Falundafa.org


LEZING TWEE

 

Het Onderwerp Van Tianmu (Het Derde Oog)

Veel Qigong-meesters hebben ook iets gezegd over Tianmu. Fa heeft echter verschillende manifestaties op verschillende niveaus. Een beoefenaar wiens cultivatie een bepaald niveau bereikt heeft, kan alleen scŤnes op dat niveau zien, en hij zal niet in staat zijn de waarheid voorbij dat niveau te zien, noch zal hij het geloven. Daarom zal hij alleen dat wat hij op zijn niveau ziet beschouwen als de waarheid. Voordat zijn cultivatie een hoger niveau bereikt, zal hij denken dat deze dingen niet bestaan, en ze zijn niet geloofwaardig. Dit is bepaald door zijn niveau, en zijn geest kan ook niet stijgen naar een hoger niveau. Sommigen praten namelijk op de ene manier over het onderwerp van Tianmu, terwijl anderen er op een andere manier over praten. Met als resultaat, dat ze er een warboel van hebben gemaakt en uiteindelijk niemand het helder kan uitleggen. In feite is Tianmu ook iets dat niet helder uitgelegd kan worden op een laag niveau. In het verleden, omdat de structuur van Tianmu behoorde tot het geheim der geheimen, was het niet geoorloofd gekend te zijn door gewone mensen. Daarom heeft er historisch gezien niemand over verteld. Wij praten er hier echter niet over gebaseerd op theorieŽn uit het verleden. Wij gebruiken moderne wetenschap en de simpelste moderne taal om het uit te leggen, en we zullen de fundamentele zaken ervan bespreken.

De Tianmu waar wij naar verwijzen, bevindt zich feitelijk net boven en tussen iemands wenkbrauwen en het is verbonden met de pijnappelklier. Dit is het hoofdkanaal. Er zijn vele ogen in het lichaam. De TaoÔstische School zegt dat iedere Qiao (opening) een oog is. De TaoÔstische School noemt acupunctuurpunten in het lichaam Qiao, wat Xue genoemd wordt in de Chinese medische wetenschap. De Boeddha School zegt dat elke zweetporie een oog is. Daarom kunnen sommige mensen lezen met hun oren, en sommigen kunnen zien met hun handen en met de achterkant van hun hoofd. Weer anderen kunnen zien met de voeten of de buik. Het is allemaal mogelijk.

Over Tianmu gesproken, we zullen eerst praten over het paar vleselijke ogen van de mens. Tegenwoordig denken sommige mensen dat dit paar ogen elke materie en elk object in deze wereld kan zien. Daarom hebben sommige mensen het koppige concept ontwikkeld, dat wat ze ook zien met hun ogen echt is en ze zullen niet geloven wat ze niet kunnen zien. In het verleden werden zulke mensen beschouwd als hebbende een slechte verlichtingskwaliteit en sommige mensen kunnen ook niet helder uitleggen waarom ze een slechte verlichtingskwaliteit hebben. Niet zien is niet geloven. Dat klinkt vrij redelijk. Toch is het, gezien vanuit het perspectief van een iets hoger niveau, niet redelijk. Elke tijd-ruimte is gemaakt van materie. Natuurlijk hebben verschillende tijd-ruimtes verschillende fysieke structuren en verschillende manifestaties van levensvormen.

Laat me je een voorbeeld geven. Er wordt gezegd in het Boeddhisme, dat elk fenomeen in de menselijke samenleving een illusie is en onecht is. Hoe kunnen ze illusies zijn? De echte en concrete objecten bevinden zich recht voor ons, wie kan beamen dat ze onecht zijn? De vorm van objecten bestaat gewoon op een dergelijke wijze, en toch, de manier waarop ze zich manifesteren is niet op een dergelijke wijze. Hoe dan ook, onze ogen hebben een vaardigheid die objecten kan stabiliseren in onze fysieke dimensie tot de staat die wij momenteel zien. In feite zijn de objecten niet in een dergelijke staat, en ze zijn zelfs in onze dimensie niet in een dergelijke staat. Bijvoorbeeld, hoe ziet een menselijk wezen eruit onder de microscoop? Het hele lichaam is gemaakt van losse en kleine moleculen, net als zandkorrels, en ze zijn in beweging. De elektronen bewegen rond de kernen, en het hele lichaam kronkelt en beweegt. Het oppervlak van het lichaam is niet glad en egaal. Elke materie in het universum, zoals staal, ijzer en steen is hetzelfde en hun moleculaire elementen binnenin zijn allemaal in beweging. Je kunt niet de gehele vorm ervan zien, welke in feite niet stabiel is. Deze tafel is eveneens voortdurend in beweging, en toch, kunnen onze ogen de waarheid niet zien. Dit paar ogen kan een valse illusie creŽren.

Het is niet zo dat we dingen niet kunnen zien in de microkosmos, en dat de mensheid niet een dergelijke vaardigheid heeft. Menselijke wezens worden geboren met een dergelijke vaardigheid en ze kunnen dingen zien in een bepaalde microkosmos. Het is gewoon omdat we dit paar ogen hebben in deze fysieke dimensie, dat ze een dergelijke valse illusie kunnen creŽren en mensen niet toestaan te zien. En dus werd er in het verleden gezegd, dat als mensen niet geloofden wat ze niet konden zien, zulke mensen door de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars beschouwd werden als hebbende een slechte verlichtingskwaliteit en dat ze misleid zijn door valse illusies onder gewone mensen en verloren waren onder de gewone mensen. Dit is een bewering die in de geschiedenis gemaakt is door religies. Wij vonden het in feite ook behoorlijk redelijk.

Dit paar ogen kan dingen stabiliseren in onze huidige fysieke dimensie naar een dergelijke staat. Daarnaast hebben ze geen ander noemenswaardig vermogen. Wanneer men naar iets kijkt, wordt het beeld niet direct in de ogen gevormd. De ogen zijn als de lens van een camera, die als een gereedschap functioneren. Wanneer we in de verte kijken, zal de lens uitzetten en onze ogen dienen ook voor een dergelijke functie. Wanneer we in het donker kijken, zullen de pupillen groter worden. Wanneer een camera een foto maakt in het donker, zal zijn opening ook groter worden. Anders zal de foto te donker zijn zonder voldoende blootstelling aan licht. Wanneer een persoon naar buiten loopt naar een zeer heldere plaats, zullen zijn pupillen onmiddellijk samentrekken. Anders zullen zijn ogen verblind worden door het licht en zal hij niet in staat zijn iets helder te zien. Een camera werkt volgens hetzelfde principe, en de opening zal ook samen moeten trekken. Het kan alleen het beeld vangen van een object en het is niet meer dan een gereedschap. Wanneer we echt een object zien, een persoon en de vorm van een bestaand object, worden de beelden gevormd in de hersenen. We zien namelijk door de ogen, en dan zullen de beelden geleverd worden aan de pijnappelklier in de achterhersenen via optische zenuwen, en ze worden gereflecteerd in dat gebied. Dat wil zeggen dat de echte weerspiegelde beelden gezien worden in het gebied van de pijnappelklier in onze hersenen. De moderne medische wetenschap heeft zich dit ook gerealiseerd.

De opening van Tianmu waar wij over gesproken hebben, is om te vermijden dat de menselijke optische zenuwen gebruikt worden en een doorgang te openen tussen iemands wenkbrauwen, zodat de pijnappelklier de buitenwereld direct kan zien. Dit wordt de opening van Tianmu genoemd. Sommige mensen denken dan: "Dit is niet realistisch. Dit paar ogen kan nog altijd als een gereedschap gebruikt worden, en ze kunnen beelden vastleggen van objecten, wat niet mogelijk is zonder de ogen". Moderne medische dissectie heeft al ontdekt dat de voorste sectie van de pijnappelklier uitgerust is met de volledige structuur van een menselijk oog. Omdat het binnenin de schedel groeit, wordt ervan gezegd dat het een gedegenereerd oog is. Of het een gedegenereerd oog is of niet, onze gemeenschap van cultivatiebeoefenaars heeft er zijn voorbehoud bij. Hoe dan ook, de moderne medische wetenschap heeft toch al erkend dat er een oog is in het midden van het menselijke brein. De doorgang die wij zullen openen is recht op dat punt gericht, en het strookt goed met het begrip van de moderne medische wetenschap. Dit oog zal geen valse beelden creŽren zoals dit paar vleselijke ogen, en het kan de aard en de essentie van materie zien. Daarom kan een persoon met een Tianmu op een hoog niveau door onze dimensie heen in andere tijd-ruimtes zien, en hij kan scŤnes zien die gewone mensen niet kunnen zien. Een persoon met een Tianmu van een laag niveau, zou het doordringende zicht om door een muur en door een menselijk lichaam te zien, kunnen hebben. Het is gewoon uitgerust met een dergelijk supernormaal vermogen.

De Boeddha School praat over vijf typen zichten: het Vleselijk Zicht, het Hemelse Zicht, het Wijsheids Zicht, het Fa Zicht en het Boeddha Zicht. Dit zijn de vijf hoofdniveaus van Tianmu, en elk niveau is onderverdeeld in bovenste, middelste en laagste niveau. De TaoÔstische School praat over negen keer negen, 81 niveaus van het Fa Zicht. Wij zijn hier om Tianmu voor iedereen te openen, maar we openen het niet onder of op het niveau van het Hemelse Zicht. Waarom? Alhoewel je hier zit en begint met de beoefening van cultivatie, start je toch als gewoon mens met vele gehechtheden van gewone mensen die nog opgegeven moeten worden. Als je Tianmu geopend wordt op of onder het niveau van het Hemelse Zicht, zul je een supernormaal vermogen hebben volgens gewone mensen, en je zal in staat zijn dingen door een muur of door een menselijk lichaam heen te zien. Als we voorzien in zoín supernormaal vermogen op grote schaal en iedereen zijn Tianmu geopend is tot een dergelijke reikwijdte, zal dit de gewone menselijke samenleving ernstig verstoren en de staat van de gewone menselijke samenleving schenden. De nationale geheimen zullen niet bewaard kunnen blijven. Het zal om het even zijn of mensen kleren dragen of niet, en je zal in staat zijn mensen in huizen te zien zitten van buitenaf. Als je over straat loopt, zul je alle eerste prijzen in loterijen eruit halen als je ze ziet. Dat is niet toegestaan! Denk er eens over, zal het nog altijd een menselijke samenleving zijn als het Tianmu van iedereen geopend is op het niveau van het Hemelse Zicht? Het is absoluut verboden de staat van de menselijke samenleving ernstig te verstoren. Als ik inderdaad je Tianmu tot dat niveau zou openen, zou je waarschijnlijk direct een Qigong-meester worden. Sommige mensen droomden er in het verleden van een Qigong-meester te worden. Als hun Tianmu geopend is, zullen ze denken dat ze patiŽnten kunnen behandelen. Zou ik je niet op een slecht pad brengen in dat geval?

Op welk niveau open ik dan je Tianmu? Ik zal je Tianmu direct openen op het niveau van het Wijsheids Zicht. Als het op een hoger niveau geopend wordt, is je Xinxing niet hoog genoeg. Als het op een lager niveau geopend wordt, zal het de staat van de gewone menselijke samenleving ernstig verstoren. Met het Wijsheids Zicht heb je niet de mogelijkheid door een muur te zien of door een menselijk lichaam heen te kijken. Je kunt echter scŤnes zien die in andere dimensies bestaan. Welke voordelen heeft het? Het kan je geloof in de beoefening versterken. Wanneer je echt dingen kunt zien, die gewone mensen niet kunnen zien, zul je denken dat het echt bestaat. Om het even of je helder kunt zien of niet op dit moment, jullie Tianmu zal allemaal geopend worden op dit niveau, wat goed is voor je beoefening. Een echte beoefenaar van Falun Dafa kan hetzelfde resultaat bereiken door dit boek te lezen, mits hij strikt kan zijn met de verbetering van zijn Xinxing.

