4. De oefeningen van Falun Gong

Falun Gong is een speciale cultivatiewijze van de Boeddha School. Het vertoont een grote originaliteit, die verschillend is van de gewone cultivatiewijzen van de Boeddha School. Falun Gong is een geavanceerd cultivatiesysteem. In het verleden was het een intensieve cultivatiewijze die vereiste dat men een extreem hoge Xinxing heeft of grootse aangeboren kwaliteit. Vandaar, dat deze methode van cultivatiebeoefening moeilijk te populariseren was. Om toch meer beoefenaars te helpen om zichzelf te verbeteren en een beter begrip te krijgen van ons cultivatiesysteem, en om eveneens aan de eisen van vele toegewijde beoefenaars te voldoen, heb ik een set van cultivatie-oefeningen samengesteld die geschikt is voor popularisering. Ondanks de modificaties, overtreffen deze oefeningen nog steeds ver de gewone cultivatiemethoden in termen van wat onderwezen wordt en het niveau waarop ze beoefend worden.

Beoefenaars van Falun Gong kunnen niet alleen snel hun energiepotentie en supernormale capaciteiten versterken, maar verkrijgen eveneens een onvergelijkbaar krachtige Falun in een zeer korte tijd. Wanneer Falun eenmaal gevormd is, blijft deze voor altijd automatisch roteren in de onderbuik van de beoefenaar. Het verzamelt voortdurend energie uit het universum en transformeert deze in Gong (cultivatie-energie) in Benti (het fysiek lichaam evenals de lichamen in andere dimensies) van de beoefenaar. Het doel van "de Fa die de beoefenaar verfijnt" wordt zodoende bereikt.

Falun Gong bestaat uit vijf series van oefeningen, waaronder: Boeddha die de Duizend Handen Toont, Falun Staande Houding, Doordringing van de Twee Kosmische Uitersten, Falun Hemelse Circulatie, en Weg van het Versterken van Supernormale Krachten.

4.1 Fozhan Qianshou Fa (Boeddha die de Duizend Handen Toont)

Principe:

Het hoofddoel van de oefening van "Boeddha die de Duizend Handen Toont" is alle energiekanalen te openen door te rekken. Het helpt de beginners energie te verwerven in een korte tijd en ervaren beoefenaars om zichzelf snel te verbeteren. Aangezien deze oefening vereist dat al de kanalen van het lichaam in ťťn keer geopend worden, kunnen beoefenaars starten op een behoorlijk hoog niveau. De bewegingen van deze oefening zijn vrij eenvoudig omdat de Grote Tao (Weg) nu eenmaal eenvoudig en gemakkelijk te beoefenen is. Alhoewel de bewegingen van deze oefening eenvoudig zijn, bepalen ze, op grotere schaal, alle dingen die door het gehele cultivatiesysteem ontwikkeld zullen worden. Tijdens het doen van de oefeningen, zal het lichaam warm voelen en zal men een uniek gevoel hebben van het bestaan van een zeer sterk energieveld. Dit wordt veroorzaakt door het rekken en openen van alle energiekanalen overal in het lichaam. Het doel is de plaatsen waar de energie geblokkeerd is te doorbreken, om de energie in staat te stellen vrij en soepel te circuleren, om de energie in het lichaam en onder de huid te mobiliseren, het krachtig te laten circuleren, en om een grote hoeveelheid energie van het universum te absorberen. Tegelijkertijd, kan de beoefenaar snel de staat bereiken van het omringd worden door het Qigong-energieveld. Als de basisoefening van Falun Gong, wordt deze oefening gewoonlijk gedaan voor de andere oefeningensets. Het is ťťn van de methoden om cultivatie te versterken.

Formules:

Shenshen Heyi, Dongjing Suiji

Dingtian Duzun, Qianshou Foli

Voorbereiding:

Hou het gehele lichaam ontspannen maar niet al te slap. Sta natuurlijk, met de voeten gespreid op schouderbreedte. Buig de knieŽn lichtjes. Hou de knieŽn en de heupen ontspannen. Trek de onderkaak lichtjes in en hou het puntje van de tong tegen het gehemelte. Hou de tanden een beetje van elkaar. Sluit de lippen en ogen zachtjes. Neem een vredevolle en serene gelaatsuitdrukking aan. Tijdens de oefening voel je je groot en lang.

Liangshou Jieyin (voeg de handen samen)

Hou de handen met de palmen naar boven. Laat de duimtoppen elkaar zacht raken, en laat de andere vier vingers samen komen. Leg de linkerhand op de rechter voor mannen of de rechter op de linkerhand voor vrouwen. De handen maken een ovale vorm en worden voor de onderbuik gehouden. Hou de bovenarmen lichtjes naar voren en hef de ellebogen een beetje op, zodat er een holte ontstaat onder de oksels (zoals in Afb. 1-1).

