Falundafa.org
  

Refererend aan een voorspelling

Discipelen: Wat zich momenteel in China ontplooit, werd eerder in de geschiedenis geregeld en vele mensen door de geschiedenis heen hebben dit voorspeld. Zij kozen ervoor om de kwestie niet rechtstreeks duidelijk uit te drukken om zowel in overeenstemming te zijn met de bedrieglijke staat waarin de wereld is, als om de mensen te waarschuwen. Daarom kunnen gewone mensen de betekenis van een voorspelling enkel begrijpen nadat de geschiedenis zich voltrokken heeft.
Bijvoorbeeld, met betrekking tot wat in China gebeurt, verklaarde de Fransman Nostradamus honderden jaren geleden het volgende in zijn boek van voorspellingen, Centuries:
In het jaar 1999, zevende maand,
Daalt een grote Koning der Verschrikking uit de hemel neer,
Om de grote koning van Angolmois weer tot leven te wekken,
Vóór en nadat Mars regeert onder het mom van mensen geluk brengen.
Wat hij zei over "het jaar 1999, zevende maand, uit de hemel komt een... Verschrikking, om de … koning weer tot leven te wekken….” verwijst precies naar een aantal mensen met bijbedoelingen in het Centrale Comité van de Chinese Communistische Partij, die hun macht gebruiken om een grootschalige, wrede onderdrukking van Dafa en Dafa discipelen op touw te zetten. Ze hebben mensen gearresteerd, mensen geslagen, mensen naar arbeidskampen gestuurd, mensen gevangen gezet en de boeken vernietigd; ze hebben het leger, de politie, geheime agenten en diplomatieke middelen gebruikt; en ze hebben alle radio- en televisiezenders en de pers gebruikt om leugens te verspreiden en de vervolging uit te voeren op een gemene manier. Het lijkt dat de overweldigende omvang ervan de hemelen dreigt neer te halen, terwijl hun kwaadwilligheid zich in heel de wereld heeft verspreid. Met gedegenereerde noties hebben de oude krachten dit alles gearrangeerd om Dafa te ‘onderzoeken’ op een vernietigende manier. Het proces van Meesters Fa-rectificatie onder mensen is, zoals Goden het zien, net als een proces van verrijzenis.
Wat de zin "vóór en nadat Mars regeert...” betreft, dit betekent dat [Karl] Marx de wereld regeert vóór en na het jaar 1999. Feitelijk passen op dit moment niet alleen die samenlevingen die geregeerd worden door de verachtelijke communistische partij het Marxisme toe. Het sociale zekerheidssysteem en aanverwanten toegepast door de ontwikkelde landen van de wereld, zijn ook slechte communistische dingen binnen het kapitalisme. Dit lijken vrije maatschappijen te zijn, maar toch lijkt het erop dat de hele wereld in feite communisme toepast. De mensen die uit communistische staten naar ontwikkelde Westerse landen komen, delen dezelfde indruk: "Het voelt hier aan als communisme, behalve dat ze geen geweldadige revolutie aanmoedigen.”
Met betrekking tot het laatste deel, "onder het mom van mensen geluk brengen," dit verwijst naar de communistische idee van het bevrijden van de hele mensheid, evenals naar het in stand houden van sociale zorg in de Westerse maatschappij door middel van zware belastingheffing.
Aangezien deze kwestie nog steeds aan de gang is, ontcijfer ik slechts deze enkele zinnen. Feitelijk hebben er in vele landen voorspellingen betreffende deze tijdspanne gecirculeerd. De weinige opmerkingen hierboven, zijn slechts ter verwijzing.

Li Hongzhi,
28 juni 2000