Falundafa.org


LEZING NEGEN

 

Qigong En Lichamelijke Oefeningen

Op een gewoon niveau, is men geneigd te denken dat Qigong direct verband houdt met lichamelijke oefeningen. Natuurlijk, op een lager niveau hebben Qigong en lichamelijke oefeningen hetzelfde doel in de zin van fit blijven. De specifieke methoden en toegepaste middelen verschillen echter sterk van lichamelijke oefeningen. Om iemand in staat te stellen fit te blijven door middel van lichamelijke oefeningen, zal de hoeveelheid oefeningen verhoogd moeten worden en zal de lichamelijke training geïntensifieerd moeten worden. De beoefening van Qigong is echter juist het tegenovergestelde, daar het niet van mensen vereist te bewegen. Als er enige beweging is, zal deze geleidelijk, langzaam en vloeiend zijn. Het is zelfs bewegingloos en stilstaand. Dit verschilt sterk van lichamelijke oefeningen. Qigong is, gezien vanuit een hoger niveau, niet beperkt tot het genezen van ziektes en fit blijven, omdat het iets van hogere niveaus en van grotere inhoud omvat. Qigong is niet dat kleine deel op het niveau van gewone mensen. Het is supernormaal en het heeft verschillende manifestaties op verschillende niveaus. Het is iets dergelijks en ver voorbij gewone mensen.

Wat de aard van de oefeningen betreft verschillen ze ook enorm. Om zijn lichaam klaar te maken voor het moderne competitieniveau en om dat criterium te bereiken, moet een atleet de hoeveelheid oefeningen verhogen, in het bijzonder een atleet vandaag de dag. Daarom moet hij zijn lichaam in de beste conditie houden. Om dit doel te bereiken, zal iemand de hoeveelheid oefeningen moeten verhogen om het bloed adequaat te laten circuleren in zijn lichaam. Dus, zijn vermogen van stofwisseling zal verhoogd worden en zijn lichaam zal constant in een zich verbeterende toestand gehouden worden. Waarom moet het vermogen van de stofwisseling vergroot worden? Dit is omdat het lichaam van een atleet altijd in de beste verbeterende toestand moet zijn voor competitie. Een menselijk lichaam is gemaakt van talrijke cellen, die zo’n proces hebben dat het leven van een nieuw gedeelde cel erg krachtig is en in groei lijkt te zijn. Wanneer hij tot het ultieme punt is gegroeid, kan hij niet meer groeien en zal vervallen tot het eindpunt. Dan zal een nieuwe cel hem vervangen. Laat ons bijvoorbeeld twaalf uur van de dag gebruiken om het te beschrijven. Een cel deelt om 6:00 ’s morgens en zal in een verbeterende conditie zijn. Tegen de tijd dat hij 8:00, 9:00 of 10:00 ’s morgens bereikt, was het voortdurend een extreem goede periode. Tegen de tijd dat hij 12:00 ’s middags bereikt, kan hij niet langer meer verbeteren en zal bergafwaarts gaan. Gedurende deze periode zal de cel nog de resterende helft van zijn leven over hebben en deze resterende helft is niet geschikt voor de competitieve condities van een atleet.

Wat zou er dan aan gedaan moeten worden? Men moet zijn training intensifiëren om zijn bloed circulatie te verhogen. Dan kunnen de nieuw gevormde cellen de oude vervangen. Het geschiedt op zo’n manier. Namelijk, voordat de gehele reis van een cel voorbij is en terwijl hij op de helft van zijn leven is, zal hij worden vervangen. Daarom zal zijn lichaam altijd sterk en op verbetering gericht gehouden worden. Menselijke cellen kunnen echter niet op deze manier delen zonder limiet gezien het aantal celdelingen begrensd is. Stel dat de cellen gedurende iemands leven slechts honderd maal kunnen delen, terwijl ze in feite meer dan een miljoen maal kunnen delen. Stel dat honderd delingen van de cellen van een normale persoon betekent dat hij honderd jaar kan leven. Zijn cellen hebben nu echter voor de helft van hun leven geleefd, dan zal hij slechts in staat zijn om vijftig jaar te leven. Maar we hebben geen enkele atleet gezien die een groot probleem heeft, omdat atleten tegenwoordig vervangen worden voordat ze de leeftijd van dertig bereiken. Het competitie niveau vandaag de dag in het bijzonder is erg hoog en het aantal vervangen atleten is ook groot. Het resultaat is dat een atleet zijn normale leven zal hervatten en niet zeer beïnvloed lijkt te zijn. Theoretisch gesproken, is het zo in essentie. Het kan hem in staat stellen een gezond lichaam te handhaven, maar het zal zijn leven verkorten. Qua uiterlijk ziet een atleet in zijn tiener jaren eruit als iemand in de twintig, terwijl iemand van in de twintig eruit ziet als iemand in de dertig. Atleten geven vaak de indruk van vroege rijpheid of vroeg ouder worden. Als er een voordeel is, zal er een nadeel zijn vanuit een dialectisch perspectief. Feitelijk hebben ze zo’n weg gekozen.

Beoefening van Qigong is juist het tegenovergestelde van lichamelijke oefening en het vereist geen hevige bewegingen. Als er enige beweging is, is deze geleidelijk, langzaam en vloeiend. Het is zo geleidelijk en langzaam dat het zelfs bewegingloos en stilstaand wordt. Het is bekend dat de cultivatiemethode van het in trance zitten de toestand van stilte vereist. Alles zoals de hartslag en bloedcirculatie zal vertraagd worden. In India zijn er veel Yoga meesters die onder water kunnen zitten of begraven kunnen worden in de grond gedurende vele dagen. Zij kunnen zichzelf volledig stil maken en zelfs hun hartslag controleren. Stel dat iemands cellen eenmaal per dag delen. Een beoefenaar zal de cellen in het lichaam eenmaal per twee dagen, eenmaal per week, eenmaal per halve maand of zelfs eenmaal in een langere tijdsperiode laten delen. Dan zal hij zijn leven reeds verlengd hebben. Dit verwijst alleen naar die beoefeningsmethoden die slechts de geest cultiveren zonder het lichaam te cultiveren. Zij kunnen ook deze stap bereiken en hun eigen leven verlengen. Sommige mensen denken, "Zijn iemands leven en levensloop niet van te voren bepaald? Hoe kan men langer leven zonder zijn lichaam te cultiveren?" Ja, het is omdat het leven van een beoefenaar verlengd wordt als zijn niveau voorbij de Drie Rijken kan reiken. Maar hij zal er buitengewoon oud uitzien.

Een echte beoefeningsmethode die het lichaam cultiveert zal voortdurend de verzamelde hoge energie materie accumuleren in de cellen van het lichaam en voortdurend de dichtheid verhogen om de normale menselijke cellen geleidelijk te verdringen en tevens langzaam te vervangen. Tegen die tijd zal er een kwalitatieve verandering zijn en deze persoon zal voor altijd jong blijven. Natuurlijk verloopt het cultivatieproces erg langzaam en geleidelijk, en moet men behoorlijk veel opgeven. Het is niet erg gemakkelijk voor iemand om zowel fysiek als mentaal te lijden. Zal men niet verstoord raken gedurende een Xinxing-conflict tussen de een en de ander? Zal zijn hart onbewogen blijven wanneer persoonlijke belangen op het spel staan? Het zal erg moeilijk zijn om het te redden. Dus is het niet zo dat iemand zo’n doel kan bereiken zolang hij dat wenst. Alleen wanneer iemands Xinxing en De gecultiveerd zijn tot dit niveau, kan dit doel bereikt worden.

Veel mensen hebben Qigong ten onrechte beschouwd als een gewone lichamelijke oefening. In feite zijn de verschillen zo groot dat ze helemaal niet hetzelfde zijn. Alleen wanneer Qi op het laagste niveau beoefend wordt, is het doel van Qigong op het laagste niveau in overeenstemming met fysieke oefeningen, wat betreft het helen van ziektes en fit blijven evenals het bereiken van een gezond lichaam. Het zijn echter totaal verschillende zaken op een hoger niveau. De zuivering van het lichaam in Qigong is ook zinvol. Bovendien wordt van de beoefenaars vereist te voldoen aan de supernormale principes in plaats van de principes van gewone mensen. Lichamelijke oefeningen zijn echter alleen iets voor gewone mensen.

Intentie

Over intentie gesproken, dit is ook gewoon onze menselijke mentale activiteit. Hoe kijkt de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars aan tegen het functioneren van de menselijke intentie in de hersenen? Hoe kijkt ze aan tegen de verschillende vormen van het menselijke denken (intentie)? En hoe komen ze tot uiting? De moderne geneeskunde kan veel vragen nog steeds niet oplossen bij haar studie van het menselijk brein omdat het niet zo eenvoudig is als het bestuderen van iets aan de oppervlakte van onze lichamen. In diepere niveaus nemen verschillende dimensies verschillende vormen aan. Maar het is ook niet zoals sommige Qigong-meesters gezegd hebben. Sommige Qigong-meesters weten zelf niet waar het allemaal over gaat, noch kunnen ze het duidelijk uitleggen. Ze denken dat wanneer ze hun geest gebruiken en aan iets denken, ze in staat zijn het te doen. Ze beweren dat die dingen gedaan worden door hun gedachten of hun intentie. Feitelijk wordt het helemaal niet gedaan door hun intentie.

Laten we eerst spreken over de oorsprong van het menselijk denken. In het oude China, was er zo’n gezegde als het "hart-denken". Waarom was er het hart-denken? Oud Chinese wetenschap was buitengewoon geavanceerd, omdat haar onderzoek direct gericht was op zaken zoals het menselijk lichaam, het leven en het universum. Sommige mensen voelen inderdaad dat het hun hart is dat denkt, terwijl andere mensen voelen dat het hun hersenen zijn die denken. Waarom zijn er zulke dingen? Het is ook rationeel wanneer iemand spreekt over hart-denken, omdat we ontdekt hebben dat de Yuanshen van een gewoon persoon erg klein is en de daadwerkelijke boodschap van de menselijke hersenen geen functie is van de menselijke hersenen zelf. Het komt niet van de menselijke hersenen maar van iemands Yuanshen. Iemands Yuanshen verblijft niet alleen in het Niwan Paleis. Niwan Paleis in de Taoïstische school is de pijnappelklier zoals door onze moderne geneeskunde wordt begrepen. Wanneer iemands Yuanshen zich in het Niwan Paleis bevindt, zal men inderdaad voelen dat zijn hersenen aan iets denken en boodschappen uitzenden. Als het zich in iemands hart bevindt, dan zal iemand inderdaad voelen dat zijn hart aan iets denkt.

Een menselijk lichaam is een klein universum. Vele levende wezens in een beoefenaar kunnen in staat zijn van plaats te verwisselen. Wanneer Yuanshen van plaats verandert, kan deze naar de maag bewegen en iemand zal inderdaad voelen dat zijn maag aan iets denkt. Wanneer Yuanshen naar de kuit of hiel beweegt, zal iemand inderdaad denken dat het zijn kuit of hiel is die denkt. Het is gegarandeerd zo, hoewel het vrij onvoorstelbaar kan klinken. Wanneer je nog niet een erg hoog niveau hebt bereikt, zal je voelen dat zo’n verschijnsel bestaat. Wanneer een menselijk lichaam geen Yuanshen heeft en zaken zoals temperament, karakter en persoonlijkheid, is het slechts een stuk vlees en niet een volledig persoon met individualiteit. Welke functies hebben de menselijke hersenen dan? Naar mijn mening, is het menselijk brein slechts een verwerkende fabriek in deze vorm van onze fysieke dimensie. De echte boodschap wordt uitgezonden door Yuanshen. Wat echter uitgezonden wordt is geen taal maar een boodschap van het universum, die een bepaalde betekenis vertegenwoordigt. Wanneer zo’n commando wordt ontvangen zullen onze hersenen het verwerken naar onze huidige talen of zulke uitdrukkingsvormen. We uiten het door middel van zowel handgebaren en oogcontact evenals de gehele beweging. De hersenen spelen slechts zo’n rol. Het daadwerkelijke commando en het denken komen van iemands Yuanshen. Mensen geloven gewoonlijk dat het de directe en onafhankelijke functie van de hersenen is. In feite bevindt Yuanshen zich soms in het hart en sommige mensen kunnen inderdaad voelen dat hun hart denkt.