Mile Shenyao (Maitreya strekt zijn rug)

Begin met de houding van Jieyin (het samenvoegen van de handen zoals hierboven uitgelegd). Strek de benen geleidelijk terwijl de samengevoegde handen naar boven gebracht worden. Draai de handpalmen geleidelijk naar het lichaam toe tot de palmen weer naar boven wijzen, en doe de handen uit elkaar ter hoogte van het voorhoofd. Hou de handen boven het hoofd met de palmen naar boven, terwijl de vingertoppen naar elkaar gericht zijn op een afstand van 20-25 cm (zoals in Afb. 1-2). Hou tegelijkertijd het hoofd recht en de voeten stevig op de grond. Strek het gehele lichaam geleidelijk en blijf in deze houding gedurende 2-3 seconden. Hef de palmen van beide handen zo hoog mogelijk. Ontspan vervolgens in ťťn keer het gehele lichaam, terwijl je de knieŽn en de heupen weer hun licht gebogen positie laat innemen.

Rulai Guanding (Tathagata giet energie in de top van het hoofd)

Volg de bovenstaande houding. Draai de beide handpalmen tegelijkertijd naar buiten, naar beide kanten, zodat de binnenkant van de polsen naar elkaar wijzen en een "trechter" van 140 graden vormen. Strek de polsen en beweeg de handen naar beneden (zoals in Afb. 1-3). Hou de handpalmen naar de borst gericht, met een afstand van 10 cm tussen de palmen en het lichaam. Breng beide handen naar beneden, naar de onderbuik (zoals in Afb. 1-4).

Shuangshou heshi (druk de handen tegen elkaar om een holte te maken)

Nadat de handen naar de onderbuik gebracht zijn, worden ze direct op borsthoogte gebracht (zoals in Afb. 1-5). Terwijl de handen tegen elkaar gehouden worden, druk je de vingers en de basis van de handen tegen elkaar, terwijl de binnenkant van de palmen hol blijft. Hef de ellebogen op zodat de twee onderarmen een rechte lijn vormen (gebruik de "lotus palm", behalve bij het tegen elkaar drukken van de handen (Heshi) en het samenvoegen van de handen (Jiejin); dit is hetzelfde voor de volgende oefeningen).

Zhangzhi Qiankun (handen wijzen naar hemel en aarde)

Begin met de houding van Heshi. Doe de handen 2-3 cm van elkaar. Draai de handen tegelijkertijd, waarbij voor mannen de linkerhand (voor vrouwen de rechterhand), naar de borst draait en de rechterhand naar buiten draait, zodat de linkerhand zich boven de rechterhand bevindt. Beide handen vormen een rechte lijn met de onderarmen (zoals in Afb. 1-6). Strek daarna de linkerarm schuin naar links boven, met de handpalm naar beneden en de hand ter hoogte van het hoofd. Hou de rechterhand voor de borst, met de palm naar boven gericht. Wanneer de linkerhand haar positie bereikt heeft, strek dan het lichaam geleidelijk, hou het hoofd recht en strek de nek en hou de twee voeten stevig op de grond. Strek de linkerhand naar linksboven, beweeg de rechterhand voor de borst in de richting van de buitenzijde (zoals in Afb. 1-7). Rek jezelf gedurende 2-3 seconden, ontspan dan plotseling het gehele lichaam. Breng de linkerhand terug voor de borst en Heshi (zoals in Afb. 1-5).

Draai nu de palm van de rechterhand over de linkerhand, voor mannen (de linkerhand over de rechterhand voor vrouwen) (zoals in Afb. 1-8). Herhaal met de rechterhand de vorige bewegingen van de linkerhand, d.w.z. strek de rechterarm naar rechtsboven ter hoogte van het hoofd met de palm naar beneden gericht. Hou de linkerhand voor de borst met de palm naar boven gericht. Ontspan na het rekken (zoals in Afb. 1-9), het lichaam plotseling. Breng de hand terug en neem de houding Heshi aan (zoals in Afb. 1-5).

Jinhou Fenshen (gouden aap splitst zijn lichaam)

Begin met de houding Heshi. Doe de handen uit elkaar en strek ze zijwaarts uit, zodat een horizontale lijn gevormd wordt op schouderhoogte. Rek het hele lichaam geleidelijk. Duw het hoofd naar boven. Hou beide voeten stevig op de grond. Strek de handen uit (zoals in Afb. 1-10) gedurende 2-3 seconden. Ontspan het lichaam plotseling en neem de Heshi houding aan (zoals in Afb. 1-5).

Shuanglong Xiahai (twee draken duiken de zee in)

Start vanuit de houding Heshi. Doe de handen van elkaar en strek ze schuin naar beneden, voor het lichaam. Wanneer de armen evenwijdig zijn, laat ze dan een hoek van 30 graden vormen met de benen (zoals in Afb. 1-11). Rek het lichaam, duw het hoofd naar boven en hou de voeten stevig op de grond. Rek het lichaam gedurende 2-3 seconden. Ontspan het gehele lichaam plotseling en herneem Heshi (zoals in Afb. 1-5).

Pusa Fulian (Bodhisattva plaatst de handen op lotussen)

Begin met Heshi. Strek de handen respectievelijk naar de linker- en rechterzijde van het lichaam. Strek ze schuin naar beneden, zodat ze een hoek van ongeveer 30 graden vormen met de benen (zoals in Afb. 1-12). Rek het gehele lichaam, waarbij de vingertoppen sterk naar beneden strekken. Ontspan het lichaam plotseling. Heshi.

