5. Vragen en antwoorden

 

5.1 Falun en Falun Gong

Vraag: Waaruit is Falun samengesteld?

Antwoord: Falun is een intelligente entiteit samengesteld uit materie van hoge energie. Het kan materie automatisch transformeren tot cultivatie-energie. Het bestaat niet in onze ruimte.

Vraag: Hoe ziet Falun eruit?

Antwoord: We kunnen alleen zeggen dat Falun bijna goudachtig geel is, want zo’n kleur is er niet in onze ruimte. Zijn achtergrond is helder rood, en de achtergrond van de buitenste ring is oranje. De twee Taiji-patronen samengesteld uit rode en zwarte kleuren behoren tot de Taoïstische School, terwijl de andere twee in rood en blauw behoren tot de Pre-Taoïstische School. Dus ze zijn niet hetzelfde. Het teken "" is goudachtig geel. Een persoon bij wie het Hemelse Oog open is op een laag niveau zal vinden dat het draait als een electrische ventilator. Als hij het duidelijk kan zien, zal hij het erg mooi vinden, en het is altijd een inspiratie en een aanmoediging voor een beoefenaar op zijn weg van cultivatie.

Vraag: Waar verblijft Falun bij het begin? Waar is het later?

Antwoord: De Falun die ik je werkelijk geef is er maar een. Deze verblijft in je onderbuik, dat wil zeggen, de plaats waar we van zeggen dat je er je innerlijke elixir cultiveert of bewaart. Hij verandert nooit van plaats. Sommige mensen zien er een heleboel draaien. Dat zijn degenen die door mijn Fashen gebruikt worden om je lichaam aan te passen.

Vraag: Kan ik een Falun ontwikkelen door beoefening? Hoeveel kan ik er ontwikkelen? Wat is het verschil tussen degene die ik zal ontwikkelen en die u mij gegeven hebt? Antwoord: Ja, dat kun je. Je zult meer en meer Falun verkrijgen naarmate je energiepotentie steeds krachtiger wordt. Ze zijn allemaal hetzelfde behalve die in de onderbuik, die het basiswiel is en die zich niet verplaatst, deze is de wortel.

Vraag: Hoe kan ik de aanwezigheid en het draaien van Falun proberen te ervaren?

Antwoord: Je hoeft dat niet te proberen. Sommige mensen zijn zeer gevoelig. Zij kunnen Falun voelen draaien. In de eerste dagen wanneer ik Falun inplant in je onderbuik, zou je je een beetje ongemakkelijk kunnen voelen, iets pijnlijks in de buik of iets dat beweegt of branderig aanvoelt of zo. Zodra je er aan gewend raakt, verdwijnen dergelijke gevoelens allemaal. Maar iemand met supernormale capaciteiten kan de Falun daar zien. Het is net zoiets als dat je de peristaltiek van je maag niet voelt.

Vraag: De Falun in de tekening draait in de andere richting dan die op de studenten-identiteitskaart (die gebruikt werd tijdens de eerste twee lezingenreeksen gehouden in Beijing). Waarom draait de laatste tegen de wijzers van de klok in?

Antwoord: Dit is zo omdat ik je iets goeds wil geven. Het straalt energie uit om je lichaam aan te passen als het zo draait. Daarom draait het niet met de wijzers van de klok mee. Je kunt het zien draaien.

Vraag: Op welk moment installeert u Falun bij de studenten?

Antwoord: Dit zou ik graag met iedereen hier willen bespreken. Want voor sommige studenten die verscheidene cultivatiemethoden hebben beoefend, is het moeilijk om hun lichamen te zuiveren. Voordat ik hen met Falun kan uitrusten moet ik extra moeite doen om hen te ontdoen van de slechte dingen in hun lichamen en om tegelijkertijd de goede dingen te behouden. Falun van verschillende groottes worden gegeven aan verschillende beoefenenaars al naargelang hun niveaus van cultivatie. Sommige studenten hebben nooit aan enige cultivatie-beoefening gedaan, maar zij hebben goede aangeboren kwaliteiten. Zij zullen worden voorzien van Falun wanneer hun lichamen, door mijn bijstelling in de klas, bevrijd zijn van ziekte, en de staat hebben bereikt van "Melk Wit Lichaam". Andere studenten echter, hebben zeer slechte fysieke condities die goede bijstelling nodig hebben. Hoe kan ik hen uitrusten met Falun zonder hen eerst in orde te hebben gebracht? Er zijn maar weinig mensen die geen Falun kunnen krijgen in de klas. Het maakt niet uit, omdat ik hen met Qiji (het energiemechanisme) heb uitgerust om hen te helpen Falun te ontwikkelen na verloop van tijd.

Vraag: Hoe ben ik Falun gaan dragen?

Antwoord: Je draagt het helemaal niet. Ik zond Falun uit en installeerde het in je onderbuik. Natuurlijk is dit niet in deze fysieke dimensie gedaan maar in een andere dimensie. Anders, met die ingewanden in je onderbuik, hoe zou je het kunnen verdragen als het draait? Falun bestaat in een andere ruimte en het heeft niets met deze ruimte te maken.

Vraag: Kan ik nog een Falun krijgen als ik een volgende serie lezingen volg?

Antwoord: Nee, je kunt slechts één Falun krijgen. Je zou mogelijk een heleboel Falun kunnen voelen draaien, maar dat zijn de uitwendig gebruikte die alleen tot doel hebben om je lichaam bij te stellen. Het ontstaan van een reeks van Falun is het meest onderscheidende kenmerk van ons cultivatiesysteem als er energie wordt uitgestraald. Zo draaien er al vele Falun om je heen die je lichaam aan het bijstellen zijn, zelfs als je nog niet bezig bent met oefenen. De Falun die ik echt aan jou gegeven heb is die in je onderbuik.

Vraag: Als ik stop met de beoefening, zal Falun dan verdwijnen? Hoe lang zal het bij mij blijven?

Antwoord: Zolang je jezelf als een beoefenaar beschouwt en je je gedraagt volgens de Xinxing (innerlijke aard, morele kwaliteit) vereisten waarover ik gesproken heb, zal Falun je niet verlaten, maar zal versterkt worden zelfs als je niet bezig bent met oefenen. Bovendien, zal je energiepotentie doorgaan met groeien. Als je je echter niet gedraagt volgens de Xinxing-vereisten, zal je beoefening van geen nut zijn zelfs wanneer je ijveriger oefent dan anderen. Welke weg je ook beoefent, je zou kunnen afdwalen als je niet doet wat vereist is. Als jij denkt "waarom is die en die zo slecht? Ik zal hem straffen als ik de supernormale krachten heb verkregen", en je dit boosaardige idee je gedachten laat domineren tijdens je beoefening, dan gedraag je je niet volgens de Xinxing-vereisten waarover ik gesproken heb. Dan ben je feitelijk een kwade weg aan het beoefenen, zelfs als je ons cultivatiesysteem beoefent.

Vraag: U zegt dikwijls, "Falun is niet te koop, zelfs niet voor honderd miljoen yuan". Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: Ik bedoel dat Falun buitengewoon kostbaar is. Wat ik je heb gegeven is niet alleen Falun, maar ook vele kostbare dingen om je te helpen beoefenen. Deze dingen zijn ook niet te koop, zelfs niet voor 1000 goudstukken.

Vraag: Kan ik Falun krijgen als ik te laat kom?

Antwoord: Zolang je komt vóór de laatste drie dagen, zal je lichaam worden bijgesteld en uitgerust met Falun en andere dingen. Ik kan er echter niet zeker van zijn als je later komt. Maar je zult nog steeds worden bijgesteld. Het is dan moeilijk om die dingen in je lichaam te installeren, tenzij je condities behoorlijk goed zijn.

Vraag: Kan alleen door gebruik van Falun de abnormale toestand van het menselijk lichaam gecorrigeerd worden?

Antwoord: Correctie berust niet alleen op Falun. De meester gebruikt ook vele andere methoden.

Vraag: Wat is de prehistorische achtergrond van het ontstaan van Falun Gong?

Antwoord: Ik denk dat dit een te ruime vraag is en ook van een te hoog niveau. Het overtreft dat waar wij recht op hebben te weten gegeven het niveau waarop we ons bevinden. Ik kan het hier niet bespreken. Er is echter één ding dat je moet begrijpen. Dit is Qigong van de Boeddha School, niet Qigong van het Boeddhisme. Het is geen Boeddhisme, ofschoon we hetzelfde doel hebben. Wij zijn gewoon twee verschillende cultivatiemethoden, die twee verschillende paden nemen. Maar we hebben hetzelfde doel.

Vraag: Hoe lang is de geschiedenis van Falun Gong?

Antwoord: Het systeem dat ik beoefend heb is een beetje anders dan dat wat ik bekend heb gemaakt. De Falun die ik heb ontwikkeld is krachtiger dan die ik openbaar heb gemaakt, bovendien ontwikkelde deze de cultivatie-energie ook sneller. Niettemin is het zo dat het cultivatiesysteem dat ik nu introduceer ook tamelijk snelle groei van de cultivatie-energie mogelijk maakt. Bijgevolg stelt het ook hogere en strengere eisen aan de beoefenaar voor wat betreft zijn Xinxing. Wat ik nu bekend heb gemaakt is opnieuw ingericht met niet zulke hoge eisen, maar toch nog hoger dan bij de gewone cultivatiesystemen. Omdat het verschilt van wat het oorspronkelijk was, word ik de grondlegger genoemd van dit systeem. Voor wat betreft de lengte van de geschiedenis van ons cultivatiesysteem, de tijd vóór de publicatie niet meegerekend, zou je kunnen zeggen dat het begonnen is afgelopen mei (1992) toen ik voor het eerst de cultivatiewijze openbaar maakte in het noordoosten van China.

Vraag: Wat geeft u ons tijdens uw lezingen?

Antwoord: Ik geef iedereen Falun. Er is een Falun voor cultivatie en er zijn Falun om het lichaam te corrigeren. Bovendien heb je mijn Fashen die voor je zorgen. Ieder van jullie heeft op z’n minst een van mijn Fashen, zolang je Falun Gong beoefent. Als je niet beoefent, zal mijn Fashen natuurlijk niet voor je zorgen. Hij zou dit niet eens doen als ik hem zou vragen, want hij weet precies waar jij aan denkt.

Vraag: Kan de cultivatie van Falun Gong mij de Juiste Vrucht Status doen bereiken?

Antwoord: Dafa heeft geen beperkingen. Zelfs als je het niveau van Tathagata hebt bereikt, is dat nog steeds niet het einde. Wij zijn een rechtschapen Fa. Beoefen het! Wat je zal verkrijgen is de Juiste Vrucht.

5.2 De Cultivatieprincipes en de Oefeningen

Vraag: Iemand zag duidelijk in een droom dat hij zweefde in de lucht na het doen van "Falun Hemelse Circulatie". Wat betekent dat allemaal?

Antwoord: Ik kan je vertellen, het is geen droom als zoiets gebeurt wanneer je met gekruiste benen zit of aan het dromen bent. Het is Yuanshen (de Ware Geest) die het lichaam verlaten heeft. In een droom kun je niet zo helder zien en zo nauwkeurig. Alleen wanneer je Ware Geest uit het lichaam is gegaan, zal dat wat je ziet of zelfs hoe je omhoog zweefde werkelijk gezien worden en duidelijk worden herinnerd.

Vraag: Als Falun vervormd raakt, wat zijn dan de slechte gevolgen?

Antwoord: Dit betekent dat de beoefenaar is afgedwaald en de Falun zal ophouden effectief te zijn. Bovendien zal dit een heleboel moeilijkheden met zich meebrengen voor de beoefenaar, precies zoals men in moeilijkheden raakt als men een zijweg neemt in plaats van de hoofdweg en zijn weg verloren heeft. Zulke moeilijkheden komen gewoonlijk tot uitdrukking in het dagelijks leven.

Vraag: Hoe maakt u het huis van een beoefenaar schoon? Kan er Falun in het huis zijn?

Antwoord: Velen van jullie hier hebben Falun gezien in jullie huizen, en Falun is jullie familieleden ten goede gekomen. Zoals ik gezegd heb, nemen vele dimensies gelijktijdig dezelfde plaats in. Je huis is daarbij geen uitzondering, en moet nodig opgeruimd worden. Bij de opruiming verwijder ik eerst de schadelijke dingen uit het huis en breng dan een energieschild aan zodat geen kwaadaardige dingen kunnen binnenkomen.

Vraag: Tijdens de oefeningen heb ik het gevoel dat een pijnlijke plek gaat zwellen en pijn doen als het aangepakt wordt door de circulerende energie. Hoe verklaart u dat?

Antwoord: Een ziekte is een zwarte energiemassa. Wanneer ik het uiteen laat vallen in het eerste gedeelte van de lessen, zul je de pijnlijke plek voelen zwellen, wat erop wijst dat het zijn wortels verloren heeft en begonnen is op te lossen. Spoedig zal het uit je lichaam verdreven zijn, en de ziekte zal niet langer bestaan.

Vraag: Mijn ziekte verdween in de eerste dagen van de lezingenreeks, maar enige tijd later kwam het plotseling weer terug. Waarom?

Antwoord: Dit is omdat ons culivatiesysteem snel van het ene niveau naar het andere gaat terwijl ieder niveau maar een zeer korte tijd duurt. Je ziekte is verdwenen voor dat je het beseft. Het symptoom dat je later hebt, wordt veroorzaakt door "Beproevingen" die ik eerder genoemd heb. Bij nadere beschouwing zal het je duidelijk worden dat het anders is dan het oorspronkelijke symptoom. Als je je tot andere Qigong-meesters wendt voor hulp, kunnen ze niets eraan doen. Het is een manifestatie van je karma tijdens de ontwikkeling van je cultivatie-energie.

Vraag: Is het nodig voor een beoefenaar om medicijnen te gebruiken?