Welke factor bepaalt het niveau van iemands Tianmu? Het is niet zo dat wanneer je Tianmu geopend is, je in staat zal zijn alles te zien. Het is niet zo. Er is nog altijd een classificatie van niveaus. Wat bepaalt dan de niveaus? Er zijn drie factoren. De eerste is dat iemands Tianmu een veld moet hebben van binnen naar buiten, wat we de essentie van Qi noemen. Waar dient het toe? Het is als een TV scherm. Zonder fosfor is het slechts een lamp als de TV aangezet wordt. Het geeft alleen licht maar geen beelden. Het is vanwege de fosfor dat het beelden kan weergeven. Natuurlijk is dit voorbeeld niet helemaal exact, omdat we dingen direct kunnen zien terwijl een TV beelden weergeeft door een beeldbuis. Dat is grofweg het idee. Dit beetje essentie van Qi is extreem waardevol, en het is gemaakt van de fijnere substantie geraffineerd uit De. Normaal is de essentie van Qi van elke persoon anders. Misschien zijn er twee op de 10.000 mensen die op hetzelfde niveau zijn.

Het Tianmu niveau is een directe manifestatie van de Fa in ons universum. Het is iets bovennatuurlijks en nauw verwant aan iemands Xinxing. Als iemands Xinxing-niveau laag is, is zijn niveau laag. Vanwege het lage niveau van zijn Xinxing, zal veel van de essentie van Qi van deze persoon verloren gaan. Als het Xinxing-niveau van een persoon hoog is en hij in de gewone menselijke samenleving, van kinds af tot volwassenheid, weinig gegeven heeft om faam, voordeel, conflicten tussen mensen, persoonlijke belangen en verschillende menselijke sentimenten en verlangens, zal zijn essentie van Qi relatief beter bewaard gebleven zijn. Daarom zal hij, nadat zijn Tianmu geopend is, helderder kunnen zien. Een kind onder zes jaar zal in staat zijn behoorlijk helder te zien nadat zijn Tianmu geopend is. Het is ook gemakkelijk om zijn Tianmu te openen. Eťn woord van mij zal in staat zijn hem te openen.

Vanwege de vervuiling door het hoogtij of de smeltkroes van de gewone menselijke samenleving, is wat mensen denken dat correct is, vaak fout. Wil niet iedereen een goed leven leiden? Verlangen naar een goed leven zou inbreuk kunnen maken op de belangen van anderen of iemands zelfzuchtige verlangens prikkelen, of het belang van anderen wegnemen, of het zou anderen kunnen sarren of pijn doen. Men zal wedijveren en vechten voor persoonlijke belangen onder gewone mensen. Gaat dit niet in tegen de karakteristiek van het universum? Dus, wat mensen denken dat correct is, hoeft niet noodzakelijk correct te zijn. In het opvoeden van een kind, leert een volwassene het kind vaak, "Je moet leren slim te zijn", zodat hij op eigen benen kan staan in de gewone menselijke samenleving. "Slim zijn" is reeds verkeerd vanuit het perspectief van ons universum, omdat we vereisen dat de orde van de natuur gevolgd wordt en weinig gegeven wordt om persoonlijke belangen. Omdat hij zo slim is, zal hij doelen op het nastreven van persoonlijke belangen. "Wie jou ook sart, ga naar zijn leraar en zoek zijn ouders op". "Raap het geld op dat op straat ligt". Het kind wordt op deze wijze onderwezen. Hoe meer dingen hij van het kind zijn tot de volwassenheid ontvangen heeft, hoe meer hij geleidelijk zelfzuchtig zal worden in de gewone menselijke samenleving. Hij zal misbruik maken van anderen en De verliezen.

De substantie van De verdwijnt niet nadat het verloren is gegaan, het wordt overgeheveld naar een andere persoon. Deze essentie van Qi kan echter verloren gaan. Als men van het kind zijn tot de volwassenheid erg sluw is, met een sterk verlangen naar persoonlijke belangen en alleen streeft naar voordeel, zal zijn Tianmu niet werken of niet helder zien nadat het geopend is. Het betekent echter niet dat het voor altijd onbruikbaar is. Waarom? Omdat we erop doelen terug te keren naar ons oorspronkelijke ware zelf gedurende het verloop van cultivatiebeoefening, en door ijverige oefening zullen we in staat zijn dit voortdurend goed te maken en het te herstellen. Daarom moet men aandacht besteden aan Xinxing. We benadrukken een holistische verbetering en een holistische niveau verhoging. Als het niveau van Xinxing verhoogd is, zal al het andere volgen. Als het niveau van Xinxing niet verhoogd wordt, wordt ook dat beetje essentie van Qi niet hersteld. Het is gewoon een dergelijk principe.

De tweede factor is dat wanneer men Qigong op zichzelf beoefent, zijn Tianmu ook geopend kan worden als zijn aangeboren kwaliteit goed is. Het komt vaak voor, dat sommige mensen bang worden op het moment dat hun Tianmu geopend wordt. Waarom zijn ze bang? Het is omdat mensen meestal om middernacht Qigong beoefenen wanneer de nacht donker en stil is. Als men aan het oefenen is, zal men plotseling een groot oog voor zijn ogen zien, dat hem ineens aan het schrikken maakt. Zo een schrik is enorm, en hij zal vanaf dan bang zijn Qigong te beoefenen. Hoe angstaanjagend is het niet! Dat grote knipperende oog kijkt en het is levendig helder. Daarom noemen sommige mensen het het demonenoog, en toch noemen anderen het het Boeddha oog, etc. Het is in feite je eigen oog. Natuurlijk hangt cultivatie af van het individu zelf terwijl de transformatie van cultivatie-energie aan de meester is. Het gehele transformatie proces van cultivatie-energie is erg gecompliceerd in andere dimensies. Het lichaam verandert niet alleen in slechts ťťn andere dimensie, maar in alle dimensies. De lichamen in alle dimensies veranderen allemaal. Kun je dat zelf doen? Je kunt het niet. Zulke dingen zijn gearrangeerd door de meester en worden uitgevoerd door de meester. Daarom wordt er gezegd, dat cultivatie afhangt van het individu zelf terwijl de transformatie van cultivatie-energie aan de meester overgelaten wordt. Je kunt alleen een dergelijke wens en een dergelijke gedachte hebben. Het is de meester die dit soort dingen echt doet.

Sommige mensen hebben hun Tianmu door hun eigen oefening geopend. Wij verwijzen naar jouw oog, maar je bent niet in staat het zelf te transformeren. Sommige mensen hebben meesters, en zij zullen er een voor je transformeren als ze je Tianmu geopend aantreffen. Dat wordt het Echte Oog genoemd. Natuurlijk, sommige mensen hebben geen meester, maar men kan een voorbijgaande meester hebben. Er wordt gezegd in de Boeddha School, "Er is geen plaats waar geen Boeddhaís zijn". Er zijn er zoveel van hen, dat Boeddhaís overal zijn. Sommige mensen zeggen ook, "Er zijn godheden een meter boven iemands hoofd", wat betekent dat er zeer veel van hen zijn. Als een voorbijgaande meester ziet dat je goed geoefend hebt met je Tianmu geopend en je een oog nodig hebt, zal hij er een voor je transformeren, wat ook als een resultaat van je cultivatie beschouwd kan worden. Omdat er geen enkele voorwaarde of beschouwing is voor de kosten, beloning en faam om redding te bieden aan mensen, zijn zij veel nobeler dan de modelhelden van gewone mensen. Zij doen het volledig vanuit hun barmhartige mededogen.

Nadat iemands Tianmu geopend is, is er een staat waarin iemands ogen erg verblind worden door licht en zijn ogen geÔrriteerd voelen. Het zijn in feite niet je ogen die verblind zijn. In plaats daarvan is het je pijnappelklier die verblind is, en je hebt het gevoel alsof je ogen verblind zijn. Dat is omdat je dit Echte Oog nog niet hebt. Nadat het Echte Oog bij je geÔnstalleerd is, zullen je ogen niet verblind zijn. Een aantal van onze beoefenaars zullen in staat zijn dit Echte Oog te voelen of te zien. Omdat het dezelfde natuur heeft als het universum, is het ook erg onschuldig en nieuwsgierig. Het kijkt ook naar binnen om te controleren of je Tianmu geopend is of niet en of het kan zien of niet. Het kijkt ook naar je binnenste. Op dit moment is je Tianmu ook geopend terwijl het naar je kijkt. Je zal bang zijn wanneer je het plotseling ziet. In feite is dit je Echte Oog. Van nu af aan, zul je door je Echte Oog kijken als je weer naar dingen kijkt. Je zal helemaal niet in staat zijn te kijken zonder dit Echte Oog, zelfs als je Tianmu geopend is.

De derde factor zijn de weergegeven verschillen tussen verschillende dimensies wanneer men een doorbraak in niveaus maakt. Dit is wat echt iemands niveau bepaalt. Naast het hoofdkanaal dat dingen ziet, hebben mensen ook vele subkanalen. De Boeddha School zegt dat elke zweetporie een oog is, terwijl de TaoÔstische School beweert dat elke Qiao van het lichaam een oog is. Elk acupunctuurpunt is namelijk een oog. Natuurlijk, wat zij zeggen is ook een vorm van transformatie van Fa in het lichaam, en er is geen deel van het lichaam dat niet kan zien.

Het niveau waar wij naar verwijzen verschilt daarvan. Naast het hoofdkanaal zijn er ook meerdere grote subkanalen in meerdere plaatsen boven de twee wenkbrauwen en boven en onder de oogleden, evenals in het Shangen Punt. Zij bepalen de doorbraak in niveaus. Natuurlijk, als een gewone beoefenaar kan zien met deze plaatsen, heeft hij al een zeer hoog niveau bereikt. Sommige mensen kunnen ook met hun vleselijke ogen zien, en zij zijn erin geslaagd hun ogen te cultiveren, die tevens uitgerust zijn met verschillende vormen van supernormale vermogens. Als dit oog echter niet goed gebruikt wordt, zal hij altijd naar een object kijken zonder het andere te zien. Dat zal niet werken. En dus zien sommige mensen vaak ťťn kant met het ene oog en de andere kant met het andere oog. Toch is er geen kanaal onder dit oog (het rechteroog) omdat het nauw gerelateerd is aan Fa. Mensen gebruiken graag het rechteroog om slechte dingen te doen. Vandaar dat er geen kanaal onder het rechteroog is. Dit verwijst naar de meerdere grote subkanalen die ontwikkeld worden gedurende de Shi-Jian-Fa cultivatie.

Na zoín extreem hoog niveau bereikt te hebben en de Chu-Shi-Jian-Fa cultivatie, zal een oog gevormd worden dat als een samengesteld oog is. Er zal namelijk een groot oog verschijnen in het bovenste gedeelte van het gezicht, en het heeft talrijke kleine ogen erin. Sommige grote verlichten op zeer hoge niveaus hebben een groot aantal ogen gecultiveerd, die zich over hun gehele gezicht bevinden. Alle ogen zullen door dit grote oog kijken, en ze kunnen zien wat ze maar willen zien. Met een oogopslag zullen ze in staat zijn alle niveaus te zien. Tegenwoordig bestuderen zoŲlogen en entomologen vliegen. Een vliegenoog is erg groot. Door de microscoop heeft men ontdekt dat het talrijke kleine ogen binnenin heeft, wat het samengestelde oog genoemd wordt. Op een extreem hoog niveau, kan een dergelijke staat plaatsvinden. Om in die staat te verkeren zal men vele keren hoger dan het niveau van Tathagata moeten zijn. Een gewoon persoon kan het echter niet zien. Mensen op een gemiddeld niveau kunnen het bestaan ervan ook niet zien, en ze kunnen alleen zien dat hij als een normaal persoon is, omdat het zich in een andere dimensie bevindt. Dit verklaart de doorbraken in niveaus. Het is namelijk een kwestie van andere dimensies kunnen bereiken.

Ik heb in grote lijnen de structuur van Tianmu aan iedereen uitgelegd. Wij openen jullie Tianmu met externe kracht, wat relatief sneller en makkelijker is. Toen ik vertelde over Tianmu, voelde ieder van jullie dat het gespannen was in jullie voorhoofd. De spier voelde alsof hij samengespannen werd en inwaarts boorde. Was het niet zo? Het was zo. Zolang jullie oprecht je geest er toe zetten hier Falun Dafa te bestuderen, zal iedereen zo een gevoel hebben. De externe kracht wordt erg sterk bij het inwaarts boren. Ik heb de energie vrijgelaten die gespecialiseerd is in het openen van je Tianmu om je Tianmu te openen. Ondertussen heb ik Falun uitgezonden om je Tianmu te repareren. Toen ik vertelde over Tianmu, was ik voor iedereen zijn Tianmu aan het openen, mits hij Falun Dafa beoefende. Hoe dan ook, niet iedereen zal noodzakelijkerwijs in staat zijn helder te zien, noch zal iedereen noodzakelijkerwijs in staat zijn ermee te zien. Dat is nauw gerelateerd aan je fysieke gesteldheid. Besteed er geen aandacht aan. Het maakt niet uit als je er niet mee kan zien, en je mag de tijd nemen om het te ontwikkelen. Als je voortdurend je niveau verhoogt, zul je geleidelijk in staat zijn te zien, en het zicht zal alsmaar helderder worden. Zolang als je cultivatie beoefent en je gedachten erop instelt dat te doen, zal weer goed gemaakt worden wat je verloren hebt.

