Falundafa.org


LEZING ZEVEN

 

De Kwestie Van Het Doden

De kwestie van doden ligt erg gevoelig. Voor beoefenaars hebben we strikte vereisten gesteld, dat ze geen levens mogen doden. Of het nu van de Boeddha School is of van de TaoÔstische School of de Qimen School en het maakt niet uit van welke school of praktijk het is, ze nemen de zaak allemaal zeer absoluut en verbieden levens te doden, zolang het een cultivatiebeoefening van de orthodoxe Fa is. Dit is zeker. Omdat de consequenties van het doden van een leven te ernstig zijn, zullen we er in detail over praten. In het primitieve Boeddhisme verwees doden voornamelijk naar het wegnemen van een menselijk leven, wat de meest ernstige daad was. Later werd het doden van grote vormen van leven of grote huisdieren of relatief grotere dieren eveneens als zeer ernstig beschouwd. Waarom is de kwestie van doden altijd zo ernstig genomen in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars? Er werd in het verleden gezegd in het Boeddhisme, dat levens die niet gedood hadden moeten worden, eenzame en thuisloze geesten werden als ze gedood werden. De eerbetoondiensten uit het verleden werden voor zulke zielen uitgevoerd. Zonder deze eerbetoondiensten, zouden dergelijke zielen lijden aan honger en dorst en in vreselijke ontberingen leven. Dit is wat het Boeddhisme in het verleden zei.

Wij geloven dat men moet betalen met een aanzienlijke hoeveelheid De als compensatie, wanneer hij een andere persoon iets slechts aandoet. Hier verwijzen we gewoonlijk naar de situatie waarin iemand iets weg heeft genomen wat een ander toebehoort, etc. Hoe dan ook, als een leven ineens tot een einde gebracht wordt, of het nu een dier of een ander wezen is, zal het een behoorlijke hoeveelheid karma vormen. Ooit verwees doden hoofdzakelijk naar het wegnemen van een menselijk leven, wat relatief meer karma zou veroorzaken. Het nemen van andere levens is echter geen kleinere zonde, wat eveneens direct een enorme hoeveelheid karma veroorzaakt. In het bijzonder voor een beoefenaar zijn er op ieder verschillend niveau van zijn cultivatieproces enkele beproevingen voor hem voorzien. Ze komen allemaal van je eigen karma en zijn je eigen beproevingen, welke op verschillende niveaus geplaatst zijn om jezelf te verbeteren. Zolang je je Xinxing verbetert, zul je in staat zijn ze te doorstaan. Als je echter plotseling een dergelijke grote hoeveelheid karma verworven hebt, hoe kun je het dan doorstaan? Met jouw Xinxing-niveau is het voor jou onmogelijk de beproevingen te doorstaan, en ze zouden het je onmogelijk kunnen maken om cultivatie te beoefenen.

We hebben bevonden, dat wanneer een persoon geboren wordt, er velen van hem simultaan geboren worden binnen een bepaald gebied van deze kosmische ruimte. Ze zien er allemaal hetzelfde uit, met dezelfde naam, en ze doen gelijksoortige dingen. Daarom kunnen ze beschouwd worden als een deel van zijn gehele entiteit. De van belang zijnde zaak hier is (net als in het geval van het leven van een groot dier), dat als ťťn van hen plotseling dood is, terwijl de rest van hem in verschillende andere dimensies hun voorbestemde levensreis met nog vele jaren te leven nog niet voltooid hebben, deze dode persoon in een thuisloze situatie is en rond zal dwalen in de ruimte van het universum. De eenzame geesten en thuisloze geesten die lijden aan honger, dorst en ontberingen zoals in het verleden beschreven, zouden dergelijke gevallen kunnen zijn. We hebben inderdaad de verschrikkelijke situatie geobserveerd waar hij aan lijdt, omdat hij moet wachten op zijn uiteindelijke bestemming totdat ieder van hem in elke dimensie zijn levensreis voltooid heeft. Hoe langer hij wacht, hoe meer hij lijdt. Hoe meer hij lijdt, hoe meer karma, die zijn pijn veroorzaakt, toegevoegd zal worden aan de moordenaar. Bedenk eens hoeveel meer karma je op zou kunnen bouwen. Dit is wat we gezien hebben door supernormale vermogens.

We hebben eveneens een dergelijke situatie geobserveerd, dat wanneer een persoon geboren is, er een compleet profiel van zijn leven zal bestaan in een specifieke dimensie. Zijn hele leven is namelijk daar, waar zijn leven plaatsvindt en wat hij zou moeten doen. Wie heeft zijn leven geregeld? Het is duidelijk, dat dit door een hoger leven gedaan is. Bijvoorbeeld bij de geboorte behoort men tot een bepaalde familie, een bepaalde school, en een bepaalde werkplek in de gewone menselijke samenleving. Verschillende contacten worden gemaakt in de samenleving door zijn werk. De lay-out van de hele samenleving is namelijk op deze wijze gepland. Hoe dan ook, als er plotseling een leven sterft, niet volgens de origineel gespecificeerde regeling en er dingen veranderd zijn, zal het hogere leven degene die de regeling ontregeld heeft niet vergeven. Laat ons dat overdenken. Als beoefenaars hopen we te cultiveren naar hogere niveaus. Het hogere leven zal de moordenaar niet vergeven. Denk je dat hij nog steeds cultivatie kan beoefenen? Sommige meesters van mensen zijn niet eens op het niveau zo hoog als dat van een dergelijk hoger leven. Daarom zal de meester van deze persoon eveneens met hem gestraft worden en omlaag gestuurd worden. Bedenk het eens. Is dit een gewoon probleem? Het is daarom erg moeilijk voor iemand om cultivatie te beoefenen wanneer hij eenmaal zoiets gedaan heeft.

Sommige beoefenaars van Falun Dafa hebben misschien gevochten in oorlogen. Deze oorlogen waren omstandigheden die teweeg zijn gebracht door de grote veranderingen van het gehele kosmische klimaat, en jij was slechts een element in die staat. Zonder de menselijke activiteiten onder de grote kosmische veranderingen, zouden zulke omstandigheden niet teweeggebracht zijn in de gewone menselijke samenleving, noch zouden ze kosmische veranderingen genoemd worden. Deze gebeurtenissen ontwikkelden zich volgens de grote kosmische veranderingen en waren niet geheel jouw fout. Wat wij hier aanhalen verwijst naar het karma veroorzaakt door de slechte daden die men begaan heeft om persoonlijk gewin te verkrijgen, zelfbelang, of iets verbonden met iemand zelf. Het is niet jouw fout zolang het verband houdt met de veranderingen van de gehele kosmische ruimte en grote maatschappelijke ontwikkelingen.

Een leven doden kan een enorme hoeveelheid karma teweeg brengen. Sommige mensen vragen zich misschien af, "We kunnen geen levens doden, maar ik ben thuis de kok. Waar moet mijn familie van leven als ik geen levens mag doden?" Met deze concrete zaak houd ik mij niet bezig. Ik onderwijs de Fa aan beoefenaars in plaats van terloops te praten over hoe gewone mensen hun leven moeten leiden. Je zou de specifieke problemen moeten behandelen volgens de Dafa. Je moet handelen zoals jij wenst als jij dat juist vindt. Gewone mensen doen wat ze willen doen, en dat is de zaak van gewone mensen. Het is niet voor iedereen mogelijk om echt cultivatie te beoefenen. Als een beoefenaar zou men een hogere standaard moeten volgen. Daarom verstrek ik hierbij de voorwaarden voor beoefenaars.

Naast menselijke wezens en dieren, zijn planten eveneens levens. Elke materie kan zijn leven in andere dimensies tonen. Wanneer je Tianmu het niveau van Fa Zicht bereikt, zul je ondervinden dat alles, inclusief stenen en muren met je kunnen praten en je begroeten. Misschien vragen sommige mensen zich af, "De granen en groenten die we eten zijn ook levens. Er zijn eveneens vliegen en muskieten in huis. Wat zouden we moeten doen?" Het is behoorlijk oncomfortabel om in de zomer gebeten te worden door een muskiet, en men zou toe moeten zien terwijl hij bijt, zonder iets te doen. Als men een vlieg ziet die het voedsel vies maakt door er op te zitten, kan men hem ook niet doden. Laat me je vertellen dat we niet terloops een leven kunnen doden zonder redenen. We zouden echter ook geen overvoorzichtige heren moeten worden, die altijd aandacht schenken aan zulke triviale zaken en op elke stap letten die ze maken, en rondspringen omdat ze bang zijn op een mier te stappen. Ik zou zeggen dat je een vermoeiend leven zou leiden. Is dat niet ook een gehechtheid? Alhoewel je misschien geen mier gedood hebt door voorzichtig rond te lopen, heb je misschien wel een hoop micro-organismen gedood. Er zijn vele kleinere levens in de microkosmos inclusief schimmels en bacteriŽn, waar je op gestapt zou kunnen hebben en gedood hebt. In dat geval, zouden we niet meer mogen leven. We willen niet zulke mensen worden, en het zal cultivatiebeoefening onmogelijk maken. Men zou dingen in een breder perspectief moeten zien en cultivatie op een nobele wijze moeten beoefenen.

Als menselijke wezens, zouden we de menselijke privileges om te leven moeten behouden. Daarom zou de leefomgeving overeen moeten komen met de behoeften van een mensenleven. We kunnen levens niet opzettelijk schaden of doden, maar we mogen niet overbezorgd raken om zulke triviale zaken. Bijvoorbeeld, de groenten en granen die we kweken zijn allemaal levens. We kunnen niet stoppen met eten en drinken omdat dat levens zijn. Hoe kunnen we dan cultivatie beoefenen? Men zou zich op iets breders moeten richten. Bijvoorbeeld wanneer je loopt, zouden enkele mieren of insecten onder je voet kunnen komen en sterven. Ze zouden de dood kunnen verdienen, omdat je het niet met opzet deed. In de wereld van de biologie of de microbiologie is er ook de zaak van ecologische balans. Te veel van een soort zal problematisch zijn. Dus zouden we cultivatie op nobele wijze moeten beoefenen. Wanneer vliegen en muskieten in huis zijn, mogen we ze uitdrijven en een hor installeren om ze te weren. Soms kunnen ze niet verdreven worden. Het is dan geen probleem ze te doden. Als ze mensen gaan schaden en steken in de ruimte waar mensen leven, zou men ze zeker moeten verdrijven. Als men ze niet kan verdrijven, zou men niet gewoon toe moeten kijken hoe ze andere mensen steken. Als beoefenaar schenk je geen aandacht aan ze en ben je immuun voor ze, je familieleden zijn gewone mensen of niet-beoefenaars die bezorgd zijn om besmettelijke ziektes. We zouden niet moeten toestaan dat een muskiet het gezicht van een kind steekt.