Antwoord: Je zou zelf hiertoe moeten ontwaken, in overeenstemming met je begripsvermogen. Als een beoefenaar medicijnen gebruikt, betekent dit dat hij niet gelooft dat zijn ziekte genezen kan worden door beoefening, anders, waarom zou hij het doen? Als je niet handelt naar de Xinxing-vereisten en in ernstige moeilijkheden geraakt, ligt het voor de hand dat je zult zeggen, "Li Hongzhi heeft me gezegd dat ik geen medicijnen moest gebruiken." Maar ik zeg je ook dat je streng moet zijn voor jezelf bij het verbeteren van je Xinxing. Heb je gedaan zoals je gezegd was? Een trouwe beoefenaar van de Grote Wet (Dafa) draagt supernormale dingen met zich mee. De ziekten waar gewone mensen aan lijden mogen niet in zijn lichaam voorkomen. Als je met een juist ingestelde geest, gelooft dat je ziekte door beoefening kan genezen, geen medicijnen neemt, je geen zorgen maakt, en je je tot niemand wendt voor een behandeling, zal er iemand komen die voor jou zorgt. Voel je je niet beter en beter, meer en meer op je gemak, iedere dag dat je hier bent? Weet je waarom? Het is omdat mijn Fashen bezig zijn bij velen van jullie lichamen in en uit te gaan om de ziektes weg te werken. Als je niet standvastig bent in je geloof, als je een sceptische houding aanneemt of alleen maar eens uitproberen wil terwijl je beoefent, zul je helemaal niets bereiken. Of je in Boeddha’s gelooft of niet, dat hangt af van je verlichtingskwaliteit en aangeboren kwaliteiten. Veronderstel dat de Boeddha ineens verschijnt en mensen zouden dat met hun lichamelijke ogen kunnen zien, dan zou iedereen de Boeddha volgen, en dan zou er geen noodzaak zijn voor hen om hun mentaliteit te veranderen. Je zult de Boeddha niet kunnen zien tenzij je eerst in hem gelooft.

Vraag: Sommige mensen willen u en uw discipelen vragen om hun ziekten te behandelen. Is dat in orde?

Antwoord: Ik kwam niet in de openbaarheid om ziektes te genezen. Er zijn mensen die voorbestemd zijn om aan ziektes te lijden. Het lijkt erop dat sommige mensen nooit zullen begrijpen wat ik heb gezegd, en ik ga niet verder uitleg geven. Omdat de cultivatiesystemen van de Boeddha School bedoeld zijn om alle bewuste wezens te redden, is het toegestaan om ziektes van anderen te behandelen. Wij behandelen patiënten echter op een georganiseerde wijze met het doel publiciteit te geven aan ons cultivatiesysteem. Omdat ik pas kortgeleden in de openbaarheid kwam en ik nog niet bekend was, erkennen anderen mij niet en zou er misschien niemand mijn lezingen bijgewoond hebben. Door ziektes te genezen tijdens consultaties, lieten we iedereen ervan getuige zijn dat de resultaten zeer goed waren. Dus we deden het niet alleen met als doel om ziektes te genezen. Het is niet toegestaan om krachtige cultivatie-energie te gebruiken om professioneel ziektes te behandelen, en evenmin is het toegestaan om de wetten van deze wereld te vervangen door wetten die deze wereld overstijgen. Door dat te doen, zul je geen goed genezend effect bereiken, omdat dat niet de juiste gang van zaken is. Om verantwoordelijk te zijn ten opzichte van discipelen moeten we jullie lichamen bijstellen tot de toestand waarin ziektes niet langer bestaan. Alleen dan kun je cultiveren naar een hoger niveau. Als je je steeds maar zorgen maakt om je ziekte en in feite niet in het minst van plan bent om te cultiveren, ook al zeg je niets, kent mijn Fashen je gedachten heel precies en je zult uiteindelijk niets bereiken. Tijdens onze lezingenreeks, hebben we jullie lichamen reeds aangepast. Natuurlijk moet je allereerst iemand zijn die cultiveert. Ik zal niet beginnen jullie ziektes te behandelen en middenin een lezingenreeks, meer geld vragen, dat soort dingen zullen we niet doen. Als jouw ziekte niet genezen is, is dat nog steeds een kwestie van je verlichtingskwaliteit. We sluiten zeker die gevallen waarin sommige individuen ernstig ziek zijn niet uit. De reacties in je lichaam zijn misschien niet zo duidelijk, maar in feite zijn ze behoorlijk sterk. Misschien is een eenmalige bijstelling niet voldoende, maar we hebben al ons best gedaan. Het is niet zo dat we niet verantwoordelijk zijn; het is omdat de ziekte inderdaad te groot is. Als je naar huis gaat en cultiveert, zullen we voortgaan met je te helen totdat je helemaal beter bent. Dit soort gevallen zijn zeer zeldzaam.

Vraag: Hoe treden we de staat van rust binnen als we de oefeningen doen? Wordt het beschouwd als een gehechtheid wanneer we denken over problemen op het werk terwijl we de oefeningen doen?

Antwoord: Neem de zaken die met persoonlijke belangen te maken hebben luchtig op en behoud altijd een heldere en zuivere geest. Indien je voorbereid bent en weet wanneer beproevingen zullen komen en wat voor beproevingen het zullen zijn, dan zouden ze niet langer beproevingen zijn.

Beproevingen komen meestal zomaar uit de lucht vallen. Je zult ze zeker doorstaan indien je volledig toegewijd bent. Zo kan het niveau van je Xinxing getoond worden. Als je gehechtheden eenmaal zijn verwijderd, je Xinxing verbeterd, je wedijveren en vechten met anderen, je vijandigheden en afgunst achtergelaten kunnen worden, en je denken niet meer wanordelijk is, dan kun je praten over het vermogen van Ding. En als je dan nog steeds niet rustig kunt worden, beschouw jezelf dan als een andere persoon en zie die gedachten aan voor die van iemand anders. Hoe gevarieerd je gedachten ook zijn, je zou eruit moeten stappen en je zou ze vrij moeten laten ronddwalen. Er zijn ook sommige mensen die je aanraden om Boeddha’s naam te reciteren of om te tellen. Dit zijn allemaal soorten methodes die gebruikt worden in beoefening. Als we de oefeningen doen, wordt niet van ons vereist dat we onze gedachten op iets concentreren. Maar je moet wel weten dat je met de oefeningen bezig bent. De problemen die opduiken in je werk behoren niet tot persoonlijke belangen. Dit zijn geen gehechtheden en ze zijn van goede aard. Ik ken een monnik die dit aspect begrijpt. Hij is de abt van een tempel en heeft vele taken. Toch, als hij eenmaal neerzit, maakt hij zich los van die dingen. Gegarandeerd dat hij er dan niet meer aan denkt. Dit is ook cultivatie-energie. Wanneer hij de oefeningen oprecht doet, is er in feite niets in zijn gedachten, niet het geringste spoor van persoonlijke gedachten of verwarrende ideeën. Zolang je niet de persoonlijke dingen vermengt met die van je werk, zul je het goed kunnen doen.

Vraag: Wat moeten we doen als slechte gedachten opkomen terwijl we de oefeningen doen?

Antwoord: Tijdens het doen van de oefeningen kunnen heel wat slechte dingen naar boven komen van tijd tot tijd. Je bent maar net begonnen met je cultivatie, en het is onmogelijk om een zeer hoog niveau te bereiken meteen bij de aanvang; evenmin zullen we voor dit moment zeer hoge eisen aan je stellen. Het is onrealistisch om je te vragen aan geen enkel slecht ding te denken, aangezien dit geleidelijk bereikt dient te worden.

In het begin is het aanvaardbaar, maar laat je gedachten niet op hol slaan. Na verloop van tijd, zal je geest zich verheffen, en je zult je aan hogere normen moeten houden omdat je begonnen bent met de cultivatie van de Grote Wet (Dafa). Na het beëindigen van deze lezingenreeks, ben je niet langer een gewoon mens. De dingen die je nu met je meedraagt zijn zo uniek dat je strenge eisen moet stellen aan je Xinxing.

Vraag: Als ik de oefeningen doe, voel ik mijn hoofd en buik draaien, terwijl ik een ongemakkelijk gevoel krijg in mijn borststreek.

Antwoord: Dit is een beginstadium veroorzaakt door het draaien van Falun. Dit symptoom zul je waarschijnlijk niet meer hebben in de toekomst.

Vraag: Wat moeten we doen als we kleine dieren aantrekken tijdens het oefenen?

Antwoord: Iedere soort cultivatie die je beoefent zal kleine dieren aantrekken. Negeer ze. Dat is alles. Omdat het een positief energieveld is, in het bijzonder bij de Boeddha School, bevat cultivatie-energie dingen die redding kunnen bieden aan alle bewuste wezens. Wanneer onze Falun beweegt met de wijzers van de klok mee, dan helpt hij onszelf; wanneer hij tegen de wijzers in draait, dan helpt hij anderen. Dan draait hij weer terug en begint weer opnieuw, dus komt het alles om ons heen ten goede.

Vraag: In de oefening "doordringing van de twee kosmische uitersten", wordt het als één geteld wanneer de handen één keer op en neer bewegen? Wanneer ik de oefening doe van "Boeddha die de duizend handen toont" moet ik mezelf dan voorstellen dat ik zeer groot ben voordat ik mijn handen uitstrek?

Antwoord: Het telt voor één nadat iedere hand één keer op en neer beweegt. Als je de oefening doet van "Boeddha die de duizend handen toont", niet over jezelf denkt, zul je je vanzelf groot en lang voelen. Het is alleen nodig dat je het gevoel hebt dat jij het grootste wezen bent tussen hemel en aarde. Gewoon daar te staan is voldoende. Streef niet altijd dat gevoel bewust na, aangezien dat een gehechtheid zou zijn.

Vraag: Wat als ik de zittende meditatie doe en als ik niet in staat ben om mijn benen te kruisen tot de lotuspositie?

Antwoord: Indien je niet je benen kunt kruisen, kun je de oefening doen terwijl je op de rand van een stoel zit. De uitwerking is hetzelfde. Maar aangezien je een beoefenaar bent, moet je je twee benen oefenen en in staat zijn ze te kruisen. Ga op de rand van een stoel zitten terwijl je oefent om je benen te kruisen. Uiteindelijk zou je in staat moeten zijn om je benen te kruisen.

Vraag: Indien familieleden zichzelf onbehoorlijk gedragen en zich niet gedragen in overeenstemming met Zhen-Shan-Ren (Waarheid-Mededogen-Verdraagzaamheid) wat moeten we dan doen?

Antwoord: Als jouw familieleden geen beoefenaars zijn van Falun Gong, dan is dit geen probleem. Het belangrijkste punt is dat je jezelf cultiveert. Cultiveer jezelf en denk niet teveel. Je moet er ook niet te zwaar aan tillen. Besteed meer moeite aan jezelf.

Vraag: In het dagelijks leven doe ik soms verkeerde dingen en heb daar dan later spijt van, maar daarna gebeurt het weer. Is dat omdat mijn Xinxing te laag is?

Antwoord: Dat je erover kunt schrijven [in je vraagstelling] geeft al aan dat je reeds je Xinxing verbeterd hebt en in staat bent je fouten te erkennen. Gewone mensen weten het niet als ze iets verkeerds gedaan hebben. Dit betekent dat je reeds de gewone mensen hebt overtroffen. Je deed iets verkeerds de eerste keer en je kan je Xinxing niet handhaven. Het is een proces. De volgende keer dat je een probleem tegenkomt, probeer dan weer te verbeteren.

Vraag: Kunnen mensen in hun 40+ en 50+ -jaren de staat bereiken van "drie bloemen boven het hoofd"?

Antwoord: Omdat we zowel geest als lichaam cultiveren, doet leeftijd er niet toe. Zolang je je aandacht richt op cultivatie en de Xinxing-richtlijnen die ik jullie gegeven heb kunt volgen, zal het verschijnsel van levensverlenging zich voordoen terwijl je cultiveert. Geeft dit je niet genoeg tijd om te cultiveren? Maar er is een ding dat eigen is aan oefeningen die zowel geest als lichaam cultiveren: Als je leven verlengd is en er is een probleem met je Xinxing, dan zal je leven onmiddellijk in gevaar zijn. Omdat je leven verlengd is door cultivatie, zal je leven meteen in gevaar zijn op het moment dat je Xinxing afdwaalt.

Vraag: Hoe moeten we omgaan met de kwestie van kracht bij het bereiken van het effect van "sterk en toch zachtaardig"?

Antwoord: Dit moet door jou verkend worden, door jou zelf. Bijvoorbeeld, als we grote handgebaren maken zien de handen er heel zacht uit, maar de bewegingen worden in feite met kracht gemaakt. De kracht is tamelijk sterk tussen de onderarm en de pols, en tussen de vingers onderling. Hoewel het heel zacht lijkt, is het in feite zeer krachtig. Dit is "sterk en toch zachtaardig". Toen ik de handbewegingen voordeed voor ieder van jullie, gaf ik het al aan jullie. Ga dit geleidelijk aan meer observeren en voelen tijdens je beoefening.

Vraag: Is het waar dat seksuele relaties tussen mannen en vrouwen niet nodig zijn? Moeten jonge mensen scheiden?

Antwoord: Het onderwerp van seksueel verlangen werd al eerder besproken. Op je huidige niveau wordt je niet gevraagd om een non of monnik te worden. Jijzelf bent het die vraagt om zo te worden. De sleutel voor jou is om deze gehechtheid los te laten. Je moet alle gehechtheden loslaten die je niet wil loslaten. Voor een gewoon mens, is dit een vorm van verlangen. Als beoefenaars, moeten we in staat zijn om het te laten gaan en er geen belang aan te hechten. Sommige mensen streven dit in feite na, en hun gedachten zijn vol van deze dingen. Het is eigenlijk te veel verlangen, zelfs voor gewone mensen. En voor beoefenaars is het destemeer ongepast. Omdat jullie cultiveren en je familieleden niet, is het toegestaan in jullie huidig stadium om een normaal leven te leiden. Kom je eenmaal op een hoger niveau, dan zul je weten wat je moet doen.

Vraag: Is het in orde om in slaap te vallen als je in meditatie zit? Hoe moet ik daarmee omgaan? Soms verlies ik mijn bewustzijn voor een minuut of drie en weet dan niet wat er aan de hand is.