Het is relatief moeilijk om zelf je Tianmu te openen. Laat me vertellen over enkele vormen van het openen van Tianmu door jezelf. Bijvoorbeeld, gedurende de zittende meditatie, zullen sommigen van jullie voelen dat het donker is in het voorhoofd terwijl jullie kijken naar je Tianmu, en er is niets daar. Met het verstrijken van de tijd, zal hij bemerken dat het geleidelijk wit wordt in het voorhoofd. Na een periode van cultivatiebeoefening, zal hij bemerken dat het geleidelijk helder wordt in het voorhoofd en daarna rood wordt. Tegen die tijd zal het bloeien net als de ontluikende bloemen op TV of in een film, waarin bloemen in een paar seconden tot bloei komen. Er zullen zulke scŤnes zijn. De rode kleur zal in het begin vlak zijn, en zal dan in het midden uitblinken en langzaam draaien. Als je het zelf volledig wil laten draaien naar het einde toe, zullen acht of tien jaren niet genoeg zijn, omdat de hele Tianmu geblokkeerd is.

De Tianmu van sommige mensen is niet geblokkeerd en het is uitgerust met een doorgang. Het heeft daar echter geen energie omdat zij geen Qigong beoefenen. Dus, wanneer ze Qigong beoefenen, zal plotseling een bal van zwarte materie zichtbaar worden voor hun ogen. Met de verlenging van de tijd van beoefening, zal het geleidelijk wit worden en dan helder worden. Op het einde zal het helderder en helderder worden, en de ogen zullen een beetje verblind zijn. Sommige mensen zeiden: "Ik heb de zon gezien en ik heb de maan gezien". In feite hebben ze niet de zon of de maan gezien. Wat hebben ze dan gezien? Dat zijn hun doorgangen. Sommige mensen maken snelle doorbraken in hun niveaus. Met de installatie van het oog, zullen ze direct in staat zijn te zien. Voor anderen zal het behoorlijk moeilijk zijn. Wanneer zij Qigong beoefenen voelen ze zich alsof ze naar het uiteinde van de doorgang rennen, die als een tunnel of een put is. Zelfs in hun slaap voelen ze alsof ze naar buiten rennen. Sommigen voelen alsof ze op een paard rijden; sommigen voelen alsof ze vliegen; sommigen voelen alsof ze rennen; en sommigen voelen alsof ze snel naar buiten rijden in een auto. En toch voelen ze altijd dat ze niet naar het einde kunnen rennen, omdat het erg moeilijk is om je Tianmu zelf te openen. De TaoÔstische School beschouwt het menselijk lichaam als een klein universum. Als het een klein universum is, denk er dan eens over, het zal dan meer dan 108.000 Li (Chinese mijl) van het voorhoofd tot de pijnappelklier zijn. En dus, zal men altijd voelen alsof men naar het uiteinde rent en niet in staat is het einde te bereiken.

Het is vrij redelijk dat de TaoÔstische School het menselijk lichaam als een klein universum beschouwt. Het betekent niet dat zijn samenstelling en structuur lijken op die van het universum, noch verwijst het naar de bestaande vorm van het lichaam in onze fysieke dimensie. We vragen, "Wat is de staat van het fysieke lichaam dat gemaakt is van elementen kleiner dan de cellen volgens het begrip van de moderne wetenschap?" Er zijn verschillende moleculaire configuraties. Kleiner dan moleculen zijn atomen, protonen, kernen, elektronen, quarks, en de kleinste deeltjes die nu bestudeerd worden zijn neutrinoís. Wat is dan het kleinste deeltje? Het is inderdaad te moeilijk om te bestuderen. In zijn latere jaren stelde Sakyamuni het volgende: "Het is zo immens dat het geen buitenste heeft, het is zo klein dat het geen binnenste heeft". Wat betekent het? Op het niveau van Tathagata, is het zo immens dat men niet in staat is de grens van het universum te zien, en het is zo klein dat men niet in staat is het kleinste deeltje materie te zien. Wat erin resulteerde dat hij zei, "Het is zo immens dat het geen buitenste heeft, het is zo klein dat het geen binnenste heeft".

Sakyamuni sprak ook over de theorie van 3000 werelden. Hij zei, dat er in ons universum en ons Melkwegstelsel 3000 planeten waren waar levende wezens waren, net als ons menselijk ras. Hij zei ook dat er 3000 van zulke werelden waren in een zandkorrel. Een zandkorrel is net als een universum, waarin mensen met wijsheid als ons zijn, planeten, evenals rivieren en bergen. Het klinkt behoorlijk onvoorstelbaar! Als het zo is, overdenk het dan eens. Is er zand in die 3000 werelden? En zijn er nog eens 3000 werelden in die zandkorrel? Is er dan weer zand in die 3000 werelden? En zijn er dan weer 3000 werelden in die zandkorrel? Zodoende kan men op het niveau van Tathagata niet het einde ervan zien.

Hetzelfde is waar voor de menselijke moleculaire cellen. Mensen vragen hoe groot het universum is. Laat me je vertellen dat dit universum ook zijn grens heeft. Op het niveau van Tathagata zal men het echter als grenzeloos en onbeschrijflijk enorm beschouwen. En toch is het binnenste van dit menselijk lichaam zo groot als dit universum van moleculen tot microscopische deeltjes in de microkosmos. Het klinkt erg onvoorstelbaar. Wanneer een menselijk wezen of een leven gecreŽerd wordt, zijn zijn unieke levenselementen en zijn essentiŽle kwaliteit al samengesteld in de extreme microkosmos. Dus wat onze moderne wetenschap bestudeert is daar ver van verwijderd. In vergelijking met die levens van hogere wijsheid op planeten over het gehele universum verspreid, is het wetenschappelijk niveau van ons menselijk ras behoorlijk laag. We kunnen niet eens andere dimensies bereiken, die simultaan bestaan op dezelfde plaats, terwijl vliegende schotels van andere planeten direct in andere dimensies kunnen reizen. Het concept van die tijd-ruimte is volledig veranderd. Dus, komen en gaan zij naar wens en met een snelheid die zo hoog is, dat de menselijke geesten het niet kunnen accepteren.

Ik heb een dergelijk onderwerp aangehaald toen ik over Tianmu sprak, dat wanneer je voelt alsof je naar de buitenkant rent door een doorgang, je voelt dat het grenzeloos en eindeloos is. Sommige mensen kunnen waarschijnlijk een andere situatie zien, dat ze niet door een kanaal rennen, maar voorwaarts over een eindeloze weg. Er zijn bergen, rivieren en steden aan beide kanten als men naar de buitenkant rent, wat nog meer onvoorstelbaar klinkt. Ik herinner me dat een Qigong-meester beweerde dat er een stad was in elke zweetporie van het menselijk lichaam, en dat er treinen en autoís in reden. Anderen zouden zeer verrast zijn dat te horen en beschouwen het als ongelooflijk. Het is bekend dat microscopische materiedeeltjes moleculen, atomen en protonen bevatten. Wanneer we verder onderzoeken naar het einde, als je op elk niveau het vlak van dat niveau kan zien in plaats van een punt en het vlak van moleculen, dat van atomen, protonen en kernen kunt zien, zul je de bestaande vormen van verschillende dimensies zien. Elke materie inclusief het menselijk lichaam bestaat simultaan en is verbonden met niveaus van dimensies in het universum. Wanneer onze moderne natuurkunde materiedeeltjes bestudeert, bestudeert ze alleen een microscopisch deeltje door analyse en splitsing. Na de nucleaire splitsing, bestudeert ze de samenstelling. Als er een instrument zou zijn, waardoor we een zodanig niveau konden zien waarop alle atomaire elementen en moleculaire elementen in hun geheel weergegeven konden worden, als een dergelijke scŤne gezien zou kunnen worden, zou je voorbij deze dimensie reiken en getuige worden van de echte scŤnes die bestaan in andere dimensies. Het menselijk lichaam komt overeen met de externe dimensies, en ze hebben allemaal dergelijke bestaansvormen.

Er zijn nog enkele andere situaties wanneer men zijn Tianmu zelf opent. We hebben hoofdzakelijk enkele van deze gebruikelijke fenomenen aangehaald. Er zijn ook mensen die ondervonden dat hun Tianmu roteerde. Diegenen die de TaoÔstische School beoefenen zien hun Tianmu vaak binnenin roteren. Nadat de plaat van Taiji openscheurt in een flits, zal men het beeld zien. Het is echter niet zo dat er Taiji in je hoofd is. Het was de meester die een systeem van dingen voor je geÔnstalleerd heeft in het begin, waarvan er ťťn Taiji was. Hij verzegelde je Tianmu. Tegen de tijd dat je Tianmu geopend is, zal het openscheuren. De meester arrangeerde het speciaal op deze wijze, en het is niet iets dat van oorsprong uit je hoofd komt.

Toch streven sommige mensen ernaar hun Tianmu te openen. Hoe meer ze ervoor oefenen, hoe onwaarschijnlijker het is dat het zal openen. Wat is de reden? Ze hebben er zelf geen idee van. Het is hoofdzakelijk omdat er niet naar Tianmu gestreefd kan worden. Hoe meer men iets verlangt, hoe onwaarschijnlijker het is dat men het verkrijgt. Wanneer men het wanhopig wil, zal het niet alleen ongeopend blijven, er zal ook iets vrijkomen uit zijn Tianmu, wat noch zwart noch wit is. Het zal je Tianmu bedekken. Als de tijd verstrijkt zal het een erg groot veld vormen. Hoe meer er uitstroomt, hoe meer het zich verzamelt. Hoe onwaarschijnlijker het is dat Tianmu geopend wordt, hoe meer men het nastreeft, en hoe meer van zulke materie eruit zal komen. Wat erin resulteert, dat het zijn gehele lichaam in zulke mate zal bedekken dat het erg dik wordt met een erg groot veld. Wanneer de Tianmu van zo een persoon daadwerkelijk geopend is, kan hij nog altijd niks zien, omdat hij verzegeld is door zijn eigen gehechtheid. Als hij er niet langer aan denkt in de toekomst en zijn gehechtheid compleet opgeeft, zal het geleidelijk verdwijnen. Hoe dan ook, het zal een erg pijnlijke en lange periode van cultivatiebeoefening vergen om het te verwijderen. Dat is vrij onnodig. Sommige mensen wisten het niet. De meester zei hen het niet na te streven of te vervolgen, en zij wilden hem niet geloven. Zij bleven erachter aan gaan, en uiteindelijk bleek het resultaat juist het tegenovergestelde te zijn.

Supernormaal Vermogen Van Ver Zicht

Een supernormaal vermogen dat nauw verwant is aan Tianmu is Ver Zicht. Sommige mensen beweren: "Terwijl ik hier zit, kan ik scŤnes zien in Beijing en de V.S. evenals scŤnes aan de andere kant van de wereld". Sommige mensen kunnen het niet bevatten, noch kan het wetenschappelijk uitgelegd worden. Hoe is het mogelijk? Sommige mensen verklaren het zus of zo en kunnen het niet logisch uitleggen. Ze vragen zich af hoe mensen een dergelijk groots vermogen kunnen hebben. Het is niet zo. Want een beoefenaar op het niveau van Shi-Jian-Fa cultivatie, heeft een dergelijk vermogen niet. Wat hij ziet, inclusief Ver Zicht en vele supernormale vermogens, functioneren allemaal binnen een specifieke dimensie. Op zijn hoogst zijn ze niet voorbij deze fysieke dimensie van ons menselijk ras. Normaal zijn ze niet voorbij de dimensie van de persoon zelf.

