.Hoofdstuk 5 - Vragen en antwoorden

 

 

1. Falun en Falun Gong

 

Vraag: Waaruit is de Falun samengesteld?

Antwoord: De Falun is een intelligente entiteit samengesteld uit materie van hoge energie, één die automatisch cultivatie-energie transformeert. Het bestaat niet in onze dimensie.

 

Vraag: Hoe ziet Falun eruit?

Antwoord: Wat betreft de kleur van Falun, kunnen we enkel zeggen dat die bijna goudachtig geel is, maar deze kleur bestaat niet in onze dimensie. De achtergrondkleur van de binnenste cirkel is helder rood en de achtergrondkleur van de buitenste ring is oranje. Er zijn twee rood-zwarte Taiji symbolen die behoren tot de Taoïstische School en er zijn twee rood-blauwe Taiji symbolen die behoren tot de Pre-Taoïstische School. Ze zijn twee verschillende systemen. Het srivatsa symbool ““ is goudachtig geel. Mensen met een hemels oog op een laag niveau zien dat de Falun draait en het lijkt op een elektrische ventilator. Als je het duidelijk kunt zien, is het erg mooi en kan het de beoefenaar inspireren om meer vastberaden en ijverig te cultiveren.

 

Vraag: Waar is de Falun initieel gelokaliseerd? Waar bevindt het zich later?

Antwoord: Ik geef je in werkelijkheid maar één Falun. Deze bevindt zich in de onderbuik, dezelfde plaats waar het elixer waarover we gesproken hebben gecultiveerd en bewaard wordt. Het verandert nooit van plaats. Sommige mensen zien een heleboel Falun draaien. Dat zijn degenen die door mijn Wetslichamen uitwendig gebruikt worden om je lichaam aan te passen.

 

Vraag: Kunnen er Falun ontwikkeld worden door oefeningen en cultivatie? Hoeveel kunnen er ontwikkeld worden? Is er enig verschil tussen deze en diegene gegeven door de Meester?

Antwoord: Falun kunnen ontwikkeld worden door oefeningen en cultivatie. Wanneer je energiepotentie steeds krachtiger wordt, zullen er zich meer en meer Falun ontwikkelen. Alle Falun zijn hetzelfde. Het enige verschil is dat de Falun die zich in je onderbuik bevindt zich niet verplaatst, aangezien deze de wortel is.

 

Vraag: Hoe kan een persoon de aanwezigheid en het draaien van de Falun voelen en waarnemen?

Antwoord: Het is niet nodig het te voelen of waar te nemen. Sommige mensen zijn zeer gevoelig en zij zullen de Falun voelen draaien. Gedurende de initiële periode, nadat de Falun in je onderbuik is ingeplant, kan het zijn dat je een lichamelijk ongemak ervaart, buikpijn hebt, dat het voelt alsof er iets beweegt, dat je een warme sensatie ervaart, etcetera. Zodra je er aan gewend raakt, verdwijnen dergelijke gevoelens allemaal. Maar iemand met supernormale capaciteiten kan de Falun daar zien. Het is net zoals je maag: je voelt de peristaltiek van je maag niet.

 

Vraag: De Falun in de tekening draait in de andere richting dan die op de studenten-kaartjes (die gebruikt werden tijdens de eerste twee lezingenreeksen gehouden in Beijing). Waarom draait de laatste tegen de wijzers van de klok in?

Antwoord: Dit is zo omdat ik je iets goeds wil geven. Het straalt energie uit om je lichaam aan te passen als het zo draait. Daarom draait het niet met de wijzers van de klok mee. Je kunt het zien draaien.

 

Vraag: Op welk moment installeert u een Falun bij de studenten?

Antwoord: Dit zou ik graag hier willen bespreken. We hebben sommige studenten die vele cultivatiemethoden hebben beoefend en de moeilijkheid bestaat erin alle wanordelijke dingen uit hun lichaam te verwijderen, het goede te bewaren en het slechte weg te doen. Er is dus een dergelijke extra stap. Nadien kan er een Falun geplant worden. De grootte van de Falun die geplant wordt, hangt af van het niveau van de cultivatie van die persoon. Sommigen hebben nooit aan enige cultivatiebeoefening gedaan, maar zij hebben goede aangeboren kwaliteiten. Door de aanpassing van hun lichamen tijdens deze klas worden de ziektes geëlimineerd, stappen ze uit het niveau van de beoefening van qi en treden ze binnen in de staat van het “melkwit lichaam”. En onder dergelijke omstandigheden kan er een Falun geplant worden. Velen hebben echter een zeer slechte fysieke conditie en ze ondergaan voortdurend aanpassingen. Hoe kan ik hen uitrusten met een Falun zonder eerst deze aanpassingen voltooid te hebben? Diegenen bij wie geen Falun ingeplant kan worden zijn slechts de minderheid. Het maakt niet uit, ik heb bij hen het energiemechanisme ingeplant dat een Falun kan ontwikkelen.

 

Vraag: Hoe wordt de Falun gedragen?

Antwoord: Het wordt niet gedragen. Ik zond Falun uit en installeerde het in je onderbuik. Het bevindt zich niet in onze fysieke dimensie maar in een andere dimensie. Mocht het zich in deze dimensie bevinden, met de ingewanden hier in je onderbuik, wat zou er gebeuren als het begon te draaien? Het bestaat in een andere dimensie en er zal geen conflict zijn met deze dimensie.

 

Vraag: Zult u Falun blijven geven in uw volgende klas?

Antwoord: Je krijgt er slechts één. Sommige mensen voelen de rotatie van vele Falun, maar die hebben slechts een uitwendige functie en hebben alleen tot doel om je lichaam bij te stellen. Het meest onderscheidende kenmerk van onze oefeningen bestaat erin dat wanneer er energie wordt uitgestraald er een reeks van Falun wordt vrijgelaten. Dus nog voor je zelfs maar begint te oefenen draaien er al vele Falun in je lichaam en ze passen jouw lichaam aan. De Falun die ik echt aan jou geef bevindt zich in je onderbuik.

 

Vraag: Verdwijnt de Falun als men stopt met de beoefening? Hoe lang zal de Falun blijven bestaan?

Antwoord: Zolang je jezelf als een beoefenaar beschouwt en de inborstvereisten volgt waarover ik gesproken heb, zal de Falun je niet verlaten, maar zal zelfs als je niet bezig bent met oefenen versterkt worden. Zelfs de kracht van je energiepotentie zal blijven groeien. Maar, dit gezegd hebbende, als je je niet gedraagt volgens de inborstvereisten die ik heb opgesteld, zal je beoefening van geen nut zijn zelfs wanneer je de oefeningen vaker doet dan wie ook. Ik vrees dat jouw inspanning in dat geval tevergeefs was. Je doet de oefeningen maar het effect is nihil. Het doet er niet toe welk soort cultivatiesysteem je beoefent, als je het niet doet in overeenstemming met wat van jou gevraagd wordt in de cultivatie en alleen maar aan slechte dingen denkt, zoals bijvoorbeeld “hoe slecht is die of die wel niet; ik zal mij met hem bezighouden zodra ik supernormale capaciteiten heb verkregen”, dan ben je zeer waarschijnlijk een kwaadaardige praktijk aan het beoefenen. Zelfs als je onze Falun Gong aan het leren bent, ben je dan ook niet een kwaadaardige cultivatie aan het beoefenen wanneer je die dingen eraan toevoegt en mijn inborstvereisten niet volgt?

 

Vraag: U zegt dikwijls,“Een Falun is niet te koop, zelfs niet voor honderd miljoen yuan”. Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: Ik bedoel dat een Falun buitengewoon kostbaar is. Wat ik je heb gegeven is niet alleen een Falun: ik geef je ook andere dingen die je cultivatie garanderen en het zijn heel kostbare dingen. Al deze dingen zijn onbetaalbaar.

 

Vraag: Kunnen mensen die te laat kwamen een Falun krijgen?

Antwoord: Zolang je komt vóór de laatste drie dagen, kan je lichaam worden bijgesteld en kunnen er een Falun en andere dingen ingeplant worden. Als je tijdens de laatste drie dagen komt dan is het moeilijk te zeggen, maar je zult nog steeds worden bijgesteld. Het is dan moeilijk om die dingen in je lichaam te installeren, tenzij je condities gunstig zijn.

 

Vraag: Is de Falun het enige ding dat gebruikt wordt om de abnormale toestanden van het menselijk lichaam te herstellen?

Antwoord: We berusten niet alleen op de Falun. Je meester gebruikt vele methoden om de dingen te corrigeren.

 

Vraag: Wat is de achtergrond van het ontstaan van Falun Gong in de prehistorie?

Antwoord: Dit is een zeer omvangrijke vraag die je stelt en ook van een iets te hoog niveau. Het overtreft dat wat wij verondersteld zijn te weten op dit niveau, dus kan ik het hier niet bespreken. Er is echter één ding dat je zou moeten weten: dit is geen qigong van het Boeddhisme, maar qigong van de Boeddha School. Het is geen deel van het Boeddhisme. We delen echter wel hetzelfde doel als het Boeddhisme, alleen zijn onze cultivatiemethoden verschillend; we hebben twee verschillende paden genomen. Ons doel is hetzelfde.

 

Vraag: Hoe lang is de geschiedenis van Falun Gong?

Antwoord: Het systeem dat ik beoefend heb, is een beetje anders dan dat wat ik bekend heb gemaakt. De Falun die ik heb gecultiveerd is krachtiger dan die ik openbaar heb gemaakt, bovendien ontwikkelde deze de cultivatie-energie ook sneller. Desondanks laat het cultivatiesysteem dat ik aan het publiek heb geïntroduceerd ook snelle groei van cultivatie-energie toe, dus zijn de eisen voor de inborst van de beoefenaar strenger en hoger [dan gewoonlijk]. De dingen die ik aan het publiek geïntroduceerd heb, waren gereorganiseerd en hebben minder strenge vereisten [dan wat ik heb beoefend], maar ze zijn toch nog strenger dan bij gemiddelde cultivatiesystemen. Omdat het verschilt van wat het oorspronkelijk was, word ik de grondlegger genoemd van dit systeem. Voor wat betreft de lengte van de geschiedenis van Falun Gong, de tijd vóór de publicatie niet meegerekend, zou je kunnen zeggen dat het begonnen is afgelopen mei (1992) toen ik onderricht begon te geven in het noordoosten [van China].

 

Vraag: Wat geeft u ons tijdens uw lezingen?

Antwoord: Ik geef iedereen Falun. Er is een Falun voor cultivatie en er zijn Falun om het lichaam te corrigeren en tegelijk zorgen mijn Wetslichamen voor jullie – voor ieder van jullie - zolang je Falun Gong cultiveert. Als je dat niet doet, zullen mijn Wetslichamen natuurlijkerwijs niet voor je zorgen. Ze zouden dit zelfs niet doen als het hen opgedragen zou worden. Mijn Wetslichamen weten goed waar jij aan denkt.

 

Vraag: Kan de cultivatie van Falun Gong mij de Juiste Vrucht Status doen bereiken?

Antwoord: De Grote Wet is grenzeloos. Zelfs als je cultiveert tot het niveau van Tathagata, is dat nog steeds niet het einde. Onze methode is een rechtschapen cultivatieweg; begin te beoefenen, wat je zult verkrijgen is de Juiste Vrucht.

 

2 - De principes en methodes van de oefeningen

 

Vraag: Na het doen van “Falun Hemelse Circulatie” en naar huis teruggekeerd te zijn, hebben sommige mensen dromen waarin ze zichzelf duidelijk door de lucht zien zweven.. Wat betekent dat allemaal?

Antwoord: Ik kan je vertellen, wanneer zoiets gebeurt tijdens je meditatie of dromen, dan zijn dat in feite geen dromen. Het is het resultaat van je ware geest die het lichaam verlaten heeft – iets wat helemaal anders is dan dromen. Wanneer je droomt kun je de dingen niet zo helder en gedetailleerd zien, maar wanneer je ware geest het lichaam verlaat, kun je dat wat je ziet en hoe je omhoog zweeft, werkelijk zien en duidelijk herinneren.

 

Vraag: Als de Falun vervormd raakt, wat zijn dan de slechte gevolgen?

Antwoord: Dit betekent dat de beoefenaar is afgedwaald en de Falun zijn doeltreffendheid is kwijtgeraakt. Dit zal ook heel wat moeilijkheden veroorzaken voor je cultivatie. Het is zoals kiezen om niet op de hoofdweg te lopen maar op een zijweg te lopen, waar je verloren loopt en de weg niet kunt vinden. Je zult moeilijkheden tegenkomen en zulke dingen komen tot uitdrukking in het dagelijks leven.

 

Vraag: Wat zouden we moeten doen aan de omgeving thuis wanneer we op onszelf de oefeningen doen? Kunnen we Falun in ons huis hebben?

Antwoord: Velen van jullie hier hebben Falun gezien in jullie huizen en het is jullie familieleden ten goede gekomen. Zoals we gezegd hebben, bestaan er vele dimensies op hetzelfde moment en op dezelfde plaats. Je huis is daarop geen uitzondering en er moet voor gezorgd worden. De manier waarop het gewoonlijk gedaan wordt, is dat de slechte dingen geëlimineerd worden en dat er dan er een schild wordt geïnstalleerd zodat niets kwaadaardigs kan binnenkomen.

 

Vraag: Tijdens de oefeningen, wanneer de qi een zieke plek raakt, dan doet het pijn en voelt het gezwollen aan. Waarom is dat?

Antwoord: Ziekte is een soort zwarte energiemassa. Wanneer we het in stukken uiteen breken tijdens het eerste gedeelte van de lessen, zal die plek gezwollen aanvoelen. Op dat moment heeft het zijn wortel verloren en wordt het naar buiten toe uiteen gedreven. Het zal snel uit je lichaam verdreven zijn en de ziekte zal niet langer bestaan.

 

Vraag: Mijn oud gezondheidsprobleem verdween na een paar dagen van de lezingenreeks, maar enige tijd later kwam het plotseling weer terug. Waarom?