Antwoord: Nee, het is niet in orde als je in slaap valt. Hoe kun je slapen als je de oefeningen doet? Slapen in de meditatie is ook een vorm van demonische verstoring. Het wegdoezelen zou niet moeten gebeuren. Kan het zijn dat je je vraag niet goed hebt uitgedrukt bij het opschrijven? Het bewustzijn verliezen gedurende drie minuten wil niet zeggen dat er iets is fout gegaan. De toestand van verlies van bewustzijn overkomt dikwijls die mensen die een superieur vermogen hebben om de staat van Ding (gedachteloos en toch bewust) te bereiken. Niettemin, zal het problematisch zijn als het lange tijd voortduurt.

Vraag: Is het waar dat iedereen die vastbesloten is om door cultivatie de Juiste Vrucht te verkrijgen, daar ook in zal slagen? En wat als hun aangeboren kwaliteit minderwaardig is?

Antwoord: Het hangt allemaal af van welke soort vastberadenheid je hebt, de essentie is hoe vastbesloten je bent. Wat de mensen betreft met minderwaardige aangeboren kwaliteit, is het toch nog afhankelijk van de vastberadenheid en verlichtingskwaliteit.

Vraag: Kan ik de oefeningen doen als ik verkouden ben of koorts heb?

Antwoord: Ik zeg je dat je, na het beëindigen van deze lezingenreeks, nooit meer ziek zult worden. Mogelijk zul je het niet geloven. Waarom hebben mijn studenten soms symptomen vergelijkbaar met die van verkoudheid en koorts? Dat is een verschijnsel van het ondergaan van een beproeving en ontbering, en het houdt in dat er een verbetering op komst is, en een niveauverhoging. Zij begrijpen allemaal dat ze er geen aandacht aan moeten schenken, en dat het voorbij zal gaan.

Vraag: Kunnen zwangere vrouwen Falun Gong beoefenen?

Antwoord: Het is geen probleem, omdat Falun geïnstalleerd is in een andere dimensie. Er zijn geen krachtige bewegingen in ons oefensysteem die mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op zwangere vrouwen. In feite is het heilzaam voor hen.

Vraag: Wanneer Meester niet hier bij ons is, zal er dan enige ruimtelijke afstand zijn?

Antwoord: Veel mensen hebben dit soort gedachten: "Meester is niet in Beijing. Wat moeten we doen?" Het is net als wanneer je andere soorten oefeningen doet. Meester kan niet alle dagen op je letten. De Fa (Wet) is je onderwezen; principes zijn je onderwezen. Deze serie oefeningen is je aangeleerd; een compleet geheel van dingen is je gegeven. Het hangt allemaal van jou af hoe je cultiveert. Je kan niet zeggen dat je een garantie zal hebben als je bij mij in de buurt zou zijn, en dat je geen garantie hebt als je niet in de buurt bent. Laten we een voorbeeld nemen. Meer dan tweeduizend jaar nadat Sakyamuni heenging, gaan die Boeddhisten nog steeds door met hun cultivatie zonder aan iets anders te denken. Dus of je wel of niet cultiveert is een persoonlijk zaak.

Vraag: Zal het beoefenen van Falun Gong resulteren in Bigu (leven zonder eten en drinken)?

Antwoord: Nee, dat zal het niet, omdat Bigu een cultivatiemethode is van de Grote Pre-Taoïstische School, een methode die zelfs vóór het Boeddhisme en Taoïsme al bestond. Het bestond zelfs voordat religies ontstonden. Deze methode is dikwijls gekoppeld aan cultivatie in afzondering. Aangezien er in die tijd geen monnik of tempelsysteem was, moesten ze gaan cultiveren halverwege de berg, waar niemand hen kon voorzien van voedsel. Wanneer ze in afzondering moesten cultiveren, wat vereiste dat men onbeweeglijk zou blijven gedurende een tijd van zes maanden tot een jaar, kozen zij voor deze benadering. Vandaag de dag, heeft onze cultivatie geen Bigu nodig, aangezien het een methode is die onder speciale omstandigheden wordt toegepast. Het is zeker geen supernormaal vermogen. Sommige mensen onderwijzen deze methode. Ik zeg je, dat wanneer alle mensen over de hele wereld niet hoefden te eten, dit de sociale omstandigheden van gewone mensen zou verstoren. Dus zou dit een probleem zijn. Als niemand zou eten, zou het dan nog een menselijke samenleving zijn? Het is niet toegestaan en het zou niet zo moeten zijn.

Vraag: Tot welk niveau kunnen deze vijf oefeningen mij brengen?

Antwoord: Deze vijf oefeningen zullen je in staat stellen om een buitengewoon hoog niveau te bereiken. Ongetwijfeld zul je zelf weten welk niveau je kunt bereiken als de tijd gekomen is. Aangezien er geen einde is aan cultivatie, zul je, wanneer je werkelijk dat punt bereikt hebt, een voorbestemde relatie hebben om de Dafa van een nog hoger niveau te verwerven.

Vraag: "De Fa zuivert de beoefenaar." Betekent die zin dat het niet nodig is de oefeningen te doen, aangezien Falun toch door blijft draaien?

Antwoord: Qigong-cultivatiewijzen zijn verschillend van cultivatie in de tempel. In feite, cultiveren de monniken in de tempel niet alleen hun geest, maar moeten ze ook in meditatie zitten. Kungfu wordt verkregen door oefening. Je kunt niet zomaar zeggen dat je wenst je cultivatie-energie te ontwikkelen en het te laten groeien boven je hoofd zonder aan enige beoefening te doen. Hoe zou je anders een beoefenaar genoemd kunnen worden? Iedere cultivatiebeoefening bevat een set dingen die door beoefening ontwikkeld moeten worden en die doorgegeven worden.

Vraag: Beoefenaars van andere cultivatiesystemen zeggen dat een cultivatiewijze die geen intentie gebruikt, niet als cultivatiewijze beschouwd kan worden. Klopt dat?

Antwoord: Er wordt zoveel gezegd, maar niemand heeft aan jullie de Dafa geopenbaard zoals ik dat heb gedaan. De Boeddha School gelooft dat een cultivatiemethode die met intentie werkt, niet van een zeer hoog niveau kan zijn; een "cultivatiemethode die met intentie werkt" verwijst niet naar oefeningen met bewegingen. Hun meditatie en het samenvoegen van de handen zijn ook bewegingen, dus de omvang en het aantal van de bewegingen is niet waar het om gaat. "Met intentie" en "zonder intentie" verwijzen naar jouw bedoeling. Bekeken vanuit nastreving, als je iets nastreeft en bedoelingen hebt, dan zijn dat gehechtheden. Dat is wat het betekent.

Vraag: Xinxing is niet hetzelfde als De (deugden). U zegt dat De iemands niveau bepaalt, maar daarna zegt U dat het Xinxing-niveau het niveau bepaalt van de cultivatie-energie. Zijn deze uitspraken niet tegenstrijdig?

Antwoord: Misschien heb je het niet goed verstaan. Xinxing heeft een zeer brede betekenis, en De is er een deel van. Het omvat ook "Ren", het vermogen om ontberingen te verdragen, verlichtingskwaliteit, en hoe je met conflicten omgaat, enzovoorts. Al deze dingen zijn aspecten van Xinxing dat ook de transformatie van Gong en De omvat. Dit is iets met een zeer ruime betekenis. Hoeveel De je hebt, geeft niet aan hoeveel Gong je bezit. In plaats daarvan geeft het aan hoeveel je Gong kan ontwikkelen in de toekomst. Alleen door de verbetering van Xinxing kan De getransformeerd worden in Gong.

Vraag: Als de leden van een familie verschillende Qigong-systemen beoefenen, zullen ze elkaar dan verstoren?

Antwoord: Nee, dat zullen ze niet. Maar ik weet niet of er een verstoring zal zijn tussen de andere Qigong-systemen onderling. Wat onze Falun Gong betreft, niemand kan het verstoren. Bovendien zul je heilzaam zijn voor je familieleden omdat wij de rechtschapen cultivatiewijze beoefenen en daar niet van afwijken.

Vraag: Er worden allerlei dingen beweerd in de huidige samenleving, zoals bijvoorbeeld over kettingbrieven. Hoe zouden we daarmee moeten omgaan?

Antwoord: Ik wil jullie vertellen dat het niets anders is dan puur bedrog. Beantwoord de brief niet. Het is simpelweg tijdverspilling. Laat het gewoon voor wat het is. Bij de eerste aanblik kun je zien of het juist is of niet. Onze Fa heeft strikte vereisten aan de cultivatie van Xinxing. Ik noem sommige Qigong-meesters, "Qigong-handelaars", omdat ze Qigong als koopwaar beschouwen en er geld mee verdienen. Zulke mensen hebben niets werkelijks om te onderwijzen. Als ze al een heel klein beetje te bieden hebben, zal het niet van hoog niveau zijn. Een deel ervan zou zelfs slecht kunnen zijn.

Vraag: Wat zou een Falun Gong beoefenaar moeten doen als hij formeel bekeerd werd tot het Boeddhisme? Moet hij zich eruit terugtrekken?

Antwoord: Boeddhisme heeft niets te maken met ons cultivatiesysteem. Hoewel je er reeds toe bekeerd werd, is je bekering alleen een kwestie van formaliteit.

Vraag: Verscheidene van ons hebben onze hoofden voelen zwellen en duizelen sinds we met deze cultivatiewijze begonnen zijn. Waarom?

Antwoord: Misschien zijn jullie beginners bij wie de lichamen nog niet goed zijn aangepast. De energie die ik uitstraal is zeer krachtig. Als de kwade Qi naar buiten komt zal je hoofd opgeblazen aanvoelen. Dit gebeurt wanneer we de ziekte in je hoofd behandelen, en het is goed zo. Maar hoe sneller de ziekte verdwijnt, des te sterker is de reactie. Toen we zevendaagse cursussen gaven vonden sommige mensen het ondraaglijk. Er zouden problemen kunnen ontstaan als de cursustijd nog verder verkort zou worden. De uitgezonden energie is zeer krachtig en de reacties zijn zeer sterk, met een ondraaglijk opgeblazen gevoel in het hoofd. Het lijkt erop dat een tiendaagse cursus veiliger is. Mensen die later binnenkwamen zouden een beetje sterker kunnen reageren.

Vraag: Is het een beoefenaar toegestaan te roken of te drinken? Als iemand vanwege de aard van zijn werk moet drinken, wat dan?

Antwoord: Mijn zienswijze ten aanzien van dit onderwerp is als volgt: Onze cultivatiewijze van de Boeddha School verbiedt het drinken van alcohol. Als je enige tijd niet meer gedronken hebt, wil je misschien weer eens drinken. Stop er geleidelijk mee, maar laat het niet te lang duren, anders zul je worden afgestraft. Wat het roken betreft, ik denk dat het een kwestie is van wilskracht. Als je vastberaden bent te stoppen, zul je zeker slagen. Gewone mensen denken dikwijls, "ik zal vanaf vandaag stoppen met roken". Enkele dagen later kunnen ze zich er niet aan houden. Dan, na enige dagen, nemen ze die eerste gedachte weer op en proberen opnieuw ermee te stoppen. Op deze manier zijn ze nooit in staat om helemaal van het roken af te komen. Gewone mensen leven in deze wereld en het is onvermijdelijk sociale contacten te hebben met anderen. Maar als je reeds begonnen bent met cultiveren, zou je jezelf niet langer mogen beschouwen als een gewoon mens. Als je de wil hebt, zul je je doel bereiken. Natuurlijk, een enkeling onder mijn studenten rookt nog steeds sigaretten. Hij kan het roken laten als hij alleen is. Maar wanneer anderen hem een sigaret aanbieden, is hij te beleefd om te weigeren. Hij wil weer roken, en hij voelt zich ongemakkelijk als hij enkele dagen niet rookt. Maar als hij dan weer rookt, zal hij zich ook ongemakkelijk voelen. Je moet controle uitoefenen over jezelf. Sommige mensen zitten in zaken van public relations en moeten vaak met hun gasten uit eten gaan, waarbij gedronken wordt. Dit is een moeilijk probleem om op te lossen. Doe je best om zo weinig mogelijk te drinken, of denk over een andere manier om dit probleem op te lossen.

Vraag: Als we nog steeds de Falun niet kunnen zien draaien, en we denken eraan als draaiende met de wijzers van de klok mee, zullen we dan de Falun beïnvloeden als hij toevallig tegen de wijzers van de klok in draait?

Antwoord: Falun roteert automatisch, en het is niet nodig dat je het begeleidt met je intentie. Ik wil het nog een keer benadrukken: Gebruik niet je intentie. In feite, kunnen intenties de Falun toch niet controleren. Denk niet dat je je intentie kunt gebruiken om het de andere kant op te laten draaien. De Falun die gelokaliseerd is in de onderbuik wordt niet gecontroleerd door intentie. De Falun die worden gebruikt buiten het lichaam om je lichaam bij te stellen zouden je intentie kunnen ontvangen als je zou willen dat ze op een bepaalde manier draaien; dat zou je kunnen gewaarworden. Ik zeg je: Doe dit niet. Je kunt met geen enkele intentie cultivatie beoefenen. Zou beoefening met intentie niet uitdraaien op "de beoefenaar verfijnt Gong"? Het zou juist de Falun of de Fa moeten zijn die de beoefenaar verfijnt. Waarom is het zo dat je je alsmaar vasthoudt aan je intenties? Iedere cultivatie die een hoog niveau heeft bereikt - zelfs die in de Taoïstische School - wordt niet geleid door intentie.

Vraag: Wat is de beste tijd, plaats en richting om de beste resultaten te verkrijgen bij het doen van de cultivatie-oefeningen? Hoeveel keer per dag kan men het best de oefeningen doen? Maakt het uit of het voor of na de maaltijden is?

