Hoofdstuk 4 - Het oefeningensysteem van Falun Gong

Falun Gong is een speciale cultivatiewijze van de Boeddha School. Het vertoont een grote originaliteit, die het onderscheidt van de gewone cultivatiewijzen van de Boeddha School. Falun Gong is een geavanceerd cultivatiesysteem. In het verleden was het een intensieve cultivatiewijze die vereiste dat men een extreem hoge inborst had of grootse aangeboren kwaliteit. Vandaar, dat deze methode van cultivatiebeoefening moeilijk te delen was met het publiek. Om meer beoefenaars dit cultivatiesysteem beter te laten begrijpen en hun niveaus te laten verhogen en om aan de behoeften van vele toegewijde beoefenaars te voldoen, heb ik een set van cultivatie-oefeningen samengesteld die geschikt is voor het publiek. Ondanks de wijzigingen overtreffen deze oefeningen nog steeds ver de gewone cultivatiemethoden in termen van wat onderwezen wordt en het niveau waarop ze beoefend worden.

Beoefenaars van Falun Gong kunnen niet alleen snel hun energiepotentie en supernormale capaciteiten versterken, maar verkrijgen eveneens een onvergelijkbaar krachtige Falun in een zeer korte tijd. Wanneer de Falun eenmaal gevormd is, blijft deze voor altijd automatisch roteren in de onderbuik van de beoefenaar. Het verzamelt voortdurend energie uit het universum en transformeert deze in cultivatie-energie in het oorspronkelijk lichaam van de beoefenaar. Het doel van “de Wet die de beoefenaar verfijnt” wordt zodoende bereikt.

Falun Gong bestaat uit vijf series van oefeningen, waaronder: Boeddha toont duizend handen, Falun staande houding, de twee kosmische uitersten doordringen, Falun hemelse circulatie en versterken van de goddelijke krachten.

 

1. Boeddha toont duizend handen (fo zhan qianshou fa)

Principes: Het hoofddoel van de oefening van “Boeddha die de Duizend Handen Toont” is alle energiekanalen te openen door te rekken. Het helpt de beginners energie te verwerven in een korte tijd en ervaren beoefenaars om zichzelf snel te verbeteren. Aangezien deze oefening vereist dat al de kanalen van het lichaam in één keer geopend worden, kunnen beoefenaars starten op een hoog niveau. De bewegingen van deze oefening zijn vrij eenvoudig omdat de Grote Tao nu eenmaal eenvoudig en gemakkelijk te beoefenen is. Alhoewel de bewegingen van deze oefening eenvoudig zijn, bepalen ze, op grotere schaal, alle dingen die door het gehele cultivatiesysteem ontwikkeld zullen worden. Tijdens het doen van de oefeningen, zal het lichaam warm voelen en zal men een uniek gevoel hebben van het bestaan van een zeer sterk energieveld. Dit wordt veroorzaakt door het rekken en openen van alle energiekanalen overal in het lichaam. Het doel is de plaatsen waar de energie geblokkeerd is te doorbreken, om de energie in staat te stellen vrij en soepel te circuleren, om de energie in het lichaam en onder de huid te mobiliseren, het krachtig te laten circuleren en om een grote hoeveelheid energie van het universum te absorberen. Tegelijkertijd, kan de beoefenaar snel de staat bereiken van het omringd worden door het Qigong-energieveld. Als de basisoefening van Falun Gong, wordt deze oefening gewoonlijk gedaan voor de andere oefeningensets. Het is één van de methoden om cultivatie te versterken.

Vers:

 shenshen heyi

dongjing suiji

dingtian duzun

qianshou foli

 Voorbereiding – Ontspan het gehele lichaam, maar word niet te slap. Sta natuurlijk, met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Trek de kin lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte. Laat enige ruimte tussen de tanden. Sluit de lippen en doe de ogen zachtjes dicht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking. Tijdens de oefening zal je het gevoel hebben dat je heel groot en lang bent.

Figuur 1-1

Voeg de handen samen (liang shou jieyin) - Hef beide handen een beetje op met de palmen naar boven gekeerd. Laat de toppen van de duimen elkaar lichtjes raken. Laat de vier vingers van elke hand bij elkaar komen en overlap ze boven elkaar. Voor mannen komt de linkerhand bovenaan; voor vrouwen komt de rechterhand bovenaan. Laat de handen een ovaal vormen en houd ze ter hoogte van de onderbuik. Houd beide bovenarmen een beetje naar voor met de ellebogen gekromd zodat de oksels open staan (Figuur 1-1).

Figuur 1- 2

Maitreya strekt zijn rug (mile shenyao) – Begin vanuit jieyin. Strek geleidelijk beide benen, terwijl je de samengevoegde handen naar boven brengt. Doe de handen uit elkaar wanneer ze de voorkant van het gezicht bereiken en draai de palmen geleidelijk naar boven. Richt de palmen naar boven wanneer de handen boven de top van het hoofd komen. Laat de vingers van beide handen naar elkaar wijzen (Figuur 1-2), met een afstand van 20 tot 25 cm ertussen. Druk tegelijk de basis van de palmen van beide handen naar boven, duw het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek het hele lichaam. Stretch gedurende ongeveer 2 tot 3 seconden en ontspan dan abrupt het hele lichaam. Breng de knieën en heupen terug in een ontspannen positie.   