Antwoord: Dit is omdat er in ons cultivatiesysteem heel snel vorderingen plaatsvinden en je niveaus in heel korte tijd veranderen; je gezondheidsprobleem is genezen voor je het weet. De symptomen daarna zijn wat ik beschreven heb als “beproevingen”. Observeer de dingen en neem ze zorgvuldig waar. Het zijn niet dezelfde symptomen als je oude gezondheidsproblemen. En als je je tot andere qigongmeesters wendt om je lichaam aan te passen, zullen ze er niet toe in staat zijn, want het is een manifestatie van je karma tijdens de ontwikkeling van je cultivatie-energie.

 

Vraag: Moeten we nog steeds medicijnen nemen wanneer we cultiveren?

Antwoord: Je zou hierover zelf moeten nadenken en beslissen. Medicijnen nemen terwijl je cultiveert betekent dat je niet gelooft in het vermogen van cultivatie om te genezen; waarom zou je medicijnen nemen als je erin geloofde? Als je jezelf niet aan onze inborstvereisten houdt, zouden er zich problemen kunnen voordoen en zou je kunnen zeggen dat Li Hongzhi je niet toestaat om medicijnen te nemen, maar Li Hongzhi heeft ook gevraagd dat je strikt een hoog niveau van inborst behoudt en heb je dat gedaan? De dingen die bestaan in de lichamen van ware cultivatiebeoefenaars zijn niet die van gewone mensen en geen van de ziekten en kwalen die gewone mensen hebben, zijn toegestaan te verschijnen in je lichaam. Als je je hart rechtschapen maakt en gelooft dat de beoefening van cultivatie-energie jouw ziekten kan genezen en je neemt niet langer medicijnen, zonder je zorgen te maken of behandelingen te zoeken, dan zal er op natuurlijke wijze iemand zijn die jou geneest. Jullie worden allemaal dag na dag beter en elke dag voel je je beter en beter. Wat is er aan de hand? Mijn Wetslichamen zijn bezig geweest bij vele van jullie lichamen naar binnen en buiten te gaan om de ziektes weg te werken en ze helpen jullie door deze dingen te doen. Als je geest niet standvastig is tijdens je cultivatie en je een twijfelende houding aanneemt of een “laten we het eens proberen en zien” houding, dan zul je helemaal niets bereiken. Of je in Boeddha’s gelooft of niet, hangt af van je verlichtingskwaliteit en aangeboren kwaliteiten. Veronderstel dat een Boeddha ineens verschijnt en mensen zouden dat met hun menselijke ogen kunnen zien, dan zou iedereen de Boeddha volgen en zou de kwestie van het veranderen van je mentaliteit niet bestaan. Je zult eerst moeten geloven voordat je kunt zien.

 

Vraag: Sommige mensen willen u en uw discipelen vragen om genezingen te doen. Is dat in orde?

Antwoord: Ik kwam niet in de openbaarheid om ziektes te genezen. Waar er menselijke wezens zijn, is er ziekte. Het lijkt erop dat sommige mensen niet kunnen begrijpen wat ik zeg, maar ik ga er niet verder over uitweiden. De cultivatiesystemen van de Boeddha School richten zich in het algemeen op het redden van bewuste wezens en mensen genezen is toegestaan. Maar wanneer wij genezingen doen dan is dat georganiseerd en met het oog op verbreiding. Omdat ik pas kortgeleden in de openbaarheid kwam en ik nog niet bekend ben, erkennen anderen mij niet en zou er misschien niemand naar mijn lezingen komen luisteren. Door gezondheidsconsultaties te geven en mensen te genezen, lieten we iedereen getuige zijn van Falun Gong en de resultaten waren zeer goed. We deden het dus niet alleen om mensen te genezen. Het is niet toegestaan om krachtige cultivatie-energie te gebruiken om professioneel ziektes te behandelen en evenmin is het toegestaan om de wetten van deze wereld te vervangen door wetten die deze wereld overstijgen; het zou de staat der dingen veranderen en de effectiviteit zou niet goed zijn. Om verantwoordelijk te zijn ten opzichte van cultivatieleerlingen moeten we jullie lichamen op zo’n manier bijstellen dat er niet langer ziektes zijn en alleen dan kun je cultiveren naar hogere niveaus. Als je je steeds zorgen maakt om je gezondheidsprobleem en niet geïnteresseerd bent in cultivatie, dan kennen mijn Wetslichamen, zelfs al zou je het niet uitspreken, heel duidelijk je gedachten en zul je uiteindelijk niets verkrijgen. Tijdens onze lezingenreeks hebben we jullie lichamen reeds aangepast. Natuurlijk moet je allereerst iemand zijn die cultiveert. Ik zal niet beginnen jullie ziektes te behandelen en middenin een lezingenreeks meer geld vragen - dat soort dingen doen we niet. Als je gezondheidsprobleem niet genezen is, dan heeft dat te maken met je verlichtingskwaliteit. We sluiten die individuen die ernstig ziek zijn natuurlijk niet uit. De reacties zullen misschien niet duidelijk zijn in je lichaam, maar in feite zijn ze geweldig groot en sterk. Misschien is een eenmalige bijstelling niet voldoende, maar we hebben ons best gedaan. Het is niet zo dat we niet verantwoordelijk zijn voor jou, maar dat de ziekte gewoon te ernstig is. Als je naar huis gaat en cultiveert, zullen we je blijven helen totdat je helemaal genezen bent. Er zijn weinig dergelijke gevallen.

 

Vraag: Hoe treden we de staat van rust binnen als we de oefeningen doen? Wordt het beschouwd als een gehechtheid wanneer we denken over problemen op het werk terwijl we de oefeningen doen?

Antwoord: Je zou de zaken die met persoonlijke belangen te maken hebben luchtig op moeten nemen en altijd een heldere en zuivere geest moeten behouden. Indien je je kon voorbereiden en van te voren zou weten wanneer beproevingen zullen komen en wat het zou zijn, dan zouden het niet langer beproevingen zijn. Beproevingen komen meestal plotseling en uit het niets. Indien je standvastig en vastberaden kunt zijn, zul je ze zeker doorstaan en dat is hoe je inborst geëvalueerd wordt. Wanneer je gehechtheden eenmaal verdwenen zijn, je inborst verbeterd is, je niet langer wedijvert en vecht met anderen, je vijandigheid en wrok vergeten zijn en je denken gezuiverd is, dan kun je praten over het vermogen om stil te worden. En als je dan nog steeds niet rustig kunt worden, beschouw jezelf dan als een andere persoon en bekijk die gedachten alsof ze aan iemand anders toebehoren. Hoe overweldigend die gedachten ook zijn, je zou eruit moeten stappen en je zou ze hun eigen weg moeten laten gaan. Sommige mensen stellen voor om de naam van de Boeddha te reciteren of om te tellen. Dit zijn allemaal methodes die gebruikt worden in cultivatiebeoefening. Als we de oefeningen doen, moeten we onze gedachten niet op iets concentreren, maar we moeten ons er wel van bewust zijn dat we aan het oefenen zijn. Wat betreft de uitdagingen op het werk, dat zijn op zich goede dingen, ze gaan niet om eigenbelang of over iets waar je aan gehecht bent. Ik ken een Boeddhistische monnik die dit aspect van cultivatie begrijpt. Hij is de abt van een tempel en heeft vele taken. Maar, als hij eenmaal neerzit [om te mediteren], maakt hij zich los van die dingen. Het is zeker dat hij er dan niet meer aan denkt en dat is een vaardigheid. Wanneer je waarlijk, oprecht de oefeningen doet, is er geen spoor van het zelf of van afleidende gedachten. Indien je jouw persoonlijke zaken niet vermengt met je werk, dan zul je het goed kunnen doen.

 

Vraag: Wat moeten we doen als slechte gedachten opkomen terwijl we de oefeningen doen?

Antwoord: Het is mogelijk dat er af en toe vele slechte dingen naar boven komen wanneer je de oefeningen aan het doen bent. Je bent net begonnen met je cultivatie, en het is onmogelijk om meteen een zeer hoog niveau te bereiken; evenmin zullen we op dit moment te hoge eisen aan je opleggen. Het is onrealistisch om je te vragen te voorkomen dat er ook maar een enkele slechte gedachte je geest binnenkomt. Dat is iets dat je geleidelijk volbrengt. In het begin is het aanvaardbaar [dat er slechte gedachten zijn], maar laat je gedachten niet op hol slaan. Na verloop van tijd zal je geest zich verheffen en je zou je aan hogere normen moeten houden aangezien je de Grote Wet cultiveert. Na het beëindigen van deze lezingenreeks, ben je niet langer een gewoon mens. De dingen die je nu met je meedraagt zijn zo uniek dat je strikte eisen moet stellen aan je inborst.

 

Vraag: Als ik de oefeningen doe, voelt het alsof mijn hoofd en buik draaien en ik krijg een ongemakkelijk gevoel in mijn borststreek.

Antwoord: Dit is iets van het beginstadium veroorzaakt door het draaien van Falun. Later zullen dergelijke symptomen niet noodzakelijk verschijnen.

 

Vraag: Wat moeten we doen als we kleine dieren aantrekken tijdens het oefenen?

Antwoord: Iedere soort cultivatie oefeningen kan kleine dieren aantrekken, negeer ze dus, dat is alles. Het heeft te maken met het bestaan van een positief energieveld en dat is in het bijzonder zo bij qigong van de Boeddha School, want deze cultivatie-energie bevat dingen die redding helpen bieden aan alle bewuste wezens. Wanneer onze Falun beweegt met de wijzers van de klok mee, dan redt het de persoon zelf en wanneer het tegen de wijzers in draait, dan redt het anderen. Dan draait het weer terug en begint opnieuw, dus komt het alles om ons heen ten goede.

 

Vraag: In de oefening “doordringing van de twee kosmische uitersten”, wordt het, wanneer de handen één keer op en neer bewegen, als één keer geteld? Wanneer ik de oefening doe van “Boeddha die de duizend handen toont” moet ik mezelf dan voorstellen dat ik zeer groot en lang ben voordat ik mijn handen uitstrek?

Antwoord: Het telt voor één keer wanneer elke hand één keer op en neer bewogen is. Als je de oefening doet van “Boeddha die de duizend handen toont”, denk dan niet over jezelf. Je zult je vanzelf groot en lang voelen. Je hoeft alleen maar een gevoel te hebben dat je het grootste wezen bent tussen hemel en aarde en gewoon daar te staan is voldoende. Als je altijd dat gevoel nastreeft, is het een gehechtheid.

 

Vraag: Wat als ik de zittende meditatie doe en ik niet in staat ben om mijn benen over elkaar te leggen in de lotuspositie?

Antwoord: Indien je je benen niet over elkaar kunt leggen, kun je de meditatie doen terwijl je op de rand van een stoel zit en het zal net zo goed effectief zijn. Maar aangezien je een beoefenaar bent, moet je je twee benen oefenen en er in slagen ze over elkaar te leggen. Je kunt op de rand van een stoel zitten en langzaam je benen oefenen om ze over elkaar te leggen en je zou uiteindelijk in staat moeten zijn om ze over elkaar te leggen.

 

Vraag: Indien familieleden slechte dingen doen en zich niet gedragen in overeenstemming met Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid wat moeten we dan doen?

Antwoord: Als je familieleden geen beoefenaars zijn van Falun Gong, dan doet het er niet toe. Het belangrijkste punt is dat je jezelf cultiveert. Cultiveer jezelf en maak de dingen niet ingewikkelder. Je zou nog inschikkelijker en toleranter moeten zijn [naar anderen toe] en meer moeite doen om aan jezelf te werken.

 

Vraag: In het dagelijks leven doe ik soms verkeerde dingen en heb daar dan later spijt van, maar daarna gebeurt het weer. Is dat omdat mijn inborst te laag is?

Antwoord: Aangezien je erover kunt schrijven [in je vraagstelling], geeft dat aan dat je je inborst verbeterd hebt en in staat bent je fouten te herkennen. Gewone mensen weten het niet als ze iets verkeerds doen. Dit betekent dat je reeds de gewone mensen hebt overstegen. Je deed iets verkeerds de eerste keer en je kon je inborst niet handhaven, maar het is een proces. De volgende keer dat je een probleem tegenkomt, probeer dan weer te verbeteren.

 

Vraag: Kunnen mensen in de veertig of vijftig de staat van “drie bloemen boven het hoofd” bereiken?

Antwoord: We cultiveren zowel geest als lichaam, dus doet leeftijd er niet toe. Zolang je je aandacht op je beoefening richt en de richtlijnen voor je inborst die ik gegeven heb volgt, zal je leven voortdurend verlengd worden als je blijft oefenen. Geeft dit je niet genoeg tijd om te cultiveren? Maar er is iets dat eigen is aan oefeningen die zowel geest als lichaam cultiveren: als er zich, wanneer je leven verlengd is, een probleem met je inborst voordoet, zal je leven onmiddellijk in gevaar zijn, omdat je leven verlengd werd voor cultivatie. Dus wanneer je inborst afdwaalt, zal je leven meteen in gevaar zijn.

 

Vraag: Hoe moeten we omgaan met de kwestie van kracht bij “sterk en toch zachtaardig”?

Antwoord: Je moet dit voor jezelf onderzoeken. Bijvoorbeeld, als we grote handgebaren maken zien de handen er zacht uit, maar de handgebaren worden in feite met kracht gedaan. De kracht is tamelijk sterk tussen de onderarm, de pols en tussen de vingers onderling. Maar ze lijken erg zacht. Dit is “sterk en toch zachtaardig”. Toen ik de handbewegingen voordeed voor jullie, gaf ik het jullie, dus je zult het geleidelijk gaan ervaren tijdens je beoefening.

 

Vraag: Is het waar dat seksuele relaties tussen mannen en vrouwen niet nodig zijn? Moeten jonge mensen scheiden?

Antwoord: Het onderwerp van seksueel verlangen werd al eerder besproken. Op je huidige niveau hebben we je niet gevraagd om een non of monnik te worden - jij bent het die er één wilt worden. De sleutel is dat je deze gehechtheid los laat. Je moet alle gehechtheden loslaten die je niet kunt opgeven. Voor gewone mensen is het een soort verlangen, maar als beoefenaars moeten wij ertoe in staat zijn om het los te laten, om het licht op te vatten. Sommige mensen streven dit gewoon na, hun gedachten zijn vol van deze dingen en het zou, zelfs als ze gewone mensen waren, als overdreven beschouwd worden. Nu zijn ze echter beoefenaars, dus is er des te meer reden waarom ze niet zo zouden moeten zijn. Maar, aangezien jullie cultiveren en je familieleden misschien niet, is het in het huidige stadium OK om een normaal leven te leiden. Wanneer je een hoger niveau bereikt dan zul je weten wat te doen.