Binnen een specifieke dimensie heeft ons lichaam een veld dat niet hetzelfde is als het veld van De. Ze zijn niet van dezelfde dimensie, en toch, zijn ze van dezelfde grootte. Dit veld heeft een overeenkomstige relatie met het universum. Wat er daarbuiten ook bestaat in het universum, zal hier overeenkomstig gereflecteerd worden. Alles kan gereflecteerd worden. Het is een soort afbeelding, maar het is niet echt. Bijvoorbeeld bestaan er de V.S. en Washington. Binnen zijn veld worden de V.S. en Washington ook gereflecteerd, maar het zijn schaduwen. Schaduwen zijn echter ook een vorm van materie, en het is het resultaat van de overeenkomstige reflectie die verandert volgens de veranderingen daar. Dus, het supernormaal vermogen van Ver Zicht waar sommige mensen naar verwijzen is gewoon het kijken naar wat er binnen iemands eigen dimensie is. Wanneer een persoon cultivatie beoefent voorbij Shi-Jian-Fa, zal hij niet langer dingen op deze wijze zien. Hij zal dingen direct zien, wat de goddelijke kracht van de Fa van Boeddha genoemd wordt, en die machtige kracht kan met niets vergeleken worden.

Hoe werkt het supernormaal vermogen van Ver Zicht gedurende de Shi-Jian-Fa cultivatie? Ik ga het voor iedereen onthullen. Binnen dit dimensieveld, heeft men een spiegel in zijn voorhoofd. De spiegel van een niet-beoefenaar is op hemzelf gericht, terwijl de spiegel van een beoefenaar omdraait. Wanneer het supernormaal vermogen van Ver Zicht op het punt staat uit te komen, zal het heen en weer gaan draaien. Het is bekend dat een film 24 beelden per seconde weergeeft, wat vloeiende bewegingen voortbrengt. Als er minder dan 24 beelden per seconde weergegeven worden, zal het beeld verspringen. De roterende snelheid van de spiegel is sneller dan 24 beeldjes per seconde, en het reflecteert waar het op gericht is in de spiegel om jou te laten zien. Dan zullen de beeldjes gewist worden op het moment dat hij weer omdraait. Het reflecteert en draait, en dan wist het de beelden. Zoín rotatie gaat voortdurend door. Dus wat je ziet is in beweging. Het laat je zien wat binnen je eigen dimensie gereflecteerd is, en toch, wat in jouw dimensieveld is komt overeen met wat er in het grote universum is.

Hoe kan men dan zien wat achter zijn lichaam is? Hoe kan zo een kleine spiegel alles rond iemands lichaam reflecteren? Het is bekend dat wanneer iemands Tianmu geopend is voorbij het Hemelse Zicht en op het punt staat het Wijsheids Zicht te bereiken, het voorbij onze dimensie zal reiken. Op dit punt, wanneer de doorbraak op het punt staat te gebeuren, zal Tianmu veranderen. Wanneer het naar objecten kijkt, zijn ze allemaal verdwenen. Mensen en muren zijn allemaal verdwenen. Niets bestaat. In deze specifieke dimensie zul je namelijk ondervinden dat mensen niet langer bestaan wanneer je verder in de diepte kijkt, behalve een spiegel die in jouw dimensie staat. Deze spiegel is echter zo groot als jouw hele dimensieveld. En dus, wanneer het roteert, zal het alles reflecteren. Binnen jouw dimensieveld kan het alles reflecteren zolang het overeenkomt met wat van het universum is. Dit is het supernormaal vermogen van Ver Zicht zoals wij het noemen.

Wanneer wetenschappers die gespecialiseerd zijn in het bestuderen van het menselijk lichaam een dergelijk supernormaal vermogen testen, kunnen ze het meestal makkelijk ontkennen. De reden voor de ontkenning is als volgt. Bijvoorbeeld, iemand zal gevraagd worden, "Wat is een familielid van de persoon thuis in Beijing aan het doen?" Nadat de naam en basisfeiten van dat familielid beschreven zijn, zal hij in staat zijn te kijken. Hij zal beschrijven hoe het gebouw eruit ziet, hoe de deur binnengegaan moet worden, en hoe de kamer gemeubileerd is als we de kamer binnengaan. Wat hij gezegd heeft is allemaal correct. Wat is het familielid aan het doen? Hij zegt dat het familielid aan het schrijven is. Om de zaak te bewijzen, zullen ze het familielid opbellen en vragen, "Wat bent u nu aan het doen?" "Ik ben aan het eten". Is het niet tegenstrijdig met wat hij zag? In het verleden was dit de reden voor het niet erkennen van dit supernormaal vermogen. De omgeving die hij zag was echter helemaal niet verkeerd. Omdat we de tijd en ruimte een tijd-ruimte noemen, die verschilt van de tijd-ruimte waar het supernormaal vermogen bestaat, zijn de concepten van tijd verschillend in die twee plaatsen. Hij was eerst aan het schrijven en nu is hij aan het eten. Er is een tijdsverschil. Wat erin resulteert, dat als wetenschappers die het menselijk lichaam bestuderen onderzoek verrichten en gevolgtrekkingen maken gebaseerd op conventionele theorieŽn en moderne wetenschap, ze hun pogingen zullen verknoeien, zelfs na nog eens 10.000 jaren omdat dit sowieso voorbij gewone mensen is. Dus, moet de mensheid haar mentaliteit veranderen en zou men deze dingen niet langer op een dergelijke wijze moeten begrijpen.

Supernormaal Vermogen Van Suming Tong (Toekomst Voorspellen En Herkennen Van Het Verleden)

Een ander supernormaal vermogen dat nauw verwant is aan Tianmu, wordt Suming Tong genoemd. Tegenwoordig zijn er zes supernormale vermogens die publiekelijk erkend worden in de wereld, waaronder Tianmu, Ver Zicht en Suming Tong. Wat is Suming Tong? Het is dat iemand in staat is de toekomst en het verleden van een persoon te vertellen. Als iemands vermogen groot is, is hij in staat de opkomst en ondergang van een maatschappij te voorspellen. Met een nog groter vermogen, is men in staat de wetten van de gehele kosmische veranderingen te zien. Dit is het supernormaal vermogen van Suming Tong. Omdat materie in beweging is volgens bepaalde wetten, heeft elke materie in een speciale dimensie een bestaansvorm in vele andere dimensies. Bijvoorbeeld, wanneer het lichaam van een persoon beweegt, zullen de cellen in zijn lichaam ook meebewegen, en in de microkosmos zullen alle elementen zoals alle moleculen, protonen, elektronen en de kleinste deeltjes ook meebewegen. Toch hebben ze hun eigen onafhankelijke vormen van bestaan, en de lichaamsvormen in andere dimensies zullen eveneens veranderen.

Hebben we niet aangehaald dat materie niet uitgestorven raakt? Binnen een specifieke dimensie heeft wat een persoon heeft gedaan of wat een persoon doet met een handomdraai, allemaal een materiŽle bestaansvorm, en alles wat je doet zal een afbeelding en een boodschap achterlaten. In een andere dimensie zal het niet uitgestorven raken en zal daar voor altijd blijven. Een persoon met supernormale vermogens zal het weten door naar de scŤnes uit het verleden te kijken. Nadat je in de toekomst het supernormaal vermogen van Suming Tong hebt, zal de vorm van mijn lezing vandaag nog altijd bestaan als je ernaar kijkt, en het heeft daar simultaan al bestaan. Wanneer een persoon geboren wordt, is zijn gehele levensloop al simultaan aanwezig in een speciale dimensie die geen concept van tijd heeft, en sommige mensen hebben daar zelfs meer dan ťťn leven.

Sommige mensen denken misschien, "Wat zal er gebeuren met onze individuele inspanningen die ons zelf kunnen veranderen? Zullen zij niet onnodig worden?" Ze zullen niet in staat zijn het te accepteren. In feite kunnen individuele inspanningen kleine dingen in iemands leven veranderen. Sommige kleine dingen kunnen veranderd worden door individuele inspanningen. Maar het is juist vanwege jouw inspanningen voor veranderingen dat je waarschijnlijk karma zal verwerven. Anders zal er niet de kwestie van het maken van karma zijn, noch zal er de kwestie van goede en slechte daden verrichten zijn. Wanneer men erop staat dingen op een dergelijke wijze te doen, zal men anderen benadelen en slechte daden verrichten. Het is daarom dat het keer op keer vereist is in cultivatiebeoefening dat men de natuurlijke gang van zaken volgt, omdat je anderen zal schaden bij het leveren van je inspanningen. Als je leven het niet bevat en je hebt verkregen wat zou moeten toebehoren aan een andere persoon in de samenleving, zul je een schuld bij hem hebben.

Wat betreft de hoofdevenementen in het leven, een gewoon persoon kan ze helemaal niet veranderen. Maar er is een manier dat wel te doen. Namelijk, als een persoon alleen maar slechte daden verricht, niets dan slechte daden, zal hij in staat zijn zijn leven te veranderen. Wat hem echter te wachten staat is de complete vernietiging van zijn leven. Vanuit een hoger niveau zien we dat wanneer een persoon dood is, zijn Yuanshen (de Ware Geest) niet uitgestorven raakt. Hoe komt het dat Yuanshen niet uitgestorven raakt? In feite, wat we gezien hebben nadat een persoon dood is, is dat zijn lijk in het mortuarium niets meer is dan cellen van een menselijk lichaam in onze dimensie. Alle celweefsels van de interne organen en het lichaam, evenals de cellen in dit gehele menselijke lichaam zijn ontbonden in deze dimensie, terwijl het lichaam gemaakt van deeltjes kleiner dan moleculen, atomen, protonen etc. helemaal niet dood is in andere dimensies. Het bestaat in andere dimensies en leeft nog altijd in de microdimensies. Voor iemand die allerlei soorten slechte daden verricht, wacht de desintegratie van al zijn cellen, wat het uitsterven van lichaam en ziel genoemd wordt in het Boeddhisme.

Er is een andere manier om iemands leven te veranderen, welke de enige wijze is. Het is dat deze persoon het pad van cultivatiebeoefening van nu af aan gaat volgen. Waarom kan iemands leven veranderd worden als hij het pad van cultivatiebeoefening volgt? Wie kan gemakkelijk een dergelijk iets veranderen? Wanneer deze persoon eenmaal denkt over het volgen van het pad van cultivatiebeoefening en wanneer deze gedachte gemaakt is, schijnt het als goud, wat de wereld van tien richtingen zal doen zinderen. De Boeddha School heeft de theorie van de tien richtingen-wereld in haar zienswijze van het universum. In de ogen van een hoger leven, is het leven van een persoon niet bedoeld om alleen maar een menselijk wezen te zijn. Hij denkt dat iemands leven geboren is in de ruimte van het universum en dezelfde kwaliteiten van het universum deelt. Leven is edelmoedig en gemaakt van de materie Zhen-Shan-Ren. Het heeft echter ook sociale contacten. Gedurende sociale interactie in de samenleving, zijn sommige levens slecht geworden en zullen dus naar een lager niveau vallen. Wanneer ze niet op dat niveau kunnen blijven en slechter worden, zullen ze naar een zelfs nog lager niveau vallen. Ze blijven vallen en vallen totdat ze uiteindelijk dit niveau van gewone mensen bereiken.

Op dit niveau zou een dergelijk persoon vernietigd en uitgeschakeld moeten worden. Echter vanuit hun grootse edelmoedige mededogen, hebben de grote verlichten speciaal een ruimte als deze van onze menselijke samenleving gecreŽerd. In deze dimensie wordt hem dit extra vleselijk lichaam gegeven, evenals dit extra paar ogen dat alleen materie kan zien in deze fysieke dimensie. Met andere woorden, hij is verloren in een doolhof, en hem is niet toegestaan de waarheid van het universum te zien, welke gezien kan worden in alle andere dimensies. In dit doolhof en onder zulke omstandigheden, is hem een dergelijke kans gegeven. Omdat hij in een doolhof is, lijdt hij ook erg veel. Met dit lichaam is hij in staat te lijden. Als een persoon terug wil gaan naar de oorsprong vanuit deze dimensie, stelt de TaoÔstische School dat men cultivatie moet beoefenen om naar het oorspronkelijke ware zelf terug te keren. Als hij het hart heeft voor cultivatiebeoefening, is het zijn Boeddha natuur die naar buiten komt. Dit hart wordt beschouwd als hoogst waardevol, en mensen zullen hem helpen. Onder zulke moeilijke omstandigheden, is deze persoon nog altijd niet verloren en hij wil terug naar huis keren. Wat erin resulteert dat mensen hem een handje zullen helpen zonder voorwaarden. Zij helpen hem met om het even wat. Waarom kunnen we zoiets doen voor beoefenaars maar niet voor gewone mensen? Dit is de reden.