Tegenwoordig geloven die mensen die zich specialiseren in het onderzoek van het menselijk lichaam, dat wat de menselijke hersenen uitzenden zoiets als een elektrische golf is. Eerst en vooral zullen we niet vermelden wat er daadwerkelijk uitgezonden wordt. Ze hebben echter erkend dat het een materieel bestaand iets is. Daarom is het geen bijgeloof. Welke functies heeft de uitgezonden materie? Sommige Qigong-meesters zeiden, "Ik kan mijn intentie gebruiken om teleportatie uit te voeren, of om je Tianmu te openen, of om je ziektes te helen, etc." In feite weten of begrijpen sommige Qigong-meesters zelfs niet welke supernormale vermogens ze bezitten. Zo’n persoon weet slechts dat hij kan doen wat hij wil zo lang als hij er aan denkt. In feite is het slechts zijn intentie die aan het werk is. Supernormale vermogens worden gestuurd door de intentie van de hersenen en zij voeren specifieke taken uit onder het commando van de intentie. Zijn intentie alleen kan echter helemaal niets doen. Wanneer een beoefenaar iets specifieks doet, zijn het zijn supernormale vermogens die functioneren.

Supernormale vermogens zijn instinctieve vaardigheden van het menselijk lichaam. Met de ontwikkeling van onze menselijke samenleving, is de menselijke geest steeds complexer geworden, hecht ze meer waarde aan de realiteit en is ze ook meer afhankelijk van zogenaamde moderne gereedschappen. Het resultaat is dat de menselijke instinctieve vermogens in toenemende mate gedegenereerd zijn. De Taoïstische School gelooft in het terugkeren naar het oorspronkelijke ware zelf. Gedurende het verloop van de cultivatiebeoefening, zal je naar Zhen streven en uiteindelijk terugkeren naar je oorspronkelijke ware zelf en naar je primitieve natuur. Dan zul je in staat zijn deze instinctieve vermogens van jou te onthullen. Nu noemen we ze bovennatuurlijke vermogens die, in feite, allemaal menselijke instinctieve vermogens zijn. De menselijke samenleving lijkt vooruit te gaan terwijl zij eigenlijk achteruit gaat en verder van de karakteristiek van het universum vandaan beweegt. Ik heb reeds eerder vermeld dat Zhang Guolao achterstevoren reed op een ezel. De mensen begrepen waarschijnlijk niet wat het betekende. Hij ontdekte dat vooruit bewegen achteruitgang was en dat de mensheid verder van de karakteristiek van het universum vandaan bewoog. Gedurende de evolutie van het universum, in het bijzonder tijdens het hoogtij van de handelseconomie, zijn veel mensen moreel corrupt geworden en verder afgedwaald van Zhen-Shan-Ren, de karakteristiek van het universum. Die mensen die meedrijven in de stroom van de gewone mensen kunnen zich de mate van de menselijke morele corruptheid niet realiseren. Daarom beschouwen sommige mensen het nog steeds als iets goeds. Alleen die mensen wiens Xinxing-cultivatie verbeterd is zullen zich realiseren, na een terugblik, dat de menselijke morele waarden in zo’n verschrikkelijke mate corrupt geworden zijn.

Sommige Qigong-meesters zeiden, "Ik kan je supernormale vermogens ontwikkelen." Welke supernormale vermogens kunnen zij ontwikkelen? Iemands supernormale vermogens zullen niet werken zonder energie. Hoe kan je ze ontwikkelen zonder dat? Hoe kan je iemands supernormale vermogens ontwikkelen wanneer ze niet gevormd zijn en in stand gehouden worden door zijn eigen energie? Het is absoluut onmogelijk. Wat zij zeiden over het ontwikkelen van supernormale vermogens is slechts het verbinden van jouw reeds ontwikkelde supernormale vermogens met jouw brein en ze zullen uitgevoerd worden op het commando van de intentie van jouw brein. Dit is wat zij doen met betrekking tot het ontwikkelen van supernormale vermogens. In feite hebben ze niet één van jouw supernormale vermogens ontwikkeld, met uitzondering van het doen van dit beetje werk.

Voor een beoefenaar schrijft zijn intentie zijn supernormale vermogens voor om dingen te doen. Voor een gewoon persoon, stuurt de intentie zijn vier ledematen en zintuiglijke organen om te werken, net zoals de productie afdeling in een fabriek. Het kantoor van de directeur geeft orders aan elke afdeling met een specifieke functie om hun taak uit te voeren. Het is ook zoals het hoofdkwartier van een leger. De commandant geeft het bevel en bestuurt het hele leger om een opdracht uit te voeren. Toen ik van huis weg was om lezingen te geven, besprak ik deze kwestie vaak met leiders van de lokale Qigong-genootschappen. Ze waren allen verbaasd, "We hebben bestudeerd hoeveel potentiële energie en bewustzijn iemands geest heeft." In feite is het niet zo, en hebben ze vanaf het prille begin een verkeerd pad gevolgd. Ik heb vermeld dat om de wetenschap van het menselijk lichaam te bestuderen, er een revolutie moet plaatsvinden in de menselijke geest en de onderzoeksmethoden van gewone mensen en de manier waarop ze dingen begrijpen niet toegepast zouden moeten worden om iets bovennatuurlijks te begrijpen.

Over intentie gesproken, het heeft verschillende vormen. Bijvoorbeeld, sommige mensen spreken over onderbewustzijn, onbewustheid, inspiratie, dromen etc. Over dromen gesproken, geen enkele Qigong-meester is bereid ze te verklaren. Omdat, zodra je geboren werd, je gelijktijdig ook geboren werd in veel dimensies van het universum, zijn ze een met jou geïntegreerde entiteit en houden ze allen verband met elkaar en zijn mentaal met elkaar verbonden. Bovendien, heb je je eigen Zhu Yuanshen, Fu Yuanshen en beeltenissen van diverse andere wezens in het lichaam. Als bestaansvormen in andere dimensies, dragen elke cel en alle inwendige organen de boodschap van jouw beeltenis. Dus is het extreem gecompliceerd. Wanneer je een droom hebt, is het zus op het ene moment en zo op het andere moment. Waar komt het vandaan? Het wordt gezegd in de medische wetenschap dat zich veranderingen hebben voorgedaan aan de oppervlakte van onze hersenen en dit is de gemanifesteerde reactie in deze fysieke vorm. In feite, is het een resultaat van het ontvangen van boodschappen uit andere dimensies. Daarom voel je jezelf verward in een droom. Het heeft niets met jou te maken en je hoeft er geen aandacht aan te schenken. Er is één soort droom die direct aan jou gerelateerd is. We zouden zo’n droom geen droom moeten noemen. Je hoofdbewustzijn of Zhu Yuanshen kan gezien hebben in een droom dat een familielid naar je toe kwam, of je kan inderdaad iets hebben meegemaakt, of je kan iets gezien of gedaan hebben. Dan is het dat je Zhu Yuanshen werkelijk iets gedaan en gezien heeft in een andere dimensie. Je bewustzijn was helder en echt. Zulke dingen bestaan inderdaad, zij het dat ze plaatsvinden in een andere fysieke dimensie en ze worden gedaan in een andere tijd-ruimte. Hoe kan je het een droom noemen? Nee. Je fysieke lichaam hier slaapt inderdaad en je zou het slechts een droom moeten noemen. Alleen zulke dromen zijn direct gerelateerd aan jou.

Over de menselijke inspiratie, onderbewustzijn, onbewustheid enz. gesproken, zou ik zeggen dat zulke terminologieën niet zijn uitgevonden door wetenschappers. Het zijn terminologieën gemaakt door schrijvers gebaseerd op de gebruikelijke toestand van gewone mensen. Ze zijn niet wetenschappelijk. Wat is het onbewuste waarnaar de mensen verwijzen? Het is moeilijk om het helder uit te leggen omdat het te algemeen is. Omdat verscheidene menselijke boodschappen te gecompliceerd zijn, lijken het enkele stukken vaag geheugen te zijn. Wat het onderbewustzijn waarnaar ze verwijzen betreft, we kunnen het gemakkelijk verklaren. Volgens de definitie van de toestand van onderbewustzijn, verwijst het gewoonlijk naar het feit dat iemand iets heeft gedaan zonder een helder bewustzijn. Mensen zeggen vaak dat ze iets onderbewust en onbedoeld deden. Dit onderbewustzijn is exact hetzelfde als de Fu Yishi waar we over gesproken hebben. Wanneer iemands Zhu Yishi ontspannen is en het brein niet controleert, lijkt het op slapen zonder een helder bewustzijn. In een droom of in een toestand van bewusteloosheid, zal iemand gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden door zijn Fu Yishi of Fu Yuanshen. Op dat moment, zal Fu Yishi in staat zijn bepaalde dingen te doen. Namelijk, je zal iets doen zonder een heldere geest. Het is gewoonlijk echter niet eenvoudig zulke dingen slecht te doen, omdat Fu Yishi de waarheid van de zaak kan zien vanuit een andere dimensie en niet misleid zal worden door onze gewone menselijke samenleving. Daarom zal de persoon, nadat hij zich realiseert wat hij gedaan heeft, zich afvragen, "Hoe kan ik het zo slecht gedaan hebben? Ik zou het niet op deze manier doen met een helder geweten." Hoe dan ook, je kan zeggen dat het niet goed is op dit moment. Na tien dagen of een halve maand, wanneer je er naar terugkijkt, zal je zeggen, "Wel, hoe goed was het niet gedaan! Hoe heb ik het toen gedaan?" Zulke zaken komen vaak voor. Omdat Fu Yishi niet bezorgd is over wat er gebeurde op dat moment, zal het echter een goede rol spelen in de toekomst. Er zijn ook zaken zonder enige consequentie, die alleen goed zouden werken op dat moment. Wanneer Fu Yishi deze dingen doet, zal hij ze waarschijnlijk buitengewoon goed gedaan hebben op dat moment.

Er is een andere vorm. Namelijk, diegenen onder ons met een erg goede aangeboren kwaliteit zullen gewoonlijk gemakkelijk iets doen op het commando van hogere levens. Natuurlijk is dat een andere kwestie die hier niet besproken zal worden. We spreken hoofdzakelijk over de intentie die komt van onze eigen lichamen.

Wat de inspiratie betreft, het is ook een uitdrukking uitgevonden door schrijvers. Het wordt algemeen geloofd dat inspiratie de in iemands leven opgestapelde kennis is, die als een vonk op dat moment in een flits overspringt. Ik zou zeggen dat vanuit het perspectief van het materialisme, hoe meer kennis iemand opstapelt gedurende zijn leven, hoe scherper zijn geest zou moeten worden. Tegen de tijd dat de kennis toegepast zou moeten worden, zou het er continu uit moeten komen en zou het geen kwestie van inspiratie zijn. Al de zogenaamde inspiratie, wanneer ze komt, is niet onder zulke omstandigheden. Gewoonlijk, wanneer een persoon zijn hersens gebruikt, blijft hij ze gebruiken en gebruiken totdat hij voelt dat zijn kennis uitgeput is alsof hij ten einde raad is. Hij kan niet langer doorgaan met het schrijven van een artikel, of hij komt ideeën te kort bij het componeren van muziek, of hij kan niet langer een wetenschappelijk onderzoeksproject voltooien. Iemand zal gewoonlijk vermoeid raken op dit moment met het hoofd gezwollen en de sigarettenpeuken verspreid over de vloer. Zijn hoofd zal pijn doen vanwege de blokkage en hij kan niets bedenken. Onder welke omstandigheden komt inspiratie er uiteindelijk uit? Wanneer iemand moe wordt, zal hij denken, "Vergeet het. Ik zal een pauze nemen." Omdat hoe meer iemands Zhu Yishi het brein controleert, hoe onwaarschijnlijker het zal zijn voor andere levens om tussenbeide te komen. Met deze pauze en de ontspanning van zijn geest, kan iemand plotseling zonder intentie iets herinneren vanuit zijn hersenen. De meeste inspiratie komt op deze manier.

