Falundafa.org
  

De geloften van de Goden worden vervuld

Mensheid, beschouw Falun Gong niet als onbeduidend enkel omdat het een Qigong-naam heeft. In de oude tijden werden alle verschillende denkscholen en alle ambachten en beroepen in de menselijke wereld “Dao” genoemd. Lao Zi vertelde de mensen echter dat de Dao die hij onderwees verschillend was. Hij zei: “Je kunt de Dao die ik onderwijs een Dao noemen, maar het is geen alledaagse Dao; je kan het concept dat ik onderwijs een alledaagse naam geven, maar het is geen alledaags concept.” Toen Boeddha Sakyamuni zijn Fa onderwees 2500 jaar geleden, werden er tegelijkertijd 8 religies verspreid. De Boeddha Fa, de ware Dao, was er één van.
De mens denkt altijd dat wanneer er een God of Boeddha verschijnt, het de aarde zal doen beven, dat wanneer hij mensen redt, zijn Boeddha-beeltenis zich groots zal manifesteren en dat hij met één handbeweging de kwaadwilligen die de redding van mensen ondermijnen, zal vernietigen. Als dat het geval zou zijn, zou het dan niet beter zijn als de Boeddha de mensen rechtstreeks vanuit de hemelen zou omhoog halen? Je zou moeten weten dat mensen die gered moeten worden, al de zonden en het karma die ze in het verleden opstapelden door het begaan van slechte daden, via ijverige cultivatie moeten terugbetalen, dat ze hun menselijke gehechtheden en alle andere slechte zaken die ze met zich meedragen moeten verwijderen en dat ze tegelijkertijd hun gedrag en gedachten moeten rectificeren. Alleen dan kunnen ze gered worden. Als een Boeddha zich groots zou manifesteren zouden zelfs de slechtste personen volgen wat de Boeddha zegt. Zou er dan nog een kans bestaan om te cultiveren? Zelfs wanneer een persoon werkelijk cultiveerde, zou het niet tellen, omdat een beoefenaar zijn zonden en karma moet elimineren tijdens ijverige cultivatie en, na gezuiverd te zijn, naar de Voltooiing moet bewegen.
In feite, wanneer alle mensen de grootse manifestatie van een beeltenis van een God of Boeddha zien, dan is het zeker dat iets groots zich in de menselijke wereld voltrekt en dan is dat hoogstwaarschijnlijk het moment waarop de zonden van de mensheid verschuldigde vergelding zullen ontmoeten. Of het nu een Boeddha, Dao of God is, wanneer hij de mensen van de wereld redt, moet hij zeker neerdalen naar de wereld en de aarde bewandelen met een menselijke gedaante en een menselijke taal gebruiken om Fa principes bekend te maken. Bovendien, wanneer een Verlicht Wezen neerdaalt naar de wereld dan is dat gewoonlijk op een moment waarop de morele waarden van de mensen dag na dag achteruitgaan, waarop de zonden en het karma van de mensen enorm zijn of waarop de moraliteit van de mensen ontaard is. Wanneer diegenen die gered zijn de Fa eenmaal verkregen hebben en weggegaan zijn, zullen het uitschot van de mensheid en de gedegenereerde wereld die achterblijven uitgeroeid worden.

Li Hongzhi,
13 mei 2001