Laat me je een voorbeeld geven. Er is een verhaal over Sakyamuni in zijn vroege jaren. Op een dag wilde Sakyamuni een bad nemen in een bos, en hij vroeg een discipel de badkuip schoon te maken. Zijn discipel ging naar de badkuip en vond hem vol met overal rondkruipende insecten. De insecten zouden gedood worden als hij de badkuip schoon zou maken. De discipel kwam terug bij Sakyamuni en zei, "De badkuip is vol met insecten." Sakyamuni keek niet naar hem en antwoordde, "Je zou de badkuip schoon moeten maken." De discipel ging terug naar de badkuip en wist niet hoe hij hem schoon moest maken, omdat het de insecten zou doden. Hij kwam opnieuw terug bij Sakyamuni en zei, "Meester, de badkuip is vol met insecten. Als ik hem schoonmaak, zullen de insecten gedood worden." Sakyamuni keek naar hem en zei, "Wat ik je vroeg schoon te maken, was de badkuip." De discipel begreep hem plotseling en ging de badkuip schoonmaken. Dit verhaal vertelt een principe. We zouden het nemen van een bad niet over moeten slaan omdat er insecten zijn, noch zouden we een andere plaats moeten vinden om te leven omdat er muskieten zijn. We zouden ons ook niet moeten opknopen en stoppen met eten en drinken omdat granen en groenten levens zijn. Het zou niet zo moeten worden. We zouden deze relatie correct moeten balanceren en cultivatie op een nobele wijze beoefenen. Het zal goed zijn, zolang we een leven niet opzettelijk schaden. Tegelijkertijd hebben menselijke wezens ook de menselijke leefruimte nodig en de overlevingsvoorwaarden, welke ook bewaard moeten blijven. Menselijke wezens moeten nog altijd hun leven onderhouden en het op een normale manier leiden.

In het verleden zeiden enkele nep-Qigong-meesters, "Men mag levens doden op de eerste en de vijftiende van een maand (op de Chinese maankalender)." Sommigen van hen beweerden zelfs, dat het in orde was om tweebenige dieren te doden, alsof dat geen levens waren. Wordt het nemen van een leven op de eerste of de vijftiende niet ook beschouwd als doden, of is dat gewoon in de aarde graven? Sommige nep-Qigong-meesters kunnen geÔdentificeerd worden aan de hand van hun toespraken en gedrag, en door wat ze zeggen en waar ze op uit zijn. Al die Qigong-meesters die zulke toespraken houden, hebben meestal Futi (geest of dierbezetenheid). Kijk alleen al maar eens naar de manier waarop een door een vos bezeten Qigong-meester een kip eet. Hij is er zelfs afkerig van de botten uit te spuwen, als hij de kip verslindt.

Moorden brengt niet alleen een hoop karma teweeg, de kwestie van mededogen is er eveneens bij betrokken. Zouden we als beoefenaar geen mededogen moeten hebben? Wanneer dit in ons ontwaakt, zullen we waarschijnlijk merken, dat alle levende wezens en alle personen lijden, en er zal zich zoiets voordoen.

De Kwestie Van Het Eten Van Vlees

Vlees eten is eveneens een gevoelig onderwerp, maar vlees eten is niet het doden van een leven. We vereisen niet van iedereen te stoppen met vlees eten, hoewel je de cultivatiewijze al zolang bestudeert. Vele Qigong-meesters vertellen je te stoppen met het eten van vlees, zodra je hun klas binnenloopt. Je denkt waarschijnlijk, "Ik ben nog niet mentaal voorbereid om plotseling te stoppen met het eten van vlees." Het maal dat vandaag thuis geserveerd wordt zal waarschijnlijk geroosterde kip of gebakken vis zijn, wat heerlijk ruikt. Maar je bent niet toegestaan ze te eten. Hetzelfde is ook waar voor religieuze cultivatiepraktijken, die dwingen dat men zijn vleesdieet opgeeft. Gewone praktijken in de Boeddha School net als enkele in de TaoÔstische School zeggen het eveneens op een dergelijke wijze en verbieden het eten van vlees. Wij vereisen dit niet van je, maar we houden ons ook bezig met deze kwestie. Hoe vereisen we het dan? Omdat onze cultivatiewijze er een is, waarin de Fa de beoefenaars cultiveert, betekent dit dat sommige situaties getoond zullen worden vanuit de Gong en de Fa. Gedurende het verloop van de cultivatiebeoefening, zullen verschillende niveaus verschillende situaties produceren. Op een dag of misschien na mijn lezing vandaag, zullen sommige mensen in een dergelijke staat verkeren, dat ze niet langer vlees kunnen eten, wat ook nog eens ziekmakend zal beginnen te ruiken. Ze zullen over willen geven wanneer ze het eten. Je zal noch op menselijke wijze gedwongen worden, noch zul je jezelf moeten dwingen het vleesdieet op te geven. In plaats daarvan komt het van je eigen geest. Wanneer je dit niveau eenmaal bereikt hebt, zul je niet in staat zijn vlees te eten aangezien het gereflecteerd is vanuit de Gong. Je zal zelfs op het punt komen, dat je inderdaad zal overgeven als je echt vlees eet.

Onze ervaren beoefenaars weten allemaal dat een dergelijke staat zich voor zal doen in de cultivatie van Falun Dafa. Verschillende situaties zullen op verschillende niveaus gepresenteerd worden. Sommige beoefenaars zullen er ook een sterk verlangen naar hebben en hebben een sterke gehechtheid aan het eten van vlees. Zij eten een hoop vlees op regelmatige basis. Wanneer anderen vlees ziekmakend vinden, voelen zij zich helemaal niet zo en kunnen het nog altijd eten. Wat zou gedaan moeten worden om hun gehechtheid te verwijderen? Zoín persoon zal maagpijn hebben wanneer hij vlees eet. Hij zal het niet hebben wanneer hij geen vlees eet. Een dergelijke situatie zal plaatsvinden, en het betekent dat hij niet langer vlees zou moeten eten. Betekent het dat het vleesdieet niks te maken zal hebben met onze cultivatiewijze van nu af aan? Het is niet zo. Hoe zouden we dan met dit onderwerp om moeten gaan? Niet in staat zijn vlees te eten, zal van iemands eigen geest komen. Wat is het doel ervan? Het krachtige verbod tegen het eten van vlees voor cultivatiepraktijken in tempels, net als het niet in staat zijn vlees te eten zoals gereflecteerd in onze cultivatiewijze, doelen allemaal op het elimineren van een dergelijk menselijk verlangen en de gehechtheid aan het eten van vlees.

Sommige mensen zijn simpelweg niet in staat hun maaltijden zonder vlees te eten. Dat is de gehechtheid van een gewoon persoon. Op een morgen toen ik de achteringang van het Triomfpark in Changchun passeerde, kwamen drie mensen luid pratend uit de achteringang. Eťn van hen zei, "Wat voor soort Qigong is dat wanneer men geen vlees mag eten. Ik zou liever tien jaar van mijn leven opgeven, dan het eten van vlees op te geven!" Wat is dat een sterk verlangen! Bedenk het eens. Zou een dergelijke gehechtheid niet verwijderd moeten worden? Absoluut. Gedurende het verloop van cultivatiebeoefening, doelt men op het opgeven van zijn verschillende verlangens en gehechtheden. Om het simpel te stellen, als het verlangen om vlees te eten niet opgegeven wordt, betekent dat dan niet dat zijn gehechtheid niet opgegeven is? Hoe kan hij dan zijn cultivatie voltooien? Daarom, zolang het een gehechtheid is, moet het geŽlimineerd worden. Het betekent echter niet, dat men van nu af aan nooit meer vlees zal eten. Het opgeven van het eten van vlees is niet het doel. Het doel is deze gehechtheid van jou te verwijderen. Als je de gehechtheid op kunt geven gedurende de tijd dat je geen vlees kunt eten, zul je waarschijnlijk later weer in staat zijn vlees te eten. Vlees zal dan niet langer ziekmakend ruiken of slecht smaken. Tegen die tijd zal het niet meer uitmaken of je vlees eet.

Tegen de tijd dat je weer vlees kunt eten, zullen je gehechtheid en je verlangen naar een vleesdieet al opgegeven zijn. Er zal echter een grote verandering opgetreden zijn, dat vlees niet langer heerlijk zal smaken voor jou. Als het thuis bereid wordt, zul je het eten met je familie. Als het niet bereid wordt, zul je het niet missen. Als je het eet, zal het niet heerlijk smaken. Een dergelijke situatie zal zich voordoen. Cultivatie beoefenen onder gewone mensen is echter behoorlijk gecompliceerd. Als je familie altijd vlees bereidt, zul je het na een periode weer erg smaakvol vinden. Een dergelijke terugval zal later plaatsvinden, en het zal zich vele keren herhalen gedurende het gehele verloop van je cultivatiebeoefening. Je zou plotseling weer niet in staat kunnen zijn vlees te eten. Je zou het niet moeten eten, wanneer je er niet toe in staat bent. Je zal echt niet in staat zijn het te eten en je zal overgeven als je het eet. Wacht totdat je weer vlees kan eten en volg het natuurlijke verloop. Wel of niet vlees eten is niet het doel. De sleutel is het opgeven van die gehechtheid.

Onze Falun Dafa cultivatiewijze stelt je in staat relatief snelle vooruitgang te maken. Je zal snelle doorbraken op elk niveau maken, zolang je Xinxing verbeterd wordt. Sommige mensen hebben van nature niet zoín sterke gehechtheid aan het vleesdieet en geven niet om het wel of niet eten van vlees. Het zal hen een paar weken vergen om deze gehechtheid uit te slijten. Sommige mensen hebben ťťn, twee, drie maanden of misschien wel een half jaar nodig om het te doen. Behalve voor de ongewone gevallen, zal het niet langer dan een jaar duren om weer in staat te zijn vlees te eten, omdat vlees al een hoofdbestanddeel van het voedsel is geworden voor de mensheid. Professionele beoefenaars in de tempels zouden echter geen vlees moeten eten.