Waarom komt inspiratie op dit moment? Omdat wanneer zijn brein gecontroleerd wordt door Zhu Yishi, hoe meer hij het brein gebruikt, hoe groter de controle is die hij erover zal hebben en hoe onwaarschijnlijker het zal zijn voor Fu Yishi om tussenbeide te komen. Wanneer iemand hoofdpijn heeft vanwege het harde denken en wanneer iemand lijdt onder het niet in staat zijn te denken, zal zijn Fu Yishi ook lijden en een erg pijnlijke hoofdpijn hebben als een deel van zijn lichaam, omdat hij ook gelijktijdig geboren werd vanuit de baarmoeder en ook een deel van zijn lichaam controleert. Wanneer iemands Zhu Yishi zich ontspant, zal Fu Yishi wat het weet naar het brein weerspiegelen. Omdat het de waarheid van de zaak in een andere dimensie kan zien, kan dienovereenkomstig het werk gedaan worden, of een artikel geschreven worden of muziek gecomponeerd worden.

Sommige mensen zeiden, "Dan zouden we gebruik moeten maken van Fu Yishi." Het is zoals wat iemand vroeg op een briefje een moment geleden, "Hoe komen we in contact met Fu Yishi?" Je kan niet in contact komen met Fu Yishi omdat je beoefening net begonnen is en je geen enkele vaardigheid hebt. Het zou beter voor je zijn geen contact te maken omdat je intentie zeker een gehechtheid zal zijn. Sommige mensen denken waarschijnlijk, "Kunnen we Fu Yishi benutten om meer rijkdom te creëren en om de ontwikkeling van de menselijke samenleving te versnellen?" Nee! Waarom niet? Het is omdat wat je Fu Yishi weet ook erg beperkt is. Dimensies zijn zo complex en er zijn zo veel niveaus. De structuur van het universum is ook behoorlijk gecompliceerd. Het kan alleen weten wat er is in zijn dimensie en het zal niets weten buiten zijn dimensie. Bovendien zijn er veel verschillende verticale niveaus in dimensies. De ontwikkeling van de mensheid kan alleen gecontroleerd worden door hogere levens op een zeer hoog niveau en het gaat vooruit overeenkomstig de wet van zijn ontwikkeling.

Onze gewone menselijke samenleving gaat vooruit overeenkomstig de wet van de geschiedenis. Je kan wensen dat ze zich ontwikkelt op een bepaalde manier en dat ze een bepaald doel bereikt. Dat hogere leven denkt er echter niet zo over. Dachten de mensen in de oudheid niet aan de hedendaagse vliegtuigen, treinen en fietsen? Ik zou zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat ze dat niet deden. Omdat de geschiedenis zich niet ontwikkelde tot dat stadium, konden ze ze niet uitvinden. Aan de oppervlakte of vanuit het perspectief van de conventionele theorieën van de gewone mensen en de huidige menselijke kennis, is het omdat de menselijke wetenschap in die tijd nog niet dit niveau bereikt had, dat ze ze niet konden uitvinden. Hoe de menselijke wetenschap zich zou moeten ontwikkelen verloopt in feite ook overeenkomstig het arrangement van de geschiedenis. Wanneer je op een menselijke manier een bepaald doel wil realiseren, kan het ook niet bereikt worden. Natuurlijk zijn er mensen wiens Fu Yishi gemakkelijk een rol kan spelen. Een schrijver beweerde, "Ik kan duizenden woorden per dag schrijven voor mijn boek en me nog steeds helemaal niet moe voelen. Als ik wil schrijven, kan ik het erg snel opschrijven en anderen vinden het nog steeds erg goed als ze het lezen." Waarom is het zo? Dit is het resultaat van gecombineerde inspanningen van zijn Zhu Yishi en Fu Yishi. Zijn Fu Yishi kan er ook een halve rol in spelen. Hoe dan ook, het is niet de gehele tijd zo. De meerderheid van Fu Yishi mengt zich er helemaal niet in. Het is niet goed wanneer je wil dat het iets doet en je zal de tegenovergestelde resultaten krijgen.

Een Heldere En Zuivere Geest

Er zijn veel mensen die geen geestestoestand van rust kunnen bereiken gedurende de beoefening en ze gaan overal naar toe om Qigong-meesters te vragen, "Meester, ik kan de staat van rust niet bereiken ongeacht hoe ik oefen. Zodra ik tot rust kom, denk ik aan alles inclusief vreemde gedachten en ideeën." Het is zoals het omkeren van de rivieren en zeeën en alles komt aan de oppervlakte. Je kan helemaal geen rust bereiken. Waarom kan je de staat van rust niet bereiken? Sommige mensen kunnen het niet begrijpen en geloven dat er een of andere truc voor moet zijn. Iemand zal een bekende meester opzoeken: "Alstublieft, leer me enkele geavanceerde trucs zodat ik een rustige geestestoestand kan hebben." Naar mijn mening, is het zoeken naar externe hulp. Wanneer je jezelf wil verbeteren, zou je in je innerlijke zelf moeten zoeken en hard werken aan je geest. Dan, zal je in staat zijn echt te verbeteren en de staat van rust te bereiken in de zittende meditatie. Het vermogen om de staat van rust te bereiken is Gong. De diepte van Ding (een staat van een lege en toch bewuste geest; concentratie) is een indicatie van iemands niveau.

Hoe kan een gewoon persoon de staat van rust bereiken naar eigen goeddunken? Hij kan het helemaal niet doen, tenzij hij een erg goede aangeboren kwaliteit heeft. Namelijk, de fundamentele reden dat iemand niet de staat van rust kan bereiken, is niet een kwestie van methoden, maar van het feit dat je geest en hart niet zuiver zijn. In de gewone menselijke samenleving en in conflicten tussen elkaar, wedijver en vecht je voor persoonlijke belangen, allerhande soorten van menselijke sentimentaliteit, verlangens en gehechtheden. Als je deze zaken niet opgeeft en minder om ze geeft, hoe kan je dan de staat van rust gemakkelijk bereiken? Tijdens het beoefenen van Qigong beweert iemand, "Ik geloof dat gewoon niet. Ik moet in een staat van rust zijn en stoppen met aan alles te denken." Zodra hij dat zegt, zullen alle gedachten weer bovenkomen. Het is je geest die niet zuiver is. Daarom ben je niet in staat een geestestoestand van rust te bereiken.

Sommige mensen zijn het waarschijnlijk niet eens met mijn zienswijze: "Hebben sommige Qigong-meesters anderen niet geleerd om bepaalde methoden te gebruiken? Iemand kan zich concentreren op één ding of iets visualiseren, of alleen maar aan Dantian denken, of kijken naar Dantian binnenin het lichaam, of de naam van de Boeddha reciteren, etc." Het zijn methoden. Maar het zijn niet alleen maar methoden, maar ook de manifestatie van Kungfu. Bijgevolg is zulke Kungfu direct gerelateerd aan onze Xinxing-cultivatie evenals aan onze verbetering in niveaus. Iemand kan ook niet de staat van rust bereiken door alleen een methode te gebruiken. Je mag het proberen als je het niet gelooft. Met je diverse verlangens en gehechtheden die zo sterk zijn, evenals jouw onvermogen om alles op te geven, mag je het uitproberen en kijken of je de staat van rust kan bereiken. Sommige mensen zeggen dat het zal werken door de naam van de Boeddha op te zeggen. Kan je de staat van rust bereiken door het reciteren van de naam van de Boeddha? Sommige mensen beweren, "Het is gemakkelijk om Boeddha Amitabha’s cultivatiewijze te beoefenen. Het zal werken door alleen de naam van de Boeddha op te zeggen." Waarom probeer je het niet met zulk reciteren? Ik zal het Kungfu noemen. Je denkt dat het gemakkelijk is. Ik zou zeggen dat het niet gemakkelijk is. Geen cultivatiewijze is gemakkelijk.

Het is bekend dat Sakyamuni "Samadhi" (meditatie in trance) onderwees. Wat zei hij voorafgaand aan "Samadhi"? Hij sprak over "Voorschrift" en het opgeven van alle verlangens en hobby’s totdat er niets meer over was, zodat men de staat van "Samadhi" kon bereiken. Is het niet zo’n principe? Toch is "Samadhi" ook Kungfu. Je bent niet in staat om plotseling dit volledige "Voorschrift" te bereiken. Met het geleidelijke opgeven van alle slechte dingen, zal iemands concentratievermogen ook verbeterd worden van het begin niveau tot het diepe. Wanneer iemand de naam van de Boeddha opzegt, moet hij het oprecht doen met niets anders in zijn gedachten, totdat de andere gedeelten van zijn brein verdoofd worden en totdat hij zich van niets meer bewust is, met één gedachte die duizenden anderen vervangt en totdat elk woord van "Boeddha Amitabha" weergegeven wordt voor zijn ogen. Is dit geen Kungfu? Kan iemand dat vanaf het prille begin? Hij kan het niet doen. Als hij het niet kan doen, zal hij zeker niet in staat zijn om de staat van rust te bereiken. Je mag het proberen als je het niet gelooft. Terwijl iemand de naam van de Boeddha herhaaldelijk opzegt met zijn mond, zal zijn geest aan alles denken, "Waarom heeft op het werk mijn baas zo’n erge hekel aan me? Mijn bonus voor deze maand is zo laag." Hoe meer hij erover denkt, hoe kwader hij zal worden terwijl zijn mond nog steeds de naam van de Boeddha opzegt. Denk je dat hij Qigong aan het beoefenen is? Is dit geen kwestie van Kungfu? Is het geen kwestie van het niet zuiver zijn van je geest? De Tianmu van sommige mensen is geopend en ze kunnen naar Dantian kijken binnenin hun lichaam. Wat de Dan betreft die geaccumuleerd wordt in iemands onderbuik, hoe zuiverder die energie materie is, hoe helderder het wordt. Hoe minder zuiver het is, hoe donkerder en ondoorzichtiger het zal zijn. Kan iemand de staat van rust bereiken door alleen naar die Dan in zijn Dantian te kijken? Men kan dit niet bereiken. Het ligt niet aan de methode zelf. De sleutel is dat iemands geest en gedachten niet helder en zuiver zijn. Wanneer je kijkt naar Dantian in je lichaam, ziet de Dan er helder en mooi uit. In een seconde zal deze Dan getransformeerd worden en in een huis worden omgevormd. "Deze kamer zal voor mijn zoon zijn wanneer hij gaat trouwen. Die kamer is voor mijn dochter. Wij leven in de andere kamer als een oud paar en de kamer in het midden zal de woonkamer zijn. Het is gewoon prachtig! Kan dit huis aan mij worden toegekend? Ik moet een manier vinden om het te krijgen. Wat zou er gedaan moeten worden?" Mensen zijn gewoon gehecht aan zulke dingen. Denk je dat je de staat van rust op deze manier kan bereiken? Het wordt gezegd, "Wanneer ik naar deze gewone menselijke samenleving kom, is het gewoon zoals het bij een hotel inschrijven voor een paar dagen. Daarna zal ik snel weer onderweg zijn." Sommige mensen zijn gewoon geobsedeerd door deze plaats en hebben hun eigen thuis vergeten.

Echte cultivatiebeoefening zou zich moeten richten op het cultiveren van iemands eigen geest en iemands innerlijke zelf, evenals op het zoeken in zichzelf. Het kan niet extern gevonden worden. Sommige cultivatiewijzen zeggen dat de Boeddha in iemands hart is, wat ook een zekere waarheid heeft. Sommige mensen hebben deze bewering verkeerd begrepen en zeiden dat de Boeddha in hun hart was, alsof ze zelf Boeddha’s waren en hun hart een Boeddha heeft. Ze hebben het op zo’n manier begrepen. Is dat niet verkeerd? Hoe kan het zo begrepen worden? Het betekent dat je jouw geest zou moeten cultiveren, zodat je kan slagen in cultivatie. Het is gewoon zo’n principe. Hoe kan er een Boeddha in je lichaam zijn? Je moet cultivatie beoefenen om het te kunnen halen.