Als een gewoon persoon, als je je ziekte wil helen, kunnen we je met helemaal niets helpen. Een gewoon persoon is nu eenmaal een gewoon persoon. Een gewoon persoon zou zich moeten conformeren aan de staat van de gewone menselijke samenleving. Veel mensen hebben gezegd dat een Boeddha praat over het bieden van redding aan alle wezens en de Boeddha School gelooft in redding van alle wezens. Laat me je vertellen dat je alle heilige geschriften kunt controleren en geen van hen zal zeggen, dat het helen van ziektes voor gewone mensen gelijk is aan redding bieden aan alle wezens. Het zijn die nep-Qigong-meesters in recente jaren, die een dergelijk onderwerp tot verwarring hebben gebracht. Die echte Qigong-meesters, degenen die de weg geplaveid hebben, hebben je helemaal niet gevraagd ziektes van anderen te helen. Zij hebben alleen onderwezen zelf te oefenen, je eigen ziektes te genezen en zelf fit te blijven. Jij bent een gewoon persoon. Hoe kun je ziektes genezen na het twee dagen bestudeerd te hebben? Is dat niet anderen misleiden? Stimuleert het niet je gehechtheid? Dat is het nastreven van faam, belang en iets bovennatuurlijks om mee te pronken onder gewone mensen! Het is absoluut niet toegestaan. Daarom, hoe meer sommige mensen streven naar iets, hoe onwaarschijnlijker dat ze het zullen verkrijgen. Het is je niet toegestaan dat te doen, noch is het je toegestaan de staat van de gewone menselijke samenleving op zo een nonchalante wijze te verstoren.

Er is een dusdanig principe in dit universum, dat wanneer je terug wil keren naar je originele ware zelf, anderen je zullen helpen. Zij denken dat een menselijk leven terug zou moeten keren naar waar het vandaan komt, in plaats van te verblijven onder gewone mensen. Als een persoon geen enkele ziekte heeft en comfortabel leeft, zal hij er niet eens in geÔnteresseerd zijn een onsterfelijke te worden, zelfs wanneer hem dat gevraagd wordt. Hoe prachtig zou het niet zijn als men niet aan ziektes lijdt of ontberingen ondergaat en alles heeft wat men maar wil! Het zou werkelijk een wereld van onsterfelijken zijn. Hoe dan ook, je bent gezakt naar dit niveau omdat je slecht geworden bent, en dus zul je het niet comfortabel hebben. Mensen zijn geneigd slechte daden te begaan in een doolhof, wat in het Boeddhisme het karmische principe van boetedoening en beloning wordt genoemd. Daarom betalen mensen hun karma terug volgens het karmische principe van boetedoening en beloning, wanneer ze enkele beproevingen of ongelukkige gebeurtenissen hebben. Er wordt ook gezegd in het Boeddhisme dat Boeddhaís overal zijn. Wanneer een Boeddha met zijn hand zwaait kunnen alle menselijke ziektes weggevaagd worden, wat absoluut mogelijk is. Waarom wordt dit niet gedaan met zoveel Boeddhaís in de buurt? Omdat mensen slechte daden begaan hebben in het verleden en schuldig zijn, moeten zij pijn lijden. Als je iemands ziekte geheeld hebt, zal dat bijdragen aan het schenden van het principe van het universum en dat men slechte daden kan doen zonder ervoor te hoeven boeten. Dit is niet toegestaan. Dus behoudt iedereen de staat van de gewone menselijke samenleving, en niemand wil ze verstoren. De enige wijze om zelf comfortabel vrij van ziektes te worden en het doel te bereiken van echte vrijheid, is door middel van cultivatiebeoefening! Mensen de orthodoxe Fa laten beoefenen is de echte redding van alle wezens.

Waarom kunnen vele Qigong-meesters ziektes helen? Waarom praten ze over het helen van ziektes? Waarschijnlijk hebben sommige mensen over deze vragen nagedacht. De meerderheid van zulke Qigong-meesters zijn niet van een orthodoxe beoefening. Het is toegestaan dat wanneer een echte Qigong-meester vindt dat alle levende wezens lijden gedurende zijn cultivatie, hij iemand helpt uit medelijden en sympathie. Hij kan echter geen ziektes genezen, en hij kan ze alleen tijdelijk onderdrukken of uitstellen zodat je ze niet nu krijgt, maar dat je ze later zal krijgen, of hij zal ze overhevelen naar je familie. Hij is niet in staat het karma echt volledig voor je te elimineren. Het is niet toegestaan dit zomaar te doen voor een gewoon persoon, behalve voor beoefenaars. Het is gewoon een dergelijk principe.

De redding van alle wezens in de Boeddha School houdt in je naar een hoger niveau te brengen vanuit de zeer pijnlijke staat van gewone mensen. Je zal niet langer ontberingen lijden en je zal ervan bevrijd worden. Dat is wat het inhoudt. Heeft Sakyamuni niet de andere zijde van Nirvana vermeld? Dat is de echte betekenis van de redding van alle wezens. Stel dat je comfortabel leeft onder de gewone mensen met een hoop geld en dat je matras gevuld is met geld en je geen pijnen hebt, dan zul je niet geÔnteresseerd zijn wanneer je gevraagd wordt een onsterfelijke te worden. Als een beoefenaar kan je levensloop veranderd worden, en alleen door cultivatiebeoefening kan je leven veranderd worden.

De manier waarop het supernormaal vermogen van Suming Tong werkt, is alsof je een TV scherm in je voorhoofd hebt. Sommige mensen hebben het op een bepaalde afstand van het voorhoofd. Sommigen hebben het kort bij het voorhoofd. Sommigen hebben het binnen in het voorhoofd. Sommige mensen kunnen dingen zien met gesloten ogen. Als het vermogen groot is, kan men dingen zien met open ogen. Hoe dan ook, anderen kunnen het niet zien omdat het iets is binnen zijn dimensie. Nadat dit supernormaal vermogen ontwikkeld is, moet er namelijk nog een ander zijn, welk dient als een drager, om te reflecteren wat het van een andere dimensie ziet. Zodat het gezien kan worden vanuit iemands Tianmu. Men kan de toekomst en het verleden van een ander persoon zeer nauwkeurig zien. Om het even hoe goed de toekomstvoorspelling met hexagrammen en dergelijke werkt, het kan niet de onbetekenende gebeurtenissen en details voorspellen. In plaats daarvan kan hij dingen extreem helder zien, inclusief de tijd van het jaar. De details van de veranderingen kunnen allemaal gezien worden omdat wat men ziet gewoon de ware reflectie is van mensen en dingen van andere dimensies.

Zolang je Falun Dafa beoefent, zal ik je Tianmu openen. De supernormale vermogens die we eerder aangehaald hebben, zullen echter niet verstrekt worden. Met de voortdurende verhoging van je niveaus, zal het vermogen van Suming Tong op natuurlijke wijze verschijnen. Zulke dingen zullen in je toekomstige cultivatiebeoefening plaats vinden. Je zal weten wat er gebeurt wanneer een dergelijk vermogen zich ontwikkelt. Daarom hebben we een dergelijke Fa en principes onthuld.

De Vijf Elementen En De Drie Rijken Overstijgen

Wat is "De Vijf Elementen en de Drie Rijken overstijgen"? Het is een netelige vraag om te stellen. In het verleden hebben vele Qigong-meesters over dit onderwerp gepraat, en ze raakten verstrikt in vragen van hen die niet in Qigong geloofden. "Wie van jullie heeft de Vijf Elementen en de Drie Rijken overstegen?" Sommige mensen zijn geen Qigong-meesters en ze beweren zelf dat ze Qigong-meesters zijn. Als ze het niet weten, zouden ze moeten zwijgen. Ze durven erover te praten, en andere mensen maken hen dan sprakeloos met vragen. Het heeft veel schade en een hoop chaos toegebracht aan de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars. Sommige mensen maakten gebruik van de gelegenheid om Qigong aan te vallen. De Vijf Elementen en de Drie Rijken overstijgen is een stelling in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars, welke geworteld is in religies en van religies afkomstig is. Daarom kunnen we niet praten over dit onderwerp, zonder haar historische achtergrond en de omstandigheden van die tijd in beschouwing te nemen.

Wat is het overstijgen van de Vijf Elementen? Zowel de oud-Chinese natuurkunde als de moderne natuurkunde beschouwen de theorie van de Vijf Elementen als correct. Het is waar dat de Vijf Elementen metaal, hout, water, vuur en aarde alles vormen in ons universum. En dus praten we over de theorie van de Vijf Elementen. Wanneer er van een persoon gezegd wordt, dat hij de Vijf Elementen overstegen heeft, betekent dat in de moderne taal, dat hij voorbij onze fysieke wereld gereikt heeft. Het klinkt behoorlijk onvoorstelbaar. Denk eens over een dergelijke vraag. Een Qigong-meester bezit energie. Ik ben getest. Vele andere Qigong-meesters hebben eveneens zulke experimenten ondergaan om hun energie te meten. Veel van onze apparaten kunnen de materiŽle elementen in cultivatie-energie detecteren. Mits er een dergelijk apparaat is, kan het bestaan van de energie elementen van een Qigong-meester gedetecteerd worden. Moderne apparaten zijn in staat infrarood stralen, ultraviolette stralen, ultrasone golven, infrasone geluiden, elektriciteit, magnetische krachten, Gamma stralen, atomen en neutronen te detecteren. Qigong-meesters hebben al deze materie, en er zijn nog enkele andere substanties van Qigong-meesters, welke niet gedetecteerd kunnen worden, omdat er geen apparaat voor is. Zolang er een apparaat voor is, kan het gedetecteerd worden, en het is bevonden dat de substanties die Qigong-meesters uitstralen extreem substantieel en rijk zijn.

Door het effect van een speciaal magnetisch veld, kan een Qigong-meester een krachtig en zeer mooi aura vrijgeven. Hoe groter het energiepotentieel is, hoe groter het energieveld dat hij heeft. Een gewoon persoon heeft eveneens een aura, een zeer zwak aura. In het onderzoek van hoge energie natuurkunde, geloven de mensen dat energie gemaakt is van zulke deeltjes als neutronen en atomen. Vele Qigong-meesters, inclusief de welbekende, zijn getest. Ik ben ook getest, en men heeft bevonden dat ik 80 tot 170 keer meer Gamma stralen en thermische neutronen vrijgaf dan gewone materie. Op dat moment, bereikte de wijzer van het apparaat de grens en het bereikte het maximale punt. Het apparaat kon uiteindelijk niet vertellen hoeveel meer energie ik had. Het is simpelweg onvoorstelbaar, dat men zulke krachtige neutronen heeft! Hoe kan men zulke krachtige neutronen hebben? Dit bewijst tevens dat wij Qigong-meesters Gong en energie hebben, wat geverifieerd is door de wetenschappelijke gemeenschap.

Om de Vijf Elementen te overstijgen, moet men de cultivatiewijze van zowel geest als lichaam volgen. Als een oefening niet van zowel geest als lichaam is, zal het alleen de cultivatie-energie verhogen die iemands niveau bepaalt. Een cultivatiebeoefening die niet het lichaam cultiveert, bekommert zich niet om dit onderwerp, omdat het niet vereist dat de Vijf Elementen overstegen worden. Een cultivatiewijze van geest en lichaam slaat energie op in alle cellen van het lichaam. In het algemeen geven onze beoefenaars die pas beginnen Gong te ontwikkelen, zeer grote korrels energie vrij, welke gaten hebben en een lage dichtheid. En dus is de kracht ervan zwak. Tegen de tijd dat iemands niveau hoger wordt, is het allemaal mogelijk dat zijn energiedichtheid 100 keren, 1000 keren, en een miljard keren hoger is dan de dichtheid van gewone watermoleculen. Omdat hoe hoger het niveau van iemand is, hoe groter de dichtheid en hoe fijner de energiekorrels zullen zijn, en hoe krachtiger de energie zal zijn. Onder zulke omstandigheden zal de energie opgeslagen worden in elke cel van het lichaam. Zulke energie wordt niet alleen opgeslagen in elke cel van het lichaam in deze fysieke dimensie, maar ook in de moleculen, atomen, protonen, en elektronen van alle lichamen in andere dimensies tot aan de extreem microscopische cellen. Met het verstrijken van de tijd, zal het gehele lichaam gevuld worden met zulke hoge energie materie.