Laat ons praten over hoe het Boeddhisme aankijkt tegen het eten van vlees. Het vroegste primitieve Boeddhisme had geen verbod tegen het eten van vlees. Toen Sakyamuni zijn discipelen meenam naar het bos om ijverig cultivatie te beoefenen in ontberingen, was er geen regel die het vleesdieet verbood. Waarom was die er niet? Het is omdat, toen Sakyamuni zijn Dharma 2500 jaar geleden onderwees, de menselijke samenleving zeer weinig ontwikkeld was. Sommige regionen hadden landbouw en anderen niet. Het gecultiveerde boerenland was er beperkt met overal bossen. Granen waren niet in voorraad en extreem zeldzaam. Menselijke wezens waren net opgekomen uit de primitieve samenlevingen en leefden hoofdzakelijk van de jacht. In vele regionen voedden ze zich principieel met vlees. Om de menselijke gehechtheden tot een maximum op te geven, stond Sakyamuni zijn discipelen niet toe toegang te hebben tot enige vorm van weelde of materiŽle zaken, etc. Hij nam zijn discipelen mee om te bedelen voor voedsel. Ze aten om het even wat hen gegeven werd. Daarnaast konden ze als beoefenaars niet kiezen welk eten gegeven werd, wat vlees zou kunnen inhouden.

Er was een verbod op Hun in het primitieve Boeddhisme. Dit verbod op Hun komt van het primitieve Boeddhisme, maar nu wordt gezegd dat het vleesdieet Hun is. Feitelijk verwees Hun in die tijd niet naar het vleesdieet, maar naar dingen zoals uien, gember en knoflook, etc. Waarom zouden deze beschouwd worden als Hun? Ook tegenwoordig kunnen vele monniken het, naast andere dingen, niet duidelijk uitleggen, omdat ze niet echt cultivatie beoefenen. Wat Sakyamuni onderwees was Voorschrift (moraliteit), Samadhi (meditatie in trance), Wijsheid. Voorschrift verwijst naar het opgeven van alle gehechtheden van gewone mensen. Samadhi betekent dat een beoefenaar cultivatie beoefent door in een volledige staat van trance te verkeren en in meditatie te zitten, en hij moet in complete concentratie zijn. Alles wat zijn trance en cultivatie beÔnvloedde werd beschouwd als een ernstige interferentie. Wie uien, gember of knoflook at, veroorzaakte een sterke geur. Monniken in die tijd zaten meestal in cirkels van zeven of acht mensen naast elkaar in het bos of in een grot. Als een persoon dergelijke dingen at, produceerde hij een sterk irriterende geur die de anderen die in trance zaten zou beÔnvloeden en ernstig interfereerde met hun cultivatiebeoefening. Daarom werd deze regel gemaakt en zulk voedsel werd als Hun beschouwd en verboden. Vele wezens die in iemands lichaam gecultiveerd zijn, kunnen deze sterke geuren niet uitstaan. Uien, gember of knoflook kunnen ook de menselijke verlangens stimuleren. Men kan ook verslaafd aan ze worden door ze te veel te eten. Dus werden ze als Hun beschouwd.

In het verleden, na het bereiken van zeer hoge niveaus van cultivatie en in de staat van Kai Gong of semi-Kai Gong zijnde, realiseerden vele monniken zich, dat deze regels niet echt van belang waren gedurende het verloop van de cultivatiebeoefening. Als die gehechtheid opgegeven kan worden, heeft het materiaal zelf geen effect. Wat echt interfereert met de beoefenaar is de geest. Wat erin resulteerde dat historisch gezien de volleerde monniken ook vonden, dat als iemand vlees at, dat geen ernstige zaak was. De hoofdzaak is of de gehechtheid verwijderd kan worden. Als men geen enkele gehechtheid heeft, is het in orde om zowat alles te eten om de maag te vullen. Aangezien monniken in de tempels cultivatie op deze wijze beoefenden, zijn vele mensen er gewend aan geraakt. Het is daardoor niet langer een gewone kwestie van een regel, maar een vastgelegde regulering in tempels, dat men helemaal geen vlees mag eten. Mensen zijn eveneens gewend geraakt aan een dergelijke wijze van cultivatie. Laat ons vertellen over monnik Jigong, waar veel over gesproken is in literaire werken. Monniken zouden geen vlees mogen eten. Hij at vlees en werd dus in de schijnwerpers geplaatst. Aangezien hij verbannen was uit de Lingyin Tempel, werd voedselvoorziening natuurlijk zijn voornaamste zorg, omdat zijn leven in een crisis was. Om zijn maag te vullen, at hij wat hij maar kon krijgen. Zolang als het de maag kon vullen, was hij niet gehecht aan een bepaald soort voedsel, noch maakte hij zich zorgen over wat hij at. Op dat niveau van cultivatie, begreep hij een dergelijk principe. Feitelijk at Jigong slechts bij ťťn of twee gelegenheden vlees. Schrijvers raakten opgewonden toen ze hoorden van een monnik die vlees at. Hoe verrassender het onderwerp is, hoe geÔnteresseerder de lezers zullen zijn. Literaire werken zouden uit de realiteit moeten komen, maar ze gaan over dingen voorbij de realiteit. Dus werd de aandacht op hem gevestigd. In feite, als die gehechtheid echt opgegeven is, maakt het niet uit waarmee men zich voedt om de maag te vullen.

In Zuidoost AziŽ of de zuidelijke regionen van China, zoals Guangdong en Guangxi, zeggen sommige leken-Boeddhisten niet dat ze Boeddhist zijn, alsof dat te ouderwets klinkt. Zij beweren dat ze Boeddhistisch voedsel eten of dat ze vegetariŽrs zijn, wat suggereert dat ze vegetarische Boeddhisten zijn. Zij vatten de zaak van het cultiveren van Boeddhaschap als iets zo simpels op. Hoe kan het vegetariŽr zijn gelijk zijn aan het cultiveren van Boeddhaschap? Het is bekend dat het eten van vlees slechts ťťn gehechtheid is, ťťn verlangen, en gewoon een dergelijke gehechtheid. Een vegetariŽr zijn betekent alleen het opgeven van die ene gehechtheid. Alleen door alle menselijke verlangens en gehechtheden op te geven, zoals jaloezie, competitiementaliteit, gehechtheid van zelfvoldaanheid, pronkmentaliteit en verschillende menselijke gehechtheden, kan men zijn cultivatie voltooien. Hoe kan alleen het opgeven van de gehechtheid aan het eten van vlees iemand in staat stellen Boeddhaschap te cultiveren? Die stelling is niet correct.

Wat voedsel betreft, naast het eten van vlees zou men ook niet gehecht mogen raken aan welk ander voedsel dan ook. Hetzelfde geldt voor andere dingen. Sommige mensen kunnen zeggen dat ze graag een bepaald soort voedsel eten, wat ook een gehechtheid is. Na het bereiken van een zeker niveau van cultivatie, zal een beoefenaar niet een dergelijke gehechtheid hebben. Natuurlijk, onze Fa is op een zeer hoog niveau onderwezen en is gebaseerd op een combinatie van verschillende niveaus. Het is onmogelijk dat men een dergelijke stap ineens bereikt. Je beweert dat je alleen een bepaald soort voedsel wil eten. Wanneer je cultivatie echt de tijd bereikt heeft, dat je die gehechtheid op moet geven, dan zul je niet meer in staat zijn dat voedsel te eten. Als je het eet, zal het niet smaken en kan je niet precies zeggen waar het naar smaakt. Toen ik naar mijn werk ging in die tijd, maakte de kantine op de werkplek altijd verlies, en raakte later bankroet. Daarna bracht iedereen zijn lunch mee naar het werk. Het was problematisch en veel werk om ís morgens maaltijden te bereiden. Soms kocht ik twee gestoomde broodjes en bonen met sojasaus, wat in theorie een vrij lichte maaltijd zou moeten zijn. Dat de hele tijd eten was echter niet toegestaan en de gehechtheid zou ook verwijderd moeten worden. Zodra ik bonen met sojasaus zag, voelde ik me ziek. Ik kon het niet eten toen ik het opnieuw probeerde voor het geval ik een gehechtheid zou ontwikkelen. Dit zal natuurlijk alleen gebeuren wanneer men een bepaald cultivatieniveau bereikt heeft. Het zal niet zo zijn in het prille begin.

De Boeddha School staat het drinken van alcohol niet toe. Heb je ooit een Boeddha gezien die een wijnfles droeg? Nee. Ik heb gezegd dat je geen vlees kunt eten, maar nadat je de gehechtheid in de cultivatiebeoefening onder gewone mensen hebt opgegeven, is het geen probleem als je het in de toekomst weer eet. Na het stoppen met alcohol echter, zou men het niet opnieuw moeten drinken. Heeft een beoefenaar geen Gong in zijn lichaam? Verschillende vormen van Gong en enkele supernormale vaardigheden worden getoond aan het oppervlak van je lichaam, en ze zijn allemaal puur. Zodra je alcohol drinkt, zullen ze allemaal onmiddellijk je lichaam verlaten, je lichaam zal niks over hebben en ze vrezen allemaal die geur. Het is behoorlijk vervelend als men verslaafd raakt aan deze gewoonte, en drinken kan iemand irrationeel maken. Waarom vereisen enkele grote TaoÔstische cultivatiewijzen het drinken van alcohol? Het is omdat zij niet de Zhu Yuanshen (hoofdbewustzijn) cultiveren, en drinken kan iemands Zhu Yuanshen bewusteloos maken.