Antwoord: Omdat Falun rond is en een miniatuur van dit universum, cultiveert het de principes van het universum. Bovendien is het universum in beweging, dus men kan spreken van de Fa die de beoefenaar verfijnt. Als je niet cultiveert, dan cultiveert het jou, en dit is verschillend van ieder ander cultivatieprincipe of theorie die openbaar gemaakt is. Het mijne is het enige waarbij "de Fa de beoefenaar verfijnt". Alle andere cultivatiemethoden volgen de weg van "Dan" (energiecluster in het lichaam verzameld uit andere dimensies), heel anders dan wij cultiveren ze Gong met intentie, en houden "Dan" in stand. Ons systeem kan worden beoefend op ieder moment, want wanneer jij niet cultiveert, is het Gong dat jou cultiveert. Het is niet nodig om een tijd te kiezen. Besteed zoveel tijd aan beoefening als je ervoor hebt. Onze oefeningen stellen geen strikte eisen op dit punt, maar we stellen wel degelijk strikte eisen met betrekking tot Xinxing. Ook is richting niet van belang bij onze oefeningen. In welke richting je ook gaat staan, het is allemaal goed, omdat het universum wentelt en in beweging is. Wanneer je staat, gericht naar het westen, hoeft dat nog niet het werkelijke westen te zijn. Als je in de richting van het oosten staat, hoeft dat nog niet het werkelijke oosten te zijn. Ik heb mijn studenten verzocht om in de richting van het westen te gaan staan bij het doen van de oefeningen, alleen maar om respect te tonen. Feitelijk heeft het geen enkele invloed. Je kunt oefenen op iedere plaats, binnen of buiten je huis. Je kiest echter beter een plaats waar de omgeving goed is, de lucht fris is, en waar er geen onreine dingen zijn, zoals een vuilnisbak en een toilet. Voor de rest maakt het niet veel uit. Bij de Dafa-cultivatie is tijd, plaats en richting niet van belang. Je kunt oefenen voor of na de maaltijd, maar als je te veel gegeten hebt zal het ongemakkelijk zijn om meteen daarna te gaan oefenen. Dan is het beter enige tijd te rusten. Als je zo hongerig bent dat je maag rammelt, zul je ook niet zo makkelijk tot vredige kalmte komen. Je zult dit moeten regelen op basis van je eigen situatie.

Vraag: Is er iets wat je moet doen na het beëindigen van de oefeningen, zoals het wrijven van het gezicht?

Antwoord: We maken ons geen zorgen om koud water of andere dingen na het beëindigen van de oefeningen, noch is het nodig om het gezicht of de handen te wrijven. Deze dingen zijn allemaal bedoeld om de meridianen en acupunctuurpunten te openen in het beginstadium. Wij cultiveren Dafa, wat met deze dingen niets te maken heeft. Je bent niet langer in de staat waarin je was toen je lichaam voor het eerst werd bijgesteld. Het lijkt heel, heel moeilijk voor een gewoon iemand om een beoefenaar te worden, en sommige cultivatiemethoden kunnen het menselijk lichaam niet rechtstreeks veranderen. Sommige van hun vereisten zijn zeer gecompliceerd. Zulke vereisten hebben we hier niet, noch hebben we hier soortgelijke concepten. Maak je niet druk om dat waarover ik niet gesproken heb; ga gewoon door met cultivatie. Aangezien wij Dafa cultiveren, zal je lichaam binnen enkele dagen door het beginstadium heen komen waarin het bang is voor dit en dat of door het proces waarin het dit of dat meent nodig te hebben. Ik zou niet willen beweren dat het gelijk staat met enkele jaren beoefening van andere cultivatiewijzen, maar het is bijna hetzelfde. Ik praat niet over dingen op laag niveau, zoals deze richting, die meridiaan, enzovoorts. Wij bespreken alleen dingen van een hoog niveau. De cultivatie van Dafa is echte cultivatie. Het is cultivatie, geen oefeningen.

Vraag: Kunnen wij naar het toilet gaan direct na de oefeningen? Ik merk een heleboel schuim op in mijn urine. Lekt er Qi weg?

Antwoord: Dat is geen probleem. Aangezien we cultiveren op hoog niveau, bevat onze urine of ontlasting wel degelijk energie. Het bevat echter maar een zeer kleine hoeveelheid en dat heeft nergens invloed op. Beoefening van Dafa betekent ook redding van alle bewuste wezens. Dit geringe weglekken betekent niet veel, aangezien we veel meer terugwinnen. De energie die ik heb afgegeven terwijl ik lesgaf aan deze groep is immens krachtig en het hangt nog overal aan de muren.

Vraag: Kunnen wij Falun Gong verspreiden en promoten? Kunnen we het leren aan degenen die de lezingen niet hebben bijgewoond? Kunnen degenen die de lezingen niet hebben bijgewoond de oefeningen doen in de beoefeningscentra? Is het in orde om audiotapes en boeken te versturen naar familieleden of vrienden buiten de stad?

Antwoord: Men zal niet in de fout gaan door ons cultivatiesysteem te verspreiden en meer mensen ervan te laten profiteren. Ik heb lesgegeven aan jullie over vele Wetten (Fa); ik heb jullie kennis gegeven over de Fa op hoog niveau en de gelegenheid gegeven om dingen te zien van een hoog niveau. Ik heb je al deze dingen van tevoren gezegd aangezien ik vrees dat indien ik daarmee wacht, je die dingen niet zult begrijpen als je ze ziet of ermee te maken krijgt. Je kunt andere mensen de oefeningen leren, maar je bent niet in staat om Falun te installeren. Wat zou je moeten doen? Ik heb gezegd dat mijn Fashen je zullen verlaten als je alleen maar zo nu en dan cultiveert en niet werkelijk beoefent. Als je waarlijk cultiveert, zullen de Fashen voor je zorgen. Dus wanneer je iemand onderwijst, dan breng je de informatie over die ik aan je onderwezen heb; het draagt het Falun-vormende energiemechanisme. Indien de persoon die je onderwijst er echt moeite voor doet om de oefeningen te leren, dan zal Falun zich vormen. Als hij voorbestemd is en goede aangeboren kwaliteit heeft, kan hij onmiddellijk Falun krijgen. Ons boek is zeer gedetailleerd. Het is altijd mogelijk dat goede cultivatie plaatsvindt zonder dat men persoonlijk door iemand onderwezen wordt.

Vraag: Schenkt Falun Gong aandacht aan ademhaling? Hoe reguleren we de ademhalingen?

Antwoord: Het is niet nodig om je ademhaling te reguleren als je Falun Gong beoefent. Wij schenken geen aandacht aan de ademhaling. Wij hebben het niet nodig, aangezien de aanpassing van de ademhaling gebruikt wordt om Dan te cultiveren door wind toe te voegen om het vuur aan te wakkeren. Ademhalen op de manier van tegen de luchtstroom in, of met de stroom mee, of het slikken van speeksel, al deze dingen zijn voor de cultivatie van Dan. Wij cultiveren niet op die manier. Alles wat je nodig hebt wordt tot stand gebracht door Falun. De moeilijkere dingen en dingen van hoog niveau worden gedaan door Meester’s Fashen. In feite wordt geen enkele cultivatiemethode - zelfs met inbegrip van de Taoïstische School, waarin de cultivatie van Dan in meer details besproken wordt - tot stand gebracht door middel van intentie. In werkelijkheid is het de opperste meester van die bepaalde school die iemand helpt om deze dingen te cultiveren en te transformeren. De beoefenaar zelf weet dit gewoonlijk echter niet. Je kunt het onmogelijk in je eentje doelbewust bereiken, tenzij je verlichting hebt bereikt. Alleen de verlichten kunnen het doen.

Vraag: Is concentratie van de aandacht nodig tijdens de oefeningen? Waarop moet men zijn aandacht concentreren?

Antwoord: Wij gebruiken hier geen intentie. Ik heb steeds iedereen gezegd zich nergens op te concentreren, en hun gehechtheden op te geven. Streef naar geen enkele soort van intentie. In de derde oefening, waarbij de twee handen Qi dragen om de twee kosmische uitersten binnen te dringen, is alles wat nodig is: één snelle gedachte. Denk niet over iets anders, wat dan ook.

Vraag: Is het verzamelen van energie hetzelfde als het verzamelen van Qi?

Antwoord: Waarvoor zouden we Qi verzamelen? Wat we cultiveren is Dafa. In de toekomst, zul je niet eens in staat zijn om Qi uit te stralen. Wat wij cultiveren is niet Qi, wat immers van een laag niveau is. In plaats daarvan stralen wij licht uit, en het verzamelen van energie wordt gedaan door Falun, niet door onszelf. Toch wordt bijvoorbeeld de oefening "Doordringing van de twee Kosmische Uitersten" in feite gebruikt om je lichaam te openen (toegankelijk te maken). De oefening kan ook functioneren om energie te verzamelen, maar dat is niet het hoofddoel. Hoe verzamelt men Qi? Doordat jullie Dafa cultiveren, voel je, terwijl je een simpele, wuivende handbeweging maakt veel druk op je hoofd. Ineens is er een flinke hoeveelheid Qi gekomen. Maar waarvoor heb je het nodig? Energie hoeft niet met opzet verzameld te worden.

Vraag: Zijn er dingen zoals "een fundering leggen in 100 dagen" en "embryonaal ademhalen" in Falun Gong?

Antwoord: Dit zijn allemaal dingen van laag niveau. Wij cultiveren ze niet. Wij zijn het elementaire niveau van onstabiliteit reeds ver overstegen.

Vraag: Bekommert Falun Gong zich om de balans van Yin en Yang?

Antwoord: Ook dit is allemaal op het niveau van cultivatie van Qi, dingen van een laag niveau. Als je voorbij dat stadium bent, heb je geen boodschap meer aan de balans van Yin en Yang in je lichaam. Het maakt niet uit welk systeem je cultiveert: Voorzover je zuiver onderricht ontvangt van een meester, kun je er zeker van zijn dat je loskomt uit het lager niveau. Je zult compleet alles moeten verwerpen wat je in het verleden geleerd hebt, zonder iets te behouden. Een nieuwe reeks dingen zal worden gecultiveerd op het nieuwe niveau. Wanneer je dit niveau te boven gaat, zal er weer een andere, nieuwe reeks dingen ontwikkeld worden. Dit is de manier waarop het gaat.

Vraag: Kunnen we de oefeningen doen wanneer het dondert? Zijn beoefenaars van Falun Gong bang voor geluiden?

Antwoord: Laat me je een voorbeeld geven. Op een dag, was ik mijn leerlingen aan het onderwijzen op een binnenplaats van een groot gebouw in Beijing. Het zou gaan regenen, en de donder was uitermate intens. Op dat moment waren de studenten de cultivatie-oefeningen aan het doen die alleen aan discipelen worden onderwezen, en deze oefeningen vereisten dat men op Falun moest wandelen in een bewegende houding. Ik zag de regen aankomen, terwijl zij nog niet klaar waren met de oefening. De zware regen wilde echter niet vallen. De wolken hingen zeer laag en kolkten over de top van het gebouw. Het was zeer donker, terwijl de donder dreunde en bulderde. Op dat moment sloeg een bliksemstraal in aan de rand van de Falun, maar het deerde ons niet, zelfs geen haar van ons. We konden duidelijk zien hoe de bliksemstraal de grond had geraakt zonder ons te treffen. Dit betekent dat onze Gong ons bescherming geeft. Doorgaans, als ik de oefeningen doe, kan het me niet schelen wat voor weer het is. Telkens wanneer ik wil oefenen, oefen ik. Zolang ik tijd heb, zal ik oefenen. Ik ben ook niet bang voor geluiden. Andere methodes vrezen geluiden, omdat wanneer je zeer, zeer kalm bent en plotseling een luid geluid hoort, je het een gevoel zal geven alsof de Qi over heel je lichaam explodeert. Maar maak je niet ongerust, onze cultivatie zal niet afwijken. Natuurlijk, is het aan te bevelen een rustige plaats te vinden om je oefeningen te doen.

Vraag: Moeten wij Meester’s beeld visualiseren?

Antwoord: Het is niet nodig om te visualiseren. Wanneer je Hemelse Oog open is, zul je mijn Fashen vlak bij jou zien.

Vraag: Is er enige vereiste wanneer je de vijf oefeningenreeksen doet? Moeten ze allemaal tezamen gedaan worden? Kunnen we in stilte tellen wanneer we die oefeningen doen die negen keer moeten worden herhaald? Zal het een averechts effect hebben als we meer dan negen herhalingen doen of wanneer we ons bepaalde bewegingen verkeerd herinneren?

Antwoord: Je kunt om het even welke van de vijf oefeningenreeksen doen. Ik denk dat het het beste is de eerste reeks te doen voorafgaand aan de anderen omdat de eerste reeks het hele lichaam opent. Je zou deze oefening één keer vooraf moeten doen. Nadat je lichaam helemaal geopend is, ga dan verder met de andere reeksen. Dat zou effectiever zijn. Oefen zoveel als je kan, afhankelijk van de beschikbare tijd. Of, je kan een bepaalde reeks kiezen om te oefenen. De bewegingen in de derde en de vierde reeks moeten negen keer herhaald worden, en er is in het boek geschreven dat je in stilte kunt tellen. Je kan naar huis gaan en je kind vragen in de buurt te staan en te tellen terwijl jij oefent. Wanneer je klaar bent met de negen herhalingen, zul je niet langer merken dat Qiji (energiemechanisme) de herhaling voortzet, omdat de oefeningen die ik onderricht gewoon zo zijn. In het begin moet je er aan denken, maar als je er eenmaal aan gewend bent, zal het vanzelf stoppen. Als je je enkele bewegingen verkeerd herinnert of je doet te veel of te weinig herhalingen, corrigeer ze dan en het zou in orde moeten zijn.

Vraag: Waarom is het einde van de bewegingen niet het einde van de beoefening?