Zulke hoge energie materie heeft intelligentie, en het heeft vermogens. Wanneer het eenmaal in grote hoeveelheden verhoogd is, wordt de dichtheid groter, en vult het alle cellen in het lichaam, het zal in staat zijn de menselijke vleescellen te onderdrukken, de meest incompetente cellen. Wanneer de cellen eenmaal onderdrukt zijn, zullen ze niet meer in staat zijn te delen. Uiteindelijk zullen de menselijke vleescellen volledig vervangen zijn. Natuurlijk is het gemakkelijk voor mij om dat te zeggen. Het zal een geleidelijk en langzaam proces van cultivatie zijn om deze stap te bereiken. Wanneer je cultivatie deze stap bereikt heeft, zullen alle cellen in je lichaam vervangen zijn door deze hoge energie materie. Denk er eens over. Is je lichaam nog altijd gemaakt van de Vijf Elementen? Is het nog altijd materie van onze dimensie? Het is al gemaakt van de hoge energie materie verzameld uit andere dimensies. Het element De is eveneens materie van een andere dimensie, die niet gedicteerd wordt door dit tijd-ruimte veld in onze dimensie.

De moderne wetenschap is van mening dat tijd een veld heeft. Als iets niet in het veld van tijd is, zal het niet beperkt worden door tijd. De concepten van tijd-ruimte in andere dimensies zijn verschillend van de onze hier. Hoe kan de tijd hier materie van andere dimensies beperken? Het zal helemaal niet werken. Denk er eens over. Heb je dan niet de Vijf Elementen overstegen? Zal je lichaam nog altijd dat van een gewoon persoon zijn? Dat zal het helemaal niet zijn. Een gewoon persoon kan echter het verschil niet vertellen. Alhoewel men zijn lichaam in zoín mate getransformeerd heeft, is het niet het einde van zijn cultivatiebeoefening. Hij moet nog altijd doorbraken naar hogere niveaus in cultivatie maken. Dus, moet hij nog altijd cultivatie beoefenen onder gewone mensen, en zijn cultivatie zal niet mogelijk zijn als mensen hem niet kunnen zien.

Wat zal er later gebeuren? Gedurende het verloop van zijn cultivatie, alhoewel al zijn moleculaire cellen vervangen zijn door hoge energie materie, hebben atomen hun orde van combinaties. De moleculaire combinatie en atomaire configuratie zullen niet veranderen. De moleculaire combinatie van cellen is in een zodanige staat, dat de huid zacht aanvoelt wanneer je ze aanraakt. De moleculaire combinatie van botten is van een zodanige grote dichtheid dat ze erg hard aanvoelen. De dichtheid van bloedmoleculen is erg laag, en het is vloeibaar. Een gewoon persoon kan niet vertellen wat er in jou veranderd is aan de hand van je uiterlijke voorkomen. Je celmoleculen hebben nog altijd de originele structuur en combinatie behouden. De structuur verandert niet. De energie erin is echter wel veranderd. Dus zal een dergelijk persoon voor altijd jong blijven. Gedurende het verloop van cultivatiebeoefening, zal men er jong uitzien en uiteindelijk zo blijven.

Natuurlijk zullen iemands botten breken wanneer zijn lichaam geraakt wordt door een auto, en hij zal nog altijd bloeden als hij gesneden wordt met een mes, omdat zijn moleculaire combinatie niet veranderd is. Het is alleen dat de cellen niet natuurlijk zullen afsterven of natuurlijk zullen verouderen. Er zal geen metabolisme plaats vinden. Dit is wat wij noemen, "de Vijf Elementen overstijgen". Wat is daaraan bijgeloof? Het kan verklaard worden in wetenschappelijke principes. Sommige mensen zijn niet in staat het uit te leggen en maken nog altijd achteloze opmerkingen. Anderen zullen het stimuleren van bijgeloof noemen. Omdat deze uitspraak van religies afkomstig is, is het geen terminologie gecreŽerd door onze moderne Qigong.

Wat is "de Drie Rijken overstijgen"? Ik heb de andere dag aangehaald dat de sleutel naar het verhogen van Gong is, dat we onze Xinxing cultiveren en geassimileerd raken met de karakteristiek van het universum. De karakteristiek van het universum zal je dan niet beperken. Als je Xinxing in niveau verhoogd is, zal het element De getransformeerd worden in Gong, die voortdurend naar hogere niveaus groeit. Dan zal het een Gongzhu (energiepilaar) vormen. Zo hoog als je Gongzhu is, zo hoog is ook je energieniveau. Er is een dergelijk gezegde dat zegt, "de grote Fa is grenzeloos". Het hangt allemaal af van je hart om te cultiveren. De hoogte van je cultivatieniveau hangt helemaal af van je doorzettingsvermogen en vaardigheid om ontberingen te verdragen. Als je je eigen witte substantie hebt opgebruikt, kan je zwarte substantie getransformeerd worden in witte substantie door ontberingen te doorstaan. Als het nog altijd niet genoeg is, mag je de zonden van je vrienden en familie die geen cultivatie beoefenen dragen, en je kunt ook je Gong verbeteren. Dit moet iemand zijn die een extreem hoog niveau bereikt heeft. Een gewone beoefenaar zou er niet aan moeten denken de zonden van zijn familie te dragen. Met zoín grote hoeveelheid karma kan een gewone beoefenaar zijn cultivatie niet afmaken. Ik praat hier over principes op verschillende niveaus.

De Drie Rijken genoemd in religies verwijzen naar de negen niveaus van de hemel of de 33 niveaus van de hemel. De hemel, de aarde en de onderwereld vormen namelijk de Drie Rijken samen met alle wezens die daar leven. Er wordt gezegd in religies, dat alle levende wezens binnen de 33 niveaus van de hemel de cyclus van Samsara (de zes paden van reÔncarnatie) doorlopen. Samsara betekent dat men een menselijk wezen is in dit leven en dat men een dier zou kunnen worden in het volgende leven. Er wordt gezegd in het Boeddhisme, "Men zou gebruik moeten maken van de beperkte tijd in dit leven. Als je nu niet cultiveert, wanneer zul je dan in staat zijn cultivatie te beoefenen?" Het is omdat dieren niet toegestaan zijn cultivatie te beoefenen, noch zijn ze toegestaan te luisteren naar de Fa. Zelfs als ze cultivatie beoefenen, zullen ze niet de cultivatie Juiste Vrucht verwerven. Als hun Gong niveau te hoog is, zullen ze gedood worden door de hemel. Het zou kunnen dat je niet in staat bent in enkele honderden jaren een menselijk lichaam te verkrijgen, en je zou het in 1000 jaren kunnen krijgen. Wanneer je het eenmaal krijgt, weet je niet eens hoe je het moet koesteren. Als je gereÔncarneerd bent en een stuk steen wordt, zul je niet in staat zijn eruit te komen in 10.000 jaar. Als dat stuk steen niet verpulverd wordt of weg erodeert, zul je nooit in staat zijn eruit te komen. Hoe moeilijk is het niet om een menselijk lichaam te verkrijgen! Als iemand echt de Dafa kan verwerven, is deze persoon gewoon te gelukkig. Het is moeilijk om een menselijk lichaam te verwerven, wat dit principe vertelt.

In cultivatiebeoefening besteden we aandacht aan het onderwerp van de niveaus, welke geheel afhangen van iemands eigen cultivatiebeoefening. Als je de Drie Rijken wil overstijgen en je Gongzhu gecultiveerd is op een erg hoog niveau, heb je de Drie Rijken dan niet overstegen? Wanneer de Yuanshen (ware geest) van iemand het lichaam verlaat gedurende de zittende meditatie, kan het direct een zeer hoog niveau bereiken. Een beoefenaar heeft geschreven in het voortgangsrapport, "Meester, ik ben omhoog geklommen naar vele niveaus van de hemel en ik heb enkele scŤnes gezien". Ik heb hem verteld verder omhoog te gaan. Hij zei, "Ik kan het niet. Ik durf niet verder omhoog te gaan, en ik ben niet in staat verder omhoog te gaan". Waarom? Omdat zijn Gongzhu slechts zo hoog was, en hij daar naar boven klom door bovenop zijn Gongzhu te zitten. Dat is de Vrucht Status van cultivatie zoals aangehaald in het Boeddhisme, en zijn cultivatie heeft die status bereikt. Voor een beoefenaar is het echter nog niet de top van zijn Vrucht Status. Hij zal nog steeds voortdurend omhoog gaan en zijn niveau verhogen. Wanneer je Gongzhu voorbij de grens van de Drie Rijken reikt, heb je dan niet de Drie Rijken overstegen? We hebben het gecontroleerd en bevonden, dat de Drie Rijken zoals genoemd in religies slechts binnen het gebied van onze negen hoofdplaneten (het Zonnestelsel) zijn. Sommige mensen hebben gesproken over tien hoofdplaneten. Ik zou zeggen dat dat absoluut niet waar is. Ik heb ondervonden, dat sommige Qigong-meesters in het verleden een zeer hoge Gongzhu hadden, die voorbij het Melkwegstelsel reikte. Zij waren de Drie Rijken ver voorbij gepasseerd. Ik heb net over het overstijgen van de Drie Rijken gepraat, en het is in feite een kwestie van niveaus.

De Kwestie Van Nastreven

Veel mensen komen naar onze cultivatieplaats met de gehechtheid van nastreven. Sommige mensen willen supernormale vermogens verkrijgen. Sommigen willen naar theorieŽn luisteren. Sommigen willen ziektes genezen. Sommigen proberen ook Falun te bemachtigen. Er zijn allerlei soorten mentaliteiten. Er zeiden er zelfs tegen mij, "Thuis zit iemand die niet in staat is de lezing bij te wonen. Ik zal het lesgeld betalen, wilt u hem alstublieft een Falun geven". Het heeft ons vele generaties vereist, een extreem lange periode en een afschuwelijk aantal jaren, om zo een Falun te vormen. Hoe kun je verwachten Falun te kopen met een paar dozijn Yuan? Waarom kunnen we het allemaal onvoorwaardelijk aan je geven? Het is omdat jullie beoefenaars willen zijn. Een dergelijk hart kan niet gekocht worden met welke hoeveelheid geld dan ook. Alleen wanneer je Boeddha natuur naar buiten is gekomen, kunnen we zoiets doen.

Je houdt vast aan de gehechtheid van nastreven. Kom je hier alleen maar voor zoiets? Mijn Fashen (Lichaam van Gong en Fa) in een andere dimensie weet alles wat in je gedachten is. Vanwege het verschil in concepten tussen twee tijd-ruimtes, is de vorming van je gedachten te zien als een extreem traag proces in een andere dimensie. Hij zal alles weten voordat je eraan denkt. Daarom zou je je incorrecte gedachten op moeten geven. De Boeddha School gelooft in voorbestemde relaties. Iedereen komt hier vanwege een voorbestemde relatie. Als je het verkregen hebt, verdien je het waarschijnlijk. Dus, zou je het moeten koesteren en niet de gehechtheid aan welk nastreven dan ook moeten dragen.

In religieuze cultivatiebeoefening in het verleden, vereiste de Boeddha School leegheid. Men zou aan niets moeten denken en de deur van leegheid binnen moeten gaan. De TaoÔstische School onderwees nietsheid. Er is niets. Men zou niks moeten willen, noch zou men iets na moeten streven. Een beoefenaar praat over intentionele oefening en niet-intentionele verwerving van Gong. Men zou in de staat van niet-gehecht zijn moeten verkeren in cultivatiebeoefening. Je zou alleen je Xinxing moeten cultiveren, en je zal doorbraken maken in je niveau en verkrijgen wat je verdient. Als je iets niet kunt opgeven, is dat dan geen gehechtheid? We hebben hier zoín hoge Fa onderwezen, we zullen zeker een hogere vereiste voor je Xinxing hebben. Daarom zou men niet moeten komen om de Fa te bestuderen met de gehechtheid van nastreven.