Sommige mensen houden zoveel van alcohol als van hun leven, en sommige mensen genieten van alcohol. Sommigen zijn vergiftigd door het drinken van alcohol. Zij kunnen niet eens hun rijstkommetje oppakken zonder te drinken, en ze moeten het drinken. Als beoefenaars zouden we niet zo moeten zijn. Alcohol is beslist verslavend. Het is een verlangen en het stimuleert de verslavende zenuwen. Hoe meer men drinkt, hoe meer men er verslaafd aan raakt. Laat het ons overdenken. Zouden we zoín gehechtheid niet op moeten geven als beoefenaars? Deze gehechtheid moet eveneens verwijderd worden. Men zou kunnen denken, "Het is onmogelijk omdat ik vergaderingen heb of vaak klanten ontmoet, of ik ben verantwoordelijk voor het maken van zakelijke contacten, en het is niet gemakkelijk om een overeenkomst te sluiten zonder te drinken." Ik zeg dat dat niet noodzakelijk zo is. Gewoonlijk, bij het sluiten van een zakelijke overeenkomst, in het bijzonder in het zakendoen of contacten leggen met buitenlanders, kiezen mensen hun eigen drank. Jij zou om een frisdrank kunnen vragen, en hij zou om een mineraalwater kunnen vragen. Een ander zou om een bier kunnen vragen. Niemand zal je dwingen alcohol te drinken. Je mag je eigen keuze maken en zoveel drinken als je wilt. In het bijzonder onder intellectuelen, zal zoín geval zelden plaats vinden. Gewoonlijk is het zo.

Roken is eveneens een gehechtheid. Sommige mensen zeggen dat roken hen kan verfrissen. Ik noem het zelfbedrog en anderen bedriegen. Na moe te zijn van het werk of van het schrijven, wil iemand een pauze nemen door een sigaret te roken, en hij voelt zich verfrist na het roken. Het is in feite niet zo. Het is omdat hij een pauze heeft genomen. Menselijke geesten kunnen een valse impressie en een illusie creŽren wat later werkelijk een concept en vals geloof wordt, alsof roken iemands geest doet verruimen. Dat kan het helemaal niet doen, noch kan het een dergelijke rol spelen. Roken doet het menselijk lichaam helemaal geen goed. Als een persoon een lange tijd rookt, zal de dokter bij dissectie ontdekken dat zijn bronchiŽn en longen helemaal zwart zijn.

Willen onze beoefenaars hun lichamen niet zuiveren? We zullen onze lichamen voortdurend zuiveren en voortdurend vooruitgang maken naar hogere niveaus. Toch vervuil je je lichaam nog steeds. Zul je je niet in de tegengestelde richting begeven van wat wij doen? Daarnaast is het ook nog een sterk verlangen. Sommige mensen weten ook dat het schadelijk is, en ze kunnen het gewoon niet opgeven. Laat me jullie trouwens vertellen, dat het niet gemakkelijk is om het op te geven zonder de leidraad van een juiste geest. Geef het als beoefenaar vandaag op als een gehechtheid en kijk of je ermee kan stoppen. Ik adviseer iedereen die echt cultivatie wil beoefenen, van nu af aan te stoppen met roken, en je zal gegarandeerd stoppen. Niemand denkt aan roken gedurende deze lezing. Als je wil stoppen met roken, zul je er gegarandeerd mee stoppen. Als je opnieuw een sigaret rookt, zal het niet juist smaken. Het zal ook een dergelijke rol spelen, wanneer je deze lezing in het boek leest. Natuurlijk zullen we er ons niet mee bezighouden als je geen cultivatie wil beoefenen. Ik denk dat je, als beoefenaar, ermee zou moeten stoppen. Ik heb ooit het volgende voorbeeld gebruikt, "Heeft iemand ooit een Boeddha of een TaoÔst zien zitten met een sigaret in zijn mond?" Hoe kan er zo een zijn? Wat is je doel als beoefenaar? Zou je er niet mee moeten stoppen? Daarom zeg ik, dat als je cultivatie wil beoefenen, je ermee moet stoppen. Het schaadt je lichaam en het is tevens een verlangen, wat juist het tegenovergestelde is van de vereisten voor onze beoefenaars.

Jaloezie

Ik haal frequent het onderwerp jaloezie aan als ik de Fa onderwijs. Waarom? Het is omdat er een vertoon van extreem sterke jaloezie is in China. Het is zo sterk, dat het gewoon is geworden en men voelt het niet eens. Waarom hebben de Chinese mensen zoín sterke jaloezie? Het heeft zijn eigen origine. In het verleden waren de Chinezen hevig beÔnvloed door Confucianisme met een introvert karakter. Zij uiten hun woede of vreugde niet. In plaats daarvan geloven ze in zelfbeheersing en tolerantie. Vanwege zoín gewoonte, heeft onze nationaliteit als een geheel een introvert karakter ontwikkeld. Zeker, een dergelijke persoonlijkheid heeft zijn voordelen, zoals niet pronken met zijn innerlijke krachten. Maar het heeft ook zijn nadelen, welke negatieve neveneffecten teweeg kunnen brengen. In het bijzonder in deze Periode van het Einde van de Dharma, is het negatieve effect herkenbaarder geworden en kan het de ontwikkeling van iemands jaloezie stimuleren. Als iemand goed nieuws bekend maakt, zullen anderen erg jaloers worden. Sommige mensen zijn bang hun beloningen te vermelden of voordelen vanuit hun werk of elders, voor het geval anderen zich ongemakkelijk zullen voelen wanneer ze van het nieuws horen. Westerlingen noemen het Oosterse jaloezie of Aziatische jaloezie. Het gehele Aziatische gebied is min of meer zo, vanwege de invloed van het Chinese Confucianisme, met China in het bijzonder waar het erg sterk zichtbaar is.

Deze jaloezie is een beetje gerelateerd aan het absolute gelijkheidsprincipe dat we ooit verdedigd hebben. Als de hemel neerstort, zullen we tenslotte allemaal tegelijk sterven. Iedereen zou een gelijk deel moeten krijgen als er iets goeds is, en iedereen zou een gelijke loonsverhoging moeten krijgen, ongeacht het percentage van de verhoging. Een dergelijke mentaliteit, waarin iedereen gelijk behandeld wordt, lijkt eerlijk te zijn. Hoe kunnen mensen feitelijk gelijk zijn? De banen zijn verschillend, en dat geldt ook voor de hoeveelheid werk van elke baan. Er is een principe in dit universum, dat heet, "Geen verlies, geen gewin." Om te winnen, zal men moeten verliezen. Het wordt onder de gewone mensen toegepast, dat als men niet werkt, men ook niets verdient. Hoe meer men werkt, hoe meer men wint. Hoe minder men werkt, hoe minder men wint. Hoe meer moeite men doet, hoe meer men ervoor terug verdient. Het absolute gelijkheidsprincipe, toegepast in het verleden, beweerde dat iedereen gelijk geboren was en dat het het postnatale leven was, dat een persoon veranderde. Ik vind die stelling te absoluut. Wanneer iets absoluut gemaakt wordt, wordt het incorrect. Waarom zouden sommige mensen mannelijk geboren worden en anderen vrouwelijk? Waarom zien ze er niet hetzelfde uit? Mensen worden niet gelijk geboren, aangezien sommige mensen ziek of gehandicapt geboren worden. Vanuit een hoger niveau kunnen we zien dat iemands hele leven in een andere dimensie ligt. Hoe kunnen ze hetzelfde zijn? Mensen wensen allemaal gelijk te zijn. Als iets niet in het leven van een persoon inbegrepen is, hoe kan het dan gelijk zijn? Mensen zijn niet gelijk.

De persoonlijkheid van een Westerling is extravert in vergelijking. Aan de hand van hun uiterlijke verschijning kan gezegd worden of ze vrolijk of boos zijn. Een dergelijke persoonlijkheid heeft zijn voordelen, maar het heeft eveneens zijn nadelen, waaronder intolerantie. Omdat de twee karakters verschillend zijn, brengen ze verschillende consequenties teweeg in de wijze waarop dingen gedaan worden. Als een Chinese persoon geprezen wordt of bevoordeeld wordt door zijn meerdere, zullen anderen ongemakkelijk worden in hun gedachten. Als iemand een bonus krijgt, zou hij het maar beter in zijn zak stoppen en anderen er niets van laten weten. Het is tegenwoordig moeilijk om een modelarbeider te zijn. "Als je een modelarbeider bent, kun je het werk goed doen. Je zou vroeg in de morgen naar je werk moeten komen en laat in de avond naar huis gaan. Aangezien je er zo goed in bent, kun je het allemaal doen. Wij zijn niet goed genoeg." Anderen zullen iets sarcastisch zeggen. Het is moeilijk om een goed persoon te zijn.

Een dergelijk geval zal juist het tegenovergestelde zijn in het buitenland. Een baas zou zijn werknemer een extra bonus kunnen geven als hij zín werk goed gedaan heeft vandaag. De werknemer zal vrolijk zijn geld tellen in het bijzijn van de anderen en zeggen, "Vandaag heeft de baas me zoveel geld gegeven." Hij kan het vrolijk aan anderen vertellen zonder enige consequenties. Als dit in China gebeurt, dat iemand een extra bonus verdient, zal de baas hem tevens vertellen zijn geld te verstoppen en het aan niemand anders te laten zien. Als in het buitenland een kind 100 procent op een test of proefwerk haalt, zal hij vrolijk naar huis rennen, roepend, "Ik heb 100 procent gescoord! Ik heb 100 procent gescoord!" Hij zal zo de hele weg van school naar huis rennen. Een buurtbewoner zal de deur openen en roepen, "Hoi Tom, goed zo jongen." Een andere buurtbewoner zou het raam kunnen openen en zeggen, "Hoi Jack, je hebt het gehaald!" Het zou een ramp zijn in China als dit daar zou gebeuren. Het kind rent naar huis en roept, "Ik heb 100 procent gescoord! Ik heb 100 procent gescoord!" De buurtbewoner zal al beginnen te mopperen nog voor hij de deur geopend heeft, "Wat is er zo opmerkelijk aan het scoren van 100 procent? Opschepper! Wie heeft er nog nooit een 100 procent score gehaald?!" De twee benaderingen zullen verschillende resultaten produceren. Het kan tot jaloezie leiden. Als iemand het goed doet, zullen mensen ongemakkelijk zijn in hun gedachten in plaats van blij te zijn voor hem. Het zal een dergelijk probleem met zich meebrengen.