Antwoord: Falun draait automatisch. Het weet onmiddellijk dat je bent opgehouden met oefenen. Het bevat een enorme hoeveelheid energie en kan onmiddellijk terugnemen wat het uitstraalde, veel beter dan wat je met intentie kan doen om het terug te nemen. Dit is niet het einde van de beoefening, het is eerder het terugnemen van de energie. Andere cultivatiesystemen eindigen in feite op het moment dat de oefeningen beëindigd zijn. De beoefening van ons systeem gaat steeds door, zelfs wanneer de bewegingen gestopt zijn. Daarom kan de beoefening niet beëindigd worden. Zelfs als je Falun wil laten stoppen met draaien, zul je er niet toe in staat zijn. Als ik het op een dieper niveau bespreek, zul je het niet begrijpen. Als je het zou kunnen laten stoppen met draaien, zou ik ook moeten stoppen. Zul je in staat zijn mij te stoppen?

Vraag: Kunnen we Jieyin (samenvoegen van de handen) en Shuang Shou Heshi (tegen elkaar plaatsen van de handen) als een staande-positie oefening beoefenen?

Antwoord: De eerste oefening - "Boeddha die duizend handen toont" - kan niet gedaan worden als een stilstaande oefening. Als je te veel kracht gebruikt bij het strekken, zul je problemen krijgen.

Vraag: Is het vereist dat de oksels hol gehouden worden tijdens de oefening? Tijdens de eerste oefening voelen mijn oksels zeer gespannen. Wat is dat?

Antwoord: Heb je een ziekte? Tijdens het beginstadium, wanneer er aanpassingen gedaan worden aan je lichaam, zou je verschillende verschijnselen kunnen ontdekken. Je zult enkele symptomen hebben, maar ze worden niet veroorzaakt door de oefeningen.

Vraag: Kunnen mensen die de lezingen van Meester Li niet bijgewoond hebben samen met andere studenten oefenen in het park?

Antwoord: Ja. Elke student kan anderen leren hoe men de oefeningen moet doen. Wanneer studenten de oefeningen aan anderen leren, is het niet zoals ik jullie hier onderwezen heb. Ik breng direct aanpassingen aan aan jullie lichamen. Maar er zijn nog steeds mensen die Falun verkrijgen zodra ze beginnen te beoefenen, omdat zich achter elke student mijn Fashen bevindt die direct deze zaken kan regelen. Dit hangt allemaal af van hun voorbestemde relatie. Als hun voorbestemde relatie sterk is, kunnen ze meteen Falun krijgen; als hun voorbestemde relatie niet zo sterk is, kan men door een lange tijd te beoefenen, het draaiende mechanisme zelf ontwikkelen. Door meer oefening, zul je in staat zijn het draaiende mechanisme tot een Falun te ontwikkelen.

Vraag: Wat is de betekenis van de handbewegingen in de rustige oefening "Versterken van de Goddelijke Krachten"?

Antwoord: Onze taal kan het niet uitleggen. Iedere beweging belichaamt een rijkdom aan betekenis. In het algemeen, zegt het, "Ik zal beginnen de oefeningen te doen en de Boeddha Fa te beoefenen. Ik zal mijn lichaam bijstellen en de staat van cultivatie binnentreden."

Vraag: Is het waar dat wanneer we door cultivatie de staat van "Melk Wit Lichaam" bereiken, alle poriën geopend zijn om lichaamsademing te vormen?

Antwoord: Probeer het allemaal te voelen: jullie hebben dit niveau reeds overstegen. Om jullie lichamen aan te passen tot de staat van "Melk Wit Lichaam", moest ik gedurende meer dan 10 uren over de Fa onderrichten, en niet minder. We brengen jullie onmiddellijk naar het stadium dat je zou bereiken na decennia, of langer, andere cultivatiemethodes te beoefenen. Omdat deze stap geen Xinxing-vereisten heeft, wordt het overeenkomstig het vermogen van de Meester gedaan. Voordat je het zelfs maar gevoeld hebt, is dat niveau reeds gepasseerd. Misschien heeft het slechts enkele uren geduurd. Op een dag, ben je erg sensitief, maar na een korte periode, ben je niet zo sensitief. In feite, heb je net een belangrijk niveau overstegen. Met andere cultivatiemethodes zou je echter een jaar of langer in deze staat gebleven zijn. In feite zijn dat allemaal dingen van een lager niveau.

Vraag: Mogen we denken aan de verscheidene bewegingen van Falun Gong terwijl we in de bus zitten of in de rij staan?

Antwoord: Onze oefeningen vereisen geen intenties, noch een bepaalde tijd voor de dagelijkse oefeningen. Ongetwijfeld, hoe langer je oefent hoe beter. Wanneer je niet oefent, verfijnt het jou in plaats daarvan. Maar tijdens het beginstadium, is het beter meer te oefenen om het te versterken. Het gebeurt bij sommige studenten dat wanneer zij op zakenreis gaan voor een paar maanden, zij geen tijd hebben om te oefenen, toch heeft het geen enkele invloed. Falun draait nog steeds nadat zij terugkomen omdat het nooit stopt. Zolang je jezelf in je geest als een beoefenaar beschouwt en goed je Xinxing bewaakt, zal het blijven functioneren. Maar er is één ding: als je niet oefent en je jezelf mengt onder gewone mensen, zal het oplossen.

Vraag: Kunnen Falun Gong en Tantrisme samen beoefend worden?

Antwoord: Tantrisme gebruikt ook een Falun, maar het kan niet tezamen met onze cultivatiemethode beoefend worden. Als je Tantrisme gecultiveerd hebt en de Falun ervan is reeds gevormd, kun je doorgaan Tantrisme te beoefenen omdat Tantrisme eveneens een orthodoxe cultivatiewijze is. Ze kunnen echter niet tegelijkertijd beoefend worden. De Falun van het Tantrisme cultiveert het middenkanaal en draait horizontaal. Die Falun verschilt van de onze, en heeft mantra’s op het wiel. Onze Falun wordt verticaal geplaatst in de onderbuik met de platte zijde naar buiten gericht. Met de beperkte ruimte op de onderbuik, bestrijkt mijn Falun op zichzelf al die hele plaats. Als er nog een geplaatst wordt, zullen de zaken verward raken.

Vraag: Kunnen we andere cultivatiesystemen van de Boeddha School beoefenen terwijl we Falun Gong beoefenen? Kunnen we naar de tapes luisteren die de naam van Bodhisattva Avalokitesvara reciteren? Kunnen leken-boeddhisten die thuis wonen de geschriften reciteren nadat ze Falun Gong geleerd hebben? Kunnen we tegelijkertijd andere oefeningen doen?

Antwoord: Ik denk van niet. Iedere methode is een cultivatiewijze. Als je werkelijk wil cultiveren en niet alleen maar ziektes genezen of de gezondheid verbeteren, moet je slechts één wijze cultiveren. Dit is een ernstige zaak. Cultivatie naar hogere niveaus vereist dat men blijft cultiveren in één cultivatiewijze. Dit is een absolute waarheid. Zelfs de cultivatiewijzen in de Boeddha School kunnen niet gemengd worden. De cultivatie waar wij over spreken is van een hoger niveau en is gedurende vele, vele eeuwen overgeleverd. Afgaan op wat je voelt zal niet werken. Vanuit een andere dimensie gezien, is het transformatieproces buitengewoon diepgaand en complex. Net als bij een precisie-instrument, zal het, wanneer je een van de onderdelen er uit neemt en vervangt door iets anders, onmiddellijk ophouden te werken. Hetzelfde geldt voor cultivatie: er moet niets bijgemengd worden. Het zal onvermijdelijk verkeerd lopen als je het vermengt. Het is hetzelfde met alle cultivatiewijzen. Als je wil cultiveren, moet je je richten op slechts één enkele wijze. Je zal helemaal niet in staat zijn te cultiveren als je het anders doet. De uitspraak "het beste nemen van elke cultivatiewijze" is alleen van toepassing op het niveau van het genezen van ziektes en verbeteren van de gezondheid. Het zal je niet naar een hoger niveau brengen.

Vraag: Zal er wederzijdse verstoring optreden als we oefenen met mensen die andere cultivatiewijzen beoefenen?

Antwoord: Ongeacht welke soort cultivatie iemand beoefent, van de Taoïstische School, Goddelijke School of Boeddha School, zolang het orthodox is, heeft het helemaal geen invloed op ons. Jullie zullen hem ook niet verstoren. Het strekt hem ten voordeel als hij in jullie omgeving oefent. Omdat Falun een intelligent wezen is en geen Dan (energiecluster) cultiveert, zal het automatisch helpen.

Vraag: Kunnen we andere Qigong-meesters vragen onze lichamen aan te passen? Zal het enige invloed hebben als we naar de lezingen van andere Qigong-meesters luisteren?

Antwoord: Ik geloof dat je na deze klas zult voelen welke staat je lichaam bereikt heeft. Na een tijdje, is het niet toegestaan dat je ziektes hebt. Als problemen toch weer komen, voelen ze misschien aan als een verkoudheid of maagpijn, maar in feite zijn ze niet meer hetzelfde. In plaats daarvan zijn het beproevingen en tests. Als je andere Qigong-meesters zoekt, betekent het dat je niet begrijpt of gelooft wat ik heb gezegd. Met de mentaliteit van nastreven, zul je slechte boodschappen aantrekken, die je cultivatie zullen verstoren. Als de Gong van die Qigong-meester van Futi (bezetenheid door geest of dier) komt, kan het erop uitdraaien dat je die wezens aantrekt. Hetzelfde geldt voor het luisteren naar de lezingen: Betekent "het verlangen om te luisteren" niet dat je iets nastreeft? Je zult zelf tot deze kwestie verlicht moeten raken. Dit is een kwestie van Xinxing. Ik ga er mij niet mee bezig houden. Als hij spreekt over principes op zeer hoog niveau, of Xinxing-kwesties, is het misschien OK. Je woonde mijn lessen bij, en je lichaam werd met grote inspanning bijgesteld. Oorspronkelijk, waren de boodschappen van andere praktijken in je lichaam erg verward, wat het lichaam in een staat van wanorde bracht. Nu is alles bijgesteld tot de beste staat waarbij het slechte verwijderd werd en het goede behouden. Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen dat je andere cultivatiemethoden leert. Als je vindt dat Falun Gong niet goed is, kun je andere cultivatiemethoden leren. Maar ik geloof dat als je teveel verschillende dingen leert, het ook niet goed voor je is. Je hebt reeds de Dafa gecultiveerd en de Fashen staat naast je. Je hebt dingen van een hoger niveau verworven en nu wil je teruggaan en opnieuw zoeken!

Vraag: Als we Falun Gong beoefenen kunnen we dan nog andere praktijken leren, zoals massage, zelfverdediging, Enkelvoudige Vinger Zen, Taichi, enzovoorts? Zal het enige invloed hebben als we deze dingen niet beoefenen maar gewoon boeken lezen die ermee te maken hebben?

Antwoord: Het is OK om massage en zelfverdediging te leren, maar wanneer het tot wreedheid of gedrevenheid komt, zul je je ongemakkelijk voelen. Enkelvoudige Vinger Zen en Taichi worden geclassificeerd als Qigong. Als je die dingen beoefent, zul je dingen toevoegen, en mijn substantie die in je lichaam bestaat onzuiver maken. Als je de boeken leest die over Xinxing spreken, is het geen probleem. Maar sommige auteurs trekken conclusies zelfs voordat ze het zelf uitgevist hebben. Het zal je gedachten in verwarring brengen.

Vraag: Wanneer ik "Het Wiel voor het Hoofd houden" doe, raken mijn handen elkaar op bepaalde momenten? Is dit een probleem?

Antwoord: Laat de handen elkaar niet raken. We vereisen dat je een kleine afstand er tussen houdt. Als de handen elkaar raken, zal de energie op de handen terugkeren in het lichaam.

Vraag: Als we de armen niet meer omhoog kunnen houden tijdens de tweede oefening, kunnen we ze dan naar beneden laten en dan doorgaan met de oefening?

Antwoord: Cultivatie is zeer hard. Het werkt niet als je ze naar beneden brengt zodra je pijn voelt. De richtlijn is: hoe langer hoe beter. Je moet het echter doen in overeenstemming met je eigen vermogen.

Vraag: Waarom is het linkerbeen onder het rechter in de lotuspositie voor vrouwen?

Antwoord: Omdat onze cultivatie een essentiële factor in aanmerking neemt. Het vrouwelijk lichaam is verschillend van het mannelijk lichaam, daarom moet cultivatie in overeenstemming zijn met de vrouwelijke lichaamsbouw als ze haar Benti (het fysieke lichaam evenals de lichamen in andere dimensies) wenst te gebruiken om zichzelf te transformeren. Voor vrouwen is het gewoonlijk het linkerbeen dat het rechter ondersteunt, in overeenstemming met haar eigen situatie. Mannen zijn het tegenovergestelde. De essentiële natuur is verschillend.

Vraag: Is het luisteren naar cassettes of muziek of het reciteren van verzen aanvaardbaar tijdens het oefenen?

Antwoord: Als het fatsoenlijke Boeddha School muziek is, kun je luisteren. Maar cultivatie in de ware zin behoeft geen muziek omdat dit het vermogen vereist om de staat van rust binnen te treden. Het luisteren naar muziek is een poging om verscheidene gedachten te vervangen door slechts één enkele.

Vraag: Moeten we ontspannen, of kracht gebruiken wanneer we "Het doordringen van de twee Kosmische Uitersten" beoefenen?

Antwoord: "Het doordringen van de twee Kosmische Uitersten" vereist een natuurlijk en ontspannen rechtstaan, in tegenstelling tot de eerste reeks. Al de andere oefeningen vereisen dat je ontspant, wat verschillend is van de eerste reeks.

5.3 Cultivatie van Xinxing (innerlijke aard, morele kwaliteit)

Vraag: Ik wil voldoen aan de standaard van "Zhen-Shan-Ren" (waarheid-mededogen-verdraagzaamheid). Maar gisteren droomde ik dat ik erg bitter met iemand aan het redetwisten was, ik trachtte het te verdragen, maar faalde. Was dat bedoeld om mij te helpen mijn Xinxing te verbeteren?

Antwoord: Dat was het zeker. Ik heb je al verteld wat dromen zijn. Je zou moeten proberen erover na te denken en het zelf begrijpen. De dingen die je helpen om je Xinxing te verbeteren komen plotseling en onverwachts. Ze wachten niet totdat je mentaal voorbereid bent om ze te verwelkomen. Om te oordelen of iemand goed of slecht is, kun je hem alleen testen wanneer hij niet mentaal voorbereid is.