Luohan Beishan (Arhat draagt de berg op de rug)

Begin met Heshi. Doe de handen van elkaar, en breng ze naar de rug met de handen naar boven gericht. Hou de handen achter de rug, waarbij de polsen een hoek van 45 graden maken t.o.v. de rug (zoals in Afb. 1-13). Strek het gehele lichaam geleidelijk. Duw het hoofd naar boven en hou beide voeten stevig op de grond. Hou deze positie gedurende 2-3 seconden. Ontspan het lichaam plotseling. Breng de handen terug naar voren en Heshi (zoals in Afb. 1-5).

Jingang Paishan (Vajra doet de berg omvallen)

Begin met de Heshi houding. Doe de handen van elkaar en duw ze naar voren, met de vingers naar boven gericht. Hou de armen op schouderhoogte. Duw het hoofd naar boven en hou de voeten stevig op de grond, na het strekken van de armen. Hou het lichaam recht (zoals in Afb. 1-14), en de handen naar voren gestrekt gedurende 2-3 seconden. Ontspan het hele lichaam plotseling. Breng de handen samen voor de borst en Heshi (zoals in Afb. 1-5).

Diekou Xiaofu (hou de handen over elkaar voor de onderbuik)

Begin met Heshi. Breng beide handen langzaam naar beneden, en draai de handpalmen zodat ze naar de onderbuik gericht zijn. Doe de handen over elkaar wanneer ze de onderbuik bereiken. Hou de linkerhand aan de binnenkant voor mannen (rechterhand aan de binnenkant voor vrouwen), waarbij ťťn handpalm gericht is naar de rug van de andere hand. Bewaar een afstand van 3 cm tussen beide handen en tussen de binnenste hand en de onderbuik. Blijf in deze houding gedurende 40-120 seconden (zoals in Afb. 1-15), en sluit dan de oefening af met Liangshou Jieyin (zoals in Afb. 1-16).

4.2 Falun Zhuangfa (de Falun staande positie oefening)

Principe:

Falun Zhuangfa (de Falun staande positie oefening) is de tweede reeks van de Falun Gong oefeningen. Het is een rustige rechtopstaande oefening bestaande uit vier wiel-omhelzende bewegingen. De bewegingen zijn monotoon en elke beweging moet gedurende een vrij lange tijd aangehouden worden. Bij beginners kunnen de armen zwaar en pijnlijk voelen in het beginstadium, maar het lichaam voelt ontspannen na de oefening en ze voelen geen vermoeidheid zoals men voelt na lichamelijke arbeid. Beoefenaars kunnen met de toename in frequentie en duur van de oefening, de Falun voelen roteren tussen beide armen. Regelmatige beoefening van de Falun staande positie oefening zal het hele lichaam in staat stellen volledig te openen en zal de energiepotentie verhogen. De Falun staande positie oefening is een uitgebreide cultivatiemethode die gericht is op het laten toenemen van wijsheid, het verhogen van het niveau van cultivatie en het versterken van goddelijke krachten. De bewegingen zijn eenvoudig, maar er kan veel bereikt worden met deze oefening die allesomvattend is. Wanneer je oefent, doe het dan natuurlijk. Je moet ervan bewust zijn dat je oefent. Wiebel niet, hoewel het normaal is om lichtjes te bewegen. Net zoals bij de andere oefeningen van Falun Gong, betekent het einde van de oefening niet het einde van de beoefening omdat de Falun nooit stopt met roteren. De duur van elke beweging kan verschillen van persoon tot persoon; nochtans, hoe langer het duurt hoe beter.

Formules:

Shenghui Zengli, Rongxin Qingti

Simiao Siwu, Falun ChuQi

Voorbereiding:

Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte. Hou het hele lichaam ontspannen maar niet slap. Buig de knieŽn licht. Hou de knieŽn en heupen ontspannen en de onderkaak lichtjes ingetrokken. Hou het puntje van de tong tegen het gehemelte, met de tanden een beetje van elkaar. Sluit de lippen en ogen zachtjes. Neem een vredevolle en serene gelaatsuitdrukking aan. Shuanshou Jieyin (voeg de handen samen). (zoals in Afb. 2-1)

TouQian Baolun (het houden van het wiel voor het hoofd)

Begin met Jieyin. Breng de handen langzaam vanuit de vorige positie naar boven, doe de handen uit elkaar. Hou de handpalmen naar het gezicht gericht ter hoogte van de wenkbrauwen, nadat ze naar het voorhoofd gebracht zijn. Laat de vingertoppen van beide handen naar elkaar wijzen, met een afstand van 15 cm. Vorm een cirkel met de twee armen en ontspan het hele lichaam (zoals in Afb. 2-2).

FuQian Baolun (hou het wiel voor de onderbuik)

Breng beide handen vanuit de vorige positie langzaam naar de onderbuik, en bewaar een afstand van ongeveer 10 cm tussen de handen en de onderbuik. Hef de ellebogen naar voren om de armholtes hol te maken. Hou de handpalmen naar boven gericht. De vingers van beide handen wijzen naar elkaar met een afstand van 10 cm. Vorm een cirkel met de armen (zoals in Afb. 2-3).