 

Vraag: Is het OK om te slapen terwijl je in meditatie zit? Hoe moet ik daarmee omgaan? Soms geraak ik voor een minuut of drie in een comateuze toestand en weet dan niet wat er aan de hand is.

Antwoord: In slaap vallen is een probleem. Kan iemand slapen terwijl hij mediteert? Wanneer je tijdens de meditatie in slaapt valt dan is dat een vorm van demonische verstoring. In een comateuze toestand geraken, zoals jij het stelt, is een fenomeen dat zich niet moet voordoen. Misschien heb je je vraag niet duidelijk geformuleerd? Als je het bewustzijn verliest gedurende drie minuten, dan betekent dat niet dat er iets is fout gegaan. Mensen die een diepe staat van stilte kunnen binnentreden zijn zich vaak niet meer bewust van de dingen. Maar je mag niet voor lange tijd in die toestand zijn.

 

Vraag: Is het waar dat iedereen die vastbesloten is om door cultivatie de Juiste Vrucht te verkrijgen, daar ook in kan slagen? En wat als hun aangeboren kwaliteit tekort schiet?

Antwoord: Het hangt allemaal af van welke soort vastberadenheid je hebt, de sleutel is hoe vastbesloten je bent. Wat de mensen betreft met mindere aangeboren kwaliteit, het hangt toch nog af van hun vastberadenheid en verlichtingskwaliteit.

 

Vraag: Kan ik de oefeningen doen als ik verkouden ben of koorts heb?

Antwoord: Ik kan je vertellen dat je, na het beëindigen van deze lezingenreeks, geen ziektes meer zult hebben, hoe moeilijk het ook te geloven is. Waarom hebben mijn studenten dan soms symptomen vergelijkbaar met die van verkoudheid en koorts? Dat is door een beproeving gaan, een ontbering doormaken en het betekent dat het tijd is om te stijgen naar een ander niveau. Zij begrijpen dit allemaal en ze maken er zich geen zorgen over en op die manier gaat het voorbij.

 

Vraag: Kunnen zwangere vrouwen Falun Gong beoefenen?

Antwoord: Het is geen probleem, omdat de Falun geïnstalleerd is in een andere dimensie. Er zijn geen krachtige bewegingen in ons oefensysteem die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op zwangere vrouwen. In feite is het heilzaam voor hen.

 

Vraag: Wanneer Meester niet bij ons is, zal er dan enige ruimtelijke afstand zijn?

Antwoord: Veel mensen hebben dit soort gedachten: “Meester is niet in Beijing. Wat moeten we doen?” En wanneer iemand een ander soort oefeningen doet dan is het ook zo - de leraar kan niet alle dagen op je letten. Maar nu heb ik de Wet aan je onderwezen, zijn waarheden werden je gegeven, ik heb je de oefeningen geleerd en een complete set dingen is je gegeven. Wat nu overblijft, is voor jou om te cultiveren. Je kunt niet zeggen dat je een garantie hebt als je bij mij in de buurt bent en dat je geen garantie hebt als je niet in mijn buurt bent. We kunnen dit illustreren door over Boeddha’s discipelen te praten. Het is meer dan tweeduizend jaar sinds Sakyamuni heenging en die discipelen gaan nog steeds door met cultivatie zonder te twijfelen. Cultivatie ligt dus in je eigen handen.

 

Vraag: Zal het beoefenen van Falun Gong resulteren in vasten?

Antwoord: Nee, dat zal het niet, want vasten is een cultivatiemethode van de Originele Grote Tao cultivatieweg die zelfs vóór het Boeddhisme en Taoïsme al bestond; het bestond zelfs voordat religies ontstonden. Deze methode is vaak een deel van cultivatie in afzondering. De reden is dat er toen geen tempelsysteem was en ze moesten cultiveren halverwege op een berg, waar niemand hen kon voorzien van voedsel. Het was dus tijdens die tijdsperiode, toen ze in afzondering moesten cultiveren en gedurende zes maanden tot een jaar niet mochten bewegen, dat ze kozen voor deze benadering. Vandaag de dag, heeft onze cultivatie geen vasten nodig. Het is een methode die onder speciale omstandigheden wordt toegepast en het is beslist geen supernormaal vermogen. Sommige mensen onderwijzen deze methode. Maar ik zou zeggen dat indien alle mensen over de hele wereld niet hoefden te eten, dit de sociale omstandigheden van gewone mensen zou verstoren en dat zou een probleem zijn. Als niemand zou eten, zou het dan een menselijke samenleving zijn? Dat is niet toegestaan en het zou niet zo moeten zijn.

Vraag: Tot welk niveau kunnen deze vijf oefeningen ons brengen?

Antwoord: Deze vijf oefeningen stellen je in staat om tot een buitengewoon hoog niveau te cultiveren. Natuurlijk zul je zelf weten welk niveau je wenst te bereiken als de tijd gekomen is. Dit is omdat er geen limiet is aan onze praktijk en wanneer je werkelijk dat punt bereikt hebt, zal er voor jou een andere voorbestemde relatie zijn en zul je de Grote Wet van een nog hoger niveau verwerven.

 

Vraag: “De Wet zuivert de beoefenaar.” Betekent dit dat het niet nodig is de oefeningen te doen, aangezien de Falun toch altijd blijft draaien?

Antwoord: Qigong cultivatiebeoefening verschilt van cultivatie in tempels. Wanneer een persoon cultiveert in een klooster of in een tempel, moet hij in feite in meditatie zitten, zoals jullie. Het is een vaardigheid die geoefend moet worden – je kunt niet gewoon zeggen dat je wenst je cultivatie-energie te ontwikkelen en het boven je hoofd te laten groeien zonder één enkele oefening te doen. Is dat een beoefenaar? Iedere cultivatieschool heeft zijn eigen set overgeërfde dingen die ontwikkeld moeten worden door oefeningen.

 

Vraag: Beoefenaars van andere cultivatiesystemen zeggen dat een cultivatiewijze die geen intentie gebruikt, niet als cultivatiewijze beschouwd kan worden. Klopt dat?

Antwoord: Mensen zeggen allerlei soorten dingen, maar niemand heeft jullie de Grote Wet geopenbaard zoals ik dat heb gedaan. De Boeddha School gelooft dat een cultivatiemethode die met intentie werkt niet van een zeer hoog niveau kan zijn; wanneer ik spreek van een “cultivatiemethode die met intentie werkt” bedoel ik niet de oefeningsbewegingen van die praktijken. Meditatie en het samenvoegen van de handen zijn bewegingen, dus de omvang en het aantal van de bewegingen is niet waar het om gaat. “Met intentie” en “zonder intentie” verwijzen naar je gedachten. In termen van nastreven, als je iets nastreeft en intentie hebt, dan zijn dat gehechtheden. Dat is wat het betekent.

 

Vraag: Inborst is niet hetzelfde als deugd. U zegt dat deugd iemands niveau bepaalt, maar daarna zegt U dat het inborstniveau het niveau bepaalt van cultivatie-energie. Zijn deze uitspraken tegenstrijdig?

Antwoord: Misschien heb je het niet goed verstaan. Inborst omvat een breed scala aan dingen en deugd is er een deel van. Het omvat ook verdraagzaamheid, het vermogen om ontberingen te verdragen, verlichtingskwaliteit, hoe je met conflicten omgaat, enzovoort. Al deze dingen hebben te maken met inborst en brengen ook de transformatie van cultivatie-energie en deugd met zich mee. Het is een ruim iets. Hoeveel deugd je hebt, geeft niet aan hoeveel cultivatie-energie je bezit. In plaats daarvan geeft het aan hoeveel cultivatie-energie je in de toekomst kunt ontwikkelen. Alleen door middel van tests die je inborst verbeteren kan deugd getransformeerd worden in cultivatie-energie.

 

Vraag: Al de leden van mijn familie beoefenen een andere soort qigong. Zullen ze elkaar verstoren?

Antwoord: Nee, dat zullen ze niet. Ik weet niet of ze elkaar zullen verstoren. Maar wat onze Falun Gong betreft, niemand kan het verstoren. Bovendien zul je heilzaam zijn voor je familie omdat wij de rechtschapen cultivatiewijze beoefenen en je niet fout zult gaan.

 

Vraag: Er worden allerlei dingen beweerd in de huidige samenleving, zoals bijvoorbeeld in kettingbrieven. Hoe zouden we daarmee moeten omgaan?

Antwoord: Ik zal jullie vertellen dat die dingen puur bedrog zijn. Beantwoord die brieven niet. Het is zo dwaas. Je kunt ze negeren. Bij de eerste aanblik kun je zien of het oprecht is of niet. Onze Wet heeft strikte vereisten voor de cultivatie van inborst. Ik noem sommige qigong-meesters “qigong-handelaars”, omdat ze qigong als een soort koopwaar behandelen en het veranderen in een goed dat ze ruilen voor geld. Die mensen hebben niets werkelijks om te onderwijzen en zelfs als ze al een klein beetje van het ene of het andere te bieden hebben, zal het niet van hoog niveau zijn. Een deel ervan is zelfs kwaadaardig.

 

Vraag: Wat zou een Falun Gong beoefenaar moeten doen als hij zich formeel bekeerd heeft tot het Boeddhisme? Moet hij zich eruit terugtrekken?

Antwoord: Dat heeft weinig met ons te maken. Hoewel je je er toe bekeerd hebt, was het slechts een kwestie van formaliteit.

 

Vraag: Enkelen van ons hebben onze hoofden voelen zwellen en duizelen na Falun Gong te leren.

Antwoord: Het kan zijn omdat jullie nieuwe studenten zijn wiens lichamen nog niet volledig aangepast zijn. De energie die ik uitstraal is krachtig. Wanneer de zieke qi naar buiten gedreven wordt zal je hoofd gezwollen aanvoelen. Dit gebeurt wanneer we de ziekte in je hoofd behandelen en het is iets goeds. Maar hoe sneller de ziekte geëlimineerd wordt, des te sterker is de reactie. Toen we zevendaagse cursussen gaven, konden sommige mensen het niet verdragen en er zouden problemen ontstaan zijn indien we het nog verder verkort zouden hebben, aangezien de uitgezonden energie krachtig is en de reacties zeer sterk zijn; het hoofd voelde zo gezwollen dat sommige mensen het nauwelijks konden verdragen. Het lijkt erop dat een tiendaagse cursus veiliger is. De reacties zullen een beetje sterker zijn voor mensen die er later bijkwamen.

 

Vraag: Kunnen we roken of drinken nadat we met de beoefening beginnen? Wat als iemand vanwege de aard van zijn werk moet drinken?

Antwoord: Mijn zienswijze ten aanzien van dit onderwerp is als volgt: Onze cultivatiewijze van de Boeddha School verbiedt het drinken van alcohol. Het is mogelijk dat je, nadat je enige tijd niet gedronken hebt, je misschien weer wilt drinken. Stop er dan geleidelijk mee, maar laat het niet te lang duren, anders zul je worden gestraft. Wat het roken betreft, ik denk dat het een kwestie van wilskracht is. Zolang je wilt stoppen, kun je stoppen. Gewone mensen denken dikwijls, “ik zal vandaag stoppen”. Maar enkele dagen later kunnen ze zich er niet aan houden. Dan, na enige dagen, nemen ze die eerste gedachte weer op en proberen opnieuw ermee te stoppen. Op deze manier zullen ze er nooit toe in staat zijn te stoppen. Gewone mensen leven hier in deze wereld en het is onmogelijk om sociale interacties te vermijden wanneer ze met elkaar omgaan. Maar, aangezien jij begonnen bent met cultiveren, zou je jezelf niet langer als een gewoon mens moeten beschouwen. Zolang je de wilskracht hebt zul je je doel bereiken. Natuurlijk, sommige van mijn studenten roken nog steeds. Wanneer ze alleen zijn kunnen ze stoppen, maar wanneer iemand anders hen een sigaret aanbiedt, zijn ze te beleefd om te weigeren. Ze willen roken en het voelt niet aangenaam om een paar dagen niet te roken, maar als ze weer roken dan voelen ze zich niet goed. Je moet zelfbeheersing uitoefenen! Sommige mensen werken in de wereld van public relations en moeten vaak met hun gasten uit eten en drinken gaan. Dit is een moeilijk probleem om op te lossen. Doe je best om zo weinig mogelijk te drinken, of denk over een manier om dit op te lossen.

 

Vraag: Als we nog steeds de Falun niet kunnen zien draaien en we stellen ons voor dat het met de wijzers van de klok mee draait, zullen we dan de Falun beïnvloeden als hij toevallig tegen de wijzers van de klok in draait?

Antwoord: De Falun roteert automatisch. Het is niet nodig dat je het begeleidt met je gedachten. Ik zal dit nogmaals benadrukken: gebruik geen intentie. In feite, kan intentie de Falun toch niet controleren. Denk niet dat je je intentie kunt gebruiken om het de andere kant op te laten draaien. De Falun die gelokaliseerd is in de onderbuik wordt niet gecontroleerd door intentie. De Falun die extern worden gebruikt om je lichaam bij te stellen zouden je intentie kunnen aanvaarden als je wenst dat ze op een bepaalde manier draaien; het is mogelijk dat je dat kunt voelen. Maar ik zeg je: doe dit niet. Je kunt onze praktijk niet beoefenen als je intentie gebruikt. Zou beoefening met intentie niet uitdraaien op “de beoefenaar verfijnt cultivatie-energie”? Het zou de Falun of de Wet moeten zijn die de beoefenaar verfijnt. Waarom kun je die intentie dingen nooit loslaten? Geen enkele cultivatie die een hoog niveau heeft bereikt - zelfs die in de Taoïstische School - wordt geleid door intentie.

 

Vraag: Wat is de beste tijd, plaats en richting om Falun Gong te beoefenen? Hoeveel keer per dag kan men het best de oefeningen doen? Maakt het uit of het voor of na de maaltijden is?