Figuur 1- 3 Figuur 1-4

Tathagata giet energie in de top van het hoofd (rulai guanding) – Draai, volgend op de vorige beweging, de beide handpalmen tegelijkertijd naar buiten, naar beide kanten, zodat de binnenkant van de polsen naar elkaar wijzen en een “trechter” van 140 graden vormen. Maak de polsen recht en beweeg de handen naar beneden (Figuur 1-3).

Houd de handpalmen, wanneer ze voor de borst komen, naar de borst gericht, op ongeveer 10 cm afstand. Breng beide handen verder naar beneden, tot ze de onderbuik bereiken (Figuur 1-4) .

Figuur 1-5

De handen samendrukken voor de borst (shuangshou heshi) – Breng, wanneer je ter hoogte van de onderbuik komt, zonder de beweging te stoppen, de handen omhoog tot aan de borst om heshi te vormen (Figuur 1-5). Wanneer je heshi doet, druk dan zowel de vingers als de muis van de handen tegen elkaar en laat een holle ruimte tussen de palmen. Houd de ellebogen omhoog, waarbij de onderarmen een rechte lijn vormen. (Houd de handen in de Lotus Palm positie, behalve wanneer je heshi en jieyin doet; hetzelfde geldt voor de volgende oefeningen).

Figuur 1-6 Figuur 1-7

Handen wijzen naar hemel en aarde (zhangzhi qiankun) - Vertrekkende vanuit heshi, doe de handen ongeveer 2 tot 3 cm uit elkaar en draai ze in tegenovergestelde richtingen. Mannen draaien de linkerhand (vrouwen de rechterhand) naar de borst toe en draaien de rechterhand naar voor, zodat de linkerhand bovenaan is en de rechterhand onderaan (voor vrouwen het tegenovergestelde). Beide handen zouden een rechte lijn moeten vormen met de onderarmen (Figuur 1-6).

Strek dan de bovenste onderarm diagonaal naar boven met de palm naar beneden gericht. Strek de arm tot de hoogte van het hoofd. Houd de andere hand voor de borst met de palm naar boven gericht. Duw, wanneer de bovenste arm uitgestrekt wordt, het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek geleidelijk aan het hele lichaam. Strek de bovenste arm naar linksboven (vrouwen naar rechtsboven), terwijl de arm die zich voor de borst bevindt tegelijk met de bovenste arm naar buiten getrokken wordt (Figuur 1-7). Strek gedurende 2 tot 3 seconden en ontspan dan abrupt het hele lichaam. Breng de opgeheven arm terug voor de borst en vorm heshi (Figuur 1-5).

Figuur 1-8 Figuur 1-9

Draai vervolgens de palmen opnieuw. De rechterhand is bovenaan (voor vrouwen de linkerhand) en de linkerhand is onderaan (Figuur 1-8).

De bovenste arm herhaalt de beweging die net werd uitgevoerd; namelijk, strek de onderarm diagonaal naar boven met de palm naar beneden gericht, tot de hand ter hoogte van het hoofd is (Figuur 1-9). Ontspan na het strekken abrupt het hele lichaam. Breng de handen voor de borst in heshi.

Figuur 1-10

Gouden aap splitst zijn lichaam (jinhou fenshen) - Vertrekkend vanuit heshi, strek de armen naar buiten aan de zijkanten van het lichaam en vorm een rechte lijn vanaf de schouders. Duw het hoofd naar boven en druk de voeten naar beneden en strek krachtig de armen uit naar elke zijde. Strek geleidelijk het hele lichaam in vier richtingen (Figuur 1-10). Strek gedurende 2 tot 3 seconden. Ontspan onmiddellijk het hele lichaam en vorm heshi.

Figuur 1-11

Twee draken duiken in de zee (shuanglong xiahai) - Doe de handen vertrekkend vanuit heshi uit elkaar en strek ze uit naar beneden in de richting van de onderkant van de voorzijde van het lichaam. Wanneer de armen parallel en recht zijn, zou de hoek tussen de armen en het lichaam ongeveer 30 graden moeten zijn (Figuur 1-11). Duw het hoofd naar boven, druk de voeten naar beneden en strek krachtig het hele lichaam. Strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan onmiddellijk het gehele lichaam. Beweeg de handen naar heshi voor de borst.

 

Figuur 1-12

Bodhisattva plaatst de handen op de lotus bloem (pusa fulian) - Doe vertrekkend vanuit heshi de handen van elkaar en strek ze diagonaal uit naar beneden naar de zijkanten van het lichaam. Strek de armen zodat de hoek tussen de armen en het lichaam ongeveer 30 graden is (Figuur 1-12). Strek geleidelijk het hele lichaam terwijl de vingertoppen krachtig uitstrekken naar beneden. Ontspan abrupt het hele lichaam. Beweeg de handen naar heshi voor de borst.