Enkele jaren geleden werd het absolute gelijkheidsprincipe gepraktiseerd, wat de ideologische concepten van de mensen tot verwarring gebracht heeft. Laat me je een specifiek voorbeeld geven. Iemand zou kunnen vinden dat anderen op kantoor niet zo capabel zijn als hij. Wat hij ook doet, hij doet het goed, en hij denkt dat hij inderdaad opmerkelijk is. Hij zou bij zichzelf kunnen denken, "Ik heb de kwalificaties om een fabrieksdirecteur te zijn of een manager, of een hogere positie. Ik denk dat ik zelfs Eerste Minister zou kunnen worden." Zijn baas zou eveneens kunnen zeggen dat deze persoon erg capabel is en alles kan volbrengen. Zijn collegaís zouden ook kunnen uiten dat deze persoon echt capabel en getalenteerd is. Er zou een andere persoon in de werkgroep kunnen zijn of iemand die het kantoor deelt met hem, die behoorlijk oncapabel is om ook maar iets goed te doen. Op een dag echter, krijgt deze incompetente persoon een bevordering in plaats van hem en wordt zelfs zijn meerdere. Hij zal in zijn hart voelen dat het erg oneerlijk is en hij zal klagen bij zijn baas en collegaís. Hij zal zich erg boos en jaloers voelen.

Ik vertel je een dergelijk principe, waarvan gewone mensen niet in staat zijn zich bewust te worden. Je mag denken dat je overal goed voor bent, maar het is niet inbegrepen in jouw leven. Hij is nergens goed voor, maar hij heeft het wel in zijn leven, en hij zal een baas worden. Het maakt niet uit wat gewone mensen denken, dat is slechts de zienswijze van gewone mensen. Vanuit het perspectief van een hoger leven, maakt de menselijke samenleving vooruitgang volgens de gespecificeerde wet van ontwikkeling. Daarom is wat iemand doet in zijn leven, niet geregeld in overeenstemming met iemands vaardigheden. Boeddhisme gelooft in het principe van karma van beloningen en bestraffingen. Iemands leven is gearrangeerd op basis van zijn karma. Het maakt niet uit hoe vaardig je bent, je kan helemaal niets hebben in dit leven als je geen De hebt. Je denkt dat deze persoon nergens goed voor is, maar hij heeft een hoop De. Hij kan een hooggeplaatste functionaris worden of een groot fortuin maken. Een gewoon persoon kan dit punt niet zien en gelooft dat hij precies moet doen waartoe hij in staat is. Daarom strijdt en vecht hij zijn hele leven met een ernstig verwond hart. Hij voelt zich erg verbitterd en vermoeid. Zijn geest is niet gebalanceerd, en hij kan niet goed eten of slapen, en voelt zich teleurgesteld. Tegen de tijd dat hij ouder wordt, eindigt hij met een slechte gezondheid en allerlei soorten ziektes zullen komen.

In dat geval, is het zelfs meer zo, dat onze beoefenaars het niet zo zouden moeten doen. Als beoefenaar zou je de dingen hun natuurlijke beloop moeten laten gaan. Als iets aan jou toebehoort, zul je het niet verliezen. Als iets niet van jou is, kan je het niet hebben, zelfs niet door ervoor te strijden. Dit is natuurlijk niet absoluut. Als het zo absoluut zou zijn, zou er niet de kwestie van het begaan van slechte daden zijn. Er zijn namelijk enkele onstabiele factoren. Hoe dan ook, als een beoefenaar ben je in principe beschermd door de Fashen van de meester en anderen kunnen niet wegnemen wat van jou is, zelfs als ze dat willen. Daarom geloven wij dat je de dingen hun natuurlijke beloop moet laten gaan. Soms denk je dat iets van jou zou moeten zijn, en anderen vertellen je ook dat het van jou is. In feite is het dat niet. Je zal waarschijnlijk gewoon geloven dat het van jou is, en uiteindelijk is het niet van jou. In dit geval kan gezien worden of je in staat bent het op te geven. Als je het niet kunt laten gaan, is het een gehechtheid. Een dergelijke methode zal gebruikt worden om je gehechtheden aan belangen kwijt te raken, en het is gewoon een dergelijke zaak. Omdat gewone mensen niet verlicht zijn tot dit principe, zullen ze allemaal strijden en vechten met hun belang voor ogen.

Jaloezie uit zich zeer sterk onder gewone mensen. Het is ook vrij opvallend zichtbaar in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars. Er is geen respect onder verschillende Qigong-praktijken, en sommigen beweren dat een praktijk goed is, terwijl anderen zeggen dat een andere goed is. Er worden allerlei soorten commentaar gemaakt. In mijn zienswijze behoren ze allemaal tot het niveau van het helen van ziektes en fit houden. Het merendeel van zulke twistende praktijken behoort tot die slechte praktijken van Futi, en ze besteden geen aandacht aan Xinxing. Een persoon kan Qigong beoefend hebben voor meer dan twintig jaar zonder supernormale vermogens ontwikkeld te hebben, terwijl anderen ze snel na het begin van de beoefening hebben. Dan zal deze persoon zich ongemakkelijk voelen in zijn gedachten, "Ik heb gedurende meer dan twintig jaar geoefend zonder supernormale vermogens te ontwikkelen, en hij heeft ze ontwikkeld. Welk soort supernormale vermogens heeft hij?" Hij zal woedend worden, "Hij heeft Futi en beleeft cultivatiewaanzin!" Wanneer een Qigong-meester een klas onderricht, zit er ook iemand met gebrek aan respect, "Ah, wat voor soort Qigong-meester is hij? Ik ben niet eens geÔnteresseerd in wat hij zegt." De Qigong-meester zou inderdaad niet zo goed kunnen praten als hij, omdat waar de Qigong-meester over praat alleen iets is van zijn eigen praktijk. Deze persoon studeert echter alles en heeft de klassen van elke Qigong-meester bijgewoond en heeft een stapel diplomaís. Hij weet inderdaad een hoop meer dan die Qigong-meester. Maar wat is het nut? Alles gaat over het helen van ziektes en fit houden. Hoe meer hij ermee beladen is, hoe verwarrender en gecompliceerder de boodschappen zullen worden en hoe moeilijker het is om cultivatie te beoefenen. Het is allemaal chaotisch. Echte cultivatiebeoefening zou gespecialiseerd moeten zijn in slechts ťťn cultivatiewijze, en daar zou niks mis mee moeten zijn. Onder echte beoefenaars doet er zich ook zoiets voor. Wederzijds gebrek aan respect en het niet opgeven van de competitiementaliteit kan eveneens gemakkelijk tot jaloezie leiden.

Laat ons over een verhaal vertellen. In het boek, "Titeltoekenning aan de goden" vond Shen Gongbao dat Jiang Ziya zowel oud als incompetent was. Maar de Primitieve God van de Hemel vroeg Jiang Ziya om titels aan de goden uit te reiken. Shen Gongbao werd ongemakkelijk in zijn geest, "Waarom zou hij gevraagd worden titels aan de goden uit te reiken? Je ziet hoe vaardig ik ben. Nadat mijn hoofd afgehakt is, kan ik het weer terug op mijn schouders zetten. Waarom werd ik niet gevraagd titels aan de goden uit te reiken?" Hij werd zo jaloers dat hij altijd problemen maakte voor Jiang Ziya.

Het primitieve Boeddhisme in Sakyamuniís tijd praatte over supernormale vermogens. Tegenwoordig durft echter niemand meer iets over supernormale vermogens te zeggen in het Boeddhisme. Als je bovennatuurlijke vermogens aanhaalt, zullen ze zeggen dat je cultivatiewaanzin beleeft. Welke supernormale vermogens? Ze zullen ze in het geheel niet erkennen. Waarom? Nu weten zelfs monniken niet waar het allemaal over gaat. Sakyamuni had tien hoofddiscipelen, van wie Mu Jianlian door hem de nummer ťťn in bovennatuurlijke vermogens werd genoemd. Sakyamuni had ook vrouwelijke discipelen, onder wie Lian Huase eveneens de nummer ťťn was in supernormale vermogens. Toen het Boeddhisme geÔntroduceerd werd in China bleef het hetzelfde. Historisch gezien, zijn er veel volleerde monniken geweest. Toen Boddhidarma naar China kwam, is hij de rivier overgestoken op een rietstengel. Hoe dan ook, supernormale vermogens zijn in toenemende mate afgewezen in de historische ontwikkeling. De belangrijkste reden is dat mensen zoals hooggeplaatste monniken, mentoren en tempelhoofden niet noodzakelijk grootse aangeboren kwaliteit bezitten. Hoewel ze hooggeplaatste monnik of tempelhoofd zijn geworden, zijn het slechts posities van gewone mensen. Ze zijn eveneens beoefenaars, zij het dat zij professionele beoefenaars zijn. Jullie beoefenen cultivatie thuis als amateurs. Of men slaagt in cultivatie of niet, hangt helemaal af van de cultivatie van de geest. Het is voor iedereen hetzelfde en men kan niet een beetje tekort schieten. Een ondergeschikte monnik die kookt en de open haard onderhoudt, heeft echter niet noodzakelijk slechte aangeboren kwaliteiten. Hoe meer leed de ondergeschikte monnik lijdt, hoe makkelijker het voor hem is om Kai Gong te bereiken. Hoe comfortabeler de hooggeplaatste monniken zijn, hoe moeilijker het voor hen is om Kai Gong te bereiken, omdat er de zaak van karma transformatie is. De ondergeschikte monnik lijdt de hele tijd en is moe van het werk. Hij kan sneller zijn karma elimineren en verlicht worden. Misschien wordt hij plotseling op een dag Kai Gong. Met Kai Gong of verlichting of semi-verlichting, zullen zijn supernormale vermogens naar buiten komen. De monniken in de tempel zullen allemaal komen om hem ernaar te vragen en ze zullen hem allemaal respecteren. Het tempelhoofd zal het echter niet kunnen verdragen, "Hoe kan ik het tempelhoofd zijn? Welke verlichting? Hij beleeft cultivatiewaanzin. Haal hem hier weg." Hij zal verbannen worden van de tempel. Met het verstrijken van de tijd, durft niemand in het Boeddhisme iets te zeggen over supernormale vermogens in de Han regionen. Je weet hoe vaardig Jigong was. Hij kon boomstammen transporteren van de Berg Emei en de stammen ťťn voor ťťn uit een waterput halen. Toch was hij uiteindelijk verdreven uit de Lingyin Tempel.

