Falundafa.org
  

Fa-rectificatie periode Dafa discipelen

Een Dafa discipel die er niet in slaagt het effect te bereiken van het beschermen en het handhaven van Dafa kan op geen enkele manier Voltooiing bereiken, omdat jullie cultivatie verschillend is van die uit het verleden en de toekomst. Daarin ligt de grootsheid van een Dafa discipel. Omdat Meester bijna alles voor je gedragen heeft in het verleden, mogen discipelen tijdens de Fa-rectificatie periode niet vertrekken tot de Fa-rectificatie voorbij is. Voldoen aan de standaard voor je eigen Voltooiing gedurende het verloop van je cultivatie, wordt dus een belangrijk proces. Mocht alles in de geschiedenis niet voor jou gedragen zijn, dan zou het fundamenteel onmogelijk zijn voor jou om cultivatie te beoefenen; als alles niet gedragen zou zijn voor bewuste wezens in de kosmos, dan zouden ze desintegreren met het verloop van de geschiedenis; mocht alles niet gedragen zijn voor de mensen van de wereld, dan zouden ze niet de mogelijkheid hebben om vandaag nog steeds in deze wereld te leven. In de loop van de prehistorie werd alles van jullie de hele tijd gecreëerd volgens hoe groots de discipelen zouden zijn in de Fa-rectificatie periode. Het werd dus geregeld dat wanneer jullie de standaard voor gewone Voltooiing bereiken, jullie nog altijd allerlei gewone menselijke gedachten en karma zullen hebben in de menselijke wereld. De bedoeling is dat jullie, tijdens het doen van Fa-rectificatie dingen, via jullie verhelderen van de waarheid en voor de voltooiing van jullie paradijzen, wezens binnenbrengen die gered kunnen worden. Terwijl jullie je eigen paradijzen tot voltooiing brengen, elimineren jullie tegelijkertijd jullie laatste karma, geraken jullie geleidelijk af van jullie menselijke gedachten en treden jullie werkelijk naar voor uit de menselijkheid. Het meest fundamenteel is dat jullie allemaal nog altijd jullie grote machtige deugd dienen te vestigen tijdens het proces van het vernietigen van de vervolging door de oude krachten en dat jullie terugkeren naar jullie hoogste posities. Dus dit is geen kwestie van Voltooiing bereiken in gewone rijken, noch is het bereikbaar in gewone Voltooiing. Het kan erop lijken dat je gedaan hebt wat je zou moeten doen voor Dafa, terwijl je het feitelijk aan het doen bent voor je allesomvattende Voltooiing en terugkeer. Als je het tijdens deze periode niet goed kunt doen met wat je zou moeten doen, dan kan dit stadium van Voltooiing alleen maar een cultivatieproces zijn en kan het fundamenteel niet de ware en uiteindelijke Voltooiing van een Fa-rectificatie discipel zijn. Als gedurende de vervolging door het kwaad een Fa-rectificatie discipel het niet goed doet of verslapt, dan is het goed mogelijk dat al zijn voorgaande inspanningen voor niets geweest zullen zijn.
Eigenlijk zijn er enkele studenten die altijd onwillig geweest zijn om dingen te doen die dienen om het kwaad te vernietigen en de waarheid te verhelderen – alsof dat iets doen voor Meester zou zijn, of alsof dat het doen van extra inspanningen voor Dafa zou zijn. Zodra je me hoorde zeggen dat je de standaard voor Voltooiing had bereikt, had je het gevoel dat er een enorme last werd opgegeven, je verslapte en wou niks meer doen, in plaats van wat Meester je zei – iets zo heiligs – als een motivatie te beschouwen om ijveriger te worden. Als het je nog altijd niet duidelijk is wat een Fa-rectificatie discipel is, dan zal je er niet toe in staat zijn naar voor te stappen in de huidige beproevingen en zal je door het streven naar comfort van de menselijke wereld geleid worden om ‘verlicht’ te geraken op een kwaadaardige weg. Meester’s hart is altijd gepijnigd geweest door diegenen die gevallen zijn en de meerderheid ervan werd geruïneerd door dat streven. Wist je dat Fa-rectificatie discipelen die niet in staat zijn om door de Fa-rectificatie periode heen te komen geen andere kans zullen hebben om te cultiveren, omdat jou door de geschiedenis heen al altijd de beste dingen gegeven zijn? Vandaag heb je amper enige ontbering gehad in je persoonlijke cultivatie en er werd je niet gevraagd om zelf de enorme zonden te dragen die je beging tijdens je vele levens. Intussen heb ik jullie ertoe in staat gesteld om je niveaus op de snelste manier te verhogen, al het goede uit jullie verleden behouden, op elk niveau de dingen voor jullie aangevuld met dat wat beter is, jullie in cultivatie altijd al de meest magnifieke dingen van elk rijk gegeven en het voor jullie mogelijk gemaakt na Voltooiing terug te keren naar de positie van jullie hoogste rijk. Dit zijn de dingen die aan jullie bekend gemaakt kunnen worden. Er is meer, waarover je op dit moment niets mag weten. Dafa discipelen zijn groots omdat jullie hier zijn op hetzelfde moment als de Fa-rectifcatie van Meester en ertoe in staat zijn Dafa te bewaken en te handhaven. Als wat je doet niet langer waardig is voor een Dafa discipel, denk er over na, als je het onder de grootste genade sinds het begin van Hemel en Aarde en onder de oneindige gratie van Boeddha nog altijd niet goed kan doen, hoe zou er dan een andere kans kunnen zijn? Cultivatie en Fa-rectificatie zijn ernstig. Of je in staat bent om deze tijdsperiode te koesteren, is in feite een kwestie van of je verantwoordelijk kan zijn voor jezelf. Deze tijdsperiode zal niet lang duren, maar het kan de machtige deugd smeden van prachtige Verlichte Wezens, Boeddha’s, Dao’s en Goden van verschillende niveaus en zelfs van Heren van verschillende niveaus. Het kan ook van de ene dag op de andere een beoefenaar vernietigen die een werkelijk hoog niveau bereikt heeft maar die minder strikt met zichzelf geworden is. Discipelen, wees ijverig! Al het prachtigste en wonderbaarlijkste wordt ontwikkeld tijdens het proces van jullie validatie van Dafa. Jullie geloften zullen de testamenten van jullie toekomst worden.

Li Hongzhi,
15 august 2001