Falundafa.org
  

Gebruiken naar goeddunken

Ik heb de door de moderne Chinese taal gestandaardiseerde grammatica en woordenschat, waarvan de betekenis vervlakt is, nooit gemogen. Dit is waarom ik vaak geen gestandaardiseerde grammatica en woordenschat gebruik wanneer ik de Fa onderwijs! Sommige mensen begrijpen dit niet. De waarheid is dat woorden waarvan de betekenis door moderne mensen veranderd werden, al doordrongen zijn van de concepten van moderne mensen. Vooral woorden die elementen van atheïsme en politiek bevatten zijn onmogelijk te gebruiken bij het onderwijzen van de Fa. Om studenten in staat te stellen het te begrijpen, doe ik wat ik kan om de grammatica en de woorden van de moderne Chinese taal te gebruiken.
Hoe zou de Fa van de kosmos kunnen worden gestandaardiseerd door menselijke cultuur? Zolang ik de principes van de Fa duidelijk kan uitleggen, maak ik de banden van de menselijke cultuur los, overtreed ik die regels en beperkingen en gebruik ik de taal naar goeddunken. Om de Dafa duidelijk uit te drukken, wend ik taal aan zoals ik dat wens. Bijvoorbeeld, soms zijn mijn zinnen zeer lang en herhaal ik woorden om de betekenis van de zinnen te benadrukken en te verdiepen. Maar zelfs dan is het zeer moeilijk om menselijke taal te gebruiken om de diepgaande principes van de Fa op hoog niveau uit te drukken. Wat woorden betreft, in feite gebruik ik ze naar goeddunken. Bijvoorbeeld, schrijf ik vaak ‘graad’ (??) als ‘graad van voltooiing’ (??) aangezien ik het gevoel heb dat deze woorden zouden moeten gebruikt worden om de mate uit te drukken waarin iets verwezenlijkt is. Ik schrijf graag ‘waarheid van de kwestie’ (??) als ‘ware situatie’ (??), aangezien ik het gevoel heb dat deze woorden zouden moeten worden gebruikt om uit te drukken hoe de dingen echt zijn; ik schrijf graag ‘absoluut’ (?) als ‘resoluut’ (?), aangezien ik van mening ben dat dit woord meer gewicht heeft; ik gebruik ‘immens’ (?) in plaats van ‘enorm’ (?), aangezien het meer geschikt is om de Grote Fa van de kosmos te beschrijven, enz., enz. Ik houd er ook niet van om zinnen te standaardiseren door eenvoudige leestekens te gebruiken. Wanneer ik schrijf, gebruik ik vaak komma’s tot op het einde. Ik geef slechts om de innerlijke betekenis van de Fa en met betrekking tot de menselijke standaardisering, heb ik geen gevoel van verplichting. De menselijke cultuur werd door Goden aan de mensen geschonken, maar de moderne Chinese taal is gewijzigd door het verwrongen denken van moderne mensen, met zijn afwijzing van theïsme en met zijn politieke concepten. De Fa zal de mensheid alles brengen wat nieuw en rechtschapen is en zal niet beïnvloed worden door om het even wat oud, misdadig of verwrongen is. Ik behaalde een diploma van de middelbare school en de reden waarom ik niet naar de universiteit ben gegaan, was om te verhinderen dat allerlei concepten, stellingen, definities, wetenschappelijke wetten, menselijke theorieën en diverse gestandaardiseerde dingen zich in mijn geest zouden vormen. Deze menselijke dingen kunnen absoluut niet vermengd worden met de Grote Fa van de kosmos wanneer deze wordt onderwezen, aangezien dit ertoe zou leiden dat de Fa verstoord zou worden door menselijke notities.
Dafa is de Fa van de kosmos en Dafa heeft alle wezens in de kosmos gecreëerd. Dafa heeft leefomgevingen en standaarden vastgelegd voor de wezens op verschillende niveaus van de kosmos en het heeft voor de wezens op verschillende niveaus verschillende vormen van wijsheid gecreëerd, met inbegrip van de cultuur van de mensheid. Het doel van het wijd en zijd verspreiden van Dafa is de Fa in de kosmos te rectificeren en tezelfdertijd de Dafa discipelen in de menselijke wereld Voltooiing te laten bereiken. Dafa creëert ook een nieuwe mensheid en zal zo de mensheid ook een nieuwe cultuur brengen.

Li Hongzhi,
28 juni 2000