Hoofdstuk 2 - Falun Gong

Falun Gong komt voort uit Falun Xiulian Dafa, de Grote Falun Cultivatie-Wet van de Boeddha School. Het is een speciale wijze van qigongbeoefening van de Boeddha School. Het vertoont een grote originaliteit die het van de gewone cultivatiewijzen van de Boeddha School onderscheidt. Het is een speciale intensieve cultivatiemethode die in het verleden vereiste dat beoefenaars een uitzonderlijk goede inborst hadden en een grootse aangeboren kwaliteit bezaten. Om meer beoefenaars de mogelijkheid te geven om te verbeteren en om te voldoen aan de behoefte van een zeer groot aantal toegewijde cultivatiebeoefenaars, heb ik de oefeningen van het cultivatiesysteem speciaal herwerkt om hun verspreiding te vergemakkelijken. Ondanks deze wijzigingen overtreft deze methode nog steeds in hoge mate wat andere methodes te bieden hebben en de niveaus waarop ze beoefend worden.

 

1. De Functie van de Falun

De Falun van Falun Gong heeft dezelfde eigenschappen als het universum. Het is een miniatuur van het universum. Cultivatiebeoefenaars van dit systeem kunnen niet alleen hun supernormale vermogens en energiepotentie snel versterken, maar ook een onvergelijkbaar krachtige Falun ontwikkelen in een zeer korte tijd. Eenmaal gevormd zal deze Falun bestaan als een intelligente entiteit en automatisch en onophoudelijk draaien in de onderbuik van de beoefenaar, voortdurend energie van het universum verzamelen en transformeren en uiteindelijk deze energie in het oorspronkelijk lichaam van de beoefenaar transformeren in cultivatie-energie. Hierdoor wordt het effect van “de Wet die de beoefenaar verfijnt” bereikt. Dit betekent dat de Falun de beoefenaar voortdurend verfijnt, hoewel hij niet de hele tijd oefent. Inwendig biedt de Falun zelfredding, aangezien het de beoefenaar gezond en fit zal maken, intelligent en wijs, en hem zal beschermen tegen het in moeilijkheden verzeild raken. Het kan de cultivatiebeoefenaar ook beschermen tegen verstoring door mensen met een slechte inborst. Uitwendig kan het redding brengen aan anderen door hun ziektes te verwijderen, het kwade te verwijderen en alle abnormale toestanden te herstellen. De Falun roteert onophoudelijk in de onderbuik en draait negen maal met de klok mee en dan negen keer tegen de klok in. Wanneer het met de klok mee draait, absorbeert het krachtig energie uit het universum en die energie is erg krachtig. Wanneer iemands energiepotentie groeit, draait de Falun steeds krachtiger. Dit kan niet bereikt worden door met opzet te proberen qi in de top van het hoofd te gieten. Wanneer de Falun tegen de klok in draait, straalt het energie uit om redding te bieden aan alle bewuste wezens en alle abnormale toestanden te herstellen. Dit komt ten goede aan alle mensen in de omgeving van de beoefenaar. Van alle qigongpraktijken die onderwezen worden in China is Falun Gong de enige die het effect van “de Wet die de beoefenaar verfijnt” bereikt heeft.

De Falun is zeer kostbaar en kan niet verhandeld worden, zelfs niet voor duizend goudstukken. Toen mijn meester mij de Falun gaf, zei hij mij dat deze Falun aan niemand gegeven kon worden. Degenen die duizend jaar gecultiveerd hebben verlangen ernaar om hem te krijgen, toch kunnen ze hem niet krijgen. Binnen onze school zal het slechts na een zeer, zeer lange tijd doorgegeven worden aan één enkele persoon. Dit is anders dan wat doorgegeven kan worden aan een andere persoon in enkele tientallen jaren. De Falun is dus uiterst waardevol. Hoewel we het nu openbaar gemaakt hebben en het getransformeerd is tot een minder krachtige dan de originele, is het nog steeds uiterst waardevol. Als de beoefenaar hem eenmaal bezit is zijn cultivatie reeds voor de helft voltooid. Er rest hem alleen nog het verbeteren van zijn inborst en dan kan hij verwachten een aanzienlijk hoog cultivatieniveau te bereiken in de toekomst. Natuurlijk zullen de mensen die geen voorbestemde relatie hebben misschien stoppen na een tijdje cultivatie beoefend te hebben en dan zal de Falun bij hen verdwijnen.

Hoewel Falun Gong behoort tot de Boeddha School overstijgt het deze volledig. Het cultiveert het gehele universum. Vroeger cultiveerde de Boeddha School slechts volgens de principes van de Boeddha School, terwijl de Taoïstische School slechts cultiveerde volgens de principes van de Taoïstische School. Niemand heeft echter ooit compleet duidelijk gemaakt wat het universum werkelijk is. Het universum heeft, net als een menselijk wezen, naast haar fysieke samenstelling ook haar fundamentele karakteristiek. Deze karakteristiek kan in drie woorden uitgedrukt worden: “Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid”. Cultivatie in de Taoïstische School legt de nadruk op de verlichting tot Waarachtigheid, de waarheid vertellen, zich waarachtig gedragen, terugkeren naar het oorspronkelijke ware zelf en uiteindelijk een waar persoon worden. Cultivatie in de Boeddha School benadrukt Mededogen, groot mededogen ontwikkelen en redding brengen aan alle bewuste wezens. Onze school richt zich op een geïntegreerde cultivatie van “Waarachtigheid-Mededogen-Verdraagzaamheid” en cultiveert in directe samenhang met de fundamentele karakteristiek van het universum om uiteindelijk volledig vereenzelvigd te worden met het universum.