Antwoord: De Falun is rond en een miniatuur van dit universum, dus cultiveert het volgens de principes van het universum en het universum is in beweging, dus is het de Falun die de beoefenaar verfijnt. Wanneer je niet oefent, dan cultiveert het jou en dit is verschillend van ieder ander cultivatieprincipe of theorie die openbaar gemaakt is. Het mijne is het enige systeem waarbij “de Wet de beoefenaar verfijnt”. Alle andere cultivatiemethoden volgen de weg van het elixer, ze zijn anders dan onze methode en ze cultiveren cultivatie-energie op kunstmatige wijze en slaan elixer op. Ons systeem kan op ieder moment worden beoefend, want wanneer jij niet oefent, cultiveert de cultivatie-energie jou. Het is niet nodig om een tijd te kiezen. Doe de oefeningen zoveel als je kunt, doe ze in overeenstemming met hoeveel tijd je hebt. Onze oefeningen stellen geen strikte eisen op dit punt, maar we hebben wel strikte vereisten met betrekking tot inborst. Onze praktijk is ook niet begaan met de richting. In welke richting je ook verkiest te staan, het is allemaal goed, omdat het universum roteert en in beweging is. Wanneer je naar het westen gericht staat, hoeft dat nog niet het werkelijke westen te zijn. Als je naar het oosten gericht staat, hoeft dat nog niet het werkelijke oosten te zijn. Ik heb mijn studenten verzocht om naar het westen gericht te oefenen, alleen maar als blijk van respect. Maar feitelijk heeft het geen enkele invloed. Je kunt oefenen op iedere plaats, binnen of buiten je huis. Maar toch denk ik dat we een plaats zouden moeten vinden met een relatief goede omgeving en lucht. En het zou ver weg moeten zijn van vuile dingen zoals vuilbakken of toiletten. Voor de rest maakt het niet veel uit. De cultivatie van de Grote Wet is niet bekommerd om tijd, plaats en richting. En je kunt oefenen voor of na maaltijden, maar als je te vol zit zal het ongemakkelijk aanvoelen om meteen daarna te gaan oefenen. Het is beter om enige tijd te rusten. Bovendien, als je zo hongerig bent dat je maag rammelt, zal het moeilijk zijn om je geest te kalmeren. Je zult de dingen moeten aanpakken op basis van je eigen situatie.

 

Vraag: Is er iets wat je moet doen na het beëindigen van de oefeningen, zoals het wrijven van het gezicht?

Antwoord: Na het beëindigen van de oefeningen maken we ons geen zorgen om koud water of dat soort dingen, noch is het nodig om het gezicht of de handen te wrijven. Die dingen zijn bedoeld om de meridianen en acupunctuurpunten van het menselijk lichaam te openen en worden gedaan in een beginstadium. Wij cultiveren de Grote Wet, wat met deze dingen niets te maken heeft. Nu is je lichaam niet langer in de staat waarin je was toen je lichaam voor het eerst werd bijgesteld. Het lijkt heel, heel moeilijk voor een gewoon iemand om een beoefenaar te worden en sommige cultivatiemethoden kunnen het menselijk lichaam niet rechtstreeks veranderen. Sommige van hun vereisten zijn zeer gecompliceerd. Zulke vereisten hebben we hier niet, noch hebben we hier soortgelijke concepten. Maak je niet druk om dat waarover ik niet gesproken heb – blijf gewoon geconcentreerd op cultivatie. Aangezien wij de Grote Wet cultiveren, zal je lichaam binnen enkele dagen door het beginstadium heen gaan waarin het bang is voor verschillende dingen, of door het proces waarin het verschillende dingen nodig heeft. Ik zou niet ronduit willen stellen dat het gelijk staat met verschillende jaren beoefening in andere cultivatiemethoden, maar het is bijna hetzelfde. Ik praat niet over dingen op lage niveaus, zoals deze of die richting, meridiaan, of wat nog meer. Wij onderwijzen enkel hogere dingen. Cultivatie van de Grote Wet, of echte cultivatiebeoefening, gaat over jezelf smeden door cultivatie, niet over oefeningen doen.

 

Vraag: Kunnen wij naar het toilet gaan direct na de oefeningen? Ik merk een heleboel schuim op in mijn urine. Lekt er qi weg?

Antwoord: Dat is geen probleem. Aangezien we cultiveren op hoog niveau, bevat onze urine of ontlasting wel degelijk energie, maar het is slechts een kleine hoeveelheid en heeft geen impact. Beoefening van de Grote Wet betekent redding bieden aan bewuste wezens. Dat kleine lek betekent niet veel; wat we terugwinnen is veel groter. De energie die ik afgeef terwijl ik lesgeef aan deze groep is immens krachtig en het blijft achteraf overal aan de muren hangen.

 

Vraag: Kunnen wij Falun Gong verspreiden en promoten? Kunnen we het leren aan mensen die de lezingen niet hebben bijgewoond? Kunnen mensen die de lezingen niet hebben bijgewoond de oefeningen doen in de oefencentra? Is het in orde om audiotapes en boeken te versturen naar familieleden of vrienden buiten de stad?

Antwoord: Men zal niet in de fout gaan door ons cultivatiesysteem te verspreiden en meer mensen ervan te laten profiteren. Ik heb jullie over vele Wetten verteld, dat wil zeggen, ik heb jullie kennis gegeven over de Wet en de gelegenheid gegeven om dingen te zien op hogere niveaus. Ik heb je dingen van tevoren gezegd aangezien ik vreesde dat indien ik ermee wachtte, je die dingen niet zou begrijpen als je ze zag of ermee te maken kreeg. Je kunt andere mensen de oefeningen leren, maar je bent niet in staat om een Falun te installeren. Wat zou je moeten doen? Ik heb gezegd dat mijn Wetslichamen je zullen verlaten als je alleen maar zo nu en dan cultiveert en niet werkelijk beoefent. Als je waarlijk cultiveert, zullen de Wetslichamen voor je zorgen. Dus wanneer je iemand de oefeningen leert, dan draag je de informatie die ik aan je onderwezen heb met je mee en het draagt het Falun-vormende energiemechanisme. Indien de persoon die je onderwijst er echt moeite voor doet om te oefenen, dan zal een Falun zich vormen. Als hij voorbestemd is en goede aangeboren kwaliteit heeft, kan hij of zij onmiddellijk een Falun krijgen. Ons boek is zeer gedetailleerd. Een persoon kan nog altijd goed cultiveren zonder persoonlijk onderricht te hebben gekregen.

 

Vraag: Wordt er een ademhaling aangeleerd als deel van Falun Gong? Hoe reguleren we de ademhaling?

Antwoord: Het is niet nodig om je ademhaling te reguleren als je Falun Gong beoefent. Wij schenken geen aandacht aan de ademhaling. Dat is wat een persoon leert op het beginniveau. Wij hebben het hier niet nodig, omdat het reguleren en controleren van de ademhaling te maken heeft met de cultivatie van elixer en daar worden lucht toevoegen, het vuur aanwakkeren etc. bij betrokken. Ademhalen tegen de luchtstroom in of met de stroom mee, het slikken van speeksel, en zo verder, zijn allemaal dingen voor de cultivatie van het elixer en wij cultiveren dat niet. De Falun voorziet in alles wat je nodig hebt. En sommige hogere en moeilijkere dingen worden verwezenlijkt door je Meester’s Wetslichamen. De dingen van geen enkele cultivatieschool – en dat omvat zelfs die van de Taoïstische School, die de dingen in meer detail bespreekt – worden tot stand gebracht op intentionele, kunstmatige wijze. In werkelijkheid is het de opperste meester van die bepaalde school die de persoon helpt om deze dingen te cultiveren en te transformeren en dit wordt gedaan zonder dat de persoon dit weet. Je zou deze dingen onmogelijk kunnen bereiken met jouw menselijke inspanningen. Alleen degenen die verlicht zijn en wiens cultivatie-energie ontsloten is kunnen dat doen.

 

Vraag: Moeten we ons op een bepaald punt concentreren tijdens de oefeningen? Waarop moeten we onze geest concentreren?

Antwoord: We hebben geen vereisten voor mentale concentratie en ik heb jullie nooit gezegd dat jullie je op een bepaald punt moeten concentreren. Ik zeg jullie dat jullie je gehechtheden moeten opgeven en er is geen enkele intentie vereist. In de derde oefening, waarbij de twee handen qi dragen om de twee kosmische uitersten te doordringen, is één snelle gedachte alles wat nodig is. Denk verder nergens aan.

 

Vraag: Is het verzamelen van energie hetzelfde als het verzamelen van qi?

Antwoord: Waarvoor zouden we qi willen verzamelen? Wat we cultiveren is een Grote Weg en in de toekomst zul je niet eens in staat zijn om qi uit te stralen. Wat wij cultiveren is niet qi, wat op een lager niveau is. In plaats daarvan stralen wij licht uit en wordt er energie verzameld door de Falun, niet door onszelf. Neem bijvoorbeeld de “Doordringing van de twee Kosmische Uitersten”, die oefening gaat niet over qi verzamelen, maar dient in feite om het door het lichaam te sturen; het kan ook het effect hebben van energie verzamelen, maar dat is niet het hoofddoel. Hoe verzamelt men qi? Als je wilt spreken over het verzamelen van qi, wel, hoe zou men dat aanpakken? Aangezien jullie Dafa cultiveren, kunnen jullie, met niet meer dan een handzwaai, druk boven jullie hoofd voelen aangezien er een grote hoeveelheid qi zal komen. Maar welk nut heeft die qi? Je moet ook de energie die we verzamelen niet opzettelijk ophopen.

 

Vraag: Zijn er dingen zoals “een fundering leggen in 100 dagen” en “embryonaal ademhalen” in Falun Gong?

Antwoord: Dit zijn allemaal dingen van een lager niveau en we beoefenen die niet. Wij hebben die onstabiele beginstadia reeds lang overstegen.

 

Vraag: Bekommert Falun Gong zich om de balans van yin en yang?

Antwoord: Dat gaat nog steeds over werken met qi en het is een lager ding. Als je voorbij dat stadium bent, zal de vraag van yin-yang balans in je lichaam niet langer bestaan. Het maakt niet uit welk systeem je cultiveert: Zolang je echt onderricht ontvangt van een meester, is het gegarandeerd dat je, wanneer je het lagere niveau achter je laat, alles dat je voordien gecultiveerd hebt zult achterlaten – er wordt niets behouden. Dan zal er een nieuwe reeks dingen gecultiveerd worden op het nieuwe niveau. Nadat dit nieuwe niveau is overstegen, zal er weer een andere, nieuwe reeks dingen gecultiveerd worden en zo verder. Dit is de manier waarop het gaat.

 

Vraag: Kunnen we de oefeningen doen wanneer het dondert? Zouden beoefenaars van Falun Gong bang moeten zijn voor geluiden?

Antwoord: Laat me je een voorbeeld geven. Op een dag, was ik mijn leerlingen aan het onderwijzen op een binnenplaats van een groot gebouw in Beijing. Het zou gaan regenen en de donder was intens. Op dat moment waren ze oefeningen aan het doen die alleen aan [die] discipelen werden onderwezen, oefeningen die werden gedaan door in een bewegende houding te lopen op een Falun. Ik zag de regen aankomen, maar ze waren nog niet klaar met de oefening. De zware regen kon echter niet vallen. De wolken hingen zeer laag en rolden boven het gebouw. Het was zeer donker en de donder dreunde en bulderde. Op dat moment sloeg een bliksemstraal in aan de rand van de Falun, maar het deerde ons niet in het minst. We konden duidelijk zien waar de bliksemstraal de grond had geraakt en toch verlieten we de plek ongedeerd. Dit betekent dat onze cultivatie-energie ons bescherming geeft. Wanneer ik oefeningen doe, kan het me doorgaans niet schelen wat voor weer het is en wanneer ik denk aan oefenen, dan oefen ik gewoon. Zolang ik tijd heb, oefen ik. Ik ben ook niet bang voor geluiden. Andere methoden vrezen geluiden, omdat wanneer je in een diepe, kalme en serene staat bent en plotseling een luid geluid hoort, je dat een gevoel zal geven alsof de qi over heel je lichaam op het punt staat te exploderen en alsof het flitst en het lichaam uit stroomt. Maar maak je niet ongerust, onze cultivatie wijkt niet af op zo’n manier. Natuurlijk, is het evenwel aan te bevelen een rustige plaats te vinden om je oefeningen te doen.

 

Vraag: Moeten wij Meester’s beeld visualiseren?

Antwoord: Het is niet nodig om te visualiseren. Wanneer je hemelse oog open is, zul je mijn Wetslichaam naast jou zien.

 

Vraag: Is er enige vereiste bij het doen van de vijf oefeningen? Moeten ze allemaal tezamen gedaan worden? Kunnen we in stilte tellen wanneer we die oefeningen doen die negen keer moeten worden herhaald? Zal het een averechts effect hebben als we meer dan negen herhalingen doen of wanneer we ons bepaalde bewegingen niet accuraat herinneren?

Antwoord: Je kunt om het even welke van de vijf oefeningen doen, maar ik denk dat het het beste is om de eerste voor de andere te doen omdat deze het hele lichaam opent. Je zou deze oefening één keer vooraf moeten doen. Dan, nadat je lichaam helemaal geopend is, kun je verdergaan met de andere oefeningen en dat is effectiever. Oefen zoveel als je kunt, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt. Je kunt er ook voor kiezen één bepaalde oefening te doen. De bewegingen in de derde en de vierde oefening zouden negen keer herhaald moeten worden en er is in het boek geschreven dat je in stilte voor jezelf kunt tellen. Je kunt naar huis gaan en je kind vragen in de buurt te staan en te tellen terwijl jij oefent. Na de negen herhalingen gedaan te hebben, zul je het energiemechanisme niet langer voelen, aangezien die dingen van mij op die manier werken. In het begin moet je er bij nadenken, maar als je er eenmaal aan gewend bent, zul je vanzelf stoppen. Als je je enkele bewegingen niet correct herinnert of te veel of te weinig herhalingen doet, corrigeer ze dan gewoon en het zou in orde moeten zijn.

 

Vraag: Waarom is het einde van de bewegingen niet het einde van de beoefening?

