de rug omhoog worden gebracht (Figuur 4-6).

 

   

 

Laat gedurende de oefening beide handen geen enkel deel van het lichaam aanraken of de energie op de handen zal terug in het lichaam gebracht worden. Maak, wanneer de handen niet meer hoger langs de rug opgeheven kunnen worden, holle vuisten (de handen dragen op dat moment geen energie) (Figuur 4-7) en haal ze dan naar voren, passerend onder de onderarmen. Kruis de armen voor de borst. (Er is geen speciale vereiste voor welke arm bovenaan is of welke arm onderaan - het hangt af van wat natuurlijk is voor jou. Dit is zowel voor mannen als voor vrouwen het geval.) (Figuur 4-8). Plaats de handen over de schouders (en laat er een ruimte tussen). Beweeg beide geopende handpalmen langs de yang (buitenste) zijde van de armen. Richt, wanneer je de polsen bereikt, het centrum van beide handpalmen naar elkaar op een afstand van 3 tot 4 cm. Op dit moment zouden de handen en de armen een rechte lijn moeten vormen. (Figuur 4-9). Draai, zonder te pauzeren, beide handpalmen om, alsof je een bal omdraait; de buitenste hand zou aan de binnenkant terecht moeten komen en de binnenste hand zou aan de buitenkant terecht moeten komen. Breng de beide handen, terwijl ze langs de yin (binnenste) zijde van de onder- en bovenarmen worden geduwd, omhoog en over de achterkant van het hoofd (Figuur 4-10). De handen zouden een ’x’ moeten vormen aan de achterkant van het hoofd (Figuur 4-11). Haal de handen uit elkaar, met de vingertoppen naar beneden wijzend en kom in verbinding met de energie van de rug. Beweeg dan beide handen over de top van het hoofd naar de voorkant van de borst. (Figuur 4-12). Dit is een volledig hemels circuit. Herhaal de bewegingen in totaal negen keer. Beweeg na negen keer de handen langs de borst neerwaarts naar de onderbuik. Overlap de handen voor de onderbuik. (Figuur 4-13).  

   

 

Afsluitende positie - liangshou jieyin (Voeg beide handen samen) (Figuur 4-14).

 

 

 

5. Versterken van de goddelijke krachten

(shentong jiachi fa)  

Principe: ‘Versterken van de goddelijke krachten’ is een rustige cultivatieoefening. Het is een oefening met meerdere doelstellingen die goddelijke krachten (inclusief supernormale vermogens) en energiepotentie versterkt door de Falun te draaien door Boeddha handtekens te gebruiken. Deze oefening is boven het tussenliggende niveau en was oorspronkelijk een geheime oefening. Het uitvoeren van deze oefening vereist dat men zit met beide benen over elkaar gelegd. De benen enkelvoudig over elkaar leggen is aanvaardbaar in het initiële stadium als men de benen niet dubbel over elkaar kan leggen.[26] Uiteindelijk is de vereiste dat men met beide benen over elkaar gelegd zit. Gedurende de oefening is de stroom van energie sterk en is het energieveld rond het lichaam vrij groot. Hoe langer de benen over elkaar liggen hoe beter. Het hangt af van iemands doorzetting. Hoe langer men zit, hoe intenser de oefening is en hoe sneller iemands cultivatie-energie groeit. Denk nergens aan wanneer je deze oefening uitvoert - er is geen geestesintentie bij betrokken. Ga vanuit rust in een toestand van stilte. Je hoofdbewustzijn moet zich er echter van bewust zijn dat jij het bent die de oefening aan het doen is. 

Vers: 

youyi wuyi[27]

yinsui jiqi[28]

sikong feikong[29]

dongjing ruyi[30]

 

Voorbereiding - Zit met beide benen over elkaar gelegd. Houd de rug recht en de nek rechtop. Trek de onderste kaak lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat een beetje ruimte tussen de bovenste en onderste tanden en sluit de lippen. Houd het hele lichaam
ontspannen maar niet te los. Sluit de ogen zacht. Mededogen komt op in het hart. De gelaatsuitdrukking straalt vrede en sereniteit uit.

Houd beide handen in jieyin aan de onderbuik (Figuur 5-1). Treed geleidelijk binnen in een toestand van rust.   