De reden dat je niet de staat van rust kan bereiken is dat je geest niet leeg is en je niet een niveau van die hoogte bereikt hebt. Het zou moeten starten van het begin niveau tot het diepe in overeenstemming met het niveau van verbetering. Wanneer je je gehechtheden eenmaal op begint te geven, zal je niveau verhoogd worden en je vermogen van Ding zal ook verbeterd worden. Als je de staat van rust wil bereiken door middel van enkele technieken en methoden, zal ik het extern zoeken noemen. Hoe dan ook, afwijkingen in het beoefenen van Qigong en het beoefenen van kwade cultivatiewijzen verwijzen gewoon naar mensen die extern zoeken. In het bijzonder in het Boeddhisme, wordt er gezegd dat wanneer je extern zoekt, je een kwade beoefening hebt gevolgd. Echte cultivatiebeoefening zal de geest cultiveren. Alleen wanneer je je Xinxing verhoogd hebt, kan je geest zuiver worden en vrij van gehechtheden. Alleen wanneer je Xinxing verhoogd is, kan je jezelf assimileren met de karakteristiek van het universum en diverse menselijke verlangens, gehechtheden en andere slechte dingen verwijderen. Dan zal je in staat zijn te stijgen en de slechte dingen in je lichaam te verwijderen en je zal niet beperkt worden door de karakteristiek van het universum. Dan kan jouw substantie De getransformeerd worden in Gong. Vullen ze elkaar niet aan? Het is gewoon zo’n principe!

Dit is de subjectieve reden, waarom men niet de staat van rust kan bereiken, aangezien men niet aan de standaard van een beoefenaar kan voldoen. Tegenwoordig is er ook een objectieve situatie die je beoefening van cultivatie naar hogere niveaus ernstig hindert en het beïnvloedt de beoefenaars ernstig. Het is bekend dat, met de hervorming en openheid, de economie flexibel geworden is en het beleid losser wordt. Vele nieuwe technologieën zijn geïntroduceerd en de menselijke levensstandaard is verbeterd. Ieder gewoon persoon denkt dat het een goed iets is. Maar het zou dialectisch van beide kanten bekeken moeten worden. Met de hervorming en openheid zijn ook slechte dingen in diverse vormen ingevoerd. Wanneer een literair stuk niet geschreven is met wat pornografie, lijkt het boek niet in staat te verkopen aangezien men zich vooral bekommert om de omzet. Aangezien slechts het kijkcijfer telt, bevatten de films en TV shows scènes van mensen in bed, anders zou niemand ze bekijken. Niemand kan vertellen of het de echte kunst is of iets anders in een kunstwerk. Zulke dingen waren er niet in onze oud Chinese traditionele kunsten. Deze traditie van onze Chinese nationaliteit werd door geen enkele persoon uitgevonden of gecreëerd. Tijdens het spreken over de prehistorische cultuur, heb ik vermeld dat alles zijn oorsprong heeft. De menselijke morele standaard is verstoord en veranderd. Het criterium dat het goed en het kwaad beoordeelt is geheel veranderd. Dat is de zaak van gewone mensen. De karakteristiek van het universum, Zhen-Shan-Ren, als het enige criterium om een goed of slecht persoon te beoordelen, verandert echter niet. Als beoefenaar moet je dit criterium gebruiken om over iets te oordelen als je omhoog wil gaan en je kan niet de standaard van gewone mensen gebruiken om dingen mee te meten. Dus is er objectief zo’n hindering. Er komt meer bij kijken, zoals homoseksualiteit, seksuele revolutie, drugsmisbruik, etc.

Wanneer de menselijke samenleving zich ontwikkeld heeft tot deze graad vandaag de dag, denk er gewoon eens over, wat zal er gebeuren als het zo doorgaat? Kan het toegestaan worden, dat het voor altijd op deze manier blijft bestaan? Als de mensheid er niet iets aan doet, zal de hemel dat doen. Telkens wanneer de mensheid catastrofes ondervindt, is het altijd onder zulke omstandigheden. In zo veel lezingen heb ik de kwestie van de grote catastrofes van de mensheid nog niet vermeld. Deze brandende vraag wordt besproken door religies evenals door veel mensen. Ik stel zo’n vraag aan iedereen. Alsjeblieft, denk erover. De menselijke morele standaard heeft zo’n verandering ondergaan in onze samenleving van gewone mensen! De spanning tussen de een en de ander heeft zo’n intense omvang bereikt! Denk je niet dat het gekomen is tot een extreem gevaarlijk punt? Daarom hindert deze huidige objectieve omgeving de cultivatie van de beoefenaars naar hogere niveaus ook ernstig. Naaktfoto’s zijn daar gewoon uitgestald en hangen in het midden van de straat. Je zal ze zien wanneer je omhoog kijkt.

Lao Zi deed ooit een dergelijke uitspraak, "Wanneer een wijs persoon de Tao hoort, zal hij het ijverig beoefenen." Wanneer een wijs persoon de Tao leert, denkt hij dat de gelegenheid om de orthodoxe Fa te leren niet gemakkelijk komt. Waarom wachten en niet vandaag met de beoefening beginnen? De gecompliceerde omgeving is, naar mijn mening, juist iets goeds. Hoe gecompliceerder ze is, hoe grootser de personen die ze zal produceren. Wanneer iemand zichzelf kan verheffen boven deze omgeving, zal zijn cultivatie de meest solide zijn.

Ik zeg dat het iets goeds blijkt te zijn voor een beoefenaar die oprecht besluit om cultivatie te beoefenen. Zonder problemen en de gelegenheden om je Xinxing te verbeteren, zal je niet in staat zijn vooruitgang te maken. Hoe kan je cultivatie beoefenen als jij en ik beiden aardig tegen elkaar zijn? Als een gemiddelde beoefenaar, zal hij "een gemiddeld persoon die de Tao hoort" zijn, voor wie het om het even zal zijn om wel of geen cultivatie te beoefenen. Zo’n persoon zal waarschijnlijk niet in staat zijn het te redden. Sommige mensen die hier luisteren denken dat wat de meester gezegd heeft redelijk is. Bij het terugkeren naar de gewone menselijke samenleving, denken ze echter nog steeds dat de directe belangen praktischer en echter zijn. Het is echt. Niet alleen jij maar ook veel westerse miljonairs en rijke mensen hebben bevonden dat er niets over is na de dood. Materiële rijkdom komt niet met de geboorte noch zal het met je mee gaan na de dood. Ze voelen zich erg leeg. Waarom is Gong echter zo kostbaar? Omdat het gedragen wordt in het lichaam van je Yuanshen, komt het met je geboorte en gaat het met je mee na de dood. We hebben gezegd dat iemands Yuanshen niet sterft, wat ook geen bijgeloof is. Nadat de cellen in onze fysieke lichamen gedegenereerd zijn, zijn de deeltjes, kleiner dan cellen in andere fysieke dimensies, niet uitgestorven. Ze hebben alleen het omhulsel weggenomen.

Wat ik zojuist heb vermeld, behoort allemaal tot de kwestie van iemands Xinxing. Sakyamuni en ook Boddhidarma deden ooit een dergelijke uitspraak, "Dit oosterse land China is een plaats waar mensen van grote deugden geboren worden." Historisch waren veel monniken evenals vele Chinese mensen er trots op. Het lijkt alsof ze Gong kunnen cultiveren op hogere niveaus en dus zijn veel mensen ermee ingenomen en voelen zich gevleid. "Per slot van rekening moeten het onze Chinese mensen zijn. Het land China produceert mensen met zowel grootse aangeboren kwaliteiten als grote deugden." In feite, hebben veel mensen de betekenis ervan niet begrepen. Waarom produceert het land China mensen van grote deugden en de Gong van hoog niveau? Veel mensen hebben niet de echte implicaties begrepen van wat een persoon van hoog niveau zei, noch hebben zij de geestestoestand en de mentaliteit begrepen van de mensen op hogere niveaus en in de verheven gebieden. Natuurlijk hebben we vermeld dat we niet zullen aanduiden wat het betekent. Denk er alsjeblieft over. Alleen door onder de meest gecompliceerde groep mensen te zijn en in de meest gecompliceerde omgeving, kan iemand de Gong van hoog niveau cultiveren. Het verwijst naar zulk een betekenis.

Aangeboren Kwaliteit

Iemands aangeboren kwaliteit wordt bepaald door de hoeveelheid van de substantie De in iemands lichaam in een andere dimensie. Met minder De of meer zwarte substantie, zal iemands veld van karma groot zijn. Dan heeft deze persoon een slechte aangeboren kwaliteit. Met veel De of de witte substantie, zal iemands veld van karma klein zijn. Bijgevolg, heeft deze persoon goede aangeboren kwaliteit. Iemands witte substantie en zwarte substantie kunnen onderling getransformeerd worden. Hoe worden ze omgezet? Het verrichten van goede daden zal de witte substantie produceren. De witte substantie wordt verkregen door het verdragen van ontberingen, het ondergaan van beproevingen of het verrichten van goede daden. De zwarte substantie wordt geproduceerd door het verrichten van slechte en immorele daden en het is karma. Het gaat door zo’n proces van transformatie. Tegelijkertijd heeft het ook een relatie van overdracht. Omdat het iemands Yuanshen rechtstreeks volgt, is het niet iets van één leven, maar opgestapeld uit een ver verleden. Daarom, is er een opstapeling van karma evenals een opbouw van De. Bovendien kunnen ze worden overgeërfd van voorouders. Soms breng ik in herinnering wat de oude Chinezen of de oudere mensen zeiden, "Iemands voorouders hebben een voorraad De gevormd. Accumuleer De of verlies De." Hoe juist was dat niet gezegd! Het was inderdaad buitengewoon juist.

De goede of slechte aangeboren kwaliteit kan de goede of slechte verlichtingskwaliteit van een persoon bepalen. Iemand met slechte aangeboren kwaliteit kan zijn verlichtingskwaliteit slechter maken. Waarom? Het is omdat iemand met goede aangeboren kwaliteit veel van de witte substantie heeft, die zonder afscheiding geassimileerd is met ons universum en met de karakteristiek Zhen-Shan-Ren. De karakteristiek van het universum kan direct gemanifesteerd worden in je lichaam en zal direct met je lichaam communiceren. Deze zwarte substantie echter is juist het tegenovergestelde, aangezien het verkregen wordt door het verrichten van slechte daden en het volgt de weg tegenovergesteld aan de karakteristiek van ons universum. Daarom bestaat er een kloof tussen deze zwarte substantie en de karakteristiek van het universum. Wanneer deze zwarte substantie is opgestapeld tot een grote hoeveelheid, zal het een veld vormen dat iemands lichaam omhult, dat hem er in zal wikkelen. Hoe groter het veld is, hoe hoger de dichtheid is dat het heeft en hoe dikker het is, wat de verlichtingskwaliteit van deze persoon slechter zal maken. Dit is omdat hij niet in staat is om de karakteristiek Zhen-Shan-Ren van het universum te ontvangen en ook omdat hij de zwarte substantie heeft verkregen door het verrichten van slechte daden. Gewoonlijk zal het onwaarschijnlijker zijn dat zo’n persoon gelooft in het beoefenen van cultivatie. Hoe slechter iemands verlichtingskwaliteit is, hoe groter de weerstand van karma is waar iemand tegenaan zal lopen. Hoe meer ontberingen hij ondergaat, hoe onwaarschijnlijker het is dat hij erin zal geloven en hoe moeilijker het is voor iemand om cultivatie te beoefenen.

Het zal gemakkelijk zijn voor iemand om cultivatie te beoefenen met veel van de witte substantie omdat gedurende de loop van zijn cultivatie zijn De direct getransformeerd zal worden in Gong, zolang hij geassimileerd is met de karakteristiek van het universum en zijn Xinxing verbetert. Er is echter een bijkomend proces voor iemand met veel van de zwarte substantie. Het is als een product dat een fabriek maakt. Anderen komen met het kant en klare materiaal terwijl deze persoon komt met het onbewerkte materiaal dat bewerkt zal moeten worden. Het moet door zo’n proces gaan. Daarom zal hij allereerst ontberingen moeten ondergaan, om zijn karma te elimineren en om het te transformeren naar de witte substantie, evenals om deze substantie van De te vormen. Dan, kan hij de Gong van hoog niveau ontwikkelen. Zo’n persoon heeft gewoonlijk echter geen goede aangeboren verlichtingskwaliteit. Als je hem vraagt om meer te lijden, zal het waarschijnlijker zijn dat hij er niet in gelooft of het niet kan verdragen. Daarom is het moeilijk voor iemand om cultivatie te beoefenen met veel zwarte substantie. In het verleden vereisten de Taoïstische School of de cultivatiewijzen die slechts een enkele discipel onderwezen, dat de meester naar een discipel zocht in plaats van het omgekeerde. Het werd ook bepaald door hoeveel van zulke dingen zich in het lichaam van deze discipel bevonden.