Figuur 1-13

Arhat draagt een berg op zijn rug (luohan beishan) - Doe de handen vertrekkend vanuit heshi van elkaar terwijl je ze uitstrekt achter het lichaam. Draai tegelijk de beide handpalmen naar achter. Buig, wanneer de handen voorbij het lichaam gaan, de polsen langzaam naar boven. Wanneer de handen achter het lichaam aankomen, zou de hoek tussen de polsen en het lichaam 45 graden moeten zijn (Figuur 1-13). Strek geleidelijk het hele lichaam. Duw, wanneer de handen de juiste positie bereiken het hoofd naar boven en druk de voeten krachtig naar beneden. Houd het lichaam rechtop en strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan abrupt het hele lichaam. Beweeg de handen naar heshi voor de borst.

Figuur 1-1 4

Vajra doet de berg omvallen (jingang paishan) - Doe de handen vanuit heshi van elkaar, terwijl je voorwaarts duwt met de handpalmen. Laat de vingers naar boven wijzen en houd de handen en schouders op dezelfde hoogte. Duw wanneer de armen eenmaal uitgestrekt zijn het hoofd naar boven en druk de voeten naar beneden. Houd het lichaam rechtop (Figuur 1-14). Strek gedurende 2 tot 3 seconden, ontspan dan abrupt het hele lichaam. Beweeg de handen naar de borst en vorm heshi.

Figuur 1-1 5

Houd de handen over elkaar voor de onderbuik (diekou xiaofu) - Beweeg de handen vertrekkend vanuit heshi langzaam naar beneden en draai de handpalmen zodat ze naar de onderbuik gericht zijn. Plaats, wanneer de handen de onderbuik bereiken, één hand voor de andere (Figuur 1-15). Mannen zouden de linkerhand aan de binnenkant moeten hebben; vrouwen zouden de rechterhand aan de binnenkant moeten hebben. Houd de palm van de buitenste hand gericht naar de rug van de binnenste hand. De afstand tussen de handen en de afstand tussen de binnenste hand en de onderbuik, zou ongeveer 3 cm moeten zijn. Normaal houdt men de handen gedurende 40 tot 100 seconden voor elkaar. Sluit de oefening af door de handen samen te voegen in de jieyin positie.

2. Falun staande houding (falun zhuang fa)

Principe: Dit is de tweede van de Falun Gong oefeningen. Het is een rustige rechtopstaande oefening bestaande uit vier wiel-omhelzende houdingen. Er zijn weinig bewegingen en elke houding moet gedurende een vrij lange tijd aangehouden worden. Bij beginners kunnen de armen zwaar en pijnlijk voelen in het beginstadium. Na de oefening zal het hele lichaam echter ontspannen aanvoelen, zonder ook maar iets van de vermoeidheid te voelen die men voelt na lichamelijke arbeid. Wanneer beoefenaars de frequentie en duur van de oefening verhogen, kunnen ze de Falun voelen roteren tussen hun armen. Regelmatige beoefening van de Falun staande houding zal helpen om het hele lichaam volledig te openen en zal de kracht van de cultivatie-energie verhogen. De Falun staande houding is een uitgebreide cultivatiemethode die de wijsheid doet toenemen, iemands niveau verhoogt en de supernormale vermogens versterkt. De bewegingen zijn eenvoudig, maar er kan veel bereikt worden met deze oefening en er wordt niets buiten beschouwing gelaten. Doe tijdens de oefening de bewegingen op natuurlijke wijze – je moet je ervan bewust zijn dat je ze aan het doen bent, en zwaai niet heen en weer, hoewel het normaal is om een beetje te bewegen. Net zoals bij de andere oefeningen van Falun Gong, betekent het einde van de oefening niet het einde van de beoefening omdat de Falun nooit stopt met roteren. De duur van elke beweging kan verschillen van persoon tot persoon, maar hoe langer hoe beter.

Vers:

shenghui zengli

rongxin qingti

simiao siwu

falun chuqi

Voorbereiding - Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar word niet te slap. Trek de kin lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat enige ruimte tussen de tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking. Voeg de handen samen in jieyin.

Figuur 2-1 Figuur 2-2

Het Wiel voor het hoofd houden (touqian baolun) - Begin vanuit jieyin. Breng langzaam beide handen omhoog vanaf de onderbuik en breng ze intussen uiteen. Wanneer de handen voor het hoofd zijn, zouden de palmen naar het gezicht gericht moeten zijn ter hoogte van de wenkbrauwen. Laat de vingers van de handen naar elkaar wijzen met een afstand van 15 cm ertussen. Vorm een cirkel met de armen en ontspan het hele lichaam (Figuur 2-1).

Het Wiel voor de onderbuik houden (fuqian baolun) - Breng beide handen vanuit de vorige positie langzaam naar beneden. Houd de wiel-omhelzende positie ongewijzigd terwijl ze de onderbuik bereiken. Bewaar een afstand van ongeveer 10 cm tussen de handen en de onderbuik. Hef de ellebogen naar voren en houd de oksels open. Houd de handpalmen naar boven gericht. De vingers van beide handen wijzen naar elkaar met een afstand van 10 cm. Vorm een cirkel met de armen (Figuur 2-2).