Touding Baolun (hou het wiel boven het hoofd)

Hef vanuit de vorige positie de handen langzaam boven het hoofd, terwijl de cirkelvorm onveranderd gehouden wordt. Maak een gebaar van omhelzing van het wiel, met de vingers van de ene hand gericht naar die van de andere hand. De handpalmen zijn naar beneden gericht. Bewaar een afstand van 20-30 cm tussen de vingertoppen van beide handen. Vorm een cirkel met de armen. Hou de schouders, armen, ellebogen en polsen ontspannen (zoals in Afb. 2-4).

Liance Baolun (hou het wiel aan beide zijden)

Breng de handen langzaam vanuit de vorige positie naar beide kanten van het hoofd. Hou de beide palmen naar de oren gericht, de onderarmen verticaal en de schouders ontspannen. Breng de handen niet te dicht naar de oren. (zoals in Afb. 2-5).

Diekou Xiaofu (hou de handen over elkaar voor de onderbuik)

Breng de handen vanuit de vorige houding langzaam naar beneden, naar de onderbuik. Hou de handen over elkaar (zoals in Afb. 2-6). Sluit de oefening af met Liangshou Jieyin (zoals in Afb. 2-7).

4.3 Guantong Liangji Fa (doordringing van de twee kosmische uitersten)

Principe:

Deze oefening is bedoeld om de energie van de kosmos en het menselijk lichaam te vermengen en uit te wisselen. Een grote hoeveelheid energie wordt verwijderd uit het lichaam en binnen gehaald uit de kosmos. In een zeer korte periode kan de beoefenaar de ziekteveroorzakende en zwarte Qi uit zijn lichaam verwijderen en een grote hoeveelheid energie uit de kosmos opnemen, zodat zijn lichaam gezuiverd wordt en snel de staat zal bereiken van "Zuiver Wit Lichaam". Tegelijkertijd kan het maken van de handbewegingen, "het openen van de top van het hoofd" helpen bereiken, en het deblokkeert de kanalen onder de voeten.

Stel jezelf voor als twee lege vaten staande tussen hemel en aarde, gigantisch en onvergelijkbaar groot, vooraleer je de oefening doet. Met de opwaartse beweging van de handen, stroomt de Qi in het lichaam rechtstreeks uit de top van het hoofd naar het bovenste uiterste van de kosmos, terwijl, met de neerwaartse beweging van de handen, het langs de zolen van de voeten naar buiten gaat naar het onderste uiterste. Met de beweging van de handen, keert de energie binnen in het lichaam terug vanuit beide uitersten en wordt dan uitgestraald in de tegenovergestelde richting. Beweeg de handen 9 keren afwisselend op en neer. Hou de linkerhand (rechterhand voor vrouwen) bij de negende beweging omhoog en wacht op de aankomst van de andere hand bovenaan. Beweeg beide handen vervolgens naar beneden, waardoor de energie naar het onderste uiterste gebracht wordt en dan terug naar het bovenste uiterste door het lichaam. Neem de energie terug na 9 maal de handen op en neer bewogen te hebben. Draai de Falun met de klok mee (van voren gezien) voor de onderbuik, vier keer, om de energie van buitenaf in het lichaam te draaien. Voeg dan de handen samen (Jieyin) om de oefening af te sluiten, maar niet de beoefening.

Formules:

Jinghua Benti, Fakai Dingdi

Xinci Yimeng, Tongtian Chedi

Voorbereiding:

Sta natuurlijk met de voeten gespreid op schouderbreedte. Hou het hele lichaam ontspannen, maar niet verslapt. Buig de knieŽn lichtjes. Hou de knieŽn en heupen losjes, met de onderkaak lichtjes ingetrokken. Hou het puntje van de tong tegen het gehemelte, met de tanden een beetje uit elkaar. Sluit de lippen en ogen zacht. Neem een vredige en serene gelaatsuitdrukking aan. Shiangsou Jieyin (voeg de handen samen) (zoals in Afb. 3-1) en Heshi (zoals in Afb. 3-2) voor de borst.

Danshou Chongguan (beweging met ťťn hand)

Begin met de bovenstaande houding Heshi. Beweeg ťťn hand naar boven en de andere hand naar beneden, waardoor je de werking van Qiji (het energiemechanisme) buiten het lichaam volgt. Met de bewegingen van de handen gaat de energie in het lichaam voortdurend op en neer. Hef eerst de linkerhand naar boven voor mannen, of de rechterhand voor vrouwen (zoals in Afb. 3-3).

Terwijl de linkerhand, of rechterhand voor vrouwen, langs de voorkant van het gezicht, tot boven het hoofd wordt geheven, wordt de rechterhand (linkerhand voor vrouwen) langzaam naar beneden gebracht. Beweeg de beide handen afwisselend op deze manier (zoals in Afb. 3-4). De beide handpalmen zijn naar het lichaam gericht, op een afstand van 10 cm van het lichaam. Hou het hele lichaam ontspannen terwijl je de oefening doet. Een op en neer beweging van de hand telt voor ťťn keer. Doe dit 9 keer.