Aangeboren kwaliteit bepaalt iemands verlichtingskwaliteit, maar het is niet absoluut. Sommige mensen hebben geen erg goede aangeboren kwaliteit, maar hun familiale omgeving is erg goed en veel familieleden beoefenen allemaal cultivatie. Er zijn ook enkele mensen die in religies geloven en ze geloven erg in de kwestie van cultivatiebeoefening. In zo’n omgeving zal iemand gestimuleerd worden erin te geloven en zijn verlichtingskwaliteit kan beter worden. Daarom is het niet absoluut. Er zijn ook mensen met een goede aangeboren kwaliteit. Vanwege de opleiding vanuit dat kleine beetje kennis van onze praktische samenleving, in het bijzonder vanwege de absolute ideologische methoden in het onderwijs een aantal jaren geleden, zijn ze echter gewoonlijk erg kleingeestig geworden en zullen ze niet geloven in iets buiten hun kennis. Hun verlichtingskwaliteit kan ook ernstig aangetast zijn.

Bijvoorbeeld, ik heb de opening van Tianmu besproken op de tweede dag van de lezing. Een persoon met goede aangeboren kwaliteit had plotseling zijn Tianmu geopend op een erg hoog niveau. Hij had veel scènes gezien die veel andere mensen niet konden zien. Hij vertelde andere mensen, "Wow, ik heb gezien dat het gehele auditorium vol was met Falun die als sneeuwvlokken op de lichamen van het publiek vielen. Ik heb gezien hoe meester Li zijn echte lichaam eruit zag, de halo van meester Li, hoe Falun eruit zag en ook hoeveel Fashen er waren." Hij had gezien dat de meester lezingen gaf op verschillende niveaus en hoe Falun de lichamen van de beoefenaars aanpaste. Hij had ook gezien dat het de Gongshen van de meester (lichaam gemaakt van Gong) was die lezingen gaf op ieder verschillend niveau gedurende de lezing. Bovendien had hij de schoonheden uit de hemel gezien, die bloemen rondstrooiden, etc. Hij had iets zo prachtigs als dat gezien, wat aanduidde dat zijn aangeboren kwaliteit heel goed was. Hij ging alsmaar door en aan het eind zei hij, "Ik geloof niet in zulke dingen." Sommige van deze dingen zijn reeds bevestigd door de wetenschap. Veel dingen kunnen ook verklaard worden door de moderne wetenschap. We hebben ook enkele hiervan besproken. Het is omdat wat door Qigong wordt begrepen inderdaad buiten het begrip van de moderne wetenschap ligt. Dit is zeker. Vanuit zo’n perspectief, bepaalt iemands aangeboren kwaliteit niet geheel iemands verlichtingskwaliteit.

Verlichting

Wat is "verlichting"? "Verlichting" is een terminologie uit religies. In het Boeddhisme, verwijst het naar het begrip dat een beoefenaar van de Boeddhistische Dharma heeft, de verlichting in de zin van begrijpen en de ultieme verlichting, wat de verlichting van wijsheid betekent. Hoe dan ook, het wordt tegenwoordig al toegepast op gewone mensen en het betekent dat deze persoon erg slim is omdat hij begrijpt waar zijn baas aan denkt. Hij kan vlug zijn gedachten lezen en weet hoe hij hem kan behagen. Mensen noemen dit goede verlichtingskwaliteit. Het wordt gewoonlijk op zo’n manier begrepen. Wanneer je echter eenmaal boven het niveau van gewone mensen komt, zal je vinden vanuit een iets hoger niveau, dat de principes van dit niveau, zoals begrepen door gewone mensen, vaak fout zijn. Dit is helemaal niet de verlichting waar we over spreken. In plaats daarvan, is de verlichtingskwaliteit van een slim persoon niet goed, omdat een persoon die te slim is alleen het oppervlakkige werk zal doen om gewaardeerd te worden door zijn baas of opzichters. Zal het feitelijke werk dan niet gedaan worden door iemand anders? Dienovereenkomstig, zal hij de anderen iets schuldig zijn. Omdat hij slim is en weet hoe hij anderen moet behagen, zal hij meer voordelen winnen terwijl anderen meer nadelen krijgen. Omdat hij slim is, zal hij niets verliezen, noch zal hij gemakkelijk iets verliezen. Dan zullen anderen iets moeten verliezen. Hij zal steeds meer geven om dit kleine beetje praktische belang en hij zal ook in toenemende mate kleingeestig worden. Hij zal meer geneigd zijn te denken dat het materiële belang van gewone mensen iets is, dat hij niet los kan laten en hij zal ook denken dat hij praktischer is. Hij zal geen enkel verlies lijden.

Er zijn mensen die zo’n persoon zelfs benijden! Laat me je vertellen hem niet te benijden. Je weet niet wat een vermoeiend leven hij leidt. Hij kan niet goed eten of slapen en hij is bang om zijn belangen te verliezen, zelfs in zijn dromen. Hij zal helemaal gaan voor zijn persoonlijke belangen. Zou je niet zeggen dat hij een vermoeiend leven leidt omdat hij zijn hele leven ervoor leeft? We zeggen dat wanneer je een stap terug doet in een conflict, je zal merken dat de zee en de lucht grenzeloos zijn en er zal zeker een andere scène zijn. Zo’n persoon zal echter niet zwichten en leeft het meest vermoeiende leven. Je zou niet van hem moeten leren. Er wordt gezegd in de gemeenschap van cultivatiebeoefenaars: "Zo’n persoon is absoluut verloren. Hij is geheel verloren geraakt tussen de gewone mensen door materiële belangen." Het zal niet zo gemakkelijk zijn hem te vragen om zijn De in stand te houden! Als je hem vraagt om cultivatie te beoefenen, zal hij je niet geloven, "Cultivatie beoefenen? Als beoefenaars vecht je niet terug wanneer je geslagen wordt en zeg je niets terug wanneer er op je gevloekt wordt. Wanneer anderen het je moeilijk maken, dan draai je jezelf om, om je dankbaarheid uit de drukken, in plaats van in je gedachten hen hetzelfde aan te doen. Jullie zijn allemaal Ah Q geworden! Ieder van jullie is mentaal ziek geworden!" Er bestaat geen manier voor zo’n persoon om het beoefenen van cultivatie te begrijpen. Hij zal zeggen dat je onbegrijpelijk en idioot bent. Zou je niet zeggen dat hij moeilijk te redden is?

Dit is niet de verlichting waar we naar verwijzen. De verlichting waar we over spreken is juist wat hij idioot noemt wat persoonlijke belangen betreft. Natuurlijk is de persoon niet echt dom. We geven alleen minder om de kwestie van persoonlijke gevestigde belangen terwijl we op andere gebieden heel pienter zijn. We zijn erg duidelijk over het uitvoeren van onze wetenschappelijke projecten, de opdrachten van onze verantwoordelijken evenals andere werkzaamheden. Het is alleen met betrekking tot onze persoonlijke belangen of conflicten tussen elkaar, dat we er minder om zullen geven. Wie zal jou dom noemen? Niemand zal zeggen dat je dwaas bent en het is gegarandeerd zo.

Laten we spreken over de echte dwaas. Dit principe zal volledig omgekeerd zijn op hogere niveaus. Het is onwaarschijnlijk dat een dwaas erg slechte daden zal verrichten onder de gewone mensen, noch is het waarschijnlijk dat hij zal wedijveren en vechten voor zijn persoonlijke belangen. Hij zal niet naar roem zoeken of zijn De verliezen. Maar anderen zullen hem De geven. Hem slaan en op hem vloeken zullen hem allemaal De geven en zo’n substantie is buitengewoon waardevol. Er is zo’n principe in ons universum, "Geen verlies, geen gewin. Om te winnen, moet iemand verliezen." Wanneer anderen zo’n grote dwaas zien, zullen ze allen op hem vloeken, "Je bent zo’n idioot." Zodra deze vloek iemands mond verlaat, zal er een stuk De daar naartoe gezonden worden. Je hebt er zo voordeel uit gehaald en zal bij de kant horen die wint. Dan moet je iets verliezen. Als iemand naar hem toe loopt om hem te trappen: "Je bent zo’n grote idioot," wel, dan zal een groot stuk De opnieuw aan hem gegeven worden. Wanneer iemand hem kwelt of trapt, zal hij alleen maar lachen, "Kom maar. Je geeft me toch De en ik zal er geen enkel stuk van afwijzen!" Denk er alsjeblieft over, wie is er volgens het principe op hogere niveaus dan slim? Is deze persoon niet slim? Hij zal de slimste zijn, aangezien hij geen De zal verliezen. Je zal De naar hem gooien en hij zal er helemaal niets van afwijzen. Hij zal het allemaal nemen en het accepteren met een glimlach. Hij is gek in dit leven, maar niet in het volgende leven. Zijn Yuanshen is niet gek. Het wordt gezegd in religies dat een persoon met veel De een hoog geplaatste beambte zal worden of een groot fortuin zal verdienen in het volgende leven en ze worden allemaal verruild met iemands De.

We hebben gezegd dat De direct getransformeerd kan worden naar Gong. Komt de hoogte van je cultivatieniveau niet van de transformatie van zulke De? Het kan direct getransformeerd worden naar Gong. Wordt de Gong die iemands niveau en energiepotentie bepaalt niet getransformeerd vanuit zo’n substantie? Zou je niet zeggen dat het erg kostbaar is? Het kan komen met de geboorte en meegaan met de dood. Het wordt gezegd in het Boeddhisme dat je cultivatie Vrucht Status afhangt van hoe hoog je cultivatieniveau is. Zoveel als je kan opgeven, zoveel zal je winnen. Het is gewoon zo’n principe. Het wordt gezegd in religies dat met De iemand een hoog geplaatste beambte kan worden of een groot fortuin kan verdienen in het volgende leven. Met weinig De zal iemand het zelfs erg moeilijk hebben om te bedelen om voedsel, omdat er geen De zal zijn om mee te ruilen. Geen verlies, geen gewin! Zonder enige De, zal iemand het uitsterven van lichaam en geest ondergaan en hij zal echt dood zijn.

In het verleden was er een Qigong-meester wiens niveau behoorlijk hoog was toen hij voor het eerst in de openbaarheid trad. Later, raakte deze Qigong-meester geobsedeerd door roem en belangen. Zijn meester nam zijn Fu Yuanshen weg omdat hij ook behoorde tot die mensen die Fu Yuanshen cultiveerden. Toen zijn Fu Yuanshen er nog was, werd hij gecontroleerd door zijn Fu Yuanshen. Bijvoorbeeld, zijn werk kende op een dag een appartement toe. De opzichter zei: "Al diegenen die het appartement nodig hebben moeten hier komen om hun omstandigheden te beschrijven en uit te leggen waarom ze het appartement nodig hebben." Iedereen verstrekte zijn eigen redenen terwijl deze persoon geen woord zei. Uiteindelijk vond de opzichter dat deze persoon in grotere nood was voor het appartement dan de anderen en dat het appartement aan hem gegeven zou moeten worden. Andere mensen beweerden: "Nee, het appartement zou niet aan hem gegeven moeten worden en het zou aan mij gegeven moeten worden omdat ik het huis erg hard nodig heb." Deze persoon zei, "Ga dan je gang, en neem het." Voor een gewoon persoon zou deze persoon dom zijn. Er waren mensen die wisten dat hij een beoefenaar was en hem vroegen: "Als beoefenaar wil je helemaal niets. Wat wil je dan?" Hij antwoordde, "Ik zou willen hebben wat anderen niet willen." In feite, was hij helemaal niet dom en was hij behoorlijk pienter. Slechts wat persoonlijke gevestigde belangen betreft, was hij zo. Hij geloofde in het volgen van de loop van de natuur. Anderen vroegen hem weer: "Wat zou een persoon vandaag niet willen hebben?" Hij antwoordde: "Niemand wil het stuk steen op de grond, dat hier en daar naartoe wordt getrapt. Dus zal ik het oppakken." Gewone mensen vonden het ondenkbaar en konden een beoefenaar niet begrijpen. Ze konden het niet begrijpen omdat de geestestoestanden ver uit elkaar lagen. En de leemte tussen hun niveaus was ook te groot. Natuurlijk zou hij die steen niet oppakken. Hij heeft een principe verteld dat een gewoon persoon niet kan begrijpen. "Ik zal niets nastreven van gewone mensen." Laten we over de steen spreken. Men weet dat er geschreven staat in de Boeddhistische geschriften: "De bomen zijn gemaakt van goud in het Paradijs van Ultieme Gelukzaligheid net zoals de grond, de vogels, de bloemen en de huizen. Zelfs het lichaam van de Boeddha is gemaakt van het glimmende goud." Men kan er geen stuk steen vinden. Het daar gebruikte betaalmiddel wordt gezegd stenen te zijn. Hij zou geen stuk steen daar mee naartoe nemen, maar hij vertelde zo’n principe dat een gewoon persoon niet kan begrijpen. Inderdaad zullen beoefenaars zeggen: "Gewone mensen hebben hun streven en wij streven dat niet na. We zijn ook niet geïnteresseerd in wat gewone mensen hebben. Wat wij daarentegen hebben is iets dat gewone mensen willen, maar ook niet kunnen verkrijgen."