Antwoord: De Falun draait automatisch en het weet onmiddellijk dat je bent opgehouden met oefenen. Het heeft een enorme hoeveelheid energie en kan onmiddellijk terugnemen wat het uitstraalde, veel beter dan wat je ooit met intentie zou kunnen doen. Dit is echter niet het einde van de beoefening, aangezien het gewoon de energie terugneemt. Andere cultivatievormen eindigen in feite op het moment dat de oefeningen gedaan zijn. Ons cultivatiesysteem gaat echter door met jou te verfijnen en ook wanneer je stopt met de bewegingen gaat het door met jou te verfijnen. De beoefening kan dus niet beëindigd worden. Zelfs als je de Falun zou willen laten stoppen met draaien, zou je het niet kunnen. Als ik het op een dieper niveau zou bespreken zou je het niet begrijpen. Als je het zou kunnen laten stoppen met draaien, zou ik ook moeten stoppen en zou je mij kunnen stoppen?

 

Vraag: Kunnen we Jieyin (samenvoegen van de handen) en Shuang Shou Heshi (tegen elkaar plaatsen van de handen) als een staande houding oefening beoefenen?

Antwoord: De eerste oefening - “Boeddha die duizend handen toont” - kan niet gedaan worden als een staande houding oefening. Als je te veel kracht gebruikt bij het strekken, zul je problemen krijgen.

 

Vraag: Is het vereist dat de oksels hol gehouden worden tijdens de oefening? Tijdens de eerste oefening voelen mijn oksels gespannen. Wat gebeurt er?

Antwoord: Heb je een ziekte? Tijdens het beginstadium, wanneer je lichaam wordt aangepast, zou je verschillende verschijnselen kunnen ervaren. Je zult enkele symptomen hebben, maar ze worden niet veroorzaakt door de oefeningen te doen.

 

Vraag: Kunnen mensen die de lezingen van Meester Li niet bijgewoond hebben samen met andere studenten oefenen in het park?

Antwoord: Ja. En elke student kan anderen leren hoe men de oefeningen moet doen. Wanneer studenten de oefeningen aan anderen leren, is het niet zoals ik jullie hier onderwezen heb. Ik pas jullie lichaam direct aan. Maar er zijn mensen die een Falun verkrijgen zodra ze beginnen te oefenen, omdat zich achter elke student mijn Wetslichamen bevinden die direct deze zaken kunnen regelen. Dit hangt allemaal af van hun voorbestemde relatie. Als hun voorbestemde relatie sterk is, kunnen ze meteen een Falun krijgen; als hun voorbestemde relatie niet zo sterk is, kan men door een tijd te beoefenen het draaiende mechanisme zelf ontwikkelen. Door verdere oefening zal men in staat zijn het draaiende mechanisme tot een Falun te ontwikkelen.

 

Vraag: Wat is de betekenis van de handbewegingen in de rustige oefening “Versterken van de Goddelijke Krachten”?

Antwoord: Onze taal kan het niet uitleggen. Iedere handbeweging bevat een rijkdom aan betekenis. In het algemeen, zegt het, “Ik zal beginnen de oefeningen te doen en de Wet van Boeddha te beoefenen. Ik zal mijn lichaam bijstellen en de staat van cultivatie binnentreden.”

 

Vraag: Is het waar dat wanneer we door cultivatie de staat van “Melk Wit Lichaam” bereiken, alle poriën geopend zijn en er lichaamsademing wordt gevormd?

Antwoord: Probeer het allemaal te voelen: jullie hebben dit niveau reeds overstegen. Om jullie lichamen aan te passen tot de staat van “Melk Wit Lichaam”, moest ik gedurende meer dan 10 uren over de Fa onderrichten, en niet minder. We brengen jullie onmiddellijk naar een stadium dat je, mocht je andere cultivatiemethoden beoefenen, zou bereiken na decennia, of langer. Omdat deze stap geen inborstvereisten heeft en het helemaal in overeenstemming met het vermogen van de Meester wordt gedaan, is dat niveau reeds voorbij, voordat je het zelfs maar gevoeld hebt,. Misschien heeft het slechts enkele uren geduurd. Op een dag, ben je misschien erg gevoelig, maar een korte tijd later ben je niet zo gevoelig. In feite, werd net een belangrijk niveau overstegen. Met andere cultivatiemethoden zou je echter een jaar of langer in deze staat blijven. In feite zijn dat allemaal dingen van een lager niveau.

 

Vraag: Is het OK als we denken aan de verscheidene bewegingen van Falun Gong terwijl we in de bus zitten of in de rij staan?

Antwoord: Onze oefeningen vereisen geen sturing met gedachten, noch een specifieke tijdsduur voor de dagelijkse oefening. Ongetwijfeld, hoe langer je oefent hoe beter. Maar wanneer je niet oefent, verfijnt het jou. Maar, dit gezegd zijnde, tijdens het beginstadium, is het beter meer te oefenen om het te versterken. Sommige studenten merken dat wanneer zij op zakenreis gaan voor een paar maanden, zij geen tijd hebben om te oefenen en toch heeft dat geen enkele invloed. De Falun draait nog steeds nadat zij terugkomen omdat het nooit stopt. Zolang je jezelf in je hart als een beoefenaar beschouwt en goed je inborst bewaakt, zal het blijven functioneren. Maar er is één ding: als je niet oefent en je jezelf als een gewoon persoon gedraagt, zal het oplossen.

 

Vraag: Kunnen Falun Gong en Tantrisme samen beoefend worden?

Antwoord: Tantrisme gebruikt ook een Falun, maar het kan niet samen met onze cultivatiemethode beoefend worden. Als je Tantrisme gecultiveerd hebt en de Falun ervan is reeds gevormd, kun je doorgaan Tantrisme te beoefenen omdat Tantrisme eveneens een orthodoxe cultivatiewijze is. Ze kunnen echter niet tegelijkertijd beoefend worden. De Falun van het Tantrisme cultiveert het middenkanaal en draait horizontaal. Die Falun verschilt van de onze en heeft mantra’s op het wiel. Onze Falun wordt verticaal geplaatst in de onderbuik met de platte zijde naar buiten gericht. Met de beperkte ruimte in de onderbuik, bestrijkt mijn Falun op zichzelf al die hele plaats. Als er nog een geplaatst wordt, zullen de zaken verward raken.

 

Vraag: Kunnen we andere cultivatiesystemen van de Boeddha School beoefenen terwijl we Falun Gong beoefenen? Kunnen we naar de tapes luisteren die de naam van Bodhisattva Avalokitesvara reciteren? Kunnen leken-boeddhisten de geschriften reciteren nadat ze Falun Gong geleerd hebben? Kunnen we tegelijkertijd andere oefeningen doen?

Antwoord: Ik denk van niet. Iedere methode is een cultivatiewijze. Als je werkelijk wilt cultiveren en niet alleen maar ziektes genezen of de gezondheid verbeteren, moet je je toeleggen op één enkele cultivatiewijze. Dit is een ernstige zaak. Cultivatie naar hogere niveaus vereist dat men blijft cultiveren in één cultivatiewijze. Dit is een absolute waarheid. Zelfs de verschillende cultivatiewijzen in de Boeddha School kunnen niet gemengd worden. De cultivatie waar wij over spreken is van een hoog niveau en is gedurende vele, vele eeuwen overgeleverd. Afgaan op wat je voelt werkt niet. Vanuit een andere dimensie gezien, is het transformatieproces buitengewoon diepgaand en complex. Wanneer je er één van de onderdelen uit neemt en vervangt door iets anders, zal het, net als een precisie-instrument, onmiddellijk stuk zijn. Hetzelfde geldt voor cultivatie: er moet niets bijgemengd worden. Het zal onvermijdelijk verkeerd lopen als je het vermengt. Hetzelfde geldt voor alle cultivatiewijzen. Als je wilt cultiveren, moet je je richten op slechts één enkele cultivatiewijze. Je zult helemaal niet in staat zijn te cultiveren als je het anders doet. De uitspraak “het beste nemen van elke school” is alleen van toepassing op het niveau van ziektes genezen en de gezondheid verbeteren. Het zal je niet naar een hoger niveau brengen.

 

Vraag: Zal er wederzijdse verstoring optreden als we oefenen met mensen die andere cultivatiewijzen beoefenen?

Antwoord: Ongeacht welke soort cultivatie iemand anders beoefent, van de Taoïstische School, een Supernomale School of een Boeddha School, zolang het rechtschapen is, heeft het helemaal geen invloed op ons. Jullie zullen hem ook niet verstoren. Het strekt hem ten voordeel als hij in jullie omgeving oefent. De Falun is een intelligent wezen en cultiveert geen elixer, het kan anderen dus spontaan helpen.

 

Vraag: Kunnen we andere qigongmeesters vragen onze lichamen aan te passen? Zal het enige invloed hebben als we naar de lezingen van andere qigongmeesters luisteren?

Antwoord: Ik geloof dat je na deze klas zult voelen welke staat je lichaam bereikt heeft. Na een tijdje, is het niet toegestaan dat je ziektes hebt. Indien er toch weer problemen komen, voelen ze misschien aan als een verkoudheid of maagpijn, maar in feite zijn ze niet meer hetzelfde. In plaats daarvan zijn het beproevingen en tests. Als je andere qigongmeesters zoekt, betekent het dat je niet begrijpt of gelooft wat ik heb gezegd. Als je de mentaliteit van nastreven hebt, zul je slechte boodschappen aantrekken, die je cultivatie zullen verstoren. Als de cultivatie-energie van die qigongmeester van bezetenheid door geesten komt, kan het erop uitdraaien dat je die wezens aantrekt. Hetzelfde geldt voor het luisteren naar lezingen: Betekent “het verlangen om te luisteren” niet dat je iets nastreeft? Je moet hier zelf toe verlicht raken. Dit is een kwestie van inborst en ik ga niet tussenbeide komen. Als hij spreekt over principes op zeer hoog niveau, of inborstkwesties, is het misschien OK. Maar je woonde mijn lessen bij en je lichaam werd met grote inspanning bijgesteld. Oorspronkelijk, waren de boodschappen van andere praktijken in je lichaam erg verward, wat het lichaam in een staat van wanorde bracht. Nu is alles bijgesteld tot de beste staat waarbij het slechte verwijderd werd en het goede behouden. Natuurlijk heb ik er geen bezwaar tegen dat je andere cultivatiemethoden leert. Als je vindt dat Falun Gong niet goed is, kun je andere cultivatiemethoden leren. Maar ik geloof dat het niet goed voor je is als je teveel verschillende dingen leert. Je hebt de Grote Wet gecultiveerd en de Wetslichamen staan vlak naast je. Je hebt dingen van een hoger niveau verworven en nu wil je opnieuw gaan zoeken??

 

Vraag: Als we Falun Gong beoefenen kunnen we dan nog andere methoden leren, zoals massage, zelfverdediging, Één-Vinger Zen, Taichi, enzovoort? Als we deze dingen niet beoefenen maar gewoon boeken lezen die ermee te maken hebben, zal dat enige invloed hebben?

Antwoord: Het is OK om massage en zelfverdediging te leren, maar wanneer je dat agressieve gevoel krijgt, zul je je ongemakkelijk voelen. Één-Vinger Zen en Taichi worden geclassificeerd als qigong. Als je die dingen beoefent, zul je dingen toevoegen en mijn substanties die in je lichaam bestaan onzuiver maken. Het is OK als je boeken leest die over inborst spreken. Maar sommige auteurs trekken conclusies voordat zij het zelf helemaal uitgevist hebben en dat zal je gedachten in verwarring brengen.

 

Vraag: Wanneer ik “Het Wiel voor het Hoofd houden” doe, raken mijn handen elkaar op bepaalde momenten. Is dat OK?

Antwoord: Laat de handen elkaar niet raken. Je moet een kleine afstand houden. Als de handen elkaar raken, zal de energie op de handen terugkeren in het lichaam.

 

Vraag: Als we de armen niet meer omhoog kunnen houden tijdens de tweede oefening, kunnen we ze dan naar beneden laten en dan doorgaan met de oefening?

Antwoord: Cultivatie is moeilijk. Het werkt niet als je ze naar beneden brengt zodra je je moe voelt. De richtlijn is: hoe langer hoe beter. Je moet het echter doen in overeenstemming met je eigen vermogen.

 

Vraag: Waarom is het linkerbeen onder het rechter in de lotuspositie voor vrouwen?

Antwoord: Omdat onze cultivatie een essentiële factor in aanmerking neemt: het vrouwelijk lichaam is verschillend van het mannelijk lichaam, dus moet cultivatie in overeenstemming zijn met de vrouwelijke lichaamsbouw als een vrouw haar oorspronkelijk lichaam wenst te gebruiken om zichzelf te transformeren. Voor vrouwen is het gewoonlijk het linkerbeen dat het rechter ondersteunt, wat overeenkomt met haar gestel. Mannen doen het tegenovergestelde aangezien hun essentiële natuur verschillend is.

 

Vraag: Is het OK om naar cassettes of muziek te luisteren of de verzen te reciteren terwijl we de oefeningen doen?

Antwoord: Als het fatsoenlijke Boeddha School muziek is, kun je luisteren. Maar in echte cultivatie wil je geen muziek, aangezien het vermogen om stilte te bereiken belangrijk is. Wanneer we luisteren naar muziek dan is dat om talloze gedachten te vervangen door slechts één enkele.

 

Vraag: Moeten we ontspannen, of kracht gebruiken wanneer we “Het doordringen van de twee Kosmische Uitersten” beoefenen?

Antwoord: “Het doordringen van de twee Kosmische Uitersten” vereist dat je natuurlijk en ontspannen rechtstaat, in tegenstelling tot de eerste oefening. Al de andere oefeningen vereisen dat je lichaam ontspannen is, wat verschillend is van de eerste.

 

3 - Cultivatie van inborst

 

Vraag: Ik wil voldoen aan de standaard van Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid. Maar gisteren droomde ik dat ik erg bitter met iemand aan het redetwisten was, ik trachtte het te verdragen, maar faalde. Was dat bedoeld om mij te helpen mijn inborst te verbeteren?