Vraag: Betekent de "Ren" (verdraagzaamheid, tolerantie) uit "Zhen-Shan-Ren" in Falun Gong dat we alles zouden moeten tolereren, ongeacht of het correct is of niet?

Antwoord: De "Ren" waar ik over praat verwijst naar het verbeteren van Xinxing in de kwesties gerelateerd aan je eigen persoonlijke belangen en al die gehechtheden die je niet wilde laten gaan. In feite, is "Ren" geen slecht iets, zelfs voor gewone mensen. Laat me je een verhaal vertellen. Han Xin was een groot generaal die hield van vechtkunst vanaf zijn jeugd. In die tijd, hielden mensen die vechtkunsten leerden ervan een zwaard bij zich te dragen. Toen Han Xin over straat liep, kwam er een woesteling naar hem toe en daagde hem uit: "Waarvoor draag je dat zwaard? Durf jij mensen te doden? Als je dat durft, dood mij dan eerst." Terwijl hij praatte, stak hij zijn nek uit. Hij zei, "Als je mij niet durft te doden, kruip dan tussen mijn benen door!" Han Xin kroop toen tussen zijn benen door. Hij had een uitmuntend vermogen van "Ren". Sommige mensen beschouwen verdraagzaamheid als zwakte, alsof men gemakkelijk getreiterd kan worden. De waarheid van de zaak is dat mensen die verdraagzaamheid kunnen beoefenen een erg sterke wil hebben. Wat het juist of onjuist zijn van zaken betreft, moet je kijken of ze werkelijk voldoen aan het principe van het universum. Je kan denken dat je niet fout bent in een bepaald voorval en dat het die andere persoon is die je van streek heeft gebracht. In feite, weet je niet echt waarom. Je zal zeggen, "Ik weet het. Het is gewoon over iets triviaals." Waar ik van spreek is een ander principe, dat niet gezien kan worden in deze materiële dimensie. Om gewoon een grap te vertellen: misschien was je anderen iets schuldig in een vorig leven. Hoe zou je de juistheid of onjuistheid ervan kunnen beoordelen? We moeten kunnen verdragen. Hoe kun je anderen eerst overstuur doen raken en beledigen en vervolgens verdragen? Ten opzichte van die mensen die jou werkelijk van streek hebben gemaakt, zou je niet alleen verdraagzaam moeten zijn, maar ook dankbaar. Als iemand naar je schreeuwt en jou dan de schuld ervoor geeft in het bijzijn van de leraar en je ervan beschuldigt naar hem te hebben geschreeuwd, zou je "dank je wel" moeten zeggen in je hart. Jij zegt, "Zou ik niet tot Ah Q (een dwaas karakter uit een Chinese roman) worden?" Dat is jouw mening. In dit incident, als je er niet net zo mee omgaat als hij doet, heb je je Xinxing verbeterd. Hij wint in deze materiële dimensie, maar hij geeft dingen weg aan jou in een andere dimensie, of niet? Je Xinxing is verbeterd en de zwarte substantie is getransformeerd. Je hebt op drie manieren gewonnen. Waarom hem niet dankbaar zijn? Het is niet gemakkelijk te begrijpen vanuit het standpunt van gewone mensen, maar ik houd geen lezing voor gewone mensen. Ik geef een lezing aan cultivatiebeoefenaars.

Vraag: Mensen zonder Futi (bezetenheid door geest of dier) kunnen Xinxing verbeteren om het hebben van Futi te voorkomen. Wat als iemand al Futi heeft? Hoe kan hij ervan af raken?

Antwoord: Eén rechtschapen geest zal honderd kwaden bedwingen. Je hebt vandaag de Dafa ontvangen. Van nu af aan, zelfs als de Futi je voordelen brengt, zou je het niet moeten accepteren. Wanneer het je geld brengt, roem en persoonlijk gewin, voel je je erg gelukkig in je hart, denkend "Zie je hoe vaardig ik ben," en je pronkt in het bijzijn van mensen. Wanneer je je echt ongemakkelijk voelt, wil je er niet mee leven en zoekt naar de meester om je te behandelen. Hoe komt het dat je je zo gedraagt wanneer het je goede dingen geeft? We kunnen er geen zorg voor dragen voor jou omdat je alle voordelen geaccepteerd hebt die het je gebracht heeft. Het is onaanvaardbaar als je alleen maar voordeel wil hebben. Alleen wanneer je het niet wil, zelfs de goede dingen die het je brengt, en doorgaat cultivatie te beoefenen volgens de methode onderwezen door de meester, en wanneer je rechtschapen bent geworden en je geest stabiel is, zal het bang worden. Als je voortgaat met het te verwerpen wanneer het probeert je wat voordeel te geven, dan is het tijd dat het vertrekt. Als het dan toch bij je blijft, zal het een slechte daad begaan. Op dat punt, kan ik er wat aan doen. Het zal verdwijnen met een eenvoudige zwaai van mijn handen. Maar het zal niet werken als je de voordelen wenst te hebben die het je brengt.

Vraag: Zullen mensen Futi verkrijgen door in het park te oefenen?

Antwoord: Ik heb het je vaak uitgelegd. Wij cultiveren een rechtschapen Fa (Wet). Als je geest rechtschapen is, zullen allerlei soorten kwaad bedwongen worden. In het cultiveren van een rechtschapen Fa is de geest erg puur en oprecht, zodat niets de beoefenaar kan benaderen. Falun is iets ongelofelijks. Niet alleen zijn kwaadaardige dingen niet in staat zich aan jou te hechten, ze vrezen het wanneer ze in je buurt zijn. Als je het niet gelooft, kun je oefenen op andere plaatsen. Zij vrezen je allemaal. Als ik je het aantal Futi noem, zullen jullie allemaal bang zijn. Vele mensen hebben Futi. Nadat ze het doel van het genezen van ziektes en verbetering van de gezondheid hebben bereikt, gaan ze door met oefenen. Wat willen ze? Deze problemen zullen zich voordoen wanneer hun geest niet oprecht is. Deze mensen zouden echter niet moeten worden beschuldigd, daar zij de principes niet kennen. Eén van de doelen van mijn in het openbaar treden is om deze verkeerde dingen voor jullie te corrigeren.

Vraag: Welke supernormale vermogens zullen in de toekomst ontwikkeld worden?

Antwoord: Ik wil er niet over praten. Omdat elk individu zijn eigen reeks van omstandigheden heeft, is het erg moeilijk te zeggen. Verschillende supernormale vaardigheden zullen ontwikkeld worden op verschillende niveaus. De beslissende factor is je Xinxing op elk niveau. Als gehechtheden verwijderd zijn in een bepaald aspect, kan een supernormaal vermogen ontwikkeld worden in dat aspect. Dat supernormaal vermogen zal echter in zijn beginstadium zijn en zal niet erg krachtig zijn. Wanneer je Xinxing niet een erg hoog niveau heeft bereikt, is het onmogelijk om supernormale vermogens te hebben. In onze klas hebben enkele individuen echter behoorlijk goede aangeboren kwaliteit. Zij hebben een supernormale loopvaardigheid ontwikkeld die hen afschermt van regen. Sommigen hebben ook de supernormale vaardigheid van teleportatie ontwikkeld.

Vraag: Verwijst cultiveren van Xinxing (innerlijke aard, morele kwaliteit) of het kwijtraken van alle gehechtheden naar de "leegheid" van de Boeddha School en de "nietsheid" van de Taoïstische School?

Antwoord: De Xinxing of De (deugden) waar wij over praten zit niet in de leegheid van de Boeddha School of de nietsheid van de Taoïstische School. In tegendeel, de leegheid van de Boeddha School of de nietsheid van de Taoïstische School maken deel uit van onze Xinxing.

Vraag: Zal een Boeddha altijd als een Boeddha blijven?

Antwoord: Nadat je verlichting bereikt hebt door cultivatiebeoefening, ben je een verlicht wezen, met andere woorden, een wezen van hogere niveaus. Maar er is geen waarborg dat je je nooit zult misdragen. Natuurlijk, zul je normaal gesproken geen verkeerde dingen doen op dat niveau omdat je de waarheid gezien hebt. Maar als je jezelf niet goed gedragen hebt, zul je zonder uitzondering naar beneden vallen. Als je altijd goede dingen doet, zul je voor altijd daarboven blijven.

Vraag: Wat is een persoon met "grootse aangeboren kwaliteit"?

Antwoord: Dit wordt bepaald door een paar factoren: 1. Goede aangeboren kwaliteit. 2. Uitzonderlijke verlichtingskwaliteit. 3. Uitmuntend vermogen van verdraagzaamheid. 4. Weinig gehechtheden terwijl men de zaken van deze wereld licht opvat. Dit zijn mensen met grootse aangeboren kwaliteit, die erg moeilijk te vinden zijn.

Vraag: Kunnen mensen zonder goede aangeboren kwaliteit Gong ontwikkelen als ze Falun Gong beoefenen?

Antwoord: Mensen zonder goede aangeboren kwaliteit kunnen ook Gong ontwikkelen omdat iedereen een hoeveelheid De draagt. Het is onmogelijk geen De te hebben. Niemand is zo. Als je de witte substantie niet hebt, heb je nog altijd de zwarte substantie. Door cultivatiebeoefening, kan de zwarte substantie getransformeerd worden in de witte substantie, wat gewoon een stap extra is. Wanneer je geleden hebt gedurende de cultivatiebeoefening, je Xinxing verbeterd hebt en opofferingen gedaan hebt, heb je Gong ontwikkeld. Cultivatiebeoefening is de eerste vereiste. Het is de Fashen van de meester die het transformeert in Gong.

Vraag: Wanneer iemand geboren wordt, is zijn gehele leven al gearrangeerd. Maakt hard werken enig verschil?

Antwoord: Natuurlijk doet het dat. Je harde werken is eveneens iets dat gearrangeerd is, dus je kan het niet helpen hard te werken. Je bent een gewoon persoon. Dingen op grote schaal kunnen echter niet veranderd worden.

Vraag: Als Tianmu (derde oog) niet geopend is, hoe kunnen we dan zeggen of de boodschappen die we ontvangen goed of kwaadaardig zijn?

Antwoord: Het is moeilijk dat op jezelf te doen. Door je cultivatieproces heen bestaan vele problemen die je Xinxing op de proef stellen. De bescherming verstrekt aan jou door de Fashen is ter voorkoming van het in gevaar brengen van je leven. Fashen, echter, mag geen zorg dragen voor bepaalde problemen die overwonnen, opgelost en begrepen moeten worden door jou. Soms wanneer kwaadaardige boodschappen komen, kunnen ze je vertellen wat de lottonummers zijn, maar de nummers kunnen juist of verkeerd zijn. Of, het kan je ook andere dingen vertellen. Het ligt helemaal aan jou. Wanneer je geest oprecht is, kunnen kwaadaardige dingen niet binnendringen. Zolang je je Xinxing goed bewaakt, zou er geen probleem moeten zijn.

Vraag: Kunnen we oefenen wanneer we emotioneel van streek zijn?

Antwoord: Wanneer je slecht gestemd bent, is het moeilijk voor je om neer te zitten en stil te worden. Je zal gedachten hebben van slechte dingen, die wild door je geest rennen. Boodschappen bestaan in cultivatiebeoefening. Wanneer je slechte gedachten hebt, zullen deze dingen in je cultivatiebeoefening terechtkomen, en het veranderen in een doelbewuste beoefening van een kwaadaardige cultivatiewijze. De oefeningen die je doet zouden je onderwezen kunnen zijn door Yan Xin, of door een andere meester, of door een levende Boeddha van het Tantrisme. Maar als je niet strict hun Xinxing-vereisten volgde, was het niet hun cultivatiewijze die je beoefende ook al waren zij degenen die je onderwezen. Laten we er allemaal over denken: als je de staande oefening doet en je je erg vermoeid voelt, maar je geest is nog steeds actief, denkend, "Waarom is die en die in mijn bedrijf zo gemeen? Waarom heeft hij mij gerapporteerd? Wat kan ik doen om opslag te krijgen? De prijzen gaan omhoog. Ik zou meer moeten kopen." Ben je dan niet op een kunstmatige manier, onbewust en onwetend een kwaadaardige wijze aan het beoefenen? Daarom, als je in emotionele moeilijkheden zit, is het beter niet te oefenen.

Vraag: Wat is de standaard voor "extreem hoge Xinxing"?

Antwoord: Xinxing komt door cultivatiebeoefening en heeft geen vastgestelde standaarden. Het hangt allemaal van jezelf af om dit te begrijpen. Als je erop staat dat Xinxing standaarden heeft, dan zou je, wanneer er iets voorvalt, moeten proberen te denken, "Als het een verlicht persoon was die hiervoor stond, wat zou hij doen?" Voorbeeldige mensen zijn, natuurlijk, buitengewoon, maar zij zijn nog altijd voorbeelden voor gewone mensen.

Vraag: We zouden geen achterdochtige houding moeten hebben ten opzichte van toespraken of redes gegeven door andere Qigong-meesters. Maar wanneer we tegen oplichters aanlopen die mensen misleiden voor geld, wat zouden we dan moeten doen?

Antwoord: Dat hoeft niet het geval te zijn. Eerst zou je moeten bekijken wat ze bespreken, oordeel dan zelf of het misleidend is. Om te oordelen of een Qigong-meester eerlijk is of niet, kun je kijken naar zijn Xinxing. Gong is altijd even hoog als Xinxing.

Vraag: Hoe elimineren we karma of, zoals het Boeddhisme het noemt, karmische schuld?

Antwoord: Cultivatiebeoefening zelf is een vorm van elimineren van karma. De beste manier is je Xinxing te verbeteren, wat de transformatie van de zwarte substantie in de witte substantie mogelijk maakt, de substantie De. Dan wordt De getransformeerd in Gong.

Vraag: Zijn er voorschriften die ons verbieden bepaalde dingen te doen als we Falun Gong beoefenen?