Falun Gong cultiveert zowel lichaam als geest. Wanneer de energiepotentie en de inborst van een beoefenaar een bepaald niveau bereikt hebben, zal hij de staat van verlichting (het openen van zijn cultivatie-energie) bereiken in deze wereld en een niet-degenererend lichaam ontwikkelen. Falun Gong is hoofdzakelijk onderverdeeld in de wereldse Wet en de bovenwereldse Wet met vele niveaus van cultivatie in elk. Ik hoop dat alle toegewijde beoefenaars ijverig cultivatie zullen beoefenen en hun inborst onophoudelijk zullen verbeteren zodat ze uiteindelijk verlichting en de voltooiing van cultivatie kunnen bereiken.

 

2. De samenstelling van de Falun

De Falun van Falun Gong is een intelligente, ronddraaiende entiteit bestaande uit hoge energie materie. Het roteert in overeenstemming met de wetten van de beweging van de hele hemelse kosmos. In zekere zin is het een miniatuur van het universum.

In het midden van de Falun bevindt zich de swastika, het teken van de Boeddha School, wat de kern is van de Falun (srivatsa of swastika in het Sanskriet betekent “Verzamelen van Goed Geluk”). De kleur is bijna goudgeel, terwijl de achtergrond fel rood is. De basiskleur van de buitenste ring is oranje. Vier Taiji patronen en vier swastika’s van de Boeddha School zijn afwisselend geplaatst in acht richtingen. De Taiji patronen die samengesteld zijn uit rode en zwarte kleuren behoren tot de Taoïstische School, terwijl de Taiji bestaande uit rood en blauw behoren tot de School van het Grote Pre-Taoïsme. De vier kleine swastika’s zijn eveneens goudgeel. De achtergrondkleur van de Falun verandert periodiek van rood naar oranje, naar geel, groen, blauw, indigo en paars. De kleuren zijn erg mooi (zie het patroon vooraan in het boek). De kleuren van het swastika-teken in het midden en die van de Taiji patronen veranderen niet. De Falun, het swastika-teken in het midden en de kleine swastika’s roteren allemaal. De Falun heeft zijn wortel in het universum. Het universum roteert, de melkwegstelsels roteren en de Falun roteert eveneens. Een persoon met zijn hemelse oog open op een laag niveau kan de Falun zien draaien zoals een propeller, terwijl een persoon met zijn hemelse oog open op een hoog niveau het volledige beeld van de Falun kan zien, die zo schitterend en mooi is dat het de beoefenaars aanmoedigt in hun inspanning om snelle vooruitgang te maken in hun cultivatie.

 

3. Kenmerken van Falun Gong

3.1 De Wet verfijnt de beoefenaar

De beoefenaar van Falun Gong zal niet alleen zijn supernormale vermogens en energiepotentie snel versterken, maar ook een Falun ontwikkelen door middel van cultivatie. De Falun zal in een zeer korte periode gevormd worden. Eenmaal ontwikkeld heeft de Falun grote kracht die de beoefenaar kan beschermen tegen afdwaling en tegen verstoring door mensen met een slechte inborst. De principes van Falun Gong zijn volledig verschillend van die van de traditionele cultivatiemethoden. Dat is omdat de Falun, na gevormd te zijn, onophoudelijk op zichzelf roteert en bestaat in de vorm van een intelligente entiteit die voortdurend energie accumuleert in de onderbuik van de beoefenaar. De Falun verzamelt door zijn rotatie automatisch energie uit het universum. Het is juist dit onophoudelijk roteren dat het effect van “de Wet verfijnt de beoefenaar” mogelijk maakt. Dat wil zeggen dat Falun mensen onophoudelijk cultiveert, hoewel ze niet voortdurend oefenen. Zoals we weten moeten mensen overdag werken en ‘s nachts rusten. De tijd om te oefenen is dus erg beperkt. De hele tijd denken aan het uitvoeren van de oefeningen zal zeker niet het doel van onophoudelijke beoefening gedurende 24 uur per dag bereiken. Het doel van 24 uur per dag oefenen kan door geen enkele andere methode bereikt worden. Aangezien de Falun onophoudelijk draait, absorbeert het een grote hoeveelheid qi (een bestaande vorm van energie op een basisniveau) vanuit het universum. De geabsorbeerde qi zal opgeslagen worden in alle delen van de Falun en dag en nacht getransformeerd worden in materie van hoger niveau, zonder een moment te stoppen. Uiteindelijk zal het omgezet worden in cultivatie-energie in het lichaam van de beoefenaar. Dit is wat we bedoelen met “de Wet verfijnt de beoefenaar”. De cultivatie van Falun Gong is dus compleet verschillend van alle andere scholen of qigongcultivatiemethoden die het elixer cultiveren.