Figuur 2-3 Figuur 2-4

Het Wiel boven het hoofd houden (touding baolun) - Hef vanuit de vorige positie de armen langzaam omhoog, terwijl de cirkelvorm onveranderd gehouden wordt. Houd het wiel boven het hoofd, met de vingers van de ene hand gericht naar die van de andere hand. De handpalmen zijn naar beneden gericht met een afstand van 20-30 cm tussen de vingertoppen van beide handen. Vorm een cirkel met de armen. Houd de schouders, armen, ellebogen en polsen ontspannen (Figuur 2-3).

Het Wiel aan beide zijden van het hoofd houden (liangce baolun) - Beweeg, vertrekkend vanaf de voorgaande houding, de beide handen naar beneden langs de zijkant van het hoofd (Figuur 2-4). Houd de handpalmen naar de oren gericht, met beide schouders ontspannen en de onderarmen rechtop. Houd de handen niet te dicht bij de oren.

Houd de handen over elkaar voor de onderbuik (diekou xiaofu) - Breng de handen vanuit de vorige houding langzaam naar beneden, naar de onderbuik. Houd de handen over elkaar (Figuur 1-15). Sluit de oefening af met jieyin.

3. De twee kosmische uitersten doordringen (guantong liangji fa)

Principe: Deze oefening is bedoeld om de energie van de kosmos en het menselijk lichaam te vermengen en uit te wisselen. Een grote hoeveelheid energie wordt verwijderd uit het lichaam en binnen gehaald uit de kosmos. In een zeer korte periode kan de beoefenaar de ziekteveroorzakende en zwarte qi uit zijn lichaam verwijderen en een grote hoeveelheid energie uit de kosmos opnemen, zodat zijn lichaam gezuiverd wordt en snel de staat zal bereiken van “zuiverwit lichaam”. Terwijl de armen op en neer bewegen, bevordert de oefening het “openen van de top van het hoofd” en deblokkeert de doorgangen onder de voeten.

Stel jezelf voor als twee lege vaten staande tussen hemel en aarde, gigantisch en onvergelijkbaar groot, vooraleer je de oefening doet. Met de opwaartse beweging van de handen, stroomt de qi in het lichaam rechtstreeks uit de top van het hoofd naar het bovenste uiterste van de kosmos; met de neerwaartse beweging van de handen gaat het langs de zolen van de voeten naar buiten naar het onderste uiterste van het universum. Met de beweging van de handen, keert de energie binnen in het lichaam terug vanuit beide uitersten en wordt dan uitgestuurd in de tegenovergestelde richting. Beweeg de handen negen keren afwisselend op en neer. Houd de linkerhand (rechterhand voor vrouwen) bij de negende beweging omhoog en breng dan de andere hand naar boven. Beweeg beide handen vervolgens samen naar beneden, waardoor de energie naar het onderste uiterste gebracht wordt en dan terug naar het bovenste uiterste, wanneer ze langs het lichaam bewegen. Na de armen negen maal op en neer bewogen te hebben, wordt de energie terug in het lichaam gebracht. De Falun wordt met de klok mee (van voren gezien) vier keer gedraaid voor de onderbuik, om de energie die zich buiten het lichaam bevindt terug naar binnen te draaien. Voeg dan de handen samen (jieyin) om de oefening af te sluiten, maar niet de beoefening.

 Vers:

jinghua benti

fakai dingdi

xinci yimeng

tongtian chedi

Voorbereiding - Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar word niet te slap. Trek de kin lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat enige ruimte tussen de tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking. Houd een serene gelaatsuitdrukking. Voeg de handen samen in jieyin en breng ze dan voor de borst samen in heshi.

    

Figuur 3-1 Figuur 3-2

Enkelhandige op en neer glijdende beweging (danshou chong'guan) – De oefening begint vanuit heshi met een enkelhandige beweging waarbij de handen langzaam meeglijden met de energiemechanismen buiten het lichaam. De energie binnenin het lichaam beweegt voortdurend op en neer gelijktijdig met de handbewegingen. Mannen beginnen met de linkerhand omhoog te laten glijden; vrouwen beginnen met de rechterhand omhoog te laten glijden (Figuur 3-1).

Breng de arm langzaam langs het gezicht omhoog en strek hem uit boven het hoofd. Breng tegelijk de andere arm langzaam naar beneden. Beweeg de armen op deze manier afwisselend (Figuur 3-2). Houd de handpalmen naar het lichaam gericht op niet meer dan 10 cm afstand. Houd het hele lichaam ontspannen tijdens de oefening. Eén op-en-neer beweging van elke arm wordt als één geteld. Herhaal in totaal negen keer.

Figuur 3-3 Figuur 3-4

Tweehandige op en neer glijdende beweging (shuangshou chong'guan) - Houd, bij de negende enkelhandige beweging, de linkerhand (de rechterhand voor vrouwen) omhoog en laat die wachten terwijl de andere hand omhoog wordt gebracht zodat beide handen naar boven wijzen (Figuur 3-3).

Beweeg vervolgens beide handen tegelijk naar beneden (Figuur 3-4). Houd de palmen naar het lichaam gericht op een afstand van niet meer dan 10 cm. Een volledige op en neer beweging telt als één. Herhaal negen keer.    

