Falundafa.org
  

Pad

De Fa studeren en cultiveren zijn een persoonlijke aangelegenheid. Toch zijn er vaak een groot aantal studenten die consequent andere mensen als hun rolmodel nemen - ze kijken hoe andere mensen dingen doen en volgen hen dan. Dit is een soort pover gedrag, ontwikkeld onder gewone mensen. Een beoefenaar heeft geen rolmodellen. Het pad dat alle personen moet volgen is verschillend, omdat de fundamenten van alle personen verschillend zijn, de grootte van hun verscheidene gehechtheden verschillend zijn, de karakteristieken van hun wezens verschillend zijn, hun jobs onder gewone mensen verschillend zijn, hun familiale omgevingen verschillend zijn en zo verder. Deze factoren bepalen dat het cultivatiepad van iedere persoon verschillend is, dat hoe ze van hun gehechtheden af geraken verschillend is en dat de groottes van hun beproevingen verschillend zijn. Temidden van de manifestatie van de dingen is het daarom heel moeilijk om een pad te vinden dat anderen gemaakt hebben en is het zelfs nog minder mogelijk voor een persoon om op één ervan een lift te krijgen. Als er werkelijk voorgemaakte paden en moeiteloze ritten waren, dan zou dat zeker geen cultivatie zijn.
Sinds de introductie van Dafa zijn er altijd mensen geweest die anderen gade geslagen hebben – “wat anderen ook doen, dat is wat ik zal doen” – in plaats van de Fa te gebruiken om te beoordelen of iets juist of fout is. Wanneer ze zien dat de ziektes van sommige mensen genezen zijn door de cultivatie van Dafa, worden zij ook enthousiast; wanneer ze zien dat sommige mensen niet langer beoefenen, dan weifelen ze ook; wanneer ze zien dat er honderd miljoen mensen zijn over het hele land die Dafa beoefenen, denken ze dat het iets goeds moet zijn en volgen ze anderen om het te leren; wanneer ze zien dat het kwade Dafa is gaan aanvallen, onderdrukken en vervolgen en dat de televisie en radio leugens verzonnen hebben om Dafa vals te beschuldigen, dan beginnen ze te twijfelen en worden ze verontrust. Cultivatie is moeilijk. Het is moeilijk in die zin dat je, zelfs wanneer er een verschrikkelijke ramp plaatsvindt, zelfs wanneer het kwade een helse vervolging op touw zet en zelfs wanneer je leven op het spel staat, nog steeds in staat moet zijn om standvastig verder te gaan op jouw pad van cultivatie zonder wat dan ook in de menselijke samenleving te laten interfereren met de stappen die je neemt op jouw pad van cultivatie.
Dafa discipelen bevinden zich nu middenin de Fa-rectificatie periode en het optreden van de oude krachten, heeft de meest fundamentele en de meest onverbiddelijke test voor Dafa discipelen gevormd. Of de test doorstaan kan worden, is een realisatie van Dafa en van [de kwestie] of elke Dafa discipel al dan niet verantwoordelijk voor zichzelf kan zijn. En of een persoon, terwijl hij het kwade breekt en elimineert, al dan niet naar voor kan stappen om Dafa te valideren, wordt een testament van [het loslaten van] leven en dood, wordt een bevestiging van of een Fa-rectificatie discipel Voltooiing kan bereiken en wordt ook wat een God onderscheidt van een mens. Voor een Dafa discipel is het bewaken en handhaven van de Fa alleen maar natuurlijk. Op dit moment in de geschiedenis, wanneer we werkelijk een situatie hebben waarin het kwade Dafa vervolgt, zal een Dafa discipel dus zeker naar voor stappen om Dafa te valideren als antwoord op de vervolging. In deze situatie, wanneer sommige studenten anderen naar voor zien stappen om de Fa te valideren, volgen ze mee; wanneer ze zien dat anderen niet naar voor stappen, stappen ze ook niet naar voor; wanneer ze geslagen worden of ‘bekeerd’ worden en zien dat anderen toegeven aan de druk van het kwade en enkele zogenaamde ’belofte om te stoppen met cultivatiebeoefening’ schrijven, dan schrijven ze er ook één, wat het resultaat is van er niet toe in staat zijn dingen te begrijpen in overeenstemming met de Fa. Kun je je voorstellen wat het betekent voor een beoefenaar als deze vlek niet weggewassen wordt? De huidige kwaadwillige vervolging werd door de oude krachten aan Dafa en de discipelen opgedrongen. Is niet alles wat gedaan wordt om weerstand te bieden aan de vervolging de meest magnifieke vertoning van Dafa discipelen die verantwoordelijk zijn voor Dafa en voor zichzelf? Dit is niet de eerste keer in de loop van de degenererende geschiedenis dat kwade krachten cultivatiebeoefenaars vervolgd hebben. Is dit geen herhaling van wat Jezus meemaakte in zijn dagen? Heeft Boeddha Sakyamuni dit ook niet meegemaakt? Als er inderdaad paden zijn die als referentie kunnen dienen, hebben dan datgene wat de vorige Verlichtte Wezens op dat vlak hebben meegemaakt en het kwaad van vandaag niet op dezelfde manier plaatsgevonden? Hoewel ze verschillen in hun specifieke manifestaties, ze mikken allemaal op het breken van de wil van diegenen die cultiveren in een rechtschapen Fa. In de gewone cultivaties in de geschiedenis traden die negatieve wezens daadwerkelijk op als een toetssteen om te bepalen of individuele beoefenaars Voltooiing konden bereiken. Als iemand zand bleek te zijn in plaats van goud, dan zou hij zeker uitgezift worden. Maar vandaag is het anders in de zin dat Fa-rectificatie plaatsvindt in de kosmische lichamen en het kolossale firmament gereconstrueerd wordt. Alle zogenaamde ‘testen’ van Dafa interfereren met de Fa-rectificatie. Bovendien is het doel van al diegenen die deelnemen aan de vervolging Dafa te beschadigen. Hoewel alles wat de oude krachten de persoonlijke cultivatie van mensen aandeden een zeker effect bereikte in het verleden, voldoet het, indien deze aanpak wordt gebruikt gedurende de Fa-rectificatie, niet alleen niet aan de standaard van Dafa, maar interfereert het ook ernstig met en verstoort het de Fa-rectificatie. Op dit moment moeten de oude krachten volledig uitgeroeid worden, ongeacht of de wezens die eraan deelnemen positief of negatief zijn. Al de slechte wezens die hierin participeren worden geëlimineerd tijdens de Fa-rectificatie, ongeacht hoe hoog hun niveaus zijn. Met Fa-rectificatie is het volledig verschillend van gewone cultivatie. Vandaag, wanneer Dafa discipelen als antwoord op de vervolging door het kwade de waarheid verhelderen, zijn er sommige studenten die kijken naar wat anderen doen. Maar een persoon moet altijd op zichzelf verlicht raken tot wat hij zou moeten doen ten overstaan van beproevingen. Telkens wanneer een persoon vooruitgang maakt, stijgt de Vruchtstatus die hij gevalideerd heeft en waartoe hij verlicht is.
Het pad dat een Dafa discipel bewandelt, is een glorieuze geschiedenis en deze geschiedenis moet gecreëerd worden door zijn eigen verlichting.

Li Hongzhi,
Geschreven op 9 juli 2001

(Gepubliceerd op 23 september 2001)