De meest onderscheidende eigenschap van Falun Gong is het cultiveren van een Falun in plaats van het beoefenen van de Innerlijke Alchemie. Al de cultivatiemethoden die vandaag beoefend worden, ongeacht tot welke familie of school ze behoren, zij het takken van het Boeddhisme, Taoïsme, de Boeddha School, de Taoïstische School of cultivatiemethoden verspreid onder de mensen, richten zich op het cultiveren van het elixer, met inbegrip van vele zijweg-cultivatiewijzen. Ze worden de qigong van de Innerlijke Alchemie genoemd. Monniken, nonnen en Taoïstische priesters kiezen allemaal de weg van het cultiveren van het innerlijke elixer. Bij de crematie van hun lichamen na hun dood worden relikwieën gevonden die zo solide en mooi zijn dat zelfs moderne wetenschappelijke instrumenten niet kunnen bepalen waaruit ze samengesteld zijn. In feite zijn ze hoge energie materie verzameld uit andere dimensies - niet onze dimensie. Dit is het echte innerlijke elixer. Het is zeer moeilijk om verlichting te bereiken binnen het tijdsbestek van één leven door middel van het beoefenen van qigong van de Innerlijke Alchemie. In het verleden trachtten vele beoefenaars van de Weg van de Innerlijke Alchemie het innerlijke elixer uit hun lichamen naar boven te brengen. Wanneer ze het echter tot aan het Niwan Paleis brachten, hadden ze geen manier om het naar buiten te duwen, met als resultaat dat ze stikten. Sommige beoefenaars trachtten het opzettelijk te doen openbarsten, maar ze faalden. Er was zo een beoefenaar wiens grootvader onsuccesvol was. Op het moment van zijn dood, spuwde hij het innerlijke elixer uit naar de vader van de beoefenaar. Zijn vader, die eveneens onsuccesvol was, gaf het voor hij stierf op zijn beurt door aan hem. Maar tot op heden heeft hij nog steeds niet veel bereikt. Het is heel moeilijk! Natuurlijk, er zijn vele geschikte cultivatiewijzen. Het zou niet slecht zijn als je van iemand waarachtige instructies kunt krijgen, maar er is een grote kans dat hij je geen zaken leert op hoog niveau.

3.2 Cultivatie van het hoofdbewustzijn

Iedereen heeft een hoofdbewustzijn en steunt op het hoofdbewustzijn om te handelen en te denken in het dagelijks leven. Naast het hoofdbewustzijn heeft men ook één of meer dan één nevenbewustzijn en overgeërfde boodschappen van de voorouders. Het nevenbewustzijn heeft dezelfde naam als het hoofdbewustzijn, maar het is gewoonlijk meer capabel en van een hoger niveau dan het hoofdbewustzijn. Het verliest zichzelf niet in de alledaagse menselijke samenleving en kan zijn eigen specifieke dimensie zien. Vele cultivatiemethoden richten zich op het cultiveren van het nevenbewustzijn, met het fysieke lichaam en hoofdbewustzijn van de beoefenaar slechts als voertuig. Terwijl hij zich hiervan onbewust is, kan de beoefenaar zich zelfs geweldig trots voelen over wat hij bereikt heeft. Het is erg moeilijk om praktische dingen op te geven terwijl men in de maatschappij leeft, in het bijzonder dingen waar een persoon aan gehecht is. Vandaar dat een heleboel cultivatiemethoden de nadruk leggen op oefenen in een staat van trance, een absolute staat van trance. Wanneer transformatie plaatsvindt gedurende de staat van trance is het echter het nevenbewustzijn van de beoefenaar dat getransformeerd wordt en zichzelf verbetert in een andere samenleving. Wanneer het nevenbewustzijn op een dag slaagt in zijn cultivatie dan zal het de cultivatie-energie weg dragen en het hoofdbewustzijn evenals het oorspronkelijk lichaam zullen niets over hebben en je levenslange cultivatie zal onsuccesvol zijn. Wat een spijtige zaak is dit! Sommige beroemde qigongmeesters bezitten verscheidene grote supernormale vermogens en genieten een goede reputatie, maar ze weten niet dat hun cultivatie-energie niet op hun eigen lichaam groeit.

Onze Falun Gong richt zich rechtstreeks op het cultiveren van het hoofdbewustzijn. Dit verzekert dat de cultivatie-energie werkelijk op je eigen lichaam groeit. Natuurlijk zal je nevenbewustzijn ook een deel van de cultivatie-energie krijgen en zichzelf verbeteren in een ondergeschikte positie. Onze cultivatiemethode heeft strikte vereisten voor je inborst. Er wordt van je vereist dat je je inborst in toom houdt en jezelf verbetert in de samenleving van gewone mensen en onder de meest gecompliceerde omstandigheden. Het zal je dus toegestaan worden om perfectie in cultivatie te bereiken, zoals een lotusbloem die oprijst uit de modder. Dit is de reden waarom Falun Gong zo kostbaar is. Het is kostbaar omdat jijzelf degene bent die de cultivatie-energie verwerft. Maar dit is zeer moeilijk. Het is moeilijk omdat je de weg neemt van het harden van jezelf onder de moeilijkste omstandigheden.