Shuangshou Chongguan (beweging met twee handen)

Bij de negende beweging, dit is wanneer de linkerhand (rechterhand voor vrouwen) boven is, breng je de andere hand ook naar boven, zodat beide handen boven zijn (zoals in Afb. 3-5). Breng dan beide handen gelijktijdig naar beneden (zoals in Afb. 3-6), met de handpalmen naar binnen gericht en op een afstand van 10 cm van het lichaam. Beide handen op en neer bewegen is ťťn keer. Doe dit 9 maal.

Shuangshou Tuidong Falun (het draaien van de Falun met beide handen)

Na de beweging met beide handen, breng je de handen naar beneden langs het hoofd en de borst tot aan de onderbuik. Draai nu de Falun voor de onderbuik (zoals in Afb. 3-7, 3-8, en 3-9), met de linkerhand aan de binnenzijde voor mannen en de rechterhand aan de binnenzijde voor vrouwen. Bewaar een afstand van 3 cm tussen beide handen en tussen de binnenste hand en de onderbuik. Draai de Falun vier keer met de richting van de klok (van voren gezien) om de energie van buitenaf terug het lichaam in te draaien. Hou de bewegingen van de handen binnen het gebied van de onderbuik tijdens het draaien van de Falun.

Shuangshou Jieyin (zoals in Afb. 3-10).

4.4 Falun Zhoutian Fa (Falun Hemelse Circulatie)

Principe:

Falun Hemelse Circulatie stelt de energie in het lichaam in staat om te circuleren over een grote oppervlakte. In plaats van slechts door ťťn of meerdere kanalen te gaan, circuleert de energie voortdurend van de hele Yin zijde van het lichaam naar de Yang zijde. Deze oefening is absoluut superieur aan de algemene methodes die de energiecirculatie in de kanalen bevorderen of aan de grote en kleine hemelse circulaties. Het is een Falun Gong oefening op tussenliggend niveau. Op basis van de drie voorgaande reeksen oefeningen, is deze bedoeld om alle energiedoorgangen van het hele lichaam te openen (inclusief het grote hemelse circuit), zodat ze geleidelijk geopend worden van boven naar beneden over het gehele lichaam. Het uitzonderlijke kenmerk van deze oefening is dat de draaiing van Falun gebruikt wordt om alle abnormale toestanden van het menselijk lichaam te herstellen, zodat haar micro-universum zal terugkeren naar de oorspronkelijke staat en de energie onbelemmerd door het hele lichaam zal stromen. Wanneer deze staat bereikt wordt, zal de beoefenaar een zeer hoog niveau van Shi-Jian-Fa (de In-Drie-Wereld-Fa) cultivatie bereikt hebben. Degenen die goed ontwikkeld zijn in alle deugden kunnen hun cultivatie van de Grote Wet beginnen. Op dit moment zullen hun energiepotentie en supernormale krachten enorm groeien. Wanneer je deze oefening doet beweeg dan je handen in overeenstemming met Qiji (het energiemechanisme). Iedere beweging is rustig, langzaam en natuurlijk.

Formules:

Xuanfa Zhixu, XinQing Siyu

Fanben Guizhen, Youyou SiQi

Voorbereiding:

Sta natuurlijk, met de voeten op schouderbreedte. Hou het hele lichaam ontspannen maar niet slap. Buig de knieŽn lichtjes. Hou de knieŽn en heupen losjes, en de onderkaak lichtjes ingetrokken. Hou het puntje van de tong tegen het gehemelte en de tanden lichtjes van elkaar. Sluit de lippen en ogen zacht. Neem een vredige en serene gelaatsuitdrukking aan.

Shuangshou Jieyin (voeg de handen samen) (zoals in Afb. 4-1) en dan Heshi voor de borst (zoals in Afb. 4-2).

Doe de handen van elkaar. Beweeg ze naar beneden, naar de onderbuik, met de handpalmen naar het lichaam gericht. Bewaar een afstand van 10 cm tussen de handen en het lichaam. Nadat de handen de onderbuik gepasseerd zijn, breng je ze verder naar beneden langs de binnenkant van de benen. Buig tegelijkertijd voorover en hurk (zoals in Afb. 4-3).Wanneer de vingertoppen dicht bij de grond zijn, beweeg je de handen langs de buitenkant van de voeten in een cirkel van de voorkant van de voet naar het uiteinde van de hiel (zoals in Afb. 4-4).

Buig dan de polsen lichtjes en breng de handen naar boven langs de achterkant van de benen (zoals in Afb. 4-5). Maak de rug weer recht terwijl je de handen langs de rug naar boven brengt (zoals in Afb. 4-6). Laat de twee handen het lichaam niet raken terwijl je de oefening doet; anders zal de energie op beide handen in het lichaam opgenomen worden.

Wanneer de handen niet hoger meer kunnen worden geheven, maak je holle vuisten (zoals in Afb. 4-7), en breng ze onder de oksels door naar voren. Kruis de armen voor de borst; zoals in Afb. 4-8 (Er is geen speciale vereiste voor welke arm bovenaan of welke onder moet. Het wordt bepaald door je gewoonte, onafhankelijk van het geslacht).

