Falundafa.org
  

Ook in een paar woorden

Het artikel “Goede mensen” gebruikt niet veel woorden, maar het illustreert een onderliggend principe. Onverwoestbaar rechtschapen geloof in de Waarheid van de kosmos vormt steenharde, Diamantachtige Lichamen van welwillende Dafa discipelen, beangstigt alle kwaad en het licht van de Waarheid dat het uitzendt, doet de onrechtschapen elementen in de gedachten van alle wezens desintegreren. Hoe sterk de rechtschapen gedachten zijn, dat is hoe groot de kracht is. Dafa discipelen stappen werkelijk uit de gewone menselijkheid.

Li Hongzhi,
8 september 2001

Nota: dit is een commentaar op het artikel “In een paar woorden: Goede Mensen”, geschreven door een Dafa discipel en gepubliceerd op 8 september 2001, op de PureInsight website.