Antwoord: Dat was het zeker. Ik heb je verteld wat dromen zijn, denk er dus over na en kom tot jouw eigen begrip. De dingen die je zullen helpen om je inborst te verbeteren komen plotseling en onverwachts. Ze wachten niet totdat je mentaal voorbereid bent om ze te verwelkomen. Om te achterhalen of iemand goed of slecht is, moet je hem testen wanneer hij niet mentaal voorbereid is.

 

Vraag: Betekent “Verdraagzaamheid” uit Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid in Falun Gong dat we alles zouden moeten tolereren, ongeacht of het correct is of niet?

Antwoord: De “Verdraagzaamheid” waar ik over praat verwijst naar het verbeteren van inborst in het licht van je eigen persoonlijke belangen en al die gehechtheden die je niet wilt laten gaan. In feite, is “Verdraagzaamheid” geen slecht iets, zelfs voor gewone mensen. Laat me je een verhaal vertellen. Han Xin was een grote hooggeplaatste generaal die sinds zijn jeugd van gevechtskunst hield. In die tijd, hielden mensen die gevechtskunsten leerden ervan een zwaard bij zich te dragen. Toen Han Xin over straat liep, kwam er een schurk naar hem toe en daagde hem uit: “Waarvoor draag je dat zwaard? Durf jij mensen te doden? Als je dat durft, dood mij dan eerst.” Terwijl hij praatte, stak hij zijn nek uit. Hij zei, “Als je mij niet durft te doden, kruip dan tussen mijn benen door!” Han Xin kroop toen tussen zijn benen door. Hij was er werkelijk toe in staat om “Verdraagzaamheid” te beoefenen. Sommige mensen beschouwen verdraagzaamheid als zwakte, alsof het betekent dat er gemakkelijk met je gesold kan worden. De waarheid is dat mensen die verdraagzaamheid kunnen beoefenen een sterke wil hebben. Wat betreft de juistheid of onjuistheid van de dingen, je moet kijken of ze werkelijk voldoen aan het principe van het universum. Je kunt denken dat je niet in de fout bent in een bepaald voorval en dat het die andere persoon is die je van streek heeft gebracht, maar in feite kun je het niet zeker weten. Je zult zeggen, “Ik weet het, ik weet het. Het is gewoon over iets triviaals.” Maar waar ik van spreek is een ander principe, dat niet gezien kan worden in deze materiële dimensie. Om het als een grap te vertellen: misschien was je anderen iets schuldig in jouw vorige levens, kun je in dat geval zeggen of het juist of fout is? We moeten dus verdraagzaam zijn. Kun je eerst anderen overstuur doen raken en beledigen en vervolgens verdraagzaamheid beoefenen? Je zou niet alleen verdraagzaam moeten zijn ten opzichte van die mensen die jou werkelijk van streek hebben gemaakt, maar ook dankbaar. Veronderstel dat iemand op je vloekt en je er dan de schuld voor geeft in het bijzijn van de leraar, wel, dan zou je in je hart “dank je wel” moeten zeggen. Misschien denk je, “Zou ik niet Ah Q (een dwaas karakter uit een Chinese roman) worden?” Dat is jouw mening. Als je anders met dit incident omgaat dan hij, dan heb je je inborst verbeterd. Hij wint in deze materiële dimensie, maar in een andere dimensie geeft hij dingen weg aan jou, is het niet? Je inborst is verbeterd en er is zwarte substantie getransformeerd. Je hebt op drie manieren gewonnen. Waarom hem niet dankbaar zijn? Dit is moeilijk te begrijpen vanuit het standpunt van gewone mensen, maar ik houd geen lezing voor gewone mensen. Ik geef een lezing aan cultivatiebeoefenaars.

 

Vraag: Mensen die niet bezeten zijn door geesten kunnen hun inborst verbeteren om bezetenheid te vermijden. Wat als iemand al bezeten is? Hoe kan hij ervan af raken?

Antwoord: Eén rechtschapen gedachte zal honderd kwaden bedwingen. Je hebt vandaag de Grote Wet ontvangen. Van nu af aan, zelfs als bezittende geesten je voordelen brengen, zou je het niet moeten accepteren. Wanneer ze je geld, roem en persoonlijk gewin brengen voel je je gelukkig en denkt “zie hoe vaardig ik ben,” en je pronkt in het bijzijn van anderen. Wanneer je je vervolgens niet goed voelt, wil je niet met die dingen leven en zoek je de meester om je te behandelen. Hoe komt het dat je je niet goed gedraagt wanneer ze je goede dingen blijven geven? Dan kunnen we dit probleem niet voor jou afhandelen omdat je alle voordelen geaccepteerd hebt die ze je gebracht hebben. Het werkt niet als je alleen maar voordeel wil hebben. Je zou er niets van moeten willen, zelfs de goede dingen die ze je brengen en [je zou] gewoon moeten cultiveren volgens de methode die je meester je heeft onderwezen. Wanneer je erin slaagt rechtschapen te zijn en je geest standvastig is, dan zullen ze bang worden. Wanneer je de goede dingen niet accepteert die ze je brengen is het voor hen tijd om te vertrekken. Als ze toch blijven is dat een slechte daad en op dat punt zal ik tussenbeide komen en het afhandelen. Met één beweging van mijn hand zullen ze spoorloos verdwenen zijn. Maar het zal niet werken als je de voordelen wenst te hebben die ze je brengen.

 

Vraag: Zullen mensen bezeten raken door in het park te oefenen?

Antwoord: Ik heb het vaak gezegd: Wij cultiveren een rechtschapen Wet en één rechtschapen geest zal honderd kwade dingen bedwingen! In rechtschapen cultivatie is de geest zuiver, dus kan er zich niets aan jou vasthechten. De Falun is iets ongelofelijks. Niet alleen zijn kwaadaardige dingen niet in staat zich aan jou te hechten, ze zijn bang wanneer ze in je buurt zijn. Als je het niet gelooft, kun je oefenen op andere plaatsen. Zij vrezen je allemaal. Als ik je zou vertellen hoeveel bezitnemende geesten er daarbuiten zijn, zouden jullie allemaal bang zijn. Vele mensen zijn bezeten door geesten. Nadat ze hun doel van het genezen van ziektes en het verbeteren van de gezondheid hebben bereikt, gaan ze door met oefenen. Wat hopen ze te bereiken? Ze brengen deze problemen dus over zich wanneer hun geest niet oprecht is. Desalniettemin zouden we hen niet de schuld moeten geven, aangezien zij de principes niet kennen. Eén van de doelen die ik had toen ik in de openbaarheid trad was om deze verkeerde dingen te helpen corrigeren.

 

Vraag: Welke supernormale vermogens zullen in de toekomst ontwikkeld worden?

Antwoord: Ik wil er niet over praten. Omdat elk individu zijn eigen set van omstandigheden heeft, is het erg moeilijk te zeggen. Verschillende vaardigheden zullen ontwikkeld worden op verschillende niveaus. De beslissende factor is je inborst op elk niveau. Als je een bepaald aspect van je gehechtheden hebt losgelaten, dan kan er een supernormaal vermogen van die soort ontwikkeld worden. Dat supernormaal vermogen zal echter in zijn beginstadium zijn en zal dus niet erg krachtig zijn. Wanneer je inborst geen erg hoog niveau heeft bereikt, kunnen je geen vermogens gegeven worden. In onze klas hebben enkele individuen echter behoorlijk goede aangeboren kwaliteit. Sommigen hebben een wandelvaardigheid ontwikkeld die hen afschermt van regen en sommigen hebben ook de supernormale vaardigheid van telekinese ontwikkeld.

 

Vraag: Verwijst “cultiveren van inborst” of “het kwijtraken van alle gehechtheden” naar de “leegheid” van de Boeddha School en de “nietsheid” van de Taoïstische School?

Antwoord: De “inborst” of “deugd” waar wij over praten zit niet in de “leegheid” van de Boeddha School of de “nietsheid” van de Taoïstische School. Integendeel, de leegheid van de Boeddha School en de nietsheid van de Taoïstische School maken deel uit van onze “inborst”.

 

Vraag: Zal een Boeddha altijd een Boeddha blijven?

Antwoord: Nadat je de Tao bereikt hebt door cultivatiebeoefening, nadat je verlicht bent geworden, ben je een verlicht wezen, dat wil zeggen een wezen van hogere niveaus. Maar het is niet gegarandeerd dat je je nooit zult misdragen. Natuurlijk, zul je normaal gesproken geen verkeerde dingen doen op dat niveau omdat je de waarheid gezien hebt. Maar als je jezelf niet goed gedraagt, zul je even goed naar beneden vallen. Als je altijd goede dingen doet, zul je voor altijd daarboven blijven.

 

Vraag: Wat is een persoon met “grootse aangeboren kwaliteit”?

Antwoord: De bepalende factoren zijn als volgt: 1. De persoon heeft een goede aangeboren kwaliteit. 2. Zijn verlichtingskwaliteit is opmerkelijk. 3. Zijn vermogen om dingen te verdragen is uitstekend. 4. Hij heeft weinig gehechtheden en neemt te wereldse zaken licht op. Dat is grootse aangeboren kwaliteit hebben. Een dergelijk persoon is moeilijk te vinden.

 

Vraag: Kunnen mensen zonder goede aangeboren kwaliteit cultivatie-energie ontwikkelen als ze Falun Gong beoefenen?

Antwoord: Mensen zonder goede aangeboren kwaliteit kunnen ook cultivatie-energie ontwikkelen omdat iedereen een hoeveelheid deugd draagt. Het is onmogelijk geen deugd te hebben. Niemand is zo. Zelfs als je de witte substantie niet hebt, heb je nog altijd de zwarte substantie en door cultivatiebeoefening kan die getransformeerd worden in de witte substantie. Het is gewoon een extra stap. Wanneer je ontberingen ondergaan hebt gedurende de cultivatiebeoefening, je inborst verbeterd hebt en opofferingen gedaan hebt, zul je cultivatie-energie verworven hebben. Cultivatiebeoefening is de eerste vereiste. Het zijn de Wetslichamen van de meester die het transformeren in cultivatie-energie.

 

Vraag: Wanneer iemand geboren wordt, is zijn gehele leven al gearrangeerd. Maakt hard werken enig verschil?

Antwoord: Natuurlijk doet het dat. Je harde werken is eveneens iets dat gearrangeerd is, dus je kunt niet anders dan hard werken. Je bent een gewoon persoon, belangrijke dingen kunnen niet veranderd worden.

 

Vraag: Als het hemelse oog niet geopend is, hoe kunnen we dan zeggen of de boodschappen die we ontvangen goed of kwaad zijn?

Antwoord: Het is moeilijk dat op jezelf te doen. Veel problemen zijn in je cultivatieproces geplaatst om je inborst te testen. De bescherming die jou door mijn Wetslichaam wordt verstrekt is ter voorkoming van levensbedreigend gevaar. Het zou kunnen dat het Wetslichaam geen zorg draagt voor bepaalde problemen die door jou overwonnen, opgelost en begrepen moeten worden. Soms wanneer kwaadaardige boodschappen komen, kunnen ze je vertellen wat de lottonummers zijn, maar de nummers zouden onjuist kunnen zijn, of ze zouden je andere dingen kunnen vertellen, wat dient om te zien hoe je ermee omgaat. Wanneer je geest oprecht is, kunnen kwaadaardige dingen niet binnendringen. Zolang je je inborst goed bewaakt, zullen er geen problemen zijn.

 

Vraag: Kunnen we oefenen wanneer we emotioneel van streek zijn?

Antwoord: Wanneer je slecht gehumeurd bent, is het moeilijk voor je om neer te zitten en stil te worden. Gedachten aan slechte dingen zullen wild door je geest rennen. Wanneer we de oefeningen doen bestaan er boodschappen en wanneer je aan slechte dingen denkt, dan zullen deze dingen binnenkomen wanneer je de oefeningen aan het doen bent en je zult er voor jezelf een kwaadaardige beoefening van gemaakt hebben. De oefeningen die je doet zouden je onderwezen kunnen zijn door Yan Xin, door een grote meester, of door een levende Boeddha van het Tantrisme, maar als je hun inborstvereisten niet strikt volgt, is wat je beoefent niet hun cultivatiewijze, ook al waren zij degenen die je onderwezen. Laten we er allemaal over denken: als je de staande oefening doet en je je erg vermoeid voelt, maar je geest is nog steeds actief en denkt: “Waarom is die en die in mijn bedrijf zo gemeen? Waarom heeft hij mij gerapporteerd? Wat kan ik doen om opslag te krijgen? De prijzen gaan omhoog. Ik zou meer moeten kopen.” Ben je dan niet door je eigen toedoen onbewust en onwetend een kwaadaardige wijze aan het beoefenen? Daarom, als je in emotionele moeilijkheden zit, is het beter niet te oefenen.

 

Vraag: Wat is de standaard voor “extreem hoge inborst”?

Antwoord: Inborst komt van cultivatiebeoefening en heeft geen vaste standaard. Het hangt allemaal van jezelf af om dit te begrijpen. Nu, als je erop staat dat inborst een standaard heeft, dan is het dit: wanneer er iets voorvalt, zou je moeten proberen te denken, “Als het een verlicht persoon was die hiervoor stond, wat zou hij doen?” Voorbeeldige mensen zijn, natuurlijk, buitengewoon, maar zij zijn nog altijd voorbeelden voor gewone mensen.

 

Vraag: We zouden geen achterdochtige houding moeten hebben ten opzichte van iedere toespraak of rede gegeven door andere qigongmeesters. Maar wanneer we tegen oplichters aanlopen die mensen misleiden voor geld, wat zouden we dan moeten doen?

Antwoord: Misschien kom je er geen tegen. Eerst zou je moeten bekijken wat ze zeggen, oordeel dan zelf of het misleidend is. Om te oordelen of een qigongmeester eerlijk is of niet, kun je kijken naar zijn inborst. Hoe hoog de inborst van die persoon is, zo hoog is ook zijn cultivatie-energie.

 

Vraag: Hoe elimineren we karma of, zoals het Boeddhisme het noemt, karmische schuld?

Antwoord: Cultivatiebeoefening zelf is een vorm van elimineren van karma. De beste manier is je inborst te verbeteren, want dat kan de zwarte substantie in de witte substantie, deugd, transformeren en dan zal deugd getransformeerd worden in cultivatie-energie.

 

Vraag: Zijn er voorschriften die we moeten volgen als we Falun Gong beoefenen?