De zaak van jaloezie is erg serieus omdat het direct verband houdt met de kwestie of wij onze cultivatie kunnen voltooien. Als de gehechtheid van jaloezie niet opgegeven wordt, zal alles wat we gecultiveerd hebben zwak worden. Er is een dergelijke regel, "Als jaloezie niet opgegeven wordt gedurende het verloop van de cultivatiebeoefening, zal men absoluut niet de cultivatie Juiste Vrucht verwerven". Misschien heeft iedereen in het verleden gehoord dat Boeddha Amitabha erover praatte naar een paradijs te gaan met karma. Maar dat zal niet gebeuren zonder jaloezie op te geven. Het kan mogelijk zijn naar het paradijs te gaan met karma voor verdere cultivatie als iemand tekort schiet op enkele minder belangrijke gebieden. Het is echter absoluut onmogelijk met de gehechtheid van jaloezie. Vandaag vertel ik beoefenaars dat jullie niet in de doolhof moeten blijven zonder ertoe verlicht te raken. Het doel dat je probeert te bereiken is het beoefenen van cultivatie naar hogere niveaus. De gehechtheid van jaloezie moet opgegeven worden. Daarom heb ik dit onderwerp apart genomen in deze lezing.

De Kwestie Van Het Genezen Van Ziektes

Over het genezen van ziektes gesproken, ik leer je niet ziektes te genezen. En alle echte discipelen van Falun Dafa zouden ook geen patiŽnten moeten behandelen. Wanneer je eenmaal een ziekte heelt, zullen alle dingen van Falun Dafa in je lichaam teruggenomen worden door mijn Fashen. Waarom wordt deze zaak zo ernstig opgevat? Dat is omdat het een fenomeen van het ondermijnen van Dafa is. En afgezien van het feit dat je je eigen gezondheid schaadt, kunnen sommige mensen het ook niet laten wanneer ze eenmaal een ziekte genezen hebben. Ze zullen iedereen die ze zien aangrijpen om ziektes te genezen en te pronken. Is dit niet een gehechtheid? Het zal iemands cultivatiebeoefening ernstig hinderen.

Vele nep-Qigong-meesters hebben de mentaliteit van gewone mensen uitgebuit om patiŽnten te behandelen nadat ze Qigong geleerd hebben. Ze zullen je dergelijke dingen leren, en beweren dat het afgeven van Qi ziektes kan genezen. Is dat geen grap? Jij hebt Qi en hij heeft eveneens Qi. Hoe kun je een patiŽnt behandelen met jouw Qi? Misschien heelt zijn Qi wel jouw ziektes! Er is geen beperking tussen jouw Qi en een andere Qi. Wanneer men Gong ontwikkeld heeft in de cultivatie op hoog niveau, is wat hij afgeeft de hoge energie materie, wat inderdaad ziektes kan genezen, onderdrukken en controleren, maar het kan niet de oorzaak verwijderen. Daarom, om een ziekte echt te helen en grondig te genezen, moet men supernormale vermogens hebben. Er is een specifiek supernormaal vermogen voor het helen van elke ziekte. Ik zou zeggen dat er meer dan duizend soorten supernormale vermogens zijn voor het genezen van ziektes. En er zijn evenveel supernormale vermogens als ziektes. Zonder zulke supernormale vermogens zal het niet werken, om het even hoe wonderbaarlijk je behandeling ook mag zijn.

Sommige mensen hebben in de recente jaren de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars behoorlijk chaotisch gemaakt. Wie onder de echte Qigong-meesters, die in de openbaarheid kwamen voor het helen van ziektes en fit blijven of diegenen die de weg geplaveid hebben in het prille begin, hebben de mensen onderwezen hoe ziektes genezen kunnen worden? Het was altijd zo dat zij jouw ziektes genazen of je toonden hoe cultivatie te beoefenen en hoe je fit kon blijven. Ze onderwezen je een set oefeningen en dan kon je ziektes helen door je eigen oefening. Later kwamen er nep-Qigong-meesters in het openbaar en maakten een behoorlijke warboel. Wie ziektes wil helen met Qigong, zal Futi aantrekken. Het is beslist zo. Onder de omstandigheden van die tijd behandelden enkele Qigong-meesters patiŽnten om samen te werken met het betreffende kosmische klimaat. Qigong is echter geen vaardigheid van gewone mensen, en het kan niet voor altijd duren. Het resulteerde uit de veranderingen van het kosmische klimaat in die tijd, en het was gewoon een product van die tijdsperiode. Later werd het chaotisch, toen Qigong speciaal onderwezen werd voor het genezen van ziektes. Hoe kan een gewoon persoon ziektes helen in drie of vijf dagen? Sommige mensen beweren, "Ik kan deze of die ziekte genezen." Laat mij je vertellen dat al die mensen Futi dragen. Weet jij wat er aan je rug vastzit? Je hebt Futi, maar je voelt het niet en je weet het niet. Je zou jezelf behoorlijk goed kunnen vinden en denken dat je vaardig bent.

Echte Qigong-meesters moeten door vele jaren zware cultivatie gaan om een dergelijk doel te bereiken. Heb je er ooit over gedacht of je zulke krachtige supernormale vermogens hebt om zijn karma te verwijderen wanneer je de patiŽnt behandelde? Heb je ooit enige echte leringen gehad? Hoe kun je ziektes na drie of vijf dagen genezen? Hoe kun je ziektes genezen met de handen van een gewoon persoon? Hoe dan ook, deze nep-Qigong-meesters hebben je zwakten en de gehechtheden van de mensen uitgebuit. Streef je niet naar het genezen van ziektes? Ze zullen een behandelingsklas organiseren, die je speciaal enkele helingsmethoden leert, zoals de Qi naald, lichtverhelderingsmethode, Qi ontlading, Qi compensatie, de zogenaamde acupressuur, en de zogenaamde grijpmethode, etc. Er is een variŽteit aan methoden gericht op het pakken van je geld.

Laat ons over de grijpmethode praten. Wat we hebben gezien is een dergelijke situatie. Waarom worden mensen ziek? De fundamentele oorzaak dat iemand ziek wordt en al zijn ongeluk heeft, is zijn karma en het karmische veld van de zwarte substantie. Het is iets negatiefs en slechts. Deze slechte wezens zijn eveneens iets negatiefs, en ze zijn allemaal zwart. Dus kunnen ze komen omdat de omgeving hen past. Dit is de fundamentele oorzaak die iemand ziek maakt. Het is de meest principiŽle bron van ziektes. Natuurlijk zijn er twee andere vormen. Eťn is het extreem kleine wezen in hoge dichtheid, zoals een massa van karma. De andere is net als de aanvoer door een pijpleiding, wat zelden voorkomt. Het wordt allemaal vergaard van voorouders, en er zijn ook zulke gevallen.

Laat ons praten over de meest gangbare ziektes. Men zou een tumor kunnen hebben, of infecties of osteoproliferatie, etc., ergens in het menselijk lichaam. In een andere dimensie ligt er een wezen op die plaats. Er is een wezen in een zeer diepe dimensie. Een gewone Qigong-meester of een gewoon bovennatuurlijk vermogen is niet in staat het te detecteren behalve de zwarte Qi in iemands lichaam. Het is correct te zeggen, dat waar zwarte Qi is, een ziekte is. De zwarte Qi is echter niet de fundamentele oorzaak van een ziekte. Het is dat er een wezen in een diepere dimensie is, dat een dergelijk veld creŽert. Daarom praten sommige mensen over het ontladen en verwijderen van de zwarte Qi. Ontlaad het als je wil! Het zal snel opnieuw gemaakt worden. Sommige wezens zijn erg krachtig, en ze zullen de Qi terughalen zodra het verwijderd is. Ze kunnen het zelf terughalen. De behandeling zal niet werken, om het even hoe ze toegepast is.

Volgens degene die ziet met supernormale vermogens, wordt het, om het even waar zwarte Qi is, beschouwd als zieke Qi. Een dokter in de Chinese medische wetenschap zal de pulsen geblokkeerd aantreffen, de Qi en het bloed circuleren niet, en de pulsen zijn verstopt op die plek. Voor een dokter in de Westerse medische wetenschap, zou deze plek symptomen van een zweer of tumor, osteoproliferatie, ontsteking etc. kunnen vertonen. Het is in een dergelijke vorm als het zich manifesteert in deze dimensie. Nadat je dat wezen verwijderd hebt, zal je ontdekken dat er niks mis is met zijn lichaam van deze dimensie. Of het nu een probleem met de ruggenwervel is of osteoproliferatie, nadat je dat ding verwijderd hebt en het veld gezuiverd hebt, zul je merken dat het direct geheeld is. Je kan nog een rŲntgenonderzoek ondergaan en merken dat de osteoproliferatie verdwenen is. De fundamentele oorzaak was, dat dat wezen functioneerde.

Sommige mensen beweren dat je ziektes kan genezen in drie of vijf dagen, en ze zullen je de grijpmethode leren. Toon me je grijpmethode! Menselijke wezens zijn het zwakste terwijl die wezens formidabel zijn. Het kan je geest controleren en je manipuleren naar eigen wil. Het kan zelfs gemakkelijk je leven beŽindigen. Jij beweert dat je het kan grijpen, hoe grijp je het? Met je gewone mensenhanden kun je het niet bereiken. Je kan daar doelloos grijpen, en het zal je negeren en jou stilletjes uitlachen. Het is behoorlijk belachelijk om doelloos te grijpen. Als je het echt aan kan raken, zal het je hand direct pijn doen. Dat zal een echte wond zijn! Ik heb sommige mensen gezien, wiens handen er normaal uitzagen bij elk onderzoek. Hun lichamen waren niet ziek en hun handen waren niet aangetast, maar hun handen konden niet opgeheven worden en ze bleven hangen. Ik ben zoín patiŽnt tegengekomen. Zijn lichaam in een andere dimensie was gewond, en hij was inderdaad gehandicapt. Als dat lichaam van jou gewond is, zul je dan niet gehandicapt zijn? Sommige mensen vroegen mij, "Meester zal ik in staat zijn Qigong te beoefenen? Ik heb een sterilisatie operatie gehad, of er is iets verwijderd." Ik zei dat het niet uitmaakte, omdat je lichaam in een andere dimensie geen operatie heeft gehad, en het was dat lichaam dat functioneerde in het uitvoeren van de oefening. Daarom heb ik net gezegd, dat wanneer je trachtte het te grijpen, het je zou negeren als je het niet kon bereiken. Als je het aanraakt, zal het waarschijnlijk je hand verwonden.

