Falundafa.org
  

Enkele gedachten van mij

Recentelijk werd in het nieuws bekendgemaakt dat China om mijn uitlevering terug naar China vraagt in ruil voor een vermindering van hun handelsoverschot (met de V.S.) ter waarde van 500 miljoen US Dollars. Ik zou hier graag een paar woorden over willen zeggen. Ik leer de mensen enkel om goed te zijn. Tegelijkertijd help ik mensen onvoorwaardelijk om van hun ziektes en gezondheidsproblemen af te geraken en ik stel hen in staat om hogere geestesrijken te bereiken. Ik vraag geen geld of materiële dingen als beloning. Dit alles heeft een positieve impact gehad op de maatschappij en de mensen en het heeft op een grote schaal het hart van de mensen naar goedheid gekeerd en hun morele niveau verhoogd. Ik vraag mij af of dat de reden is waarom zij verzoeken om mij uit te leveren. Willen ze dat ik terugkeer naar China zodat meer mensen de Fa kunnen verkrijgen en hun hart kunnen cultiveren? Als dat het geval is, laat het land dan alstublieft geen 500 miljoen dollar verliezen om een overeenkomst te sluiten – ik kan zelf teruggaan.
Ik heb echter gehoord, dat mensen die worden uitgeleverd gewoonlijk oorlogsmisdadigers, staatsvijanden of criminelen zijn. Als dat zo is, dan vraag ik mij af tot welke van bovenvermelde categorieën ik zou behoren.
In feite, blijf ik mensen onderwijzen om zich te gedragen met Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid als richtinggevende principes. Dus heb ik natuurlijk zelf ook een voorbeeld gesteld. Toen Falun Gong discipelen en ik zonder reden bekritiseerd werden en oneerlijk behandeld werden, hebben wij ons altijd ruimdenkend getoond, met grote welwillendheid en grote verdraagzaamheid en hebben we stilzwijgend alles verduurd om zo de regering genoeg tijd te geven om uit te zoeken waar wij voor staan. Maar deze verdraagzaamheid is er zeker niet omdat de leerlingen van Falun Gong en ik iets vrezen. Je moet weten dat zodra een persoon de waarheid en de echte betekenis van het leven leert, hij het niet erg zal vinden om zijn leven ervoor op te geven. Beschouw onze genade en onze grote verdraagzaamheid niet ten onrechte als angst om vervolgens jullie roekeloze acties te versterken. Dit zijn in feite mensen die ontwaakt zijn, het zijn beoefenaars die de ware betekenis van het leven geleerd hebben. En bestempel Falun Gong beoefenaars evenmin als mensen die zich bezighouden met ‘bijgeloof’. Er zijn zovele zaken die de mensen en de wetenschap nog niet begrijpen. Bestaan religies ook niet omwille van een geloof in hogere wezens? Eigenlijk, zijn het de ware religies en het oude geloof in Goden, die het mogelijk hebben gemaakt dat de moraliteit van de menselijke maatschappij zich gedurende duizenden jaren kon handhaven, die het bestaan van de hedendaagse mensheid hebben mogelijk gemaakt – en dat omvat jou, mij, de volgende persoon, enz. Als deze er niet geweest waren, dan zou de mensheid al lang geleden zonden begaan hebben die geleid zouden hebben tot catastrofes, de voorouderlijke lijnen van de mensen zouden waarschijnlijk lang geleden uitgestorven zijn en er zou niet zijn wat er vandaag is. De waarheid is dat moraliteit extreem belangrijk is voor de mensheid. Als de mens geen waarde hecht aan deugden, dan is hij in staat om allerlei slechte dingen te doen, wat vreselijk gevaarlijk is voor de mensheid. Zoveel kan ik de mensen vertellen. In feite is het niet mijn bedoeling om iets voor de maatschappij te doen en ik wil op geen enkele manier betrokken raken in gewone menselijke zaken, nog minder verlang ik naar iemands politieke macht. Niet iedereen vindt macht zo belangrijk. Zegt men niet: “Iedereen streeft naar iets anders”? Ik wens enkel diegenen die aan cultivatie kunnen doen de Fa te laten verkrijgen en hen te leren hoe daadwerkelijk hun xinxing te verbeteren, dit wil zeggen, hun morele standaard te verbeteren. Bovendien zal niet iedereen komen om Falun Gong te leren en daarenboven zal wat ik doe beslist geen connectie hebben met politiek. Hoe dan ook, beoefenaars wiens hart zich naar goedheid heeft gericht en wiens moraliteit verbeterd is, zijn goed voor elk land of elke nationaliteit. Hoe zou iets dat mensen helpt om beter te worden en gezond te blijven en dat het moreel niveau van de mensen doet stijgen, bestempeld kunnen worden als een ‘kwaadaardige religie’? Elke Falun Gong beoefenaar is een lid van de maatschappij en ieder heeft zijn eigen job of carrière. Het is alleen zo dat zij iedere morgen naar het park gaan om gedurende een half uur of een uur Falun Gong oefeningen te doen en dat zij daarna gaan werken. Wij hebben geen voorwaardes die mensen moeten volgen, zoals religies die hebben, noch hebben wij tempels, kerken of religieuze rituelen. Mensen kunnen komen om te leren of gaan zoals zij dat wensen en we hebben geen lidmaatschap. In welke zin is dit