Open de holle vuisten, en plaats de handen boven de schouders (met een opening tussen de handen en de schouders). Beweeg de handen langs de buitenzijde (yang zijde) van de armen naar de polsen. Draai ze vervolgens naar elkaar toe zodat de palmen naar elkaar wijzen op een afstand van 3-4 cm. Dat betekent dat de buitenste duim naar boven gericht is en de binnenste duim naar beneden. Vorm nu een "rechte lijn" met de handen en de onderarmen (zoals in Afb. 4-9). Draai beide palmen in tegenovergestelde richting, alsof men een bal in de handen houdt, door de buitenste hand naar binnen te bewegen en de binnenste hand naar buiten. Beweeg vervolgens de handen langs de binnenzijde (yin zijde) van de armen terwijl de armen over het hoofd geheven worden naar de achterkant van het hoofd. De handen blijven in gekruiste positie achter het hoofd (zoals in Afb. 4-10).

Beweeg de handen dan verder naar beneden naar de ruggengraat (zoals in Afb. 4-11). Doe de handen uit elkaar, met de vingers naar beneden gericht, om de energie op de rug over te nemen. Beweeg vervolgens beide handen parallel aan elkaar over de kruin van het hoofd naar de voorkant van de borst (zoals in Afb. 4-12). Aldus is een hemelse circulatie voltooid. De bewegingen worden 9 keer herhaald. Na het beŽindigen van de oefening beweeg je de handen langs de borst naar de onderbuik.

Diekou Xiaofu (overlap de handpalmen voor de onderbuik) (zoals in Afb. 4-13), en Shuangshou Jieyin (voeg de handen samen) (zoals in Afb. 4-14).

4.5 Shentong Jiachi Fa (weg van het versterken van de supernormale krachten)

Principe:

De oefening van het versterken van de supernormale krachten in Falun Gong is een rustige cultivatie-oefening met meerdere doelen. Het is bedoeld om de goddelijke krachten (met inbegrip van de supernormale vermogens) en energiepotentie te versterken door middel van het draaien van de Falun met Boeddhaís handbewegingen. De oefening was oorspronkelijk een geheime cultivatiemethode die het tussenliggende niveau overstijgt. Om aan de vraag te voldoen van beoefenaars met een aanzienlijke basis, maak ik speciaal deze cultivatiemethode openbaar om deze voorbestemde beoefenaars te redden. Deze oefening vereist dat ze beoefend wordt al zittend met beide benen gekruist. De dubbele kruising van de benen verdient de voorkeur, alhoewel de enkelvoudige kruising ook acceptabel is in het begin. Tijdens de oefening stroomt de energie krachtig en wordt het lichaam omringd door een groot energieveld. De handen bewegen volgens Qiji (het energiemechanisme) dat geÔnstalleerd is door de meester. Wanneer de handbewegingen beginnen volgt het hart de beweging van de gedachten. Hou de geest leeg bij het versterken van de bovennatuurlijke krachten, terwijl het onderbewustzijn zich gedeeltelijk in de handpalmen bevindt. Het midden van de handpalm voelt warm, zwaar en verdoofd aan alsof je een gewicht vasthoudt. Je moet echter niet bewust streven naar dergelijke gevoelens, maar je moet alles natuurlijk laten verlopen. De tijd van het met gekruiste benen zitten verschilt naargelang het uithoudingsvermogen van elke beoefenaar. Hoe langer, hoe beter. Hoe langer men zit, des te intensiever het zal zijn, en des te sneller de cultivatie-energie toeneemt. Denk aan niets, wanneer je deze oefening doet, en hou je geest vrij van alle gedachten. Op deze manier, zul je geleidelijk rustig worden, terwijl je van de staat van dynamische oefening, die rustig lijkt maar niet Ding is, naar de staat van Ding (staat van lege maar bewuste geest) gaat. Maar je hoofdbewustzijn moet weten dat je de oefening aan het doen bent.

Formules:

Youyi Wuyi, Yinsui JiQi

Sikong Feikong, Dongjing Ruyi.

Liangshou Jieyin (voeg de handen samen)

Zit met gekruiste benen in lotushouding. Hou het hele lichaam ontspannen, maar niet slap. Hou de rug recht en de nek opgericht. Trek de onderkaak lichtjes in. Hou het puntje van de tong tegen het gehemelte, met de tanden een beetje van elkaar. Sluit de lippen en ogen zachtjes. Mededogen spreidt zich vanuit het hart. Neem een vredevolle en serene gelaatsuitdrukking aan. Voeg de handen samen in Jieyin voor de onderbuik, en wordt geleidelijk rustig. (zoals in Afb. 5-1).

Shouyin zhiyi (de eerste handbeweging)

Wanneer de handbewegingen beginnen, volgt het hart de beweging van de gedachten. De bewegingen zouden het energiemechanisme geÔnstalleerd door de Meester moeten volgen. De bewegingen moeten ongehaast, langzaam en vloeiend zijn. Begin met de samengevoegde handen. Hef de handen langzaam naar boven. Draai voor het hoofd beide handpalmen geleidelijk naar boven. Op het moment dat de handpalmen helemaal omgedraaid zijn, hebben de handen hun bovenste positie bereikt (zoals in Afb. 5-2). Doe de handen vervolgens uit elkaar, teken een boog boven het hoofd, en beweeg ze zijwaarts totdat ze de voorzijde van het hoofd bereiken (zoals in Afb. 5-3). Breng beide handen langzaam naar beneden, en hou de ellebogen naar binnen. Draai de beide palmen naar boven, met de vingers naar voren gericht (zoals in Afb. 5-4).