Om tegenover iedereen verantwoordelijk te zijn, leiden we je naar de juiste weg, en moeten we deze Fa grondig aan je uitleggen. Wanneer iemand streeft naar Tianmu, zal Tianmu door hem zelf geblokkeerd worden en zijn lichaam kan vergrendeld worden. Laat me je daarnaast ook vertellen, dat alle supernormale vermogens die men ontwikkelt in de Shi-Jian-Fa cultivatiebeoefening oorspronkelijke menselijke instinctieve vermogens zijn, die men op natuurlijke wijze bezit. Tegenwoordig noemen we ze bovennatuurlijke vaardigheden. Ze kunnen alleen werken binnen deze dimensie van ons en gewone mensen beheersen. Waarom streef je naar zulke bekrompen trucjes? Je streeft naar dit of dat, maar nadat je voorbij Shi-Jian-Fa gereikt bent zullen ze helemaal niet werken in andere dimensies. Wanneer men de Chu-Shi-Jian-Fa cultivatie beoefent, zullen al deze menselijke supernormale vermogens verwijderd moeten worden en weggedrukt in een erg diepe dimensie voor bewaring. Ze zullen dienen als een registratie van je cultivatiebeoefening voor jou in de toekomst, en ze kunnen alleen van een dergelijk klein nut zijn.

Men moet helemaal opnieuw beginnen met cultivatie bij het bereiken van Chu-Shi-Jian-Fa. Het lichaam zal de Vijf Elementen overstegen hebben, zoals ik net vermeld heb. Het is het lichaam van een Boeddha. Zal een dergelijk lichaam niet het lichaam van een Boeddha genoemd worden? Dit Boeddha lichaam moet helemaal opnieuw cultivatie beoefenen vanaf het prille begin en tevens opnieuw supernormale vermogens ontwikkelen. In plaats van dat ze supernormale vermogens genoemd worden, worden ze nu de goddelijke krachten van de Fa van Boeddha genoemd, die extreem krachtig zijn en vat kunnen hebben op verschillende dimensies als iets dat echt effectief kan zijn. Wat is het nut ervan dat je supernormale vermogens nastreeft? Voor al diegenen die supernormale vermogens nastreven, wil je ze niet gebruiken om te pronken onder gewone mensen? Waar wil je ze anders voor gebruiken? Ze zijn onzichtbaar en ontastbaar. Als een decoratie zou men ook iets moeten vinden dat goed oogt. Het is gegarandeerd dat je de intentie hebt ze onbewust te gebruiken. Ze kunnen niet nagestreefd worden als gewone menselijke vaardigheden. Ze zijn iets compleet bovennatuurlijks, en je zal niet toegestaan worden ermee te pronken onder gewone mensen. Pronken op zich is een erg sterke gehechtheid en een extreem slechte gehechtheid, die een beoefenaar op zou moeten geven. Het zal verboden worden, als je er geld mee wil verdienen of er een fortuin mee wil maken, of als je wenst je persoonlijke doelen ermee te bereiken onder gewone mensen. Dat zou erop neerkomen dat iets van hogere niveaus gebruikt wordt om de gewone menselijke samenleving te verstoren en te ruÔneren. Een dergelijke gedachte is zelfs erger. Daarom wordt niet toegestaan dat ze terloops gebruikt worden.

Normaal gezien is het meer waarschijnlijk dat supernormale vermogens zich voordoen bij kinderen en oudere mensen. In het bijzonder oudere vrouwen kunnen doorgaans goed Xinxing bewaren, zonder veel gehechtheden onder gewone mensen. Nadat hun supernormale vermogens ontwikkeld zijn, kunnen ze zich gemakkelijk beheersen, zonder ernaar te verlangen ermee te pronken. Waarom is het moeilijk voor jonge mensen om hun supernormale vermogens te ontwikkelen? In het bijzonder een jonge man wil nog steeds pogingen doen om een paar persoonlijke doelen in de gewone menselijke samenleving te bereiken! Wanneer hij eenmaal supernormale vermogens heeft, zal hij ze gebruiken om zijn doelen te bereiken. Het zal absoluut niet toegestaan worden ze te gebruiken voor het realiseren van zijn doelen. Daarom zullen zijn supernormale vermogens niet ontwikkeld worden.

De zaak van cultivatiebeoefening is geen grap, noch is het een techniek van gewone mensen. Het is een buitengewoon serieuze zaak. Of je cultivatie wil beoefenen en of je in staat bent cultivatie te beoefenen, hangt allemaal af van hoe je Xinxing verhoogd wordt. Het zal verschrikkelijk zijn, als iemand echt supernormale vermogens kan verkrijgen door ze na te streven. Je zal ontdekken, dat hij helemaal geen aandacht zal besteden aan cultivatie of aan zoiets zal denken. Omdat zijn Xinxing gebaseerd is op het niveau van gewone mensen en zijn supernormale vermogens bemachtigd zijn door nastreven, zou hij allerlei slechte daden kunnen begaan. Er is een hoop geld in de bank, en hij zou er iets van kunnen wegnemen. Er zijn een behoorlijk aantal lottotickets te vinden op straat, en hij zou de eerste prijs eruit kunnen halen. Waarom zijn zulke dingen niet gebeurd? Sommige Qigong-meesters hebben gezegd, "Zonder deugdzaam te zijn, kan men gemakkelijk slechte daden begaan na supernormale vermogens ontwikkeld te hebben". Ik zou willen zeggen dat dat een verkeerde stelling is, en dat het helemaal niet het geval is. Als je deugden niet waardeert of je Xinxing niet cultiveert, zul je helemaal geen supernormale vermogens ontwikkelen. Er is ook een dergelijk fenomeen, dat met goede Xinxing, iemand supernormale vermogens heeft ontwikkeld op zijn niveau; en later, kan hij zich niet goed in bedwang houden en doet dingen die hij niet zou moeten doen. Hoe dan ook, wanneer hij eenmaal iets slechts doet, zullen zijn supernormale vermogens verzwakken of verloren raken. Als ze verloren zijn, zullen ze voor altijd verloren zijn. Wat erger is, is dat het iemand in staat kan stellen gehechtheden te ontwikkelen.

Sommige Qigong-meesters beweren dat als men hun praktijk voor drie of vijf dagen bestudeert, men in staat zal zijn ziektes te genezen, wat als een reclame-advertentie overkomt. Zij zouden Qigong-handelaren genoemd moeten worden. Denk er eens over. Als een gewoon persoon, hoe kun je de ziektes van een ander genezen door gewoon wat van je Qi uit te stralen? Een gewoon persoon heeft eveneens Qi in zijn lichaam, net als jij. Je bent net begonnen met oefenen en je kunt Qi innemen en vrijlaten, alleen omdat je Laogong Punt geopend is. Andere mensen hebben ook Qi in hun lichaam wanneer je hun ziektes heelt. Misschien heeft hun Qi jouw ziektes genezen! Hoe kan iemands Qi de Qi van een ander domineren? Qi kan helemaal geen ziektes genezen. Bovendien, als je een patiŽnt behandelt, zullen jij en je patiŽnt een veld vormen, waardoor de pathogene Qi van de patiŽnt allemaal naar jouw lichaam zal komen. Je zal er evenveel van hebben als je patiŽnt, alhoewel het geworteld is in het lichaam van de patiŽnt. Als je er te veel van hebt, zul je ook ziek worden. Wanneer je eenmaal denkt, dat je ziektes kunt genezen, zul je een praktijk beginnen om patiŽnten te ontvangen. Je zal de verzoeken niet afwijzen en een gehechtheid ontwikkelen. Hoe verrukt zul je je niet voelen wanneer je in staat bent ziektes te genezen! Waarom kunnen ze genezen worden? Je hebt er niet aan gedacht, dat nep-Qigong-meesters allemaal Futi (geest- of dierenbezetenheid) hebben aan hun lichaam. Opdat je hen zou geloven, zullen ze je enkele van hun boodschappen geven, welke opgebruikt zullen worden nadat je drie, vijf, acht of tien patiŽnten geheeld hebt. Het is een soort energie consumptie, en dit beetje energie zal daarna niet langer bestaan. Je hebt zelf geen Gong. Waar komt het vandaan? Wij Qigong-meesters hebben cultivatie beoefend gedurende verscheidene tientallen jaren. Het was erg moeilijk om cultivatie te beoefenen in het verleden. Het is behoorlijk moeilijk als men geen orthodoxe cultivatiewijze volgt en cultivatie beoefent in een onorthodoxe school of een zijweg praktijk beoefent.

Alhoewel je enkele beroemde, welbekende Qigong-meesters aan kunt treffen, hebben ze enkele tientallen jaren gecultiveerd om slechts dat kleine beetje energie te ontwikkelen. Jij hebt nooit cultivatie beoefend. Hoe kun je het hebben na een Qigong-klas bijgewoond te hebben? Hoe kan dat mogelijk zijn? Je zal daarna een gehechtheid ontwikkelen. Wanneer een gehechtheid eenmaal ontwikkeld is, zul je ongeduldig worden als je geen ziekte kan genezen. Om hun reputatie te behouden, terwijl ze enkele patiŽnten aan het helen zijn, denken sommige mensen zelfs, "Laat mij alstublieft deze ziekte krijgen, zodat de patiŽnt geheeld zal zijn." Die gedachte wordt niet gevormd uit medelijden, omdat zijn gehechtheid aan faam en belangen helemaal niet opgegeven is. Hij kan helemaal niet een dergelijk medelijden ontwikkelen. Hij is bang zijn reputatie te verliezen, en zou liever zelf deze ziekte oplopen om zijn reputatie te redden. Wat een sterke gehechtheid aan faam! Wanneer zulk een wens eenmaal gemaakt is, wel, dan zal deze ziekte meteen naar zijn lichaam overgeheveld worden. Het zal echt plaatsvinden. Hij zal naar huis gaan met de ziekte, en de patiŽnt zal herstellen. Nadat hij de patiŽnt behandeld heeft, zal hij thuis lijden. Wanneer je denkt dat je een ziekte genezen hebt of wanneer anderen jou een Qigong-meester noemen, zul je verrukt raken en erg voldaan. Is dat geen gehechtheid? Wanneer je een ziekte niet kan genezen, laat je je hoofd zakken en voel je je uitgeblust. Is dat dan niet veroorzaakt door je gehechtheid aan faam en belang? Daarnaast zal alle pathogene Qi van je patiŽnten naar jouw lichaam komen. Alhoewel de nep-Qigong-meesters je geleerd hebben hoe je het van je lichaam kan verwijderen, vertel ik je dat je het helemaal niet kan verwijderen, zelfs niet een klein beetje ervan, omdat je zelf niet de vaardigheid hebt om goede Qi van slechte te onderscheiden. Met het verstrijken van de tijd, is het helemaal zwart binnen in je lichaam, en dat is karma.

Wanneer je echt cultivatie wil beoefenen, zal het een behoorlijke beproeving voor je zijn. Wat zul je eraan doen? Hoeveel zul je moeten lijden om je karma te transformeren in de witte substantie? Het is erg moeilijk. In het bijzonder, hoe beter iemands aangeboren kwaliteit is, hoe waarschijnlijker het is dat hij in dergelijke problemen terecht zal komen. Sommige mensen blijven streven naar het genezen van ziektes. Als je het streven hebt, zal een dier dit zien en bezit van je nemen. Dit is Futi (geest- of dierenbezetenheid). Wil je niet ziektes helen? Het zal je helpen dat te doen. Het zal je echter niet voor niks helpen ziektes te genezen. Geen verlies, geen gewin. Het is erg gevaarlijk. Je zal erin eindigen het uit te nodigen je lichaam te bezitten. Hoe kun je nog cultivatie beoefenen? Het zal allemaal voorbij zijn.

