Falundafa.org
  

Fa-rectificatie en cultivatie

Het artikel bespreekt met veel helderheid de vraag hoe om te gaan met Fa-rectificatie en cultivatie. Tijdens de Fa-rectificatie hebben Dafa discipelen een andere situatie van toen persoonlijke cultivatie werd gedaan in het verleden. Tegenover het plegen van ongegrond kwaad, tegenover de vervolging van Dafa en tegenover het onrecht dat ons werd opgedrongen, kunnen we de dingen niet aanpakken of categorisch accepteren zoals voordien in persoonlijke cultivatie, omdat Dafa discipelen zich nu in de Fa-rectificatie periode bevinden. Als een probleem niet veroorzaakt wordt door onze eigen gehechtheden of fouten, dan moet het zijn dat het kwaad interfereert of slechte dingen doet.
We zijn echter nog steeds aan het cultiveren en hebben we nog altijd enkele laatste menselijke gehechtheden. Wanneer een probleem opduikt, moeten we eerst onszelf onderzoeken om te zien of de zaken goed of fout zijn van onze kant. Als we vaststellen dat het interferentie is of schade toebrengt, dan zouden we - wanneer we het specifieke probleem aanpakken – ons best moeten doen om kalm en vriendelijk te zijn tegen de mensen die zich aan de oppervlakte bevinden, omdat wanneer het kwade de mensen gebruikt ze zich daar gewoonlijk zelf niet van bewust zijn (hoewel de mensen die gebruikt worden meestal ofwel mensen zijn wiens gedachten slecht zijn ofwel mensen zijn die opkomende slechte gedachten hebben). Wat de interferentie door het kwade betreft in andere dimensies, we moeten dit serieus elimineren met rechtschapen gedachten.

Li Hongzhi,
8 juli 2001

Nota: Dit artikel is Fa onderwezen door Meester in het licht van het artikel “Wat is echte vriendelijkheid?” dat op 8 juli 2001 gepubliceerd werd op de PureInsight website.