Figuur 3-5 Figuur 3-6 Figuur 3-7

De Falun draaien met twee handen (shuangshou tuidong falun) - Beweeg, na de negende tweehandige op en neer beweging, beide handen naar beneden langs het gezicht en langs de borst tot ze de streek van de onderbuik bereiken. Draai nu de Falun met beide handen voor de onderbuik (Figuur 3-5, Figuur 3-6, Figuur 3-7) met de linkerhand aan de binnenkant voor mannen en de rechterhand aan de binnenkant voor vrouwen. Houd een afstand van 3 cm tussen de handen en tussen de binnenste hand en de onderbuik. Draai de Falun vier maal met de klok mee (bekeken van de voorkant) om de energie van buitenaf terug het lichaam in te draaien. Houd tijdens het draaien van de Falun de handen binnen de streek van de onderbuik.

 Voeg beide handen samen - liangshou jieyin (Figuur 1-1).

4. Falun hemelse circulatie (falun zhoutian fa)

Principe: Deze oefening stelt de energie in het lichaam in staat om te circuleren over een grote oppervlakte. In plaats van door slechts één of meerdere kanalen te gaan, circuleert de energie voortdurend van de hele yin zijde van het lichaam naar de yang zijde. Deze oefening gaat ver voorbij aan de gebruikelijke methodes voor het openen van de meridianen en de grote en kleine hemelse circulaties. Het is een Falun Gong oefening op tussenliggend niveau. Met de vorige drie oefeningen als basis is deze bedoeld om alle meridianen van het hele lichaam te openen (inclusief het grote hemelse circuit), zodat ze geleidelijk verbonden worden over het gehele lichaam, van boven tot beneden. Het meest uitzonderlijke kenmerk van deze oefening is dat de draaiing van de Falun gebruikt wordt om alle abnormale toestanden van het menselijk lichaam te herstellen. Dit stelt het lichaam – een kleine kosmos of universum – ertoe in staat terug te keren naar de oorspronkelijke staat en de energie van het hele lichaam vrij en onbelemmerd te laten circuleren. Wanneer dit bereikt wordt, heeft de beoefenaar een zeer hoog niveau van cultivatie in de wereldse Wet bereikt en diegenen met een grote aangeboren kwaliteit zullen hun cultivatie in de Grote Wet kunnen beginnen. Op dat moment zullen hun energiepotentie en supernormale krachten enorm groeien. Wanneer je deze oefening doet zouden de handen de energiemechanismen moeten volgen. Iedere beweging zou rustig, langzaam en soepel moeten zijn.

Vers:

xuanfa zhixu

xinqing siyu

fanben guizhen

youyou siqi

Voorbereiding - Sta natuurlijk met de voeten op schouderbreedte uiteen. Buig lichtjes door de knieën. Houd de knieën en heupen ontspannen. Ontspan het hele lichaam maar word niet te slap. Trek de kin lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat enige ruimte tussen de tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Behoud een serene gelaatsuitdrukking.

Voeg de handen samen in jieyin en breng dan de handen samen voor de borst in heshi.

Figuur 4-1 Figuur 4-2

Doe de handen uiteen vanuit heshi. Beweeg ze naar beneden naar de onderbuik terwijl je beide handpalmen naar het lichaam keert. Houd een afstand van ongeveer 10 cm tussen de handen en het lichaam. Breng de handen, na de onderbuik voorbij te gaan, verder naar beneden langs de binnenkant van de benen en buig tegelijk voorover en buig door de knieën (Figuur 4-1).

Beweeg de handen, wanneer de vingertoppen dicht bij de grond komen, in een cirkel vanaf de voorkant van de voeten, langs de buitenkant van de voeten, naar de hielen (Figuur 4-2).

Figuur 4-3 Figuur 4-4

Buig beide polsen lichtjes en breng de handen omhoog langs de achterkant van de benen (Figuur 4-3).

Recht de rug terwijl de handen langs de rug omhoog worden gebracht (Figuur 4-4). Laat gedurende de oefening beide handen geen enkel deel van het lichaam aanraken of de energie op de handen zal terug in het lichaam gebracht worden.

Figuur 4-5 Figuur 4-6

Maak, wanneer de handen niet meer hoger [langs de rug] opgeheven kunnen worden, holle vuisten (Figuur 4-5) en haal ze dan naar voren, passerend onder de oksels.

Kruis de armen voor de borst. (Er is geen speciale vereiste voor welke arm bovenaan is of welke arm onderaan - het hangt af van wat natuurlijk is voor jou. Dit is zowel voor mannen als voor vrouwen het geval.) (Figuur 4-6).

Figuur 4-7 Figuur 4-8

Open de holle vuisten en plaats de handen over de schouders (en laat er een ruimte tussen). Beweeg beide palmen langs de yang (buitenste) zijde van de armen. Richt, wanneer je de polsen bereikt, het centrum van beide palmen naar elkaar op een afstand van 3 tot 4 cm. Dat betekent dat, de duim van de buitenste hand naar boven wijst en de duim van de binnenste hand naar onder. Op dit moment zouden de handen en de armen een rechte lijn moeten vormen. (Figuur 4-7).

