Falundafa.org
  

Dafa is onverwoestbaar

Waarom worden Dafa discipelen meedogenloos gemarteld door het kwade? Omdat ze volharden in hun rechtschapen geloof in Dafa en omdat ze partikels zijn van Dafa. Waarom moest Fa-rectificatie gedaan worden? Omdat de wezens in de kosmos niet langer voldeden aan de standaard. Als Dafa discipel zijn je standvastige rechtschapen gedachten absoluut onwankelbaar, precies omdat je hernieuwd wezen gevormd wordt temidden van de Fa-rectificatie. Maar om alles te bereiken dat ze wilden, hebben de oude, kwade krachten in de kosmos rechtstreeks deelgenomen aan het vervolgen van Dafa, Dafa discipelen en bewuste wezens door voortdurend de boosaardige arrangementen die ze gesmeed hebben en die niet conformeren aan de ware Fa-principes van de kosmos te gebruiken en ze hebben misbruik gemaakt van de niet-verwijderde noties aan het menselijke oppervlak van Dafa discipelen en van het karma van Dafa discipelen, om hun rechtschapen gedachten te doen wankelen. Bij gevolg zijn sommige studenten niet in staat geweest om te volharden temidden van de kwelling van de vervolging en hebben ze gedaan wat een Dafa discipel absoluut niet zou moeten en mogen doen. Dit is een schande voor Dafa.
Meester wil alle bewuste wezens redden. Maar de kwade machten begaan werkelijk zonden tegen Dafa door alle bewuste wezens te gebruiken met het ultieme doel ze te vernietigen. Wanneer een Dafa discipel eenmaal gedaan heeft wat hij niet zou moeten doen, als hij niet in staat is om werkelijk de ernst ervan in te zien en de schade te herstellen die hij Dafa toebracht, zullen alle dingen en dat na miljoenen en miljoenen jaren wachten, uitkomen in overeenkomst met de geloften gemaakt voor de geschiedenis. Als Dafa discipel is alles van jou gevormd door Dafa en is het meest rechtschapene en het kan alleen zo zijn dat [je] alles rectificeert wat niet rechtschapen is. Hoe zou je kunnen buigen voor het kwade? Hoe zou je iets kunnen beloven aan het kwade? Zelfs als het niet echt vanuit je hart komt, is het nog steeds toegeven aan het kwade. Dit is ook voor mensen slecht gedrag en goden zouden zoiets absoluut nooit doen. Zelfs wanneer een Dafa beoefenaar werkelijk zijn menselijke huid afwerpt tijdens de vervolging, is wat hem te wachten staat nog altijd Verlichting. Tegelijk kan geen enkele gehechtheid of angst je mogelijkerwijs in staat stellen Verlichting te bereiken. En elke gehechtheid aan angst is op zichzelf een barrière die jou verhindert om Verlichting te bereiken en is eveneens een factor in je “bekering” tot de slechte zijde en in je verraad.
Ik kan je vertellen dat alle natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen die plaatsvonden op het Chinese Vasteland reeds waarschuwingen zijn voor de zonden die de wezens daar begingen tegen Dafa. Als ze dat niet beginnen te beseffen, dan zullen de echte catastrofe(n) beginnen. Al de slechte mensen die gezondigd hebben tegen Dafa, vooral diegenen die niet langer bruikbaar zijn in de kwaadaardige zogenaamde “test” van Dafa discipelen, zijn nu reeds vergelding beginnen ervaren voor hun kwaad. Van nu af aan zal dit op grote schaal gebeuren. Die allerslechtsten zullen echter gebruikt worden tot op het allerlaatste moment, omdat er nog steeds Dafa discipelen zijn die naar voor treden en de slechte oude krachten moeten hen gebruiken om Dafa discipelen te blijven testen. Dit is waarom de meest verdorven kwaaddoeners nog ongeremd kwaad doen.
Een Dafa discipel verzet zich volledig tegen alles wat door de oude kwade krachten gearrangeerd is. Verhelder de waarheid grondig, elimineer het kwade met rechtschapen gedachten, red alle wezens en bescherm de Fa met vastberadenheid omdat jij een deel bent van Dafa, onverwoestbaar; rectificeer alles wat niet rechtschapen is. Diegenen die “bekeerd” zijn en zij die gered worden, kunnen enkel wezens zijn die werden misleid door het kwade. Diegenen die geëlimineerd worden, zijn de slechte wezens en de kwade oude machten. Diegenen die Verlichting bereiken door dit alles heen zijn Dafa discipelen; en door dit alles heen wordt de machtige deugd van Dafa gevestigd.

Li Hongzhi,
23 juni 2001