Falundafa.org
  

Verdrijf interferentie

Discipelen: de Dafa die ik je heb onderwezen is het enige wat kan verzekeren dat jullie Voltooiing bereiken door jezelf te verbeteren in cultivatie. Als iemand er niet toe in staat is te breken met zijn gewone menselijke gehechtheden, kwade wezens aantrekt die mijn beeltenis aannemen en die hem vertellen wat te doen volgens zijn gehechtheden, om de Fa schade te berokkenen, dan is deze persoon in extreem groot gevaar. Als hij niet ontwaakt, zal hij een onmens worden die de Fa beschadigt.
Mijn Wetslichamen (fashen) zijn de belichaming van de wijsheid van mijn geest en van mijn energie en hun denken is absoluut niet verschillend van dat van mij. Ik zei geen woord toen Dafa en zijn studenten geconfronteerd werden met de kwaadwillige test van de vervolging. Het is net zoals een toelatingsexamen voor de universiteit: zou de leraar je op het tijdstip van het examen, daar ter plekke, kunnen vertellen hoe je de vragen moet beantwoorden? Als ik tijdens deze test niet sprak, waarom zou ik dan de vorm van mijn Wetslichamen gebruiken om je rechtstreeks te vertellen wat te doen?
Onlangs heeft een ellendig mens in Hong Kong die haar gezond verstand verloor nadat ze demonen had gekweekt in haar geest, ernstig geïnterfereerd met Dafa door absurde dingen te zeggen, over hoe een Wetslichaam van mij haar vertelde wat te doen. Zij veroorzaakte zelfs schade door een telefoongesprek te gebruiken dat ik met haar heb gehad en ze heeft voortdurend slechte dingen gedaan. Ongeacht welke absurde dingen zij in naam van het zogenaamde Wetslichaam zei, ik heb geen dergelijke studenten. Als er mensen zijn die bereid zijn om haar te volgen om wanorde aan de Fa toe te brengen, zij kunnen met haar meegaan – wat ik wil zijn discipelen die cultivatie beoefenen in een oprechte en nobele manier, schitterende Goden die onwrikbaar en solide zijn als diamant.
Discipelen: je moet helder zijn op dit huidige plechtige ogenblik. Ik was het die jullie de Fa onderwees. Mijn Wetslichamen zijn slechts het beeld van mijn gedachten, terwijl ik het hoofdwezen ben. Zou iemand die mij niet eens herkent [als Meester] nog altijd een Dafa discipel kunnen zijn? Bovendien zijn er studenten die geen zelfgenoegzaamheid hadden mogen ontwikkelen enkel omdat zij denken dat zij Fa-rectificatie dingen voor Dafa hebben gedaan. Momenteel zijn al degenen die irrationeel zijn en onbezonnen spreken in gevaar – dit is fataal voor hen. Wat nog belangrijker is, ieder van jullie zou datgene waar die saboteur in Hong Kong toe heeft aangezet moeten negeren en haar geen luisterend oor geven. Het is niet dat Meester niet genadig is: in de verscheidene jaren van je cultivatie heb ik niet alleen een ongelooflijk groot deel voor je gedragen, maar heb ik je tezelfdertijd ook voortdurend hints gegeven voor je verbetering, heb ik voor je veiligheid gezorgd en heb ik de schulden vereffend die je op verschillende niveaus had, zodat je Voltooiing kan bereiken – dit zijn geen zaken die eender wie kan doen en ze kunnen ook niet gedaan worden voor gewone mensen. Het is enkel dat deze mensen te irrationeel zijn en niet weten hoe ze Dafa en de mogelijkheid om cultivatie te beoefenen moeten koesteren.
Toen ik de Fa onderwees heb ik je eerder over alle problemen verteld die zouden kunnen opduiken tijdens deze kwaadwillige en vernietigende beproeving. Het is inderdaad moeilijk voor diegenen die niet echt gecultiveerd hebben om hierdoor te geraken. Nu begrijp je waarom ik je vaak verteld heb om het boek meer te lezen, is het niet?! De Fa kan alle gehechtheden breken, de Fa kan al het kwaad vernietigen, de Fa kan alle leugens verbrijzelen en de Fa kan rechtschapen gedachten versterken.
Die irrationele ellendelingen worden nu gemanipuleerd door geheime agenten. Wat diegenen betreft wiens gehechtheden hen ertoe geleid hebben om mee te gaan met die mensen, zelfs als zij ertoe kunnen ontwaken, zal het voor hen zeer moeilijk zijn om nog een verdere kans te hebben om cultivatie te beoefenen. Dafa is plechtig en cultivatiebeoefening is een ernstige zaak. Een persoon – om het even wie het is – moet zelf betalen voor de slechte dingen die hij in de wereld heeft gedaan. Ik wil niet één enkele student zien vallen, maar ik wil ook absoluut geen ongeschikte discipelen.

Li Hongzhi,
5 juli 2000