Terwijl je de polsen strekt, kruis je ze voor de borst, met de linkerhand aan de buitenkant voor mannen, en de rechterhand aan de buitenkant voor vrouwen (zoals in Afb. 5-5). Nadat de twee handen elkaar kruisen en "een rechte lijn" vormen, draai je de pols van de buitenste hand naar buiten en dan zijwaarts terwijl je de palm naar boven draait, en teken een halve cirkel met de vingertoppen naar achteren gericht. De beweging wordt met enige kracht gedaan. Breng ondertussen de binnenste hand geleidelijk naar beneden totdat de arm gestrekt is. Draai vervolgens de handpalm naar boven, terwijl de hand en arm een hoek van 30 graden vormen ten opzichte van het lichaam (zoals in Afb. 5-6).

Shouyin Zhier (de tweede handbeweging)

Ga verder vanuit de vorige houding (zoals in Afb. 5-6). Beweeg de linkerhand (de bovenste hand) langs de binnenzijde van de twee handen, en breng de rechterhand naar boven terwijl de palm naar binnen draait. De handbewegingen omvatten de wisseling van de linkerhand en de rechterhand zoals in de eerste beweging, maar de handpositie is precies het tegenovergestelde (zoals in Afb. 5-7).

Shouyin Zhisan (de derde handbeweging)

Strek de rechterpols, voor mannen, (de linkerpols voor vrouwen), met de palm naar het lichaam gericht. Nadat de handen elkaar kruisen voor de borst, breng je de rechterhand naar beneden en strek de arm schuin naar beneden totdat de hand zich boven het scheenbeen voor het lichaam bevind. Strek de arm. Draai de linkerpalm, voor mannen (de rechterpalm voor vrouwen), naar binnen terwijl deze naar boven beweegt en de rechterhand kruist zodat deze naar het lichaam gericht is. Nadat de handen elkaar kruisen voor de borst, wordt de palm gedraaid en voor de linkerschouder gebracht (rechterschouder voor vrouwen). Wanneer de hand deze positie bereikt (zoals in Afb. 5-8), draait de palm naar boven met de vingers naar voren gericht.

Shouyin Zhisi (de vierde handbeweging)

Doe dezelfde beweging als de derde handbeweging, maar dan in spiegelbeeld. Bij het kruisen van de handen, bevindt de linkerhand zich aan de binnenkant (de rechterhand voor vrouwen) en de rechterhand (linkerhand voor vrouwen) aan de buitenkant. De handbewegingen omvatten het wisselen van de linker- en rechterhand, en de handposities zijn tegengesteld (zoals in Afb. 5-9). De bewegingen van de bovenstaande vier handbewegingen zijn vloeiend en ononderbroken.

Jiachi Qiuzhuang Shentong (het versterken van de supernormale krachten met een balvorm)

Ga verder vanuit de vierde handbeweging. Beweeg de bovenste hand langs de binnenzijde en de onderste hand langs de buitenzijde. Draai de rechterhand bij mannen (de linkerhand bij vrouwen) tot aan de borst. Hef de linkerhand bij mannen (de rechterhand bij vrouwen). Wanneer de twee onderarmen zich voor de borst bevinden en een rechte lijn vormen (zoals in Afb. 5-10) beweeg dan de handen in zijwaartse richting (zoals in Afb. 5-11), terwijl je de palmen naar beneden draait. Wanneer de handen zich voorbij de knieŽn bevinden, hou ze dan ter hoogte van de taille met de onderarmen en de polsen parallel aan de grond en de twee armen ontspannen (zoals in Afb. 5-12). Deze houding brengt de supernormale krachten in het lichaam naar de handen om daar versterkt te worden. Dit zijn de bolvormige supernormale krachten. Tijdens dit proces, zullen de handpalmen warm, zwaar en verdoofd voelen, alsof je een gewicht vasthoudt. Zoek niet opzettelijk naar dergelijke sensaties, maar laat alles natuurlijk verlopen. Hoe langer je oefent, hoe beter. Hou zolang mogelijk vol.

Jiachi Zhuzhuang Shentong (het versterken van de supernormale krachten met een zuilvorm)

Ga verder vanuit de vorige positie. Draai de rechterhand voor mannen (de linkerhand voor vrouwen), zodat de palm naar boven wijst, terwijl je deze naar de onderbuik brengt. Wanneer de hand zich op de juiste plaats bevindt, plaats deze dan voor de onderbuik met de palm naar boven gericht. Breng tegelijkertijd de linkerhand voor mannen (de rechterhand voor vrouwen), naar de onderkaak, met de palm nog steeds naar beneden gericht. Hou de hand ter hoogte van de onderkaak, en de onderarm en de hand gestrekt. Nu zijn beide handpalmen naar elkaar gericht. Blijf onbeweeglijk (zoals in Afb. 5-13). Dit is de houding voor het versterken van de supernormale krachten met een zuilvorm, zoals de "Palm Donder", enzÖ Blijf in deze houding totdat je voelt dat je het niet langer uit kan houden.