 

  

 

De handbewegingen uitvoeren (da shouyin) – Beweeg, vanuit jieyin, de samengevoegde handen langzaam naar boven. Laat wanneer de handen voor het hoofd zijn jieyin los en draai de handpalmen geleidelijk naar boven. Wanneer de palmen naar boven gericht zijn, zullen de handen hun hoogste punt bereikt hebben (Figuur 5-2). (Wanneer we de handbewegingen doen, leiden de voorarmen de bovenarmen met een zekere hoeveelheid kracht.) Haal dan de handen uiteen en draai ze naar achter om zo een cirkel te maken boven de top van het hoofd terwijl je de handen naar beneden brengt tot ze voor het hoofd zijn (Figuur 5-3). Laat beide handpalmen naar boven wijzen met de vingertoppen naar voor gericht (Figuur 5-4) en houd de ellebogen zoveel mogelijk naar binnen. Zet de polsen recht terwijl je ze voor de borst kruist. Voor mannen beweegt de linkerhand aan de buitenkant; voor vrouwen beweegt de rechterhand aan de buitenkant. Draai, wanneer beide armen een horizontale lijn hebben gevormd (Figuur 5-5), de pols van de buitenste hand naar buiten met de palm naar boven en maak een halve cirkel. Laat de palm naar boven en de vingertoppen naar achter gericht zijn. De hand zou moeten bewegen met aanzienlijke kracht. Draai intussen de palm van de binnenste hand langzaam naar beneden. Draai, wanneer de arm uitgestrekt is, de palm, zodat die naar voor gericht wordt. De onderste hand zou in een hoek van 30 graden ten opzichte van het lichaam gepositioneerd moeten zijn (Figuur 5-6). Beweeg vervolgens, terwijl je beide handpalmen naar het lichaam draait, de linkerhand[31] (de
bovenste hand) naar beneden langs de binnenkant en de rechterhand[32] naar boven. Herhaal dan de voorgaande bewegingen met de tegenovergestelde handen en wissel de handposities (Figuur 5-7). Vervolgens zouden mannen de rechterpols (vrouwen de linkerpols) moeten trekken en de palm naar het lichaam keren. Breng, na de handen voor de borst te kruisen, de hand naar beneden tot de arm recht is en de hand boven het onderbeen is. Mannen draaien de linkerpalm (vrouwen de rechterpalm) naar binnen en bewegen die naar boven. Beweeg de hand, nadat ze elkaar gekruist hebben voor de borst, naar de voorkant van de linkerschouder (vrouwen naar de rechterschouder). Laat, wanneer de hand de positie bereikt, de palm naar boven en de vingertoppen naar voor wijzen (Figuur 5-8). Verwissel vervolgens de posities van de handen, gebruik makend van de voorgaande bewegingen. Met andere woorden, mannen zouden de linkerhand (vrouwen de rechterhand) langs de binnenkant moeten bewegen; de rechterhand voor mannen (de linkerhand voor vrouwen) zou aan de buitenkant moeten bewegen. Verwissel de posities van de handen (Figuur 5-9). Wanneer de handtekens worden gedaan zijn de bewegingen doorlopend, zonder onderbreking.   

 

  

 

  

 

Versterken (jiachi) - Beweeg, volgend op de voorgaande handbewegingen, de bovenste hand langs de binnenzijde en de onderste hand langs de buitenzijde. Mannen draaien de rechterhand,[33] en bewegen die naar beneden met de palm naar de borst gericht. Mannen brengen de linkerhand
omhoog (vrouwen de rechterhand). Steek, wanneer beide voorarmen de borst bereiken en een horizontale lijn vormen (Figuur 5-10), de handen uit naar de zijkant, terwijl de palm naar beneden wordt gedraaid (Figuur 5-11).

 

 

 

De handen bewegen over de knie naar buiten en blijven op de hoogte van het middel. De onderarm en de pols blijven op gelijke hoogte. De armen zijn ontspannen. (Figuur 5-12). Deze houding brengt goddelijke krachten van binnenin het lichaam naar de armen voor versterking. De palmen zullen tijdens het versterken warm aanvoelen, zwaar, elektrisch, verdoofd, alsof ze een gewicht dragen, enz. Maar streef deze gewaarwordingen niet na - laat ze gewoon natuurlijk verlopen. Hoe langer deze houding wordt aangehouden, hoe beter.

 

 

 

Mannen buigen de pols van de rechterhand in een hoek (vrouwen de linkerhand) om de palm naar binnen te keren, terwijl de hand naar de onderbuik wordt bewogen. Na de onderbuik te bereiken zou de palm naar boven moeten wijzen. Tegelijk zouden mannen de linkerhand (vrouwen de rechterhand) een beetje naar voor moeten draaien terwijl ze tot aan de kin wordt geheven. Wanneer de arm hetzelfde niveau als de schouders bereikt, zou de palm naar beneden gericht moeten zijn. Na de juiste positie bereikt te hebben, zouden de voorarmen en de handen horizontaal moeten zijn. Ga met het centrum van beide handpalmen naar elkaar gericht in deze positie zitten (Figuur 5-13). De versterkende houdingen moeten gedurende een lange tijd aangehouden worden, maar je mag ze zo lang aanhouden als je kan. Laat vervolgens de bovenste hand een halve cirkel maken naar voor en naar beneden naar de streek van de onderbuik. Hef tegelijk de onderste hand naar boven, terwijl je de palm naar beneden richt. Wanneer hij de kin bereikt, zou de arm op hetzelfde niveau als de schouders moeten zijn. Ga met het centrum van beide handpalmen naar elkaar gericht in deze positie zitten (Figuur 5-14). Hoe langer dit wordt aangehouden, hoe beter.

