Falundafa.org
  

Wat zijn supernormale vermogens

Supernormale vermogens worden ook goddelijke krachten genoemd. Hedendaagse mensen noemen ze buitengewone vermogens. Supernormale vermogens zijn feitelijk aangeboren vermogens van een wezen. Hoe hoger het niveau van een wezen, hoe vollediger zijn aangeboren vermogens effect kunnen hebben; omgekeerd, hoe lager het niveau van een wezen, hoe moeilijker het is voor zijn aangeboren vermogens om effect te hebben of om volledig effect te hebben. De fundamentele reden is dat in dit heelal, van het hoogste tot het laagste niveau, hoe lager het gaat, hoe hoger de proportie van materie die wezens en alles in hun specifieke rijken bevatten, hoe groter de korrels van de deeltjes zijn en hoe meer gewicht de wezens dragen – hoe lager het wordt, hoe meer de aangeboren vermogens (supernormale vermogens) van het wezen beperkt worden door de materie zelf en hoe zwaarder deze beperking, hoe minder effectief de vermogens zijn. Dat is waarom hoe lager het niveau, hoe minder de vermogens. Wanneer het op de menselijke dimensie aankomt, zijn al de aangeboren vermogens reeds bedekt, hun aangeboren vermogens (supernormale vermogens) kunnen niet werken. Dus wanneer mensen iets doen of iets willen hebben, kunnen ze enkel vertrouwen op het aanwenden van hun uit materie gebouwde lichamen om te verkrijgen wat ze willen. De mens kan de ware situatie van de kosmos niet zien omdat hij volledig begraven is in materie. Dit is waarom er gezegd wordt dat de menselijke dimensie er één is van misleiding.
Wat een beoefenaar betreft, hoe hoger het niveau waartoe hij cultiveert, hoe groter zijn vermogens. Dit is omdat hoe meer niveaus van de kosmos hij doorbreekt, hoe minder en lichter het gewicht van materie is op zijn wezen, hoe sterker zijn aangeboren vermogens (supernormale vermogens) zijn en hoe groter in aantal en vollediger zijn vermogens zijn die vrijkomen. Ik heb in de Fa onderwezen dat iemands supernormale vermogens in Dafa-cultivatie het meest volledig ontwikkeld worden omdat Dafa discipelen naar hogere niveaus moeten cultiveren – hoe hoger het niveau dat men doorbreekt, hoe meer men bevrijd wordt van materie en men zal dus zijn aangeboren vermogens (supernormale vermogens) volledig manifesteren. Dafa discipelen hebben hun supernormale vermogens reeds ten volle ingezet tijdens Fa-rectificatie. Wanneer bijvoorbeeld tijdens het doen van Fa-rectificatie de rechtschapen gedachten heel zuiver zijn, worden hun supernormale vermogens omvattend gebruikt. Bovendien kunnen veel discipelen met rechtschapen gedachten ze naar eigen wil gebruiken – wat ze ook maar willen gebruiken, ze krijgen het bijna altijd. Bijvoorbeeld, om die verdorven boosdoeners die Dafa discipelen vervolgen te immobiliseren, moeten ze gewoon “bevries” zeggen of “blijf daar en beweeg niet” of wijzen naar de groep boosdoeners en ze zullen zeker niet in staat zijn te bewegen; nadien moeten ze enkel denken “laat los” en het zal opgeheven worden. Je kan feitelijk je wil gebruiken om die slechteriken die geen menselijke aard hebben – zoals die boosdoeners, die erger zijn dan beesten, die mensen doodslaan of vrouwelijke Dafa discipelen verkrachten – zowel als die hoofdslechteriken, te bevelen. De slechte boosdoeners zullen alles doen wat je hen opdraagt te doen.
Het niveau van een wezen wordt bepaald door zijn xinxing. Dat wil zeggen, wanneer je supernormale vermogens gebruikt, moeten je rechtschapen gedachten krachtig zijn. Een ontoereikende geestestoestand – zoals het kwade vrezen, twijfelen in je gedachten wanneer je supernormale vermogens gebruikt of twijfelen of ze zullen werken – kan interfereren met het resultaat van de supernormale vermogens.
Voltooiing is de conclusie van de cultivatie van een Dafa discipel, terwijl Fa-rectificatie de missie is van een Dafa discipel. Voor een Dafa discipel is Voltooiing slechts een kwestie van de tijd van terugkeren, terwijl Fa-rectificatie aan de toekomst nagelaten moet worden. De toekomst van de kosmos die wezens op verschillende niveaus hebben gezien, bestaat eigenlijk niet en is een illusie. Op dit ogenblik is elke dag van de mensheid geregeld in overeenstemming met de noden van Dafa; de prestaties van Dafa discipelen in de menselijke wereld worden aan de geschiedenis nagelaten. In verschillende historische periodes van de toekomst, indien er in de kosmos schade aan Dafa berokkend wordt of wanneer wezens anders optreden, is het uiterst belangrijk hoe Dafa de Fa zal rectificeren en alles perfect en onvernietigbaar zal maken. Alles wat Dafa discipelen op dit ogenblik doen, is het creëren van de toekomst en op dit moment bestaat alles in de drie Rijken voor Dafa. Wanneer Dafa alles voltooid heeft temidden van de beproeving, dan zal al het kwade dat Dafa vervolgt eindigen.

Li Hongzhi,
14 juni 2001