Antwoord: Het merendeel van wat verboden is in het Boeddhisme mogen wij ook niet doen, maar wij hebben een andere invalshoek. Wij zijn geen monniken of nonnen en we leven onder gewone mensen, dus daarom is het anders. Voor sommige dingen volstaat het om ze gewoon licht op te nemen. Natuurlijk, als je energiepotentie blijft groeien en je extreem hoge niveaus bereikt, zal wat van je inborst wordt vereist ook uitermate hoog zijn.

 

4 - Het hemelse oog

 

Vraag: Toen de meester zijn lezing gaf, zag ik een één meter hoge gouden halo boven zijn hoofd en er waren vele gouden halo’s ter grootte van zijn hoofd achter hem.

Antwoord: Het hemelse oog van deze persoon heeft een hoog niveau bereikt.

 

Vraag: Ik zag goudkleurig licht vermengd in de wijn uitgespuwd door de discipelen van de meester toen ze mensen behandelden.

Antwoord: Ik zeg dat deze persoon behoorlijk goed gecultiveerd heeft. Hij kon de uitgestraalde supernormale vermogens zien.

 

Vraag: Zal het enige invloed op een kind hebben wanneer zijn hemelse oog geopend is? Laat een geopend hemelse oog energie vrij?

Antwoord: Het is zeer gemakkelijk voor kinderen onder de leeftijd van zes jaar om hun hemelse oog te openen. Als kinderen niet oefenen, zal het openen van hun hemelse oog resulteren in het lekken van energie. Maar, iemand in de familie moet cultivatie beoefenen. Het beste is hem één keer per dag door zijn hemelse oog te laten kijken, om te voorkomen dat het sluit en tevens om te voorkomen dat er teveel weglekt. Het is het beste voor jonge kinderen om zelf cultivatie te beoefenen. Hoe meer ze het hemelse oog gebruiken, hoe meer energie weg zal lekken. Waar het invloed op heeft is niet hun fysieke lichaam maar hun meest fundamentele dingen. Maar als de dingen van het kind goed behouden blijven, zal er geen enkele invloed zijn. Waar ik zojuist over praatte heeft betrekking op jonge kinderen, niet op volwassenen. Sommige mensen hebben hun hemelse oog helemaal open en zijn niet bang voor het weglekken van energie, maar ze kunnen geen dingen zien op een erg hoog niveau. Tegelijkertijd kunnen sommige anderen zeer hoge niveaus zien en wanneer ze dingen zien, wordt de energie geleverd door Wetslichamen of een hogere meester en dat is geen probleem.

 

Vraag: Ik zag een gouden gloed op het lichaam van de meester evenals op de schaduw van de meester, maar ze verdwenen in een oogopslag. Wat gebeurde er?

Antwoord: Dat is mijn Wetslichaam. Terwijl ik hier spreek heb ik een energiekolom boven op mijn hoofd, wat de situatie is voor het niveau waar ik op ben. Het verdween nadat je met je ogen knipperde omdat je niet wist hoe je je hemelse oog moest gebruiken. Je gebruikte je vleselijke ogen.

 

Vraag: Hoe passen we onze supernormale vermogens toe?

Antwoord: Ik denk dat het een probleem zou zijn, mocht je deze vermogens toepassen op militaire wetenschap, andere hoge technologie of spionage. Ons universum heeft een karakteristiek. Als het gebruik voldoet aan die karakteristiek, werken de vermogens; als het niet voldoet, werken ze niet. Zelfs wanneer een persoon [met deze vermogens] wordt gevraagd goede dingen te doen, zal hij er niet toe in staat zijn enige verandering teweeg te brengen op hoge niveaus. Het enige wat hij zou kunnen doen is ze waarnemen of ze voelen. Het brengt niet veel schade aan de normale ontwikkeling van de samenleving als de persoon alleen kleinere vermogens gebruikt. Als hij bepaalde dingen wil veranderen, wanneer het op echt enorme dingen aankomt, dan heeft hij niets te zeggen over of hij al dan niet nodig is om dat te doen, aangezien de ontwikkeling van de maatschappij niet volgens zijn wil verloopt. Hij mag bepaalde dingen willen bereiken, maar de uiteindelijke beslissing is niet aan hem.

 

Vraag: Hoe gaat iemands bewustzijn in en uit het lichaam?

Antwoord: Het bewustzijn waar wij over praten gaat gewoonlijk naar buiten door de kruin van het hoofd. Het is natuurlijk niet beperkt tot die weg, het kan op iedere plaats naar buiten gaan. Het is niet zoals wat gezegd wordt in sommige andere cultivatiepraktijken, dat het door de kruin van het hoofd naar buiten moet gaan. Het kan het lichaam op elke plaats verlaten. Het is hetzelfde wanneer het het lichaam binnentreedt.

 

Vraag: Er is rood licht in het gebied van het hemelse oog met een zwart gat in het midden. Het ontbloeit snel. Wordt mijn hemelse oog geopend? Soms wordt het ook begeleid door sterrenlicht en flitsen.

Antwoord: Wanneer je sterrenlicht ziet, staat het hemelse oog op het punt geopend te worden. Wanneer je flitsen ziet, is het bijna geheel open.

 

Vraag: Ik zag rood en groen gekleurde halo’s op het hoofd en lichaam van de meester. Maar toen ik mijn ogen sloot, kon ik niets zien. Zag ik met perifeer zicht?

Antwoord: Je gebruikte geen perifeer zicht. Je wist gewoon niet hoe je moest zien met je ogen gesloten, dus je kon het alleen doen met je ogen open. Dikwijls weten mensen niet hoe ze hun al geopende hemelse oog moeten gebruiken. Soms zien ze toevallig dingen met open ogen. Maar wanneer ze dingen goed willen bekijken, beginnen ze feitelijk hun ogen te gebruiken en dus verdwijnen de dingen weer. Wanneer je er geen aandacht aan schenkt, zul je ze weer zien.

 

Vraag: Mijn dochter ziet een aantal cirkels in de lucht, maar ze kan het niet duidelijk uitleggen. We vroegen haar het Falun embleem te bekijken en ze zegt dat het dat is. Is haar hemelse oog werkelijk geopend?

Antwoord: Kinderen onder de leeftijd van zes jaar kunnen hun hemelse oog geopend hebben met slechts één blik op ons Falun-embleem. Maar jij [de volwassene] zou dat echter niet moeten doen. Kinderen kunnen het zien.

 

Vraag: Ik weet niet hoe ik het reeds geopende hemelse oog moet gebruiken. Zou de meester het alstublieft willen uitleggen?

Antwoord: Wanneer het hemelse oog volledig geopend is, zul je weten hoe het te gebruiken, zelfs als je dat voorheen niet wist. Wanneer het erg helder is en makkelijk te gebruiken, zullen zelfs degenen die niet wisten hoe het te gebruiken het weten. Zien door het hemelse oog gebeurt onopzettelijk. Wanneer je met een meer aandachtige blik iets wil bekijken, ben je ongemerkt overgeschakeld op je ogen en gebruikte je de optische zenuwen. Daarom kun je er niet meer mee zien.

 

Vraag: Wanneer het hemelse oog geopend is, krijgen we dan het gehele universum te zien?

Antwoord: Er zijn niveaus wat betreft de opening van het hemelse oog. Met andere woorden, hoeveel van de ware staat der dingen je kunt zien, hangt af van je niveau. De opening van je hemelse oog betekent niet dat je alles kunt zien in het universum. Je zult echter geleidelijk je niveau verbeteren door verdere cultivatiebeoefening totdat je de verlichting bereikt. Dan, zul je in staat zijn meer niveaus te zien. Maar zelfs dan, is het niet gegarandeerd dat wat je ziet de waarheid van het gehele universum is. Toen Sakyamuni predikte tijdens zijn leven, was hij zichzelf voortdurend aan het verbeteren, dus iedere keer wanneer hij een nieuw niveau bereikte, ontdekte hij dat wat hij eerder onderwezen had niet definitief was. Zijn onderricht veranderde dan opnieuw op het volgende niveau. Dat was waarom hij uiteindelijk zei, “Er is geen Dharma die definitief is.” Ieder niveau heeft zijn eigen wetten. Het was zelfs voor hem onmogelijk om de waarheid van het gehele universum waar te nemen. Vanuit het standpunt van onze doorsnee mensen, is het idee dat iemand in deze wereld zou kunnen cultiveren tot het niveau van Tathagata ondoorgrondelijk. Ze weten alleen van het niveau van Tathagata en ze weten niet dat er nog hogere niveaus zijn, dus kunnen ze geen dingen van een hogere natuur kennen of accepteren. Tathagata is slechts een zeer laag niveau van de Wet van Boeddha. Dit is wat er gesuggereerd wordt door het gezegde “De Grote Wet is grenzeloos”.

 

Vraag: Bestaan de dingen die we op uw lichaam zien echt?

Antwoord: Natuurlijk bestaan ze echt. Alle dimensies zijn samengesteld uit materie. Alleen is hun structuur anders dan de onze.

 

Vraag: Mijn voorgevoelens over de toekomst komen herhaaldelijk uit.

Antwoord: Dit is het supernormale vermogen van “voorspelling” waar we over gesproken hebben. Het is in feite het lagere niveau van het vermogen om het verleden en de toekomst te kunnen zien. De cultivatie-energie die we cultiveren bestaat in een andere dimensie waar geen concept van tijd en ruimte is. Het blijft hetzelfde, ongeacht hoe groot de afstand of hoe lang de tijd.

 

Vraag: Waarom verschijnen er kleurige mensen, lucht en beelden gedurende de oefening?

Antwoord: Je hemelse oog is geopend, en wat je zag behoort tot een andere dimensie. Die dimensie is gelaagd, dus kun je één van zijn niveaus gezien hebben. Zo prachtig is het.

 

Vraag: Ik hoorde een luid geluid gedurende de oefening en het voelde alsof mijn lichaam opengebarsten was. Ineens begreep ik vele dingen. Waarom?

Antwoord: Voor sommigen is het gemakkelijker om dit te ervaren en het is een proces waarbij een deel van je lichaam explodeert en opent. Je hebt verlichting bereikt in sommige aspecten. Dit is geclassificeerd als geleidelijke verlichting. Wanneer je klaar bent met één cultivatieniveau, zal een deel ervan exploderen en openen. Dit is allemaal heel normaal.

 

Vraag: Soms voel ik dat ik niet kan bewegen. Waarom is dat?

Antwoord: Gedurende het beginstadium van cultivatiebeoefening, zou je plotseling kunnen voelen dat je je hand of een bepaald deel van je lichaam niet kunt bewegen. Waarom is dat? Omdat je een soort supernormaal vermogen hebt verworven dat “bevriezende cultivatie-energie” genoemd wordt. Dit is één van je aangeboren vermogens en is krachtig. Wanneer iemand kwaad gedaan heeft en wegrent, kun je “sta stil” zeggen en hij zal direct als bevroren stilstaan.

 

Vraag: Wanneer kunnen we beginnen behandeling te geven aan anderen? Ik behandelde vroeger ziekten van anderen met enig effect. Als mensen naar me toe komen voor behandeling nadat ik Falun Gong geleerd heb, kan ik ze dan behandelen?

Antwoord: Voor de mensen in deze klas - ongeacht welke soort oefeningen jullie beoefend hebben, hoe lang jullie ze beoefend hebben en of jullie nu wel of niet het niveau bereikt hebben om ziektes te genezen – ik wil niet dat jullie de ziekten van anderen behandelen, aangezien jullie zelf niet eens weten welke staat jullie bereikt hebben. Als je er vroeger toe in staat was enkele mensen te genezen, dan kan dat geweest zijn omdat je rechtschapen gedachten meespeelden of het kan zijn dat een voorbijgaande meester je een handje hielp omdat je een goede daad aan het doen was. Maar, ondanks het feit dat de energie die je ontwikkeld hebt door cultivatiebeoefening je helpt iets te doen, kan het je niet beschermen. Wanneer je iemand een behandeling geeft, ben je in hetzelfde veld als de patiënt. Na verloop van tijd zal de zwarte qi van de patiënt je zieker maken dan hem. Als je de patiënt zou vragen, “Ben je hersteld?” Dan zou hij zeggen, “Een beetje beter.” Wat is dat voor een soort behandeling? Sommige qigongmeesters zeggen, “Kom morgen terug en overmorgen nog een keer. We zullen een aantal behandelingssessies doen.” Hij doet het in “cycli”. Is dit niet misleidend? Zal het niet prachtig zijn als je kunt wachten met het geven van behandelingen totdat je een hoger niveau bereikt hebt? Wie je ook behandelt, hij zal herstellen. Hoe goed zal dat voelen! Als je cultivatie-energie ontwikkeld hebt op een niet zo laag niveau en als het absoluut noodzakelijk is dat je een behandeling geeft, dan zal ik je handen openen en je vermogens om te genezen naar buiten brengen. Maar als je naar hogere niveaus moet cultiveren, denk ik dat je beter wegblijft van dergelijke dingen. Om de Grote Wet te promoten en deel te nemen aan enkele activiteiten in de maatschappij geven sommige van mijn discipelen behandelingen; zij staan aan mijn zijde en zijn door mij opgeleid, dus zijn zij beschermd en zullen er geen problemen zijn.

 

Vraag: Kunnen we het anderen vertellen als we supernormale vermogens ontwikkeld hebben?

Antwoord: Het is geen probleem als je het anderen vertelt die Falun Gong beoefenen, vooropgesteld dat je bescheiden bent. De reden dat jullie allemaal samen oefenen is dat je ervaringen kunt uitwisselen en over dingen kunt praten. Natuurlijk, als je mensen van buitenaf tegenkomt die supernormale vermogens bezitten, kun je ze het vertellen. Het doet er niet veel toe, zolang je er niet over opschept. Als je wilt opscheppen over hoe vaardig je bent, zullen er problemen verschijnen. Als je voor lange tijd opgeschept hebt, zullen je vermogens verdwijnen. Maar als je in plaats daarvan enkel over qigongfenomenen wilt praten en dingen wilt bediscussiëren en als je er geen ongepaste persoonlijke gedachten ingemengd hebt, dan zou ik zeggen dat het geen probleem is.

