Falundafa.org
  

Aan alle studenten van de Noord-Europese Fa conferentie

Alle studenten van de Noord-Europese Fa conferentie:
Voor Dafa discipelen is Voltooiing de conclusie van cultivatie en Fa-rectificatie is de grote verantwoordelijkheid die de geschiedenis jullie gegeven heeft tijdens de Fa-rectificatie periode. Dus tijdens het huidige proces van het verhelderen van de waarheid en het aan het licht brengen van het kwade, is alles wat we doen het belichamen van Dafa. Of we nu de waarheid verhelderen, het kwade aan het licht brengen of deelnemen aan andere Dafa activiteiten, onze Fa conferenties inbegrepen, we zouden de barmhartigheid van Dafa discipelen moeten tonen alsook de goedheid die Fa-rectificatie cultivatie naar buiten brengt. Ik zou graag de Fa conferentie volledig succes toewensen.
Ondertussen hoop ik dat de studenten in Europa meer zoals de studenten in Noord-Amerika kunnen zijn – elke student zou, naast het deelnemen aan groepsactiviteiten, in zijn dagelijks leven volledig het initiatief moeten nemen van een Dafa discipel, zijn eigen machtige deugden vestigen in het proces van het verhelderen van de waarheid en het goed doen op zijn eigen pad als Dafa discipel. Wacht in het verhelderen van de waarheid dus niet af, verlaat je niet op anderen en hoop niet gewoon op veranderingen in externe factoren. Ieder van ons is geschiedenis aan het creëren voor de toekomst, dat is waarom iedereen niet enkel deelneemt aan groepsactiviteiten, maar ook het initiatief neemt om te zoeken naar dingen om te doen. Zo lang iets goed is voor Dafa, zou je het initiatief moeten nemen om het te doen, het initiatief moeten nemen om er aan te werken. Elke persoon waar je mee in contact komt in de samenleving is iemand om de waarheid aan te verhelderen en wat zichtbaar wordt in het verhelderen van de waarheid is de barmhartigheid van de Dafa discipelen en hun redden van de mensen van de wereld. Ik hoop dat elke Dafa discipel ten volle initiatief zal nemen en zijn rol als Dafa discipel ten volle zal vervullen. Nogmaals, ik zou de Fa conferentie volledig succes willen toewensen.
Let op: ongeacht hoe druk je het hebt, je mag Fa-studie niet verwaarlozen. Dit is wat fundamenteel verzekert dat je naar Voltooiing toe beweegt en Dafa werk goed doet.

Li Hongzhi,
17 juni 2001