 

  

 

Rustige cultivatie (jinggong xiulian) - Laat, vertrekkende vanuit de voorgaande positie, de bovenste hand een halve cirkel voorwaarts en een daling naar de onderbuik maken en vorm jieyin met de handen (Figuur 5-15). Treed binnen in rustige cultivatie. Treed binnen in diepe stilte, maar wees er zeker van dat jouw hoofdbewustzijn weet dat je de oefening aan het doen bent. Hoe langer je zit hoe beter - blijf zitten zolang als je kan.  

Afsluitende positie - Beweeg de handen naar heshi en treed uit de stilte (Figuur 5-16). Haal je benen uit elkaar.


[1] De verzen worden net voor elke oefening eenmaal in het Chinees gereciteerd. Elke oefening heeft zijn eigen specifieke vers die je luidop kan reciteren of waar je naar kan luisteren op de oefeningentape.

[2] Shenshen Heyi – verbind de geest en het lichaam met elkaar.

[3] Dongjing Suiji – beweeg of kom tot stilstand in overeenstemming met de energie mechanismen.

[4] Dingtian Duzun – zo hoog als de hemel en onvergelijkbaar nobel.

[5] Qianshou Foli – de duizendhandige Boeddha staat rechtop.

[6] Maitreya – In het Boeddhisme is Maitreya de naam van de Boeddha van de toekomst, die na Boeddha Sakyamuni naar de aarde komt om redding te bieden.

[7] Jieyin – afkorting voor “Liangshou Jieyin.”

[8] Tathagata – Een verlicht wezen in de Boeddha-School met een verlichtingsstatus die hoger is dan die van Bodhisattva en Arhat.

[9] Lotus Palm positie – De handpositie die tijdens alle oefeningen wordt aangehouden. In deze positie zijn de handpalmen open en de vingers ontspannen maar recht. De middelvinger van elke hand is ontspannen zodat die lichtjes ombuigt in de richting van het centrum van de palm.

[10] Noot: De beschrijving legt de bewegingen uit voor mannen. Voor vrouwen zijn de handbewegingen tegengesteld aan die van mannen.

[11] Bodhisattva – Een Verlicht Wezen met vrucht status in de Boeddha School, dat hoger is dan Arhat maar lager dan Tathagata.

[12] Arhat – Verlicht wezen met Vrucht Status in de Boeddha School die voorbij de Drie Werelden is maar die lager is dan een Bodhisattva.

[13] Vajra – Hier verwijst deze term naar de gevechtsdienaren van een Boeddha.

[14] Shenghui Zengli – verhoog wijsheid en versterk krachten.

[15] Rongxin Qingti – harmoniseer het hart en verlicht het lichaam.

[16] Simiao Siwu – als in een wonderlijke en verlichte staat.

[17] Falun Chuqi – Falun begint te stijgen.

[18] Jinghua Benti – zuiver het lichaam.

[19] Fakai Dingdi– de Fa ontsluit de bovenste en onderste energiedoorgangen.

[20] Xinci Yimeng – het hart is mededogend en de wil is sterk.

[21] Tongtian Chedi – bereik het hoogste punt van de hemel en het diepste punt van de aarde.

[22] Xuanfa Zhixu – de roterende wet bereikt de leegte.

[23] Xinqing Siyu – het hart is helder als zuivere jade.

[24] Fanben Guizhen – terugkerend naar je oorsprong en ware zelf.

[25] Youyou Siqi – je voelt je licht, alsof je zweeft.

[26] De benen enkelvoudig over elkaar leggen wordt ook aangeduid als de halve lotus houding, terwijl de benen dubbel over elkaar leggen ook gekend is als de volledige lotus houding.

[27] Youyi Wuyi – alsof met intentie, maar toch zonder intentie.

[28] Yinsui Jiqi – handbewegingen volgen de energiemechanismen.

[29] Sikong Feikong – schijnbaar leeg, maar toch niet leeg.

[30] Dongjing Ruyi – beweeg of wordt stil met gemak.

[31] Rechterhand voor vrouwen.

[32] Linkerhand voor vrouwen.

[33] Linkerhand voor vrouwen.