 

Vraag: Boeddhisten spreken over “leegheid” en Taoïsten spreken over “nietsheid”. Hoe zouden wij het moeten verwoorden?

Antwoord: De Boeddhistische “leegheid” en de Taoïstische “nietsheid” zijn eigen aan hun cultivatiemethoden. Natuurlijk, ook wij moeten dat niveau bereiken. Wij praten over het opzettelijk cultiveren en het onopzettelijk verwerven van cultivatie-energie. We cultiveren onze inborst en ontdoen ons van onze gehechtheden, dus het eindresultaat is evenzo leegheid en nietsheid. Maar we leggen er geen bijzondere nadruk op. Omdat jullie leven in de materiële wereld, moet je de kost verdienen en werken. Je moet dingen doen. Dingen doen brengt onvermijdelijk de vraag met zich mee of wat je doet een goed of slecht iets is. Wat moeten we doen? Wat we cultiveren is inborst - het meest opvallende kenmerk van onze methode. Zolang je gedachten rechtschapen zijn en de dingen die je doet aan onze vereisten voldoen, zullen er geen probleem zijn met je inborst.

 

Vraag: Hoe voelen we de ontwikkeling van onze supernormale vermogens?

Antwoord: Als je gedurende het beginstadium van cultivatiebeoefening supernormale vermogens ontwikkelt, zul je dat kunnen voelen. Als je nog geen supernormale vermogens ontwikkeld hebt, maar je lichaam gevoelig is, dan is er een kans dat je het zal kunnen voelen. Als geen van beiden het geval is, dan is het voor jou onmogelijk om het te zeggen. Het enige dat je kunt doen is doorgaan met cultiveren zonder je ervan bewust te zijn. 60 tot 70 procent van onze studenten hebben een geopend hemels oog. Ik weet dat ze kunnen zien. Alhoewel ze niets zeggen, observeren ze de dingen met hun ogen wijd open. Waarom vraag ik je samen te oefenen? Ik wil dat je ervaringen uitwisselt en onderling discussieert binnen de groep. Maar om verantwoordelijk te zijn ten opzichte van deze cultivatiemethode, zou je niet al te losjes moeten praten buiten de groep. Uitwisseling onder elkaar en samen verbeteren is goed.

 

Vraag: Hoe ziet een Wetslichaam eruit? Heb ik Wetslichamen?

Antwoord: Het Wetslichaam van een persoon ziet er hetzelfde uit als de persoon. Je hebt op dit moment geen Wetslichamen. Wanneer je cultivatiebeoefening een zeker niveau bereikt heeft, zul je de wereldse Wet cultivatie afgerond hebben en een extreem hoog niveau binnengaan. Alleen dan zul je Wetslichamen ontwikkelen.

 

Vraag: Hoelang zullen de Wetslichamen van de meester ons nog volgen nadat de klas beëindigd is?

Antwoord: Wanneer een student plotseling hogere dingen begint te cultiveren betekent dit een groot keerpunt voor hem. Ik verwijs niet naar de verandering van zijn denken, maar van zijn gehele persoon. Daarom wordt het gevaarlijk wanneer een gewoon persoon krijgt wat hij niet had moeten krijgen als een gewoon persoon en zijn leven zal in gevaar zijn. Mijn Wetslichamen moeten hem bescherming geven. Als ik dit niet kon doen en toch de Wet zou verspreiden, zou dat hetzelfde zijn als mensen schaden. Vele qigongmeesters zijn bang om cultivatie te onderwijzen en dit te doen omdat zij de verantwoordelijkheid die het meebrengt niet kunnen nemen. Mijn Wetslichamen zullen je beschermen totdat je de verlichting hebt bereikt. Als je echter halverwege stopt, zullen de Wetslichamen je uit eigen beweging verlaten.

 

Vraag: De meester zegt: “Mensen met een gemiddelde aangeboren kwaliteit cultiveren niet door oefeningen, maar door inborst.” Is het correct te zeggen dat men, zolang men een erg goede inborst heeft, de Juiste Vrucht kan bereiken zonder de oefeningen te doen?

Antwoord: Theoretisch is het correct. Zolang je je inborst cultiveert, kan deugd getransformeerd worden in cultivatie-energie. Maar je moet jezelf als een cultivatiebeoefenaar beschouwen. Als je dat niet doet is het enige wat je kunt bereiken voortdurende opbouw van deugd. Je zou in staat kunnen zijn een grote hoeveelheid deugd te verzamelen - deugd verzamelen door vol te houden een rechtschapen persoon te zijn. In dat geval zou je, zelfs als je jezelf als cultivatiebeoefenaar zou beschouwen, niet in staat zijn verder te gaan, omdat je de Wet van hogere niveaus niet geleerd zou hebben. Zoals je weet heb ik vele dingen onthuld. Zonder de bescherming van de meester is het zeer moeilijk om naar hogere niveaus te cultiveren. Het zou onmogelijk voor je zijn om zelfs maar voor één dag op een hoger niveau te cultiveren. Verlichting bereiken is dus niet zo gemakkelijk. Maar nadat je inborst verbeterd is, kun je je vereenzelvigen met de karakteristiek van het universum.

 

Vraag: Wat is het principe achter behandeling op afstand?

Antwoord: Het is erg eenvoudig. Het universum kan uitbreiden of inkrimpen en dat kunnen supernormale vermogens ook. Ik blijf op de oorspronkelijke plaats en beweeg niet, maar de vermogens die uitgestraald werden kunnen zieke mensen bereiken tot in de Verenigde Staten. Om iemand te behandelen kan ik ofwel de supernormale vermogens daarheen zenden ofwel zijn ware geest direct opdracht geven hierheen te komen. Dit is hoe behandeling op afstand werkt.

 

Vraag: Kunnen we weten hoeveel soorten van supernormale vermogens ontwikkeld zullen worden?

Antwoord: Er zijn meer dan tienduizend types van vermogens. Het is niet belangrijk om precies te weten hoeveel. Het is voldoende dit principe te kennen, deze Wet te kennen. Het resterende blijft voor jou om te cultiveren. Teveel weten is ook niet nodig, noch is het goed voor je. Een meester zoekt een discipel en accepteert hem, maar de discipel weet helemaal niets, noch zal het hem verteld worden. Het zou allemaal aan hem zijn om daartoe te verlichten.

 

Vraag: In de klas als ik mijn ogen sluit, kan ik u zien lesgeven op het podium. Uw bovenlichaam is zwart. Het bureau is eveneens zwart. Het doek achter u is roze. Soms bent u omringd door groen licht. Wat is er gaande?

Antwoord: Dit is een kwestie van het niveau waar je op bent. Wanneer het hemelse oog net geopend is, zul je wit waarnemen als zwart en zwart als wit. Dan, als je niveau een beetje verbeterd is, zal alles wat je ziet wit zijn. Na nog verdere verbetering, zul je ertoe in staat zijn alle kleuren te onderscheiden.

 

5 - Beproevingen

 

Vraag: Zijn de beproevingen die we tegenkomen tests gearrangeerd door de meester voor zijn studenten?

Antwoord: Dat zou je kunnen zeggen. Ze zijn gepland om je inborst te verbeteren. Stel dat je inborst het vereiste niveau nog niet bereikt heeft, zou je verlichting kunnen bereiken en succes bereiken? Werkt het als een lagere-schoolleerling naar de universiteit gestuurd wordt? Ik denk het niet! Als we je zouden laten cultiveren naar een hoger niveau wanneer je inborst nog niet werkelijk verbeterd was, wanneer je nog steeds niets licht zou kunnen opvatten en wanneer je niets zou kunnen opgeven, dan zou je misschien ruzie maken met de verlichten over triviale dingen. Dat is onaanvaardbaar! Dit is waarom we zoveel nadruk leggen op inborst.

 

Vraag: Wat is het verschil tussen beproevingen van een cultivatiebeoefenaar en die waar gewone mensen doorheen gaan?

Antwoord: Er is niet veel verschil. Je beproevingen zijn gearrangeerd op basis van je pad als cultivatiebeoefenaar. Gewone mensen betalen karma van gewone mensen af, dus hebben ze allemaal beproevingen. Maar het feit dat je een cultivatiebeoefenaar bent, betekent niet dat je vrij zal zijn van beproevingen en dat die persoon dat niet is omdat hij een gewoon persoon is. Het is hetzelfde in beide scenario’s. Het is gewoon dat jouw beproevingen georganiseerd zijn met als doel je inborst te verbeteren; terwijl zijn beproevingen georganiseerd zijn om zijn karmische schuld af te betalen. De waarheid van de zaak is dat beproevingen je eigen karma zijn dat ik gebruik om de inborst van een discipel te verbeteren.

 

Vraag: Lijken beproevingen op die 81 beproevingen die zich voordeden op de Reis naar het Westen om de heilige geschriften te halen (een cultivatieverhaal van het klassieke Chinese boek “Reis naar het Westen”)?

Antwoord: Er is enige overeenkomst. De levens van cultivatiebeoefenaars zijn vooraf gearrangeerd. Je zult noch te veel noch te weinig beproevingen hebben en het zullen er niet noodzakelijk 81 zijn. Het hangt af van tot hoe hoog je kunt cultiveren met je aangeboren kwaliteit; het is gepland in overeenstemming met het niveau dat je zou kunnen bereiken. Cultivatiebeoefenaars zullen het proces ervaren van het laten gaan van alles wat gewone mensen hebben maar cultivatiebeoefenaars niet zouden moeten hebben. Het is inderdaad moeilijk. We zullen manieren bedenken om je al de dingen te doen opgeven die je moeilijk vindt om op te geven en op deze manier verbeter je je inborst door de beproevingen.

 

Vraag: Als er mensen zijn die onze oefeningen proberen te saboteren, wat dan?

Antwoord: Falun Gong is niet bang voor sabotage door andere mensen. In het beginstadium heb je mijn Wetslichamen die je beschermen, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niets zult tegenkomen. Het is niet zo dat je cultivatie-energie kunt ontwikkelen door de hele dag op de bank te zitten en thee te drinken. Soms wanneer je geconfronteerd wordt met beproevingen, roep je mijn naam en zie je me recht voor je, maar het zou kunnen dat ik je niet help, omdat die beproeving iets is wat je te boven moet komen. Maar wanneer je werkelijk in gevaar bent, zal ik je helpen. Normaal zal er echter geen echt gevaar bestaan, aangezien je pad gewijzigd is en niets toegestaan is om per toeval plaats te vinden.

 

Vraag: Hoe zouden we moeten omgaan met beproevingen?

Antwoord: Ik heb het keer op keer benadrukt: bewaak je inborst! Als je ervoor in kunt staan dat je de dingen niet slecht aanpakt, dan is het goed. En dit is in het bijzonder zo wanneer anderen om bepaalde redenen inbreuk gemaakt hebben op je belangen, want als je terugvecht als een gewoon persoon, dan ben je een gewoon persoon. Je bent een cultivatiebeoefenaar, dus zou je de dingen niet op die manier moeten aanpakken. De dingen die je tegenkomt die je inborst op de proef stellen, zijn bedoeld om je inborst te verbeteren. Het is om te zien hoe je ermee omgaat en of je je inborst kunt handhaven en verbeteren door deze aangelegenheid.

 

6 - Dimensies en de Mensheid

 

Vraag: Hoeveel niveaus van dimensies zijn er in het universum?

Antwoord: Volgens wat ik weet, is het aantal lagen van dimensies in het universum ontelbaar. Wat betreft het bestaan van andere dimensies, wat er bestaat in die dimensies en wie daar leeft, het is erg moeilijk om dit te weten door gebruik te maken van huidige wetenschappelijke middelen; moderne wetenschap kan er nog geen materieel bewijs van leveren. Toch kunnen sommige qigongmeesters en mensen die supernormale vermogens bezitten andere dimensies zien. Dat is omdat andere dimensies alleen gezien kunnen worden door het hemelse oog, niet door de menselijke ogen.

 

Vraag: Omarmt elke dimensie de karakteristiek Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid?

Antwoord: Ja, elke dimensie omarmt de karakteristiek Waarachtigheid, Mededogen, Verdraagzaamheid. Mensen die in overeenstemming zijn met deze karakteristiek zijn goede mensen; mensen die er tegen in gaan zijn slecht. Diegenen die zich ermee vereenzelvigen bereiken de Tao.

 

Vraag: Waar komt de oorspronkelijke mensheid vandaan?

Antwoord: Het oorspronkelijke universum had niet zoveel verticale of horizontale niveaus. Het was vrij zuiver. Gedurende het verloop van zijn ontwikkeling en beweging, werd er leven voortgebracht. Dat was wat wij het meest oorspronkelijke leven noemden. Het was in overeenstemming met het universum en er bestond niets slechts. In overeenstemming zijn met het universum betekent dat het hetzelfde was als het universum en dezelfde vermogens had als het universum. Terwijl het universum zich ontwikkelde en evolueerde, verschenen er enkele hemelse paradijzen. Later, verschenen er meer en meer levens. In termen van ons laag niveau uitgedrukt, vormden er zich sociale groepen waarin zich wederzijdse relaties ontwikkelden. Gedurende dit evolutionaire proces, veranderden enkele levens en weken verder en verder af van de natuur van het universum. Zij werden minder goed en bijgevolg verzwakten hun supernormale krachten. Dus benadrukken cultivatiebeoefenaars “terugkeren naar het ware”, wat betekent terugkeren naar de originele staat. Hoe hoger het niveau, hoe meer het geassimileerd is met het universum en hoe krachtiger de eigenschappen zijn. In die tijd, werden sommige levens slecht gedurende de evolutie van het universum en toch, konden ze niet vernietigd worden. Daarom, werden plannen gemaakt zodat ze zichzelf konden verbeteren en opnieuw assimileren met het universum. Ze werden naar een lager niveau gestuurd om wat leed te verdragen en zichzelf te verbeteren. Later, bleven levens naar dit niveau komen. Toen vond er een verdeling plaats op dit niveau. Diegenen waarvan de inborst verslechterde, konden niet langer op dit niveau blijven en dus werd er een zelfs nog lager niveau gecreëerd. Het ging zo verder en steeds lagere en lagere niveaus werden afgescheiden, tot het niveau werd voortgebracht waarop onze mensheid vandaag de dag is. Dit is de oorsprong van het hedendaagse menselijke ras.