Sommige mensen met goede aangeboren kwaliteit, ruilen hun aangeboren kwaliteit met anderen voor karma. Een ziek persoon heeft veel karma. Als je een erg ziek persoon behandelt, zul je je thuis erg oncomfortabel voelen. Veel van onze beoefenaars voelden zich zo, nadat ze een patiŽnt behandeld hadden in het verleden. Nadat de patiŽnt hersteld was, zou je erg ziek worden thuis. Met het verstrijken van de tijd, zal er meer karma naar jou overgeheveld worden. Je geeft anderen De voor karma. Geen verlies, geen gewin. Hoewel wat je verkregen hebt een ziekte is moet karma met De geruild worden. Dit universum heeft een zodanig principe, dat niemand je zal stoppen, zolang het is wat je wil, noch zal iemand zeggen dat je goed bent. Het universum heeft een specifieke regel, dat wie veel karma heeft een slecht persoon is. Als je je eigen aangeboren kwaliteit aan een ander persoon geeft voor karma, hoe kun je dan cultivatie beoefenen met meer en meer ervan? Je aangeboren kwaliteit zal totaal geruÔneerd worden door hem. Is dat niet beangstigend? De ziekte van die persoon is genezen, en hij voelt zich nu comfortabel. Jij voelt je thuis oncomfortabel. Als je een aantal patiŽnten genezen hebt van kanker, zul je hun plaatsen in moeten nemen. Is dit niet gevaarlijk? Het is gewoon zo. Veel mensen kennen de waarheid er niet van.

Negeer hoe welbekend sommige nep-Qigong-meesters zijn. Een welbekende Qigong-meester hoeft niet noodzakelijk Qigong goed te kennen. Wat weten gewone mensen? Ze herhalen gewoon de zienswijzen van anderen, en ze zullen hem geloven. Wat hij doet, zal niet alleen anderen schaden, maar ook hemzelf. Je zal zien wat er met hem gaat gebeuren in een jaar of twee. Het wordt niet toegestaan dat cultivatiebeoefening op deze wijze geruÔneerd wordt. Cultivatiebeoefening kan ziektes genezen, maar het wordt niet gebruikt om ziektes te genezen. Het is iets bovennatuurlijks, in plaats van een techniek van gewone mensen. Het is absoluut niet toegestaan dat je het terloops ruÔneert. Tegenwoordig hebben Qigong-meesters het chaotisch gemaakt en gebruiken ze Qigong als een manier om hun faam en fortuin zeker te stellen. Ze breiden hun invloed van slechte cultus uit, en er zijn vele malen meer nep-Qigong-meesters dan echte. Zou je hen geloven als gewone mensen het allemaal op deze wijze zeggen en doen? Je zou geloven dat Qigong gewoon zo is. Nee. Wat ik heb gezegd is het ware principe.

Wanneer verschillende sociale interacties plaatsvinden onder de gewone mensen, zal men slechte daden begaan en anderen iets schuldig zijn om persoonlijke belangen te verwerven. Hij zal leed moeten verdragen om de schulden terug te betalen. Stel dat je terloops een patiŽnt behandelt. Hoe kan het toegestaan worden, dat je echt een ziekte geneest? Boeddhaís zijn overal. Met zo velen van hen, waarom doen ze dan niet zoiets? Hoe prachtig zou het niet zijn als een Boeddha het alle mensen comfortabel zou maken! Waarom doet hij het niet? Men zal voor zijn eigen karma moeten betalen. Niemand durft dit principe te schenden. Gedurende het verloop van cultivatiebeoefening, mag een beoefenaar af en toe een andere persoon helpen vanuit zijn medelijden. Dat zal de ziekte echter alleen maar uitstellen. Als je nu niet lijdt, zul je later lijden. Of hij zal het transformeren, zodat je geld zal verliezen of tegenspoed meemaakt, in plaats van dat je ziek wordt. Het zal waarschijnlijk zo zijn. Echte eliminatie van karma kan alleen allemaal ineens gedaan worden voor de beoefenaars, maar niet voor gewone mensen. Ik praat hier niet alleen over het principe van mijn eigen school. Ik praat over de waarheid van het gehele universum, en ik praat over de daadwerkelijke situaties in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars.

We leren je hier niet ziektes te genezen. We leiden je naar de grote weg en de juiste weg, en brengen je omhoog. Dus, gedurende mijn lezingen, zal ik altijd zeggen dat de beoefenaars van Falun Dafa niet toegestaan zijn ziektes te helen. Als je ziektes geneest, ben je geen beoefenaar van Falun Dafa. Omdat we je naar de juiste weg leiden, zullen jullie lichamen, gedurende de Shi-Jian-Fa cultivatie, keer op keer gezuiverd worden, totdat ze volledig getransformeerd zijn door de hoge energie materie. Hoe kun je cultivatie beoefenen als je nog altijd die zwarte dingen in het lichaam verzamelt? Die dingen zijn karma! Je zal in het geheel niet in staat zijn cultivatie te beoefenen. Met te veel karma kun je het niet verdragen. Als je te veel lijdt, zul je niet in staat zijn cultivatie te beoefenen. Dit is waar de reden ligt. Ik heb deze Dafa openbaar gemaakt, en je zal waarschijnlijk nog altijd niet weten wat ik onderwezen heb. Daar deze Dafa openbaar gemaakt kan worden, zijn er manieren om het te beschermen. Als je ziektes voor anderen geneest, zal mijn Fashen elke cultivatiecomponent die geÔnstalleerd is in je lichaam terugnemen. Je zal niet toegestaan worden zulke waardevolle dingen terloops te ruÔneren voor faam en belang. Als je niet de vereisten van de Fa volgt, zul je geen beoefenaar van Falun Dafa zijn. Je lichaam zal terug op het niveau van gewone mensen worden geplaatst en de slechte dingen zullen je teruggegeven worden, omdat je een gewoon persoon wil zijn.

Na de lezing van gisteren, hebben velen van jullie gevoeld dat jullie hele lichamen erg licht waren. Een erg klein aantal mensen met ernstige ziektes zijn de anderen echter voorgegaan en begonnen zich oncomfortabel te voelen gisteren. Nadat ik de slechte dingen van jullie lichamen heb verwijderd gisteren, voelden de meesten van jullie dat jullie hele lichamen licht en erg comfortabel waren. Hoe dan ook, ons universum heeft een principe, dat is: geen verlies, geen gewin. We kunnen niet al jullie slechte dingen verwijderen. Het is absoluut niet toegestaan, dat jullie geen pijnen hoeven te verduren. We hebben namelijk de grondoorzaken van jullie ziektes en jullie povere gezondheid verwijderd. Jullie hebben echter nog altijd een veld van ziekte. Wanneer iemands Tianmu geopend is op een erg laag niveau, kan hij in je lichaam wolken van zwarte Qi zien evenals de troebele pathogene Qi, die ook een gecondenseerde wolk zwarte Qi in hoge dichtheid is. Wanneer het eenmaal verspreid is, zal het zich over je gehele lichaam uitbreiden.

Van vandaag af, zullen sommige mensen zich kil voelen over hun gehele lichaam, alsof ze een ernstige kou gevat hebben, en hun botten zullen waarschijnlijk ook pijn doen. De meesten onder jullie zullen zich ergens oncomfortabel voelen. Je benen zouden pijn kunnen doen en je hoofd zou duizelig aan kunnen voelen. Het zieke gedeelte in je lichaam, waarvan je dacht dat het geheeld was door Qigong-oefeningen in het verleden of dat eens genezen was door een Qigong-meester, zal opnieuw gevoeld worden. Dat is omdat hij de ziekte niet genezen heeft en hij het alleen maar uitgesteld heeft. Het was er nog steeds, en zou er later toch uit komen als het niet nu al is. We zullen ze allemaal eruit halen en ze volledig uitdrijven vanaf de wortel. Op deze wijze, zul je waarschijnlijk voelen dat je ziektes teruggekeerd zijn. Dit is om je karma fundamenteel te verwijderen. Dus zul je reacties hebben. Sommige mensen zouden ergens fysieke reacties kunnen hebben. Sommigen zullen zich op de een of andere manier oncomfortabel voelen, omdat verschillende soorten ongemak zich voordoen, welke allemaal normaal zijn. Ik vertel jullie, dat om het even hoe oncomfortabel je bent, je moet doorgaan mijn klas bij te wonen. Wanneer je eenmaal het klaslokaal binnenloopt, zullen alle symptomen verdwenen zijn en er zal geen enkel gevaar zijn. Er is ťťn punt dat iedereen duidelijk gemaakt moet worden, dat is dat om het even hoe oncomfortabel je "ziekte" je doet voelen, ik hoop dat je door zal blijven gaan te komen, omdat het moeilijk is de Fa te verkrijgen. Wanneer je je erg oncomfortabel voelt, geeft dat aan dat er dingen om zullen draaien na het bereiken van het extreme punt, en je hele lichaam zal gezuiverd zijn. Het moet volledig gezuiverd zijn. De oorzaak van je ziekte is verwijderd behalve dat beetje zwarte Qi, dat er vanzelf uit zal komen, zodat je kleine beproevingen en wat pijn te verduren hebt. Het is niet toegestaan als je helemaal niets te verduren hebt.

In de gewone menselijke samenleving, heb je gestreden met anderen voor faam en belangen. Je kan niet goed eten of slapen, en je lichaam is in erg slechte vorm. Wanneer je lichaam vanuit een andere dimensie gezien wordt, zijn de botten helemaal zwart. Met een dergelijk lichaam, is het onmogelijk dat je helemaal geen reactie hebt wanneer het ineens gezuiverd wordt. Dus zul je reacties hebben. Sommige mensen zullen ook overgeven en buikloop hebben. In het verleden vermeldden vele beoefenaars van verschillende plaatsen in hun vorderingsverslagen het volgende, "Meester, na het bijwonen van uw klas, was ik de hele weg naar huis aan het zoeken naar een toilet". Het is omdat alle organen in je binnenste gezuiverd moeten worden. Sommige individuen zullen in slaap vallen en wakker worden zodra ik mijn lezing beŽindigd heb. Waarom? Het is omdat er ziektes in hun hersenen zitten, die verwijderd moeten worden. Men zal niet in staat zijn het te verduren als er aan de hersenen gewerkt wordt. Daarom moeten ze in een staat van anesthesie gebracht worden of bewusteloos worden. Hoe dan ook, sommige mensen hebben geen hoorprobleem. Alhoewel ze diep geslapen mogen hebben, hebben ze alles gehoord zonder een enkel woord te missen. Ze zullen naderhand energiek worden en zich niet slaperig voelen als ze twee dagen niet geslapen hebben. Er zijn verschillende syndromen, die allemaal aangepast moeten worden, en je hele lichaam zal gezuiverd worden.

Als je een ware beoefenaar van Falun Dafa bent, en je gehechtheden op kan geven, zullen jullie van nu af aan allemaal reacties hebben. Zij die hun gehechtheden niet op kunnen geven, mogen beweren dat ze ze wel opgegeven hebben, maar ze hebben ze feitelijk niet opgegeven. Dus, is het erg moeilijk om hun lichamen te zuiveren. Er zijn ook mensen die de inhoud van mijn lezingen later begrijpen. Ze beginnen hun gehechtheden op te geven, en hun lichamen worden gezuiverd. Anderen hebben al gevoeld dat hun lichamen licht zijn geworden, terwijl deze mensen net begonnen zijn hun ziektes te helen en zich oncomfortabel voelen. In elke klas zijn er zulke mensen, die achterliggen op de anderen met povere verlichtingskwaliteit. Daarom is het allemaal normaal, om het even wat je tegen bent gekomen. Zulke zaken vonden steeds plaats, toen ik klassen hield in andere plaatsen. Sommige mensen waren zeer oncomfortabel en bewogen niet in hun stoelen. Ze wachtten op mij, om van het podium af te komen en hen te hulp te komen. Ik heb dat niet gedaan. Als je zelfs deze test niet kan doorstaan, hoe kun je dan nog cultivatie beoefenen in de toekomst wanneer je in grote testen terechtkomt? Kun je niet zo een kleine beproeving doorstaan? Iedereen kan het halen. Daarom, zou niemand van jullie naar mij moeten komen om jullie ziektes te genezen, en ik zal dat ook niet doen. Wanneer je het woord "ziekte" noemt, zal ik er niet naar willen luisteren.

Het is erg moeilijk een persoon te redden. Er zijn altijd vijf tot tien procent van de mensen in elke klas, die de anderen niet bij kunnen houden. Het is onmogelijk dat iedereen de Tao bereikt. Zelfs voor hen die door kunnen gaan met hun cultivatiebeoefening, blijft het nog te bezien of je kunt slagen in cultivatie en of je vastberaden bent cultivatie te beoefenen. Het is onmogelijk dat iedereen een Boeddha wordt. Een echte Dafa beoefenaar zal dezelfde ervaring hebben door dit boek te lezen en zal evenzeer in staat zijn te verwerven wat hij verdient.