Draai, zonder te pauzeren, beide handpalmen om, alsof je een bal vasthoudt; de buitenste hand zou aan de binnenkant terecht moeten komen en de binnenste hand zou aan de buitenkant terecht moeten komen. Breng de beide handen, terwijl ze langs de yin (binnenste) zijde van de onder- en bovenarmen worden geduwd, omhoog en over de achterkant van het hoofd. De handen zouden een ’x’ moeten vormen aan de achterkant van het hoofd (Figuur 4-8).

Figuur 4-9 Figuur 4-10

Beweeg de handen vervolgens verder naar beneden naar de ruggengraat (Figuur 4-9).

Haal de handen uit elkaar, met de vingertoppen naar beneden wijzend en kom in verbinding met de energie van de rug. Beweeg dan beide handen evenwijdig over de top van het hoofd naar de voorkant van de borst (Figuur 4-10). Dit vervolledigt dan een hemels circuit. Herhaal de bewegingen negen keer. Beweeg na de handen na het beëindigen van de oefening langs de borst neerwaarts naar de onderbuik.

Overlap de handen voor de onderbuik ( diekou xiaofu ) (Figuur 1-15) en breng ze dan samen in jieyin (Figuur 1-1).

5. Versterken van de goddelijke krachten (shentong jiachi fa)

Principe: Het versterken van de goddelijke krachten in Falun Gong is een rustige cultivatie-oefening met meerdere doelen. Het is bedoeld om de goddelijke krachten (met inbegrip van de supernormale vermogens) en energiepotentie te versterken door de Falun te draaien met mudras of handbewegingen van Boeddha. Deze oefening was oorspronkelijk een geheime cultivatiemethode die het tussenliggende niveau overstijgt. Om de wens van beoefenaars die een basisniveau bereikt hebben te vervullen, maak ik speciaal deze cultivatiemethode openbaar om voorbestemde beoefenaars te redden. Deze oefening vereist meditatie met beide benen over elkaar gelegd. De beide benen over elkaar leggen verdient de voorkeur, alhoewel het ook aanvaardbaar is de benen in het begin enkelvoudig over elkaar te leggen. Tijdens de oefening stroomt de energie krachtig en wordt het lichaam omringd door een groot energieveld. De handen bewegen met het energiemechanisme dat geïnstalleerd is door de meester. Wanneer de handbewegingen beginnen, volgt het hart de beweging van de gedachten. Houd de geest leeg bij het versterken van de goddelijke krachten, met een lichte concentratie op beide palmen. Het midden van de handpalmen zal warm, zwaar, elektrisch, verdoofd, alsof je een gewicht vasthoudt, etc. aanvoelen. Streef echter niet bewust naar dergelijke gevoelens – laat ze zich gewoon natuurlijk voordoen. Hoe langer de benen over elkaar gelegd zijn hoe beter; het hangt af van iemands uithoudingsvermogen. Hoe langer je mediteert, hoe intensiever de oefening is en hoe sneller de cultivatie-energie toeneemt. Denk aan niets wanneer je de oefening doet – er komen geen gedachten aan te pas - en kom langzaam in een toestand van stilte. Treedt vanuit de dynamische toestand die er kalm uitziet maar die geen echte stilte is, geleidelijk binnen in een toestand van stilte. Maar je hoofdbewustzijn moet zich ervan bewust zijn dat je de oefening aan het doen bent .

Vers:

youyi wuyi

yinsui jiqi

sikong feikong

dongjing ruyi

Figuur 5-1

Voeg de handen samen (liangshou jieyin) - Zit met beide benen over elkaar gelegd. Houd de rug recht en de nek rechtop. Trek de kin lichtjes naar binnen. Raak met het puntje van de tong het harde gehemelte, laat een beetje ruimte tussen de tanden en sluit de lippen. Sluit de ogen zacht. Houd het hele lichaam ontspannen maar niet te los. Vul het hart met mededogen. Neem een vredevolle en serene gelaatsuitdrukking aan. Houd beide handen in jieyin aan de onderbuik en treed geleidelijk binnen in een toestand van stilte (Figuur 5-1).

Figuur 5-2 Figuur 5-3 Figuur 5-4

De eerste handbeweging - Wanneer de handbewegingen beginnen, volgt het hart de beweging van de gedachten. De bewegingen zouden de energiemechanismen geïnstalleerd door de Meester moeten volgen. De bewegingen moeten ongehaast, langzaam en vloeiend zijn. Hef de beide handen in de jiejin positie langzaam naar boven tot ze ter hoogte van de voorkant van het hoofd zijn. Draai de palmen dan geleidelijk naar boven. Wanneer de palmen naar boven gedraaid zijn, zullen de handen het hoogste punt bereikt hebben (Figuur 5-2).

Doe de handen vervolgens uit elkaar, teken een boog boven het hoofd en beweeg ze zijwaarts totdat ze de voorzijde van het hoofd bereiken (Figuur 5-3).

  Breng beide handen direct daarna langzaam naar beneden. Probeer de ellebogen naar binnen te houden met de palmen naar boven en de vingers naar voren gericht (Figuur 5-4).