Aangezien het doel van cultivatie het cultiveren van ons hoofdbewustzijn is, moeten we voortdurend ons hoofdbewustzijn gebruiken om onze cultivatiebeoefening te leiden. Het is het hoofdbewustzijn dat het laatste woord moet hebben in plaats van het nevenbewustzijn. Anders zal het nevenbewustzijn, als het op een dag perfectie bereikt heeft, de cultivatie-energie wegnemen, terwijl je oorspronkelijk lichaam en hoofdbewustzijn niets meer over zullen hebben. Wanneer men op een hoog niveau cultiveert, werkt het niet wanneer je hoofdbewustzijn, zoals in een slaap, zich niet bewust is van wat je aan het beoefenen bent. Je moet duidelijk weten dat je aan het oefenen bent, dat je vooruit gaat in cultivatie en dat je je inborst aan het verbeteren bent. Alleen op deze manier zul je het initiatief in eigen handen hebben en in staat zijn cultivatie-energie te verwerven. Soms deed je iets in een trance en je weet niet hoe je het deed. In feite was het je nevenbewustzijn dat aan het werk was en je leidde. Als je je ogen open doet wanneer je in meditatie zit en voor je kijkt en je ziet een andere ik tegenover je, dan is dat je nevenbewustzijn. Als je met je gezicht naar het noorden gericht zit en je plotseling ontdekt dat je naar het zuiden gericht bent, kun je je afvragen hoe je daar zo beland bent. Dan is het je ware zelf dat uit je lichaam gekomen is, terwijl je fysieke lichaam, samen met je nevenbewustzijn, nog steeds naar het noorden gericht zit. Zo kun je de één van de ander onderscheiden.

In het beoefenen van Falun Gong moet je jezelf niet volledig verliezen. Jezelf vergeten gaat niet samen met de Grote Weg van Falun Gong cultivatie. Je moet een heldere geest behouden tijdens de beoefening. Een beoefenaar zal niet in grote moeilijkheden belanden wanneer zijn hoofdbewustzijn sterk is. Geen enkele gewone zaak kan hem kwaad doen. Als zijn hoofdbewustzijn zwak is, kan er iets komen en hem domineren.

3.3 Het niet in aanmerking nemen van tijd en richting tijdens het oefenen

Vele cultivatiesystemen geven uitdrukkelijk de richting aan waarin men zich moet opstellen tijdens het oefenen en welk tijdstip het beste is om te oefenen. Dit is allemaal echter nooit van belang geweest in ons systeem. Wij beoefenen Falun Gong in overeenstemming met de karakteristiek van het universum en het principe van de kosmische evolutie en schenken dus geen aandacht aan tijd en richting. Wanneer we oefenen is het equivalent aan zitten op een Falun, die de hele tijd roteert en naar alle richtingen gericht is. Onze Falun is gesynchroniseerd met het universum. Het universum is in beweging, de melkweg is in beweging, de negen planeten bewegen rond de zon en de aarde zelf roteert. In welke richting bevindt zich dan het noorden, zuiden, oosten of westen? Het zogenaamde noorden, zuiden, oosten en westen zijn onderverdelingen die gemaakt zijn door mensen op aarde, vandaar dat je naar alle richtingen gericht bent, ongeacht naar welke richting je gericht bent wanneer je oefent.

Sommige mensen zeggen dat de beste tijd om de oefeningen te doen middernacht is, terwijl anderen zeggen dat rond het middaguur of een ander tijdstip het beste is. We denken dat dit helemaal niet belangrijk is omdat de Falun je blijft cultiveren zelfs wanneer je niet aan het oefenen bent. Op ieder moment helpt de Falun je om jezelf te verfijnen - “de Wet verfijnt de beoefenaar”. In qigong van de Innerlijke Alchemie is het de beoefenaar die het innerlijke elixer cultiveert, terwijl in Falun Gong het de Wet is die de beoefenaar cultiveert. Als je meer tijd hebt, dan kun je meer oefenen. Als je niet veel tijd hebt dan kun je minder oefenen. Het is vrij flexibel.

 

4. Geïntegreerde cultivatie van lichaam en geest

Falun Gong cultiveert zowel het lichaam als de geest. Door oefening veranderen we eerst ons oorspronkelijk lichaam. We geven ons oorspronkelijk lichaam niet op. Het hoofdbewustzijn versmelt met het fysieke lichaam om volledige cultivatie van je gehele wezen te bereiken.

4.1 Verandering van het oorspronkelijk lichaam

Het menselijk lichaam bestaat uit vlees, bloed en beenderen, met verschillende moleculaire structuren en componenten. Door middel van cultivatiebeoefening worden de moleculaire componenten van het lichaam omgezet in materie van hoge energie. Het lichaam is dan niet langer samengesteld uit zijn oorspronkelijke substanties, aangezien het een verandering ondergaan heeft in zijn fundamentele eigenschappen. Beoefenaars oefenen en leven echter tussen de gewone mensen en kunnen de staat van de menselijke samenleving niet verstoren. Dus beïnvloedt deze transformatie noch de originele moleculaire structuur van het lichaam noch de orde van de moleculaire schikking; er is enkel een verandering van de oorspronkelijke moleculaire compositie. Het vlees in het menselijk lichaam is nog steeds zacht, de beenderen zijn nog steeds hard en het bloed is nog steeds vloeibaar. Het lichaam zal nog steeds bloeden wanneer het met een mes gesneden wordt. Volgens de oude Chinese theorie van de vijf elementen bestaat alles onder de zon uit metaal, hout, water, vuur en aarde. Dit geldt ook voor het menselijk lichaam. Wanneer er een verandering plaatsvindt in het oorspronkelijk lichaam van een cultivatiebeoefenaar, waarbij de oorspronkelijke moleculaire compositie vervangen wordt door hoge energie materie, is het lichaam niet meer samengesteld uit de oorspronkelijke substanties. Dit is precies wat we bedoelen met “de vijf elementen overstijgen”.