In feite, is de verlichting die we zojuist vermeldden nog steeds die gedurende de loop van de cultivatiebeoefening, wat precies het tegenovergestelde is van die van een gewoon persoon. De ware verlichting waar we naar verwijzen is of iemand in staat is zich te realiseren dat hij een beoefenaar is wanneer hij in beproevingen terechtkomt in zijn cultivatiebeoefening en of hij de Fa kan begrijpen en accepteren die onderwezen wordt door de meester gedurende zijn cultivatiebeoefening of de Tao die onderwezen wordt door de meester in de Taoïstische School, alsook of hij de Fa kan volgen in de cultivatiebeoefening. Ongeacht hoe je er sommige mensen over vertelt, ze zullen je gewoon niet geloven en denken dat het praktischer is om gewone mensen te zijn. Zo’n persoon zal vasthouden aan zijn koppig geloof in plaats van het op te geven, wat veroorzaakt dat hij niet in staat is het te geloven. Sommige mensen willen slechts hun ziektes genezen. Zodra ik vermeldde dat Qigong helemaal niet bedoeld was voor het genezen van ziektes, reageerden hun geesten negatief. Dus geloofden ze niet wat later onderwezen werd.

De verlichtingskwaliteit van sommige mensen kan gewoon niet verbeterd worden. Sommige mensen maken terloopse markeringen in mijn boek. Die beoefenaars van ons met Tianmu geopend kunnen allen zien dat dit boek er erg kleurrijk uit ziet en straalt als goud. Ieder woord draagt het beeld van mijn Fashen. Als ik leugens vertel, zal ik iedereen aan het misleiden zijn. De markeringen gemaakt door jou zien er erg donker uit. Hoe durf je er nonchalant markeringen in te maken? Waar zijn we hier mee bezig? Leiden we je niet naar het beoefenen van cultivatie naar hogere niveaus? Er zijn dingen waar je ook over na zou moeten denken. Dit boek kan je cultivatiebeoefening leiden. Denk je niet dat het kostbaar is? Kan jouw verering van de Boeddha je in staat stellen om echt cultivatie te beoefenen? Je bent erg toegewijd geweest en durft dat standbeeld van de Boeddha niet aan te raken voor wie je dagelijks wierook opbrandt. Je durft echter wel de Dafa te ruïneren die echt je cultivatiebeoefening kan leiden.

Over de kwestie van iemands verlichtingskwaliteit gesproken, dit verwijst naar de diepte van je begrip van iets dat plaatsvindt op diverse niveaus in de loop van de cultivatiebeoefening, of van een bepaalde Fa die de meester heeft onderwezen. Het is echter nog steeds niet de fundamentele verlichting waar we naar verwijzen. De fundamentele verlichting waar we naar verwijzen is dat gedurende iemands leven, hij vanaf het begin van zijn cultivatiebeoefening voortdurend omhoog zal gaan en menselijke gehechtheden evenals diverse verlangens zal opgeven. Zijn Gong groeit ook voortdurend tot de laatste stap van zijn cultivatie. Wanneer de substantie van De volledig getransformeerd is naar Gong en iemands cultivatiereis, uitgestippeld door de meester, voltooid is, dan zullen op dat moment, "Bang!", alle sloten openknallen. Zijn Tianmu zal het hoogste punt van zijn niveau bereiken en hij kan op zijn niveau de waarheid zien van diverse dimensies, de bestaande vormen van diverse levens in verschillende tijd-ruimtes, de bestaande vormen van materie in verschillende tijd-ruimtes zowel als de waarheid van ons universum. Zijn bovennatuurlijke krachten zullen zich manifesteren en hij kan contact maken met diverse levens. Is hij tegen deze tijd geen groot verlicht persoon? En een verlicht persoon door middel van cultivatiebeoefening? Wanneer het vertaald wordt naar de oud-Indiase taal, is het Boeddha.

De verlichting waar we naar verwijzen is de fundamentele verlichting die behoort tot de vorm van plotselinge verlichting. Plotselinge verlichting verwijst ernaar dat iemands supernormale vermogens vergrendeld zijn gedurende zijn levenslange cultivatie. Hij weet niet hoe hoog zijn Gong niveau is of welke vorm zijn gecultiveerde Gong heeft. Hij voelt helemaal niets en de cellen in zijn lichaam zijn zelfs allemaal vergrendeld. De Gong die hij gecultiveerd heeft is allemaal vergrendeld tot de laatste stap en dan kan het ontsloten worden. Dit zal een persoon moeten zijn met een grootse aangeboren kwaliteit om het te redden en de cultivatiebeoefening zal heel moeilijk zijn. Men zal moeten beginnen met een goed persoon te zijn. Hij verbetert altijd zijn Xinxing, ondergaat altijd ontberingen, gaat voortdurend omhoog in zijn cultivatie en vereist steeds van zichzelf dat hij zijn Xinxing verhoogt, maar hij kan zijn eigen Gong niet zien. Het is uiterst moeilijk voor zo’n persoon om zich te cultiveren en het moet iemand zijn met grote aangeboren kwaliteit. Hij zal cultivatie beoefenen gedurende vele jaren zonder iets te weten.

Er is een andere vorm van verlichting die geleidelijke verlichting genoemd wordt. Vele mensen hebben allen de rotatie van Falun gevoeld vanaf het prille begin. Op hetzelfde ogenblik heb ik ook de Tianmu van iedereen geopend. Om diverse redenen, zullen sommige mensen in de toekomst in staat zijn dingen te zien als ze niet nu al iets zien. Ze zullen in staat zijn dingen helder te zien als ze dingen niet helder zien en ze zullen weten hoe ze het moeten gebruiken wanneer ze niet in staat zijn het te gebruiken. Je niveau zal voortdurend verhoogd worden. Met de verbetering van je Xinxing en het opgeven van diverse gehechtheden, zullen je diverse supernormale vermogens allemaal naar buiten komen. De transformatie van het gehele cultivatieproces evenals het transformatie proces van het lichaam zullen allemaal plaatsvinden onder de omstandigheid dat je ze kan zien of voelen. Dit zal doorgaan tot de laatste stap wanneer je volledig de waarheid van het universum kan begrijpen en wanneer je het hoogste punt bereikt hebt dat je cultivatie zou moeten bereiken. De transformatie van Benti zowel als de versterking van supernormale vermogens hebben allemaal een bepaalde omvang bereikt en zullen geleidelijk een dergelijk doel bereiken. Dit is geleidelijke verlichting. Deze cultivatiemethode van geleidelijke verlichting is ook niet gemakkelijk. Met supernormale vermogens, zullen sommige mensen niet in staat zijn hun gehechtheden op te geven en zullen gemakkelijk met zichzelf pronken evenals enkele slechte daden verrichten. Dus, zal je Gong verliezen. Je cultivatiebeoefening zal tevergeefs zijn en uiteindelijk geruïneerd zijn. Sommige mensen kunnen de manifestatie van verschillende levens op diverse niveaus zien en er getuige van zijn. Iemand kan je vragen om dit of dat te doen. Hij kan je vragen om zijn dingen te beoefenen en je als zijn discipel te accepteren. Hij kan je echter niet helpen de cultivatie Juiste Vrucht te bereiken omdat hij ook niet de cultivatie Juiste Vrucht bereikt heeft.

Bovendien, zijn mensen in hogere dimensies allen godheden die erg groot kunnen worden en krachtige bovennatuurlijke vermogens kunnen vertonen. Als je geest niet correct is, zou je hem dan niet volgen? Wanneer je hem eenmaal volgt, zal je cultivatiebeoefening tevergeefs zijn. Zelfs als hij een echte Boeddha of een echte Tao is, zul je je cultivatiebeoefening weer moeten starten vanaf het prille begin. Zijn ze niet nog steeds godheden ongeacht van welke hemelse niveaus ze komen? Alleen wanneer iemands cultivatie een buitengewoon hoog niveau bereikt en het doel heeft bereikt, kan hij er volledig bovenuit rijzen. Voor een gewoon persoon kan een godheid echter inderdaad verheven en groot lijken met veel vermogens. Maar, hij hoeft niet noodzakelijk de cultivatie Juiste Vrucht bereikt te hebben. Kan je onverstoord blijven tijdens de hindering van diverse boodschappen en verschillende aantrekkelijke taferelen? Daarom, is het ook moeilijk cultivatie te beoefenen met Tianmu geopend en zal het moeilijker zijn je Xinxing goed te controleren. Veel van onze beoefenaars hebben echter het geluk dat hun supernormale vermogens ontgrendeld worden halverwege hun cultivatieproces en dan zullen ze de toestand van geleidelijke verlichting bereiken. Ieders Tianmu zal geopend worden. Veel van de mensen hun supernormale vermogens zijn niet toegestaan naar buiten te komen. Wanneer je Xinxing geleidelijk een bepaald niveau heeft bereikt met een solide geest en je jezelf goed kan controleren, dan zullen ze allemaal plotseling openknallen. Op een bepaald niveau zal je toegestaan worden de toestand van geleidelijke verlichting te bereiken. Tegen die tijd zal het gemakkelijker voor je zijn om jezelf te controleren. Diverse supernormale vermogens zullen allemaal naar buiten komen. Je zal op jezelf omhoog bewegen in cultivatie totdat ze uiteindelijk allemaal ontgrendeld zijn. Het zal je toegestaan worden ze te hebben halverwege je cultivatiebeoefening en veel van onze beoefenaars behoren tot deze groep. Je zou er daarom niet naar moeten verlangen om dingen te zien.

Iedereen heeft waarschijnlijk gehoord dat het Zen Boeddhisme ook spreekt over de verschillen tussen plotselinge verlichting en geleidelijke verlichting. Huineng, de zesde patriarch van het Zen Boeddhisme, geloofde in plotselinge verlichting terwijl Shenxiu van de Noordelijke School van Zen Boeddhisme geloofde in geleidelijke verlichting. In het verleden hebben beiden elkaar voor lange tijd betwist over Boeddhistische studies. Ik zeg dat het zinloos was. Waarom? Het is omdat waar zij naar verwezen alleen het begrip was van een principe gedurende de loop van cultivatiebeoefening. Wat dit principe betreft, de ene kan het allemaal plotseling begrijpen terwijl anderen het geleidelijk kunnen bevatten en begrijpen. Maakt het uit hoe iemand het begrijpt? Het zal beter zijn als iemand het plotseling kan begrijpen en het zal ook goed zijn als iemand het geleidelijk begrijpt. Zal het niet allemaal verlichting zijn? Het is allemaal verlichting. Daarom is geen van beiden verkeerd.

Mensen Met Grootse Aangeboren Kwaliteit

Wat is een persoon met grootse aangeboren kwaliteit? Er zijn nog steeds verschillen tussen iemand met grootse aangeboren kwaliteit en iemand met goede of slechte aangeboren kwaliteit. Het is zeer moeilijk om een persoon te vinden met grootse aangeboren kwaliteit, aangezien het een lange historische tijdsperiode in beslag zal nemen om zo’n persoon te produceren. Natuurlijk moet een persoon met grootse aangeboren kwaliteit allereerst een grote hoeveelheid De hebben met een behoorlijk groot veld van zo’n witte substantie. Dit is zeker. Ondertussen kan hij ook de moeilijkste ontbering van allemaal ondergaan. Hij moet ook een geest van grote verdraagzaamheid hebben en hij is in staat te verliezen. Hij zal ook in staat moeten zijn om zijn De in stand te houden met goede verlichtingskwaliteit, etc.