Figuur 5-5 Figuur 5- 6 Figuur 5-7

Strek vervolgens de polsen en kruis ze voor de borst, met de linkerhand aan de buitenkant voor mannen, en de rechterhand aan de buitenkant voor vrouwen (Figuur 5-5).

Wanneer de handen en armen een rechte lijn vormen, draai je de pols van de buitenste hand naar buiten met de palm naar boven gedraaid. Teken een halve cirkel en draai de palm zodat die naar boven gericht is met de vingertoppen naar achteren gericht. De arm zou enige kracht moeten gebruiken. Breng de palm van de hand die aan de binnenkant was naar beneden. Strek de arm. Draai de arm en de hand zodat de palm naar boven is gericht. De arm die zich voor het lichaam bevindt, zou een hoek van 30 graden moeten vormen ten opzichte van het lichaam (Figuur 5-6).

De tweede handbeweging - Volgend op de vorige houding (Figuur 5-6) beweegt de bovenste hand naar de binnenkant. Draai de palm van de bovenste hand naar het lichaam en beweeg tegelijk de onderste hand naar boven. De beweging is dezelfde als in de eerste handbeweging met de rechter- en linkerhand omgewisseld. De posities van handen zouden exact het tegenovergestelde moeten zijn van voorheen (Figuur 5-7).

Figuur 5-8 Figuur 5-9

De derde handbeweging - Strek de rechterpols, voor mannen, (de linkerpols voor vrouwen), met de palm naar het lichaam gericht. Nadat de handen elkaar kruisen voor de borst, breng je de rechterhand naar beneden en strek de arm schuin naar beneden totdat de hand zich boven het scheenbeen voor het lichaam bevind. Strek de arm. Mannen draaien de linkerpalm (vrouwen de rechterpalm) terwijl deze naar boven beweegt en de rechterhand kruist met de palm naar het lichaam gericht. Beweeg de palm tegelijk naar de linkerschouder (rechterschouder voor de vrouwen). Wanneer de hand deze positie bereikt, is de palm naar boven gericht met de vingers naar voren gericht (Figuur 5-8).

De vierde handbeweging - Dit is dezelfde handbeweging als de voorgaande, maar met de handen in tegenovergestelde posities. Voor mannen beweegt de linkerhand (voor vrouwen de rechterhand) aan de binnenzijde en de rechterhand aan de buitenzijde (voor vrouwen de linkerhand). De bewegingen wisselen gewoon de linker- en rechterhand, en de handen zijn in tegenovergestelde posities (Figuur 5-9). De bewegingen van de bovenstaande vier handbewegingen zijn vloeiend zonder onderbreking.

Figuur 5-10 Figuur 5-11

Figuur 5-12

De bolvormige goddelijke krachten versterken ( jiachi qiuzhuang shentong ) - Ga verder vanuit de vierde handbeweging. Beweeg de bovenste hand langs de binnenzijde en de onderste hand langs de buitenzijde. Voor mannen draait de rechterpalm langzaam en beweegt tot aan de borst (voor vrouwen de linker). Voor mannen beweegt de linkerhand naar boven (voor vrouwen de rechter). Beweeg, wanneer de beide onderarmen zich voor de borst bevinden en een horizontale lijn vormen (Figuur 5-10), de handen van elkaar weg in zijwaartse richting (Figuur 5-11), terwijl je de palmen naar beneden draait.

Wanneer de handen zich voorbij de knieën uitstrekken, houd ze dan ter hoogte van de taille met de onderarmen en de polsen op dezelfde hoogte. Ontspan de armen (Figuur 5-12). Deze houding brengt de interne supernormale krachten naar buiten naar de handen om versterkt te worden. Dit zijn de bolvormige supernormale krachten. Wanneer de goddelijke krachten versterkt worden, zullen de handpalmen warm, zwaar, verdoofd, alsof je een gewicht vasthoudt, etc. voelen. Maar streef deze sensaties niet opzettelijk na, laat ze zich natuurlijk voordoen. Hoe langer de positie wordt aangehouden, hoe beter. Houd dit aan tot je te moe bent om het vol te houden.

Figuur 5-13 Figuur 5-14

De zuilvormige goddelijke krachten versterken ( jiachi zhuzhuang shentong ) - Ga verder vanuit de vorige positie. Draai de rechterhand voor mannen (de linkerhand voor vrouwen), zodat de palm naar boven wijst en breng ze tegelijkertijd naar de onderbuik. Wanneer de hand zich op de juiste plaats bevindt, houdt deze dan voor de onderbuik met de palm naar boven gericht. Breng tegelijkertijd terwijl die hand beweegt, de linkerhand voor mannen (de rechterhand voor vrouwen) omhoog naar de kin. Houdt de hand ter hoogte van de kin met de palm naar beneden gericht. De onderarm en de hand zouden op dezelfde hoogte moeten zijn. Op dat moment zouden de beide handpalmen naar elkaar gericht moeten zijn en in die positie moeten blijven (Figuur 5-13). Dit versterkt de supernormale krachten met een zuilvorm, zoals de “Palm Donder”, enzovoort. Blijf in deze houding totdat je voelt dat je het niet langer kan houden.