Om een belangrijk nationaal Qigong-evenement te ondersteunen, heb ik enkele discipelen meegenomen om te participeren in de Oosterse Gezondheidsbeurs in Beijing. Wij waren de meest opvallende in beide bijeenkomsten. Op de eerste bijeenkomst was onze Falun Dafa gehonoreerd als de Ster Qigong-school. Op de tweede bijeenkomst waren er zoveel mensen, dat er weinig aan gedaan kon worden. Er waren niet veel mensen bij de andere tentoonstellingen. Onze kraam was echter overbevolkt. Er waren drie wachtrijen. De eerste rij was voor de mensen die ís ochtends vroeg ingetekend hadden voor de ochtendbehandeling. De tweede rij wachtte voor de namiddagbehandeling. De derde rij wachtte voor mijn handtekening. Wij genezen geen ziektes. Waarom deden we dat dan? Omdat het een ondersteuning was voor een belangrijk nationaal Qigong-evenement en het leveren van een bijdrage aan het verloop daarvan, participeerden we erin.

Ik verdeelde mijn Gong onder de discipelen die bij me waren. Elke discipel had een deel, wat een energiemassa was die samengesteld was uit meer dan honderd supernormale vermogens. Ik verzegelde hun handen. Ondanks dat waren de handen van sommige mensen nog gebeten tot blaren en bloedens toe, en het gebeurde vrij regelmatig. Het wezen was behoorlijk venijnig. Denk je dat je het aan durft te raken met gewone mensenhanden? Trouwens, je kan het niet bereiken. Zonder dat soort supernormaal vermogen zal het niet werken. Dit is omdat het zal weten wat je denkt in een andere dimensie. Zodra je geest denkt, zal het dat weten. Wanneer je probeert het te grijpen, zal het wegrennen. Zodra de patiŽnt de deur uit is, zal het teruggaan en de ziekte zal terugkomen. Om ermee om te gaan, zal men een dergelijk supernormaal vermogen moeten hebben, om het daar vast te pinnen door een hand uit te steken. Bij het vastpinnen gebruiken we een ander supernormaal vermogen, welke ooit de Grote Methode om de Ziel te Grijpen werd genoemd, en dat supernormale vermogen is nog krachtiger. Het kan iemands Yuanshen eruit nemen, en de persoon zal onmiddellijk niet meer in staat zijn te bewegen. Een dergelijk supernormaal vermogen heeft zijn specifieke doel, en we doelen op een dergelijk ding om het te grijpen. Het is bekend dat de schaal in de hand van een Tathagata, Sun Wukong in een kleine punt kan veranderen door hem te bedekken, alhoewel je hem erg groot vindt. Dit supernormale vermogen kan een dergelijke rol spelen. Het maakt niet uit hoe groot of klein een wezen is, het zal met de hand gegrepen worden en direct erg klein worden.

Daarnaast is het niet toegestaan om met een hand te wroeten in het vleselijk lichaam van een patiŽnt om er iets uit te halen. Dat zal wanorde in de geesten van de mensen brengen in de gewone menselijke samenleving. Het is absoluut niet toegestaan dat te doen. Zelfs als het mogelijk is, kan het niet op deze wijze gedaan worden. De hand waarmee de persoon wroet is degene in een andere dimensie. Stel dat iemand hartproblemen heeft. Wanneer zijn hand naar het hart beweegt om het te grijpen, beweegt de hand in een andere dimensie in het lichaam. In een seconde, door het snel te grijpen, komt je hand van buiten erbij en zullen beide handen het vasthouden. Het is behoorlijk venijnig. Soms beweegt het in je hand en probeert het erin te boren. Soms schreeuwt het en bijt het. Alhoewel het klein lijkt in de handen, zal het behoorlijk groot worden als je het uit je handen laat gaan. Dit is niet iets dat iedereen kan aanraken. Zonder dat supernormale vermogen kan men het helemaal niet aanraken. Het is allemaal niet zo simpel als mensen zich voorstellen.

Natuurlijk zou deze vorm van Qigong-behandeling in de toekomst toegestaan kunnen worden. Het heeft in het verleden ook al altijd bestaan. Er moet echter een voorwaarde zijn. Deze persoon moet een beoefenaar zijn. Gedurende het verloop van de cultivatiebeoefening is het toegestaan dat zoiets voor enkele goede mensen gedaan wordt vanuit zijn compassie. Maar hij kan hun karma niet volledig elimineren, omdat hij de machtige deugden niet heeft. Daarom zullen beproevingen nog altijd bestaan, maar de specifieke ziektes zullen geheeld worden. Een gewone Qigong-meester is niet een persoon die de Tao verworven heeft. Hij kan de ziekte alleen uitstellen of ze waarschijnlijk transformeren. Hij zal ze waarschijnlijk transformeren in een ander ongeluk. Hij hoeft dit proces van uitstellen zelf echter niet te weten. Als zijn cultivatiesysteem zijn Fu Yishi cultiveert, wordt het gedaan door zijn Fu Yishi. De beoefenaars in enkele cultivatiewijzen blijken erg beroemd te zijn. Vele welbekende Qigong-meesters hebben geen Gong, omdat Gong groeit in de lichamen van het nevenbewustzijn. Het is namelijk toegestaan om zo te handelen gedurende het verloop van cultivatiebeoefening, omdat sommige mensen voortdurend op dit niveau verblijven. Ze hebben voor meer dan tien jaar geoefend of voor enkele decennia en kunnen nog altijd niet voorbij dit niveau gaan. Daarom ontvangen ze altijd patiŽnten in hun levens. Omdat ze op dit niveau blijven, wordt hen toegestaan dit te doen. De discipelen van Falun Dafa worden absoluut niet toegestaan ziektes te genezen. Als een patiŽnt het kan accepteren, kun je hem dit boek voorlezen, wat ziektes kan helen. Maar de resultaten zullen verschillen naargelang de hoeveelheid karma die elke persoon draagt.

Ziekenhuisbehandeling En Qigong-heling

Laat ons vertellen over de relatie tussen de ziekenhuisbehandeling en Qigong-heling. Sommige dokters in de Westerse medische wetenschap erkennen Qigong niet, en dit kan van de meerderheid van hen gezegd worden. Hun zienswijze is, dat als Qigong ziektes kan helen, waarom we dan ziekenhuizen nodig zouden hebben. Jullie zouden onze ziekenhuizen moeten vervangen! Aangezien jullie Qigong ziektes kan genezen met een hand, zonder beroep te doen op injecties, medicijnen, ziekenhuisopname, zou het dan niet fijn zijn als jullie onze ziekenhuizen konden vervangen? Een dergelijke opinie is noch rationeel noch redelijk. Sommige mensen kennen Qigong niet. In feite kan Qigong-heling niet zijn zoals de behandeling van gewone mensen. Het is geen vaardigheid van gewone mensen, en het is iets bovennatuurlijks. Hoe kan het toegestaan worden te interfereren met de gewone menselijke samenleving op een grote schaal met iets bovennatuurlijks als dat? Een Boeddha heeft zeer grote krachten. Hij kan alle ziektes van de mensheid uitvagen door slechts een keer met zijn hand te zwaaien. Waarom doet hij dat niet? Er zijn trouwens heel veel Boeddhaís. Waarom tonen ze hun genade niet door jullie ziektes te genezen? Het is omdat de gewone menselijke samenleving gewoon zo is en het is gewoon in een dergelijke staat van geboorte, ouderdom, ziektes en dood. Ze hebben allemaal karmische relaties en karmische beloningen en straffen. Je moet de schuld terugbetalen als je die hebt.

Als je zijn ziekte genezen hebt, zal het hetzelfde zijn als dat principe te schenden. Men zou in staat zijn verkeerde daden te verrichten, zonder ze terug te hoeven betalen. Hoe kan dat mogelijk zijn? Als je niet zulk een grote vaardigheid hebt om dit probleem grondig op te lossen, ben je toegestaan het uit mededogen te doen als een persoon die cultivatie beoefent. Het is omdat je compassie ontwaakt is, dat je toegestaan wordt ziektes te genezen. Echter, als je in staat bent werkelijk zulke problemen op te lossen, zal het niet op grote schaal toegestaan worden. In dat geval zul je de staat van de gewone menselijke samenleving serieus ondermijnen, wat niet toegestaan is. Daarom zal het in het geheel niet werken om ziekenhuizen van gewone mensen te vervangen door Qigong, wat een bovennatuurlijke Fa is.

Als het toegestaan zou zijn Qigong-ziekenhuizen te bouwen in China met een hoop grote Qigong-meesters om het te doen, wat denk je dat er zou gebeuren? Dat zal niet toegestaan zijn, omdat zij allemaal de staat van de gewone menselijke samenleving behouden. Als Qigong-ziekenhuizen, Qigong-klinieken, Qigong-gezondheidscentra en -behandelingsoorden opgericht worden, zal de helingsefficiŽntie van Qigong-meesters sterk dalen, en de behandelingsresultaten zullen direct niet meer goed zijn. Waarom? Het is omdat ze zoiets onder gewone mensen gedaan hebben. Hun Fa zou even hoog moeten zijn als die van gewone mensen, en ze zullen op hetzelfde niveau als de omstandigheden van gewone mensen moeten blijven. Hun behandelingseffectiviteit moet hetzelfde zijn als die van het ziekenhuis. Daarom zullen de behandelingen niet goed werken. Zij zullen eveneens enkele zogenaamde therapie sessies nodig hebben om een ziekte te genezen, en het is gewoonlijk zo.

Met of zonder Qigong-ziekenhuizen, niemand kan ontkennen dat Qigong ziektes kan genezen. Qigong is in het openbaar gepromoot gedurende zoín lange tijd, en vele mensen hebben inderdaad het doel bereikt van het helen van ziektes en fit blijven door het te beoefenen. Of de ziekte nu door een Qigong-meester is verholpen of hoe het dan ook behandeld is, de ziekte is nu tenslotte verdwenen. Niemand kan namelijk ontkennen dat Qigong ziektes kan genezen. De meerderheid van de mensen die een Qigong-meester bezocht hebben, zijn zij die moeilijke en ernstige ziektes hebben, welke niet in het ziekenhuis behandeld konden worden. Ze gingen naar een Qigong-meester om hun geluk te proberen, en ze waren uiteindelijk genezen. Zij die hun ziektes in het ziekenhuis kunnen laten genezen, zullen geen Qigong-meester bezoeken. In het bijzonder in het begin, zullen alle mensen zo denken. Dus Qigong kan ziektes helen. Het enige ding is, dat het niet toegepast kan worden zoals andere dingen in de gewone menselijke samenleving. Een grootschalige interferentie is absoluut niet toegestaan. Een kleinschalige, of niet beÔnvloedende, en niet merkbare praktijk is toegestaan. Maar het zal ziektes niet grondig genezen, wat ook zeker is. De beste manier om een ziekte te genezen is om zelf Qigong te beoefenen.