Wat is de moeilijkste ontbering van allemaal? In het Boeddhisme wordt geloofd dat het gewoon pijnlijk is een mens te zijn. Zo lang je een menselijk wezen bent, zal je lijden. Het gelooft dat levens in alle andere dimensies niet onze normale menselijke lichamen hebben. Daarom zullen ze niet ziek worden, noch zullen ze de problemen hebben van geboorte, ouderdom, ziekten, de dood zowel als zulk lijden. Mensen in andere dimensies kunnen leviteren zonder gewicht en het is buitengewoon prachtig. Vanwege dit lichaam zal een gewoon persoon zulk een probleem tegenkomen dat hij het niet kan redden als het koud, heet, dorstig, hongerig of vermoeid is. Nog altijd zal hij geboorte, ouderdom, ziekten en de dood hebben. Hoe het ook zij, je zal je niet comfortabel voelen.

Ik las in de krant dat gedurende de tijd van de aardbeving in Tangshan, veel mensen stierven door de aardbeving. Maar sommigen van hen werden gered van de dood. Een bijzonder samenlevingsonderzoek werd uitgevoerd op deze groep mensen. Ze vroegen, "Hoe voelde je jezelf in de staat van dood zijn?" Verbazingwekkend genoeg, spraken deze mensen allemaal overeenstemmend over dezelfde unieke situatie. Op het moment van sterven zou men zich namelijk niet bang voelen. In plaats daarvan zou men plotseling een gevoel van opluchting hebben met een soort van opwinding. Sommige mensen voelden zich vrij van de binding met het lichaam en konden erg licht en prachtig zweven in de lucht en ook hun eigen lichamen zien. Sommige mensen konden ook levens in andere dimensies zien. Weer anderen waren ergens anders heengegaan. Ieder van hen sprak van het gevoel van opluchting op dat moment en van een soort van opwinding zonder enig gevoel van lijden. Dit suggereert dat het alleen pijnlijk is zolang we menselijke vleselijke lichamen hebben. Iedereen komt echter uit de baarmoeder op deze manier en zal het dus geen lijden vinden.

Ik heb vermeld dat men de moeilijkste ontbering van allemaal moet ondergaan. De andere dag zei ik dat het tijd-ruimte concept van de mensheid verschilt van dat in een andere grotere tijd-ruimte. Eén Shichen is twee uur hier, wat een jaar is in die ruimte. Van die persoon zal gezegd worden dat hij opmerkelijk is, omdat hij cultivatie beoefent onder zulke moeilijke omstandigheden. Het zal gezegd worden dat hij het hart voor de Tao heeft en cultivatie wil beoefenen en zo’n persoon wordt eenvoudigweg als buitengewoon beschouwd. Hij heeft nog steeds niet zijn oorspronkelijke aard verloren in zulke ontberingen en wil nog steeds terugkeren naar de oorsprong door middel van cultivatiebeoefening. Waarom kunnen beoefenaars geholpen worden zonder voorwaarde? Het is juist vanwege dit. Wanneer een persoon de zittende meditatie doet voor één nacht in deze dimensie van gewone mensen, zullen ze zeggen dat deze persoon echt uitzonderlijk is wanneer ze het zien, omdat hij daar al zes jaar gezeten heeft. Dit is omdat één Shichen van ons gelijk is aan één jaar daar. De dimensie van onze mensheid is een buitengewoon unieke.

Hoe ondergaat men de moeilijkste ontbering van allemaal? Bijvoorbeeld, een persoon gaat op een dag naar het werk. Met het werk gaat het niet goed en zijn situatie kan niet langer voortgezet worden gezien mensen hun werk niet doen. De werkplek zal gereorganiseerd worden en contractarbeiders gaan gebruiken. Overtollig personeel zal ontslagen worden. Deze persoon is één van hen wiens rijstkommen plotseling weggenomen worden. Hoe zal hij zich voelen? Er zijn geen andere plaatsen om een salaris te verdienen. Hoe kan hij zijn kost verdienen? Hij heeft geen enkele andere vaardigheid. Bedroefd gaat hij naar huis. Zodra hij thuis aankomt, wordt een van zijn ouders thuis ziek en is in een ernstige toestand. De persoon zal ongerust worden en zich haasten om de ouder naar een ziekenhuis te brengen en ook veel moeite doen om geld te lenen voor de opname in het ziekenhuis. Dan zal hij terug naar huis komen om iets klaar te maken voor de ouder. Zodra hij thuis komt, komt de schoolmeester om te melden: "Jouw kind heeft iemand in elkaar geslagen en je zou erheen moeten gaan om een kijkje te nemen." Kort nadat deze persoon daarvoor gezorgd heeft en thuiskomt, is er een telefoontje om te zeggen: "Je vrouw heeft een affaire met iemand." Natuurlijk zal zoiets je niet overkomen. Een gewoon persoon kan het lijden van zulke ontberingen niet verdragen en zal denken, "Waar leef ik voor? Waarom zoek ik geen touw om mezelf op te hangen en een einde te maken aan alles?!" Ik zeg gewoon dat men in staat zou moeten zijn de moeilijkste ontbering van allemaal te ondergaan. Natuurlijk hoeft het niet in zo’n vorm te zijn. Aan de andere kant zijn conflicten tussen elkaar, de Xinxing-wrijving, evenals de wedijver voor persoonlijke belangen niet iets dat gemakkelijker is dan deze problemen. Er zijn veel mensen die gewoon leven voor hun waardigheid en zichzelf zullen ophangen wanneer ze het niet kunnen verdragen. Daarom zouden we cultivatie moeten beoefenen in zo’n gecompliceerde omgeving en in staat moeten zijn om de moeilijkste ontbering van allemaal te ondergaan. Tegelijkertijd moeten we een geest van grote verdraagzaamheid hebben.

Wat is een geest van grote verdraagzaamheid? Als beoefenaar zou je allereerst niet terug moeten vechten wanneer iemand je in elkaar slaat, noch zou je iets moeten terugzeggen wanneer iemand op je vloekt. Je moet tolerant zijn. Wat voor een beoefenaar zal je anders zijn? Iemand zegt: "Het is moeilijk om tolerant te zijn, ik heb een slecht temperament." Als je temperament niet goed is, zou je het moeten veranderen. Een beoefenaar moet tolerant zijn. Sommige mensen zullen hun kalmte verliezen wanneer ze voor kinderen zorgen en ze zullen tegen hen schreeuwen en een grote scène maken. Je hoeft niet zo te zijn bij het disciplineren van kinderen en je zou niet echt boos moeten worden. Je zou kinderen moeten opvoeden met verstand, zodat ze echt goed opgevoed kunnen worden. Als je zelfs niet over een kleinigheid heen kan komen en je kalmte gemakkelijk zal verliezen, hoe kan je Gong dan toenemen? Iemand zegt: "Als iemand me trapt terwijl ik over straat loop, en niemand om mij heen kent me, dan zal ik het kunnen verdragen." Ik zeg dat dit niet genoeg is. Misschien zal je in de toekomst twee maal in het gezicht geslagen worden en zal je je gezicht verliezen in de nabijheid van iemand waarvan je absoluut niet wil dat hij het ziet. Het zal testen hoe je met deze zaak omgaat en of je het kan verdragen. Het is ook niet goed genoeg dat je het kan tolereren, het is nog steeds in je gedachten. Het is bekend dat wanneer iemand het niveau van Arhat bereikt, niets zijn geest nog belast. Hij heeft helemaal geen enkele gewone menselijke zaak in zijn geest en zal altijd in een goed humeur zijn. Ongeacht hoeveel hij verliest, hij zal nog steeds in een goed humeur zijn en zal er zich geen zorgen over maken. Als je dat echt kan doen, heb je het beginniveau van de Vrucht Status van Arhat reeds bereikt.

Iemand zegt, "Als tolerantie in zulke mate wordt toegepast, zullen gewone mensen ook zeggen dat we te zwak zijn en dat er te gemakkelijk misbruik te maken is van ons." Ik noem het niet zwak. Denk er alsjeblieft over. Zelfs de mensen van middelbare leeftijd en oudere gewone mensen alsook mensen met hogere opleiding zullen ook spreken over zelfbeheersing en niet redetwisten met anderen, om nog maar niet te spreken over onze beoefenaars. Hoe kan het als zwak zijn worden beschouwd? Ik zeg dat het de manifestatie is van grote verdraagzaamheid zowel als een blijk van sterke wil. Alleen een beoefenaar kan zo’n geest van grote verdraagzaamheid hebben. Er is een dergelijk gezegde: "Wanneer een gewoon persoon vernederd wordt, zal hij zijn zwaard trekken om te vechten." Het is slechts vanzelfsprekend voor een gewoon persoon dat als jij op mij vloekt, ik op jou zal vloeken en dat als jij mij slaat, ik jou ook terug zal slaan. Dat is slechts een gewoon persoon. Kan hij een beoefenaar genoemd worden? Als beoefenaar, zal je niet in staat zijn dit te doen, wanneer je geen sterke wil hebt en jezelf niet kan controleren.

Het is bekend dat er in vroege tijden iemand was, Han Xin genaamd, waarvan gezegd werd dat hij heel bekwaam was als de eerste generaal van Liu Bang en de ruggegraat van het land. Waarom kon hij zulke grote prestaties bereiken? Er werd gezegd dat Han Xin reeds op vroege leeftijd een buitengewoon persoon was. Er was zo’n verhaal over hem, dat vertelt dat Han Xin de vernedering onderging tussen iemands benen door te kruipen. Han Xin hield ervan krijgskunsten te beoefenen in zijn jeugd en een beoefenaar van de krijgskunsten droeg gewoonlijk een zwaard bij zich. Op een dag, toen hij over straat liep, blokkeerde een plaatselijke schurk zijn weg met de handen op zijn middel, "Waarvoor draag je dat zwaard? Durf je iemand te doden? Als je dat durft, hak dan mijn hoofd er af." Terwijl hij aan het praten was, stak hij zijn hoofd uit. Han Xin dacht: "Waarom zou ik je hoofd eraf hakken?" In die tijd werd het doden van iemand ook gerapporteerd aan de regering en men zou het leven terugbetalen. Hoe kon men iemand naar eigen goeddunken doden? Toen de schurk zag dat Han Xin het niet waagde hem te doden, zei hij: "Als je me niet durft te doden zal je tussen mijn benen door moeten kruipen." Han Xin kroop inderdaad tussen zijn twee benen door. Het liet zien dat Han Xin een geest van grote verdraagzaamheid had. Omdat hij anders was dan gewone mensen, kon hij zulke grootse dingen presteren. Het is het motto van een gewoon persoon dat men zou moeten leven voor zijn waardigheid. Denk er eens over, is leven voor waardigheid niet vermoeiend? Is het niet pijnlijk? Is het de moeite waard? Uiteindelijk was Han Xin een gewoon persoon. Wij zijn beoefenaars en zouden veel beter moeten zijn dan hij. Onze doelen zijn om voorbij het niveau van gewone mensen te komen en om te streven naar hogere niveaus. In zo’n situatie zullen we niet terecht komen. De vernedering en de verlegenheid die een beoefenaar ondergaat zijn echter niet noodzakelijk gemakkelijker dan dit. De Xinxing-wrijvingen tussen elkaar zijn niet gemakkelijker dan dat en zullen zelfs erger zijn en ze zullen tevens erg moeilijk zijn.

Tegelijkertijd zou een beoefenaar ook in staat moeten zijn te verliezen en diverse gehechtheden en verlangens van gewone mensen te verliezen. Het is onmogelijk om het allemaal ineens te doen. We kunnen het geleidelijk volbrengen. Als je het vandaag kon halen, zou je nu een Boeddha zijn. Cultivatiebeoefening kost tijd. Je zou er echter niet te losjes mee om moeten springen. Je zal zeggen: "De meester heeft gezegd dat cultivatiebeoefening tijd kost. Laat het ons langzaamaan doen." Dat zal niet voldoende zijn! Je moet strikt zijn voor jezelf. In de cultivatie van de Fa van Boeddha, zou je ijverig vooruit moeten streven.