Het meest onderscheidende kenmerk van cultivatiemethoden die zowel het menselijk lichaam als de geest cultiveren is de verlenging van het leven en de vertraging van veroudering. Onze Falun Gong bezit ook dit onderscheidende kenmerk. Wat Falun Gong doet is het volgende: een fundamentele verandering aanbrengen in de moleculaire compositie van het menselijk lichaam, de verzamelde materie van hoge energie opslaan in elke cel en uiteindelijk de samenstelling van de cel vervangen door de materie van hoge energie. Zodoende zal er niet langer stofwisseling plaatsvinden. Wanneer een beoefenaar zich bevrijd heeft van de controle van de vijf elementen en een lichaam verworven heeft dat samengesteld is uit materie van andere dimensies, dan zal hij niet onderworpen zijn aan de beperking van onze tijd en ruimte en zal altijd jong blijven.

Eminente monniken hebben door de eeuwen heen een lang leven genoten. Er lopen tegenwoordig mensen op straat rond die honderden jaren oud zijn en je kunt niet zeggen wie het zijn. Ze zien er zeer jong uit en dragen hedendaagse kledij dus kun je ze niet onderscheiden. De levensduur van een mens zou niet zo kort moeten zijn als ze is. Vanuit het standpunt van de hedendaagse wetenschap is een mens in staat om meer dan tweehonderd jaar te leven. Van een Engelsman, genaamd Femcath, werd opgetekend dat hij de leeftijd van tweehonderdenzeven bereikte. Van de Japanner Mitsu Taira werd beweerd dat hij tweehondertweeënveertig was op het ogenblik van overlijden. Gedurende de Tang Dynastie in China was er een monnik, Huizhao genaamd, die tweehonderdnegentig werd. Volgens de annalen van Yong Tai, in de provincie Fujian, werd Chen Jun geboren in het eerste jaar van de Zhong-He tijd onder keizer Xi-Zong in de Tang Dynastie (881) en stierf in 1324 in de Tai-Ding tijd van de Yuan Dynastie toen hij vierhonderddrieënveertig jaar oud was. Al deze gevallen staan op schrift en kunnen nagetrokken worden. Het zijn geen sprookjes. Beoefenaars van Falun Gong merken dat door middel van beoefening de rimpels op hun gezichten verminderen, hun wangen stralen van gezondheid, hun lichamen heel licht worden en ze geen vermoeidheid voelen tijdens het wandelen of werken. Dit is een gewoon verschijnsel. Ik heb zelf decennia lang cultivatie beoefend en er wordt mij vaak gezegd dat er geen opvallende verandering in mijn verschijning is in vergelijking met twintig jaar geleden. Dit is de reden. Onze Falun Gong bevat iets zeer krachtigs voor de cultivatie van het lichaam. Falun Gong beoefenaars ogen erg verschillend van gewone mensen wat leeftijd betreft, ze zien er niet uit als iemand van hun leeftijd. Vandaar dat het meest onderscheidende kenmerk van cultivatiemethoden, die zowel het menselijk lichaam als de geest cultiveren, het vermogen is om het leven te verlengen, de veroudering te remmen en de levensverwachting te verlengen.

4.2 Het Falun hemels circuit

Het menselijk lichaam is een klein universum. De energie van het menselijk lichaam circuleert rond het lichaam en dit wordt de circulatie van het klein universum of het hemels circuit genoemd. In termen van niveaus is het verbinden van de twee meridianen van renmai en dumai slechts een oppervlakkig hemels circuit. Het heeft niet het effect van het cultiveren van het lichaam. Het werkelijke kleine hemels circuit circuleert in het lichaam van het Niwan Paleis naar het elixerveld. Door deze innerlijke circulatie openen en expanderen alle meridianen, van de binnenkant van het lichaam tot de buitenkant. Onze Falun Gong vereist dat bij het prille begin van de beoefening alle kanalen in het lichaam van de beoefenaar geopend worden.

Het grote hemels circuit is de circulatie van de acht extra meridianen rond het hele lichaam. Als het grote hemels circuit geopend is, zal de beoefenaar zich in een toestand bevinden dat hij in de lucht kan zweven, wat in de Taoïstische geschriften beschreven wordt als “leviteren bij klaar daglicht”. Gewoonlijk is een bepaald deel van je lichaam vergrendeld zodat je niet kunt leviteren. Je zult je echter in zo’n toestand bevinden dat je wandelt met lichte tred en wanneer je een heuvel beklimt, voelt het alsof iemand je naar boven duwt. De opening van het grote hemels circuit kan ook een soort supernormaal vermogen teweegbrengen. Het kan de qi in de inwendige organen in staat stellen om van het ene orgaan naar het andere te bewegen. De qi in het hart beweegt naar de maag, de qi in de maag beweegt naar de ingewanden, enzovoort. Wanneer de energiepotentie sterker wordt zal dit vermogen, als het buiten het lichaam gebracht wordt, het supernormale vermogen van teleportatie worden. Dit soort hemels circuit wordt ook het meridiaan hemels circuit of het hemels circuit van hemel en aarde genoemd. Maar deze circulatie kan nog steeds het doel van de transformatie van het lichaam niet bereiken. Er moet een ander hiermee overeenstemmend hemels circuit bestaan, dat het grenslijn hemels circuit genoemd wordt. Het werkt als volgt: de energie komt uit het huiyin punt of het baihui punt en beweegt langs de zijden van het lichaam, waar de grens tussen yin en yang is.