Antwoord: Het merendeel van wat verboden is in het Boeddhisme mogen wij niet doen, maar wij hebben een andere invalshoek. Wij zijn geen monniken of nonnen. We leven onder gewone mensen, dus daarom, is het verschillend. Als je enkele dingen licht opneemt, zal dat voldoende zijn. Zeker, als je energiepotentie doorgaat met groeien, en wanneer het een erg hoog niveau bereikt heeft, zal wat van je Xinxing wordt vereist ook erg hoog zijn.

5.4 Tianmu (derde oog)

Vraag: Toen de meester een lezing gaf, zag ik een één meter hoge gouden halo boven het hoofd van de meester, en vele gouden halo’s ter grootte van zijn hoofd achter zijn rug.

Antwoord: De Tianmu van deze persoon heeft al een behoorlijk hoog niveau bereikt.

Vraag: Ik zag goudkleurig licht vermengd in de wijn uitgespuwd door de discipelen van de meester toen ze andere mensen behandelden.

Antwoord: Ik zeg dat deze persoon behoorlijk goed gecultiveerd heeft. Hij kon de uitgestraalde supernormale vermogens zien.

Vraag: Zal het enige invloed op een kind hebben wanneer zijn Tianmu geopend wordt? Laat een geopende Tianmu energie vrij?

Antwoord: Het is zeer gemakkelijk voor kinderen onder de leeftijd van zes jaar om hun Tianmu te openen. Als kleine kinderen niet oefenen, zal het openen van hun Tianmu resulteren in het lekken van energie. Maar, iemand in de familie moet cultivatie beoefenen. Het beste is hem één keer per dag door zijn Tianmu te laten kijken, om te voorkomen dat het sluit en tevens om te voorkomen dat er teveel weglekt. Het is het beste voor kleine kinderen om op zichzelf cultivatie te beoefenen. Hoe meer ze het gebruiken, hoe meer energie weg zal lekken. Waar het invloed op heeft is niet hun fysieke lichaam maar hun meest fundamentele dingen. Maar als het goed behouden blijft, zal het geen enkele invloed hebben. Waar ik zojuist over praatte heeft betrekking op kleine kinderen, niet op volwassenen. Sommige mensen hebben hun Tianmu helemaal open en zijn niet bang voor het weglekken van energie, maar ze kunnen geen dingen zien die op een erg hoog niveau zijn. Er zijn ook enkelen die zeer hoge niveaus kunnen zien. Wanneer ze zien, voorzien Fashen of andere meesters in de energie. Het is geen probleem.

Vraag: Ik zag een gouden gloed op het lichaam van de meester evenals op de schaduw van de meester, maar ze verdwenen in een oogopslag. Wat gebeurde er?

Antwoord: Dat is mijn Fashen. Ik gaf een lezing, en ik heb een energiekolom boven op mijn hoofd, wat de situatie is voor het niveau waar ik op ben. Het verdween na het knipperen met je ogen omdat je niet wist hoe je je Tianmu moest gebruiken. Je gebruikte je vleselijke ogen.

Vraag: Hoe passen we supernormale vermogens toe?

Antwoord: Ik denk dat het een probleem zal zijn als je supernormale vermogens toe zou passen op militaire wetenschap, andere hoge technologie of spionage. Ons universum heeft karakteristieken. Als het gebruik voldoet aan de karakteristieken werken de vermogens; als het niet voldoet, werken ze niet. Zelfs met als doel om er goede daden mee te verrichten, zou het kunnen dat men niet in staat is om dingen te verwerven van hoog niveau. Men zou slechts in staat kunnen zijn het waar te nemen of te voelen. Het doet niet veel schade aan de normale sociale ontwikkeling als de persoon alleen kleinere supernormale vermogens gebruikt. Als hij bepaalde dingen wil veranderen, moet hij dingen laten gebeuren op een erg grote schaal. Wat betreft de kwestie of hij daarvoor nodig is of niet; het telt niet wat hij zegt omdat de ontwikkeling van de samenleving niet volgens de wil van de mensen verloopt. Niemand kan het verloop ervan bepalen.

Vraag: Hoe gaat iemands bewustzijn in en uit het lichaam?

Antwoord: Het bewustzijn waar wij over praten gaat gewoonlijk naar buiten door de kruin van het hoofd. Natuurlijk, het is niet beperkt tot die weg. Het kan op iedere plaats naar buiten gaan, in tegenstelling tot wat benadrukt wordt in andere cultivatiescholen dat het door de kruin van het hoofd naar buiten moet gaan. Het kan het lichaam op elke plaats verlaten. Het is hetzelfde wanneer het het lichaam binnentreedt.

Vraag: Er is rood licht in het gebied van Tianmu met een zwart gat in het midden. Het ontbloeit snel. Wordt Tianmu geopend? Soms wordt het ook begeleid door sterrenlicht en flitsen.

Antwoord: Wanneer je sterrenlicht ziet, staat Tianmu op het punt geopend te worden. Wanneer je flitsen ziet, is het bijna geheel open.

Vraag: Ik zag rood en groen gekleurde halo’s op het hoofd en lichaam van de meester. Maar toen ik mijn ogen sloot, kon ik niets zien. Zag ik met perifeer zicht?

Antwoord: Je gebruikte geen perifeer zicht. Je wist gewoon niet hoe je moest zien met je ogen gesloten, dus je kon het alleen doen met je ogen open. Dikwijls weten mensen niet hoe ze hun al geopende Tianmu moeten gebruiken. Soms zien ze toevallig dingen met open ogen. Maar wanneer men ze echt goed wil bekijken, begint men feitelijk de ogen te gebruiken; daarom, verdwijnen de dingen weer. Wanneer je er geen aandacht aan schenkt, zul je ze weer zien.

Vraag: Mijn dochter ziet een aantal cirkels in de lucht, maar ze kan het niet duidelijk uitleggen. We vroegen haar het Falun embleem te bekijken, en ze zegt dat het dat is. Is haar Tianmu werkelijk geopend?

Antwoord: Kinderen onder de leeftijd van zes jaar kunnen hun Tianmu geopend hebben met slechts één blik op ons Falun-embleem. Je zou dat echter niet moeten doen. Kinderen kunnen het zien.

Vraag: Ik weet niet hoe ik de reeds geopende Tianmu moet gebruiken. Zou de meester het alstublieft willen uitleggen?

Antwoord: Wanneer Tianmu volledig geopend is, zullen mensen weten hoe het te gebruiken, zelfs als ze dat voorheen niet wisten. Wanneer het erg helder is en makkelijk te gebruiken, zullen mensen weten hoe het te gebruiken zelfs als ze dat voorheen niet deden. Zicht door Tianmu vindt onopzettelijk plaats. Wanneer je met een meer aandachtige blik iets wil bekijken, heb je ongemerkt overgeschakeld naar je ogen en gebruikte je de optische zenuwen. Daarom kun je het niet meer zien.

Vraag: Wanneer Tianmu geopend is, krijgen we dan het gehele universum te zien?

Antwoord: Er zijn niveaus wat betreft de opening van Tianmu. Met andere woorden, hoeveel waarheid je zal zien hangt af van je niveau. De opening van je Tianmu betekent niet dat je alles zal zien in het universum. Je zal echter geleidelijk je niveau verbeteren door verdere cultivatiebeoefening totdat je de verlichting bereikt. Dan, zal je in staat zijn meer niveaus te zien. Maar zelfs dan, is het niet gegarandeerd dat wat je ziet de waarheid van het gehele universum is. Omdat, toen Sakyamuni predikte tijdens zijn leven, hij zichzelf ook voortdurend aan het verbeteren was, ontdekte hij iedere keer wanneer hij een nieuw niveau bereikte, dat waar hij eerder over onderwezen had niet definitief was. Zijn onderricht veranderde dan opnieuw op een nog hoger niveau. Dat was waarom hij uiteindelijk zei, "Er is geen Dharma die definitief is." Ieder niveau heeft zijn eigen principe. Het was zelfs voor hem onmogelijk om de waarheid van het gehele universum te overschouwen. Vanuit het standpunt van onze doorsnee mensen, wordt het onvoorstelbaar dat iemand in deze wereld kan cultiveren tot het niveau van Tathagata omdat ze alleen weten van het niveau van Tathagata. Ze weten niet dat er nog hogere niveaus zijn, dus kunnen ze niet langer dingen van een hogere natuur accepteren of kennen. Tathagata is een zeer ondergeschikt niveau van Boeddha Fa (Wet). Dit is waarnaar verwezen wordt, "Dafa is grenzeloos".

Vraag: Bestaan de dingen die we op uw lichaam zien echt?

Antwoord: Natuurlijk bestaan ze echt. Alle dimensies zijn samengesteld uit materie. Alleen hun structuur is anders dan de onze.

Vraag: Mijn voorgevoelens over de toekomst komen herhaaldelijk uit.

Antwoord: Dit is het supernormale vermogen van voorspelling waar we over gesproken hebben. In feite is het het lagere niveau van Suming Tong (toekomstvoorspellen en herkennen van het verleden). De Gong die we cultiveren bestaat in een andere dimensie waar geen concept van tijd en ruimte is. Het blijft hetzelfde, ongeacht hoe ver het weg is.

Vraag: Waarom verschijnen er kleurige mensen, lucht en beelden gedurende de oefening?

Antwoord: Je Tianmu is geopend, en wat je zag behoort tot een andere dimensie. Die dimensie is gelaagd, dus kun je één van de niveaus gezien hebben. Zo prachtig is het.

Vraag: Ik hoorde een luid geluid gedurende de oefening, en voelde alsof mijn lichaam opengebarsten was. Ineens begreep ik vele dingen. Waarom?

Antwoord: Het is gemakkelijker voor sommigen om dit te ervaren, wat het proces is van een deel van je lichaam dat explodeert en geopend wordt. Je hebt verlichting in sommige aspecten bereikt. Dit is geclassificeerd als geleidelijke verlichting. Wanneer je klaar bent met één van je cultivatieniveaus, zal een deel ervan exploderen en geopend worden. Dit is allemaal heel normaal.

Vraag: Soms voel ik dat ik niet kan bewegen. Waarom is dat?

Antwoord: Gedurende het beginstadium van cultivatiebeoefening, kun je voelen dat je plotseling je hand of een bepaald deel van je lichaam niet kunt bewegen. Waarom is dat? Omdat je een soort supernormaal vermogen hebt verworven dat "Ding (bevries) Gong" genoemd wordt. Dit is één van je aangeboren vermogens, en is erg krachtig. Wanneer iemand kwaad gedaan heeft en wegrent, kun je "Ding" zeggen en hij zal direct als bevroren stilstaan.

Vraag: Wanneer kunnen we beginnen behandeling te geven aan anderen? Ik behandelde vroeger ziekten van anderen met enig effect. Nadat ik Falun Gong geleerd heb, als mensen naar me toe komen voor behandeling, kan ik ze dan behandelen?

Antwoord: Voor mensen in deze klas, ongeacht welke soort oefeningen jullie beoefend hebben, hoe lang je ze beoefend hebt en of je nu wel of niet het niveau bereikt hebt om ziektes te genezen, op dit lagere niveau wil ik niet dat jullie mensen behandelen omdat je niet weet in welk soort omstandigheden je verkeert. Je kan ziektes voor andere mensen genezen hebben. Het zou geweest kunnen zijn omdat je een rechtschapen geest had die hielp. Het kon ook een voorbijgaande meester geweest zijn die je een handje hielp omdat je een goede daad aan het doen was. Ondanks het feit dat de energie die je ontwikkeld hebt door cultivatiebeoefening je helpt iets te doen, kan het je niet beschermen. Wanneer je behandelingen geeft, ben je in hetzelfde veld als de patiënt. Na verloop van tijd zal de zwarte Qi je zieker maken dan de patiënt. Als je de patiënt zou vragen, "Ben je hersteld?" Dan zou hij zeggen, "Een beetje beter." Wat is dat voor een soort behandeling? Sommige Qigong-meesters zeggen, "Kom morgen terug en overmorgen nog een keer. Ik zal je gedurende enkele sessies behandelen." Hij doet het ook periodiek. Is dit niet misleidend? Zou het niet prachtig zijn als je het helen van ziektes uit kon stellen totdat je een hoger niveau bereikt hebt? Wie je ook behandelt, hij zal herstellen. Hoe goed zal dat voelen! Als je reeds Gong ontwikkeld hebt op een niet-zo-laag niveau, en als het absoluut noodzakelijk is dat je behandelingen geeft, zal ik je handen openen en je supernormale vermogens voor het genezen van ziektes naar buiten brengen. Maar als je naar een hoger niveau moet cultiveren, denk ik dat het het beste is dat je wegblijft van deze dingen. Om de Dafa (Grote Wet) te promoten en deel te nemen aan sociale activiteiten, geven sommige van mijn discipelen behandelingen. Omdat zij vlak bij mij zijn en door mij begeleid worden, zijn zij beschermd, en zal het geen problemen veroorzaken.

Vraag: Kunnen we het anderen vertellen als we supernormale vermogens ontwikkeld hebben?

Antwoord: Als je het anderen vertelt die eveneens Falun Gong beoefenen, vooropgesteld dat je bescheiden bent, is het geen probleem. De reden dat jullie allemaal samen oefenen is dat je kan uitwisselen en discussiëren. Natuurlijk, als je mensen van buiten tegenkomt die supernormale vermogens bezitten, kan je ze het ook vertellen. Het doet er niet veel toe, zolang je er niet over opschept. Als je wil opscheppen over hoe vaardig je bent, zal dat problemen creëren. Als je voor lange tijd opgeschept hebt, zal het vermogen verdwijnen. Als je alleen over Qigong-fenomenen wil discussiëren zonder enige ongepaste persoonlijke gedachten, zeg ik dat het geen probleem zal zijn.

Vraag: De Boeddha School praat over "leegheid" terwijl de Taoïstische School over "nietsheid" spreekt. Waar praten wij over?