Je moet ook in staat zijn om De in stand te houden en je Xinxing te handhaven en geen overhaaste handelingen verrichten. Je zou niet zomaar moeten doen wat je maar wil en je moet in staat zijn je Xinxing te handhaven. Zulk een bewering wordt vaak gehoord onder gewone mensen: "Het verrichten van goede daden accumuleert De." Een beoefenaar benadrukt niet het accumuleren van De. We geloven in het in stand houden van De. Waarom geloven we in het in stand houden van De? Het is omdat we zo’n situatie gezien hebben, dat het accumuleren van De is wat een gewoon persoon gelooft en hij wil De accumuleren en goede daden verrichten, zodat hij een goed leven kan leiden in het volgende leven. Wij hebben echter niet zulk een kwestie. Als je slaagt in cultivatiebeoefening, zul je de Tao verwerven en zul je niet de kwestie hebben van het volgende leven. Er is nog een andere betekenis hier wanneer we spreken over het in stand houden van De. Namelijk, deze twee substanties die gedragen worden in onze lichamen zijn niet vergaard in één leven. Ze zijn overgeërfd over een zeer lange tijdsperiode. Hoewel je op de fiets door de hele stad rijdt, kan het zijn dat je geen enkele goede kans tegenkomt om een goede daad te verrichten. Als je het dagelijks zo wil doen, kan het ook zijn dat je niet tegen zulke gelegenheden aanloopt.

Er is nog een andere betekenis in het je vragen om De te accumuleren. Je kan denken dat iets een goede daad is. Wanneer je het doet kan het echter een slechte daad blijken te zijn. Wanneer je denkt dat iets een slechte daad is, kan het ook een goede daad zijn als je het doet. Waarom? Het is omdat je de oorzakelijke relatie ervan niet kan zien. De wetten regelen de zaken van gewone mensen, wat niet problematisch is. Een beoefenaar zijn is supernormaal. Dan moet je als supernormaal persoon jezelf gedragen naar de supernormale principes in plaats van die van gewone mensen. Als je de oorzakelijke relatie van een zaak niet kent, kan je deze zaak gemakkelijk verkeerd aanpakken. Daarom geloven we in niet-handelen. Je zou niet iets moeten doen gewoon omdat je het wil doen. Iemand zegt: "Ik wil gewoon de slechte mensen disciplineren." Ik zeg dat je beter af zou zijn door een politieman te worden. We vragen je echter niet om er vandaan te blijven wanneer er een moord gebeurt of wanneer er een brand is. Ik zeg iedereen dat wanneer er een conflict plaatsvindt tussen de een en de ander, of wanneer iemand een ander slaat of trapt, het waarschijnlijk is dat deze persoon een ander persoon iets schuldig was in het verleden en dat ze de rekeningen aan het vereffenen zijn. Als je tussenbeide komt om het te stoppen, zullen ze niet in staat zijn om de rekeningen af te sluiten en zullen ze moeten wachten om het een volgende keer weer te doen. Dit betekent dat wanneer je de oorzakelijke relatie niet kan zien, je gemakkelijk verkeerde daden zal verrichten en De zal verliezen als resultaat.

Het maakt niet uit voor een gewoon persoon om zich met de zaken van gewone mensen te bemoeien, aangezien hij de principes van gewone mensen zal toepassen om zich een oordeel te vormen over dingen. Jij moet de supernormale principes gebruiken om er naar te kijken. Het is een kwestie van Xinxing als je niet helpt om een moord of een brand te stoppen wanneer je het ziet. Hoe kan je anders laten zien dat je een goed persoon bent? Waar zal je anders tussen komen als je niet helpt om een moord of een brand te stoppen? Er is echter iets waarop gewezen moet worden. Zulke dingen hebben echt niets te maken met onze beoefenaars. Ze hoeven niet geregeld te zijn voor jou om in verzeild te raken. We hebben vermeld dat het in stand houden van De gericht is op het voor jou mogelijk maken om het maken van fouten te vermijden. Het is mogelijk dat als je er een beetje van doet, je misschien een slechte daad zal verrichten. Dan zal je De moeten verliezen. Wanneer je eenmaal De verliest, hoe kan je je niveau dan verhogen? Hoe kan je je ultieme doel bereiken? Er is zo’n kwestie bij betrokken. Bovendien moet iemand een goede verlichtingskwaliteit hebben. Goede aangeboren kwaliteit zal iemand waarschijnlijk een goede verlichtingskwaliteit doen hebben. De invloed van de omgeving kan ook een rol spelen.

We hebben ook vermeld dat als ieder van ons zijn innerlijke zelf cultiveert en zijn eigen Xinxing onderzoekt om te zoeken naar oorzaken van zijn tekortkomingen om het de volgende keer beter te doen, evenals altijd met anderen rekening houdt alvorens enige actie te ondernemen, dan zal de menselijke samenleving beter worden en de morele waarden zullen terugkeren naar hogere standaarden. De spirituele beschaving zal ook beter worden en zo ook de openbare veiligheid. Misschien zal er geen enkele politieman zijn. Niemand zal gecontroleerd hoeven te worden, gezien iedereen zichzelf zal gedragen en in zijn innerlijke zelf zal zoeken. Zou je niet zeggen dat dit prachtig is? Het is bekend dat de wetten steeds omvangrijker en geperfectioneerd worden. Waarom zijn er echter mensen die nog steeds slechte daden verrichten? Waarom houden ze zich niet aan de wetten? Het is omdat je hun geesten niet kan beheersen. Wanneer ze niet worden gezien, zullen ze nog steeds slechte daden verrichten. Als iedereen zijn innerlijke zelf cultiveert, zal het anders zijn. Je zal het onrecht niet hoeven te bevechten voor gerechtigheid.

Deze Fa kan alleen onderwezen worden tot op dit niveau. Het is aan jouw cultivatie om te verwerven wat zich op hogere niveaus bevindt. De door sommige mensen gestelde vragen zijn steeds specifieker geworden. Als ik alle vragen in je leven uitleg, wat zal er dan nog voor je over blijven om te cultiveren?! Je moet zelf cultivatie beoefenen en verlicht worden. Als ik je alles vertel zal er niets meer voor je over zijn om te cultiveren. Gelukkig, is de Dafa reeds openbaar gemaakt en kan je dingen doen overeenkomstig de Dafa.

 

 

* * *

 

Ik denk dat mijn tijd van het onderwijzen van de Fa vrijwel tot een einde gekomen is. Daarom wil ik iedereen iets oprechts nalaten zodat er Fa is om iedereen te leiden in de toekomstige cultivatiebeoefening. Gedurende het gehele verloop van het onderwijzen van de Fa, ben ik ook verantwoordelijk geweest voor iedereen en tegelijkertijd voor de samenleving. In feite, hebben we ook zo’n principe gevolgd. Of het goed gedaan is of minder, hoef ik niet te bespreken aangezien we het overlaten aan de publieke opinie. Het is mijn bedoeling om deze Dafa openbaar te maken en om meer van onze mensen er baat bij te laten hebben, evenals om diegenen die echt cultivatie willen beoefenen in staat te stellen om omhoog te gaan in hun cultivatiebeoefening door het volgen van de Fa. Tegelijkertijd met het onderwijzen van de Fa, hebben we ook de principes van een goed persoon zijn vermeld en hopen dat je tenminste een goed persoon zal worden na de lezingen als je deze Dafa niet kan volgen om cultivatie te beoefenen. Op deze manier, zal onze samenleving er baat bij hebben. Je zal inderdaad een goed persoon zijn. Na de lezingen zal je ook in staat zijn een goed persoon te worden.

Gedurende de loop van het onderwijzen van de Fa, waren er ook zaken die niet soepel verliepen en verschillende soorten van hindering waren ook enorm. Vanwege de geweldige steun van de organisaties die als gastheer optraden en leiders in diverse beroepen, zowel als door de inspanning van de medewerkers, zijn onze lezingen een groot succes geworden.

Gedurende de lezingen was waarover ik sprak allemaal gericht op het leiden van iedereen naar het beoefenen van cultivatie naar hogere niveaus. In het verleden heeft niemand zulke zaken in zijn leringen vermeld. Wat we hebben onderwezen is erg helder en daarin is zowel de moderne wetenschap als de hedendaagse wetenschap van het menselijk lichaam opgenomen. Bovendien, bevindt wat onderwezen is zich op een erg hoog niveau. Het is op de eerste plaats bedoeld om iedereen in staat te stellen om in de toekomst oprecht de Fa te verwerven en omhoog te gaan in cultivatiebeoefening. Dit is mijn uitgangspunt. Terwijl we de Fa en Gong onderwezen, hebben veel mensen de Fa ook heel goed gevonden, maar erg moeilijk om te volgen. In feite, denk ik dat of het moeilijk is of niet afhangt van wie de persoon is. Een gewoon persoon die geen cultivatie wil beoefenen zal denken dat cultivatiebeoefening eenvoudigweg te moeilijk is, ondenkbaar, en hij kan het nooit halen. Als gewoon persoon, wil hij geen cultivatie beoefenen en zal hij het erg moeilijk vinden. Lao Zi zei, "Wanneer een wijs man de Tao hoort, zal hij het ijverig beoefenen. Wanneer een gemiddeld man het hoort, zal hij het af en toe beoefenen. Wanneer een dwaas man het hoort, zal hij er hard om lachen. Als hij er niet hard om lacht, is het niet de Tao." Ik zeg dat het voor een echte beoefenaar vrij gemakkelijk is en niet iets is wat te hoog is om te bereiken. In feite, hebben veel ervaren beoefenaars die hier zitten of die hier niet aanwezig zijn reeds cultivatie beoefend op heel hoge niveaus. Ik heb het je niet verteld voor het geval je een gehechtheid zal ontwikkelen of met jezelf ingenomen raakt, wat de ontwikkeling van je Gongli (energiepotentie) zal beïnvloeden. Als oprechte vastbesloten beoefenaar, zal men in staat zijn te verduren en gehechtheden op te geven tegenover diverse belangen, evenals er weinig om geven. Zo lang hij dat kan doen, zal het niet moeilijk zijn. Die mensen vinden het moeilijk omdat ze zulke dingen niet kunnen opgeven. Cultivatiebeoefening is op zich niet moeilijk, noch het verhogen van iemands niveau. Het is omdat ze de menselijke geest niet kunnen opgeven dat ze het moeilijk noemen. Dit is omdat het erg moeilijk is om het op te geven in het aanzicht van de praktische belangen. Het is juist hier waar de belangen zijn. Hoe kan je deze gehechtheid opgeven? Men vindt het erg moeilijk. In feite is het juist hier ook erg moeilijk. Als je geen verdraagzaamheid kunt beoefenen en jezelf zelfs niet als beoefenaar kunt beschouwen in een conflict tussen de één en de ander, zou ik zeggen dat dit niet toegestaan is. Toen ik cultivatie beoefende in het verleden, zeiden veel grote meesters zulke woorden tegen me, en ze zeiden, "Wanneer het moeilijk is om te verduren, kan je het verduren. Wanneer het onmogelijk is om het te doen, is het mogelijk om te doen." In feite, is het zo. Iedereen kan het proberen nadat je thuis bent teruggekeerd. Probeer het terwijl je echte ontberingen of beproevingen ondergaat. Wanneer het moeilijk te verduren is, kan je het proberen te verduren. Wanneer het onmogelijk lijkt en er gezegd wordt dat het onmogelijk is, probeer het dan om te zien of het mogelijk is. Als je het echt kan redden, zul je inderdaad merken, "Na het passeren van de donkere wilgen zullen er fleurige bloemen en een nieuw dorp verschijnen!"

Omdat ik zoveel gesproken heb, zal het erg moeilijk zijn voor iedereen om ze te onthouden wanneer te veel dingen vermeld worden. Ik zal hoofdzakelijk een paar dingen vragen: ik hoop dat iedereen zichzelf als een beoefenaar zal beschouwen in de toekomstige cultivatiebeoefening en oprecht de cultivatiebeoefening zal volhouden. Ik hoop dat zowel ervaren als nieuwe beoefenaars allen cultivatie zullen beoefenen binnen Dafa en allen er in zullen slagen! Ik hoop dat iedereen zich zal haasten en oprecht cultivatie zal beoefenen na thuis terug te keren.