De circulatie van het hemels circuit in Falun Gong is veel krachtiger dan deze van de bijzondere kanalen en acht meridianen in gewone cultivatiesystemen. Het brengt al de kriskras door elkaar lopende kanalen in het hele lichaam in circulatie, waarbij vereist wordt dat ze allemaal grondig worden geopend en tegelijkertijd in beweging komen. Deze dingen maken reeds deel uit van Falun Gong, je hoeft ze dus niet met intentie te beoefenen, noch moet je ze met je gedachten leiden. Als je dit doet, zul je afwijken. Tijdens mijn lezingen zal ik energiemechanismen rond je lichaam installeren die automatisch zullen circuleren. De energiemechanismen zijn iets unieks van cultivatie op hoog niveau en maken deel uit van wat onze oefeningen automatisch maakt. Net als de Falun zullen ze onophoudelijk roteren waardoor alle energiekanalen in je lichaam in circulatie gebracht worden. Alhoewel je geen hemels circuit beoefend hebt, zijn je energiekanalen in feite in circulatie gebracht en diep van binnen en van buiten bewegen ze allemaal tezamen. Onze oefeningen zijn bedoeld om het energiemechanisme buiten onze lichamen te versterken.

4.3 Het openen van de meridianen

Het doel van het openen van de meridianen is de energie te doen circuleren zodat de moleculaire samenstelling van de cellen getransformeerd kan worden in hoge energie materie. De kanalen van een niet-beoefenaar zijn geblokkeerd en zeer nauw, terwijl die van een beoefenaar geleidelijk helder en open zullen worden. De kanalen van een ervaren beoefenaar zullen verbreed worden en zullen zelfs nog breder worden wanneer hij verder gaat met cultivatie op hogere niveaus. De kanalen van sommige mensen zijn zo breed als een vinger. Maar het openen van de kanalen zelf is geen indicatie voor het niveau dat men bereikt heeft in cultivatie, noch van de hoogte van iemands cultivatie-energie. Door middel van beoefening zullen de kanalen breder en helderder worden totdat al de kanalen tot één versmolten zijn. In dit stadium zal de beoefenaar geen kanalen of acupunctuurpunten hebben. Anders gezegd, zijn hele lichaam zal bestaan uit meridianen en acupunctuurpunten. Zelfs dit betekent niet dat hij de Tao verworven heeft. Het is slechts een manifestatie van één van de cultivatieniveaus in de loop van de cultivatie van onze Falun Gong. Tegen de tijd dat hij dit stadium bereikt heeft, zal hij de cultivatie van de wereldse Wet beëindigd hebben. Tegelijkertijd zal er zich qua uiterlijke verschijning een zeer opmerkelijke staat voordoen: drie bloemen komen samen op de kruin van het hoofd. Zijn energiezuil zal dan zeer hoog zijn en een groot aantal supernormale vermogens zullen ontwikkeld zijn, die allen een vorm en een verschijning hebben. De drie bloemen verschijnen op de top van zijn hoofd en één ziet eruit als een lotus, een andere als een chrysant. De drie bloemen kunnen individueel om hun eigen as draaien en tegelijkertijd draaien ze om elkaar heen. Op elke bloem bevindt zich een energiezuil die hoog oprijst naar de hemel. Deze drie zuilen draaien ook en roteren met de bloemen mee. De beoefenaar zal voelen dat zijn hoofd erg zwaar is. Op dit moment heeft hij slechts de laatste stap genomen in de cultivatie van de wereldse Wet.

 

5. Intentie

Er wordt geen intentie gebruikt in de Falun Gong cultivatie. Intentie op zich kan niets doen, maar het kan bevelen geven. Het zijn de supernormale vermogens die echt werken omdat zij de mogelijkheid hebben om te denken zoals intelligente entiteiten en de bevelen van de geest te ontvangen. Maar veel mensen, vooral in qigongkringen, hebben er vele verschillende theorieën over. Zij geloven dat intentie een heleboel dingen kan doen. Sommigen spreken over het gebruiken van intentie om supernormale vermogens te ontwikkelen, het hemelse oog te openen, ziektes te behandelen, een voorwerp te verplaatsen, enzovoort. Maar dit is een verkeerde visie. Op lagere niveaus gebruiken gewone mensen hun intentie om hun zintuiglijke organen en vier ledematen aan te sturen. Op een hoog niveau, dit is bij beoefenaars, kan intentie naar een hoog niveau gebracht worden en supernormale krachten aansturen om iets te doen, want supernormale krachten worden gecontroleerd door intentie. Dit is hoe wij tegen intentie aankijken. Soms zien we een qigongmeester de ziekte van een patiënt genezen en nog voordat hij ook maar een vinger bewogen heeft, zegt de patiënt al dat hij beter geworden is en denkt hij dat de ziekte genezen werd door de intentie van de meester. In feite geeft die meester een supernormaal vermogen vrij dat hij gebruikt en opdraagt om de ziekte te genezen of andere dingen te doen. Aangezien supernormale vermogens in een andere dimensie bestaan en gewone mensen ze niet kunnen zien, denken ze dat intentie de werkende kracht is. Sommige mensen geloven dat een ziekte genezen kan worden met intentie. Dit heeft mensen misleid. Vandaar dat dit standpunt verhelderd moet worden.