Maak vervolgens met de bovenste hand een halve cirkel voor het lichaam, terwijl je de hand naar beneden brengt naar de onderbuik. Hef tegelijkertijd de onderste hand op tot net onder de kin terwijl je de palm naar beneden draait (Figuur 5-14). Houd de arm op schouderhoogte en de palmen naar elkaar gericht. Dit versterkt ook de zuilvormige supernormale krachten, maar met tegenovergestelde handposities. Blijf in deze houding totdat de armen te moe worden om het uit te houden.

Figuur 5-15

Rustige cultivatie ( jinggong xiulian ) - Ga verder vanuit de vorige positie. Maak met de bovenste hand een halve cirkel naar beneden, zodat de hand naar beneden gebracht wordt naar de onderbuik. Breng de handen samen in jieyin en treed de rustige cultivatie binnen (Figuur 5-15). Blijf in stilte. Hoe langer hoe beter.

Figuur 5-16

Afsluitende positie - Druk de handen voor de borst tegen elkaar in heshi (Figuur 5-16). Treed uit de stilte en kom uit de lotus positie.

 

Enkele Basisvereisten en Aandachtspunten bij het Beoefenen van Falun Gong

 

 

De vijf oefeningensets van Falun Gong kunnen opeenvolgend of afzonderlijk gedaan worden. Maar gewoonlijk wordt de eerste set eerst gedaan. Bovendien is het het beste om de eerste set oefeningen drie maal te doen. Natuurlijk kunnen de andere oefeningensets nog steeds gedaan worden zonder de eerste te doen. Elke set kan afzonderlijk gedaan worden.

Elke beweging moet accuraat en met ritme gedaan worden. De handen en armen moeten vloeiend naar boven en onder, links en rechts, voor en achter bewegen. Volg het energiemechanisme en beweeg ongehaast, langzaam en vloeiend. Beweeg niet te snel noch te langzaam.
Je moet jezelf onder de controle van je hoofdbewustzijn houden tijdens de oefeningen, aangezien Falun Gong het hoofdbewustzijn cultiveert. Wiebel niet opzettelijk. Belet dit wanneer het gebeurt. Open je ogen, indien nodig.
Houd het gehele lichaam ontspannen, in het bijzonder de knieën en heupen. De kanalen zullen geblokkeerd raken indien je te stijf staat.
Wanneer je de oefeningen doet, zouden de bewegingen ontspannen en natuurlijk, vrij en ongehinderd, gemakkelijk en onbelast moeten zijn. De bewegingen zouden stevig maar zacht moeten zijn, met een zekere kracht maar niet rigide en stijf. Als je het zo doet zal het een merkbaar effect hebben.
Iedere keer dat je de oefeningen beëindigd, eindig je de bewegingen maar niet de cultivatiemechanismen. Al wat je hoeft te doen, is de handen samenvoegen in jieyin, wat het einde van de bewegingen betekent. Beëindig de oefening niet met intentie, omdat de rotatie van de Falun niet gestopt kan worden.
Degenen die zwak of ziek zijn mogen oefenen naargelang hun fysieke condities. Zij mogen minder oefenen of kiezen om één van de vijf oefeningen te doen. Degenen die de bewegingen niet kunnen uitvoeren, mogen in plaats daarvan in de lotushouding zitten. Je zou de beoefening moeten verderzetten ongeacht de situatie.

Er zijn voor de oefeningen geen specifieke vereisten met betrekking tot plaats, tijd en richting. Het verdient echter wel de voorkeur dat de plaats schoon is en de omgeving rustig.

Al de oefeningen worden gedaan zonder sturing met de gedachten. Ze kunnen dus niet afwijken. Meng Falun Gong niet met om het even welk ander systeem van cultivatie. Anders, zal de Falun vervormd raken.

Wanneer je het werkelijk onmogelijk vindt om de staat van stilte te bereiken tijdens de oefening, mag je de naam van de Meester reciteren. Na verloop van tijd zul je geleidelijk in staat zijn om de staat van rust te bereiken.
Enkele beproevingen kunnen opkomen tijdens de beoefening. Ze zijn bedoeld om het “karma” af te betalen. Iedereen heeft “karma”. Wanneer je je oncomfortabel voelt, denk dan niet dat je ziek bent. Sommige beproevingen kunnen sneller en vroeger komen, met de bedoeling om “karma” op te lossen en de weg vrij te maken voor cultivatie.

Als je je benen niet over elkaar kunt leggen voor de meditatie, mag je in het begin oefenen terwijl je op de rand van een stoel zit en kun je hetzelfde resultaat bereiken. Maar als beoefenaar moet je in staat zijn om de lotuspositie aan te nemen. Na verloop van tijd zul je zeker in staat zijn het te doen.

Als je tijdens de rustige oefening enkele beelden of scènes zou zien, schenk er dan geen aandacht aan en ga verder met je oefening. Als je verstoord wordt door enkele vreselijke scènes of je bedreigd voelt, herinner je dan onmiddellijk: “Ik wordt beschermd door de Meester van Falun Gong. Ik ben nergens bang voor.” Als alternatief mag je de naam van Meester Li reciteren en verder gaan met je oefening.