een religie? Wat ‘kwaadaardig’ betreft, kan mensen leren om goed te zijn, mensen geen geld aanrekenen en dingen doen om mensen te genezen en hen te helpen gezond te blijven, gecategoriseerd worden als ‘kwaadaardig’? Of is iets ‘kwaadaardig’ simpelweg omdat het buiten het bereik van de theorieën van de Communistische Partij valt? Trouwens, ik weet dat een kwaadaardige religie een kwaadaardige religie is en het is niet iets dat een regering bepaalt. Zou een kwaadaardige religie beoordeeld moeten worden als ‘rechtschapen’ als ze in overeenstemming is met de concepten van bepaalde mensen in de regering? En zou een rechtschapen religie bestempeld moeten worden als ‘kwaadaardig’ als die niet overeenstemt met hun persoonlijke concepten?
In feite, weet ik heel goed waarom sommige mensen erop uit zijn zich tegen Falun Gong te keren. Zoals gerapporteerd werd door de media, zijn er teveel mensen die Falun Gong beoefenen. Honderd miljoen mensen is inderdaad geen klein aantal. Waarom zou men echter bang moeten zijn voor een grote groep van goede mensen? Is het niet zo dat hoe meer goede mensen er zijn, hoe beter en hoe minder slechte mensen, hoe beter? Ik, Li Hongzhi, help beoefenaars onvoorwaardelijk hun moraliteit te verbeteren en een goede gezond te verkrijgen, wat sociale stabiliteit teweegbrengt en mensen toelaat de maatschappij beter te dienen met gezonde lichamen. Komt dit de machthebbers niet ten goede? Deze dingen werden in feite werkelijk bereikt. Waarom willen ze, in plaats van mij te bedanken, 100 miljoen mensen tegen de regering opzetten? Welke regering kan zo ondoorgrondelijk zijn? Bovendien, wie van deze 100 miljoen mensen heeft geen gezin, kinderen, verwanten en vrienden? Is dit een kwestie van slechts 100 miljoen mensen? Het aantal mensen waar zij tegenin gaan zou dus zelfs nog groter kunnen zijn. Wat is er in hemelsnaam gebeurd met ‘de leiders van mijn geliefde land’? Als ik met mijn, Li Hongzhi’s, leven hun angsten voor deze goede mensen kan verjagen, dan zal ik onmiddellijk terugkeren en hen laten doen wat zij willen. Waarom ‘universele veroordeling riskeren’, mankracht en kapitaal verspillen en politiek en geld gebruiken om een deal na te streven die de mensenrechten schendt? De Verenigde Staten echter, zijn een leider in het respecteren van de mensenrechten. Dus zou de Amerikaanse regering de mensenrechten verraden om zo een deal te sluiten? Ik ben trouwens een permanente inwoner van de V.S., een permanente inwoner die leeft onder de rechtsbevoegdheid van de Amerikaanse wet.
Het is niet mijn bedoeling om iemand in het bijzonder met de vinger te wijzen. Het is gewoon dat ik moeilijk kan begrijpen wat zij doen. Waarom een goede gelegenheid om de publieke opinie te winnen opgeven en in plaats daarvan zo’n 100 miljoen mensen tegen de regering opzetten?
Er wordt gezegd dat veel mensen naar Zhongnanhai (1) zijn gegaan en dat sommigen hierover geschokt en woedend waren. In feite was het aantal mensen dat daarheen gegaan is helemaal niet zo groot. Bedenk eens, er zijn 100 miljoen mensen die Falun Gong beoefenen en slechts iets meer dan tienduizend zijn gegaan - kun je zeggen dat dit veel is? Het was niet nodig om mensen te mobiliseren: met ongeveer 100 miljoen mensen, als één persoon wilde gaan en zo ook de volgende, dan zouden er binnen de kortste keren meer dan tienduizend mensen zijn. Zij hadden geen slagzinnen of spandoeken, zij gedroegen zich niet onbehoorlijk en nog veel minder waren zij tegen de regering. Zij wilden slechts verslag uitbrengen aan de regering over onze situatie. Wat is daar mis mee? Laat me het volgende vragen: zouden om het even welke ‘betogers’ zich zo goed gedragen als dat? Raakt het jullie zelfs niet een klein beetje wanneer je dit ziet? En toch blijven jullie hardnekkig proberen fouten te vinden in Falun Gong. Maar de aanpak om te proberen Falun Gong uit te roeien zonder enig oog voor de verdiensten ervan is echt achterbaks. Falun Gong is niet vreselijk, zoals bepaalde mensen zich dat hebben voorgesteld. Het brengt eerder veel voordelen en berokkent geen enkele maatschappij schade. De gunst van de mensen verliezen, is echter wat het meest angstaanjagende is. Eerlijk gezegd, de leerlingen van Falun Gong zijn ook menselijke wezens die zichzelf aan het cultiveren zijn en zij hebben nog steeds menselijke gedachten. In deze situatie waarin zij onrechtvaardig behandeld worden, ben ik niet zeker hoe veel langer zij dit nog kunnen verduren en dat is waar ik het meest bezorgd om ben.

Li Hongzhi,
2 juni 1999


1. Zhongnanhai – de zetel van het Chinese leiderschap, gelegen in Peking; het ligt naast het Hof van Beroep van de Staatsraad. Deze verwijzing gaat over het appel van 25 april 1999.

* Noot: Deze en alle andere voetnoten werden door de vertaler toegevoegd en maken geen deel uit van de orginele tekst.