Menselijke gedachten zijn een soort van boodschap, een soort energie en een vorm van materieel bestaan. Wanneer men denkt, vindt er een vibratie plaats in de hersenen. Soms is het effectief om een mantra te reciteren. Waarom? Omdat het universum zijn eigen vibratiefrequentie heeft, zal het een effect voortbrengen als de vibratie van je mantra dezelfde frequentie heeft als die van het universum. Natuurlijk kan alleen een mantra met een goedaardige boodschap dit resultaat voortbrengen, aangezien kwaadaardige dingen niet mogen bestaan in het universum. Intentie is ook een specifieke manier van denken. De Wetslichamen van een grote qigongmeester op een hoog niveau worden gecontroleerd en gestuurd door zijn hoofdlichaam. Een Wetslichaam heeft ook zijn eigen gedachten en het vermogen om onafhankelijk problemen aan te pakken en dingen te doen. Het is een volledig onafhankelijk zelf. Tegelijkertijd kent een Wetslichaam de gedachten van het hoofdlichaam van de qigongmeester en het voert dingen uit overeenkomstig deze gedachten. Wanneer een qigongmeester bijvoorbeeld een ziekte wil behandelen zullen Wetslichamen daarheen gaan. Zonder een dergelijke intentie van de qigongmeester zullen ze niet gaan. Maar wanneer ze iets erg goeds zien, zullen ze het uit eigen beweging doen. Er zijn dingen die een grote meester niet weet voor hij verlichting bereikt, maar zijn Wetslichamen weten het wel al.

Een andere implicatie van intentie wordt inspiratie genoemd. Inspiratie komt niet van het hoofdbewustzijn. De kennis van het hoofdbewustzijn is erg beperkt. Om iets nieuws in de maatschappij uit te vinden, kan men niet alleen op het hoofdbewustzijn rekenen. Inspiratie komt van het nevenbewustzijn. Wanneer iemand creatief aan het schrijven is of wetenschappelijk onderzoek doet, kan het zijn dat hij niet verder komt, hoe hard hij ook probeert. Hij neemt dus een rustpauze en gaat wandelen. Dan krijgt hij zonder na te denken plots inspiratie. Hij noteert het snel en iets nieuws is gecreëerd. Dit is omdat wanneer het hoofdbewustzijn erg sterk is de hersenen er door gedomineerd worden en ondanks de inspanning komt er niets uit voort. Wanneer het hoofdbewustzijn ontspannen is, begint het nevenbewustzijn te functioneren en het brein te domineren. Aangezien het in een andere dimensie bestaat, wordt het nevenbewustzijn niet beperkt door onze dimensie en daardoor kan het nieuwe dingen creëren. Toch kan het nevenbewustzijn de staat van de menselijke samenleving niet overstijgen of verstoren; het is niet toegestaan het ontwikkelingsproces van de samenleving te beïnvloeden.

Inspiratie komt van twee bronnen. Het kan van het nevenbewustzijn komen dat niet misleid wordt door deze fysieke wereld en inspiratie kan opleveren. Inspiratie kan ook komen van de instructies of leiding van intelligente wezens van hogere niveaus, waardoor de geest van mensen verruimd wordt en in staat is om buitengewone dingen te doen. De hele maatschappij en het universum ontwikkelen zich volgens hun eigen specifieke wetten. Niets is toeval.

 

6. De cultivatieniveaus van Falun Gong

6.1 Cultivatie op hoge niveaus

Aangezien Falun Gong op een zeer hoog niveau beoefend wordt, wordt de cultivatie-energie buitengewoon snel ontwikkeld. Een grote cultivatiewijze is bijzonder eenvoudig en gemakkelijk. Falun Gong heeft weinig bewegingen. Toch controleren ze op macroscopisch vlak elk deel van het lichaam, inclusief de vele dingen die ontwikkeld moeten worden. Zolang je inborst blijft verbeteren, zal je cultivatie-energie erg snel groeien. Je hoeft geen intentionele inspanningen te doen, noch hoef je je toevlucht te zoeken tot methoden zoals een “smeltkroes” op een “fornuis” plaatsen om elixer te maken met de verzamelde “medicinale substanties” en het controleren van het “vuur”. Het gebruik van intentie om de beoefening te sturen, kan de zaken alleen maar gecompliceerd maken en iemand gemakkelijk de verkeerde weg op doen gaan. Hier bied ik je de meest geschikte en beste cultivatiewijze aan, maar ook de moeilijkste. Om een “melkwit lichaam” te bereiken, moet een beoefenaar van andere systemen zich meer dan tien jaar, tientallen jaren of zelfs nog langer cultiveren. Ik zal je echter direct tot een dergelijk stadium brengen. Dit niveau kan al voorbij zijn zelfs voor je het voelt. Het zou slechts enkele uren kunnen duren. Op een dag ben je erg gevoelig, maar na een tijdje zul je je niet meer zo voelen. Dit betekent in feite dat je een grote stap in niveau gemaakt hebt.