Maak vervolgens een halve cirkel met de bovenste hand, van de bovenkant naar de onderbuik, en hef tegelijkertijd de onderste hand naar de onderkaak terwijl je de palm naar beneden draait (zoals in Afb. 5-14). Hou de arm op schouderhoogte en de palmen naar elkaar gericht. Dit is een andere houding voor het versterken van de supernormale krachten met zuilvorm, maar met tegenovergestelde handposities. Blijf in deze houding totdat de armen te moe worden om het uit te houden.

Jinggong Xiulian (rustige cultivatie)

Ga verder vanuit de laatste positie. Maak een halve cirkel met de bovenste hand, van de bovenzijde naar de onderbuik. Liangshou Jieyin (voeg de handen samen) (zoals in Afb. 5-15) en treedt binnen in de staat van rustige cultivatie. Blijf in Ding (staat van lege maar bewuste geest). Hoe langer, hoe beter.

Eindbeweging

Shuangshou Heshi hou de handen samen voor de borst (zoals in Afb. 5-16), kom uit Ding, en haal de benen uit elkaar.

Enkele Basisvereisten en Aandachtspunten bij het Beoefenen van Falun Gong

1. De vijf oefeningensets van Falun Gong kunnen opeenvolgend of afzonderlijk gedaan worden. Maar gewoonlijk wordt de eerste set eerst gedaan. Bovendien is het het beste om de eerste set oefeningen drie maal te doen. Natuurlijk kunnen de andere oefeningensets nog steeds gedaan worden zonder de eerste te doen. Elke set kan afzonderlijk gedaan worden.

2. Elke beweging moet accuraat en met ritme gedaan worden. De handen en armen moeten vloeiend naar boven en onder, links en rechts, voor en achter bewegen. Volg het energiemechanisme en beweeg ongehaast, langzaam en vloeiend. Beweeg niet te snel noch te langzaam.

3. Beoefen onder de controle van je hoofdbewustzijn. Falun Gong cultiveert het hoofdbewustzijn. Wiebel niet opzettelijk. Controleer jezelf wanneer je wiebelt. Open je ogen, indien nodig.

4. Hou het gehele lichaam ontspannen, in het bijzonder de knieŽn en heupen. De kanalen zullen geblokkeerd raken indien je te stijf staat.

5. Wanneer je de oefeningen doet, moeten de bewegingen ontspannen en natuurlijk zijn, zich ontplooiend en gemakkelijk, samenhangend en vrij, stevig maar zacht, met een zekere kracht maar niet rigide en stijf. Als je het zo doet zal het een merkbaar effect hebben.

6. De voltooiing van elke oefening betekent het einde van de bewegingen, maar niet van de beoefening. Al wat je hoeft te doen, is de handen samenvoegen (Jieyin), wat het einde van de bewegingen betekent. BeŽindig de oefening niet met Yinian (intentie), omdat de rotatie van de Falun nooit stopt.

7. Degenen die zwak of ziek zijn mogen oefenen naargelang hun fysieke condities. Zij mogen minder oefenen of kiezen om ťťn set oefeningen te doen. Ze mogen met gekruiste benen oefenen in plaats van de dynamische oefeningen te doen. De beoefening kan beter niet onderbroken worden.

8. Er zijn geen specifieke vereisten met betrekking tot plaats, tijd, en richting tijdens de oefeningen. Het verdient echter wel de voorkeur dat de plaats schoon is en de omgeving rustig.

9. Al de oefeningen worden gedaan zonder intentie. Ze kunnen dus niet afwijken. Meng Falun Gong niet met om het even welk ander systeem van cultivatie. Anders, zal de Falun vervormd raken.

10. Wanneer je het werkelijk onmogelijk vindt om de staat van rust te bereiken tijdens de oefening, mag je de naam van de Meester reciteren. Na verloop van tijd zul je geleidelijk in staat zijn om de staat van rust te bereiken.

11. Enkele beproevingen kunnen opkomen tijdens de beoefening. Ze zijn bedoeld om het "karma" af te betalen. Iedereen heeft "karma". Wanneer je je oncomfortabel voelt, denk dan niet dat je ziek bent. Met de bedoeling om "karma" op te lossen, om de weg vrij te maken voor cultivatie, kunnen sommige beproevingen sneller en vroeger komen.

12. In het beginstadium, als je je benen niet kunt kruisen voor de zit-oefening mag je oefenen terwijl je op de rand van een stoel zit, op deze manier kun je dezelfde effectiviteit bereiken. Maar als beoefenaar moet je in staat zijn om de lotuspositie aan te nemen. Na verloop van tijd, zul je zeker in staat zijn het te doen.

13. Als je tijdens de rustige oefening, enkele beelden of scŤnes zou zien, schenk er dan geen aandacht aan, en ga verder met je oefening. Als je verstoord wordt door enkele vreselijke scŤnes of je bedreigd voelt, zeg dan tot jezelf: "Ik wordt beschermd door de Meester van Falun Gong. Ik ben nergens bang voor." Als alternatief mag je de naam van Meester Li reciteren, en verder gaan met je oefening.