Falundafa.org
  

Geen politiek

“Politiek” is een term van de moderne, verwrongen maatschappij. De ware menselijke samenlevingen in de geschiedenis hadden deze term of datgene wat politiek omvat niet. Toen politiek in de menselijke samenleving verscheen, was de samenleving reeds aan het afwijken en werden morele waarden ook al aangevallen door politiek. Bovendien is de echte reden voor mensen om in de politiek te stappen hun verlangen om naam te maken voor zichzelf en egoïstisch gewin. Het is alleen dat de menselijke morele waarden destijds nog enigszins sterk waren en de mensen die in die tijd leefden bevonden zich allemaal in die omgeving, dus leken de mensen die toen in de politiek zaten gewoon niet zo gewetenloos als de mensen die vandaag in de politiek zitten. Dus politiek is smerig geweest sinds haar ontstaan. Maar het is waar dat er in politieke kringen een aantal oprechte personen zijn geweest die bekommerd zijn om het land en de mensen, doch zij zijn slechts een druppel in de oceaan.
Maar wat die oprechte verzetstrijders betreft die gekant zijn tegen kwaadwillige regimes die het land vernielen en de mensen ruïneren, de mensen beschouwen hen eveneens als politici, omdat ze expliciete politieke standpunten hebben. Hoewel mensen denken dat de standpunten van deze personen oprecht zijn, is politieke activiteit hoe dan ook het product van een afgedwaalde maatschappij. Wanneer de huidige menselijke samenleving niet zo afgedwaald zou zijn, dan zou politiek niet verschenen zijn.
De cultivatie van Dafa discipelen overstijgt al wat menselijk is, zij zijn beoefenaars die de waarheden in hogere rijken begrepen hebben en wat zij begrijpen overstijgt het rijk van gewone mensen. Elk begrip beneden het rijk van de hogere Fa-principes is niet langer de Waarheid van de kosmos. Elke Dafa discipel is hier duidelijk over in zijn cultivatie, dus zou hij des te minder de politiek van gewone mensen moeten vermengen in de Fa-rectificatie. De beproevingen die Dafa discipelen ondergaan zijn dingen temidden van Fa-rectificatie en in cultivatie. Het kwade ontmaskeren en de waarheid verhelderen aan de mensen van deze wereld, dient enkel om hen de vervolging te tonen die Dafa en de discipelen hebben doorstaan en het ultieme doel ervan is het redden van de mensen van deze wereld, het verwijderen van het gif in de geesten van de wezens waarmee het kwade hen heeft overspoeld en hen redden van het gevaar geëlimineerd te worden in de toekomst vanwege van hun vijandigheid ten opzichte van Dafa. Dit is een weerspiegeling van de grootse genade van Dafa discipelen in het redden van levende wezens, zelfs tijdens het ondergaan van vervolging. Vanuit een andere hoek bekeken, hoe kunnen Goden en Boeddha’s betrokken geraken in de menselijke politiek? Nog minder zouden Goden en Boeddha’s de politiek die verschijnt in een afgedwaalde maatschappij erkennen.
De menselijke samenleving is een goede plaats voor cultivatie aangezien alles hier kan leiden tot gehechtheden. Juist hierom is een persoon die ertoe in staat is hieruit te stappen en al zijn gehechtheden aan de menselijke samenleving te verwijderen, wonderbaarlijk en is hij in staat om Voltooiing te bereiken.

Li Hongzhi,
4 juni 2001