6.2 Manifestaties van cultivatie-energie

Na de aanpassing van het lichaam zullen Falun Gong beoefenaars een staat bereiken die geschikt is voor de cultivatie van de Grote Wet. Dit is de staat van het melkwit lichaam. Cultivatie-energie zal alleen ontwikkeld worden wanneer deze staat bereikt is. Een persoon wiens hemelse oog geopend is op een hoog niveau kan zien dat de cultivatie-energie zich ontwikkelt aan de oppervlakte van de huid van de beoefenaar en dan geabsorbeerd wordt in het lichaam. Dit proces van ontwikkeling en absorptie van cultivatie-energie blijft zichzelf herhalen, van niveau tot niveau. Soms gaat het zeer snel. Dit is het eerste stadium van de manifestatie van cultivatie-energie. Hierna is het lichaam van de beoefenaar niet langer een gewoon lichaam. Een beoefenaar zal nooit meer ziek worden na het bereiken van de staat van het melkwit lichaam. De pijn die hier en daar kan ontstaan of het ongemak in een bepaald deel van het lichaam is geen ziekte, hoewel het erop kan lijken: het wordt veroorzaakt door karma. Tijdens het tweede stadium van de ontwikkeling van cultivatie-energie zullen de intelligente entiteiten in zijn lichaam vrij groot geworden zijn. Ze kunnen bewegen en spreken. Soms zijn ze dun gezaaid, soms dicht. Ze kunnen ook tegen elkaar praten. Er is een grote hoeveelheid energie in hen opgeslagen die gebruikt wordt om iemands oorspronkelijk lichaam te transformeren.

Wanneer een beoefenaar een zeer hoog niveau bereikt heeft in zijn cultivatie van Falun Gong, zullen er soms gecultiveerde kinderen over zijn hele lichaam verschijnen. Ze zijn erg ondeugend, goedhartig en houden van spelen. De beoefenaar kan ook een ander soort lichaam ontwikkelen, dat het onsterfelijk kind genoemd wordt. Terwijl het op de lotustroon zit, ziet het er zeer mooi uit. Het onsterfelijk kind dat ontwikkeld wordt door cultivatie wordt gecreëerd door het samengaan van yin en yang in het menselijk lichaam. Beoefenaars van beide geslachten kunnen het dus ontwikkelen door cultivatie. In het begin is het onsterfelijk kind zeer klein. Het groeit geleidelijk op en uiteindelijk wordt het zo groot als de beoefenaar zelf. Het heeft hetzelfde uiterlijk als de cultivatiebeoefenaar en bevindt zich in het lichaam van de beoefenaar. Een persoon met supernormale vermogens kan zien dat de beoefenaar twee lichamen heeft. In feite is deze persoon geslaagd in het cultiveren van zijn of haar ware lichaam. Bovendien kan hij een groot aantal Wetslichamen ontwikkelen. Kort gezegd kan elk supernormaal vermogen dat in het universum bestaat, ontwikkeld worden in Falun Gong. Supernormale vermogens die in andere cultivatiesystemen ontwikkeld worden, zijn ook allemaal inbegrepen in Falun Gong.

6.3 Cultivatie van de bovenwereldse Wet

Door de beoefening zullen de energiekanalen van de beoefenaar breder en breder worden totdat ze met elkaar verbonden zijn om één geheel te worden. Dit betekent dat er geen kanalen of acupunctuurpunten in zijn lichaam meer zijn of, anders gezegd, dat er overal energiekanalen en acupunctuurpunten zijn. Dit betekent echter nog niet dat hij de Tao verworven heeft. Het is slechts een soort manifestatie in het proces van Falun Gong cultivatie en de weerspiegeling van een bepaald niveau. Wanneer hij dit niveau bereikt heeft, zal hij de cultivatie van de wereldse Wet beëindigd hebben. De cultivatie-energie die hij ontwikkeld heeft, zal reeds zeer krachtig zijn en haar uiteindelijke vorm aangenomen hebben. Zijn energiezuil is zeer hoog en er verschijnen drie bloemen bovenop zijn hoofd. Tegen deze tijd zal hij net de laatste fase van de cultivatie van de wereldse Wet beëindigd hebben.

Wanneer nog een stap voorwaarts wordt genomen zal er niets meer over zijn. Alle cultivatie-energie zal in de diepste dimensie van het lichaam geduwd worden en hij zal de staat van het zuiverwit lichaam binnentreden en het lichaam zal transparant worden. Met nog een stap voorwaarts zal de persoon de cultivatie van de bovenwereldse Wet binnentreden, wat ook de cultivatie van het Boeddha-lichaam genoemd wordt. De in dit stadium ontwikkelde supernormale vermogens behoren tot de categorie van de goddelijke krachten. Dan zal zijn kracht immens worden en geen grenzen kennen. Hij zal een grote verlichte worden wanneer hij een nog hoger cultivatieniveau bereikt. Dit hangt allemaal af van hoe je je inborst cultiveert. Wanneer je een bepaald cultivatieniveau bereikt hebt, dan zul je je positie daar hebben. Toegewijde beoefenaars verwerven de rechtschapen Wet en verkrijgen de juiste vruchtstatus. Dit is de voltooiing.