Antwoord: De "leegheid" van de Boeddha School en de "nietsheid" van de Taoïstische School zijn eigen aan hun cultivatiemethoden. Natuurlijk wordt van ons vereist dat we dat niveau ook bereiken. Wij praten over het opzettelijk cultiveren en het onopzettelijk verwerven van Gong. Xinxing (innerlijke aard, morele kwaliteit) cultiveren en het kwijtraken van gehechtheden resulteren eveneens in leegheid en nietsheid, maar we leggen daar geen zware nadruk op. Omdat jullie leven in de materiële wereld, moet je de kost verdienen en werken. Je moet dingen doen. Dingen doen brengt onvermijdelijk het onderwerp van goed en kwaad met zich mee. Wat moeten we doen? Wat we cultiveren is Xinxing, wat het meest opvallende aspect is van onze methode. Zolang je geest rechtschapen is en de dingen die je doet aan onze vereisten voldoen, zal er geen probleem zijn met je Xinxing.

Vraag: Hoe ervaren we de ontwikkeling van onze supernormale vermogens?

Antwoord: Gedurende het beginstadium van cultivatiebeoefening, als je supernormale vermogens ontwikkeld hebt, zul je dat kunnen voelen. Als je die supernormale vermogens nog niet ontwikkeld hebt, maar je lichaam gevoelig is, zou je in staat kunnen zijn het te voelen. Als geen van beiden het geval is, kun je er niets van zeggen. Het enige dat je kan doen is doorgaan met cultiveren in het duister. Er zijn 60 tot 70 procent van onze studenten die hun Tianmu geopend hebben. Ik weet dat ze kunnen zien. Alhoewel je niets zegt, observeer je met je ogen wijd open. Waarom vraag ik je samen te oefenen? Ik wil dat je uitwisselt en onderling discussieert binnen jullie groepen. Maar om verantwoordelijk te zijn ten opzichte van deze cultivatiemethode, zou je niet zonder beheersing buiten deze groepen moeten praten. Interne uitwisseling en elkaar verbeteren is acceptabel.

Vraag: Hoe ziet Fashen eruit? Heb ik Fashen?

Antwoord: Fashen ziet er hetzelfde uit als de persoon. Je hebt nu geen Fashen. Wanneer je cultivatiebeoefening een zeker niveau bereikt heeft, zul je klaar zijn met Shi-Jian-Fa (In-Drie-Wereld-Fa) en binnengaan in een extreem hoog niveau. Alleen dan zul je Fashen ontwikkelen.

Vraag: Nadat de klas beëindigd is, hoe lang zal de Fashen van de meester ons volgen?

Antwoord: Wanneer een student plotseling begint dingen van een hoger niveau te cultiveren, betekent dit, voor hem, een groot omkeerpunt. Het verwijst niet naar de verandering van zijn denken, maar van zijn gehele persoon. Daarom wordt het gevaarlijk wanneer een gewoon persoon krijgt wat hij niet had moeten krijgen als een gewoon persoon. Zijn leven zal bedreigd worden. Mijn Fashen moet hem bescherming geven. Als ik dit niet kon doen, en toch de Fa (Wet) zou verspreiden, zou dat hetzelfde zijn als mensen schaden. Vele Qigong-meesters zijn bang om cultivatie te onderwijzen en dit te doen omdat zij de verantwoordelijkheid niet zouden kunnen nemen. Mijn Fashen zullen je steeds beschermen totdat je de verlichting hebt bereikt. Als je halverwege stopt, zullen de Fashen je eenvoudigweg uit eigen beweging verlaten.

Vraag: De meester zegt dat "Gewone mensen cultiveren niet door oefeningen, maar door Xinxing." Is het correct te zeggen dat men de Juiste Vrucht kan bereiken zolang men een erg hoge Xinxing heeft en dat oefeningen niet noodzakelijk zijn?

Antwoord: Theoretisch is het correct. Zolang je Xinxing cultiveert, kan De (deugden) getransformeerd worden in Gong. Maar je moet jezelf als een cultivatiebeoefenaar beschouwen. Het enige wat je kan bereiken als je dat niet doet, is dat je doorgaat met De verzamelen. Je zou in staat kunnen zijn er een grote hoeveelheid van te verzamelen, en doorzetten een rechtschapen persoon te zijn en De te verzamelen. In dat geval, zelfs als je jezelf als cultivatiebeoefenaar zou beschouwen, zou je niet in staat zijn verder te gaan, omdat je de Fa van hogere niveaus niet geleerd hebt. Zoals jullie allemaal weten, heb ik vele dingen onthuld. Zonder de bescherming van de meester, is het zeer moeilijk om naar een hoger niveau te cultiveren. Het zou onmogelijk zijn voor jullie om op een hoger niveau te cultiveren, zelfs maar voor één dag. Daarom, is het niet zo gemakkelijk om verlichting te bereiken. Maar nadat je Xinxing verbeterd is, kun je je vereenzelvigen met de universele karakteristiek.

Vraag: Wat is het principe achter behandeling op afstand?

Antwoord: Het is erg eenvoudig. Het universum kan uitbreiden en inkrimpen; en dat kunnen supernormale vermogens ook. Ik blijf op de oorspronkelijke plaats en beweeg niet, maar de supernormale vermogens die uitgestraald zijn kunnen patiënten bereiken tot in de Verenigde Staten. Om iemand te behandelen kan ik de supernormale vermogens daarheen zenden of zijn Yuanshen (ware geest) direct opdracht geven hierheen te komen. Dit is het principe van behandeling op afstand.

Vraag: Kunnen we weten hoeveel soorten van supernormale vermogens ontwikkeld zullen worden?

Antwoord: Er zijn meer dan tienduizend types van supernormale vermogens. Het is niet belangrijk om precies in detail te weten hoeveel. Dit principe en deze Fa te kennen is voldoende. Het resterende blijft voor jou om te cultiveren. Het is ook niet nodig zoveel te weten, noch is het goed voor je. Meesters zoeken naar discipelen en accepteren discipelen. Die discipelen weten helemaal niets, noch zullen de meesters hen dat vertellen. Het is allemaal aan jou om je daartoe te verlichten.

Vraag: In de klas als ik mijn ogen sluit, kan ik u zien lesgeven op het podium. Uw bovenlichaam is zwart. Het bureau is eveneens zwart. Het doek achter u is rose. Soms bent u omringd door groen licht. Wat is er gaande?

Antwoord: Dit is een kwestie van het niveau waar je op bent, omdat wanneer je Tianmu net geopend is, je zwart zult waarnemen als wit en wit als zwart. Nadat je niveau een beetje verbeterd is, zal alles wat je ziet wit zijn; na nog verdere verbetering, kun je alle kleuren onderscheiden.

5.5 Beproevingen

Vraag: Zijn beproevingen tests gearrangeerd door de meester voor de studenten?

Antwoord: Dat kun je zeggen. Ze zijn gepland om jouw Xinxing (innerlijke aard, morele kwaliteit) te verbeteren. Stel dat je Xinxing het vereiste niveau nog niet bereikt heeft, zul je dan toegestaan worden verlichting te bereiken en je cultivatie te voltooien? Werkt het als we een lagere-schoolleerling naar de universiteit sturen? Ik denk het niet! Als we je laten cultiveren naar een hoger niveau terwijl je Xinxing nog niet verbeterd is in de ware zin en je kan nog steeds niet je zienswijze verlichten over iets of iets loslaten, je zou kunnen gaan redetwisten met de verlichten over triviale dingen. Dat zou niet juist zijn! Dit is waarom we zoveel nadruk leggen op Xinxing.

Vraag: Wat is het verschil tussen beproevingen van cultivatiebeoefenaars en die van gewone mensen?

Antwoord: Wij cultivatiebeoefenaars verschillen niet zoveel van gewone mensen. Je beproevingen zijn gearrangeerd op basis van je pad als een cultivatiebeoefenaar. Aangezien gewone mensen karma van gewone mensen afbetalen, hebben ze allemaal beproevingen. Het betekent niet dat je beproevingen hebt omdat je een cultivatiebeoefenaar bent, en dat je geen beproevingen hebt omdat je een gewoon persoon bent. Het is hetzelfde in beide opzichten. Het is gewoon dat jouw beproevingen georganiseerd zijn voor het doel je Xinxing te verbeteren; terwijl zijn beproevingen georganiseerd zijn om zijn karmische schuld af te betalen. De waarheid van de zaak is dat beproevingen je eigen karma zijn dat ik gebruik om de Xinxing van een discipel te verbeteren.

Vraag: Lijken beproevingen op die 81 ontberingen die zich voordeden op de Reis naar het Westen om de heilige geschriften te halen (een cultivatie verhaal van het klassieke Chinese boek "Reis naar het Westen")?

Antwoord: Er is enige overeenkomst. De levens van cultivatiebeoefenaars zijn vooraf gearrangeerd. Je zal niet te veel of te weinig ontberingen hebben, maar het zijn er niet noodzakelijkerwijs 81. Dit hangt af van tot hoe hoog je kan cultiveren met je aangeboren kwaliteit. Het is gepland overeenkomstig het niveau dat je zou kunnen bereiken. Cultivatiebeoefenaars ervaren het proces van het laten gaan van alles wat gewone mensen hebben maar cultivatiebeoefenaars niet zouden moeten hebben. Het is inderdaad hard. We zullen manieren bedenken om je al de dingen te laten opgeven die je moeilijk vindt om op te geven, zodat je Xinxing verbetert door beproevingen.

Vraag: Als er mensen zijn die onze oefeningen proberen te saboteren, wat dan?

Antwoord: Falun Gong is niet bang voor sabotage door andere mensen. In het beginstadium heb je mijn Fashen die je beschermt, maar het is niet zeker dat je niets zal tegenkomen. Het is onmogelijk Gong te ontwikkelen door op de bank te zitten en de hele dag thee te drinken. Soms wanneer je geconfronteerd wordt met beproevingen, roep je mijn naam uit en zal je me recht voor je zien. Het zou kunnen dat ik je niet begeleid, omdat dat het is wat je te boven moet komen. Maar wanneer je werkelijk in gevaar bent, zal ik je helpen. Normaal, echter, bestaat er geen echt gevaar omdat je pad veranderd is en niets toevalligs is toegestaan tussenbeide te komen.

Vraag: Hoe zouden we moeten omgaan met beproevingen?

Antwoord: Ik heb het herhaaldelijk benadrukt: bewaak je Xinxing! Als je ervoor in kunt staan dat de dingen die je gedaan hebt niet slecht zijn, dan is het goed. In het bijzonder wanneer anderen inbreuk op je belangen gedaan hebben om bepaalde redenen, als je terugvecht als een gewoon persoon, zul je ook een gewoon persoon geworden zijn. Omdat je een cultivatiebeoefenaar bent, zou je dingen niet op die manier moeten aanpakken. De Xinxing-verstorende dingen die je tegenkomt zijn om je Xinxing te verbeteren. Het hangt allemaal af van hoe je ermee omgaat en of je je Xinxing kan behouden en verbeteren door deze aangelegenheid.

5.6 Dimensies en de Mensheid

Vraag: Hoeveel niveaus van dimensies zijn er in het universum?

Antwoord: Volgens wat ik weet, is het aantal lagen van dimensies in het universum ontelbaar. Wat betreft het bestaan van verscheidene andere dimensies, wat er bestaat in die dimensies en wie daar leven, het is erg moeilijk om dit te weten door gebruik te maken van huidige wetenschappelijke middelen. Moderne wetenschap kan nog geen materieel bewijs leveren. Enkele van onze Qigong-meesters en mensen die supernormale vermogens bezitten kunnen echter andere dimensies zien omdat andere dimensies alleen gezien kunnen worden door Tianmu (derde oog), niet door de menselijke ogen.

Vraag: Neemt elke dimensie de karakteristiek van Zhen-Shan-Ren (waarheid-mededogen-verdraagzaamheid) aan?

Antwoord: Ja, elke dimensie neemt de karakteristiek van Zhen-Shan-Ren aan. Mensen die in overeenstemming zijn met deze karakteristiek zijn goede mensen; mensen die er tegenin gaan zijn slecht. Diegenen die zich ermee hebben vereenzelvigd zijn verlicht.

Vraag: Waar komt de oorspronkelijke mensheid vandaan?

Antwoord: Het oorspronkelijke universum had niet zoveel verticale of horizontale niveaus. Het was vrij homogeen. Gedurende het verloop van zijn ontwikkeling en beweging, werd er leven ontwikkeld. Dat was wat wij het meest oorspronkelijke leven noemden. Het was in overeenstemming met het universum, en er bestond niets slechts. In overeenstemming zijn met het universum betekent dat het hetzelfde was als het universum, dezelfde vermogens hebbende als het universum had. Terwijl het universum aan het ontwikkelen en evolueren was, verschenen er enkele hemelse paradijzen. Later, verschenen er meer en meer levens. Op een lager niveau gesproken, werd het zo dat sociale groepen gevormd werden waarin wederzijdse relaties zich ontwikkelden. Gedurende dit evolutionaire proces, veranderden enkele mensen, en weken verder en verder af van de universele karakteristiek. Zij werden minder goed, bijgevolg verzwakten hun supernormale krachten. Dus praten cultivatiebeoefenaars over "terugkeren naar de waarheid", wat betekent terugkeren naar de originele staat. Hoe hoger het niveau, hoe meer het geassimileerd is met het universum en hoe krachtiger de vermogens zijn. In die tijd, werden sommige levens slecht gedurende de evolutie van het universum en toch, konden ze niet vernietigd worden. Daarom, werden plannen gemaakt zodat ze zichzelf konden verbeteren en opnieuw assimileren met het universum. Ze werden naar een lager niveau gestuurd om wat leed te verdragen en zichzelf te verbeteren. Later, bleven mensen naar dit niveau komen. Toen vond er een verdeling plaats op dit niveau. Mensen van wie de Xinxing verslechterde konden niet langer op dit niveau blijven. Dus werd er een zelfs nog lager niveau gecreëerd. Het ging zo door, sommige levens daalden verder af en werden geleidelijk afgescheiden tot op het niveau waar onze mensheid vandaag de dag is. Dit is de oorsprong van de hedendaagse mensheid.