Sommige Qigong-meesters hebben ook beweerd, "Ziekenhuizen kunnen geen ziektes genezen en de effectiviteit van ziekenhuisbehandeling is maar zo of zo." Wat kunnen we daarover zeggen? Er zijn natuurlijk veel redenen. De belangrijkste daarvan is naar mijn inzicht, dat de menselijke morele standaard een dieptepunt heeft bereikt, wat tot een variŽteit aan rare ziektes leidt, die ziekenhuizen niet kunnen genezen. Medicijnen innemen is evenmin effectief. Er zijn bovendien een hoop nep medicijnen. Het is allemaal omdat de menselijke samenleving tot een dergelijke mate corrupt is geworden. Niemand zou anderen moeten beschuldigen, want iedereen heeft brandstof aan de vlam toegevoegd. Met als resultaat dat iedereen beproevingen zal tegenkomen in zijn cultivatiebeoefening.

Sommige ziektes kunnen niet gediagnosticeerd worden in het ziekenhuis, hoewel ze toch bestaan. Er zijn mensen geÔdentificeerd met ziektes die geen naam hebben, omdat ze nog nooit eerder gezien zijn. Ziekenhuizen noemen deze allemaal "moderne ziektes". Kunnen ziekenhuizen ziektes genezen? Natuurlijk kunnen ze dat. Als ziekenhuizen geen ziektes kunnen genezen, waarom zullen mensen ze dan vertrouwen en er heengaan voor behandelingen? Ziekenhuizen zijn nog altijd in staat ziektes te genezen, maar hun middelen van behandeling behoren tot het niveau van gewone mensen, terwijl ziektes iets bovennatuurlijks zijn. Sommige ziektes zijn behoorlijk ernstig. Dus vereisen ziekenhuizen behandeling in een vroeg stadium als iemand een ziekte heeft, omdat ziekenhuizen hulpeloos zullen zijn als het te ernstig wordt. Een overdosis medicijnen kan iemand vergiftigen. Tegenwoordig zijn medische behandelingen op hetzelfde niveau als onze wetenschap en technologie. Ze zijn allemaal op het niveau van gewone mensen. Daarom is er zulk een behandelingseffectiviteit. Een onderwerp dat opgehelderd dient te worden is, dat gewone Qigong-heling en ziekenhuisbehandeling de ontbering, de fundamentele oorzaak van de ziektes, alleen maar uitstellen tot naar de resterende helft van het leven of later. Ze hebben het karma helemaal niet verwijderd.

Laat ons over de Chinese medische wetenschap praten. De Chinese medische wetenschap is nauw verwant aan Qigong-heling. In het oude China, hadden dokters in de Chinese medische wetenschap vrijwel allemaal bovennatuurlijke vermogens, zoals Sun Simiao, Huatuo, Li Shizhen en Bian Que. Deze grote medische wetenschappers hadden allemaal supernormale vermogens, hetgeen allemaal gedocumenteerd is in medische werken. Zulke uitmuntende dingen worden tegenwoordig echter vaak bekritiseerd. Wat de Chinese medische wetenschap geŽrfd heeft zijn slechts de recepten of de ervaringen van onderzoek. De oude Chinese medische wetenschap was behoorlijk geavanceerd en de mate van haar vooruitgang was voorbij de huidige medische wetenschap. Sommige mensen mogen denken, dat de moderne medische wetenschap zo geavanceerd is dat er CT scanners zijn om het interne menselijk lichaam te onderzoeken en er heldere ultrasone scanners zijn, fotoís en RŲntgen stralen. Alhoewel de moderne uitrusting behoorlijk geavanceerd mag zijn, is het naar mijn mening nog altijd niet zo goed als de oude Chinese medische wetenschap.

Huatuo zag een tumor in de hersenen van Caocao en wou het opereren. Caocao dacht dat Huatuo de bedoeling had hem te vermoorden, en liet hem gevangen nemen. Huatuo stierf uiteindelijk in de gevangenis. Toen Caocao weer ziek werd, herinnerde hij zich Huatuo en zocht naar hem. Maar Huatuo was al dood. Later stierf Caocao inderdaad aan deze ziekte. Waarom wist Huatuo het? Hij had het gezien. Dit is ons supernormale vermogen, welke de grote dokters in het verleden allemaal hadden. Nadat Tianmu geopend is, kan men vier zijden van het menselijk lichaam van ťťn kant tegelijk zien. Men kan van de voorkant, naar de achterkant, naar links en naar rechts kijken. Men kan laag na laag zien of de fundamentele oorzaak van ziektes voorbij deze dimensie zien. Kunnen moderne medische middelen zoiets doen? Ze zijn er ver van verwijderd. Het zal nog eens duizend jaar vergen! CT scanners, heldere ultrasone scanners en RŲntgen stralen kunnen eveneens het innerlijk van een menselijk lichaam onderzoeken. Maar de apparatuur is te groot, en een persoon kan het niet met zich mee dragen, noch zal het werken zonder elektriciteit. Zo een Tianmu kan echter overal mee naartoe gedragen worden waar men ook gaat, en het heeft geen stroomvoorziening nodig. Hoe kan dat vergeleken worden?!

Sommige mensen praten over hoe geweldig de moderne medische wetenschap is. Ik zou zeggen dat dat niet noodzakelijk zo is. Oude Chinese kruiden konden inderdaad ziektes helen zodra ze toegepast werden. Er zijn een hoop dingen die niet overgedragen zijn, en vele zijn niet verloren gegaan en nog altijd in gebruik onder de mensen. Toen ik een klas onderwees in Qiqihar, zag ik een persoon met een kraampje op straat kiezen trekken voor de mensen. In een oogopslag kon men zien dat hij uit het Zuiden kwam, omdat hij niet gekleed was als iemand uit het Noordoosten. Hij weigerde niemand die bij hem kwam. Hij was bereid voor iedereen die kwam kiezen te trekken, en hij had er al een stapel kiezen liggen. Zijn doel was niet een kies te trekken, maar zijn vloeibaar medicijn te verkopen. Dit vloeibare medicijn gaf een erg dikke gele Qi af. Terwijl hij de kies trok, opende hij het medicijnflesje en richtte het naar de locatie van de slechte kies op de wang van de patiŽnt. De patiŽnt werd gevraagd de Qi van het gele vloeibare medicijn te inhaleren, wat nauwelijks geconsumeerd was. Het medicijnflesje werd gesloten en opzij gezet. De man nam een luciferstokje uit zijn zak. Terwijl hij sprak over zijn medicijn, duwde hij tegen de slechte kies met het luciferstokje, en hij kwam eruit. Het was niet pijnlijk. De kies had alleen een paar bloedvlekken, maar het bloedde niet. Laat ons dat overdenken. Een luciferstokje kan gebroken worden als het met veel kracht gebruikt wordt. Maar hij gebruikte het om de kies te trekken met slechts een beetje contact.

Ik heb gezegd dat er sommige dingen zijn, die overgedragen zijn onder de mensen in China, welke de Westerse medische precisie-instrumenten niet kunnen evenaren. Laat ons zien wiens behandeling efficiŽnter is. Zijn luciferstokje kan een kies trekken. Als een dokter in de Westerse medische wetenschap een kies wil trekken, zal hij eerst hier en daar verdovingsinjecties geven. Injecties zijn tevens behoorlijk pijnlijk. Ze zullen moeten wachten tot de verdoving werkt. Dan zal hij de kies trekken met een tang. Als de dokter niet voorzichtig is, kan de wortel in het tandvlees breken na een lange periode van proberen. Dan, zal de dokter een hamer en een boor gebruiken om ernaar te boren, wat de patiŽnt doet sidderen van angst en zenuwen. Later zal een precisie instrument gebruikt worden om te boren. Sommige mensen hebben zoín pijn van het boren, dat ze opspringen. De kies zal behoorlijk veel bloeden, en ze zullen voor een tijdje bloed spuwen. Welke behandeling is volgens jou beter? Welke is meer geavanceerd? We zouden niet alleen naar het uiterlijk van het gereedschap moeten kijken, maar naar de efficiŽntie van de behandelingen. De oude Chinese medische wetenschap was behoorlijk geavanceerd en de Westerse medische wetenschap kan het niet bijbenen, nog niet in vele te komen jaren.

De oude Chinese wetenschap verschilt van onze huidige wetenschap, welke leert van het Westen. Het nam een andere weg, wat een verschillende toestand teweeg kan brengen. Daarom kunnen we de oude Chinese wetenschap en technologie niet begrijpen met onze huidige inzichten. Omdat de oude Chinese wetenschap direct doelde op het menselijk lichaam, leven en het universum, en het zich direct op deze onderwerpen toespitste, nam het als resultaat een andere aanpak. Van studenten in die tijd werd vereist, dat ze met beide benen gekruist over elkaar zaten, en in de juiste posities zaten. Terwijl ze met penselen schreven, reguleerden ze hun ademhaling en Qi. Alle beroepen geloofden in het ledigen van de geest en reguleren van de ademhaling. De gehele samenleving was in een dergelijke staat.

Sommige mensen zouden zeggen, "Zouden we autoís en treinen gehad hebben als we de oude Chinese wetenschap gevolgd zouden hebben? Zouden we de huidige modernisatie hebben?" Ik zeg dat je andere omstandigheden niet kunt begrijpen vanuit het perspectief van deze omgeving. Er zou een revolutie in je geest plaats moeten vinden. Zonder een TV zouden mensen er ťťn in hun voorhoofd hebben, en ze zouden alles kunnen zien wat ze maar wilden. Ze zouden eveneens supernormale vermogens hebben. Zonder treinen en vliegtuigen, zullen mensen in staat zijn te leviteren in de lucht van waar ze zitten zonder een lift te gebruiken. Het zal een verschillende staat van maatschappelijke ontwikkeling teweeg brengen, wat niet noodzakelijk beperkt is door een dergelijk raamwerk. De vliegende schotels van de buitenaardsen kunnen reizen met een onvoorstelbare snelheid en kunnen groter of kleiner worden. Zij hebben een andere manier van ontwikkeling gevolgd, wat een andere wetenschappelijke benadering is.