Falundafa.org
  

Positie

De beproevingen waar een beoefenaar doorheen gaat, zijn iets wat een gewoon persoon niet zou kunnen verduren. Dat is waarom er door de geschiedenis heen zo weinig mensen in staat geweest zijn om te slagen in cultivatie en Verlichting te bereiken. Mensen zijn gewoon mensen. Op kritieke momenten is het moeilijk voor hen om hun menselijke noties los te laten, maar ze proberen altijd uitvluchten te zoeken om zichzelf te overtuigen. Een grootse beoefenaar is er daarentegen toe in staat om temidden van cruciale beproevingen zijn ego en zelfs al zijn gewone menselijke gedachten los te laten. Ik feliciteer de Dafa beoefenaars die door de beproevingen die jullie Voltooiing bepalen heen kunnen komen. De eeuwigheid waarin jullie wezens nooit sterven evenals zelfs jullie toekomstige niveaus, worden door jullie zelf gevestigd; machtige deugden komen voort uit jullie eigen cultivatie. Wees ijverig! Dit is het prachtigste en het grootste voorrecht.

Li Hongzhi,
13 juni 1999